Co Biblia mówi o NWO czyli o Nowym Porządku Świata?

 NWO - System

Nie jest tajemnicą, że są na świecie siły dążące do monopolizacji wszystkiego według zupełnie nowych zasad, dlatego nazywamy je NWO czyli New World Order — a po polsku to Nowy Porządek Świata.

Ma być tylko jedna religia, jeden rząd, jedna waluta i jedna armia. 

Obecnie prawie wszyscy politycy są zgodni co do celu, ale nikt nie chce być tym, który odda swoje wpływy innej grupie. Stąd trwa rywalizacja nie tylko między państwami i kontynentami, ale także między religiami i bankierami.

Ambicje polityczne i zachłanność bankierów utrudniają zjednoczenie, ale są też   ludzie,  którzy z tych ambicji rezygnują.

— Znamy ich pod wspólną nazwą masoneria lub iluminaci.

To są tylko nazwy, za którymi kryją się ludzie o bardzo podejrzanych i starannie skrywanych celach.

To oni pracują nad tym by pogodzić polityków i odpowiednio przygotować społeczeństwo na przyjęcie NWO.

Iluminaci nie są mózgiem całej operacji a jedynie posłusznymi oddziałami wykonującymi swoje zadania.

Faktycznie cała działalnością zjednoczeniową kieruje grupa nazwana w księdze Objawienia: Wielkim Babilonem lub Wielką Nierządnicą.

Apokalipsa wyjaśnia, że to ona stoi za wielkim handlem, rozrywką, za wszystkimi wojnami i prześladowaniami na ziemi a także za czarami.

Iluminaci są tylko oddziałem specjalnym, grupą uderzeniowa z tym, że przeważnie toczą walkę informacyjną a nie fizyczną.

Do wojny energetycznej Babilon Wielki wykorzystuje władców politycznych i jak się zaraz przekonasz islamistów.

— „A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” / Objawienie 17:18.

Nazwa Wielki Babilon nawiązuje do początków tej organizacji, która powstała w Babilonie podczas tak zwanej niewoli babilońskiej, w VI wieku przed Chrystusem.

Do niewoli poszli Izraelici zajmujący się głównie rolnictwem a wrócili w następnym pokoleniu kombinatorzy, dla których spekulacje stały się sposobem na życie w luksusach.

Było to w pewnym sensie uzasadnione, gdyż jako niewolnicy nie posiadali własnej ziemi, mogli więc pozostać niewolnikami lub przez kombinacje wypracować sobie wygodniejszy styl życia.

Część Izraelitów bardzo szybko opanowała handel babiloński, pismo i magię, którą nazwali kabałą.

— „Twymi czarami omamione zostały wszystkie narody” /Objawienie 18:23.

— „A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” / Objawienie 17:5.

Nazwa Wielka Nierządnica wskazuje na sposób spekulowania, polegał on na współpracy z władcami politycznymi.

W ten sposób grupa Izraelitów odeszła od Boga i zaczęła układać się z władcami, czyli zaczęła prostytuować się. Żadnemu władcy nie była wierna i każdego prędzej czy później zdradziła dogadując się, z kimś innym.

Ta cześć historii Izraela jest bardzo dobrze udokumentowana przez żydowskich historyków. Oni są dumni z tego, że cała historia świata działa się wokół nich.

Spadkobiercy tych ludzi, połączeni z Edomitami, których Izrael wchłonął w 125 roku przed narodzinami Chrystusa i połączeni z Chazarami, którzy stali się żydami przez prozelityzm w VIII wieku po Chrystusie, stanowią siłę dążącą do zjednoczenia rządów i religii.

Na początku XX wieku udało im się przejąć monopol na drukowanie pieniędzy w USA.

Kolejnym ich celem było uczynić ten pieniądz główną walutą w transakcjach światowego handlu. Kiedy to osiągnęli postanowili oderwać pieniądz od złota.

Teraz przy pomocy nieograniczonej ilości pieniądza mogą korumpować świat. Od tej pory dbają, by żadna inna waluta nie zajęła miejsca ich dolara.

Zobaczmy, z jakim trudem to osiągnęli a jeszcze długą mają drogę do dnia, gdy będzie tylko jedna waluta na ziemi i to w dodatku ta, która oni będą produkować lub na która będą mieli monopol, bo dziś już nie ma potrzeby drukować pieniądze.

Ludzie ci mając tak wielką władzę ciągle nie potrafią dopiąć swojego celu, jakim jest monopol na wszystko, czyli sytuacja, w której oni są elitą a reszta ludzkości musi im służyć.

— „Winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu” / Objawienie 18:3

Jednym z celów by osiągnąć władzę absolutną jest posiadanie religii, która ich będzie czyniła bogami lub przynajmniej zniszczenie chrześcijaństwa.

Religia, bowiem jest tym, co zagraża im najbardziej — zwłaszcza słudzy Pomazańca Jeszu są tymi, którzy mogą obalić ich władzę.

Kto ma wątpliwości niech przyjrzy się potędze Rzymu, który nie był w stanie pokonać chrześcijaństwa.

Potęgi upadają a wiara trwa.

Inkwizycja upadła a wiara trwa. — Rewolucja francuska upadła a wiara trwa. — Komunizm upadł a wiara trwa. — Faszyzm upadł a wiara trwa.

Nic więc dziwnego, że głównym celem Babilonu Wielkiego było i jest prześladowanie naśladowców Syna Bożego.

Babilon Wielki boi się chrześcijan.

A ponieważ ma władzę nad mediami, więc świat milczy, gdy mordowani są chrześcijanie w krajach okupowanych przez islamistów.

Islam jest produktem Wielkiej Nierządnicy i zawsze był przez nich sterowny.

— „I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce” / Objawienie 17:6.

Pocieszające jest to, że władcy nie zawsze są chętni do spełniania zachcianek Wielkiej Nierządnicy, co utrudnia wprowadzenie w życie NWO.

Niebawem zniszczą ją, ale na razie współpracują lub udają.

Widać coraz wyraźniej, że nie do końca chcą władcy współpracować.

Na przykład prezydent Obama nie zaatakował Iranu, więc Wielka Nierządnica musiała uruchomić trzymanych w rezerwie islamistów, co nie do końca podoba się jej politycznym kochankom.

— Taki Izrael (bestia z księgi Objawienia) — nie za bardzo wie, co z tym fantem zrobić. — Z jednej strony islamiści pomogą pokonać Syrię i prezydenta Asada, ale z drugiej strony działają zbyt blisko ich państwa, co nie do końca jest bezpieczne.

— „A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona” / Objawienie 17:16.

Islamiści teraz sieją strach na bliskim wschodzie, ale i tych fanatyków nie ma aż tak dużo, bo muszą do różnych miejsc na świecie przerzucać tych samych ludzi. Ciągle też robią nabór nowych wojowników.

Cały ten islamski terroryzm jest finansowany przez tych, co mają monopol na druk pieniądza, a Biblia nazywa ich Wielkim Babilonem winnym wszystkiej krwi przelanej na ziemi.

Nie jest też tajemnicą, — ponieważ pisała o tym prasa izraelska, że — na Majdanie szkoleniem wojskowym cywili zajmowali się żołnierze armii izraelskiej.

Cały ten przewrót był nie tylko finansowany, ale i dowodzony ludźmi opłacanymi przez Matkę Nierządnic.

— „W niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi” / Objawienie 18:24.

Czy mamy się bać Wielkiej Nierządnicy?

Zanim zostanie zniszczona narobi jeszcze sporo bałaganu na ziemi, co w praktyce oznacza przelew krwi niewinnej.

Jej upadek będzie powodem do radości, ale nie dla wszystkich.

My będziemy się cieszyć, podczas gdy miliony tych, co ją popierają będą płakać.

Jej plany zjednoczenia świata pod jej władzą upadną, ale zupełnie podobne plany będzie miało państwo Izrael, czyli biblijna bestia.

Prawdopodobnie upadek Wielkiej Nierządnicy spowoduje także upadek USA, jako potęgi światowej, ponieważ Pismo zapowiada proroczo, że — bestia, — czyli Izrael — będzie na krótko ósmą i ostatnią potęgą.

Królowie, czyli biblijne potęgi zawsze występują jeden po drugim i nigdy równocześnie, — więc wygląda na to, że z USA stanie się coś złego być może w wyniku zniszczenia Wielkiej Nierządnicy.

Po tym wydarzeniu państwa na świecie poprą Izrael i razem z nim wypowiedzą wojnę Bogu.

— „A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę” / Objawienie 17:11.

To, czego Wielka Nierządnica nie zdołała doprowadzić do końca przez ponad 2000 lat zrealizuje świeckie państwo Izrael, — ale na bardzo krótko, — bo zaraz po tym upadnie już na zawsze.

 

Autor i źródło: koniec-swiata.org

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeS


Foto: „Rage and Hope” (CC BY-NC-ND 2.0) by Ricardo Williams Photography

Tagged As:

20 Responses to “Co Biblia mówi o NWO czyli o Nowym Porządku Świata?”

 • Ania on 19 czerwca 2017

  To Watykan jest Babilonem, a nie żaden Izrael. Wszyscy reformatorzy religijni wskazywali na Watykan – Rzym ! Byli to
  Luter, Hus, Kalwin i wielu innych. To Cesarz Konstantyn Wielki w IV w.n.e. Przekazał wszelka władzę biskupowi Rzymu. Wszystkie Sobory od Nicejskiego, aż po współczesność zatwierdzają różne doktryny sprzeczne z Biblią.
  Kościół Katolicki to tylko imitacja Chrześcijaństwa. Babilon, który zwodzi wszystkie narody na przestrzeni wieków. to oni zmienili biblijny dekalog ! Przez 3 stulecia szatan nie był stanie zniszczyć biblijnego chrześcijaństwa dlatego użył podstępu łącząc chrześcijaństwo z pogaństwem, ta hybryda to Rzym, czyli Watykan. To ten system religijny stoi za iluminatami i innymi organizacjami, zresztą to Rzym stworzył Islam, który dla Watykanu miał zdobyć Jerozolimę. Rzym upił wszystkie narody swym winem fałszywych doktryn, ale przyjdzie dzień, gdy ten pomiot szatana zginie w ogniu. To będzie sąd Boży nad Babilonem – Rzymem.

 • Robert on 19 czerwca 2017

  Ania,

  wielkim Babilonem/nierządnicą nie jest ani Izrael ani Watykan.
  Proroctwa Jana zdecydowanie ich odrzucają.

  Zapraszam na analizę – https://szokwiedzy.pl/16-wideo-czy-miedzynarodowa-finansjera-to-wielka-nierzadnica-analiza-biblijna/

 • Darek on 19 czerwca 2017

  Panie Robercie uważa Pan że bestia to Izrael. Bestia to człowiek a nie państwo – Antychryst „I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona” (AP13,12) „dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” (2LT2,3) – Antychryst ma zasiąść w świątyni Boga w Izraelu ale to nie znaczy, że jest Izraelem. Przecież barankiem jest Jezus a nie jakimś państwem.
  Dużo mówisz o bestii ale nigdy o bestii 2 czyli fałszywym proroku. Ma to być papież – „Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok” (AP13,11) ,” Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia” (2LT2,7) – Benedykt XVI ustąpił a obecny papież w wielu kwestiach działa inaczej niż jego poprzednicy np. https://www.pch24.pl/list-kardynalow-do-papieza-zirytowal-bliskich-wspolpracownikow-franciszka,47558,i.html

 • Robert on 19 czerwca 2017

  Darek

  Jeżeli bestia to człowiek, to jak mógłby nagle zniknąć i pojawić się?
  Chodzi o ranę śmiertelną.
  Jak mógłby żyć tak długo, jako osoba fizyczna?

  Bestia 2 i fałszywy prorok – trudno jednoznacznie sprecyzować.
  Kandydatów jest bardzo dużo: unia, nato, grupa państw w jakieś organizacji itd.
  Muszą pracować na rzecz bestii.

  Antychryst – to wszelkie religie, przeciwnicy Chrystusa, przeciwnicy prawdy biblijnej, osoby interpretujące Biblie na swój sposób.

 • Darek on 19 czerwca 2017

  Raczej demon w ludzkiej postaci ma zostać zabity a później ożyć. A fałszywy prorok ma powiedzieć że to jest mesjasz. I ludzie w to uwierzą. Na razie kogoś takiego nie widać ale jeśli pojawi się ktoś kto przyniesie pokój na bliskim wschodzie i stanie się bohaterem ludzkości to znaczy, że to jest Antychryst. I gdy ludzie nie będą się spodziewać wybuchnie wojna :Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. (1Tes5’3)
  Pożyjemy zobaczymy kim jest bestia 1 i 2.

 • Robert on 19 czerwca 2017

  Darek

  Nie ma czegoś takiego w Objawieniu, że demon ma zostać zabity a później ożyć.

 • smyxx on 20 czerwca 2017

  Darek
  //Jeżeli bestia to człowiek, to jak mógłby nagle zniknąć i pojawić się?
  Chodzi o ranę śmiertelną //
  już tu kiedyś przy innej okazji pisałem ,że te „bestia ” to Neron , na niego było kilka zamachów , i po jednym z nich zmarł ale dlatego ,że pogrzeb został przeprowadzony w pośpiechu , wielu było takich co nie uwierzyli w jego śmierć , tym bardziej ,że w innym miejscu imperium pojawił się jeśli nie sobowtór Nerona , to przynajmniej człowiek do niego podobny i sam twierdził ,że nim jest , jego też po jakimś czasie zabito ale autor „apokalipsy” mógł już o tym nie wiedzieć , t zn o zabójstwie tego samozwańczego Nerona , stąd w „apokalipsie” pisze o obawach ponownego pojawienia się autentycznego cesarza czyli w jego mniemaniu „bestii” , tak to wygląda z pozycji historycznej a nie religijnej

 • Robert on 20 czerwca 2017

  smyxx

  problem w tym, że piszesz o fikcji, kompletnie nie popartej Biblią.
  Takie nauki jak: wędrówka dusz, odnawianie człowieka w innym ciele są niebiblijne.
  Pisma wyraźnie mówią, że dusza człowiek po śmierci czyli utracie ciała wędruje do Szeolu.
  Tam nie ma świadomości, dusza nie je, nie pije, nie czuje.

  Nie można doklejać do Pism poglądów fantastycznych.

 • smyxx on 20 czerwca 2017

  T zn ,że wg Ciebie jedynym źródłem wiedzy i w ogóle całej nauki , w tym historii jest tylko Biblia ? w takim razie po co ludzie w ogóle się uczą, kształcą , zdobywają zawody ? poza tym nic tu nie pisałem o jakichś wędrówkach dusz a jedynie odniosłem się do konkretnych wydarzeń , które wykorzystał do swojego tekstu autor „apokalipsy”. Jeśli wg Ciebie ustalenia historyków co do losów imperium rzymskiego , w tym samego Nerona są fantastyką , to w takim razie cała historia jest fantastyką , nie było jej , a wszystko , poza Biblią , zostało wymyślone

 • Robert on 21 czerwca 2017

  Nauka, wiedza potrzebne są do rozwoju firm, systemów.
  Natomiast nauka w interpretacji Biblii jest niepotrzebna.
  Możemy Biblie uzupełniać historią, zapiskami historyków, ale nie wolno zastępować Biblii nauką.
  Dla wyznawców Boga, wiele Pism powstało z intencji Boga, natomiast naukę można dowolnie zmieniać, ukrywać, zagarnąć, okłamać.

 • Piotrekk on 21 czerwca 2017

  Witam wszystkich.

  Jeśli chodzi o bestię z morza to nie jest żaden Neron ( bzdury totalne ), czy Nato czy Unia czy Islam czy jakakolwiek organizacja, Bestia która została uleczona od rany śmiertelnej to jest dzisiejszy RZYM PAPIESKI !!!!!!!!!!

  Proszę pamiętać że Pan Bóg w Biblii posługuję się symbolami.

  Bestia z morza będzie miała moc działania przez 42 miesiące. W księgach proroczych 1 (proroczy) dzień to jest 1 (literalny) rok -360 dni.

  np. 2300 dni = 2300 lat

  „Czas” = 1 rok = 360dni/lat
  3,5 czasu = 3,5roku = 1260 dni/lat
  3,5 czasu = 42 miesiące = 1260 dni/lat

  A co ze śmiertelną raną?

  Czy zdarzyło się kiedyż że Papiestwo zniknęło z areny światowej ?
  Oczywiście że TAK. Stało się to podczas Rewolucji Francuskiej 1798 roku. W czasie którym generał Berthier wkroczył do Rzymu na czele armii francuskiej i aresztował papieża Piusa VI, zdetronizował go i od tamtego czasu papiestwo przestało istnieć ” na jakiś czas”.
  Ale była to tylko pozorna śmierć dlatego ze w 1929 roku na podstawie Traktatów Laterańskich Benito Mussolini i kardynał Piero Gasparini zawarli pewien układ mający na celu odtworzenie państwa papieskiego. Pisano o tym chociażby San Francisco Chronicale z 11 lutego 1929 roku. Czytamy :

  „Kwestia Rzymska przeszła dziś do historii, a Watykan zawarł pokój z Włochami. Złożenie podpisów pod pamiętnym dokumentem uleczyło ranę (…) Obie strony okazały ogromną serdeczność ”

  Jaką ranę uleczyło ??? Czy to nie jest aluzja do księgi objawienia ?

  Rok 1798 wskazuje jeszcze na coś innego.
  Bestia z morza miała panować przez 42 miesiące czyli 1260 dni. Jeśli odejmiemy 1260 lat od 1798 roku wyjdzie nam 538. A kiedy pojawiło się po raz pierwszy na światowej arenie papiestwo ? Właśnie w 538 roku!!!

  Czyli licząc od roku 538 te 1260 lat (42 miesiące) kończy się 1798 roku- co się dzieje wtedy ? Papiestwo otrzymuję śmiertelną ranę.

  W jaki sposób papiestwo powiela ducha babilonu ?
  Medopersji, Grecji, Rzymu ….. , przypisywanie sobie Boskich cech to jest wzięte od Babilonu. Np. cała liturgia Mszy Św. oparta jest na mitraizmie który pochodzi z medopersji, większość dogmatów katolickich opiera się na filozofii greckiej dlatego większość bestii składa się z pantery, a jakie ma elementy Rzymu ? Pogańskie tytuły, pogańskie bóstwa które nazywa dzisiaj świętymi, pogański sposób funkcjonowania, prawo rzymskie którego trzyma się do dzisiaj … etc.

 • smyxx on 21 czerwca 2017

  Czym w takim razie są ewangelie ? Czy nie są zapisem wydarzeń , w oparciu których opracowano reguły chrześcijaństwa ? Tak samo autor „apokalipsy” korzystał z konkretnych wydarzeń by dopiero przy ich wsparciu zredagować cały tekst , z czasem uznany za kanoniczny , a przy okazji skorzystał z całych fragmentów ‚starego testamentu” czyli nie wszystko jest w tym tekście wizją , chociaż już na samym początku jest informacja ,że to co zostanie zapisane zostało tylko autorowi objawione co nie jest prawdą bo część tych tekstów było już wcześniej znanych i zapisanych w księgach ST . To jak to jest z tymi bożymi intencjami , skoro już na samym wstępie „apokalipsy” we wstępnym widzeniu, Jan widzi to samo co widział kilkaset lat wcześniej prorok Daniel , t zn gdyby widział to samo , to byłoby to do przyjęcia ale on to opisał tymi samymi słowami co Daniel ,a to już pozwala na wniosek ,że Jan nic wiedział a jedynie wykorzystał znany mu opis z księgi Daniela bo trudno założyć by ktoś w identyczny sposób opisał jakiś „obraz” , nie mam zamiaru deprecjonować tego tekstu a jedynie wskazuję na wątki wątpliwe w udział kogoś innego niż sami ludzie

 • Robert on 22 czerwca 2017

  smyxx

  Objawienie nie jest tym samym co u Daniela.
  Pewne rzeczy się pokrywają, co świadczy o prawdomówności.
  Tak samo z innymi Pismami jest.
  Jeżeli je analizujesz, to pokrywają się nawzajem.

  Przeczytaj dokładnie Objawienie, a dowiesz się, że anioł przekazywał informacje Janowi.

 • Robert on 22 czerwca 2017

  Pioterkk

  Watykan został wykluczony jako bestia, przez zapis, że bestia była, zniknęła i znowu jest.
  KK cały czas istnieje od IV wieku.

 • Piotrekk on 22 czerwca 2017

  Watykan Papieski był, zniknął na chwile i znów jest.
  Podobnie jak bestia która była, dostała śmiertelną ranę i ożyła

  Data powstania KK jest inna. Data powstania papiestwa również jest inna. Czy w momencie powstania KK musiało istnieć papiestwo ?

 • Robert on 22 czerwca 2017

  Nie rozumiem, jak możesz Watykan oddzielać od KK?
  To tak jakbyś rząd oddzielał od państwa.

  Watykan to KK, a KK to Watykan.

 • smyxx on 22 czerwca 2017

  Robert

  // anioł przekazywał informacje Janowi//……………to ten anioł musiał być szczególnym gadułą i po co wszystko tak bardzo skomplikował ,że do dzisiaj nikt nie wie o co mu właściwie chodziło ? czy nie można prostym tekstem wyrazić swoich zamiarów ?

 • Robert on 22 czerwca 2017

  Widzę, że chcesz być mądrzejszy od Boga…
  Proroctwa są tylko dla wybranych, czyli dla tych co mają pokorę…

 • stanisławS on 22 czerwca 2017

  Do Piotrekk on 21 czerwca 2017

  To, co piszesz to wyssane z palca twierdzenia zrzucone jak makaron o ścianę. Nic co piszesz nie opierasz się na Biblii.

  „Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.” – Objawienie 17:8

  To państwo (Izrael) będzie tworem sztucznym, czyli nie samodzielnym, dlatego Biblia nie nazywa go królem tylko bestią mającą innych królów, jako głowy. W sumie ta bestia miała 7 królów. Szósty władca wyeliminował fikcyjny Izrael, czyli Bestię i w tym momencie Jan pisze:

  „Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.” – Objawienie 17:8

  Sztuczny Izrael znikną za sprawa 6 potęgi, czyli Rzymu. Pojawił się ponownie w 1948 roku pod władzą 7 potęgi, czyli Anglo-Amerykańskiej.

  Izrael obecnie jest to sztuczny twór państwowy finansowany przez Babilon Wielki i USA. Niebawem będzie to największa potęga światowa wspierana przez inne państwa. Izrael składa się głównie z prozelitów, czyli Żydów aszkenazyjskich.

 • Janek on 4 lipca 2017

  Od lat istnieje prawdziwe,na podstawie glebokiej analizy Biblii.wytlumaczenie.Znajdziecie ja na stronie:
  (link usunięty – admin: proszę o własny komentarz)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *