Bestia czasów końca

Bestia

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć” – Objawienie 17:8.

Bestia to Izrael, bo:

 • „bestia, którą widziałeś, była (…) iż była…” – do 70 roku zburzenie Jeruszalem (Jerozolimy).
 • ” …i nie ma jej (…) i nie ma jej…”  – w ok. 100 r. powstaje księga Objawienia, wtedy nie było Izraela.
 • „ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. (…) a ma przybyć” – w 1948 r. powstaje Izrael.

Te same wydarzenia opisuje inne proroctwo:

Objawienie 13:3 

„I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią”.

Prawo do władzy w Iszraelu (nazwa biblijnego Izraela) posiada tylko potomek króla Dawida (ze szczepu Judy).

Jest to zapowiedziany Mesjasz, którym okazał się Jeszu z Nazaretu.

Każda inna władza jest nielegalna i dlatego w proroctwach nie jest to „królestwo Judy” tylko bestia.

Jest to z punktu widzenia Boga, próba przejęcia nielegalnie władzy.

Dokładnie tak samo o państwie żydowskim mówią ortodoksyjni żydzi, uznając Izrael za dzieło szatana. To znaczy, że bestia tak długo może rządzić, dopóki prawowity władca nie odbierze jej władzy.

Nic więc dziwnego, że proroctwa mówią o wrogości bestii do Boga i Jego sług na ziemi. 

Objawienie 13:7 

„Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem”. 

Objawienie 13:16,17

„I sprawia, że wszyscy:

mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia bestii lub liczby jej imienia”. 

Bestia do pomocy ma obraz bestii

Judaizm po zabiciu Mesjasza czeka na kogokolwiek, by obwołać go przywódcą.

To ziemskie królestwo, którym ma rządzić ich przywódca, to obraz bestii:

Objawienie 13:11

„Potem ujrzałem inną bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak smok”. 

Opis sugeruje, że będzie to antychryst, czyli osoba udająca Mesjasza, ale faktycznie spełniająca wole smoka, czyli szatana. 

Objawienie 13:12

„I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona”.

Sprawia, że ludzie służyć będą Izraelowi.

Objawienie 13:13,14

„I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła”.

Będzie to przywódca zwodzący niezwykłymi cudami.

Objawienie 13:15 

„I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii”.

Mamy więc pierwszą bestię (Izrael) i drugą bestię (fałszywego proroka, antychrysta), a teraz powstaje obraz pierwszej bestii czyli prawdopodobnie „żydowskie królestwo ziemskie”.

Kto nie uzna tego królestwa będzie zabijany lub będzie musiał się ukrywać bez możliwości kupowania i sprzedawania. 

Imitacja „królestwa” skończy się klęską.

Objawienie 19:19-21

„I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta”. 

Objawienie 2:26, 27

„A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici”. 

____________________
Krzysztof KrólJeszu.pl

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: elements.envato.com

2 Responses to “Bestia czasów końca”

 • michał on 5 grudnia 2017

  Trochę nie w temacie ale mam pytanie. Kiedy seks z własną żoną jest grzechem ? Dokładnie chodzi mi o przypadek w którym seks ma być przyjemnością dla obojga i sposobem rozładowania napięcia a nie sposobem na uzyskanie potomka. Jak również czy antykoncepcja nie naturalna jest grzechem ? Z biblii nie wiele o tym temacie pisze. Dziękuję.

 • Robert on 5 grudnia 2017

  Michał

  Biblia pisze, aby uprawiać miłość z żoną/mężem w celu niedopuszczania do pożądliwości względem innych osób.
  Rodzaj seksu powinien być taki, aby obie strony akceptowały go.

  Przysłów 5:18-20
  „niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości.
  Przemiła to łania i wdzięczna kozica,
  jej piersią upajaj się zawsze,
  w miłości jej stale czuj rozkosz!
  Po cóż, mój synu, upajać się obcą
  i obejmować piersi nieznanej?”.

  Co do antykoncepcji to tak, która nie zabija zapłodnionej komórki jajowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *