Co Biblia mówi o mleku, tłuszczu, chlebie, soli?

zdrowie w Biblii

Doskonale wiemy, że lekarstwa i doradztwo korporacyjnych lekarzy kończy się bardzo źle dla człowieka.

Panująca akademicka medycyna nie ma możliwości wyleczenia przewlekłych chorób. Osoby, które wpadną w szpony takich lekarzy, prowadzeni są przez udręki, cierpienia, bóle.

Takie kuracje kończą się zazwyczaj przedwczesną śmiercią. Organizm nie jest w stanie znieść coraz silniejszych leków.

W bardzo trudnej sytuacji są osoby mające nowotwory. Tutaj lekarze mają bardzo okrutne metody „leczenia”. Wstrzykują do organizmu potężne ilości trującej chemii.

Taka terapia musi zakończyć się przedwczesną śmiercią.

Aby uniknąć chorób, cierpień, utrapień, płaczu, zobaczmy, co mówią Pisma o zdrowiu, o pokarmach, o unikaniu chorób.

Chleb jest zdrowy

Iszraelici (biblijny Izrael) byli rolnikami. Uprawiali zboża, z których robiono mąkę i pieczono chleb.

Dzisiaj głosi się naukę o szkodliwości chleba.

Jest to fałszywa nauka.

Chleb i wyroby z mąki są zdrowe pod warunkiem, że mamy dostęp do dobrej jakości zbóż.  To nie mąka jest problemem, tylko przejęcie rynku nasion przez Monsanto, a teraz Bayer.

Jeżeli są rolnicy, którzy mają nasiona z dziada-pradziada, jeżeli sami z tych nasion robią mąkę i pieką, to taki chleb będzie zdrowy.

Bóg nie pozwoliłby uprawiać Iszraelitom zbóż, gdyby były niezdrowe.

„Będziesz służył Panu, twojemu Bogu, a ja będę błogosławił twój chleb, twoje wino, twoją wodę, i będę oddalał od was chorobę” –  2 Mojżesza 23,25 Septuaginta.

Tłuszcze zwierzęce i mięso są zdrowe

Łukasza 15:22-24

Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i radować się, bo oto mój syn był już umarły, a teraz znów żyje; był zaginiony i oto znów odnalazł się. I zaczęli ucztować”.

Chrystus w przypowieści użył takiego zwrotu: „przyprowadźcie tłuste/utuczone ciele i zabijcie je. Będziemy jeść”.

Gdyby mięso i tłuste produkty mięsne były niezdrowe, to Chrystus nie użyłby ich w przypowieści. Wielu polskich i zagranicznych lekarzy mówi wprost: od zdrowych tłuszczy się nie tyje.

Mleko jest zdrowe 

W taki sposób Jakub (Iszrael) mówił, kiedy błogosławił swoich synów, od których powstał naród Iszrael:

„Od wina jaśniejące ma oczy, zęby jego bielsze od mleka”Rodzaju 49:12 (Septuaginta)   

Słudzy Boży pili mleko. Dlatego nie może być szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Nie sprawdza się tu pogląd, że mleko jest czymś nienaturalnym dla człowieka.

Jedyny problem jest taki, że musi pochodzić z dobrego źródła, czyli od mądrego rolnika. Aby nie zabić bakterii znajdujących się w mleku, należy podgrzewać do temperatury 40 stopni.

Polecamy robić domowe zsiadłe mleko.

Sól jest zdrowa

A sól jest dobra, lecz jeśli przestaje być słona, to czymże ją przyprawicie. Miejcież tedy sól w samych sobie i trwajcie we wzajemnej zgodzie” – Marka 9:50.

„Sól oczywiście jest wspaniała” – Łukasza 14:34. 

„Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą” – Kapłańska 2:13.

„A twoje urodzenie: w dniu twego przyjścia na świat nie ucięto ci pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić; nie natarto cię solą i w pieluszki cię nie owinięto”Ezechiela 16:4.

Sól jest zdrowa i należy ją używać w pokarmach. Tak jak w przypadku mięsa, zbóż i mleka, należy wybrać najzdrowsze produkty, tak samo przy wyborze soli.

Polecane sole, które posiadają liczne minerały to: sól himalajska, i sól kłodawska.

Sól oczyszcza wodę:

 „Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: ‘Patrz! Położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów’. On zaś rzekł: ‘Przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli!’ I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: ‘Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność’. Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy – według słowa, które wypowiedział Elizeusz” – 2 Królewska 2:19-22.

Wino jest zdrowe

Wino i inne alkohole pite z umiarem mają zdrowotny wymiar.

Nie tylko rozweselają, ale również leczą:

„Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości!” –  1 Tymoteusza 5:23.

„Mało bowiem wartości ma picie samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z wodą jest miłe i sprawia wielką przyjemność. Tak samo sposób, w jaki opowiadanie jest ułożone, służy do uradowania tych, do których uszu ono dojdzie. Tutaj niech będzie koniec” –  2 Machabejska 15:39. 

„Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę. Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem” –  Syracha 31:27,28.

Oliwa jest zdrowa

Natłuszczanie oliwą:

„Następnie kapłan pomaże oliwą, która jest na jego lewej dłoni, wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także kciuk jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia” –  Kapłańska 14:28.

Oliwa i wino zastosowana w dezynfekcji ran:

„Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go”Łukasza 10:34. 

Chorych namaszczali olejem:

„Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” –  Marka 6:13.

Mamy mieć szczupłą sylwetkę i zdrowy organizm

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” – 1 Koryntian 3:16,17

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” – 1 Koryntian 6:19.

„Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” – 2 Koryntian 6:16

„Więcej wart biedny a zdrowy o silnej postawie, niż bogaty a ukarany na swym ciele [chorobą]. Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek. Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma zadowolenia nad radość serca. Lepsza jest śmierć niż przykre życie i lepszy wieczny odpoczynek niż stała choroba. Łakocie położone przed zamkniętymi ustami to stosy żywności leżące na grobie” – Syracha 30:14-18.

Należy dbać o własne ciało, o własny organizm, które jest świątynią Boga, świątynią Ducha świętego.

Osoby otyłe powinny i ze względów wiary i zdrowia, schudnąć: 

„Aby wasz duch, dusza i ciało nienagannie zostały ustrzeżone na przyjście naszego Pana Jeszu Pomazańca” – 1 Tesaloniczan 5:23 (przekład interlinearny Popowskiego).

Zakaz stosowania szczepionek

Szczepionki są podawane osobom zdrowym, aby kiedyś nie zachorowały na choroby.

Natchnione Pisma ostrzegają:  

„A gdy to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują silni uzdrowiciela, lecz ci, co się źle mają” –  Mateusza 9:12.

„A Jeszu, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują silni uzdrowiciela, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników” –  Marka 2:17.

„A Jeszu odpowiadając, rzekł do nich: Nie potrzebują sprawni uzdrowiciela, lecz ci, którzy się źle mają” –  Łukasza 5:31.

Kiedy osoba jest zdrowa, to powinna cieszyć się życiem, a nie używać leki czy szczepionki.

Leczyć ma uzdrowiciel

Pismo mówi nam do kogo mamy się udać, aby leczyć choroby:

Doceń uzdrowiciela należną zapłatą za jego usługi, albowiem i jego Pan stworzył. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, a od Króla dar się otrzymuje. Wiedza uzdrowiciela stawia go wysoko, nawet przy możnowładcach będą go szanować. Pan stworzył z ziemi leki, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził” –  Syracha 38:1-4.

Leczyć należy się u osoby, która posługuje się lekami wytworzonymi z ziemi, czyli ziołami.

Lekarze leczą lekami wytworzonymi w laboratoriach chemicznych. Dlatego są tak mało skuteczne. Pismo mówi, że prawdziwym lekarzem jest uzdrowiciel, który leczy ziołami, naturalnymi terapiami.

Należy uważać na lekarzy naciągaczy, którzy przepisują tylko leki:

„A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej” – Marka 5:25,26.

Nie wolno się przejadać 

„Jak niewiele wystarcza człowiekowi opanowanemu! Nie będzie mu ciężko oddychać na swym łożu. Przy niepełnym żołądku sen zdrowy. Taki wstanie o świcie i czuje się rześko. A mękę bezsenności, niestrawność i kolkę cierpi żarłok” – Syracha 31:19,20 LXX.

„Dobrze wychowany, pierwszy zakończ jedzenie, nie obżeraj się, byś kogoś nie drażnił” – Syracha 31:17 LXX.

Jedz kulturalnie:

„Jeśli zajmiesz miejsce między wieloma, nie wyciągaj ręki jako pierwszy spomiędzy nich” – Syracha 31:18.

Co zrobić, jak się przejadłeś?

„Jeśli przejadłbyś się przymuszony, wstań, wyrzuć to z siebie na uboczu, a ulżysz sobie” – Syracha 31:21 LXX.

Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt…” –  Łukasza 21,34

Polecam wszystkim zastosować się do słów Syracha:

„Słuchaj mnie, synu, i nie gardź mną, w końcu uznasz słowa moje za słuszne. We wszystkich czynach swych bądź uważny, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie” – Syracha 31:22 BT.

”Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” Izajasza 40, 28-31.

Przy chorobie módlmy się 

„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim”Jakuba 5:14.

 „A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” – Jakuba 5:15.

„I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jeszu, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” –  Kolosan 3:17

„Właśnie Jego Imię, dzięki naszej wierze w Jego Imię, umocniło tego człowieka, którego widzicie i znacie, a wiara wzbudzona przez Niego dała temu człowiekowi to pełne zdrowie wobec was wszystkich” – Dzieje 3:16 

Dobry charakter i wesoły człowiek to najlepsze lekarstwa:

„Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało”Przypowieści 17,22 

„Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość” – Syracha 30:24.

„Pogodne serce i przy posiłku dobre, z pożytkiem zajmie się swoją strawą”Syracha 30:25.

 „Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego” – Syracha 30:22. 

„Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała” – Przypowieści 16, 24

Kto jest odpowiedzialny za skorumpowanie medycyny?

„…bo kupcy twoi byli wielmożami ziemi, bo farmacją twoją zostały zwiedzione wszystkie narody i w niej krew proroków i świętych została znaleziona i wszystkich zabitych na ziemi” – Objawienie 18:23,24.

To korporacje farmaceutyczne odpowiedzialne są za korupcje i śmierć wielu pacjentów.

Wielu lekarzy bez skrupułów, bezmyślnie stosuje nakazy farmacji, dlatego są tak nieskuteczni. 

Współwłaścicielami farmacji są najbogatsi ludzie świata, czyli żydowscy bankierzy nazwani przez Jana w Objawieniu: nierządnicą, wielkim babilonem.

Ich upadek będzie również miał konsekwencje dla firm farmaceutycznych.

Być może wtedy, rozluźnią się więzy mafii farmaceutycznej nad politykami, nad lekarzami, nad służbą zdrowia.

 

Robert BrzozaRobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTes


Foto: Envanto element By rawf8

7 Responses to “Co Biblia mówi o mleku, tłuszczu, chlebie, soli?”

 • Aga on 18 lipca 2018

  Warto nadmienić, że w obecnych czasach do chleba wrzuca się przeróżne konserwanty, drożdże, gumę arabską i inne paskudztwa, a wino konserwuje się siarczanami

 • Robert on 18 lipca 2018

  Aga

  oczywiście, że tak, dlatego tak jak w tekście pisze, trzeba kupować od mądrych rolników.

 • Amy on 28 września 2018

  Z moich osobistych poszukiwań/doświadczeń, uważam, że modlimy się aby wzmocnić swoją wiarę i następnie wygonić chorobę/demona w autorytecie Jezusa. Nie prosimy o uzdrowienie lub oczyszczenie z grzechów, gdyż zostało to nam już dane przez śmierć Jezusa na krzyżu. Czyli wszystko już się dokonało, a teraz tylko musimy uwierzyć w swoją doskonałą nature w Bogu i z pomocą Ducha Świętego unikać grzechu.
  Ziemia niszczeje, bo panują na niej upadłe anioły, jednak Jezus zostawił nam swoją moc, aby z tym walczyć. Warunkiem jest tylko wiara, która nawet góry przenosi. Staram się dbać o ciało i odżywiać jak najlepiej mogę. Jednak wszystko zawdzięczam Panu i nie popadam w jakiś obłęd żywieniowy.
  Myślę, że niebawem będzie nam potrzeba jeszcze więcej wiary, żeby być zdrowym.
  Fajna strona, ciekawe artykuły, Pozdrawiam

 • Robert on 29 września 2018

  Amy

  nie da rady wygonić demona w imię fałszywego imienia „jezus”.
  Sprawdź katolicki polsko-grecki Nowy Testament Popowskiego. Jest tam grecki tekst i polski. W greckim nie imienia: „jezus”, tylko Jesu i jego odmiany.

 • Hubert on 12 marca 2019

  Fajny artykuł:)

 • Maria on 17 marca 2019

  JEZUS to po hebrajsku JAHUSHUA czyli JAHWEH zbawia.To jest prawdziwe imię naszego ZBAWICIELA.Jego ziemską matką Miriam nie mogłaby MU dac imienia greckiego.Musimy szukać Prawdy i modlić się aby ona nam została objawiona

 • Robert on 17 marca 2019

  Maria

  Jeszu to jest imię hebrajskie, greckie to Jesu.
  Przeanalizuj proszę:
  https://jeszu.yeshu.info/post/5-chrzescijanie-nie-znaja-biblii-chrystus-nie-nazywa-sie-jezus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *