Czy istnieje piekło?

 Piekło

Piekło w wielu religiach przedstawione jest jako miejsce ogniste, palące śmiertelnym płomieniem, gdzie trafiają wszyscy grzesznicy. Znajduje się pod ziemią. Władzę nad nim sprawuje diabeł/szatan ze swoimi demonami.

Czy taki obraz czegoś, co religie nazywają „piekło” znajduje się w Biblii?

Jak to możliwe, że Bóg zrobiłby diabła, szefem miejsca, które Sam stworzył?

Gehenna a nie piekło

Biblia tysiąclecia jak i gdańska piekłem nazywa to, co bezpośredni przekład interlinearny Gehenną (jest to Grecko-Polski Nowy Testament z wydaniem interlinearnym. Widnieje tam tekst grecki i pod spodem bezpośrednie jego tłumaczenie po polsku. Obecnie jest to najwierniejsze tłumaczenie Nowego Testamentu z ogólnie dostępnych publikacji na rynku):

Marka 9:47-48 – (BT: Biblia Tysiąclecia)

„Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony”.

Marka 9:47-48 – (przekład interlinearny)

„I jeśli oko twe wiedzie do obrazy cię, wyrzuć je. Lepiej ci jest jednookim wejść do Królestwa Boga, niż dwoje oczu mając zostać rzuconym do Gehenny (geennan), gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Każdy bowiem ogniem będzie posolony”.

Kolejny cytat, gdzie Biblia Tysiąclecia przerobiła gehennę na piekło:

Mateusza 23:33

„Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?”.

Przekład interlinearny tak pisze: 

Mateusza 23:33

„Węże, płody żmij, jak uciekniecie od wyroku gehenny (geenes)?”.

Kolejny werset: 

Łukasza 12:5 – (BT)

„Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!”. 

Łukasza 12:5 – (przekład interlinearny)

„Pokażę zaś wam, kogo macie się bać, bójcie się tego po zabiciu mającego władzę wrzucić do Gehenny: tak mówię wam tego bójcie się”.

Religia katolicka konsekwentnie używa słowa „piekło”. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ obraz piekła jest groteskowy, nieprawdziwy, oderwany od rzeczywistości, gdzie szefem jest diabeł-szatan, gdzie bez sądu Bożego ludzie „smażą się w piekle”. 

Gdzie trafiają ludzie po śmierci?

Człowiek, gdy umiera traci ciało fizyczne, a dusza trafia do szeolu. Jest to miejsce, poczekalnia dusz na dzień sądu Bożego.

Księga Koheleta 9:10

„…Bo nie ma żadnego działania ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego zdążasz”.

Psalm 16:10

„Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał rozkładu”.

Psalm 49:16

„Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mnie zabierze”.

Kiedy przyjdzie odpowiedni czas dusze z szeolu (szeol i hades to synonimy) zostaną osądzone:

Objawienie 20:12-13

„I ujrzałem martwych, wielkich i małych, stojących przed tronem i zwoje zostały otwarte. I inny zwój został otwarty, który jest życia. I osądzeni zostali martwi z zapisanych w zwojach według czynów ich. I dało morze martwych w nim i śmierć i otchłań (hades) dały martwych w nich i osądzeni zostali każdy według czynów ich”. 

Jednak nie wszystkie dusze trafiają do szeolu. Osoby, które za życia dowiodły swoją wierność Chrystusowi, idą do tak zwanego „nieba”:

Mateusza 16;18

„Ja zaś ci mówię, że ty jesteś Skalnik (Petros), a na tej skale (petra) zbuduję mą społeczność powołanych (kościół, zbór), a bramy Hadesu nie przemogą jej”.

Objawienie 20: 4-6

„I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jeszu i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Pomazańcem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat”.

Biblia nie wspomina o czyśćcu. Nie ma takiej nauki, którą głosi religia katolicka. Dusza po śmierci ludzkiej trafia albo do szeolu albo idzie do „nieba”.

Pytanie kolejne, które się nasuwa to: czy szatan ma coś wspólnego z szeolem/hadesem? Czy sprawuje tam władzę?

NIE, klucze do szeolu ma Chrystus:

Objawienie 1:18

„”I gdy ujrzałem Go, padłem do stóp Jego jak martwy. I położył prawicę Jego na mnie mówiąc: nie bój się. Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i żyjący, i stałem się martwy i oto żyjący jestem na wieki, i mam klucze śmierci i otchłani (hades)”.

Czy szatan jest szefem „piekła”?

Coś zbliżonego do piekła, czyli miejsca zobrazowanego przez świat, jako siedziba szatana jest jezioro ognia. Powyższe wersety tę przestrzeń nazywają gehenną.

W jeziorze ognia nastąpi całkowite zniszczenie śmierci, szeolu, ludzi świadomie czy nieświadomie służących szatanowi:

Objawienie Jana 20,14

„I śmierć i otchłań rzucone zostały do jeziora ognia. To śmierć druga jest, jezioro ognia. I jeśli ktoś nie został znaleziony w zwoju życia zapisany, rzucony został w jezioro ognia”.

Znowu musimy zadać to samo pytanie: czy szatan jest szefem jeziora ognia?

Objawienie Jana 20,10

„A przeciwnik (diabolos) zwodzący ich, rzucony został do jeziora ognia i siarki, gdzie i zwierzę i kłamliwy prorok, a męczeni będą dniem i nocą na wieki wieków”.

Szatan skończy w jeziorze ognia. Nie może być szefem tego miejsca.

Chyba nie myślisz, że sam unicestwi się w miejscu, nad którym miałby mieć kontrole?

Dlaczego religie kłamią?

Zobacz, udowodniłem w tym artykule, że nie ma ani piekła, jaki przedstawia świat i religie, że nie ma czyśćca, gdzie dusze jakoby przechodzą skruchę.

Udowodniłem również, że szatan nie ma władzy ani nad szeolem, ani nad jeziorem ognia.

Mało tego, szatan nie ma nad niczym władzy. Jego rolą jest kuszenie i wpływanie na tych ludzi, którzy nie służą prawdziwemu Bogu. Podsuwa ludziom przeróżne myśli. Ci którzy mu ulegają sieją śmierć, zgrozę, kłótnie, kłamstwa i wszystkie najokropniejsze rzeczy.

Jednak szatan nie ma żadnej bezpośredniej władzy nad niczym i nikim. Oczywiście, przez swoich ludzi zbudował system międzynarodowej finansjery, przez swoich ludzi steruje mocarstwami, przemysłem farmaceutycznym i wieloma innymi organizacjami.

W takiej nomenklaturze możemy powiedzieć, że szatan rządzi światem, że zbudował świat według własnego pomysłu.

Jednak, gdyby wszyscy ludzie służyli prawdziwemu Bogu, a nie bożkom wiszącym na obrazach/krzyżach, gdyby wszyscy ludzie znali prawa zamieszczone w Biblii, gdyby znali prawdziwe imię Chrystusa, gdyby to wszystko stosowali w swoim życiu, to mieliby ochronę samego Chrystusa.

W takiej rzeczywistości, szatan nie miałby nad niczym władzy.

Dlaczego w takim razie religie kłamią głosząc nauki o piekle, czyśćcu i władzy szatana? 

Dlaczego nikczemnie zwodzą ludzi? 

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: „Hell” (CC BY-NC-ND 2.0) by campra

8 Responses to “Czy istnieje piekło?”

 • nadia on 15 stycznia 2017

  Bardzo ciekawy temat, dlatego mam pytanie, co to znaczy, ze ”robak ich nie umiera i ogien nie gasnie”
  Marka 9:47-48 – (BT: Biblia Tysiąclecia)
  „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony”.
  Marka 9:47-48 – (przekład interlinearny)
  „I jeśli oko twe wiedzie do obrazy cię, wyrzuć je. Lepiej ci jest jednookim wejść do Królestwa Boga, niż dwoje oczu mając zostać rzuconym do Gehenny (geennan), gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Każdy bowiem ogniem będzie posolony”.

 • qrdeblade on 15 stycznia 2017

  Jeżeli jednak panie Robercie zupełnie naturalnie przyjmiemy, że syn „dany” przez stwórce Ewie w zamian za zabitego przez Caina Abla, któremu dano imię Set, to faktycznie i logicznie syn stwórcy Set-An ( po polsku Szatan ), prawowity książe tego świata, egipski bóg nocy, którego znakiem jest lśniący na niebie księżyc , to naturalnie, że stwórca nie ingeruje, gdyż władze sprawuje Jego prawny hybrydowy potomek. Natomiast spora część wyznawców hołd swój oddaje Kainowi jako prawowitemu synowi wężowej istoty, pierwszej hybrydy na Ziemi. Zatem Boga, każdy z nas nosi w sercu, a to ogromna siła, która daje każdemu z nas ogromna moc, a wespół w zespół prawie boską. Rzecz w tym, że ludzokść o tym kompletnie zapomniała nauczona, że wszystko można szybciej kupić za papierowe pieniądze…

 • Robert on 15 stycznia 2017

  qrdeblade

  szatan nie był synem, nawet literalnie, tylko zbuntowanym aniołem.
  Biblia wyraźnie o tym mówi, kim był przed buntem i jak wyglądał.

  Synem Stwórcy był tylko Chrystus.

 • Robert on 15 stycznia 2017

  nadia,
  Nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądała kara dla satanistów. Bóg mówi, że oddadzą dwukrotnie lub jeszcze więcej.
  Prawdopodobnie Chrystus cytuje Izajasza:
  „A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej” – Izajasza 66:24.

  Jakby słudzy Boga będą oglądać karę tych ludzi. Ma być to przestroga dla innych buntowników.
  To wiąże się z tymi wersetami, które podałaś.

 • Nychu on 20 lutego 2017

  Bałbym się osądzać Kościół, który stworzył sam Pan Jezus i dał zwierzchnictwo ludziom(…co zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie…) stąd doktryna Kościoła. Mimo papieży o wątpliwej wierności Bogu, doktryna nie zmieniła się na przestrzeni 2000 lat. Myślę, a nawet jestem pewien, że Pan Bóg Wszechmogący nie pozwoli za bardzo namieszać. Byłby to wbrew Jego żeby ludzie byli okłamywani od jakiegoś tam czasu. Co do czyśćca, no gdzieś te duszyczki czekają na zmartwychwstanie ciała. nie chciałbym się wymądrzać bo wiem że nic nie wiem:), ale prosiłbym zobaczyć ten link, ksiądz egzorcysta mówi bardzo obiektywnie w stosunku do kościoła i papieża…https://www.youtube.com/watch?v=U-t8v4OwTeI pozdrawiam:)

 • Robert on 21 lutego 2017

  Nychu

  być może przykra to wiadomość dla ciebie, ale kościół katolicki powstał kilka wieków po Chrystusie.
  Chrystus nie miał nic wspólnego z KK.
  Doktryna katolicka zmienia się cały czas.
  Polecam sprawdzić, co poszczególne sobory wprowadzały nowego, przeciwko Biblii – jak bałwochwalstwo.

 • Innumerabilis on 17 maja 2017

  Witaj Robert.
  Cały wywód jest bardzo trafny i spójny.
  Mam tylko takie pytanie względem Twojej opinii.
  Czy odnosząc się do cytatu z Objawienia, który przytoczyłeś, a mianowicie:
  Objawienie Jana 20,10
  „A przeciwnik (diabolos) zwodzący ich, rzucony został do jeziora ognia i siarki, gdzie i zwierzę i kłamliwy prorok, a męczeni będą dniem i nocą na wieki wieków”. Czy oznacza to, że jezioro ognia i siarki to druga śmierć i zupełne unicestwienie – niebyt, zapomnienie, czy jednak werset ten sugeruje, że jest to jakieś miejsce w którym cierpi się męki poprzez niekończące się wieki?
  Jak to rozumiesz?
  Pozdrowienia

 • Robert on 18 maja 2017

  Innumerabilis

  NA pewno jest to śmierć, tylko kwestia czy natychmiastowe unicestwienie czy cierpienia za swoje czyny.
  Gdyby grzesznicy od razu umierali po sądzie Bożym, to gdzie miejsce na wielokrotne obietnice biblijne, że grzesznikom zostanie wszystko odpłacone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *