Dlaczego Rosja, żydowski Izrael i finansjera walczą o Krym?

 żydzi

Krym jest ciekawym miejscem walki: i żydowskiego Izraela, który w Objawieniu Jana nazwany jest bestią i bankierów nazwanych w Objawieniu: nierządnicą i Rosja, która prawdopodobnie jest na usługach żydowskiej bestii.

Do tego należy dorzucić proroctwo Goga z Magog, który powiązany jest z półwyspem krymskim.

Ostatecznie Rosja zawładnęła tym terenem. Nie wiemy, czy zrobiła to samowładnie, czy na użytek żydowskiego Izraela.

Chruszczow oddaje Krym za darmo

Do 1954 roku Krym należał do Rosji. W lipcu 1954 roku, Chruszczow przekazał półwysep krymski Ukrainie. W 2014 roku został oficjalnie anektowany przez Rosję w postaci nowopowołanego Krymskiego Okręgu Federalnego Rosji. 

Ciekawy jest fakt przekazania Krymu Ukrainie w… prezencie.

Dlaczego Chruszczow to zrobił?

Oficjalnie z okazji trzechsetnej rocznicy ugody perejasławskiej… ????

Wikipedia pisze:

„Ugoda perejasławska – umowa zawarta 18 stycznia 1654 w Perejasławiu pomiędzy Hetmanatem i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara Rosji Aleksego I, na mocy której Ukraina została poddana władzy cara Rosji. Oryginał dokumentu zaginął i przynajmniej w części jego treść jest sporna”.

Finansjera walczy o Krym

Prawda jest całkiem inna. Stalin dostawał kredyty od banksterki. Dlatego przed drugą wojną światową osiągali gigantyczny, dwucyfrowy wzrost gospodarczy.

Stalin zbudował potęgę na kredytach finansjery i know-how, który opracował amerykański żyd: Albert Khanin. Około 25 Amerykanów pracowało nad wdrożeniem planu Khana do radzieckiej gospodarki. Zarządzali dwoma tysiącami radzieckich inżynierów.

Dlaczego bankierzy finansowali powstanie ZSRR, czyli dzisiejszej Rosji?

Zostawmy tutaj aspekt przygotowania ZSRR do wojny światowej i finansowania wszystkich uczestników gry, czyli ZSRR i Hitlera.

Skupmy się na zastawie, jaki chcieli dostać bankierzy za kredyty.

Jeżeli bierzesz kredyt hipoteczny z banku, to zastawem jest dom. Dopóki nie spłacisz kredytu, to współwłaścicielem twojego domu jest bank.

Od Stalina, bankierzy pod zastaw kredytów, chcieli otrzymać półwysep krymski.

Pytanie, po co im kawałek ziemi?

Kiedy nie spłacono stalinowskich kredytów, Chruszczow musiał oddać Krym, Ukrainie.

Nasuwa się kolejne pytanie:

dlaczego własność Rothschildów i spółki bankierskiej oddaje się Ukrainie?

Plan był podobny, jaki opracowali dla Polski, czyli przejęcie naszego kraju przez powstanie Judeopolonii, później gett, które do 1942 roku, były rozkwitającymi okręgami żydowskimi.

Teraz przygotowywany jest kolejny rozbiór Polski, przez oddanie amerykańskim żydom kwoty 300 mld dolarów.

Na pewno podczas negocjacji zadowolą się nie dolarami, które mają pod dostatkiem, tylko… nieruchomościami, ziemią, udziałami w przedsiębiorstwach państwowych.

Ten sam plan obowiązywał na Krymie.

Żydzi planowali utworzyć Krymską Kalifornię. Organizatorem tego planu była żydowska organizacja: „The American Jewish Join Distribution Community”. Założycielem tej organizacji jest znany bankier: Jacob Schiff.

Tutaj widzimy ścisłą współpracę pomiędzy nierządnicą, a bestią. Później takiej współpracy nie będzie. Bestia wraz z innymi państwami zniszczy nierządnicę i przejmie władzę.

Do 1937 roku udało im się przesiedlić na ziemie krymskie ponad 100 tys żydów.

Sprzeciwiali się żydowskiemu osadnictwu krymscy Tatarzy, którzy napadali na żydów. Finansjera wpłynęła na Stalina, czego efektem była czystka Tatarów.   

Polecam oglądnąć poniższy filmik, który przedstawia dowody walki finansjery o Krym.

Jednak autor filmu przedstawia błędny wniosek, jakoby żydzi z Izraela, chcieli przenieść się na Ukrainę z powodu braku wody w swoim sztucznym państwie.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że żydowski Izrael prowadzi wojny w celu zbudowania sztucznego państwa obejmującego tereny: od Nilu do Eufratu.

Tam wody jest pod dostatkiem.

Nie dość, że ukradli nazwę „Izrael” narodowi wybranemu przez Boga, to jeszcze chcą zająć ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi (Rodzaju 15:18-21). 

Dlaczego więc żydzi walczą o Krym i Ukrainę?

Bo to jest ich prawdziwa ojczyzna: Chazaria.

Drugi powód mamy w proroctwach biblijnych

Krzysztof Król w artykule: „Gog aszkenazyjski” tak pisze:

„Według historyków, którzy starają się połączyć doniesienia biblijne ze znaną im historią, krainą Gomer miał być Krym i okolice, a więc dzisiejsza Ukraina na pograniczu z Rosją.

Dokładnie to miejsce, które dziś jest terenem walk.

W proroctwie biblijnym pada nazwa nie tylko Gomer, ale także imiona braci Gomera i jego syna.

Gomer i jego potomkowie stanowią główną siłę zbrojną wspierającą Goga.

Kiedy więc przyglądamy się bliżej potomkom Gomera to okazuje się, że jeden z jego synów i to nie byle jaki bo pierworodny nazywał się Aszkanaz.

Jeśli choć trochę interesowałeś się historią dzisiejszych żydów to wiesz, że większość wywodzi się z tak zwanych żydów aszkenazyjskich…”.

Polecam przeczytać cały artykuł Krzysztofa i zastanowić się nad proroctwem.

Z tego wynika, że żydzi będą zdobywać wszystkie tereny należące do biblijnego Izraela, jak i do swoich przodków, Chazarów.

Pierwsze robią, aby świat uwierzył, że są wybranym narodem, drugie robią z powiązań rodzinnych, z powiązań rodów krwi.

Ciekawe, dlaczego tak zaciekle, a nawet wściekle walczą o Polskę?

Czyżby nasze ziemie/nasz naród miał udział w proroctwach, w przeszłości biblijnej?

Przepraszam za przekleństwa w filmie…

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „CB015977” (CC BY-NC-ND 2.0) by Teledoth

8 Responses to “Dlaczego Rosja, żydowski Izrael i finansjera walczą o Krym?”

 • mloo on 25 lutego 2018

  A czy ta nienawiść żydów do Polaków nie jest spowodowana zawiścią ? Zawiść przecież jest matką nienawiści. Tylko czego żydzi nam Polakom zazdroszczą? Przecież rządzą światem, produkują pieniądze. Więc to coś to nie władza ani nie pieniądze. Więc co ? Wydaje mi się że zawistni są o to iż większość z nich nie ma sumienia gdyż są dziećmi szatana. My natomiast w większości mamy sumienia bo jesteśmy narodem powołanym. A być może i wybranym. Więc ich nienawiść do nas jest uzasadniona . 10 pokoleń Izraela które poszły w niewolę do Asyrii nie odnalazło się.

 • Marcin on 31 marca 2018

  Pisze Pan:
  „Krym jest ciekawym miejscem walki: i żydowskiego Izraela, który w Objawieniu Jana nazwany jest bestią (…)”.

  To nie prawda. Wprowadza Pan ludzi w błąd.
  Dla ludzi żyjących w tamtej epoce „bestią” był przede wszystkim Rzym (imperium cezarów).

  Dziwie się Panu, że pisze Pan takie rzeczy w zasadzie bezrefleksyjnie. Jest Pan w końcu osobą wykształconą.

  Proszę zajrzeć do książek.

  Niektóre teksty Pana są bardzo ciekawe, ale inne …
  Niech Pan może nie porusza tematów, na których się nie zna.
  M.

 • Robert on 31 marca 2018

  Marcin,
  proponuje taką formę.
  Jeżeli gdzieś masz wątpliwości to pytaj, a dopiero później wysuwaj wnioski.
  Tak jest uczciwie.

  Co do bestii, to napisaliśmy kilka artykułów, dlatego w każdym wpisie nie tłumaczę, co i jak.
  Ten werset jest kluczowy:
  „A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.”
  Objawienie 17:11

  Bestia ma być 8 królem, a Imperium Rzymskie nie istnieje.
  7 królem jest USA, więc jak Rzym może być bestią i 8 królem?
  Dzisiaj Rzym jest tylko stolicą, słabym politycznie ośrodkiem.

 • Marcin on 31 marca 2018

  Niektórzy uważają, że Imperium Rzymskie odrodziło się, ale już pod inną postacią.
  A są i tacy, którzy twierdzą, że Unia Europejska to IV Rzesza.

 • Robert on 31 marca 2018

  Marcin

  tu wystarczy poznać historię, aby wiedzieć, że kontynuacją Imperium Rzymskiego była Turcja, później Niemcy w postaci III rzeszy.
  Po całkowitym zniszczeniu III rzeszy, władzę przejęli Anglicy i USA.
  Oni są 7 królem.

 • Joasia on 20 grudnia 2018

  Nie wiem, kim jest wielka nierządnica, ale wiem czym jest bestia, której przypisano cyfry 666. „Zgodnie z ostatnią księgą biblijną liczba 666 to imię bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, która wychodzi z morza (Objawienie 13:1, 17, 18). Bestia ta symbolizuje ogólnoświatowy system sprawujący władzę nad „każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem” (Objawienie 13:7)”. Otóż w języku hebrajskim szóstą literą alfabetu jest litera „W” (taw), a więc liczbę 666 należy prawidłowo odczytać jako WWW (brzmi znajomo? – tak, tak, chodzi o internet – to jest ta bestia, która zawładnie światem i ludźmi.

 • Szymon on 7 marca 2019

  Interpretacji może być wiele. Dla mnie najsensowniejsza jest ta najbardziej oczywista. Smok cesarstwo rzymskie przekazuje władzę tzw. świętemu cesarstwu narodu niemieckiego , a w rzeczywistości watykańskiemu cesarstwu . I tu objawia nam się zasiadająca na bestii nierządnica ,której pokłon oddają królowie ziemi , która sprawuje władzę nad wieloma ludami, mówiącymi w wielu językach , trzyma w ręce złoty kielich ,odziana jest w szkarłat i purpurę ,ma siedzibę na siedmiu wzgórzach. Bestia z morza , która jest ósmym ,a jest z owych siedmiu i ma krotko pozostać to odnowione cesarstwo niemieckie , czyli niemcy hitlerowskie . W numerologii istnieje takie coś jak liczba człowieka i dla wartości imienia hitler wynosi dokładnie 666 . Graficzne odwzorowanie tej liczby to gwiazda Dawida. Czyli teoretycznie opaska na ręce bądź głowie może być znamieniem bestii . Biblia pisze ,że ci którzy przyjęli znamię zostaną wrzuceni do jeziora ognia ,a dym z ich męki unosi się na wieki wieków .Dosyć sugestywne.Mówi także ,że ci którzy oddadzą pokłon bestii ,aby zachować życie stracą je. Nie do końca pasuje jednak ,że ci którzy nie przyjęli znamienia bestii nie mogą kupować ,ani sprzedawać. Tutaj lepiej pasuje interpretacja wszetecznica izrael na bestii czyli imperium brytyjskim monarchii ,które upadło ,ale odrodziło się na nowo jako usa . Znamię bestii w tym przypadku to chip rfid. Nie znam się na tyle na historii , ale wizerunek bestii ,która ma łapy jak u niedźwiedzia , ciało jak u lwa i pysk jak u pantery widnieje na wielu szlacheckich herbach np. na herbie habsburgów ,czy herbie henryka 2 więc najprawdopodobniej chodzić może też o linię rodową …nie wiem . (celowo używam czasami małych liter ) .

 • Robert on 7 marca 2019

  Szymon

  Smok z objawienia Jana to szatan, a nie Cesarstwo Rzymskie.
  Zauważ, co Jan pisze o bestii: „pochodzi od siedmiu” i „była, nie ma jej”.
  Kiedy Jan pisze Objawienie, bestii nie było.
  Dlatego bestią nie jest ani USA, ani Cesarstwo Rzymskie, anie Imperium brytyjskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *