Dlaczego Rosja, żydowski Izrael i finansjera walczą o Krym?

 żydzi

Krym jest ciekawym miejscem walki: i żydowskiego Izraela, który w Objawieniu Jana nazwany jest bestią i bankierów nazwanych w Objawieniu: nierządnicą i Rosja, która prawdopodobnie jest na usługach żydowskiej bestii.

Do tego należy dorzucić proroctwo Goga z Magog, który powiązany jest z półwyspem krymskim.

Ostatecznie Rosja zawładnęła tym terenem. Nie wiemy, czy zrobiła to samowładnie, czy na użytek żydowskiego Izraela.

Chruszczow oddaje Krym za darmo

Do 1954 roku Krym należał do Rosji. W lipcu 1954 roku, Chruszczow przekazał półwysep krymski Ukrainie. W 2014 roku został oficjalnie anektowany przez Rosję w postaci nowopowołanego Krymskiego Okręgu Federalnego Rosji. 

Ciekawy jest fakt przekazania Krymu Ukrainie w… prezencie.

Dlaczego Chruszczow to zrobił?

Oficjalnie z okazji trzechsetnej rocznicy ugody perejasławskiej… ????

Wikipedia pisze:

„Ugoda perejasławska – umowa zawarta 18 stycznia 1654 w Perejasławiu pomiędzy Hetmanatem i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara Rosji Aleksego I, na mocy której Ukraina została poddana władzy cara Rosji. Oryginał dokumentu zaginął i przynajmniej w części jego treść jest sporna”.

Finansjera walczy o Krym

Prawda jest całkiem inna. Stalin dostawał kredyty od banksterki. Dlatego przed drugą wojną światową osiągali gigantyczny, dwucyfrowy wzrost gospodarczy.

Stalin zbudował potęgę na kredytach finansjery i know-how, który opracował amerykański żyd: Albert Khanin. Około 25 Amerykanów pracowało nad wdrożeniem planu Khana do radzieckiej gospodarki. Zarządzali dwoma tysiącami radzieckich inżynierów.

Dlaczego bankierzy finansowali powstanie ZSRR, czyli dzisiejszej Rosji?

Zostawmy tutaj aspekt przygotowania ZSRR do wojny światowej i finansowania wszystkich uczestników gry, czyli ZSRR i Hitlera.

Skupmy się na zastawie, jaki chcieli dostać bankierzy za kredyty.

Jeżeli bierzesz kredyt hipoteczny z banku, to zastawem jest dom. Dopóki nie spłacisz kredytu, to współwłaścicielem twojego domu jest bank.

Od Stalina, bankierzy pod zastaw kredytów, chcieli otrzymać półwysep krymski.

Pytanie, po co im kawałek ziemi?

Kiedy nie spłacono stalinowskich kredytów, Chruszczow musiał oddać Krym, Ukrainie.

Nasuwa się kolejne pytanie:

dlaczego własność Rothschildów i spółki bankierskiej oddaje się Ukrainie?

Plan był podobny, jaki opracowali dla Polski, czyli przejęcie naszego kraju przez powstanie Judeopolonii, później gett, które do 1942 roku, były rozkwitającymi okręgami żydowskimi.

Teraz przygotowywany jest kolejny rozbiór Polski, przez oddanie amerykańskim żydom kwoty 300 mld dolarów.

Na pewno podczas negocjacji zadowolą się nie dolarami, które mają pod dostatkiem, tylko… nieruchomościami, ziemią, udziałami w przedsiębiorstwach państwowych.

Ten sam plan obowiązywał na Krymie.

Żydzi planowali utworzyć Krymską Kalifornię. Organizatorem tego planu była żydowska organizacja: „The American Jewish Join Distribution Community”. Założycielem tej organizacji jest znany bankier: Jacob Schiff.

Tutaj widzimy ścisłą współpracę pomiędzy nierządnicą, a bestią. Później takiej współpracy nie będzie. Bestia wraz z innymi państwami zniszczy nierządnicę i przejmie władzę.

Do 1937 roku udało im się przesiedlić na ziemie krymskie ponad 100 tys żydów.

Sprzeciwiali się żydowskiemu osadnictwu krymscy Tatarzy, którzy napadali na żydów. Finansjera wpłynęła na Stalina, czego efektem była czystka Tatarów.   

Polecam oglądnąć poniższy filmik, który przedstawia dowody walki finansjery o Krym.

Jednak autor filmu przedstawia błędny wniosek, jakoby żydzi z Izraela, chcieli przenieść się na Ukrainę z powodu braku wody w swoim sztucznym państwie.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że żydowski Izrael prowadzi wojny w celu zbudowania sztucznego państwa obejmującego tereny: od Nilu do Eufratu.

Tam wody jest pod dostatkiem.

Nie dość, że ukradli nazwę „Izrael” narodowi wybranemu przez Boga, to jeszcze chcą zająć ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi (Rodzaju 15:18-21). 

Dlaczego więc żydzi walczą o Krym i Ukrainę?

Bo to jest ich prawdziwa ojczyzna: Chazaria.

Drugi powód mamy w proroctwach biblijnych

Krzysztof Król w artykule: „Gog aszkenazyjski” tak pisze:

„Według historyków, którzy starają się połączyć doniesienia biblijne ze znaną im historią, krainą Gomer miał być Krym i okolice, a więc dzisiejsza Ukraina na pograniczu z Rosją.

Dokładnie to miejsce, które dziś jest terenem walk.

W proroctwie biblijnym pada nazwa nie tylko Gomer, ale także imiona braci Gomera i jego syna.

Gomer i jego potomkowie stanowią główną siłę zbrojną wspierającą Goga.

Kiedy więc przyglądamy się bliżej potomkom Gomera to okazuje się, że jeden z jego synów i to nie byle jaki bo pierworodny nazywał się Aszkanaz.

Jeśli choć trochę interesowałeś się historią dzisiejszych żydów to wiesz, że większość wywodzi się z tak zwanych żydów aszkenazyjskich…”.

Polecam przeczytać cały artykuł Krzysztofa i zastanowić się nad proroctwem.

Z tego wynika, że żydzi będą zdobywać wszystkie tereny należące do biblijnego Izraela, jak i do swoich przodków, Chazarów.

Pierwsze robią, aby świat uwierzył, że są wybranym narodem, drugie robią z powiązań rodzinnych, z powiązań rodów krwi.

Ciekawe, dlaczego tak zaciekle, a nawet wściekle walczą o Polskę?

Czyżby nasze ziemie/nasz naród miał udział w proroctwach, w przeszłości biblijnej?

Przepraszam za przekleństwa w filmie…

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „CB015977” (CC BY-NC-ND 2.0) by Teledoth

One Response to “Dlaczego Rosja, żydowski Izrael i finansjera walczą o Krym?”

  • mloo on 25 lutego 2018

    A czy ta nienawiść żydów do Polaków nie jest spowodowana zawiścią ? Zawiść przecież jest matką nienawiści. Tylko czego żydzi nam Polakom zazdroszczą? Przecież rządzą światem, produkują pieniądze. Więc to coś to nie władza ani nie pieniądze. Więc co ? Wydaje mi się że zawistni są o to iż większość z nich nie ma sumienia gdyż są dziećmi szatana. My natomiast w większości mamy sumienia bo jesteśmy narodem powołanym. A być może i wybranym. Więc ich nienawiść do nas jest uzasadniona . 10 pokoleń Izraela które poszły w niewolę do Asyrii nie odnalazło się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *