1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy

 Chrystus

Twierdzę, że katolicy nie znają Biblii.

Gdyby ją znali, to już dawno wpłynęliby na Kościół Katolicki, aby dostosował wiarę do nauk Chrystusa.

Nie wierzę, że inteligentni ludzi pozwalaliby na świadome ich oszukiwanie.

Sprzeciwiliby się.

Zapraszam do  miejsc, w których KK wprowadził fałszywe doktryny.

Co Biblia pisze o modleniu się do Boga przez obrazy?

Pomimo plag dalej modlili się do Boga przez obrazy:

Apokalipsa Jana 9:20

„A pozostali ludzie, niezabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk tak, by nie wielbić już demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić”.

Majestat Boga zamienili na obrazy:

Rzymian 1:22-23 (bwp)

„I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Majestat nieprzemijającego Boga zamienili na obrazy przedstawiające zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta czworonożne i płazy”. 

Ci , którzy rękami są czynieni nie są bogami:

Dzieje Apostolskie 19:24 

24Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy.25Zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: Mężowie wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła”.

26Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci , którzy rękami są czynieni nie są bogami”.

27Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie  zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu”.

Wrzucili ich w ogień bo byli tylko dziełem rąk ludzkich:

Izajasza 37:19

„W ogień wrzucili ich Bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drewna i kamienia więc ich zniszczyli”.

Rzeźby, posągi są oszustwem:

Barucha 6:1-72

7rzemieślnik wygładził język tych bogów sami zaś pozłoceni i posrebrzeni są oszustwem i nie mogą mówić”.

25Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni pokazując w ten sposób ludziom nicość.”

50Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem”.

Grzeszyłeś przed podobiznami ludzkimi:

Ezechiela 16:17

„Wziąwszy ozdobne przedmioty ze złota i ze srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem”.

Pierwsze przykazanie Boże:

Wyjścia 20:1-5

„Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”.

 „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą”.   

Nie wolno czynić podobizny mężczyzny ani kobiety:

Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16

12I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia…15Baczcie pilnie – skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie, 16abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety…”.

Przeklęty każdy, kto modli się do rzeźb:

Księga Powtórzonego Prawa 27:15

„Przeklęty każdy kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen”.

Przymierze Boga nie pozwalało na rzeźby, posągi, obrazy:

Księga Powtórzonego Prawa 4:23

„Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan Bóg wasz”.

Co katolicy mówią na te wersety?

 • „My modlimy się do Boga nie do obrazów”

Na pewno znasz tę historię.

W Księdze Wyjścia 32:1-6 czytamy:

„3I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zaniósł do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynił z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedział: Izraelu oto twój bóg…”. 

Kiedy Mojżesz przyszedł ze spotkania z posłańcem Boga i zobaczył, co zrobili Izraelici, okropnie się zdenerwował.

Te osoby, które nie potępiły składania czci Bogu poprzez posąg, zostały zabite.

Innymi słowy, Bóg rękami Mojżesza dokonał sądu na sługach szatana.

Pan Bóg nie powiedział Izraelitom: „czyniliście źle, ale wiem, że poprzez ulany posąg modliliście się do mnie”. Nic z tych rzeczy. Bóg im wiele razy przekazywał, że nie wolno tak czynić.

Skoro nie posłuchali, to spotkała ich kara.

Tak samo będzie na sądzie Bożym…

W Księdze Wyjścia 32:28 czytamy:

„Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów”. 

 

 • Katolicy argumentują: „Noszę zdjęcie Chrystusa, tak samo jakbym nosiła zdjęcie dziecka/rodziców. Jeżeli pocałuję zdjęcie z dzieckiem, to nie widzę problemu, abym zrobiła to samo ze zdjęciem Chrystusa”.

Kolejnym argumentem, jaki używają zwolennicy kultu obrazów jest przykład ze zdjęciem. Mówią, że Bóg nakazuje czcić ojca i matkę. Co oznacza – przekonują – gdy mam zdjęcie rodziców/dziecka w kieszeni, to nie jest to bałwochwalstwo.

Jeżeli pocałują zdjęcie z rodzicami/dzieckiem, to nie ma grzechu. 

Oczywiście byłoby to bałwochwalstwo, gdyby dzieci klękały przed obrazkiem rodziców i modliły się do nich.

Przecież, nikt tak nie robi.

Nikt nie klęka przed obrazem dziecka/rodziców i modli się do nich.

Również, bardzo ryzykowną sprawą jest noszenie zdjęcia Mariam (Maryja) czy Chrystusa.

Dlaczego?

Ponieważ nie wiemy, jak wyglądali.

Ten mężczyzna pokazywany w filmach i obrazach, jako Chrystus, nim nie jest. W Biblii mamy fragmenty opisów Chrystusa, całkowicie odbiegające od tego, który zna świat.

 

 • Kolejnym przykładem, którym posługują się zwolennicy kultu obrazu jest historia z wężem.

Podczas wędrówki do ziemi obiecanej, Izraelici narzekali na brak wody, na jedzenie. Mimo wielu przykładów opieki Pana Boga nad nimi, w dalszym ciągu Mu nie ufali.

Dlatego Bóg zesłał na nich węże jadowite. Ich jad powodował śmierć wielu Izraelitów. Aby Izraelici dalej nie umierali, Bóg nakazał Mojżeszowi powiesić węża na drzewcu.

Każdy, kto został ukąszony, musiał spojrzeć na zrobionego węża, co powodowało jego uzdrowienie – Księga Liczb 21:4:9.

Przykład ten dla wielu osób jest pozwoleniem Boga na kult obrazów. Mówią, że skoro Bóg nakazał patrzeć na węża powieszonego na drzewcu, to znaczy, że jest to pozwolenie na klękanie przed obrazami.

Zwolennicy tej teorii powinni zapoznać się z poniższym wersetem:

2 Księga Królewska 18:4

„On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne nazywając go Nechusztan”.

 

 • Kolejny argument katolików: Bóg nakazał wybudować Arkę Przymierza, namiot spotkań i przebłagalnie. Następnie kazał umieścić tam rzeźby aniołów. Co powoduje według zwolenników kultu, przyzwolenie na posługiwanie się obrazami w modlitwie. Natomiast namiot spotkań porównują do obecnych kościołów.

Tekst, o którym piszę znajduje się w Księdze Wyjścia rozdziały 25-27.

Pan Bóg kazał Izraelitom zbudować Arkę Przymierza. Była to skrzynia złota z ozdobami. 

Były tam między innymi: naczynie złote z manną, laska Aarona, tablice Przymierza. List do Hebrajczyków 9:4

Arka Przymierza znajdowała się w namiocie spotkań. Było to miejsce, w którym wydelegowani przez Boga kapłani, składali ofiary przebłagalne za grzechy swoje i Izraelitów.

Arkę, przebłagalnie i namiot spotkań Bóg polecił skonstruować według dokładnych wytycznych. Natomiast nigdy do namiotu spotkań nie mogli wejść zwykli ludzie. Groziło to śmiercią, a kapłani musieli dokładnie składać ofiary ze zwierząt w taki sposób, jak im Bóg zlecił.

Za taki błąd dwóch synów Aarona poniosło śmierć – Księga Kapłańska 10:1-3.

Każdy Izraelita, który zgrzeszył, musiał oddać część swojego majątku za odkupienie grzechów. Była to forma przeprosin.

Jeżeli był bogaty to oddawał zwierzę, jeżeli biedniejszy to synogarlice, całkiem biedni oddawali upieczony placek.

W żadnym wypadku nie można porównać namiotu spotkań do dzisiejszych kościołów.

Dlaczego ?

Ponieważ, nie odprawiano w nim żadnych mszy, normalni ludzie nie mogli wejść do środka.

Apostoł Jan pisze w ten sposób:

Dzieje Apostolskie 17:24

„Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych”.

Prorok Jeremiasz tak pisał o Arce:

Księga Jeremiasza 3:16

„A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach – wyrocznia Pana – nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza Pańskiego! Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej”.

Prawdą jest, że Pan Bóg nakazał umieścić podobiznę aniołów nad Arką Przymierza i w przebłagalni. Było to miejsce spotkań Boga z Mojżeszem.

Powiedział: „dwa też cheruby wykujesz ze złota” – Księga Wyjścia 25:18.

Natomiast czytając cały kontekst, nigdzie nie ma mowy o oddawaniu czci cherubom i modleniu się do nich. Stanowiły one tylko i wyłącznie formę ozdoby.

Podobnie myślał apostoł Paweł, który wręcz bagatelizował wyrzeźbionych aniołów:

List do Hebrajczyków – 9:5

„Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić”.

Zwolennicy kultu obrazów muszą bardzo się starać, aby udowodnić, że Arka Przymierza czy wyrzeźbione cheruby są pozwoleniem na oddawanie czci Bogu poprzez obrazy.

Gdyby Bóg chciał, aby oddawać Mu cześć używając obrazów, krzyży czy medalików, to napisałby dokładnie o tym.

Natomiast nie ma w Biblii żadnego wersetu, który daje przyzwolenie na tego typu praktyki.

Wiele religii oszukuje ludzi i każe im modlić się do obrazów.

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: envato elements By ThamKC

5 Responses to “1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy”

 • Paweł on 22 kwietnia 2018

  No tak, ale przecież nikt nie myśli że figurka czy obraz to Bóg. Człowiek w swojej tęsknocie do Boga, chęci bycia bliżej Boga, traktowania go jako coś bliskiego, do czego można się w każdej chwili zwrócić wymyśla sobie taki „odnośnik”, „przypominacz”, „poczucie” w takiej formie. Po to by nie stracić kontaktu w przebywając w materialnym świecie. Po to by zwizualizować sobie obiekt do którego wylewa się żale, tęsknoty, życzenia, podziękowania. Nawet dzieci już dzisiaj wiedzą że wujka nie ma w telefonie tylko to jego głos, a wujek jest 300 km dalej, więc nie będą kochać komórki zamiast wujka. Również zdjęcie tylko go przypomina więc nie będą kochać papieru. Ja uważam że Bóg to energia z którą wszyscy jesteśmy połączeni, a zamykamy się przed nim popadając w świat umysłu, egoizmu itd. Bóg to BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ, Bóg to ŻYCIE, Bóg to ŚWIADOMOŚĆ, to wszystko jest wokół nas. Niektórym trudno to sobie wyobrazić i potrzebują zmieścić to w Osobie, utożsamić. Jeszcze innym trudno nawet wyobrazić tą fikcyjną osobę i potrzebują obrazków, figurek. Ale nawet to jest dobre bo przecież chodzi i wytwarzanie dobra, pozytywnej emocji, miłosci, empatii itd. Chyba lepsze to niż wyeliminowanie Boga z życia codziennego i życie tylko w świecie umysłu, materii. Coś musi przypominać o świecie duchowym.

 • Robert on 23 kwietnia 2018

  Paweł

  tak samo, jak ty myśleli Izraelici, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu.
  Byli tam przez 400 lat i wchłonęli oddawanie czci bożkom poprzez różne wizerunki, czy to człowieka czy zwierzęcia.
  Kiedy Mojżesz długo nie wracał, przestraszyli się, że już nigdy nie wróci.
  Dlatego chcieli pomodlić się do Boga.
  Tego samo Boga, w którego wierzył Mojżesz.
  Jako podobiznę Boga, wybrali cielca.
  Bóg jednak bardzo się zdenerwował.
  Nie potwierdził tego, co ty mówisz, że obrazki, figurki to pomoc, przypominacze w wychwalaniu.
  Wyraźnie sobie nie życzy takich przypominaczy.
  Boga nie można oddać poprzez zwierzę czy człowieka.
  Skąd wiesz, jak wygląda Bóg, Chrystus, Mariam?
  wierzysz temu światu?
  Może okazać się, że ta podobizna: „Jezusa”, „Maryi”, to wcielenie jakiegoś demona, czyli przeciwnika Boga.

 • Przem on 23 kwietnia 2018

  Idźcie sobie na Jasna Góre. Tam jest posag Jezusa, którzy odstrasza z kilometra. Wysoki na około 3 metry cały czarny z przeszywającym wzrokiem… tak pokazuje nam się Jezusa

 • Alicja on 24 maja 2018

  Moja polemika:

  tak samo, jak ty myśleli Izraelici, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu. => Bóg pisze następny rozdział narodu wybranego, z niewoli w wolność ku Ziemi Wybranej (ale też nowego spostrzegania Boga).

  Byli tam przez 400 lat i wchłonęli oddawanie czci bożkom poprzez różne wizerunki, czy to człowieka czy zwierzęcia.
  => pomimo tego, że Egipcjanie i Izraelici uprawiają idolatrię, Bóg pozwala na wypełnienie się zła, do końca; wolność ludzi trwania w grzechu w każdym narodzie, do czasu. Basta

  Kiedy Mojżesz długo nie wracał, przestraszyli się, że już nigdy nie wróci. => strach jest ich „natchnieniem” (fałszywa łaska pochodząca od złego ducha). Tymczasem w Piśmie czytamy, „A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry..” Tu jest mowa o niecierpliwości ludu (to nie jest cnota to droga ku zgubie, a dla nas realne ostrzeżenie). WG MNIE KLUCZOWE, fałszywe pragnienie.

  Dlatego chcieli pomodlić się do Boga. Tego samo Boga, w którego wierzył Mojżesz. => ?, Czytamy „Uczyń nam boga…” (brak wewnętrznej przemiany, myślą po staremu pomimo doświadczania zupełnie nowego z Bogiem).

  Jako podobiznę Boga, wybrali cielca. => kiedy Mojżesz nie wracał, Aaron był ich głową i to on kazał przetopić złote kolczyki na posąg byka (czy mógł się pomylić?, czy wykonał polecenie, tego którego słucha Mojżesz? Ten lud nie słucha, a Aaron powiedział, że jutro będą czcić Pana).

  Bóg jednak bardzo się zdenerwował. => sprzeniewierzenie, zdrada. Nic do ludu nie dociera, a mimo to są tacy, kt słuchają i trwają.

  Człowiek ma rozum, wyobraźnię, marzenia, przemyślenia, sny, ale też talenty, dary artystyczne i plastyczne jeżeli panujemy nad nimi, to nie mogą zrobić krzywdy, a ubogacają. Jest to łaska pochodząca od samego Boga. Jeżeli zakopiemy je, to może się okazać, że niczego się nie nauczyliśmy. Nie chcemy znać Boga. Stchórzyliśmy.

 • Robert on 25 maja 2018

  Alicja,

  za dużo u ciebie filozofii ludzkiej.
  Prawda jest taka:
  Izraelici zrobili obraz Boga w postaci zwierzęcia.
  Oddali mu cześć.
  Bóg zabrania modlić się do obrazów, krzyży, medalików i innych wizerunków.
  Kto dalej opowiedział się po stronie wizerunków poniósł śmierć.
  Wizerunki to dzieło szatana.
  Wszyscy katolicy powinni znać tę historię…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *