1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy

 Chrystus

Twierdzę, że katolicy nie znają Biblii.

Gdyby ją znali, to już dawno wpłynęliby na Kościół Katolicki, aby dostosował wiarę do nauk Chrystusa.

Nie wierzę, że inteligentni ludzi pozwalaliby na świadome ich oszukiwanie.

Sprzeciwiliby się.

Zapraszam do  miejsc, w których KK wprowadził fałszywe doktryny.

Co Biblia pisze o modleniu się do Boga przez obrazy?

Pomimo plag dalej modlili się do Boga przez obrazy:

Apokalipsa Jana 9:20

„A pozostali ludzie, niezabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk tak, by nie wielbić już demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić”.

Majestat Boga zamienili na obrazy:

Rzymian 1:22-23 (bwp)

„I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Majestat nieprzemijającego Boga zamienili na obrazy przedstawiające zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta czworonożne i płazy”. 

Ci , którzy rękami są czynieni nie są bogami:

Dzieje Apostolskie 19:24 

24Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy.25Zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: Mężowie wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła”.

26Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci , którzy rękami są czynieni nie są bogami”.

27Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie  zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu”.

Wrzucili ich w ogień bo byli tylko dziełem rąk ludzkich:

Izajasza 37:19

„W ogień wrzucili ich Bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drewna i kamienia więc ich zniszczyli”.

Rzeźby, posągi są oszustwem:

Barucha 6:1-72

7rzemieślnik wygładził język tych bogów sami zaś pozłoceni i posrebrzeni są oszustwem i nie mogą mówić”.

25Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni pokazując w ten sposób ludziom nicość.”

50Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem”.

Grzeszyłeś przed podobiznami ludzkimi:

Ezechiela 16:17

„Wziąwszy ozdobne przedmioty ze złota i ze srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem”.

Pierwsze przykazanie Boże:

Wyjścia 20:1-5

„Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”.

 „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą”.   

Nie wolno czynić podobizny mężczyzny ani kobiety:

Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16

12I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia…15Baczcie pilnie – skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie, 16abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety…”.

Przeklęty każdy, kto modli się do rzeźb:

Księga Powtórzonego Prawa 27:15

„Przeklęty każdy kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen”.

Przymierze Boga nie pozwalało na rzeźby, posągi, obrazy:

Księga Powtórzonego Prawa 4:23

„Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan Bóg wasz”.

Co katolicy mówią na te wersety?

 • „My modlimy się do Boga nie do obrazów”

Na pewno znasz tę historię.

W Księdze Wyjścia 32:1-6 czytamy:

„3I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zaniósł do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynił z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedział: Izraelu oto twój bóg…”. 

Kiedy Mojżesz przyszedł ze spotkania z posłańcem Boga i zobaczył, co zrobili Izraelici, okropnie się zdenerwował.

Te osoby, które nie potępiły składania czci Bogu poprzez posąg, zostały zabite.

Innymi słowy, Bóg rękami Mojżesza dokonał sądu na sługach szatana.

Pan Bóg nie powiedział Izraelitom: „czyniliście źle, ale wiem, że poprzez ulany posąg modliliście się do mnie”. Nic z tych rzeczy. Bóg im wiele razy przekazywał, że nie wolno tak czynić.

Skoro nie posłuchali, to spotkała ich kara.

Tak samo będzie na sądzie Bożym…

W Księdze Wyjścia 32:28 czytamy:

„Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów”. 

 

 • Katolicy argumentują: „Noszę zdjęcie Chrystusa, tak samo jakbym nosiła zdjęcie dziecka/rodziców. Jeżeli pocałuję zdjęcie z dzieckiem, to nie widzę problemu, abym zrobiła to samo ze zdjęciem Chrystusa”.

Kolejnym argumentem, jaki używają zwolennicy kultu obrazów jest przykład ze zdjęciem. Mówią, że Bóg nakazuje czcić ojca i matkę. Co oznacza – przekonują – gdy mam zdjęcie rodziców/dziecka w kieszeni, to nie jest to bałwochwalstwo.

Jeżeli pocałują zdjęcie z rodzicami/dzieckiem, to nie ma grzechu. 

Oczywiście byłoby to bałwochwalstwo, gdyby dzieci klękały przed obrazkiem rodziców i modliły się do nich.

Przecież, nikt tak nie robi.

Nikt nie klęka przed obrazem dziecka/rodziców i modli się do nich.

Również, bardzo ryzykowną sprawą jest noszenie zdjęcia Mariam (Maryja) czy Chrystusa.

Dlaczego?

Ponieważ nie wiemy, jak wyglądali.

Ten mężczyzna pokazywany w filmach i obrazach, jako Chrystus, nim nie jest. W Biblii mamy fragmenty opisów Chrystusa, całkowicie odbiegające od tego, który zna świat.

 

 • Kolejnym przykładem, którym posługują się zwolennicy kultu obrazu jest historia z wężem.

Podczas wędrówki do ziemi obiecanej, Izraelici narzekali na brak wody, na jedzenie. Mimo wielu przykładów opieki Pana Boga nad nimi, w dalszym ciągu Mu nie ufali.

Dlatego Bóg zesłał na nich węże jadowite. Ich jad powodował śmierć wielu Izraelitów. Aby Izraelici dalej nie umierali, Bóg nakazał Mojżeszowi powiesić węża na drzewcu.

Każdy, kto został ukąszony, musiał spojrzeć na zrobionego węża, co powodowało jego uzdrowienie – Księga Liczb 21:4:9.

Przykład ten dla wielu osób jest pozwoleniem Boga na kult obrazów. Mówią, że skoro Bóg nakazał patrzeć na węża powieszonego na drzewcu, to znaczy, że jest to pozwolenie na klękanie przed obrazami.

Zwolennicy tej teorii powinni zapoznać się z poniższym wersetem:

2 Księga Królewska 18:4

„On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne nazywając go Nechusztan”.

 

 • Kolejny argument katolików: Bóg nakazał wybudować Arkę Przymierza, namiot spotkań i przebłagalnie. Następnie kazał umieścić tam rzeźby aniołów. Co powoduje według zwolenników kultu, przyzwolenie na posługiwanie się obrazami w modlitwie. Natomiast namiot spotkań porównują do obecnych kościołów.

Tekst, o którym piszę znajduje się w Księdze Wyjścia rozdziały 25-27.

Pan Bóg kazał Izraelitom zbudować Arkę Przymierza. Była to skrzynia złota z ozdobami. 

Były tam między innymi: naczynie złote z manną, laska Aarona, tablice Przymierza. List do Hebrajczyków 9:4

Arka Przymierza znajdowała się w namiocie spotkań. Było to miejsce, w którym wydelegowani przez Boga kapłani, składali ofiary przebłagalne za grzechy swoje i Izraelitów.

Arkę, przebłagalnie i namiot spotkań Bóg polecił skonstruować według dokładnych wytycznych. Natomiast nigdy do namiotu spotkań nie mogli wejść zwykli ludzie. Groziło to śmiercią, a kapłani musieli dokładnie składać ofiary ze zwierząt w taki sposób, jak im Bóg zlecił.

Za taki błąd dwóch synów Aarona poniosło śmierć – Księga Kapłańska 10:1-3.

Każdy Izraelita, który zgrzeszył, musiał oddać część swojego majątku za odkupienie grzechów. Była to forma przeprosin.

Jeżeli był bogaty to oddawał zwierzę, jeżeli biedniejszy to synogarlice, całkiem biedni oddawali upieczony placek.

W żadnym wypadku nie można porównać namiotu spotkań do dzisiejszych kościołów.

Dlaczego ?

Ponieważ, nie odprawiano w nim żadnych mszy, normalni ludzie nie mogli wejść do środka.

Apostoł Jan pisze w ten sposób:

Dzieje Apostolskie 17:24

„Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych”.

Prorok Jeremiasz tak pisał o Arce:

Księga Jeremiasza 3:16

„A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach – wyrocznia Pana – nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza Pańskiego! Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej”.

Prawdą jest, że Pan Bóg nakazał umieścić podobiznę aniołów nad Arką Przymierza i w przebłagalni. Było to miejsce spotkań Boga z Mojżeszem.

Powiedział: „dwa też cheruby wykujesz ze złota” – Księga Wyjścia 25:18.

Natomiast czytając cały kontekst, nigdzie nie ma mowy o oddawaniu czci cherubom i modleniu się do nich. Stanowiły one tylko i wyłącznie formę ozdoby.

Podobnie myślał apostoł Paweł, który wręcz bagatelizował wyrzeźbionych aniołów:

List do Hebrajczyków – 9:5

„Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić”.

Zwolennicy kultu obrazów muszą bardzo się starać, aby udowodnić, że Arka Przymierza czy wyrzeźbione cheruby są pozwoleniem na oddawanie czci Bogu poprzez obrazy.

Gdyby Bóg chciał, aby oddawać Mu cześć używając obrazów, krzyży czy medalików, to napisałby dokładnie o tym.

Natomiast nie ma w Biblii żadnego wersetu, który daje przyzwolenie na tego typu praktyki.

Wiele religii oszukuje ludzi i każe im modlić się do obrazów.

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: envato elements By ThamKC

18 Responses to “1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy”

 • Paweł on 22 kwietnia 2018

  No tak, ale przecież nikt nie myśli że figurka czy obraz to Bóg. Człowiek w swojej tęsknocie do Boga, chęci bycia bliżej Boga, traktowania go jako coś bliskiego, do czego można się w każdej chwili zwrócić wymyśla sobie taki „odnośnik”, „przypominacz”, „poczucie” w takiej formie. Po to by nie stracić kontaktu w przebywając w materialnym świecie. Po to by zwizualizować sobie obiekt do którego wylewa się żale, tęsknoty, życzenia, podziękowania. Nawet dzieci już dzisiaj wiedzą że wujka nie ma w telefonie tylko to jego głos, a wujek jest 300 km dalej, więc nie będą kochać komórki zamiast wujka. Również zdjęcie tylko go przypomina więc nie będą kochać papieru. Ja uważam że Bóg to energia z którą wszyscy jesteśmy połączeni, a zamykamy się przed nim popadając w świat umysłu, egoizmu itd. Bóg to BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ, Bóg to ŻYCIE, Bóg to ŚWIADOMOŚĆ, to wszystko jest wokół nas. Niektórym trudno to sobie wyobrazić i potrzebują zmieścić to w Osobie, utożsamić. Jeszcze innym trudno nawet wyobrazić tą fikcyjną osobę i potrzebują obrazków, figurek. Ale nawet to jest dobre bo przecież chodzi i wytwarzanie dobra, pozytywnej emocji, miłosci, empatii itd. Chyba lepsze to niż wyeliminowanie Boga z życia codziennego i życie tylko w świecie umysłu, materii. Coś musi przypominać o świecie duchowym.

 • Robert on 23 kwietnia 2018

  Paweł

  tak samo, jak ty myśleli Izraelici, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu.
  Byli tam przez 400 lat i wchłonęli oddawanie czci bożkom poprzez różne wizerunki, czy to człowieka czy zwierzęcia.
  Kiedy Mojżesz długo nie wracał, przestraszyli się, że już nigdy nie wróci.
  Dlatego chcieli pomodlić się do Boga.
  Tego samo Boga, w którego wierzył Mojżesz.
  Jako podobiznę Boga, wybrali cielca.
  Bóg jednak bardzo się zdenerwował.
  Nie potwierdził tego, co ty mówisz, że obrazki, figurki to pomoc, przypominacze w wychwalaniu.
  Wyraźnie sobie nie życzy takich przypominaczy.
  Boga nie można oddać poprzez zwierzę czy człowieka.
  Skąd wiesz, jak wygląda Bóg, Chrystus, Mariam?
  wierzysz temu światu?
  Może okazać się, że ta podobizna: „Jezusa”, „Maryi”, to wcielenie jakiegoś demona, czyli przeciwnika Boga.

 • Przem on 23 kwietnia 2018

  Idźcie sobie na Jasna Góre. Tam jest posag Jezusa, którzy odstrasza z kilometra. Wysoki na około 3 metry cały czarny z przeszywającym wzrokiem… tak pokazuje nam się Jezusa

 • Alicja on 24 maja 2018

  Moja polemika:

  tak samo, jak ty myśleli Izraelici, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu. => Bóg pisze następny rozdział narodu wybranego, z niewoli w wolność ku Ziemi Wybranej (ale też nowego spostrzegania Boga).

  Byli tam przez 400 lat i wchłonęli oddawanie czci bożkom poprzez różne wizerunki, czy to człowieka czy zwierzęcia.
  => pomimo tego, że Egipcjanie i Izraelici uprawiają idolatrię, Bóg pozwala na wypełnienie się zła, do końca; wolność ludzi trwania w grzechu w każdym narodzie, do czasu. Basta

  Kiedy Mojżesz długo nie wracał, przestraszyli się, że już nigdy nie wróci. => strach jest ich „natchnieniem” (fałszywa łaska pochodząca od złego ducha). Tymczasem w Piśmie czytamy, „A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry..” Tu jest mowa o niecierpliwości ludu (to nie jest cnota to droga ku zgubie, a dla nas realne ostrzeżenie). WG MNIE KLUCZOWE, fałszywe pragnienie.

  Dlatego chcieli pomodlić się do Boga. Tego samo Boga, w którego wierzył Mojżesz. => ?, Czytamy „Uczyń nam boga…” (brak wewnętrznej przemiany, myślą po staremu pomimo doświadczania zupełnie nowego z Bogiem).

  Jako podobiznę Boga, wybrali cielca. => kiedy Mojżesz nie wracał, Aaron był ich głową i to on kazał przetopić złote kolczyki na posąg byka (czy mógł się pomylić?, czy wykonał polecenie, tego którego słucha Mojżesz? Ten lud nie słucha, a Aaron powiedział, że jutro będą czcić Pana).

  Bóg jednak bardzo się zdenerwował. => sprzeniewierzenie, zdrada. Nic do ludu nie dociera, a mimo to są tacy, kt słuchają i trwają.

  Człowiek ma rozum, wyobraźnię, marzenia, przemyślenia, sny, ale też talenty, dary artystyczne i plastyczne jeżeli panujemy nad nimi, to nie mogą zrobić krzywdy, a ubogacają. Jest to łaska pochodząca od samego Boga. Jeżeli zakopiemy je, to może się okazać, że niczego się nie nauczyliśmy. Nie chcemy znać Boga. Stchórzyliśmy.

 • Robert on 25 maja 2018

  Alicja,

  za dużo u ciebie filozofii ludzkiej.
  Prawda jest taka:
  Izraelici zrobili obraz Boga w postaci zwierzęcia.
  Oddali mu cześć.
  Bóg zabrania modlić się do obrazów, krzyży, medalików i innych wizerunków.
  Kto dalej opowiedział się po stronie wizerunków poniósł śmierć.
  Wizerunki to dzieło szatana.
  Wszyscy katolicy powinni znać tę historię…

 • p_z_m on 3 czerwca 2018

  Panie Robercie nie potrzebny tu za dlugi komentarz, masz racje,,.
  Odpowiedzia niech bedzie fakt, ze takie praktyki Boga stawiaja na rowni z czlowiekiem a wrecz mysla,, ze udomowia,,.
  Boga ??
  Nie ograniczonego czasem, przestrzenia, nie skrepowanego mysla, czy uczuciami a juz nie mowie o pochodnych namietnosci .

 • Alicja on 8 czerwca 2018

  Obecnie po Piśmie Świętym najczęściej kupowaną książką na świecie jest „Dzienniczek” s. Faustyny Kowalskiej.

  cytat:
  + 1931 rok 22 lutego

  Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z
  uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (Dz 47)

  Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja Sam
  bronić ją będę jako Swej chwały. (Dz 48)

  1. Faustyna modli się do JEZUSA, a ten jej nie poprawia (wg Pana to fałszywe imię).

  2. Jezus mówi maluj mnie. Czy Faustyna rozmawia z tym, kt mówi o sobie ‚Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem’? Czy to duch antychrysta??

  3. Czytamy:
  1 Tes5:
  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

  – Faustyna szuka woli Bożej
  – Faustyna Ducha nie gasi, ale ociąga się z malowaniem obrazu (jeśli komuś się będzie chciało doczytać więcej, Jezus ją przynaglał).
  – Faustyna nie ma postawy lekceważącej. Nie napisała, usłyszałam, ale nie zrobiłam co mi Pan kazał.

  Wielu sądzi, że może nawet zostanie ogłoszona doktorem kościoła, o co się modlę. To prorok na nasze czasy. To o czym mówiła-pisała właśnie się urzeczywistnia. Miłosierdzie jest tak poprzeinaczane, że każdy uważa, że wejdzie z automatu do Nieba, albo, że to brednie. Nie ma słuchania słowa bożego tylko mówienie Bogu jakim powinien być.

 • Robert on 10 czerwca 2018

  Alicja

  Skąd masz takie dane, że książka Faustyny jest najczęściej kupowaną po Biblii? :)

  Za wizje Faustyny odpowiedzialne są demony.
  Skąd wiadomo?
  Pielęgnuje wiarę katolicką, która jest sprzeczna z naukami Chrystusa i apostołów.

 • Alicja on 15 czerwca 2018

  Ponieważ parę razy o tym usłyszałam, nawet przed nawróceniem i gdzieś przeczytałam. Gdybym kiedyś w przeszłości wiedziała, że podejmę taką dyskusję to być może zapisałabym źródło.

  Robert: „Za wizje Faustyny odpowiedzialne są demony.”

  To po co nam kościół?? Po co duch rozeznawania co pochodzi od Boga?? Po co nam dary Ducha Świętego?? Rozumiem, że wg Pana „Jezu ufam Tobie” to demoniczny przejaw tego, z którym rozmawiała Faustyna.

 • Robert on 15 czerwca 2018

  Alicja

  wiara to myślenie i wyciąganie wniosków.
  Naszym zadaniem jest walczyć o wiarę raz przekazaną świętym (Judy 1:3), czyli Chrystus jeden raz przekazał zasady wiary apostołom.
  Apostołowie roznosili to na cały świat.
  W tych zasadach wiary nie było modlenia się do obrazów, nie było „Matki Boskiej” nie było wiele innych fałszywych doktryn, które znajdują się w religiach.
  Jeżeli dana osoba ma wizje, a z drugiej strony pielęgnuje fałszywe doktryny, to sama pomyśl, kto prowadzi tę osobę?
  Duch święty czy duch demonów?

  Nie szukaj sensacji w moich wypowiedziach.
  Ciągle w twoich komentarzach próbujesz mnie ośmieszać.
  Przecież to nie ja wymyśliłem te zasady wiary, tylko Chrystus.
  Kup sobie Septuaginte i katolickie wydanie Nowego Testamentu Popowskiego.
  Zacznij te zasady wiary uczciwie badać, wtedy będziesz rozumieć nauki Chrystusa.
  Teraz błądzisz i niepotrzebnie mnie atakujesz.
  Pisz merytoryczne komentarze na podstawie Pism.
  Obecnie nie możesz wydostać ze starych wierzeń, tylko walczysz z prawdą.

  Powodzenia w szukaniu prawdy.

 • Alicja on 16 czerwca 2018

  Robert: Jeżeli dana osoba ma wizje, a z drugiej strony pielęgnuje fałszywe doktryny, to sama pomyśl, kto prowadzi tę osobę?

  Odp: Faustyna nie odpowiadała hop-sa na swoje wizje. Ona toczyła duchową walkę. Nie sprzeciwiła się żadnym, ale to żadnym doktrynom, które ustalił kościół rzymsko-katolicki. Przecież cały czas była prowadzona przez dwóch spowiedników, ks. Andrasz, ks. Sopoćko. Przecież księża TEŻ muszą się spowiadać. „którym odpuścicie, są im odpuszczone. Którym zatrzymacie, są im zatrzymane” Pismo Św.

  Robert: Duch święty czy duch demonów?

  Odp: No właśnie. Dlatego Kościół katolicki ma swoje narzędzia na rozstrzyganie o prawdziwości pochodzenia ponadnaturalnych przejawów. Czy Pan wie jak dużo odrzucili do tej pory różnych wizjonerów? Całą masę!

  Wyżej jest przykład Faustyny. W dzienniku można przeczytać (we wstępie), że nie chciano przyjąć tego pochodzenia jako od Boga. Dopiero interwencja Jana Pawła II zmieniła bieg zdarzeń. Papież na pewno omadlał tą kwestię u Niepokalanej Matki. (wg Pana to już fałszerstwo). Proszę mi powiedzieć,

  Jak praktykujący katolik powinien zareagować na hasło: Katolicy nie znają Biblii?

  Czy wg Pana Kościół, który rozwija się od mniej więcej 2018-2022 lat (dokładna data narodzin Chrystusa niejasna) i wydaje dobre owoce: słudzy boży, beatyfikowani, kanonizowani, zakony, pustelnie, kościoły, fundacje, hospicja, Oazy, kółka, stowarzyszenia, modlitwy różańcowe, nowenny, sakramenty święte („to czyńcie na moją pamiątkę”) i wiele, wiele innych przejawów w imię Jezusa Chrystusa, którego ustanowiono wieki temu, ma się z dnia na dzień zsekularyzować? Bo ks. Popowski przetłumaczył parę lat temu Jezus na imię Jesu? To z kim/czym walczą egzorcyści?

  Robert: Powodzenia w szukaniu prawdy.
  Dziękuję. Ja już wiem, że jest git.

 • Robert on 17 czerwca 2018

  Alicja

  1 – Faustyna była w fałszywej religii. Wierzyła i praktykowała to, co jest zakazane przez Boga Ojca i Chrystusa, czyli bałwochwalstwo – modlenie się przez obrazy, trójca, wygląd Chrystusa, imię Chrystusa i wiele więcej.
  Taka osoba nie może mieć wizji od dobrego ducha.

  2 – Kościół katolicki powstał w IV wieku czyli setki lat po śmierci ostatniego apostoła.

  3 – To nie ks, Popowski przetłumaczy imię Chrystusa, tylko pokazał jak to imię jest napisane w pismach greckich, którymi posługiwali się słudzy Boga.
  Popowski tłumaczy prawidłowe imię Iesu na Jezus, czyli na katolickie, wymyślone imię Chrystusa.

 • p_z_m on 17 czerwca 2018

  Faustyna byla biedna i skromna kobieta.
  Roznie ludzie to interpretuja ale jest wiele prawdy w tym co tam pisze chociaz jestem pewien ze nie opisala swoich doswiadczen tak jak widzial, tak samo nam jest niemozliwym przekazac co mamy na mysli.
  Jesli chodzi o calosc to jest dosyc lagodnoe napisane bo podwkrzewam ze kowalska taka byla.
  Czy opisywala slowa jezusa to mozna sie spierac i tak bedzie bardzo dlugo bo przy tym imieniu i chodzacych idei bylo niemozliwym uwierzenie, ze to moglbyc ktos inny.
  Moge utwierdzic ze to byla faktyczna relacja z duchem badz jeszcze w zywej postaci lub nie koniecznie ale ona pisala to w slowaxh jezus bo inaczej tego soboe noe wyobrazala.
  Zapewne gdyby dzisiaj ktos te odczucia zapisal nazwany by zostal sluga diabla chociaz i zapewne w tedy tak ludzie mysleli.
  Moge was ispokoic, ze to byla prawdziwa relacja z kims kto mial dylemat
  … wazniejszy jestem ja, czy wy…
  Dzisiaj ludzie malo do tego przykladaja uwagi a bogowie co chwila staja przy takich dylematach.
  Przyznam sie szczerze ze albo to byl jezus albo syn boga, nie ma innej opcji.
  Roznoe na ten temat mysle nawet dopuszczam mysl ze tzw. jezus(jeszu) zobaczyl grzechy ktore po nim powstaly.
  …a czasami wezme do reki krzyzyk co wisi w koeytarzu i patrze bez swnttmentu.

 • Anna on 18 czerwca 2018

  ŁASKA i pokój Pana naszego Jeszua z wami.

  Rozważając w modlitwie Słowo Boże dostrzec można proroczy obraz naszego Zbawiciela w rozdz.53 ks. Izajasza. Jego uważne rozważanie maluje przed naszymi oczami obraz Jeszua zupełnie odmienny od oficjalnie nam kreowanego….
  Iz 53:1-3: „Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.”
  @Alicja
  Droga Alicjo…tylko Słowo Boga może sprowadzić cię na właściwą drogę.To tam objawiona została cała prawda…a innej przecież nie ma. Dlatego jest to jedyny autorytet służący do weryfikowania wszystkiego poza nim. Jesteś bardzo zaślepiona, zdawać by się mogło, że bardziej ufasz ludziom, niż Bogu…a to droga na zatracenie. Życzę ci, by sam Wszechmocny Bóg skierował twe serce do Swego Syna, a prawda ukaże się twym oczom. Amen.

 • p_z_m on 18 czerwca 2018

  Anna, chodzi o to, ze w zyciu przychodzi czas ktpry jest ocena naszego zycia.
  Przychodzi taki dzien, ze stracilo sie wszystko i masz tego swiadomosc , ze to juz nie wroci.
  Zawierzysz idea obecnego swiata i zostanie isc w zaparte badz sie poddac.
  Dlatego najwaznoejszy jest Bóg.
  Nie sklamie , ze nawet diabel wierzy w Boga, tylko czy jest taki sam jak widzi go czlpwiek ?

  ,,Tylko Bóg, życiem, droga, ostoja, bez Niego jest pustka, wypełniona pożądliwością, a czlowiek nie umiłowany, lecz wybiórczo przez Niego kochany.,,

 • p_z_m on 18 czerwca 2018

  Nikt ale to zaprawde Nikt z ludzi nie dopuszcza do siebie takiej swiadomosci a zapewniam, ze to jest prawda.
  Przychpdzi czasami taka chwila u Boga, ze ma dosyc sluchania u czlowieka
  …ja to zrobie to…
  …ja tamto…
  …taki bede…
  …nie zrobie tego… !

  …a On czasami Rząda potwierdzenia wlasnych wartosci(lub wymyslonych)…
  …biada ale to zaprawde powiadam, biada takiemu czlowiekowi ktory odwroci to oblicze przed Bogiem.

 • marcelos on 15 lipca 2019

  Z której Biblii są wzięte te cytaty?

 • Robert on 15 lipca 2019

  Marcelos

  w każdej Biblii są te wersety, czy w tłumaczeniu katolickim, czy w protestanckim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *