Kolejny dowód na nieistnienie Trójcy Świętej

 Trójca

W artykule „śmiałe wyznanie: śmierć trójcy” pokazaliśmy wersety biblijne, które mówią, że nie ma Trójcy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to osobne postacie duchowe.

Katolicyzm i wiele innych religii uczy, że te Postacie stanowią jedną całość, są jednym Bytem.

W wymienionym artykule udowodniliśmy niższość Ducha Świętego nad Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, czyli nie może być Trójcy skoro jedna z Postaci jest niższa od innych.

Dzisiaj pokażę wersety, w którym Chrystus dobitnie mówi, że został posłany przez Boga Ojca:

Łukasza 4:4

„On zaś powiedział do nich, że I innym miastom ogłosić dobrą nowinę im trzeba o Królestwie Boga, bo na to wysłany zostałem”.

Łukasza 10:16

„Słuchający was mnie słucha i odrzucający was mnie odrzuca, zaś mnie odrzucający odrzuca Tego, który wysłał mnie”.

Zwróć uwagę na słowa: „wysłany zostałem”, „Tego, który wysłał mnie”.

Chrystus sam przyznał, że został wysłany. Gdyby sam był Bogiem w jednej postaci, jak twierdzą katolicy, to nie robiłby z siebie kabaretu.

Nie ośmieszałby Słowa Bożego, nie ośmieszałby Siebie i Swojego Ojca.

Nie mówiłby, że sam siebie posyła – „bo na to wysłany zostałem”.

Biblia jest poważną księgą, dlatego jeżeli pisze, że Chrystus został wysłany, to innymi słowy jest wysłannikiem. Ktoś musiał Go posłać, do realizacji zadania.

Zawsze wyższy w hierarchii posyła niższego w hierarchii o czym mówi Pismo:

Jana 13:16
„Amen, amen, powiadam wam: nie jest niewolnik większy od pana jego, ani wysłannik większy od tego, który posłał go”.  

Skoro wysłannik nie jest większy od tego, który go posłał, to Chrystus nie może być większy, ani równy Bogu Ojcu.

W hierarchii jest niżej od Boga Ojca.

Skoro tak mówi Pismo i sam Chrystus, to znaczy, że głoszona doktryna Trójcy nie istnieje.

Bóg Ojciec to osobna postać, Syn Boga to osobna Postać, a Duch święty to osobny Byt(y).

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: „Gloucester Cathedral (Holy Trinity)” (CC BY-SA 2.0) by hugh llewelyn

13 Responses to “Kolejny dowód na nieistnienie Trójcy Świętej”

 • Krzysztof on 18 grudnia 2016

  Nie wierzę w trójcę, jest to nauka niebiblijna, tylko nie zgodzę się na twierdzenie że duch święty jest bytem.Osobiście rozumiem istnienie ducha świętego jako czynnej siły sprawczej Boga, Jego działaniem w ściśle określonym celu. A także jako czysty święty sposób myślenia uwidoczniony w postępowaniu dzięki wsparciu Boga. Co ma Pan na myśli twierdząc że duch święty jest bytem? Bytem czyli osobą? Jak może Pan to wykazać na podstawie Biblii?

 • Grzegorz on 18 grudnia 2016

  Po pierwsze dyskutowanie nad jednością lub rozdzielnością bytów bożych jest jak morska piana na brzegu oceanu – nic nieznaczące wobec jego głębi.
  „Posłanie” nastąpiło w czasie, gdy ludzie boskiej wiary uciskani byli przez obcych i żyli w skostniałych strukturach komformistycznego społeczeństwa targanego dylematami tożsamości religijnej i światopoglądowej. Warstwy ubogie były bardzo liczne. Do tego brak było, płynącego „z góry” , jasnego przekazu dotyczącego interpretacji kanonów wiary w czasach ekspansji hellenistycznej kultury zreinterpretowanej nadto przez późnorzymskie imperium. Stronnictwa faryzeuszy, zelotów i inne ścierały się na wielu płaszczyznach dyskursu społecznego.
  Dobra nowina nie ogniskowała się na aspekcie symboliki boskości lecz na interpretacji uznanych praw boskich w duchu miłosci Boga i bliźniego. Na wskroś humanistyczna przez wprowadzenie pierwiastka ludzkiego w bogu-człowieku, obejmowała w ujęciu długofalowym przede wszystkim prawdy wiary dotyczące odnowy moralnej. Chrystus „interpretował na nowo” znane przykazania i jak sam twierdził „nie przychodzę by ustanawiać nowe prawa”.
  Po drugie takie rozumowanie to czysta sofistyka „maluczkich”.
  Skupianie się na interpretacji wybranych słów kierowanych przez mówcę do słuchaczy prowadzi interpretatora na manowce o ile zapomni, że świadomy orator używa, dla osiągnięcia zakładanego efektu, słów prostych, zrozumiałych dla odbiorcy a jednocześnie przekonujących go do idei przekazu.
  Skoro zanurzeni jesteśmy w świecie filmowego fantasy odwołam się do problemu komunikacji pomiędzy „cywilizacją wyżej rozwiniętą” a „rasą ludzką” – dla widza zrozumiałym jest i akceptowalnym, że to „Oni” muszą nadludzkimi umiejętnościami zniżyć się do naszego poziomu i komunikować swoje przesłanie „po naszemu”. Wszelkie wnioskowanie o rzeczywistej konstrukcji bytów do nas przemawiających jest w tym wypadku oczywiście ułomne.

 • Robert on 18 grudnia 2016

  Wersety biblijne to nie są wybrane słowa.
  Stanowią całość Biblii.
  Jeżeli Pan broni trójcy, to nie można tego zrobić wywodem filozoficznym.
  Proszę sięgnąć po Biblie i wskazać werset, gdzie jest słowo „trójca”.
  Skoro jest ważna w katolicyzmie, to na pewno musi być to słowo…

 • Robert on 18 grudnia 2016

  Krzysztof,
  to jest temat na osobny artykuł.
  Z Biblii wynika, że pod słowem Duch św, posyłani są aniołowie.
  Różne są konteksty działalności Ducha św.

 • rwasie on 18 grudnia 2016

  Księga Rodzaju 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemie.
  Księga Rodzaju 1:26 Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka
  na wyobrażenie nasze, według podobieństwa
  naszego; …

  W orginalnym języku hebrajskim słowo Bóg w tych wersetach występuje jako Elohim (dosł. Bogowie; hebr. אֱלֹהִים) w liczbie mnogiej. Elohim jest zawsze używane w Biblii w odniesieniu do Boga Stwórcy.

  Warto jeszcze zaznaczyć, że w języku hebrajskim liczba mnoga zaczyna się od trzech lub więcej.

  https://www.blueletterbible.org/

 • Przemek on 19 grudnia 2016

  Stwierdzenie ” nie jest wiekszy od Pana” wcale nie neguje rownosci. Jezeli Jezus bylby mniejszy od Boga to powiedzial by „Mniejszy jest wyslannik od tego ktory go poslal :)”

 • Robert on 19 grudnia 2016

  Przemek,
  nie ma równości, ponieważ Chrystus wiele razy na kolana modlił się do Boga Ojca.
  Gdyby był równy Bogu Ojcu, to nie wykonywałby takich gestów.

 • Michał on 19 grudnia 2016

  Pierwszy cytat pochodzi chyba z Łukasza 4:43 a nie „4:4”.

  Jeśli chodzi już o tezę z artykułu to sam fakt że Trójca Święta został wprowadzona na soborze zwołanym przez cesarza Konstantyna może już wiele powiedzieć. Nie jestem pewien czy KK po tylu set latach jest w stanie zmienić ten dogmat.

 • Jakub on 1 marca 2017

  Witam, czytałem ciekawy artykuł o tym, że nawet symbole, którymi posługują się wierzący w Trójcę – nie mają nic wspólnego z Biblią. Oto link do tej ciekawej argumentacji (poniżej) ;

  https://blog.antytrynitarianie.pl/symbole-trojcy/

  Pozdrawiam i obiecuję, że czasami będę tu wracał bo tematyka jest całkiem interesująca.

 • Albatros on 4 marca 2017

  Panie Robercie, czy Jezus na pewno powiedział te słowa , których używa kosciół na mszach?
  Jan 6,
  54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

 • Robert on 4 marca 2017

  Albatros

  Tak to są słowa Chrystusa.
  Jest to nakaz celebrowania śmierci Chrystusa.
  Wtedy przy skromnym posiłku spożywamy, czerwone wino i jemy chleb na zakwasie.

 • Andrzej on 24 kwietnia 2017

  Mam fragment związany z trójcą z Mateusza 28:18-20 A Jezus powiedział im:
  Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  I jeszcze jeden fragment z Marka 3:28-29 Zapewniam was: wszystkie grzechy będą odpuszczone, nawet bluźnierstwa, jeśliby zbluźnili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie otrzyma nigdy odpuszczenia, ale zawsze będzie winien grzechu.

 • Robert on 25 kwietnia 2017

  Andrzej,

  Krzysztof napisał w tym temacie trzy artykuły.
  Tu jest jeden z nich – https://www.jeszu.pl/2014/12/zanurzajac-ich-w-imie-moje-mateusza-2819.html
  Zachęcam do głębszej analizy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *