Król ze szczepu Judy

 Król

„Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!” – Rodzaju 49:10.

Wiemy, że proroctwa się spełniają dokładnie, jak więc rozumieć powyższy cytat?

„Nie zostanie odjęte berło od Judy” – skoro Iszrael został pokonany przez Babilon i od tamtej pory na tronie nie zasiadł żaden potomek Judy?

Po powrocie z niewoli podjęto próbę zaszczepienia marionetkowego króla, ale szczep się nie przyjął.

Z historii widzimy, że królami byli przedstawiciele różnych narodów nawet Edomu.

Słynny król Herod i jego dynastia byli właśnie Edomitami, a przecież inne proroctwo zapowiadało, że Edom będzie służył Iszraelowi.

Okazuje się, że szatan dołożył wielu starań, by zrobić wszystko na przekór proroctwom.

Jednak my nie uznajemy króla Heroda, ani innych władców mianowanych przez potęgi światowe za spadkobierców prawowitej władzy nad Judą.

Biblia tę władzę przedstawia jako bestię z siedmioma głowami. Te głowy to mocarstwa pozwalające bestii używać nazwy Izrael i udawać prawowitą władzę.

Dziś także w Palestynie rządzi bestia, którą ustanowiła siódma głowa, czyli potęga Anglo-amerykańska.

Jeśli chodzi o proroctwo z księgi Rodzaju 49:10, to jego sens powinien być oddany poprawniej, niż sugerują to żydowscy masoreci.

Język hebrajski jest bardzo ogólny i można z niego wyciągnąć różne odcienie tego samego zdania lub wyrazu.

Bóg jednak w stosunku do władzy królewskiej Judy wypowiedział się przez proroka Ezechiela i w ten sposób dopowiedział ciąg dalszy do tego proroctwa.

„A ty, niegodny, nikczemny władco Iszraela, którego dzień nadchodzi, w czasie końca nieprawości, tak mówi Pan JHWH: Zdejm zawój [z głowy], podnieś koronę! To nie będzie takie same: uniżone wywyższę, poniżę wyniosłe. Ruiną, ruiną, ruiną ustanowię go podobną, taką będzie, aż przyjdzie ten, który z wyroku ją dostanie” – Ezechiela 21:30-32.

Bóg więc dopowiedział przerwę w sprawowaniu władzy królewskiej na tronie Judy, aż przyjdzie odpowiedni władca.

Jak to wpływa na nasze zrozumienie wcześniejszego proroctwa?

Słowo tłumaczone na berło faktycznie ma szersze znaczenie i najczęściej bywa tłumaczone na plemię lub pokolenie, a czasem na rózgę, laskę i sczep.

Polski przekład Septuaginty tłumaczy na wodza, dlatego czytamy tam: „Nie zabraknie wodza z Judy”.

Kiedy czytamy w księgach Mojżesza o 12 plemionach Iszraela, to często w hebrajskim manuskrypcie jest użyte właśnie to słowo i nikt wówczas nie tłumaczy go na 12 bereł Iszraela.

Po wnikliwej analizie doszedłem do wniosku, że słowo to najdokładniej oddaje polskie określenie szczep.

Trzeba tylko dodać, że chodzi o szczep główny winorośli, czyli przewodni.

W proroctwie tym chodzi o to, że szczep Judy nie zniknie, czyli zostanie zachowana linia władców, aż przyjdzie „ten, który z wyroku ją dostanie” (Ezechiela 21:32).

Po analizie księgi rodzaju wyprowadziłem takie dosłowne tłumaczenie:

„Nie ubędzie szczepu Judy korzenia między nogami aż do przyjścia tego, który jest posłusznym narodom” – Rodzaju 49:10.

W wersji bardziej uwspółcześnionej będzie to wyglądało tak:

„Nie zabraknie szczepu Judy, przywódcy z jego lędźwi, aż przyjdzie ten, któremu będą posłuszne narody”.

Jest to tłumaczenie najbardziej zwięzłe i najmniej interpretacyjne, ale możliwe jest tez tłumaczenie:

„Nie zabraknie w szczepie Judy, pasterza z jego lędźwi, aż przyjdzie ten, który jest dla posłusznych narodów”.

Proroctwo zapisane przez Mojżesza nie zapowiadało władzy bez możliwości przerwy.

Chodziło w nim o to, że linia rodowa biorąca swój początek od Judy nie zostanie przerwana, aż przyjdzie Władca, któremu będą posłuszne wszystkie narody.

Władcą tym okazał się Mesjasz o imieniu Jeszu.

Mimo to dziś nadal istnieje fałszywy Izrael (bestia z Objawienia), który twierdzi, że jest spadkobiercą dawnego Iszraela i nie chce uznać Władcy ze szczepu Judy.

My jednak służymy prawowitemu władcy i dlatego jesteśmy prawdziwym Iszraelem.

Uwierzyliśmy Mu i potwierdziliśmy to, zanurzając się w Jego imieniu.
____________________
Krzysztof Król z Jeszu.pl

Ps. polecam do przeczytania tekst Fałszywy Izrael

 

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „crown” (CC BY-NC 2.0) by amos1766

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *