Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii

  Mamy wiele opisów nieba i ziemi szczególnie propagowanych przez NASA. Powyżej umieściłem rysunek nieba i ziemi, czyli naszego świata. Powstał on na podstawie poniższych wersetów biblijnych. 1 – Woda Woda jest na niebie i na ziemi: Rodzaju 1:...

Czytaj więcej...

5 – Katolicy nie znają Biblii: Chrystus nie nazywa się „Jezus”

  W katolickim Nowym Testamencie Grecko – Polskim wydanie interlinearne, przekład Popowskiego, nie ma ani jednego słowa „Jezus”. To katolickie wydanie Nowego Testamentu jest najdokładniejszą pozycją biblijną na rynku. Są w niej dwa tłumacze...

Czytaj więcej...

4 – Katolicy nie znają Biblii: czy istnieje Trójca?

  Trójca w Kościele Katolickim, to trójjedyny Bóg istniejący jako trzy Osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch święty. Innymi słowy: Bóg Ojciec, Chrystus i Duch święty to… jedna Osoba, jeden Byt. Jeżeli jest to prawda, to znaczy, że Nowy Testam...

Czytaj więcej...

3 – Katolicy nie znają Biblii: dlaczego czcicie Matkę Boską?

  Dzisiaj bardzo łatwo jest sprawdzić poprawność tłumaczeń danej Biblii. Wystarczy kupić sobie Nowy Testament interlinearny Popowskiego. Jest tam tekst grecki i polskie tłumaczenie. I co się okazuje w tym katolickimi przekładzie Nowego Testamentu? 1...

Czytaj więcej...

2 – Katolicy nie znają Biblii: skąd wiesz, jak wyglądał Chrystus?

  Chrześcijanie mają skłonność wpatrywania się w obrazy, modlenia się przez obrazy do Boga. Muszą mieć coś namalowane, wyrzeźbione, bo bez tych dodatków, gadżetów nie są w stanie skontaktować się z Bogiem i Jego Synem Panem Jeszu (nie Jezu &#...

Czytaj więcej...

1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy

  Twierdzę, że katolicy nie znają Biblii. Gdyby ją znali, to już dawno wpłynęliby na Kościół Katolicki, aby dostosował wiarę do nauk Chrystusa. Nie wierzę, że inteligentni ludzi pozwalaliby na świadome ich oszukiwanie. Sprzeciwiliby się. Zapra...

Czytaj więcej...

Kto będzie żył pod 1000 letnim rządem Chrystusa?

  Odpowiedź na tytułowe pytanie jest trudna, ponieważ nie ma informacji w Pismach Świętych, która by wprost na nie odpowiedziała. Teologowie różnych wyznań religijnych mają różne przypuszczenia. Za skrajne można uznać twierdzenie adwentystów, ...

Czytaj więcej...

Czy Bóg popiera wegetarianizm?

  Nastała nowa moda na wegetarianizm. Wiele osób odradza jedzenia mięsa i namawia do spożywania tylko potraw warzywnych i owoców. Niektórzy idą jeszcze w daleko posuniętą skrajność i nie jedzą mięsa przez wiarę w inkarnację. Nie chcą jeść zw...

Czytaj więcej...

Dzisiaj obchodzimy największe święto chrześcijan

31 marca kalendarza obecnego, a 1 kwietnia kalendarza dawnego Izraela, obchodzimy najważniejsze święto w roku, czyli Pamiątkę śmierci Chrystusa. Według dawnego kalendarza Izraela, doba trwała od zachodu słońca do zachodu słońca. Dlatego według teg...

Czytaj więcej...

Sprawdź, czy prowadzi cię dobry duch, czy zły

  Demony, złe duchy wykorzystują wiele dróg do przejęcia władzy nad człowiekiem. Istnieje sprawdzony przepis na odkrycie złego ducha u siebie, lub u innych osób. Paweł nakazuje nie wierzyć nikomu, żadnemu duchowi, dopóki nie sprawdzimy, kim on jes...

Czytaj więcej...

Oobe – słudzy Boga wychodzili z ciała

Eksterioryzacja (ang. out-of-body experience – OBE, rzadziej OOBE, doświadczenie poza ciałem) – wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego. Osoby uważające, że doświadczyły OBE, twierdziły, że mogły się poruszać, doko...

Czytaj więcej...

Czy człowiek może być bogiem?

„Powiedział JHWH do Mojżesza: Oto ustanawiam Ciebie Bogiem dla faraona, a Aron Twój brat jest Twoim prorokiem” – Wyjścia 7:1. Podobnie wcześniej czytaliśmy: „Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami...

Czytaj więcej...

Dlaczego Rosja, żydowski Izrael i finansjera walczą o Krym?

  Krym jest ciekawym miejscem walki: i żydowskiego Izraela, który w Objawieniu Jana nazwany jest bestią i bankierów nazwanych w Objawieniu: nierządnicą i Rosja, która prawdopodobnie jest na usługach żydowskiej bestii. Do tego należy dorzucić proroc...

Czytaj więcej...

Naukowcy odkryli, w jaki sposób Chrystus mógł przywracać zmarłych

  Można dojść do wniosku, że cuda dokonywane przez Syna Boga i apostołów nie są zaklęciami, czarami, tylko wykorzystywaniem naturalnych energii, możliwości, o których człowiek nie ma pojęcia lub dopiero je odkrywa. Postacie duchowe, stworzone prz...

Czytaj więcej...

Największe święto chrześcijan

  Największym świętem chrześcijan jest pamiątka śmierci Chrystusa. Syn Boga tak powiedział: Ewangelia Łukasza 22: 19 „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za ...

Czytaj więcej...

Co to za poświęcenie Chrystusa skoro wiedział, że zmartwychwstanie?

Chrystus jest pierwszą Postacią, jaką Bóg Ojciec stworzył: Kolosan 1:15-16 „On jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i ...

Czytaj więcej...

Żydowskie bałwochwalstwo

  „Gdy Jeszu szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony” ...

Czytaj więcej...

Dlaczego religie zrobiły z Chrystusa… kobietę?

  Dlaczego: religie ubrały Chrystusa w długie włosy, czyli zrobiły z Syna Boga kobietę? religie zamieniły w imieniu Chrystusa literkę „s” na „z”? Dlaczego ubrano Chrystusa w długie włosy? Na wszelkich obrazach możesz zobaczy...

Czytaj więcej...