Uprawiają seks z… drzewami

  Przyznam szczerze, że temat mnie zaskoczył. Świat pod rządami demonów i szatana wbił do głowy słabeuszy, że mogą uprawiać seks z osobą tej samej płci, z dziećmi, ze zwierzętami. Do tego doszedł seks z drzewami, erotyczne rozmowy z roślinami...

Czytaj więcej...

Sprawdź, czy nie jesteś klientem swojej religii?

  Piękna rzecz, kiedy miliony ludzi w Polsce solidaryzuje się z narodem polskim i wierzy w Boga. Nazywa się ich katolikami, protestantami, świadkami Jehowy… Wiele z tych osób, nigdy nie należałaby do żadnej religii, gdyby znała prawdę. Nikt n...

Czytaj więcej...

Homoseksualizm objąć ma całą ziemię

  Szatan powtarza te same sprawdzone metody rozpowszechniania kłamstw, niewolnictwa, mordowania ludzkości. Posługuje się religiami, ugrupowaniami, państwami, politykami. Tam, gdzie panuje pokój wdraża inne mechanizmy, tam gdzie panuje wojna inne. Jedn...

Czytaj więcej...

Papież wymienia obrazy, jako kult zabroniony przez Boga

  „Swoją katechezę Franciszek poświęcił pierwszemu przykazaniu Dekalogu: ,,Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!”. Wskazał, że aby prawdziwie kochać, trzeba być istotami wolnymi od bożków. Na wstępie Ojciec Święty zauważył,...

Czytaj więcej...

Zaćmienie umysłów, czyli miliardy dolarów na kłamstwa

  Zaćmienie księżyca, zaćmienie słońca, pełnia, nów… kto to rozumie? Najbardziej zdumiały mnie te słowa z artykułu Krzysztofa Króla: „Zbliża się zaćmienie księżyca, następne będzie w 2123 roku„: „Starając się przef...

Czytaj więcej...

Jednorodzony Syn, czyli jedyne dziecko Boga

  Jedność Boga Ojca z Synem jest wzorcowa dla nas wszystkich, ale nie jest to jedność w sensie dosłownym, ponieważ Chrystus pragnie by jego uczniowie stali się częścią tej jedności: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich s...

Czytaj więcej...

Biblia o zdrowiu, szczęściu i długim życiu

Panująca akademicka medycyna nie ma możliwości wyleczenia przewlekłych chorób. Osoby, które wpadną w szpony takich lekarzy, prowadzeni są przez udręki, cierpienia, bóle. Takie kuracje kończą się zazwyczaj przedwczesną śmiercią. Organizm nie jes...

Czytaj więcej...

„Antysemityzm” to zaklęcie wypowiadane przez żydów

„Ściśle mówiąc, niepoprawne jest nazywanie starożytnego Izraelity: Żydem, czy nazywanie współczesnego Żyda: Izraelitą lub Hebrajczykiem” – (1980 Jewish Almanac, s. 3 – ‘A brief History of the Terms for Jew’ [Krótka historia o...

Czytaj więcej...

Zagłada ludzkości

  Apokalipsa Jana przedstawia „koniec świata”, czyli koniec tego systemu. Zakończy się licznymi plagami, dla ludzi stojących po stronie szatana. Jednak ciężkie okresy dla ludzkości pojawią się również przed zakończeniem tego systemu. P...

Czytaj więcej...

Świadkowie Jehowy nie znają Biblii: Bóg nie nazywa się „Jehowa”

Świadkowie Jehowy cały swój ciężar wiary położyli na imieniu „Jehowa”. Ten ciężar jest tak duży, że powinien zawalić tę religię. W dziwny sposób nie dostrzegają tak potężnego fałszu, nie chcą zrozumieć, jak mocno zostali oszuka...

Czytaj więcej...

Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii

  Mamy wiele opisów nieba i ziemi szczególnie propagowanych przez NASA. Powyżej umieściłem rysunek nieba i ziemi, czyli naszego świata. Powstał on na podstawie poniższych wersetów biblijnych. 1 – Woda Woda jest na niebie i na ziemi: Rodzaju 1:...

Czytaj więcej...

5 – Katolicy nie znają Biblii: Chrystus nie nazywa się „Jezus”

  W katolickim Nowym Testamencie Grecko – Polskim wydanie interlinearne, przekład Popowskiego, nie ma ani jednego słowa „Jezus”. To katolickie wydanie Nowego Testamentu jest najdokładniejszą pozycją biblijną na rynku. Są w niej dwa tłumacze...

Czytaj więcej...

4 – Katolicy nie znają Biblii: czy istnieje Trójca?

  Trójca w Kościele Katolickim, to trójjedyny Bóg istniejący jako trzy Osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch święty. Innymi słowy: Bóg Ojciec, Chrystus i Duch święty to… jedna Osoba, jeden Byt. Jeżeli jest to prawda, to znaczy, że Nowy Testam...

Czytaj więcej...

3 – Katolicy nie znają Biblii: dlaczego czcicie Matkę Boską?

  Dzisiaj bardzo łatwo jest sprawdzić poprawność tłumaczeń danej Biblii. Wystarczy kupić sobie Nowy Testament interlinearny Popowskiego. Jest tam tekst grecki i polskie tłumaczenie. I co się okazuje w tym katolickimi przekładzie Nowego Testamentu? 1...

Czytaj więcej...

2 – Katolicy nie znają Biblii: skąd wiesz, jak wyglądał Chrystus?

  Chrześcijanie mają skłonność wpatrywania się w obrazy, modlenia się przez obrazy do Boga. Muszą mieć coś namalowane, wyrzeźbione, bo bez tych dodatków, gadżetów nie są w stanie skontaktować się z Bogiem i Jego Synem Panem Jeszu (nie Jezu &#...

Czytaj więcej...

1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy

  Twierdzę, że katolicy nie znają Biblii. Gdyby ją znali, to już dawno wpłynęliby na Kościół Katolicki, aby dostosował wiarę do nauk Chrystusa. Nie wierzę, że inteligentni ludzi pozwalaliby na świadome ich oszukiwanie. Sprzeciwiliby się. Zapra...

Czytaj więcej...

Kto będzie żył pod 1000 letnim rządem Chrystusa?

  Odpowiedź na tytułowe pytanie jest trudna, ponieważ nie ma informacji w Pismach Świętych, która by wprost na nie odpowiedziała. Teologowie różnych wyznań religijnych mają różne przypuszczenia. Za skrajne można uznać twierdzenie adwentystów, ...

Czytaj więcej...