Sekta antypawłowa to 666?

 Sataniści

Bardzo łatwo dzisiaj rozpoznać satanistów. Nie będą pili krwi czy robili nieładne rzeczy z czarnym kotem.

Nie będą również palili Biblii, czy ubierali się na czarno.

Za to będą uważali apostoła Pawła za kłamcę, oszusta i satanistę.

Sprawdź czy nie jest przeciwnikiem

Jeżeli ktokolwiek pisze o Biblii, publikuje na pierwszy rzut oka ciekawe artykuły, to najpierw polecam sprawdzić czy nie jest to osoba działająca przeciwko Chrystusowi.

Zanim udostępnisz jego fajny artykuł, zanim zaczniesz go reklamować w sieci, na fb, to zadaj mu proste pytanie:

„Nie wiem w co wierzyć, chcę być blisko Boga, w sieci dużo jest informacji na temat Pawła. Czy był on sługą Bożym czy przeciwnikiem?”.

Polecam nie opisywać swoich wywodów, nie ułatwiać pracy tej osobie.

Zadaj jej pytanie, bez przekazania swojej opinii.

Jeżeli odpisze, że Paweł był kłamcą, oszustem, satanistą, to znaczy, że ta osoba zbłądziła.

Przeciwnicy Biblii mają to do siebie, że nie działają tak jak Chrystus, tylko oczerniają inne osoby.

Zauważ, że Chrystus nie napastował panujących religii: Faryzeuszy i Saduceuszy. To oni podjudzali Go, zadawali podchwytliwe pytania, aby tylko ośmieszyć Syna Boga w oczach ludu.

Sam Chrystus nie chodził do nich i nie mówił: „wy jesteście przeciwnikami”.

To oni przychodzili do Chrystusa/Jeszu i próbowali złapać Go na dwuznaczności, na niewiedzy.

Chrystus i Jego uczniowie głosili nowe Słowo Boże, nie potrzebowali oczerniać inne religie. W ostre spory wchodzili tylko wtedy, gdy fałszywi Judejczycy oskarżali ich o działanie przeciwko władzy, przeciwko Rzymowi.

Tu jest sens prawdy.

Prawda sama się obroni. Ludzie lgną do prawdy.

Kłamstwo tylko wtedy ma rozgłos, kiedy oczernia prawdę.

I tak działają wszelcy podżegacze, kłamcy, oszuści, oszczercy.

Nie mają rozgłosu, popularności, to piszą artykuły o innych osobach, robią szkalujące filmy.

Zamiast skupić się na badaniu Biblii, na szerzeniu prawdy, to oni żyją z oczerniania innych. Pasożytują na prawdzie.

Dlaczego?

Bo kłamstwa, które szerzą nie mają wartości i nie mogą się obronić. Stosują więc obronę przez atak.

Zawsze kiedy spotkasz taką osobę, przetestuj ją tym pytaniem:

„Nie wiem w co wierzyć, chcę być blisko Boga, w sieci dużo jest informacji na temat Pawła. Czy był on sługą Bożym czy przeciwnikiem?”.

Prawdziwy sługa pomazańcowy nigdy nie oczerni Pawła, bo byłoby to działanie przeciw Duchowi Świętemu. 

Sekta antypawłowa to 666?

Przedstawię ci kolejny argument przeciwko osobom, które należą do sekty antypawłowej.

Nowy Testament ma 27 Pism.

Paweł napisał 14 Pism:

 • 1 – List do Rzymian.
 • 2 – 1. List do Koryntian.
 • 3 – 2. List do Koryntian.
 • 4 – List do Galatów.
 • 5 – List do Efezjan.
 • 6 – List do Filipian.
 • 7 – List do Kolosan.
 • 8 – 1. List do Tesaloniczan.
 • 9 – 2. List do Tesaloniczan.
 • 10 – 1. List do Tymoteusza.
 • 11 – 2. List do Tymoteusza.
 • 12 – List do Tytusa.
 • 13 – List do Filemona.
 • 14 – Do Hebrajczyków – Paweł lub jego uczeń.

Pomocnik Pawła – Łukasz napisał dwa Pisma:

 • 1 – Łukasza.
 • 2 – Dokonania Wysłanników (Dzieje Apostolskie).

Dlaczego Łukasza eliminuje sekta antypawłowa?

Ponieważ, Łukasz był pilnym uczniem Pawła.

Kolejne dwie księgi, które sekta musi wyeliminować, to listy Piotra.

Przypomnę, że Piotr został bezpośrednio wybrany przez Chrystusa. Biblia nigdzie nie pisze, że zbłądził. W Dziejach Apostolskich mamy przykłady licznych uzdrowień Piotra.

Uzdrowienia nie pochodzą od człowieka, tylko od Ducha świętego czyli od pomocników (aniołów). To dowodzi, że Piotr był sługą Bożym.

W ten sposób świadczył o Pawle:

2 Piotra 3:15-16:

„Ceńcie sobie bardzo wielkoduszność Pana, jak to napisał, z właściwą sobie mądrością Bożą, umiłowany brat nasz Paweł w liście skierowanym do was oraz w pozostałych swoich listach zajmujących się tą sprawą. Są tam przyznać trzeba również rzeczy trudne do zrozumienia. Ludzie niedostatecznie przygotowani i nie utwierdzeni w wierze, pojmując je podobnie zresztą jak inne pisma w sposób niewłaściwy, tym samym ściągają na siebie wieczną zagładę”.

Nawet sam Piotr pisze o dzisiejszej sekcie antypawłowej. Bóg umieszczając te słowa, z góry przewidział, że pojawi się taka sekta. Dlatego napisał o nich: „Ludzie niedostatecznie przygotowani i nie utwierdzeni w wierze”.

Piotr, napisał:

 • 1 – Piotra 1 – Szymon Piotr – Kefas – Skała, jeden z dwunastu.
 • 2 – Piotra 2.

Pozostali pisarze:

1 – Mateusz.

2 – Marek.

3 – Jan – napisał Objawienie, Jana i trzy listy Jana.

4 – Jakub.

5 – Jana 1 – napisał Objawienie, Jana i trzy listy Jana.

6 – Jana 2.

7 – Jana 3.

8 – Juda.

9 – Objawienie Jana.

Podsumujmy:

Mamy 14 Pism Pawła + 2 Pisma Łukasza + 2 Pisma Piotra = 18 Pism wyrzuconych przez sektę antypawłową.

Zróbmy małą matematykę i obliczmy, jakim procentem liczby 18 (Pisma wyrzucone przez sektę) jest liczba 27 (wszystkie Pisma w Nowym Testamencie).

18/27*100 = ?

Odpowiedź: 66.66666666666666.

Oznacza to, że blisko 70% Pism wyrzuca sekta antypawłowa z Nowego Testamentu.

Konkluzja

Zauważ, że nie tylko Biblia jest przeciwko sekcie antypawłowej, ale również matematyka :)

Sataniści, iluminaci, masoni i wiele innych satanistycznych organizacji posługuje się liczbą „666”.

Uważają ją za znak szatana.

Biblia pisze, że dopiero od tej liczby 666 (liczba człowieka) należy obliczyć liczbę imienia zwierzęcia (bestii), jednak sataniści przyjęli 666 za swój znak.

Bardzo gorąco polecam sprawdzać wszystkie osoby, które głoszą Pisma.

W pierwszej kolejności sprawdź czy nie jest to bałwochwalca – „Bałwochwalstwo – dlaczego tak trudno uwierzyć?”.

W drugiej kolejności czy nie należy do sekty antypawłowej.

Następnie, dowiedz się czy ma otwarty umysł, czy jest w stanie zmienić swoje poglądy, jeżeli przedstawisz jej biblijną argumentacje.

Pamiętaj, że w każdej rozmowie biblijnej to my musimy być cierpliwi, nie obrażać i nie wyśmiewać nikogo.

Zazwyczaj tak robią przeciwnicy.

Naszą zbroją jest cierpliwość, inteligencja, argumenty i prawda. 

Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia obrazu bestii?

Otóż żeby Bestia mogła przywrócić swój kult, musi namówić ludzi do przestrzegania prawa mojżeszowego, a Paweł był tym, który te prawo obalił.

Dzięki jego niezłomnej postawie wiemy, że nie podlegamy prawu. Bestia, którą jest państwo żydowskie położone w Palestynie musi obalić Pawła, żeby zająć pozycję uprzywilejowaną i zmusić resztę narodów do uległości ogłaszając prawo żydowskie za obowiązujące na całej Ziemi.

Czy faktycznie w liczbie 666 chodzi o zwalczanie Pawła?

Trudno stwierdzić jednoznacznie, ale warto wziąć to pod uwagę obserwując dalsze światowe wydarzenia.

Na pewno każdy kto działa przeciw Pawłowi działa też przeciw Duchowi Świętemu, który go uwiarygadniał, a także przeciw temu, który go posłał do służby, czyli przeciw Panu naszemu Jeszu.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: „DEMON INSIDE” (CC BY-NC-ND 2.0) by Ares Nguyen

14 Responses to “Sekta antypawłowa to 666?”

 • smyxx on 13 marca 2017

  //ogłaszając prawo żydowskie za obowiązujące na całej Ziemi.//…………przecież nawet sami żydzi i to ortodoksyjni nie przestrzegają w pełni prawa mojżeszowego , poza tym żydzi sami nigdy nie prowadzili jakiejś pracy misyjnej czyli nikogo nie zachęcali do przyjęcia judaizmu i nie robią tego nadal bo sami uznają się za wybrańców , stąd zresztą ich izolacjonizm i brak adaptacji w innych środowiskach , w takim razie kto poza nimi miałby dążyć do popularyzacji „prawa mojżeszowego” i uczynić go obowiązującym w skali całego świata ?tym bardziej ,że jest to „prawo ” wyjątkowo archaiczne , zupełnie oderwane od współczesnych norm obyczajowych

 • Robert on 13 marca 2017

  smyxx

  cały judaizm opiera się na prawie mojżeszowym…

 • smyxx on 13 marca 2017

  to nie jest prosta sprawa bo przecież dzisiaj w samym Izraelu istnieją odłamy judaizmu nie uznające samego państwa Izrael gdyż nie ma świątyni na miarę tych dwóch wcześniej zburzonych ,a która ma być jakąś „manifestacją ” i głównym symbolem państwa , poza tym wcześniej , jeszcze przed zburzeniem II świątyni istniały różne frakcje w tej religii czyli saduceusze , faryzeusze i esseńczycy i dopiero po ostatecznym upadku powstania Bar Kochby w 135 roku pozostali jedynie faryzeusze , którzy z czasem doprowadzili do t zw judaizmu rabinicznego , ta forma trwa do dzisiaj i siłą rzeczy ma oparcie na prawie mojżeszowym z całym szeregiem tych różnych przepisów higienicznych i kulinarnych ale najważniejsze jest to ,że żydzi przecież nikogo nawet nie zachęcają by tę ich religię przyjmować, stąd trudno się zgodzić z tym ,że nagle zmienią kurs i nawet zamierzają w jakiś sposób uczynić swoje prawo , prawem wszystkich , niby jakimi środkami mogli by to osiągnąć ? to jest zupełnie wykluczone , poza tym Paweł dopatrzył się w tekstach prorockich tego ,że mógł ustalić status Jezusa równy Bogu czyli skoro sam Jezus dał kilka powodów by łamać prawo mojżeszowe , to tylko po to by je złagodzić ,by wskazać ,że ważniejsze od pewnych zewnętrznych rytuałów jest zachowanie uczciwości i dobrej woli , zresztą nie po to zaistniało chrześcijaństwo ze swoimi zasadami , w jakimś tam stopniu przecież nawet zgodne z prawem mojżeszowym bo 10 przykazań nadal obowiązuje , by teraz cofać się o 2000 lat

 • Łukasz on 15 marca 2017

  Panie Robercie, ale coś pan źle liczy. „Antypawłowcy” odrzucili 19 pism NT a nie 18. Te 19 pism to:

  1. ew. Marka
  2. ew. Łukasz
  3. dzieje apostolskie
  4. list do Rzymian
  5. 1 list do Koryntian
  6. 2 list do Koryntian
  7. list do Galacjan
  8. list do Efezjan
  9. list do Filipian
  10. list do Kolosan
  11. 1 list do Tesaloniczan
  12. 2 list do Tesaloniczan
  13. 1 list do Tymoteusza
  14. 2 list do Tymoteusza
  15. list do Tytusa
  16. list do Filemona
  17. list do Hebrajczyków
  18. 1 list Piotra
  19. 2 list Piotra

  Teraz matematyka:
  19/27*100= 70,37037037

  Czyli to jest kłamstwo co pan napisał o 18 księgach wyrzuconych, bo wyrzuconych jest 19. Więc i pana matematyka jest błędna, a co za tym idzie, związek między liczbą 666 a ilością wyrzuconych ksiąg jest kłamstwem, więc pański artykuł to perfidne kłamstwo i manipulacja.

  Nie znam pana, ale moja rada dla pana jest taka, że niech się pan skupi na czytaniu słów Boga i jego syna Chrystusa i prosi w modlitwie o zrozumienie tych słów.

  P.S Chrystus atakował Faryzeuszy, nazywał ich „nasieniem węża” czy „plemieniem żmijowym”.

 • Robert on 16 marca 2017

  Łukasz

  na jakiej podstawie twierdzisz, że Marka wyrzucili?
  Dlaczego umieściłeś go na liście?

 • Cyryl on 16 marca 2017

  Robert na tej podstawie:
  (usunięte admin)
  a tutaj:
  (usunięte admin)
  Policz pisma w Nowym Testamencie odrzucone jako nauki Pawła są zaznaczone na szaro.

  Tutaj zaś jest moja polemika z Tobą:
  (usunięte admin)

  Pozdrawiam Cyryl

 • Robert on 16 marca 2017

  Cyryl
  proszę nie wypisywać linków, tylko samodzielnie odpowiedzieć.
  Jakim cudem według ciebie usuwasz Marka?
  Skoro umiałeś napisać tak paszkwilowy komentarz to uzasadnij go, a nie odsyłaj do dziwacznych stron…

 • Cyryl on 16 marca 2017

  Robert, przecież w podanych linkach są podane twarde dowody!!!
  Jak dobrze wiesz w tych linkach są m.in. mój komentarz na twój artykuł. Inny link to Biblia Mesjańska Henryka Kubika, który podobnie jak ja odrzucamy nauki Pawła. I tam są dowody, że liczba pism odrzuconych jest 19 a nie 18.
  Reszta linków to są tematy z forum zbawienie Henryka Kubika w którym pisze też ja. I jednym linku jest rozbudowany temat dlaczego ewangelia Marka została odrzucona.

  Jako człowiek po studiach dobrze wiesz, że podałem ci źródła i odnośniki, które powinieneś zweryfikować. Ty Robercie jest skasowałeś natychmiast. Chociaż w nich było moje i innych ludzi uzasadnienie oraz wiele dowodów.

  Tak Robercie w tych linkach są też moje posty, czyli moje samodzielne odpowiedzi, moje pisma.

  Zresztą twój znajomy Krzysztof Król kiedyś pisał na starym forum Henryka Kubika (chyba w 2010 roku). A zatem nie są to „dziwaczne linki”.

  Po prostu skasowałeś niewygodne dla ciebie dowody.

  Pozdrawiam Cyryl.

 • Robert on 16 marca 2017

  Cyryl,

  nie interesuje mnie co znajduje się w linkach.
  Tutaj nie promujemy satanistycznych stron.

  Ostatni raz zapytam, dlaczego odrzucasz Marka?

  Jeżeli konkretnie nie odpowiesz, to kończymy temat, resztę twoich komentarzy będzie usuwana, ponieważ tutaj nie ma kłótni, ani siania przez was fałszu.

 • Piotr Tom. on 17 marca 2017

  Cyryl , Łukasz!

  Ale macie problem … 18 czy 19 .
  To w niczym nikomu nie pomoże i napewno nie w zbawieniu ! Zbawienie=Wolność !

  Więcej serca, miłości … a mniej rozbuchanego EGO – intelektu. Wiem co pisze , przechodziłem przez to !!!

  Pozdrawiam panów serdecznie :)

 • Cyryl on 17 marca 2017

  Robert porażka boli.

  Co mam ci wklejać posty z forum bawienie z tematu o ewangelii Marka???

  W ten sposób ludzie stracą zainteresowanie tym tematem, z powodu nadmiaru informacji… o czym jako analityk doskonale wiesz.

  Jeśli zaś wkleję ci te posty to możesz to również podciągnąć pod swój wymyślony na szybko punkt regulaminu o nazwie:
  „Tutaj nie promujemy satanistycznych stron.”

  Przecież w tych linkach jest dokładnie podane dlaczego odrzuciliśmy ewangelie Marka, jest to obszerny i poważny materiał dowodowy i analiza kilku osób.

  A nawet pomijam ten fakt. Skoro odrzuciliśmy ewangelie Marka, z nieważnie jakich powodów, to liczba odrzuconych ksiąg wynosi 19 a nie 18, czyli twój wzór i cała analiza to typowa kula o płot. Dlatego starasz się skierować dyskusje na boczne tory.

  Stosujesz typowe techniki manipulacji.

  Mimo wszystko pozdrawiam ciebie Robert. Kończę dyskusje z tobą.

 • Robert on 17 marca 2017

  Cyryl

  tak myśłałem, że się tak skończy twoja brawura biblijna.
  Skupiasz się na wklejaniu linków z innych stron, a nie umiesz zargumentować swojego prostackiego wpisu.
  Wymyślać umiesz pięknie, ale intelekt… kiepściutki…

  Tak jak powiedziałem temat rozmowy zakończony.
  Miałeś trzy możliwości obronienia swoich satanistycznych poglądów względem Pawła.
  Tak jak ty i cała sekta antypawłowa nie macie argumentów, dlatego zawsze kończy się to obrażaniem.

  Jeszcze raz napiszesz taki wpis, a cię zbanuję.
  Tu hamstwo jest tępione.

  a teraz o Marku:
  Marek wraz z Barnabą uczestniczył w pierwszej podróży Pawła.
  Jednak w Perge zawrócił i wyruszył z Barnabą na Cypr.
  W swoich listach nie wspomina o Pawle.
  Dlatego nie ma żadnego powodu, aby ktokolwiek wykluczał Marka.

  Zaraz dojdzie do absurdu, że wykluczycie wszystkich ludzi na których Paweł spojrzał.

  Polecam ci odejdź z tego satanistycznego klanu, a raczej niebezpiecznej sekty antypawłowej.
  Jesteście typowymi satanistami.
  Wykluczacie Pawła, Piotra.
  Piotr był wybrany bezpośrednio przez Chrystusa.
  Chrystusa też wykluczysz?
  Pewnie i do tego dojdzie.
  Czysty satanizm… obrzydliwość…

  P.S. Widzę, że sekta boi się 666 :)
  Za wszelką cenę dodaje sobie: „co by tu jeszcze usunąć z Nowego Testamentu”.
  Polecam przejść na Koran. Islamiści was na pewno przyjmą :)

 • Zygmunt on 6 grudnia 2018

  Myślę, że każdy trochę myślący człowiek dostrzeże dwie różne koncepcje religijne z Nowym Testamencie. Pierwsza, to oczywiście nauczanie Pana Jezusa…które w skrócie można opisać: „bądź dobry i czyń dobrze”…bo patrzcie na moje uczynki…karmię głodnych, leczę chorych itd…jest, to koncepcja prosta, jasna, łatwa do zrozumienia i nie wymaga organizowania się w ruch religijny i przypomina, że wszystko co dobre pochodzi od Ojca, w którego imieniu wam to wszystko zwiastuję…Druga, to oczywiście koncepcja Pawłowa…1. nie uczynki, a łaska (grecka sofistyka)…2. musicie organizować się w schierarchizowany ruch religijny…3. ten nowy ruch pochodzi od „żydów” (i tu jest wielkie zakłamanie, bo skoro Paweł był faryzeuszem, to nie mógł wiązać nowej religii z religią swoich oponentów saduceuszy…) 4. nauczanie Pawła, to filozofia, duch i słownictwo greckie, a nie aramejskie („żydowskie”)…5. Sam Paweł, to podaje, że nikt z Palestyny nie chciał z nim mieć nic wspólnego…6. Paweł po prostu zainicjował nowy anty-Chrystusowy ruch religijny, który przetrwał jedynie z dwóch powodów…po pierwsze dlatego, że tworzył hierarchiczny ruch religijny współpracujący z władzami…co po drugie zostało zaakceptowane i narzucone siłowo wszystkim prze Konstantyna…gdy chrześcijaństwo Pawłowe uczynil religią państwową…Drogi Robercie musisz wiedzieć, że tak kanon Starego Testamenty jak i Nowego ustanowili „wrogowie”, a nie bliżej nieokreślone „słudzy Boże”… Ten kanon, Nowego Testamentu który mamy, to zebrał „heretyk” i grecki agnostyk Orygenes… Pawła twórczości wyraźnie dowodzi, że on był Grekiem więc dlatego Grek Orygenes włączył jego pisma do swojego kanonu…jednocześnie poza kanonem znalazły się wszystkie aramejskie („żydowskie”) pisma…tak więc Drogi Robercie nazywanie wszystkich którym nie podoba się Grek Paweł i jego pisma (grecka filozofia religijna) nazywać satanistami, to chyba przesada…

 • Robert on 12 grudnia 2018

  Zygmunt

  widzę że należysz do sekty antypawłowej.
  Wiele razy pisaliśmy, że Pawła wspierał Piotr, a Piotra Chrystus.
  Jeżeli nie uznajesz Pawła, to również nie uznajesz Piotra i Chrystusa…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *