W zdaniu „Allelu Ja” jest Imię Boga

allelu Ja

Okazuje się, że wbrew temu, co zgodnym chórem twierdzą różne religie, imię Boga występuje w Nowym Testamencie zapisane greckimi literami.

Jest ono leciutko zakryte, gdyż pojawia się w krótkim hebrajskim zdaniu.

Mimo, że jest to słowo hebrajskie, zapisane jest oczywiście literami greckimi, dlatego wiemy, jak je wypowiedzieć. Występuje w Nowym Testamencie, a dokładnie w księdze Objawienia, czterokrotnie.

Niestety, tłumacze dokonując przekładu starają się, by tego imienia nie ujawnić. Dlatego jedni imię to zamieniają słowem Pan, inni umieszczają w tym miejscu oryginalne hebrajskie słowo, jako niezrozumiały zlepek.

Przyjrzyjmy się temu imieniu w kontekście.

Zacytuję w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia wydanie piąte, gdzie jest przedstawione jako zlepek, czyli krótkie zdanie, a dokładnie, jako jedno słowo. Słowo to jest powszechnie znane, ale prawie nikt nie wie, że jest w nim ukryte imię Boga.

Objawienie 19:1-6

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: «Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług». I rzekli powtórnie: «Alleluja!» A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: «Amen! Alleluja!» I wyszedł głos od tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!» I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący”. 

Słowo Alleluja to po prostu „allelu Ja”, czyli tłumacząc to na język polski „chwalcie Ja”.

Imię JA znaczy tego, który „Jest”.

Takie imię dostał Mojżesz od Boga:

Wyjścia 3:13-15

„Mojżesz zaś rzekł Bogu: ‘Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?’ Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ‘JESTEM, KTÓRY JESTEM’. I dodał: ‘Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was’. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ‘Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Wszystko wskazuje na to, że Bóg wcześniej był znany, jako ten, który JEST w przeciwieństwie do tych, których nie ma. Abram zrozumiał, że nie ma innego Boga oprócz tego, który JEST i zaczął go wielbić.

Tak wygląda różnica w pisowni między tymi słowami:

 • אהיה (jestem, będę),
 • יהוה (JHWH).

Tym co łączy oba imiona jest יה (JH), które spotykamy w Pismach zarówno Starego jak też Nowego Testamentu jako imię Boga. Ta skrócona forma jest częścią zawołania Alleluja. Dwie ostatnie litery „JA” to jest właśnie brzmienie imienia Bożego w wersji podstawowej bez dodatków znaczeniowych. 

Tłumacze katoliccy ukrywają to imię łącząc dwa słowa w jedno, ale nie robią tego z innym słowem hebrajskim „amen”, które występuje razem z „hallelu JA”.

W czwartym wersecie czytamy: „Amen! Alleluja!” W starożytnych tekstach hebrajskich byłoby „amenalleluja” i należałoby samemu oddzielić te słowa. Skoro tłumacze oddzielili „amen” to powinni także oddzielić imię Boga JA od słowa: chwalcie.

Dużo gorzej zrobili tłumacze protestanccy w przekładzie znanym jako Biblia Warszawska. Oni zamienili imię JA na słowo Pan. Z tego powodu czytelnicy ich przekładów nie mają nawet najmniejszych szans, by domyślić się, że tam zostało użyte imię Boga.

Świadkowie Jehowy przetłumaczyli to imię na formę ‘Jah’.

Niestety, to także jest fałszerstwo, ponieważ uniemożliwia nam prawidłowe wypowiedzenie tego imienia.

Wprawdzie imię to jest zapisywane w języku hebrajskim dwoma literami: jod (י) i het (ה), ale tego het się nie wymawia, jako polskie „h”, ponieważ pisarz księgi Objawienia zastąpił je samogłoska ‘a’.

Jest to zgodne z regułami języka hebrajskiego, gdyż litera het mogła być zastąpiona samogłoskami: a, e, o.

Izraelici wiedzieli, jaką samogłoskę użyć w danym słowie. Księga Objawienia nam podpowiada, że w tym przypadku jest to ‘a’. Odczytanie niepotrzebnej litery ‘h’ zniekształca to imię.

Brzmienie w różnych językach:

 • hebrajskie: „הללו יה”.
 • greckie „αλληλου ια”.
 • polskie „allelu Ja”.

W Nowym Testamencie mamy więc imię Boga, jednak kontekst jego użycia wskazuje, że jest ono używane w niebie. My jesteśmy zachęceni, by wychwalać tym imieniem Boga, gdy zostanie ukarana sekta sefardyjskich żydów, którą znamy jako Babilon Wielki.

Ponieważ Pismo nam przekazuje formułę wychwalającą Boga w języku hebrajskim, więc jest wskazane, by ją stosować. Dzięki temu na całym świecie wszystkie narody, bez względu na języki narodowe, mogą wychwalać Boga jednogłośnie.

Używając w pieśniach, modlitwach i mowie potocznej całego zdania „Allelu Ja!” niczym nie ryzykujemy, oczywiście, jeśli robimy to w odpowiednim kontekście z powagą i szacunkiem.

Jesteśmy też w zgodzie z Pismem Świętym, jeśli na takie zawołanie odpowiemy „Amen!” Do tego bowiem jesteśmy wzywani przez mieszkańców nieba.

Objawienie 19:5,6

„I wyszedł głos od tronu, mówiący: ‘Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!’ I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: ‘Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący”. 

Warto wspomnieć, że formuła pochwalna: „allelu Ja” występuje w Starym Testamencie, a samo imię w formie JA jest tam użyte około 50 razy.

Krzysztof Król

źródło: „Strażnicy fałszywego imienia”

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: „antiphonal, alleluia” (CC BY-NC-ND 2.0) by vlasta2

11 Responses to “W zdaniu „Allelu Ja” jest Imię Boga”

 • qrdeblade on 16 kwietnia 2017

  Przekonanie właściwe, ale niepoprawne tłumaczenie. Tak naprawdę powinno być:
  Al – znaczy Pan, zaś Leluja( Lelich ) oznacza dosłownie: Prominentna – ( boska, nie starzejąca się, wieczna ) młodzież zwana gdzie indziej Atlantami. Po lewantyjsku samogłoska h zastępowała j więc Lehuja, stąd podobnie po arabsku: Al – Pan, Leh – prorok, bóg. Polacy Lehici to bezpośredni ich potomkowie, stąd: Pol Lehuja, oznacza dzieci, Pol – (pólnocnego) nieba. Aby to ukryć w typowy sposób wyśmiewano nas i naszych protoplastów Atlantów, naszych wielkich sławim przodków słynnym: Lehum – Pol Lehum. Z nimi kojarzy się również święto Wielkiej Nocy, która to następuje periodycznie ( według dalej ukrywanego przed ludzkością podstawowego prawa periodyczności – PPP określającego okresowe trwanie życia biologicznego na planetach ), które zwykle co kilka tysięcy lat kończy się cywilizacyjnym resetem i dłuuugą wyniszczającą wielką nocą. Na taką właśnie pamiątkę końca ostatniej wielkiej nocy po której tylko dzięki Pol Lehim zaczęto ponownie odbudowywać projekt Ludi, dalej najczęściej kompletnie bezwiednie obchodzimy dzisiejsze święto. Oto nasza, ukrywana przez wieki historia –> https://www.poloneum.com/Pp.html#PRAWDA

 • Robert on 16 kwietnia 2017

  qrdeblade,

  znam te poglądy, że Lechici czy Lachici pochodzą od Boga, jednak nigdy nie czytałem dowodów.
  Pisze się ogólnie, życzeniowo.
  Co ciekawe, dlaczego o tym Biblia nie wspomina?

 • qrdeblade on 16 kwietnia 2017

  Za to wspomina o Lehicie Samsonie mocarzu i gigancie, który kością bodaj kozy ukatrupił 1000 Filistynów. Jeśli założymy że to sama biblijna prawda, to była to bardzo nierówna możliwościami walka małych z prawdziwym gigantem.
  Czy to mało żeby uwierzyć?

 • Robert on 17 kwietnia 2017

  qrdeblade,

  skąd wiemy o mocarzu Lechicie?

 • smyxx on 17 kwietnia 2017

  W dobrze wyposażonych bibliotekach jest książka Witolda Tylocha pt „Odkrycia w Ugarit a Stary Testament” , warto sobie przeczytać bo jasno z tych odkryć wynika ,że Żydzi przejęli swoje wierzenia religijne od wcześniejszych kultur. Odkryto cały szereg glinianych tabliczek w nie znanym piśmie , które z czasem nazwano „ugaryckim” , trzech niezależnie pracujących od siebie badaczy zdołało to pismo odczytać .Oprócz zwyczajnych informacji , t zn np transakcji handlowych , znajdują się na tych tabliczkach opowieści o charakterze religijnym , t zn najwyższym bogiem w tej kulturze był El ,który miał synów i córki , jednym z nich był Jahwe ,i to tego boga przyjęli żydzi za jedynego wśród pozostałych czyli w jakimś tam stopniu w określeniu „alleluja” zachowało się imię tego najwcześniejszego , t zn El , zresztą jak wiemy w Starym Testamencie jest o tym wzmianka w nieco innej formie czyli Elochim bo chodzi o liczbę mnogą pojęcia El , tak to wygląda z pozycji naukowych badań ,ta wiedza jest znana od chwili odczytania tych tabliczek czyli połowy XX wieku ale chyba za bardzo nikomu nie zależy by ją upowszechniać

 • qrdeblade on 17 kwietnia 2017

  Księga Sędziów 16,… mówi o Samsonie, który przygarnął sobie kobietę fatalną, która służyła filistyńskiej mafii podstępnych władców i która to cały czas zdradzała jego sekrety IM jego sekrety, by pozbawić go siły i kontroli nad swym życiem. W końcu gdy wyjawił jej znudzony swoje prawdziwe sekrety, kolejny raz z jej pomocą uwięziono go, pozbawiono siły i oczu. tak jak od dawna dla NAS Polaków kończy się historia o samostanowieniu. Pozbawiono nas siły i oczu, wiedzy zrozumienia i tylko drastyczna determinacja i poświęcenie życia, by nie być wyłącznie zabawką zabawiającą dwór okupujących ojczyznę elit może jeszcze trwale zmienić naszą niewolniczą egzystencję!

 • qrdeblade on 17 kwietnia 2017

  A oto w3spomniany przeze mnie wcześniej fragment:

  Księga Sędziów 15:9

  „Wtedy Filistyni wyruszyli i rozbili swoje namioty w Judzie, a robiąc wypady, docierali aż do Lechi. (10) Pytali ich mieszkańcy Judy: Dlaczego nas atakujecie? A oni odpowiedzieli: Przyszliśmy, żeby pojmać Samsona i postąpić z nim tak, jak on postąpił z nami. (11) Wtedy około trzech tysięcy mieszkańców Judy udało się do jaskini skalnej w Etam i powiedziało Samsonowi: Czy ty nie wiesz, że Filistyni teraz nami rządzą? Coś ty zrobił? A on odpowiedział: Postąpiłem z nimi tak jak oni ze mną. A oni na to: (12) Przychodzimy, żeby cię związać i oddać w ręce Filistynów. Rzekł im Samson: Przysięgnijcie mi tylko, że nie zamierzacie mnie zabić.

  (13) Odpowiedzieli mu: Nie, chcemy cię tylko obezwładnić i oddać w ich ręce, ale nie zamierzamy cię zabijać. I związawszy go dwoma nowymi powrozami, wyprowadzili go z jaskini skalnej. (14) Kiedy przybył do Lechi, Filistyni na jego widok zaczęli wznosić radosne okrzyki. Wtedy duch Boga zawładnął nim, a powrozy, którymi był skrępowany, stały się nagle jak spalone włókna lniane i opadły z jego ramion.

  (15) Znalazłszy szczękę oślą, jeszcze świeżą, chwycił ją i zabił tysiąc mężów. (16) I powiedział Samson: Przebiłem ich oślą szczęką, oślą szczęką zabiłem ich tysiąc. (17) Wypowiedziawszy te słowa, odrzucił oślą szczękę, a miejsce owo nazwano Ramat-Lechi.

  (18) Kiedy zaczął odczuwać pragnienie, modlił się tak do Boga: Poprzez ręce twojego sługi Ty sam dokonałeś tego dzieła ocalenia. Czyż dopuścisz, żebym teraz skonał z pragnienia albo dostał się w ręce tych nieobrzezańców? (19) I rozwarł Bóg szczelinę, która się znajdowała w skale w Lechi, i wypłynęła z niej woda. Kiedy Samson ugasił pragnienie, ożywił się i nabrał nowych sił. Dlatego nazywa się to źródło: En-Hakkore [to znaczy: źródło Powołującego]. Bije ono do dnia dzisiejszego w Lechi. (20) Był Samson sędzią w Izraelu za czasów filistyńskich przez dwadzieścia lat”.

 • Damian on 17 kwietnia 2017

  Qurdeblade podaj maila lub jakoś kontakt do siebie prosze

 • qrdeblade on 13 czerwca 2017

  Dalej jest jeszcze ciekawiej, choć doprawdy bardzo wielu te proste logiczności mogą poważnie sfrustrować z posiadaną, wtłoczoną im do młodych głów, zaimfominowaną od wieków wiedzą, zwaną OPROGRAMOWANIEM. Otóż tak jak Muzułmanie mają swojego boga Al-Laha, który to wyraz już wcześniej tłumaczyłem, tak Żydzi mają swoją Kaba-Lah i czego wielu dziwacznie dalej nie rozpoznaje i nie dostrzega, jest to wiara w tego samego boga, gdyz jedni i drudzy są synami Hama … Otóż Kaba to święty, muzułmański kamień znajdujący się w Mekce ( KTÓREGO TO WIZERUNEK DZIWACZNIE WIELU RELIGIJNYCH ŻYDÓW NOSI SOBIE NA CZOLE), a Lah oznacza bóg ( rzecz w tym, że dla wielu NIEDOINFORMOWANYCH JEST to właśnie bóg inaczej ) o czym zresztą coraz śmielej przebąkuje watykańska elita.
  Ale idźmy dalej i wyjaśnijmy w końcu słynną już bestie, władzę rzekomego ANTYCHRYSTA ! Otóż moi drodzy, stanie się rzecz dla wspomnianych, rządzących błękitno krwistych elit zapowiadana i zarazem niesamowita. Władzę nad światem obejmie z ich uprzywilejowanego dotąd punktu widzenia bestia czyli GOI – zwierzak, a jego liczba jest 666, co oznacza krew opartą na węglu 6 protonów, 6 neutronów, 6 elektronów A RH plus i będzie to z pewnością Polak, którego unikalny PESEL jest właśnie tą liczbą o czym Żydzi już od dawna dobrze wiedzą !

 • qrdeblade on 13 czerwca 2017

  … i spełni się w ten sposób słynne zapisane w pismach proroctwo sprawiedliwego: ” Tu Sem ora, Ham Labora Japhet rege et protege… „

 • smyxx on 16 czerwca 2017

  @qrdeblade
  //Otóż Kaba to święty, muzułmański kamień znajdujący się w Mekce ( KTÓREGO TO WIZERUNEK DZIWACZNIE WIELU RELIGIJNYCH ŻYDÓW NOSI SOBIE NA CZOLE) //…….nie wprowadzaj ludzi w błąd bo te skrzyneczki na czołach zawierają zawsze jakiś fragment świętych dla żydów tekstów czyli nie mają nic wspólnego z tym kamieniem z Mekki , lepiej pozostać „niedoinformowanym” niż poznawać absurdy w stylu tego „wybranego Polaka ” , o którym żydzi mają już coś tam niby wiedzieć , dla żydów „apokalipsa ” i sama liczba 666 nie ma żadnego znaczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *