Boże Narodzenie: czy Chrystus był Bogiem będąc na ziemi?

 Boż Narodzenie

W grudniu obchodzone jest Boże Narodzenie. Zwolennicy tego wydarzenia twierdzą, że Maryja (w oryginale Mariam) w Betlejem urodziła Boga, stąd nazwa tego święta – „Boże Narodzenie”.

Co by się stało, gdyby okazało się, że Chrystus będąc na ziemi nie był Bogiem?

Czy zmieniono by nazwę tego święta?

Pierwsza etap: Chrystus działa w imieniu Boga Ojca

Chrystus został stworzony jako jeden z pierwszych. Istniał już przed stworzeniem świata: 

Hebrajczyków 1:1,2

„Wielokrotnie i różnorodnie, dawniej Bóg przemawiał do przodków przez proroków. Ostatnio przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił wieki (eony)”.

Wynika z tego, że Chrystus nie rozpoczął swojej działalności w momencie narodzin na ziemi. Żył dużo wcześniej jako Postać duchowa w niebie i w imieniu Swojego Ojca stwarzał świat: „przez którego uczynił wieki (eony)”.

I kolejny werset, mówiący o życiu Chrystusa przed narodzinami w Betlejem:

Jana 1:3

„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”.

A teraz szach-mat dla niedowiarków przeczących, że Chrystus żył w niebie przed działalnością na ziemi:

Kolosan 1:16,17

„W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”. 

Ten werset jest dobitny, wyraźny, oczywisty. Nie można go podważyć, ani powiedzieć, że w Biblii go nie ma. Mówi nam, że Chrystus w imieniu Boga lub razem z Bogiem Ojcem stwarzał świat.

Drugi etap: Chrystus działa jak Syn Człowieczy

Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Chrystus urodził się jako Bóg. Nigdy w swojej działalności na ziemi, Chrystus nie powiedział o sobie: „jestem Bogiem”. Nie ma takich wersetów, dlatego bardzo dziwna jest interpretacja święta: „Boże Narodzenie”.

Jeżeli mielibyśmy trzymać się Słowa Bożego, to należałoby nazwać to święto: „Syna Boga Narodzenie”, „Syna Człowieczego Narodzenie” lub „Pomazańca Narodzenie”.

Chrystus takimi słowami mówił o sobie:

Łukasza 12,8 

„Mówię zaś wam, każdy, który przyzna się do mnie wobec ludzi, i Syn Człowieka przyzna się do niego, wobec zwiastunów Boga…”.

Marka: 8,29

„I On spytał ich: wy zaś kim ja powiadacie jestem? Odpowiadając Piotr mówił Mu: Ty jesteś Pomazaniec (Christos). I napomniał ich, żeby nikomu nie mówili o Nim”.

Zachęcam do przeczytania Nowego Testamentu, szczególnie w wydaniu katolickim: Grecko-Polski Nowy Testament wydanie interlinearne, Vocatio.

Wtedy sam/sama sprawdzisz, jaka jest prawda w tym temacie.

Trzeci etap: Chrystus działa jak Bóg

Chrystus po śmierci wrócił do nieba: 

Jana 20,17

„Rzekł do niej Chrystus: Nie zatrzymuj Mnie, bo jeszcze nie wróciłem do Ojca. Sama zaś idź do moich braci i powiedz im, że Ja wstępuję do Ojca mojego i waszego Ojca, Boga mojego i waszego Boga”.

W tym wersecie są dwa ciekawe wątki. Pierwszy to powrót Chrystusa do Swojego Ojca. Skoro powraca, to znaczy, że był wcześniej w niebie jako Postać duchowa.

Drugi wątek, to niższość Chrystusa wobec Boga Ojca.

Jest to kolejny werset przeczący doktrynie Trójcy świętej.

Jeżeli Chrystus miałby być jednocześnie Synem i Ojcem, jak mówi religia katolicka to słowa: „Ja wstępuję do Ojca mojego” nie miałyby sensu.

Z tego wynikałoby, że wstępuje Sam do Siebie?

Syn Boga po wstąpieniu do nieba dostał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Od tej chwili, jak Bóg działa pod swoim imieniem:

Mateusza 28,18

„I podszedłszy Chrystus powiedział: Dana została mi wszelka władza w niebie i na ziemi…”.

Czy nazwa „Boże Narodzenie” jest tylko małym, nieistotnym szczegółem?

Proszę pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach:

 • zmienia literki w imionach, odwraca święta, przesuwa daty,
 • Apostołowie nie znali tego święta, nie praktykowali go. A Biblia mówi, że wiara została tylko raz przekazana świętym: „zachęcając by walczyć dla raz przekazanej świętym wiary – Judy 3.
 • Chrystus nie urodził się 25 grudnia – Boże Narodzenie – Kiedy Urodził się Syn Boga? 
 • Boże Narodzenie powstało w IV wieku. Dawno po śmierci Apostołów.
 • Nigdzie w Biblii nie ma informacji mówiącej, abyśmy czcili narodzenie Syna Boga. Gdyby to było ważne, to na pewno Bóg nakazałby wprowadzić takie święto, jak zrobił to z pamiątką śmierci Chrystusa.
 • 25 grudnia za Lucjusza Domicjusza Aureliana, cesarza rzymskiego został wprowadzony kult słońca „sol invictus”, jako święto narodzenia niezwyciężonego słońca.

To są dla wielu osób drobne szczegóły, drobne zmiany. Wszystko po to, aby ludzie powiedzieli: „to szczegół, nieważne jak mamy czcić, ważne aby czcić”.

Tak samo myśleli Izraelici, kiedy ulepili bożka/cielca w oczekiwaniu na Mojżesza. Uczynili to z dobrej woli, chcieli oddać cześć Bogu, który wyprowadził ich z Egiptu.

Co powiedział na to Bóg?

Wyjścia 32,7

„Tymczasem Bóg powiedział do Mojżesza: Zejdź z góry, bo oto lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, bardzo źle sobie poczyna…”.

I ostatni argument.

Jak zwolennicy „Bożego Narodzenia” wytłumaczą ten werset? 

1 Jana 4:12

„Boga nikt nigdy nie widział…”.

Czyżby Bóg pomylił się, nakazując wpisać te słowa do Biblii?

Skłamał, skoro ludzie widzieli Chrystusa?

Nie ma tu żadnej pomyłki ani kłamstwa.

Chrystus będąc na ziemi nie był Bogiem, był Synem Boga/Pomazańcem, Synem Człowieka.

.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: „Color of Christmas” (CC BY-ND 2.0) by Bennilover

4 Responses to “Boże Narodzenie: czy Chrystus był Bogiem będąc na ziemi?”

 • Piotr Tom. on 5 stycznia 2017

  Chrystus został stworzony jako jeden z pierwszych. Istniał już przed stworzeniem świata:

  Hebrajczyków 1:1,2
  „Wielokrotnie i różnorodnie, dawniej Bóg przemawiał do przodków przez proroków. Ostatnio przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił wieki (eony)”.

  Wynika z tego, że Chrystus nie rozpoczął swojej działalności w momencie narodzin na ziemi. Żył dużo wcześniej jako Postać duchowa w niebie i w imieniu Swojego Ojca stwarzał świat: „przez którego uczynił wieki (eony)”.

  Pieknie, coraz lepiej! POSTAC DUCHOWA W NIEBIE !
  Nie do przełknięcia, np: przez Ś. J. Adwentystów, Zielonośw. itp.
  Nadchodzą jednak takie czasy – już są, że będziesz odkrywać coraz wiecej !!! Nawet to , czego jeszcze nie przyjmujesz : ) !

  Pozdrawiam Cię serdecznie !

 • Piotr Tom. on 5 stycznia 2017

  Przepraszam – umknęło mi – Witaj Robercie ! Sorry :)

 • Sylwia on 23 września 2017

  Jest wiele dowodów na to, że Chrystus jest Bogiem. Pierwszym z nich jest sposób, w jaki Chrystus narodził się na ziemi. Sposób w jaki człowiek się rodzi, mówi wiele o pochodzeniu tego człowieka. Chrystus narodził się z dziewicy imieniem Maria (Mt.1,18). Nie narodził się przez ludzkie poczęcie, lecz został poczęty przez Ducha Świętego (Mt 1,20). Gdyby był zwykłym człowiekiem, przyszedłby na ziemię w taki sam sposób, w jaki przyszli wszyscy inni ludzie. Wszyscy ludzie rodzą się z ludzkich rodziców, lecz Jezus przyszedł jako zespolenie Ducha Świętego z człowiekiem. Fakt, że Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy, oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze oznacza to, że Jezus w Swoim jestestwie posiada boskość. Ludzkie poczęcie przekazuje ludzki pierwiastek, natomiast boskie poczęcie przekazuje pierwiastek boski. Cała ludzkość posiada jedynie ludzki pierwiastek. Jedynie Jezus Chrystus narodził się z boskim pierwiastkiem obok pierwiastka ludzkiego. Dowodzi to faktu, że jest On jedyny w swoim rodzaju Bogiem-człowiekiem.
  Po drugie, każde ludzkie narodziny przynoszą ze sobą element grzechu. Wszyscy ludzie rodzą się grzesznikami, lecz Chrystus narodził się jako ktoś bezgrzeszny. Był On bezgrzesznym Bogiem-człowiekiem, w pełni Bogiem i doskonałym człowiekiem. Prorok Izajasz mówił o narodzinach Jezusa w następujący sposób: „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny” (9,6).
  Kiedy Jezus się narodził, nazwano Go imieniem Emmanuel, co oznacza: „Bóg z nami” (Mt 1,23). Jego imieniem było również imię Jezus, co oznacza „Jahwe Zbawiciel” (Mt 1,21). Jahwe to imię własne Boga w Starym Testamencie. Powiedzenie, że Chrystus jest Jezusem, oznacza, że jest On Jahwe.

  Kiedy Jezus żył na ziemi, był zawsze świadomy faktu, że jest Bogiem. Powiedział Żydom: „Pierwej niż Abraham był, Jam jest” (J 8,58). Księga Wyjścia mówi nam, że imieniem Boga jest „Ja Jestem” (3,15). Kiedy Jezus to powiedział, Żydzi pochwycili kamienie, aby Go ukamienować, ponieważ wiedzieli , że mówi, iż jest Bogiem.
  Chrystus nie tylko sam był bez grzechu, ale również był zdolny przebaczać grzechy innym. Pewnego razu, kiedy przyprowadzono do Niego sparaliżowanego człowieka, powiedział On temu choremu: „Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje” (Mt 9,2). Uczeni w piśmie oburzyli się na to Jego słowo, ponieważ wiedzieli dobrze, że jedynie Bóg może przebaczać człowiekowi grzechy.

 • Robert on 23 września 2017

  Sylwia

  to co piszesz, to rozważania, własne przemyślenia.
  Każdy ma do nich prawo.
  Jednak my trzymamy się Słowa Bożego, w którym nigdy siebie Chrystus nie nazwał Bogiem.
  Mógł to zrobić, ponieważ wiele razy mówił o sobie Syn Człowieczy, przytaknął, że jest Mesjaszem.

  Zaznaczam, że mówię tylko o okresie, kiedy Chrystus był na ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *