Chyba nikt nie powie, że nie chce żyć w takim świecie?

 nwo

Koniec tego systemu, który można z całą odpowiedzialnością powiedzieć: zbudowanego przez szatana, niedługo dobiegnie końca. Termin „niedługo” jest bezpiecznym określeniem, ponieważ nikt oprócz Stwórcy nie zna daty końca. Nie wiemy czy nastąpi to za naszego życia, jednak coraz mocniej sprawdzają się proroctwa biblijne. 

Przypomnę, że najpierw oczekujemy upadku Wielkiej Nierządnicy, czyli międzynarodowej finansjery, później rządów Bestii, którą jest Izrael. Dopiero po tych głównych proroctwa możemy oczekiwać przyjścia Chrystusa i Armagedonu.

System bankierski sypie się w widoczny sposób. Staram się analizować i komentować jego upadek w artykułach, ale głównie w „BrzozaNews”. Najbardziej realny sposób upadku wielkiej nierządnicy opisałem w raporcie: „Kto pokona międzynarodowych bankowców?”.

Najważniejsze jest nie bać się przyszłości. Nie mamy wpływu na wiele spraw, ale mamy wpływ na najważniejszą rzecz: na nasze życie. Wiem, że powiedzenie „chcę być zbawiony” jest dla wielu osób futurystyczne. Jednak nie oznacza fikcji, tylko życie w nowym systemie gospodarczym. Zarządzanym przez uczciwych ludzi pod kierownictwem głównego Szefa – Chrystusa.

Chyba nikt nie powie, że nie chce żyć w takim świecie?

Dzisiaj nie ma możliwości na takie warunki, gdzie szatan podsyca nienawiść i napuszcza jednych na drugich. W przyszłym świecie nie będzie go, aż przez 1000 lat. Dopiero zostanie wypuszczony na krótką chwilę, aby ostatecznie sprawdzić ludzkość.

Wiele danych o samym końcu tego systemu zostało umieszczonych w objawieniu Jana. Chrystus natomiast pozostawił nam wskazówki, jak dotrwać do końca. Nie jest to łatwe, ponieważ szatan napuszcza ludzi na prawdziwych wyznawców Chrystusa.

Warto je często czytać, ponieważ zapominamy o nich i nieświadomie ulegamy pogoni za nicością. Wybrałem fragmenty Pisma z Biblii Warszawsko-Praskiej, ponieważ przetłumaczona jest językiem najbliższym dzisiejszemu.

Mateusza 25

(3) A kiedy usiadł na Górze Oliwnej, przyszli uczniowie i pytali Go na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca świata? (4) A Chrystus odpowiedział: Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał. (5) Przyjdzie bowiem wielu, [rzekomo] w imię moje, i będzie mówić: Ja jestem Mesjaszem. I uwiodą wiele ludzi. (6) Będziecie również słyszeli o wojnach i o wieściach z wojen. Nie dajcie się tym zastraszyć. To musi co prawda nastąpić, ale nie będzie jeszcze oznaczać końca.

(7) Naród stanie przeciwko narodowi, a królestwo przeciwko królestwu. Tu i ówdzie zapanuje głód i zaraza i zdarzą się trzęsienia ziemi. (8) Ale wszystko to, – to dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydadzą was na cierpienia i na śmierć. I będą was nienawidzić wszystkie narody z powodu mojego imienia.

(10) Wówczas wielu upadnie. I będą się wzajemnie wydawać i nienawidzić. (11) Powstanie wielu fałszywych proroków i uwiodą wiele ludzi. (12) A ponieważ spotęguje się nieprawość, u wielu osłabnie miłość (13) Lecz kto wytrwa aż do końca, będzie zbawiony. (14) Ta zaś Dobra Nowina o królestwie będzie głoszona po całym świecie na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy przyjdzie koniec.

(15) Kiedy więc ujrzycie brzydotę spustoszenia – jak przepowiedział prorok Daniel – wypełniającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie! – (16) wówczas ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. (17) A kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu, żeby zabrać swe rzeczy. (18) A kto będzie na polu, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz

(19) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! (20) Módlcie się, ażeby ucieczka wasza nie wypadła w zimę lub w szabat, (21) bo nastąpi wtedy ucisk tak wielki, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i jakiego nigdy nie będzie. (22) I gdyby dni owe nie miały być skrócone, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych będą te dni skrócone.

(23) Jeśli wam tedy powiedzą: Patrzcie, oto Mesjasz tu albo tam – nie wierzcie. (24) Pojawią się bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, tacy, którzy będą nawet czynić wielkie cuda i znaki, aby wprowadzić w błąd, gdyby to było możliwe, nawet wybranych. (25) Tak więc zapowiedziałem wam to z góry.

(26) Jeśli wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie chodźcie tam; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie wcale. (27) Podobnie jak błyskawica ukazując się na wschodzie jest widoczna aż na zachodzie, tak też będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (28) Gdzie jest padlina, tam zbierają się sępy.

(29) A wkrótce po ucisku dni owych słońce się zaćmi, księżyc straci swój blask, gwiazdy poczną spadać z nieba, a moce niebieskie będą zachwiane. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy też poczną narzekać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego zstępującego na obłokach z mocą wielką i chwałą. (31) I wyśle On swoich aniołów z trąbą potężną, ażeby zgromadzili wszystkich wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba do drugiego.

(32) Uczcie się przez podobieństwo od drzewa figowego. Kiedy jego gałęzie ożywiają się nabrzmiałe i ukazują liście, wiecie, że blisko jest lato. (33) Podobnie też gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że On już blisko jest, we drzwiach. (34) Zaprawdę mówię wam, nie przeminie to pokolenie, nim się to wszystko stanie. (35) Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

(36)Lecz dnia tego ani godziny owej nikt nie zna: ani aniołowie w niebie, ani Syn – tylko jeden Ojciec. (37) Podobnie jak za dni Noego tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego: (38) jak przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do momentu wejścia Noego do arki (39)i nawet nie spostrzegli, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich – tak też będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

(40) Wtedy gdy dwóch będzie w polu, to jeden zostanie zabrany, a drugi ocaleje; (41) gdy dwie kobiety będą obracały żarna, jedną wezmą, a druga zostanie. (42)Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, w którym Pan wasz przyjdzie. (43) I nad tym się też zastanówcie: Gdyby gospodarz domu wiedział, o której godzinie w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie dopuściłby do tego, by się włamano do jego mieszkania.

(44) Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w chwili, której nie przewidujecie.

(45) Któż jest owym sługą wiernym i mądrym, którego pan postawił nad ludźmi swojego domu po to, by im dawał pożywienie w odpowiednim czasie? (46) Szczęśliwy ten sługa, którego pan, wracając, spotka przy tym zajęciu. (47) Zaprawdę mówię wam: uczyni go zarządcą wszystkich swoich majętności. (48) Lecz jeśli ów sługa powie sobie w duchu: Mój pan opóźnia się – (49) a potem zacznie bić swoich towarzyszy oraz jeść i pić w towarzystwie pijaków, (50) to pan takiego sługi, przyszedłszy w dzień, kiedy ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, (51) każe go dotkliwie ukarać i wyrzuci między obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mateusza 25 

(31) Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale w otoczeniu wszystkich aniołów swoich, zasiądzie na tronie chwały (32) i wszystkie narody zgromadzą się przed Nim. A On oddzieli jednych ludzi od drugich, tak jak pasterz zwykł oddzielać owce od kozłów. (33) I zbierze owce po prawej stronie, a kozły po lewej. (34) A potem powie Król do tych, co są po prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, które dla was było przygotowane od początku świata.

(35) Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem obcy, a przyjęliście Mnie. (36) Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a nawiedziliście Mnie; byłem więźniem, a przyszliście do Mnie. (37) Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, spragnionym i daliśmy Ci pić? (38) Kiedyż widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, nagim i przyodzialiśmy Cię, (39) albo chorym i w więzieniu i poszliśmy Cię odwiedzić?

(40) A Król odpowie im tak: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu.

(41) A potem powie do tych z lewej strony: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. (42) Byłem bowiem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. (43) Byłem bez domu, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i uwięziony, a nie przyszliście do Mnie. (44) A wtedy ci znów zapytają Go: Panie, kiedyż widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, bezdomnym albo nagim, chorym lub uwięzionym, a nie przyszliśmy Ci z pomocą?

(45) A On im odpowie: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych, nie uczyniliście tego i Mnie.

(46) I pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego.

 

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => za darmo  SzokWiedzy.pl

Formularz z NeTeS


Photo credit: thered1 / Foter / CC BY-NC-SA

27 Responses to “Chyba nikt nie powie, że nie chce żyć w takim świecie?”

 • Bartek on 23 sierpnia 2015

  Właśnie dzisiaj czytałem ten tekst. To są słowa które warto analizować abyśmy bylidobrze przygotowani na przyjście Chrystusa. Pozdrawiam

 • Mateusz on 23 sierpnia 2015

  Tłumaczenie ,iż Wielka Nierządnica to międzynarodowa finansjera nie ma nic wspólnego z duchem, sensem i treścią proroctwa Apokalipsy, nie ma też żadnego poparcia w biblii, jest tylko zwykłym domniemaniem i dodawaniem własnych słów, interpretacji i filozofii do tej księgi. Pismo Sw samo wyraźnie tłumaczy czym jest nierząd w oczach Boga ( tu trzeba się doszukiwać porównania do Wielkiej Nierządnicy) i na pewno nie ma to nic wspólnego z finansami czy pieniędzmi.

 • Robert on 23 sierpnia 2015

  Mateusz, nie pisz tak kategorycznie, bo dowody biblijne są jednoznaczne.
  Być może ich nie znasz.

  Jeżeli masz otwarty umysł, to przeanalizuj te wersety podane w tekście:

  https://www.jeszu.pl/2013/03/kim-jest-wielka-nierzadnica.html

 • sas on 23 sierpnia 2015

  coś w tym jest…

 • Mateusz on 23 sierpnia 2015

  Robercie w Biblii nie chodzi głównie o otwarty umysł tylko o trzymanie sie tego i wyłącznie tego co jest napisane,a nie dodawania własnych interoretacji do słów Boga.

  Wracając do tematu – nierządem w Biblii zawsze jest nazywana wiara w innych Bogów niż Bóg Jedyny. I to jest fakt niezaprzeczalny.

  Też Chrystus mówiąc p Pannie Czystej, przeciwieństwie Nierządnicy , w przypowieściach – – mówi o swym prawdziwym Kościele, prawdziwych wyznawcach, którzy za jego życia jak i w późniejszych czasach nie szli na kompromisy trzymając sie czystej nauki Ewangelii , nie chcąc się wyrzec prawdziwego Boga i Chrystusa, np przyjmując pogańską wiarę w Trójcę Sw. Za to byli oni przez całe wieki panowania Rzymu – najpierw pod postacią Cesarstwa Rzymskiego a potem Kościoła Rzymskiego prześladowani, torturowani, zabijani.

  „I widziałem tę kobietę (ową nierządnicę) pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.” (17:6).

  Dlaczegóż to Jan zdumiał się na ten widok. Czy gdyby ujrzał jakichś oprawców w postaci kupców, bankierów, królów czy wojsk opłacanych sowicie, którzy bezlitośnie rozprawiają się z chrześcijanami, spowodowałoby to jego zdumienie?? Nie wydaje mi się, Jan dokładnie znał zapowiedzi Pana o przyszłych prześladowaniach jakie spotkają Jemu wiernych. No to cóż mogło wzbudzić w nim aż takie zdziwienie, jak nie fakt, iż za owe krwawe porachunki z chrześcijaństwem ( świętymi Pana) jest odpowiedzialna…….instytucja religijno-polityczna, której „zarządzający” członkowie mienią się dumnie następcami Chrystusa na ziemi ( a dokładnie jej zbrodnicza przeszłość. )

  Ta apokaliptyczna „wielka nierządnica” – kościół rzymskokatolicki winny jest „krwi proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi”

  „A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.” (17:5).

  Owa Nierządnica jest też matką wszetecznic, gdyż wiele nurtów religijnych powstało na bazie wiary rzymskokatolickiej. Płodzenie owych córek rozpoczęło się w dobie Reformacji XVI wieku (pomijając wielką schizmę z XI wieku), dla przykładu wyglądało to tak: z kościoła katolickiego powstał kościół reformacyjny, z reformacyjnego kościół metodystów i baptystów, z nich wyrósł kościół adwentystów, a z kościoła adwentystów kolejne odłamy…oczywiście wszystkie owe oparte na wielkim bałwochwalstwie ( nierządzie) w postaci wiary w pogańska Triadę Bóstw – przemianowaną dla niepoznaki przez „ojców Kościoła” i Cesarza Konstantyna na Trójcę Św.
  co jest jednoznaczne z odrzuceniem świadectwa Boga o swoim Synu,

  A dlaczego NIERZĄDNICA nazwana jest też Wielkim Babilonem??

  Apostoł Paweł I Jan pisali, w I wieku, że moc antychrysta – tzw „tajemnica nieprawości” już się formowała i zaczynała działać za ich życia (np 2 Tesaloniczan 2:7).

  „Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.”

  Ten, co powstrzymywał, czyli pogański Rzym ustąpił pola pseudo chrześcijańskiemu – kościołowi rzymskokatolickiemu, czyli odradzającemu się systemowi babilońskiemu, który identycznie, jak to miało miejsce w starożytnym Babilonie min:

  – chrzci nieświadome dzieci, kropiąc je wodą i czyniąc znak pogańskiej trójcy,
  – posiada 7 sakramentów,
  – czci babilońską boginię z dzieckiem na rękach, królowa niebios – pod postacią Maryi z małym Jezusem,
  – nadaje drugie imię, czyniąc znak na głowie,
  – obnosi przedmiot z nadrukiem IHS (Isis – bogini ze słońcem nad głową, Horus w jej rękach oraz Set – czyli babilońska i egipska trójca)
  – używa bezkrwawej ofiary (w Babilonie na ołtarzu Baala, ofiarowano placki dla królowej niebios z tymże napisem IHS oraz pito krew byka)
  – propaguje kult krzyża i świetych…

  Sa też dziesiątki jak nie setki innych podobieństw. Dla ciekawych tematu polecam lekturę ” Dwa Babilony”.

  Prawdopodobieństwo , iz to wszystko to tylko zwykły przypadek wynosi jakieś 1:miliona.

 • Robert on 23 sierpnia 2015

  Problem jest w tym Mateusz, że nie czytasz całej przepowiedni do końca.

  Wielką nierządnicą nie jest KK.
  Dlaczego?
  Przeczytaj uważnie:

  (11) A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: (12) towaru – złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, (13) cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.

  W jaki sposób kupcy płakaliby z powodu upadku KK, jako nierządnicy, tak jak ty sądzisz?
  Dlaczego nie mogliby handlować, gdyby nie istniał KK?

  Natomiast kiedy weźmiemy pod uwagę, że wielką nierządnicą jest system finansowo-kredytowy sterowany i utworzony przez rodziny żydowskie, to nabiera to wszystko sensu.

  Kiedy nierządnica upadnie czyli cały system bankowy, to kupcy stracą możliwość kredytu, przepływów pieniężnych itd.
  Dlatego Jan zdumiał się widząc w działaniu rodziny żydowskie.
  Przypominam, że żydzi zostali odsunięci w 70 roku.
  Dopiero odzyskali władzę w 1948 roku.

  Przez ten okres czasu tułali się, nie byli narodem tak jak dzisiaj. A przepowiednia Jana była w około 100 roku.

 • Queseek on 23 sierpnia 2015

  Panie Robercie, nie chcialbym byc niemiły, ale mam sporo zastrzeżeń co do głównego Szefa.
  Zdania pańskie, te poniżej, obrażają naprawdę głównego SZEFA jakim jest BÓG STWÓRCA!
  „tylko życie w nowym systemie gospodarczym. Zarządzanym przez uczciwych ludzi pod kierownictwem głównego Szefa – Chrystusa”
  Religia watykańska, zwana katolicką, zbudowana jest ze zlepku starodawnych religii, tzw. pogańskich. Zarówno tzw. chrześcijaństwo jak i sama osoba Jezusa to UZURPACJA, strącenie z piedestału BOGA NAJWYŻSZEGO, podważanie całego BOSKIEGO AKTU STWORZENIA.
  Nie będzie ze strony BOGA żadnego rodzaju łaski dla ludzi którzy podważają JEGO WYŁĄCZNOŚĆ I ASPEKT BOSKIEJ JEDYNOŚCI!
  BÓG JEST JEDEN, JEST JEDYNYM BOGIEM I STWORCĄ ZIEMI I LUDZKOŚCI.
  Ci którzy tego nie rozumieją, którzy od zarania dziejów tworzą różne bałwany oraz bożki i się do nich modlą, NIGDY NIE DOSTĄPIĄ ZASZCZYTU OBCOWANIA Z NAJWYŻSZYM!
  Hesus Kriszna, tak nazywał się uzurpator, którego stworzył Konstantyn zwany Wielkim w 313 roku .n.e. zwany po wiekach Jesus Kristos. W 325 roku n.e. zmuszono do przyjęcia tej wiary, całe uwczesne cesarstwo rzymskie, za odmowę była utrata majątku i śmierć!
  Póżniejsze wieki to okres prześladowań tych którzy się z tym nie zgadzali i tak powstal monopol na kłamstwo, podlany hektolitrami krwi, tak trwa do dzisiaj.

 • Mateusz on 24 sierpnia 2015

  Robercie jak juz tak piszesz, odnieś sie do wszystkiego co napisałem, min o córkach nierządu czy miastu na 7 wzgórzach. W proroctwie wszytsko musi byc spojne i konsekwentne, a nie pasowąc ma na wyrywki. A idąc twoim tokiem rozumowania, skoro to wg ciebie Wielką Nierządnicą jest system finansowy to jakim cudem ów jest pijany krwią świętych Boga ?? Jakos nie słyszałem, żeby bankierzy i inni mordowali prawdziwych chrześcijan na jakąś masowa skalę. Aha zauważ, iż owi świeci Boga mordowani przez wieki przez Nierządnicę – czytamy o nich dalej w Apokalipsie – ”

  „A kto przyjmie znamię na rękę lub czoło…..będzie męczony w ogniu siarki….Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.” (Objawienie 14:9-12). ”

  to ci którzy przez wszystkie wytrwali i często za cene zycia nie przyjęli znamienia bestii ( Trójca – wspólna cecha Nierządnicy i jej córek)) i przez to byli mordowani i torturowani. a które to znamię w tym cytacie jest przeciwieństwem wiary, którą miał własnie jego Chrystus, a o której jasno się wyraził do jednego z uczniów pytany o najważniejsze przykazanie:

  „Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest! „

 • Robert on 24 sierpnia 2015

  @Queseek

  Nie wiem czy religia katolicka wywyższa Chrystusa, a poniża Boga.
  Nie wydaje mi się.
  Oni raczej zamienili Chrystusa na „Matkę Boską”.

  A wracając do biblijnej wersji, bo tego się trzymam.
  To nie ma możliwości poniżania samego Stwórcy.
  Stwórca jest numerem jeden, Chrystus to Jego Syn.

  Jednak Biblia pisze, że Bóg oddał Synowi władzę:

  Jana 5:22-23
  „22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.”

  Z powyższego wersetu dowiadujemy się, że Bóg oddał władzę Chrystusowi. O tym samym mówi nam kolejny werset:

  1 Koryntian 15:27-28
  „27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał.28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”

  W tym wersecie zachowana jest hierarchia w Niebie. Bóg – Stworzyciel jest Postacią najważniejszą, ale przekazał całą władzę Swojemu Synowi. To Chrystus sprawuje rządy i do Niego należy kierować wszelkie modlitwy. Jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem:

  1 Tymoteusza 2:5
  „5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”.

  Cały artykuł – https://zastopujczas.pl/imie-boga/kto-jest-wazniejszy-chrystus-czy-bog/

 • Robert on 24 sierpnia 2015

  @Mateusz

  Podałem ci najważniejsze argumenty, które całkowicie eliminują KK jako wielką nierządnice.
  KK ma swoje grzechy i fałszywe doktryny, ale nierządnicą nie jest.

  1 – O wzgórzach: https://www.jeszu.pl/2013/09/wielka-nierzadnica-na-siedmiu-wzgorzach.html

  Katolicyzm rozsiadł się na jednym wzgórzu, a nie na siedmiu.

  2 – „pijany krwią świętych Boga” – opublikowałem w raportach dowody i analizy na wywołanie I i II wojny światowej przez bankierów. To oni ją sponsorowali.
  Obecnie morduje się chrześcijan w Syrii – „to oznacza pijani krwią świętych Boga”.

  3 – Piszesz, że znak bestii to trójca:
  udokumentuj to.

 • Mateusz on 25 sierpnia 2015

  Robercie, nie jesteśmy zdani na zgadywanie, czym jest to „znamię”, gdyż Biblia oraz historia nam to wyjaśnia bez jakichkolwiek wątpliwości. Kto czyta Pismo Sw bez trudu odgadnie o co w tym chodzi. Bóg nie pozostawił nas na pastwę zgadywania, czym jest legendarne 666. Acz wiele jest teorii, nawet „z kosmosu” , lecz one nie maja nic wspólnego z przesłaniem Apokalipsy tj tego co chciał nam pokazać Chrystus i przed czym ostrzec tak jak już to robił parokrotnie za swego życia na ziemi, owo ostrzeżenie dotyczące 666 jest jakoby dopełnieniem jego słów-przepowiedni:
  „Baczcie by was kto nie zwiódł, wielu przyjdzie w Imieniu moim mówiąc Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą”

  Przede wszystkim tajemnicze znamię nie jest fizycznym znamieniem, ale duchowym znakiem rozpoznawczym.
  Podobieństwa można się doszukać w żydowskim tefilin, czyli w małych skórzanych pudełkach ze zwojami pergaminowymi, na których zapisano najważniejsze teksty Prawa Pięcioksięgu.Pudełka te, bowiem również umieszcza się na prawej ręce i na czole, tak jak „znamię bestii”. Czyni się to tuż przed modlitwą, kiedy Żyd przypomina sobie o pierwszym i największym przykazaniu – słowa modlitwy zaczynają się od:

  Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest! (5 Mojżesza 6:4).

  W przypadku ,,znamienia bestii lub liczby jej imienia” mamy więc do czynienia z prostym przeciwieństwem tego najważniejszego przykazania. Warto zwrócic uwage , kogo Apokalipsa nazywa świetym Boga:

  „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego ……Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.”

  A jakich przykazań strzega święci Boga?
  „Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu, (17) gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. (18) Przyjmijcie, zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je, jako znak do swojej ręki, i niech będą, jako opaska na waszym czole (5 Mojżesza 11:16)

  „Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (BG). (5) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. (6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. (7) Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. (8) Przywiążesz je, jako znak do swojej ręki i będą, jako przepaska między twoimi oczyma.” (5 Mojżesza 6:4-8).

  Zauważmy podobieństwo – „znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole”, tym zwrotem Bóg daje nam dokładnie do zrozumienia, a co chodzi ze znamieniem bestii.
  Jakoby nowym przykazaniem Boga jest także to:

  „A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa” (1 Jana 3:23).

  Widzimy tutaj niezwykle jasny NAKAZ – mamy wierzyć wyłącznie w Boga i Jego Syna, a nie w osobowego ducha Bożego. Osoby, które wierzą dodatkowo w osobę ducha Świętego są BAŁWOCHWALCAMI, a „bałwochwalcy… Królestwa Bożego nie odziedziczą” (1 Koryntian 6:9-10).

  „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” (Jana 14:1)”

  „Znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole” z księgi Objawienia wyraźnie oznacza wiarę w więcej niż Jednego Boga i jego Syna czyli chociażby wiarę w „Trójcę Świętą” jak głosi wszechobecne Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie z 325 i 381 roku kościoła katolickiego, przejęte później przez protestantów (dlatego Objawienie nazywa religie wywodzące sie od Matki Nierządnic – córkami nierządnicami. )
  Duchowy nierząd w Piśmie Sw to inaczej bałwochwalstwo.

  „Duch Święty z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę” (DS 150).

  A czemu 666??
  Każda szóstka (666) odpowiada jednej „boskiej osobie”, w które wierzą ludzie. Po trzykroć sześć, więc z obliczenia wychodzi trzy, czyli „Trójca”.

  Natomiast Bożą liczbą jest dwanaście. Każdego tygodnia w Szabat, kapłan żydowski kładł w miejscu świętym dwanaście chlebów pokładnych. Miały być w dwóch stosach po sześć: 6+6 = 12 (3 Mojżesza 24:5-6, 8).
  Układano je na szczerozłotym stole, symbolizującym „tron w niebie”.

  Nazywano je chlebami Bożej obecności.

  „Ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem” (3 Mojżesza 24:6)
  Miały wskazywać na obecność Ojca i Syna (mimo iz ten ostatni nie był jeszcze światu objawiony) .

  Bardzo wymownym w Objawieniu jest, też użycie słowa OIKUMENE – które oznacza Ekumenizm który gromadzi dziś wszystkie wyznania „chrześcijańskie” wyznające wiarę w Trójce Sw. A gdzie zostało ono przez Jana niejako „proroczo” uzyte??

  „I widziałem czyniące cuda 3 duchy nieczyste niczym żaby idące do królów całego zamieszkałego świata (oikumene), aby ich zgromadzić na wieki bój przeciwko Bogu Najwyższemu”.

  Ciekawe prawda?? Bo napewno nie przypadek -.

  Dlatego wlasnie Apokalipsa nas przestrzega przed wielkim bałwochwalstem jakim jest wiara w Trójcę.
  Nauka o trójcy jest centralną nauką kościoła katolickiego, a wszystkie inne nauki tego kościoła są pochodną trójcy:

  „Tajemnica Trójcy jest centralną nauką wiary katolickiej. Na niej bazują wszystkie inne nauki kościoła katolickiego.”

  Oznacza to, że trójca jest bazą, esencją, fundamentem całej katolickiej nauki. Staje się też bazą, esencją, fundamentem każdego systemu przyjmującego tą herezję. Dziś prawie cały świat „chrześcijański” bazuje na tej nauce i w związku z tym dla ogromu ludzi, cały plan zbawienia zostaje zniweczony, miliardy ludzi upojonych winem katolickiego Babilonu poprostu nie wierzy Chrystusowym słowom: „wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”, lecz jednym głosem krzyczy: „Duch Święty z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”.

 • Robert on 25 sierpnia 2015

  Tak, trójca jest wymysłem, natomiast przypisanie jej do 666 jest fikcją i filozofią ludzką, kompletnie niczym nie popartą.

  Jak możesz pisać, że 666 to:
  – Bóg – jedna szóstka,
  – Chrystus – druga szóstka
  – Duch święta – trzeci szóstka?

  To są niezłe manowce, przyrównać te trzy postacie do 666.
  Przecież nawet jak przyrównujesz 666 do trójcy, to poszczególne szóstki wskazują na Boga, Chrystusa i Ducha.

  Przecież 666 ma przedstawiać Bestie, a nie Boga, Syna i Ducha.

  O czym tym piszesz?
  Niechcący wyszedłeś na przeciwnika.

  Apokalipsa 13:
  „(16) Sprawiła [wreszcie], że wszystkim – małym i wielkim, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom – wyciśnięto znamię na prawej ręce lub na czole. (17) Od tego czasu nikt, kto nie miał znaku imienia Bestii lub liczby jej imienia, nic już nie mógł ani kupić, ani sprzedać. (18) Oto tu [potrzeba] mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć. „

 • Mateusz on 25 sierpnia 2015

  Jeszcze raz napisze nie można tłumaczyć Apokalipsy dosłownie gdyż jest to nic innego jak dokładanie własnych filozofii i interpretacji do Słowa Bożego. Biblia zawsze tłumaczy się sama, a Apokalipsa jest proroctwem tego
  „co ma się stać wkrótce” ..tak rzekł anioł do Jana , a nie np za 2 tys lat i później – jak propaguje to nurt futurystyczny wymyślony podstępnie przez Jezuitów w dobie kontrreformacji dla zwodzenia ludzi tezami o tajemniczym Antychryście itp.

  Objawienie jak kazde proroctwo napisane jest symbolami i dlatego potrzebna jest mądrość wynikająca z lektory Słowa Bożego by umieć te symbole poprawnie odczytać lub zinterpretować.

  Nie przyrównuje tych 3 postaci do „666” tylko ci wskazuję w Słowie Bożym, dlaczego symbolicznie zostało użyte 3 szóstki , kiedy Boża Pełnia na tronie w niebie czyli Bóg Ojciec i Chrystus była wyrażana w świątyni Starego Testamentu własnie przez 2 szóstki – 6 + 6, na dowód czego przytoczyłem fragment z księgi Mojżeszowej.

  Jak zapewne sie orientujesz zawsze pod słowem bestia w jakimkolwiek bożym proroctwie kryje sie jakaś potęga militarna, polityczna lub religijna. Otóż w skrócie: Owa Bestia to powstałe po upadku Cesarstwa Rzymskiego i będące tak naprawdę jego kontynuatorem w nowej szacie – Imperium Rzymsko-katolickie. Niemal od początków swego istnienia krzewiło ono – tak pokojowo – jak tak też militarną siłą – wiarę w tajemniczą Trójce Sw – narodom Europy (i nie tylko), a ci którzy mimo wszystko nie wyrzekali sie swej czystej wiary opartej na Ewangelii – w Boga Jedynego i jego Syna (np narody Arian czy Hugenotów) byli piętnowani mianem heretyków, torturowani, prześladowani i zabijani.

  Pierwszy Edykt Teodozjusza, chrześcijańskiego cesarza Imperium Rzymskiego, wydany 28 lutego 380 mówił:
  „My trzej cesarze chcemy, aby nasi poddani trzymali się niezachwianie tej religii… Wierzmy w jedno Bóstwo Ojca, Syna i Ducha Świętego, o jednakim majestacie w Świętej Trójcy. Rozkazujemy, aby zwolennicy tej wiary zostali nazwani Katolickimi Chrześcijanami, piętnujemy wszystkich naśladujących bezsensownie inne religie podłym imieniem „heretycy”, i nie pozwalamy, aby ich niekonwencjonalne zgromadzanie się nosiło imię kościoła. Oprócz potępienia przez boski sąd, muszą się liczyć z ciężką karą, którą nasz autorytet, prowadzony niebiańską mądrością, stosownie obmyśli, aby ją odpowiednio nałożyć…”

  Mocą tej ustawy herezja (brak wiary w Trójce Sw) stała się przestępstwem ściganym przez państwo.

  „W 381 roku uregulowano także sprawę wyznania w zakresie jurysdykcji kościelnej na terenie całego cesarstwa. Sobór ekumeniczny zwołany 1 maja 381 do Konstantynopola, który m.in. miał rozstrzygnąć spór o pewne katedry biskupie, uchwalił formułę, która przez dołączenie Ducha Świętego czyniła symbol nicejski (325 r.n.e) wyznaniem wiary w Trójcę Świętą. D…….Teodozjusz w roku 380 zakazał wyznawania innych religii niż „chrześcijaństwo” podnosząc je do rangi religii państwowej. Ogłosił tzw. edykt o prawowierności, w którym nakazał, aby narody znajdujące się pod panowaniem rzymskim przyjęły wiarę w Trójcę Św. Wszyscy inni byli uważani za heretyków.” (Historia Imperium Romanum).

  Warto tu przytoczyć tzw „Symbol toledański” (675).

  „Taka jest nauka o Trójcy Świętej. Nie należy mówić o „potrójnym” Bogu, lecz głosić „Trójcę” i w Nią wierzyć! A więc nie twierdzimy, że tak jak są trzy Osoby, tak samo są i trzy substancje, lecz że jedna jest substancja, natomiast trzy
  W relacji bowiem osób ukazuje się liczba, a tymczasem w substancji Bożej nie ma niczego, co mogłoby być przedmiotem liczenia. Inaczej mówiąc, Osoby wskazują na liczbę tym tylko, czym są we wzajemnym do siebie stosunku….”

  Czy to wszystko nie zostało dokładnie przepowiedziane wcześniej w Objawieniu Jana, 13 rozdziale?

  „Ono (Bestia) też sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia imienia zwierzęcia ( nie posiada wiary katolickiej) lub liczby jego imienia ( wiary w Trójcę). Tu jest mądrość ( mądrość zawarta w Słowie Bozym). Kto ma rozum (trzyma sie czystej ewangelii) niech przeliczy liczbę zwierzęcia, gdyż jest to liczba człowieka ( wymysł człowieka) — jego liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć”

  Reasumując:
  „Bestia” = Imperium rzymsko-katolickie.
  „Znamię bestii” = wiara w trójcę, trójjedynego boga:
  – imię bestii = wiara katolicka, której fundamentem i głównym celem jest wiara w „Trójcę Świętą”!
  – liczba bestii = 666 = 3 = trójca = wiara w trójcę!

 • Robert on 26 sierpnia 2015

  Myślę Mateusz, że już czas skończyć tę dyskusję.
  Nic nowego nie wnosi.

  Ty się wypowiedziałeś, ja się wypowiedziałem.

  Nie zgadzam się z tobą.
  Uważam, że obrażasz Boga mówiąc że poszczególne szóstki znaczą: Bóg, Chrystus i Duch św.

  Teraz piszesz, że nie wolno interpretować Objawienia, a sam to zrobiłeś z 666.

  Ani ja ciebie nie przekonam, ani ty mnie.

  Niech każdy pozostanie przy swoim, a czas pokaże kto ma rację.

 • Mateusz on 27 sierpnia 2015

  Wiesz Robercie czasem mam wrażenie ze ty chyba nie czytasz tego co napisałem . Oczywiście, że nie wolno interpretować Objawienia na własne widzimisię, tak jak całego Pisma Sw.

  ONO ZAWSZE TŁUMACZY SIE SAMO I WYJAŚNIA WSZELKIE ZNAKI I SYMBOLE. BÓG NIE POZOSTAWIŁBY SWOICH WYBRANYCH NA PASTWĘ ZGADYWANEK….o ile ci zechcą pilnie studiować jego Słowo.

  I ja to dokładnie robię od wielu lat. I cieszę sie że Pan zabrał od mnie tę „mądrość” którą miałem wczesniej, a która min objawiała się na snuciu nie opartych na słowie Bożym teorii na temat Apokalipsy Jana. To, że 95% chrześcijan czytając, iż symbolicznym znamieniem bestii jest wiara w Trojce Sw, zamiast w Jednego Boga i Jego Syna puka się w czoło i od razu odrzuca te myśl jako nierealną , idealnie koresponduje z tym co pewnego razu wyraził zatroskany Chrystus – zapewne znając obajwiona mu przyszłość rodzaju ludzkiego ( miliardy „chrześcijan” na świecie)

  „Tylko czy Syn człowieczy znajdzie PRAWDZIWĄ WIARĘ gdy przyjdzie??”

  jak też wcześniej gdy ostrzegał nas przed wielkim zwiedzeniem

  „Baczcie, ażeby was kto nie zwiódł, wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu mówiąc jam jest Chrystus i wielu zwiodą..:

  Jedynymi, którzy oficjalnie przychodzą i działają w imieniu Chrystusa, samymi siebie nazywają Alter Christi (czyli drugi Chrystus) jak też jest ich wielu i maja wpływ na wielkie rzesze ludzi są kapłani Kościoła Katolickiego, którego podstawa wiary jest Trójca Sw.

  A to, ze sam Bóg nakazał kapłanom w Świątyni układać chleby pokładane w 2 rzędach po 6 sztuk czyli 6+6 na złotym stole symbolizującym Tron w niebie ( na którym Jan w swej wizii opisuje Boga i jego Syna) – jest to podane w księdze Mojżeszowej – i do tego własnie nawiązuje nasz apostoł pisząc dokładnie w tej samej wizji tyle ze dalej ( czyli objawieniu) o 666 czyli 3 szóstkach jako znamieniu bestii. I dokładnie te proroctwo wypełnił Kościół Katolicki na synodzie w 325 roku, w głównej mierze za sprawą cesarza Konstantyna (niby chrześcijanina lecz wciąż Mitraiste – wyznawcę Boga Słońca) dodając wbrew Słowu Bożemu osobę Ducha Św jako 3 osobę Boska i to równą Bogu i Chrystusowi, w ten sposób definiując na nowo podstawę wiary „Chrześcijan” , która niestety ale jest już kultem bałwochwalstwa ( wiara w coś więcej niż sam Bóg i jego Syn) zgodnie z słowami Chrystusa ” W Boga wierzcie i we Mnie wierzcie”

  W ten sposób kończę ten temat. Fajnie Robercie że przynajmniej ty nie banujesz osób za prawdę , nie ważne jak szokującą dla widza…. :)

 • Robert on 27 sierpnia 2015

  Widzę, że te szóstki strasznie cię omotały :)
  Teraz znalazłeś je w chlebach pokładnych, czyli według ciebie symbol szatana, Bóg umieścił w obrzędach na swoją cześć…

 • iwia on 28 sierpnia 2015

  Mateuszu,
  jest możliwe, żeby satanista nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa- u Boga nie ma rzeczy niemożliwych…

 • Mateusz on 28 sierpnia 2015

  Robercie w jakich znowu obrzędach na swoją cześć Bóg umieścił symbol szatana? (rozumiem iż chodzi ci o 666?) . Nie wiem skąd taki wniosek wysunąłeś.
  Wyjaśnię inaczej.

  W księdze Mojżeszowej wśród wielu nakazów i przykazań znajdziemy nakaz rytualny Boga dla Mojżesza
  (3 Mojżesza 24:5-6) w wyniku którego kapłani kładli w każdy sabat w miejscu świętym dwanaście chlebów (placków) pokładanych. Układano je na szczerozłotym stole, co miało tylko SYMBOLIZOWAĆ „tron” Boga.

  Hebrajski zwrot, tłumaczony u nas jako: „chleby pokładne”, w dosłownym tłumaczeniu oznacza: „chleby obecności” lub „chleby oblicza”. Na przykład w większości angielskich tłumaczeń Biblii, zostało to właśnie tak dosłownie oddane:

  „Put the bread of the Presence on this table to be before me at all times” (2 Mojżesza 25:30 New International Version )

  Izraelici „spośród Kehatytów, ich braci, mieli niektórzy polecenie układać w sabat „chleby pokładne” (1 Kronik 9:32) w Przybytku – który był miejscem Bożej obecności. Wskazywały one symbolicznie na wieczne przymierze Boga z Izraelem….
  „Na każdy dzień sabatu kłaść je będzie kapłan porządnie przed Panem zawżdy, biorąc je od synów Izraelskich za przymierzem wiecznem”
  ………jak też określały pewna „ilość Bożą” w niebie w tym przymierzu czyli 2 osoby – Bóg Ojciec i jego Syna (mimo iz Izraelowi nie był jeszcze objawiony)

  – „A tak dał mu kapłan chleby poświęcone; albowiem nie było tam chleba, tylko chleby pokładne, które były odjęte do obliczności Pańskiej” (1 Samuela 21:6 BG).

  Ciekawe jest to, iż Bóg dał wyraźna instrukcję w jaki sposób mają być one układane:
  „Ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem………………„i zrobisz na nim dokoła złoty wieniec”

  Chleby ułożone w Świątyni, Przybytku, miały wskazywać na obecność, przymierza Ojca i Syna ( 2 X 6).
  Nawiązywał do tego Jezus później często mówiąc o sobie jako „chlebie żywym zstępującym z nieba”:

  ” Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie (38) zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał” (Jana 6:35-38)

  Mimo, iż wtedy Żydzi nie wiedzieli jeszcze nic o Jezusie to ten znak w ich świątyni (2X6) miał wskazywać na pewna jedność w Niebie, która wybrała sobie naród Izraelski za naród wybrany.

  „I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka . (3) Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach” (Objawienie 22:1)

  I tu sie można zastanawiać odnoście tych dwóch 6 symbolizujących Oblicze Boże czy tez Boży Tron (6+6), czy przypadkiem apostoł Jan mówiąc o znaku bestii czyli (6+6+6) nie chciał nam dać jakiejś wskazówki odnośnie znamienia bestii czy tez antychrysta jak niektórzy uważają. Tym bardziej iz wcześniej Jan ostrzegał też:

  „Ten jest antychrystem, kto poddaje w wątpliwość Ojca i Syna.”

  Stawianie i uosobienia ducha św ( który jest niczym innym jak przejawem Bożej i Chrystusowej mocy i działania na Ziemi) na równi z Ojcem i Synem i robienie z niego osoby im równej jest wg Jana zwątpieniem w Boga i Jezusa, a raczej w ich „jedyność” czy „jedność” ukazaną SYMBOLICZNIE na wieki wieków przez chleby pokładane w świątyni jako stwórców wszechrzeczy oraz tym którym należy się tylko chwała i cześć.

  Sam nasz Zbawiciel mówiąc o osobach, które należy czcić, twierdzi:
  „aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał” (Jana 5:23) oraz „życie wieczne zależne jest od „poznania jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3)

  A co zrobił KK na synodzie w 325 roku – dokłądni zgodnie z proroctwem Apokalipsy dorzucił „kolejna osobę – Ducha Sw” do jedności Boga i Syna na Tronie Bożym, uznał to za podstawę wiary chrześcijaństwa i od tamtej pory narzucał ja wszystkim po kolei, a niepokornych prześladował i zabijał ( naukowo oblicza sie, iz w wyniku narzucania jego „wersji wiary” czyli „krzewienia doktryny Trójcy” zginęło około min 50 mln ludzi na Ziemi przez kilkaset lat)

  A tak ogóle to Boża liczbą jest 12 (6 +6) Stąd mamy 12 apostołów, 12 bram w Nowym Jeruzalem, tyleż samo synów Jakuba, pokoleń Izraela, czy też gwiazd w koronie apokaliptycznej Niewiasty. A to juz ciekawostka.

 • Mateusz on 28 sierpnia 2015

  Dlatego mamy własnie napisane . Tłumaczę dosłownie z greki bo z przekładów najczęściej katolickich jest to cżęsto źle rozumiane:

  „Tu mądrość jest, mający rozum niech przelicza liczbę Bestii , liczba ta bowiem człowieka…”

  „Tu mądrość jest, mający rozum ” – mądrością w oczach Boga jest studiowanie i i wdrażanie w życie jego Słowa czyli „Kto zna Słowo Boże „……….

  „Niech przelicza liczbę Bestii” – niech przelicza pewną „αριθμον” czyli liczbę lub ilość – należącą do bestii

  „Liczba ta bowiem człowieka jest” – liczba ( ilość) jest wymysłem człowieka

  Bóg w Pismi Sw ukazuje nam Jedność w niebie w postaci Boga i Jezusa – 2 osoby, religie świata ( wielka nierządnica i jej córki) zaś mówią coś innego – o 3 osobach

 • Oleś on 29 sierpnia 2015

  Mateusz to typowy świadek jehowy.
  Takie „sztuczki” są narzędziem do mieszania w głowach ludziom, którzy mało znają Pismo Św. i w konfrontacji z kimś, kto coś więcej wie, kto szuka i pogłębia wiarę, są żałosne.

  Mateusz w jednym miejscu udowadnia, że Duch Św. nie istnieje, a zapomina co się stało po Zmartwychwstaniu.
  Bo to już inny kontekst i inna Biblia. I to są właśnie te sztuczki.

  Pozdrawiam. :-)

 • Robert on 30 sierpnia 2015

  @Mateusz

  Wiesz dlaczego idziesz na manowce?
  Bo skupiasz się na numerologii. Przywiązujesz do nich za dużą wagę. Odkrywasz dzięki nim doktryny, nauki nie pochodzące od Boga.
  Numerologia jest nauką wszelkiej maści satanistów.

  Skoro zobaczyłeś w 666: Boga, Chrystusa i Ducha św. to idziesz w ich kierunku.

  Oficjalnie kończę dyskusje w tym temacie.

 • Edyta on 22 listopada 2019

  W jaki sposób Nierządnica może być finansjerą..skoro uprawia nierząd z handlem..?
  Sama ze sobą to robi..?

 • Robert on 22 listopada 2019

  Edyta

  nierządnica uprawia nierząd z królami – „mająca władzę nad królami ziemi” – „siedzę, jak królowa” za pomocą między innymi systemu kredytowego.
  Proszę o konkretny werset, to wtedy będzie łatwiej dyskutować.

 • Edyta on 24 listopada 2019

  Objawienie 18:3 11-16

 • Robert on 26 listopada 2019

  Edyta

  Ten werset nam dużo mówi:
  „11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią,
  bo ich towaru nikt już nie kupuje”.

  Proszę zastanowić się, dlaczego nikt nie może kupić produktów korporacyjnych, szczególnie tych droższych?
  Czy jakby upadła religia, czy jakieś państwo, to globalnie nie można byłoby kupić produktów?
  Jak najbardziej, tak.
  Jednak gdy upadnie system finansowo-kredytowy, to nie będzie można zaciągnąć kredytów na samochody i inne produkty.
  Wiemy, że właścicielem systemu finansowo-kredytowego są rodziny żydowskie zwane: finansjerą.

 • Edyta on 6 grudnia 2019

  Pozwolę się z Panem nie zgodzić..

  Nikt nie może płakać sam za sobą..w jaki sposób Babilon będąc Pana zdaniem światową finansjerą
  pogrąży się w rozpaczy..i tak samo jak królowie ziemscy..będzie się temu przyglądać „z daleka”..? Objawienie 18:3, 9, 10,15 -17

  I w jaki sposób finansiera zwodzi narody poprzez praktyki spirytystyczne..?
  Przecież doskonale wiadomo iż w Piśmie wszystkie praktyki spirytystyczne mają związek z religią..i wiadomo również kto za tym stoi.. dlatego właśnie Babilon to miejsce zamieszkania demonów..tak jak kiedyś tak i teraz..
  Gdy upadnie religia zwodnicza..nie będzie można zrobić już nic.. ponieważ wtedy będzie początek szybkiego końca..

 • Robert on 7 grudnia 2019

  Edyta

  Werset mówi, że korporacje będą płakać, kiedy upadnie wielki babilon.
  Babilon sponsoruje np. hollywood, tam jest skupiony jawny satanizm.
  Religie zwodnicze będą do końca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *