Co jest ważniejsze Biblia czy tradycja ?

bible

W wielu religiach bardzo mocno wszczepia się korzenie tradycji. Najczęstszym argumentem tych religii na swoje doktryny jest teza: „taką mamy tradycje”.

Ten sposób myślenia usprawiedliwia nieznajomość Biblii. Całe zaufanie przelano na przywódców religijnych i tradycje.

Czy chrześcijanin powinien przekładać tradycje nad Biblie ?

Co to jest tradycja ?

Wikipedia tak pisze:

Tradycja „przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.”

Tradycja jest niczym innym jak przekazem ludzkim dokonującym się z pokolenia na pokolenie. Jeżeli znasz kłamstwa, które opisuję na robertbrzoza.pl o ekonomii, polityce, historii, to musisz zdawać sobie sprawę, że tradycja może być również kłamliwa. W sytuacji, kiedy tyle kłamstw dookoła, opieranie swojej przyszłości o sprawozdania ludzi jest bardzo ryzykowne.

Czy myślisz, że na tym polu szatan nie działa ?

Zdecydowanie działa. Bóg nie chroni tradycji, ponieważ ludzie mają tendencje do pomyłek, kłamstw, oszustw.

Z drugiej strony, dlaczego miałby chronić tradycje, skoro są zapisy biblijne ?

Przez całe wieki Bóg powoływał proroków, którzy dbali o nieskazitelny przekaz biblijny. Byli mordowani, a księgi palone, ale zapisy przetrwały. Liczne przekazy morderstw mamy w Biblii, jak na przykład morderstwo Jana Chrzciciela, o którym Chrystus powiedział:

„…Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana” – Łukasza 7:28.

Czy przekaz biblijny jest tradycją ?

Nie, ponieważ prawa Boże zostały przekazane jeden raz świętym i nie stanowią żadnych poprawek, zmian czy przekręceń. 

List Judy 1:3:
„Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.”

Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dotrzeć do nich, poznać prawa, które zostały przekazane prorokom Bożym i spisane w Septuagincie

Bóg ostrzega nas, aby nie ufać nikomu, tylko samemu sprawdzać przekazywane nauki.

Mamy przykład żydów, którzy po poznaniu prawdy wnikliwie sprawdzali je z Pismami:

Dzieje 17: 11 

„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.”

Słyszałem argumenty mówiące, że nie wolno czytać Biblii, ponieważ wszystko zapisane jest dzięki tradycji w książkach kościelnych. Powyższy werset zadaje kłam takim argumentom.

Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest sprawdzać wszystko w Biblii.

Wyznacznikiem naszej wiary są przekazy zawarte w tej księdze. To jest nasz drogowskaz numer jeden. Dopiero, jak nauki biblijne zgodne są z nauczaniem danego zboru czy kościoła, to możemy w tej grupie uczestniczyć.

Również osoby, mówiące, że Biblia została sfałszowana mijają się z prawdą.

Czy myślisz, że Bóg pozwoliłby szatanowi na takie fałszerstwa ?

Pozwoliłby na to, abyśmy nie wiedzieli, jak żyć, komu służyć, gdzie jest prawda ?

Na pewno nie. W artykule „Czy Biblia jest fałszywką ?” przedstawiłem argumenty i Biblie, które powinieneś mieć w swojej biblioteczce domowej.

Zakaz zmian praw Bożych

Polecam Ci czytanie Biblii z prostej przyczyny. Nie pozwól, aby ktokolwiek Cię oszukiwał. Jeżeli znajdziesz chociaż jedną naukę sprzeczną z Biblią lub naukę, której nie ma w Biblii, to znaczy, że dana religia jest fałszywa.

Prawda została raz przekazana świętym, zapisana w Septuagincie i nie wolno jej zmieniać. Nikt nie ma prawa nic dodać do niej. Ani papież, ani żaden przedstawicie jakiegokolwiek religii, kościoła czy zboru. Jeżeli tak robi, to znaczy, że jest antychrystem.

1 Koryntian 4:6

„… nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”.

1 Jana 2:24,25

„Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne”.

źródło: pomazancowy.blogspot.com

.

.
Brz Robert Brzoza

P.S. ściągnij bezpłatne książki: „Kto rządzi światem Bóg czy szatan ? I i II tom”.

 

Darmowe Info na Twojego Maila !

  Wpisz w poniższy formularz swoje imię, e-mail i kliknij przycisk „Uzyskaj Dostęp”, a ja będę wysyłał Ci najświeższe info o kłamstwach historycznych, sprzedawczykach polskich, zakłamanej ekonomii i wiele więcej…

Twoje dane są bezpieczne

24 Responses to “Co jest ważniejsze Biblia czy tradycja ?”

 • M. Rostocki on 2 listopada 2014

  Pismo Święte jest więc niczym innym jak zapisem Tradycji. Wszak nie byłoby Pisma Świętego (kanonu) bez Tradycji. Kanon ów ustanawiano na zasadzie zgodności tych pism z Tradycją. Kościół jest Żywym Ciałem Chrystusa, prowadzonym przez łaskę Ducha Świętego.
  Chrystus nic nie napisał, ani za Jego życia nic nie zostało napisane pod Jego dyktando.

 • ZastopujCzas on 2 listopada 2014

  Nie, Biblia to nie zapis tradycji według tego co uznaje wiele religii.
  Bardzo dobrze obrazuje to wikipedia, którą przytoczyłem.

  Tradycja – to fakty poddawane przez wiele lat ewolucji, czyli zmianom.

  Biblia – to prawa Boże raz przekazane świętym. Nie podlegają zmianom, ani ewolucji. Nikt nie ma prawa nic zmieniać w prawach Bożych.
  Jeżeli ktoś to robi jest antychrystem.

  List Judy 1:3:
  „Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.”

 • M. Rostocki on 3 listopada 2014

  Jeśli do dywagacji quasi-teologicznych posługiwać się Wikipedią, nie zajedzie się daleko, mówiąc kolokwialnie.

  Tradycja jest czymś zmiennym, dlatego progresizm religijny / „postępowość” w sprawach wiary tak zwalcza tradycję.

  Z wykładu pewnego księdza:

  „Tradycja? co nazywamy Tradycją?

  Tradycją nazywamy wszystkie prawdy razem wzięte, które apostołowie otrzymali bądź z ust. samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które podawane jakby z rąk do rąk i przechowywane w Kościele Katolickim dzięki nieprzerwanemu następstwu, doszły aż do nas.
  Na pierwszy rzut oka główna różnica pomiędzy Pismem Świętym i Tradycją polega na tym, że to pierwsze zostało spisane, podczas gdy Tradycja jest otrzymana dzięki przekazowi ustnemu. Jest to jednak jedynie różnica przypadłościowa, odnosi się do sposobu, w jaki została ona przekazana Apostołom – Zbawiciel nigdy nie napisał ani słowa, ale nauczał swych Apostołów i nakazał im nauczać wszystkie narody „czegokolwiek wam nakazałem” (Mt 27).

  Wszystko, co Pan Jezus mówił lub czynił było Boskie, ponieważ jest On Drugą Osobą Trójcy Świętej. Tak więc wszystko, co mówił swym Apostołom – jak nas uczy katechizm – natchnione było przez Ducha Świętego. Są jednak pewne szczególne rzeczy, które Zbawiciel nakazał otaczać Apostołom specjalną troską. Jak czytamy w Świętych Księgach, przekazał im na przykład szczegółowe zalecenia dotyczące chrztu: chrzcijcie wszystkie narody, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  Wiele rzeczy jednak, które Pan Jezus powiedział, nie zostało zapisanych w Biblii. Samo Pismo Święte wspomina o tym, zwłaszcza Ewangelia św. Jana, w której Apostoł pisze na końcu: „Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus; które gdyby z osobna opisywać, mniemam, że i sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać” (J21,25).

  W listach św. Pawła mamy nawet świadectwa wielu nauk Pana Jezusa, które nie są zapisane w Ewangeliach. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 20, znajdujemy zapis mowy św. Pawła do Efezjan odnośnie jego od nich wyjazdu, gdzie mówi on: „Wszystko wam pokazałem, że tak pracując, trzeba podejmować chorych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który powiedział: „Szczęśliwa to rzecz raczej dawać, aniżeli brać” (Dz 20,35). Słów: „Szczęśliwa to rzecz raczej dawać, aniżeli brać”, pochodzących z ust Zbawiciela, nie znajdujemy nigdzie w Ewangeliach. A jednak św. Paweł podkreśla, że jest to nauczanie Chrystusa Pana, które powinniśmy zachować, stosownie do przykładu samego Apostoła. Istnieją więc nauki Pana Jezusa, które dotarły do nas poprzez Apostołów, a nie zostały zapisane w Biblii.

  Wszystkie te nauki Chrystusa Pana są więc ważne i konieczne dla naszego zbawienia. Tworzą one część Depozytu Wiary, czy też – jak mówi katechizm – „skarb Wiary”.

  Św. Paweł mówi nam w liście do Tessaloniczan: „Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy to przez list nasz” (2Tes 2,15). Istnieją więc tradycje, których również musimy się trzymać, tak samo jak musimy trzymać się nauki św. Pawła zapisanej w Nowym Testamencie.
  Owo słowo „Tradycja” jest często używane w Świętych Księgach .

  Tradycja była przed Ewangelią! To właśnie Tradycja przekazuje nam Ewangelię i że to do Tradycji , do Magisterium należy wyjaśnianie treści Ewangelii. Jeśli nie mamy nikogo , kto by ją nam zinterpretował , możemy dojść do kilku całkiem odmiennych sposobów rozumienia tych samych słów Chrystusa. Aż wreszcie dochodzimy do swobodnej interpretacji protestanckiej i do nieskrępowanego natchnienia współczesnych charyzmatyków, co prowadzi nas ku czystej fantazji. „

 • ZastopujCzas on 4 listopada 2014

  Zgadza się, tradycja to przekaz ustny, który jak widać na przykładzie wielu religii został sfałszowany.
  Przedstawiciele religii mówią, że prawo ewoluuje i papież czy ciało kierownicze może je zmieniać.
  Z takimi argumentami się spotykam.

  Niestety, ale to jest nieprawda.
  Prawa przekazanego przez Chrystusa nie wolno nawet w jednym słowie zmienić.

  Ewangelia Łukasza 16:17
  „Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa”.

 • M. Rostocki on 4 listopada 2014

  Katolicy tradycyjni są ośmieszani właśnie z tego powodu, że odrzucają „ewolucję” w sprawach wiary, którą propagują tzw. progresiści, chcący przystosować religię i Kościół do tego świata, „prostując” tym samym ścieżki dla Antychrysta.

 • dv on 5 listopada 2014

  boże narodzenie- tradycja wymyślona w 4 wieku- nie ma podstaw biblijnych jak i choinka itp. Zwyczaje wielkanocne-tradycja- nie mają podstaw biblijnych wymyślone zaadaptowane z pogaństwa do chrześcijaństwa, tak samo wszelkie święcenia pokarmów, procesje itp. I takich przykładów a KRK można mnożyć aż do dzisiejszych czasów. Więc się pytam Pana gdzie to ma potwierdzenie w naukach Jezusa? Tradycja to wymysł poszczególnych przywódców duchwnych KRK czy tzw ojców kościoła, którzy niestety ale się mylą jak chćby w wiecznym dziewictwie Maryji. Tradycja mówi że była zawsze dziewicą a biblia mówi że miała dzici z Józefem. Kto kłamie?

 • ZastopujCzas on 5 listopada 2014

  Tak, te nauki są ściągnięte z pogaństwa. Nie ma o nich mowy w Biblii.
  Dlatego polecam wszystkim czytanie Biblii, aby sprawdzić czy dana religia pochodzi od Boga czy szatana.

 • M. Rostocki on 5 listopada 2014

  To poganie przejęli od chrześcijan datę 25 XII i uznali ją za narodziny słońca.

  Chęć wywiedzenia wszystkiego z Biblii jest Jej talmudyzacją, a Ci, którzy świadomie się do niego (Talmudu) odnoszą za największymi wrogami Zbawiciela.

 • ZastopujCzas on 6 listopada 2014

  Uważasz, że Biblia ma coś wspólnego z Talmudem ?
  Chyba dlatego, że jej nie znasz.

  Talmud to zapiski żydów chazarów, czyli Azjatów. Nie mają oni nic wspólnego z biblijnym narodem izraelskim.
  Biblia to przekaz natchnionych przez Boga praw, historii, wydarzeń.

 • dv on 6 listopada 2014

  nie zgodzę się. Dzień narodzin Mitry, czyli 25 grudnia, został w IV wieku przyjęty jako dzień Narodzin Jezusa Chrystusa. Wcześniej Mitre czcili starożytni persowie już w II w p.n.e czyli 6 wielków wcześniej. Następnie był adaptowany przez kolejne państwa mocarstwa jak Grecja i Rzym. Owszem w samym rzymie do państwowych religi został włączony w IV wieku a zaraz po tym jak konstantym przejął chrześcijaństwo data ta została przejęta przez chrześcijan. Jednak jak podałem wcześniej 6 wieków wcześniej obchodzili je persowie w czasie przesilenia zimowego czyli z 24/25 grudnia.

 • Ewelina on 29 stycznia 2015

  Witam :)
  Filarami wiary katolickiej są w takiej samej mierze: Pismo Święte, tradycja i nauka Kościoła.

 • Robert on 29 stycznia 2015

  Fajnie to brzmi, tylko dlaczego tradycja i nauki Kościoła różnią się od Biblii.

  Weźmy na początek wygląd Chrystusa – https://robertbrzoza.pl/jak-wygladal-chrystus

  Możesz powiedzieć, dlaczego KK nie mówi o tym, iż Chrystus nie miał długich włosów, ani nie był przystojny?

 • Ewelina on 30 stycznia 2015

  Z całym szacunkiem, Robercie, ale czy istotne jest jak wyglądał? Można wziąć pod uwagę to, że w obrazie „Jezu Ufam Tobie” ma On długie włosy… Skoro obraz powstał z Jego polecenia i pod natchnieniem Ducha to ok, mogę uznać że Miał długie. Jeśli w danym momencie mój przyjaciel (z krótkimi) powie mi dobre słowo to w tym właśnie momencie będzie miał krótkie.

 • Robert on 30 stycznia 2015

  Tu już uprawiasz filozofie, która nie ma pokrycia w Biblii.
  Jeżeli Biblia pisze, że Chrystus nie miał długich włosów i nie był przystojny, a Ty modlisz się do takiego obrazu z podobizną przystojnej osoby, to znaczy, że nie modlisz się do Chrystusa.

  Gdyby Chrystus raz miał długie włosy, a raz krótkie w okresie głoszenia słowa Bożego, to mielibyśmy w Biblii taką informacje.
  Wyglądu nie mógł zmienić.
  Skoro Bóg nakazał napisać w Biblii,że Jego Syn był nieładnego wyglądu, to tak musiało być.

  Jeżeli twierdzisz, że nieważne jak wyglądał Chrystus, to równie dobrze kup sobie obraz muzyka i módl się do niego.
  Nie zrobisz tego, ale przyjmujesz, że obraz przystojnego mężczyzny to Chrystus.
  Na jakiej podstawie?
  Na podstawie tradycji.

  Skoro tradycja sprzeczna jest z Biblią, to jaki przekaz wybierasz – Boga czy ludzi?

 • Andrzej on 6 lutego 2016

  Zanim ,doszło do zapisu ksiąg Pisma Świętego,Bóg stopniowo objawiał się człowiekowi. cały przekaz był ustny -Tradycja.Po zapisie ostatniej księgi Pisma Świętego w Kosciele Katolickim mamy 2 źródła objawienia Pismo i Tradycja .A dlaczego w Biblii nie ma tego co jest ogłoszone w Kosciele na przestrzeni wieków ”Bo Kościół jest w drodze,jest żywy ,pojawiają sie nowe sytuacje ,problemy,dbanie o czystość wiary w konfrontacji z heretykami wymagało obrony prawd wiary przez ogłaszanie dogmatów.Takie cytaty parafrazuję ,dokładnie nie pamiętam -Poślę wam Pocieszyciela Ducha Prawdy ,On doprowadzi was do całej prawdy.. dalej gdzieś Pan Jezus mówi- wiele mam wam do powiedzenia , ale znieść nie możecie ,coś koło tego.To jasno dowodzi że wiele Bóg ma do Objawienia i Magisterium Kościoła jeszcze z woli Boga nie jedno powie.Prosze poczytać co do wyglądu Pana Jezusa objawienia Anny Katarzyny Emmerich

 • Anna on 18 lutego 2016

  Przecież nikt nigdy nie zrezygnuje z tych Świąt. Nie ma się co łudzić.

 • Anna on 17 września 2016

  @Andrzej
  Czym była ówczesna tradycja ( i jest do dzisiaj ), a którą tak obnażył Pan nasz Jezus Chrystus, mówi On sam:Mt 15, 1: Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: 2: Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. 3: On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?…….a dalej:Mt 15, 6: ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki”. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże.”
  Jedyną tradycją dla chrześcijan jest tylko to co oznajmili i przekazali Apostołowie:
  Kol 2, 6: Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: 7: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 8: Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.”…
  To co nam czynić trzeba (praktyczna strona tradycji) opisują Apostołowie w NT i nie ma tego wiele. Sam św. Piotr powiedział:
  Dz 15, 10: Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.11: Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni.”.. A kiedy już zrozumiemy co jest kwintesencją nauki Pana naszego i jakie nakazał nam postępowanie okazuje się, że droga ta jest prosta, aczkolwiek wąska. A dlaczego? Bo ludzie ulegli zwiedzeniu, bardziej ufają ludziom i przez nich promowanym zwyczajom niż Słowu Bożemu…a ta droga jest szeroka i prowadzi na zatracenie. Wszystko ważne co miało być przekazane zostało powiedziane….tak ja rozumiem Słowo Boże i dziękuję Panu Jezusowi z całego serca, że „zrzucił łuski” z moich oczu.
  @ Anna
  Ja zrezygnowałam z tych pogańskich świąt.
  Pozdrawiam.

 • Agnp007 on 6 stycznia 2017

  Odswieze.
  Znalazłam takie argumenty strony katolickiej:
  https://zebrowski.apologetyka.info/kosciol-katolicki/ogolne/obrona-wiary-katolickiej-podstawy,604.htm

 • Robert on 6 stycznia 2017

  Agnp007

  Polecam przeczytać artykuł w podanym linku, wybrać argumenty, sprawdzić w Biblii i przytoczyć tutaj.
  Wtedy się do nich odniosę.

 • Piotr Tom. on 7 stycznia 2017

  Droga Agnp007 :)

  Tradycja, jest od zarania dziejów . . . i zawsze tworzył ja człowiek . . . i ci, którzy udawali ”Bogów” a nie byli nawet bożkami .
  Czasem jest tak, że myli sie naukę z tradycją ! Wszystko co tworzył człowiek i ci tzw. ”Bogowie” – ZAWSZE UPADNIE !
  Nie lubię tradycji, zwłaszcza polityczno-religijnej . . . jednak mała choineczka u mnie stoi . . . ponieważ . . . pięknie świeci a kolory są bardzo wskazane o tej porze roku :) . Są terapie, gdzie stosuje się leczenie swiatłem i kolorami !!! Zwłaszcza, gdy zimą jest szaro i nie ma śniegu . . .

  Pozdrawiam Cie serdecznie !

 • Dariusz on 18 maja 2017

  Myli Pan Tradycje z tradycją. Tradycja (z łać. traditio-przekaza), tradycja-zwyczaje np. opłatek, biała suknia ślubna itp.

 • Robert on 18 maja 2017

  Dariusz

  za dużo tu filozofii a temat jest prosty.
  Tradycją są przekazy z pokolenia na pokolenie myśli, nauki, wierzenia.
  Bóg krytykuje tradycję, która nie jest oparta na Biblii, jak modlenie się do obrazów.

 • Bosfer84 on 4 grudnia 2018

  Przeczytalam udostepnione informacje z linku dotytlumaczen kosciola i naprawde sa bzdurne jak dla mnie. Bo czesto uzywaja wszyscy albo nikt wiec nie powinnismy interpretowac slow Jezusa ze tylko przed niego dojdziemy do Boga i wszystko stworzyl. Oczywiscie potrzebujemy ewolucji a przez ksiezy tez do Boga dojdziemy. To jest jakies bicie piany! Slowa w Bibli sa jasne i przekaz tez. Po co te bzdurne tlumaczenia?

 • Robert on 7 grudnia 2018

  Bosfer84

  Jeszu jest jedynym pośrednikiem:
  Tymoteusza 2:5
  „Jeden bowiem Bóg, jeden i pośrednik Boga i ludzi: człowiek Pomazaniec Jeszu”.
  Jana 14:6
  „Odpowiedział mu Jeszu: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZE MNIE”.
  Dzieje Apostolskie 4:12 (BT)
  „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *