Czy Chrystus pozwolił ludziom spowiadać innych?

spowie600

W wielu religiach nakazuje się spowiadać, czyli wypowiadać swoje grzechy księżom, biskupom czy innym przedstawicielom religii.  

Czy taka doktryna/zasada jest zgodna z prawem Bożym?

Spowiedź w Kościele Katolickim

Kościół Katolicki (KK) nakazuje przystępować do spowiedzi, nazywając ją „spowiedzią świętą”. Należy udać się do konfesjonału i wyjawić swoje grzechy osobie tam siedzącej. Następnie po zadanej i wykonanej pokucie, grzechy są odpuszczone.

Czy księża/biskupi mają prawo odpuszczać grzechy?

Czy powinniśmy ujawniać nasze grzechy nawet najznakomitszej osobie?

Odpowiedź na te pytania mamy w Biblii.

Chrystus w przypowieści o siewcy dokładnie powiedział nam, jaka jest rola przedstawicieli religii czy zboru. Przeanalizujmy dokładnie tę przypowieść. 

W Księdze 13:24-43 Mateusz pisze:

24….Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz, gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł”.

26A, gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast”.

Kto jest kim w tej przypowieści?

1 – Osobą, która sieje ziarno jest Chrystus (królestwo niebieskie),

2 – Nieprzyjacielem jest szatan.

3 – Pszenica to słudzy Chrystusa.

4 – Chwast to świadomi lub nieświadomi słudzy szatana.

5 – Słudzy gospodarza – to wybrana grupa osób do rządzenia wraz z Chrystusem. 

6 – Żeńcy to aniołowie.

Chrystus, a obecnie jego słudzy, głoszą słowo Boże po całym świecie. Dzięki temu pojawiają się nowi Synowie Królestwa, czyli osoby, które uwierzyły Chrystusowi. Zobrazowani są jako pszenica.

Następnie szatan – nieprzyjaciel, posługując się fałszywymi prorokami i fałszywymi religiami, wprowadził własne prawa. Wiele ludzi zostało oszukanych przez niego. Uwierzyło przywódcom religijnym. Nie sprawdziło prawdziwości nauk, tylko zaufało im. Do tej pory nie wiedzą o tym. I oni przedstawieni są jako chwast.

Dlaczego Chrystus dopuścił do zasiania chwastu?

Każda osoba ma wolny wybór, może żyć ufając innym ludziom lub sprawdzać ich nauki w Biblii, wybierając pomiędzy prawdą a fałszem.

Dalej czytam w wersecie 27 i 28:

27Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?”

28Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”.

Słudzy gospodarza nie rozumieją, skąd wzięli się wyznawcy fałszywych religii. Są zdziwieni tą sytuacją. Pytają się, jak możliwe jest pojawienie się sług szatana, skoro sam Syn Boga poprzez swoich głosicieli przekazuje prawdę. Mówiąc o sługach szatana nie mam na myśli tylko typowych satanistów, czy „wolno żyjących” ateistów ale nieświadomych osób, które mając Biblie i rozum nie sprawdzają fałszerstw wielu religii.

Dalej czytamy:

29A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”.

Chrystus wyraźnie tutaj powiedział. Nie wolno oddzielać pszenicy od chwastu. Nie możemy dzisiaj mówić, które osoby będą zbawione, a które nie. To stanie się na Sądzie Bożym. Żadna religia nie ma prawa powiedzieć, że tylko oni będą zbawieni.

I teraz najważniejszy punkt dotyczący spowiedzi:

30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

43….Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Z wyjaśnienia tej przypowieści przez Chrystusa (Mateusza 13:36-43) wynika, że żeńcami są aniołowie. Żniwa to Sąd Boży.

I to żeńcy czyli aniołowie mają za zadanie sądzić ludzi. Nikt poza nimi nie może tego uczynić.

Dlaczego ?

Bo ludzie nie mają kwalifikacji do tego zadania. Nie wiedzą kto tak naprawdę dobrze czyni, a kto źle. Dlatego wszelkie spowiedzi, które obowiązują w religiach, są niezgodne z naukami Chrystusa. Człowiek nie ma prawa wysłuchiwać grzechów innych osób i dawać im rozgrzeszenia.

Chrystus mówi wyraźnie: nie wolno wam dzielić ludzi na dobrych i złych. Nie wolno wam oceniać nikogo, bo możecie się pomylić: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”.

Chrystus wyraźnie mówi: „a w czasie żniwa powiem żeńcom”. Czyli tylko aniołowie mają prawo znać nasze grzechy. To oni ostatecznie w imieniu Syna Boga dokonają podziału na pszenicę i chwast. Żaden ksiądz, pastor nie ma do tego prawa. Nie może nikogo karać ani rozgrzeszać w imieniu Chrystusa.

Jeżeli tak czyni, to jest antychrystem.

Dlatego wszelkie zabijanie ludzi w imieniu Boga, Chrystusa, czy wiary jest niedozwolone. Inkwizycja Kościoła Katolickiego nie była prowadzona w imieniu Boga. Osoby dopuszczające inkwizycji działali pod wpływem szatana. Wszelkie osoby, które w jakikolwiek sposób usprawiedliwiają ten okres, tak naprawdę usprawiedliwiają szatana.

Chrystus wyraźnie przekazał nam w tej przypowieści, że człowiek nie ma wiedzy, aby osądzać ludzi. To mogą zrobić tylko aniołowie.

 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,”

„42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Dzisiaj wielu przedstawicieli kościołów urośli do miana aniołów, a przywódcy chcieliby ustanawiać swoją religie. Całkowicie niezgodną z naukami Chrystusa.

Zadaniem religii jest „tylko” albo „aż”, głosić słowo Boże. A więc wziąć Biblie w ręce i omawiać wersety oraz przypowieści Chrystusa.

Natomiast zadaniem każdego człowieka jest sprawdzanie słuszności danej religii w Biblii.

 

Brz Robert Brzoza

Formularz z NeTeS


80 Responses to “Czy Chrystus pozwolił ludziom spowiadać innych?”

 • nadia on 28 grudnia 2014

  Zawsze mnie zniechecala spowiedz ksiezy. Jednak te wersety co przytoczyles nie mowia jednoznacznie o spowiedzi. O osadzeniu ostatecznym tak, ale nie o powtarzajacej sie spowiedzi.
  Ksieza przewaznie opieraja sie na tym wersecie:
  ”(18) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mat.18:18)
  Przykro mi, ale Twoje wersety mnie nie przekonaly.
  Pozdrawiam.

 • Gutek on 28 grudnia 2014

  Gospodarzu i czytelnicy/dyskutanci !
  Ten temat jest trudnym tematem i opartym tak na rozważaniach biblijnych jak i można go zaliczyc do praktyk ,które stosowane do obecnych czasów w partiach,ruchach,stowarzyszeniach i klubach .

  Nigdzie NIE MA NAKAZOW SPOWIEDZI (swietych czy partyjnych) INDYWIDUALNYCH PRZED NIKIM ZYJACYM NA ZIEMI !
  Sa tylko ustalenia ,do których możesz się stosować lub nie ,tak samo jak i nalezec
  Jeżeli takie sa proszę je udokumentować ,po co i na co je wprowadzono oraz komu sluza .
  Biblia jest spisaniem dziejow ludzkich ,nie pisal jej Bog ,pisali ja normalni śmiertelnicy ,podobnie jak i statuty partyjne .
  Spowiedz dokonywana przed/u przewodnika duchowego lub moznowladcy partyjnego jest niczym innym jak znakomitym wzorcem inwigilacji/badania człowieka przez człowieka i ma określony cel .
  Jakich grzechow odpuszczenie może dokonać człowiek i ZA CO ???
  Czy to będzie kaplan czy sekretarz partyjnego zlobu „wyspowiadanie ludka” daje im obraz „wnętrza” parafianina czy członka partyjnego zlobu !
  Malo tego „duszyczke takowa,lub członka „wspólnoty plemiennej” można odpowiednio ukierunkować do dalszego zycia i dzialan.
  Do tego jeszcze dochodzi naprawa „hamulcow” przy dalszej jeździe.
  Ot i cala prawda o wszelkich spowiedziach.
  Dodac tylko jeszcze można RYGOR i PODPORZAKOWANIE – „grzechow odpuszczenie” z powiedzeniem : „idz i nie grzesz więcej”
  Gdy jeszcze dodamy takie księgi jak talmud,to o ho,ho ,
  tu dopiero zaczyna się jazda i to na ostro.
  A jak to będzie w tej nowej ogolnoswiatowej religi ,kto kogo będzie spowiadal i z czego ?
  Majac na uwadze spowiedz wśród chrześcijan,juz sa roznice,bo dla przykładu w USA jest już spowiedz powszechna/ogolna ( nie taka jak jak wyżej podana na zdjęciu gdzie staruszek kleczy przed mlodziakiem rozpartym w konfesjonale i dobrze nadstawia ucha a może tez i nagrywa jak partyjnych w knajpie ,zas w Polsce dalej sa kolejki do konfesjonałów /przybytkow odpuszczania wszelkiego szachrajstwa.
  Czyli sa lepsi i gorsi tak spowiednicy ,jak i grzesnicy.
  Może by tak choć raz „swiecki” wyspowiadal księdza tego wikarego,proboszcza az po kardynala ?
  Albo , zwykly szary członek partii dajmy na to PiS prezesa J.Kaczynkiego ?

 • Jakub on 28 grudnia 2014

  Panie Robercie, szanuje Pańskie artykuły ekonomiczne i polityczne, ale w kwestii religijnych błądzi Pan strasznie.

  Pan Jezus dał apostołom nakaz odpuszczania i zatrzymywania grzechów: „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20, 22-23).

  Według Pana człowiek nie może odpuszczać grzechów. Co też jest herezją bo Pan Jezus też jest człowiekiem (i nie tylko człowiekiem) i odpuszczał grzechy (i nadal je odpuszcza poprzez kapłanów).

  Inne cytaty o spowiedzi: Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (Jk 5,16)

  „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. (2 Kor 5, 18-20)”

  „Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki.” (Dz 19,18)

  Tak więc widać, że kapłani mają prawo spowiadać i rozgrzeszać. Ponadto aniołowie nie sądzą, tylko wykonują Boże rozkazy. Sądzić będzie Pan Jezus.

  Prawdą jest to, że szatan posługuje się fałszywymi religiami, ale to nie znaczy, że wszystkie są fałszywe. Właściwie jest tylko jedna prawdziwa – Katolicka.

  Niestety po Panu artykułach widać jak wielką szkodę wyrządził Luter wmawiając ludziom, że każdy jest znawcą Pisma i ,że każdy jest swoim kapłanem. Zachęcam panie Robercie do zastanowienia się nad tą kwestią jeszcze raz.

 • Przemyslaw Mach on 28 grudnia 2014

  Jakubie mocno się mylisz Jezus nie jest człowiekiem nawet w biblii o tym nie ma żadnej wzmianki tylko był synem człowieczym Jezus Chrystus jest Bogiem a co do prawdziwości
  kościoła katolickiego to powiem ci że było to tak chrześcijanie rośli w siłę Cesarstwo Rzymskie ich mordowało i prześladowało i im więcej ich mordowali tym więcej ich było i coraz mocniej rośli w siłę i w końcu cesarstwo wpadło na pomysł że jak nie mogą ich zniszczyć siłą to zrobią to po dobroci tak więc cesarstwo założyło kościół rzymsko katolicki
  przyjęło biblię czyli słowo boże za prawdę i zaczęli ludzmi manipulować i manipulować prawdą i uznali że tylko oni mają monopol na prawdę i słowo boże kolejną sprawą jest to że w kościele jest kult świętych czyli bałwochwalstwo modlenie się do obrazów wiara w czyściec który jest absurdem i fikcją literacką waszego kościoła wiele fałszywych doktryn jest w kościele ale nie będę ich wypisywał bo nie wystarczyło by mi dnia na to

 • Gutek on 28 grudnia 2014

  Jacob !
  To daj nam wykład ,jak to jest,ze Muzulmanie twierdza,ze to ich religia jest „najprawdziwsza „.
  Zas Zydzi i ty piszesz ,ze katolicka .
  MY SLOWIANIE ochrzeczeni jeszcze inaczej interpretujemy wiare i UCZCIWOSC LUDZKA.
  Czy każdy narod ma na swój sposób „zyc w prawdzie” i wywyzszac się ?

  No i jeszcze to :
  KTO DAL ZYDOM PRAWO WYWYZSZAC SIE i PODPORZADKOWYWAC SOBIE INNYCH ???

  Tylko nie mow i nie pisz,ze tak nie jest,bo to już widać golym okiem.
  Nawet taki jeden Jakub polska flage publicznie wsadzil w psie odchody a ma pochodzenie davidowe.
  O czym to swiadczy,ze jego familia jest „wojewodzka” i jemu wszystko wolno ???
  A inni „davidowcy ” co w Polsce z Polska i Polakami wyprawiają ???
  Jak długo to jeszcze mamy znosic ?
  Wiec nie wciskaj ty nam kitu propagandowego (tym razem katolickiego) ,kiedy za drzwiami czeka na wprowadzenie i wiadomo przez kogo jedna swiatowa religia globalistyczna ale wcześniej musi się pozabijać miliardy INNOWIERCOW !

  BADZMY LUDZMI WPIERW SPRAWIEDLIWYMI a później RELIGIJNYMI !
  Tym zadbamy o POKOJ SWIATOWY !!!
  Chcesz jasniej aby ja stary człowiek ci to wylozyl ,przezylem i to nie jedno „przestronie nie na jednym kontynencie.
  Bywaj i bądź człowiekiem UCZCIWYM !
  Z POLSKIM POZDROWIENIEM !

 • Gutek on 28 grudnia 2014

  Przemyslawie !
  Zydzi się nie spowiadają ani tez nie maja swietych .
  Daj poprawke na fakty z ich zycia wzięte .
  Zydzi spowiadają gojow i to jak .
  A sprawiedliwość u Zydow porównaj z tym, co wyczyniają w Palestynie.
  Zydow nie wolno krytykować, bo natychmiast jest „aj waj” i to na caly swiat !
  ZYDZI TO NAROD ,KTORY NIE POTRAFI WSPOLZYC Z INNYMI NARODAMI !!!
  Jest to już fakt niezaprzeczalny .
  HISTORIA LUDZKOSCI TO UDOWODNILA !

 • Przemyslaw Mach on 28 grudnia 2014

  Tak zgadza się to co żydzi wyprawiają na ziemi jest obłudne i nie sprawiedliwe tylko pamiętaj że to są chazarowie którzy przybyli ze wschodu i z żydami opisywanymi w biblii nie mają nic wspólnego ja jestem osobą wierzącą wierze w Jezusa Chrystusa i nie należę do żadnego kościoła czy to katolicki jehowy czy innego rodzaju tałatajstwo jestem osobą uczciwą i szukającym sprawiedliwości a kolejną sprawą jest też to że my sami tak na prawdę nie jesteśmy lepsi oczekujemy zmiany u innych ale najpierw powinniśmy zacząć od siebie i nie widzieć czubka własnego nosa ale i wady które posiadamy w znacznej ilości więc jak chcemy zmian to zacznijmy od siebie a potem od innych bo jak ludzie będą patrzeć na świat tak jak teraz to na ziemi nic się nie zmieni

 • Gutek on 28 grudnia 2014

  Racja co pisze Przemyslaw,ze wszystko trzeba zaczynać od siebie i u siebie naprawiac ale to za mało i krotko powiedziane/napisane .

  ABY LUDZI i SWIAT ZMIENIC ,TRZEBA WPIERW POSLUCHAC WLASNEGO SUMIENIA !!!

  Czy nie zauważacie zatracania sumien ludzkich ?
  Czy nie widzicie czci BOZKA MAMONY/PIENIADZA ,którego wielbią prawie wszyscy bez wyjątku od prostaczka po najwyższego wodza ???

  A ludzkie kłamstwa ?

  Czy widzicie ,ze nawet zwierzęta potrafią być wdzieczni,merdac ogonem i się przymilać do ludzi ?

  Wspolczesny człowiek co wyprawia ,co wyprawiają poszczególne narody ?!

  Komu dziś sa potrzebne rewolty i wojny ?
  KTO NAPADA a KTO SIE BRONI ?????????????

  Tak czynia ludzie religijni/wierzący ???

  WRESZCIE :
  KTO TRUJE TEN SWIAT ???

  NIE NAPASIENI i PYSZNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Przemyslaw Mach on 28 grudnia 2014

  prawdziwy chrześcijanin nie spowiada się u ludzi tylko u Jezusa Chrystusa i jeżeli żałuje i do modlitwy podchodzi z wiarą to grzechy są mu odpuszczone Bóg tak zmyślnie stworzył świat i poznawanie go że każdy człowiek powinien w niego wierzyć nie widząc go na oczy dla niego nie było by problemu przy stworzeniu świata żeby pozwolić ludziom na wielbienie go przez obrazy tylko chodzi tu oto że każdy rozsądny człowiek wie że wszechświat na zdrowy rozum powstać z przypadku tylko musiała być ingerencja stwórcy więc takiej osobie wystarczy wiara że on istnieje i to że biblia jest słowem bożym a najlepszym przykładem jest rozmowa Hioba z Bogiem kiedy to Bóg zadawał mu pytania jak on wytłumaczy w jaki sposób został stworzony świat

 • Robert on 28 grudnia 2014

  Cóż mogę powiedzieć, jeżeli nie przekonują Cię te słowa:

  „30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

  „41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,”

  Polecam z uwagą i pełną analizą jeszcze raz przeczytać tę przypowieść.

 • Jakub on 28 grudnia 2014

  O człowieczeństwie Pana Jezusa: „dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2, 52)”

  Kościół Katolicki założył Pan Jezus, na skale Piotrowej. Według Pana wypowiedzi do IV wieku Kościół nie istniał (a czy teraz istnieje w ogóle?). Cały Nowy Testament opowiada o tworzeniu się Kościoła (kult, hierarchia, pierwszy Sobór Jerozolimski, nawet Nowy Testament powstał w Kościele). Prawdą jest to, że cesarze i władcy często chcieli przejąć Kościół (tak jest i dziś), ale to się nie udało. Tutaj cytat:

  „Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” Pan Jezus wskazuje, że istnieje Kościół w wymiarze także instytucji, która ma prawo i autorytet do rozsztrzygania, karania chrześcijan czy też rozwiązania spraw dogmatycznych. Można wymieniać jeszcze dalej np to

  „Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. (Dz 16, 4-5)

  Katolicy nie modlą się do obrazów, tylko Boga. To tak jakbym Panu zarzucił, że modli się Pan do ściany, jeśli modli się Pan w swojej izdebce.

  Kult świętych też jest biblijny. Proszę zajrzeć Mch 15,11-15. oraz np (Jr 15,1). Święci i aniołowie mogą się za nas wstawiać u Boga

  Czyścieć np List Św. Piotra, 3,18-20a: „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym… ” ponadto 1 Kor 3, 12-15 oraz 2 Mch 12, 42-45

 • leszek on 28 grudnia 2014

  Dziwisz to prawdopodobnie mason,natomiast Natanek wykształcony dr hab reprezentuje skrawek jeszcze Wolnej Polski.Sam sie przyznaje jakie miał zmiksowane poglady Jego kazanie na temat Piłsudskiego i Dmowskiego można obejrzeć w You Tub.Jestem jednym z prowadzącym grupę AA,I dany czlowiek który pierwszy raz przychodzi na grupę czuje się niepewny i mysli że jak opowie swoją upadłośc to wszyscy bedą się smiać,To taki rodzaj spowiedzi grupowej otworzyć serce ze swoich grzechow,ize ma wsparcie także wśród byłych grzeszników,

 • Robert on 28 grudnia 2014

  1 – Chrystus dał wiele darów swoim naśladowcom.
  Na przykład 72 osoby dostały dar wyganiania demonów i leczenia.
  Ale co później stało się z tymi darami?

  Apostołowie, również mieli dary tylko przez jakiś okres czasu. Jeżeli byłoby inaczej, to Jan nie narzekałby na zdrowie.

  2 – Oczywiście, że Chrystus i Bóg Ojciec odpuszczają grzechy. Bez tego wszyscy trafilibyśmy w jedno miejsce.
  Zauważ, że to dzieciątko, które urodziło się w Betlejem od razu było nazwane również Synem Boga i Chrystusem.

  3 – Jakub w ogóle nie powiedziałeś słowa na temat przypowieści Chrystusa.

  Proszę napisz co oznaczają słowa:

  30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.
  „41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,”

  i co powiesz na to, że Chrystus zabronił człowiekowi ingerować w sprawy na których się nie zna. Jak można bawić się w Boga i odpuszczać komuś grzechy?

  „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”.

 • Przemyslaw Mach on 28 grudnia 2014

  Kościół katolicki nie istnieje 2000 lat tak jak sam dumnie to głosi tylko 1600 lat

  https://www.youtube.com/watch?v=A4xDWsdOYe4#t=221

 • Gutek on 29 grudnia 2014

  Co jest dziś Kosciolem ?
  Zjednoczenie ludzi danego wyznania/wiary pod jednym patronatem/przewodnictwem ,ludzi DOBRYCH ,bywa,ze i złych .
  Czy majac KOSCIOL w swym sercu i okazywanej dobroci oraz pomocy innym dobrym ludziom nie jest KOSCIOLEM ?
  Kosciolem jest takze swiatynia/budowla sakralna, jest ona miejscem ustanowionym przez ludzi dla ludzi,twierdzac,ze także dla Boga .
  Czy takich swiatyn Bog potzrebuje/pragnie ?

  Czy o budowle koscielne Bogu chodzi, a w nich pelnia przepychu,wystrojenia ,szat oraz obrzedow i wszelakich kadzidel ?

  Kto jest lepszym wyznawca i wielbiącym Boga za wszystko co Bog dla niego uczynil i nadal czyni – ten co ma Boga w sercu i do Niego w ciszy się modlącym, czy ten modlący się lub celebrujący w budowli kościelnej ociekający wszelaka pycha i wystrojem ???

  BOG STWORZYL CZLOWIEKA NA OBRAZ i PODOBIENSTWO SWOJE ,a CO CZYNI CZLOWIEK,KAPLAN,PRZEWODNIK DUCHOWY ???

  Czy Pan Jezus chodzil w strojnych,pyszalkowatych szatach i w nich się modlil,dbal o przepych czynil to w swiatyniach ociekających zlotem,zbieral jakies ofiary ,nakazywal skladki parafialne,ustanowil „swietopietrze” ???

  Zastanowmy się i nad tym,nie tylko nad ustanowiona spowiedzią przez …….. ,no wlasnie ,przez kogo ?
  Tylko znowu nie powolywac się „na ludzkie pisma” wzięte za swiete ,przeinaczane,przerabiane,dodawane przez wieki i tysiąclecia.
  BADZMY DOBRYMI LUDZMI opierającymi swe zycie NA PRAWDZIE a nie na bajaniu !

 • nadia on 29 grudnia 2014

  Panie Robercie mnie nie trzeba przekonywac, bo czytam Pismo Swiete, ale bardziej mi chodzilo ( moze niezbyt jasno sie wyrazilam), zeby na podstawie panskich wersetow przekonac np. katolika :)

 • Robert on 29 grudnia 2014

  Teraz rozumiem :)

  Dla katolika to jest za ciężki kaliber :)

  Proponuję przekonywać od wyglądu Chrystusa, od obrazów.
  Tutaj mamy potężne dowody i tylko osoba strachliwa lub zamknięta, nie zrozumie ich.

 • nadia on 29 grudnia 2014

  Panie Jakubie, doceniam panski spokoj i probe wytlumaczenia swoich racji na podtawie wersetow biblijnych. Dzieki temu wiem,ze Biblia jest dla Pana podstawa wiary. Polecam zajrzec do nastepujacych wersetow i porownac z religia katolicka. Jesli beda sie zgadzac w slowie i czynie to faktycznie jest religia prawdziwa.
  Dziesiecioro przykazan – Druga Ksiega Mojzeszowa 20:1-17 szczegolnie polecam wersety czwarty i piaty, gdzie jest napisane: ”Nie czyn sobie podobizny rzezbionej czegokolwiek, co jest na niebie w gorze, i na ziemi w dole, i tego co jest w wodzie pod ziemia. Nie bedziesz sie im klanial i nie bedziesz im sluzyl, gdyz Ja, Pan, Bog twoj, jestem Bogiem zazdrosnym, ktory karze wine ojcow na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, ktorzy mnie nienawidza”
  Prosze zwrocic uwage,ze nie tylko jest mowa o klanianiu sie, ale rowniez o robieniu sobie podobizny rzezbionej czegokolwiek a jak mi i Panu wiadomo religia katolicka jest najbardziej znana glownie z figur Maryjnych i
  Chrystusowych.
  Polecam tez 3 Ksiege Mojzeszowa 26:1, gdzie napisane jest tak: ”Nie bedziecie czynili sobie balwanow ani stawiali sobie podobizny rzezbionej, ani kamiennych pomnikow, ani tez umieszczali kamiennych obrazow w ziemi waszej, by im sie klaniac; gdyz Ja, Pan, jestem Bogiem waszym”
  Polecam tez Dzieje Apostolskie 8:36-38, gdzie opisane jest kiedy i jak powinien wygladac chrzest ” A gdy tak jechali droga, przybyli nad jakas wode, a eunuch rzekl:Oto woda;coz stoi na przeszkodzie, abym zosatla ochrzczony? Filip zas powiedzial mu: Jesli wierzysz z calego serca, mozesz. A odpowiadajac, rzekl:Wierze,ze Jezus Chrystus jest Synem Bozym. I kazal zatrzymac woz,zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcil go.”
  Z tego wynika,ze niemowleta, ktore sa chrzczone w kosciele nie sa swiadome niczego, wiec po co je chrzcic skoro to nawet nie jest biblijne.
  Dlaczego ksieza biora oplaty za sakramenty, skoro w Biblii jest napisane w Ewangelii Mateusza, ze darmo wzieliscie , darmo dawajcie.
  Dlaczego Maryja jest tak wzniesiona ponad wszystko i wszystkich? Biblia nic nie mowi,ze nalezy sie do niej modlic, wychwalac pod niebiosa i i miec za posredniczke miedzy Bogiem a ludzmi. Prosze przeczytaj sobie Dzieje Apostolskie 4:10-12 gdzie mowa jest TYLKO o Jezusie Chrystusie jako naszym zbawicielu i posredniku. Pozwol ze zacytuje 4:12 ”I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma zadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez ktore moglibysmy byc zbawieni.”
  Ewangelia Jana 14:6 ” Odpowiedzial mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i zywot, nikt nie przychodzi do Ojca, TYLKO PRZEZE MNIE”
  Polecam to sobie przeanalizowac w spokoju i porownac.
  Pozdrawiam.

 • Konrad on 29 grudnia 2014

  Witam wszystkich. Powiem tak.. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Nie każdy umysł dojdzie do prawdy. Wielu z nas nie ma wystarczająco głębokiej inteligencji by wypłynąć na głębię. Nie mamy w sobie pokory by uznać, że nie nie mamy więcej mądrości od tej jaką zebrał Kościół przez ostatnie 2000 lat. Osobiście zgadzam się z Jakubem, bo ma wiedzę i mądrość, która jest darem dla pokornych, a nie dla tych co myślą, że są mądrzejsi od całej nauki Kościoła Katolickiego

 • Robert on 29 grudnia 2014

  Szanuję Konrad Twój pogląd tylko mam jedno pytanie.
  Skoro KK tak samo, jak my korzystamy z tej samej Biblii, a w niej są rzeczy sprzeczne z doktrynami KK, to co należy z tym zrobić?

  Uważasz, że patent na prawdę ma tylko KK, a my nie powinniśmy dociekać prawdy.

  To zobacz co Chrystus powiedział:

  Łukasza 10:21
  „W tej to chwili rozradował się Syn Boga w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.

  Przeczytaj jeszcze jeden werset, w którym część żydów dostała pochwałę za to, że sprawdza nauki w Biblii:
  Dzieje 17:11
  „Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

  Kiedy apostołowie przekazali nauki Chrystusa części żydom, oni złapali księgi i sprawdzali czy mówią prawdę. Zostali za to pochwaleni przez samego Boga.

  Co Ty na to?

  Dalej uważasz, że mamy siedzieć cicho kiedy Biblia pisze inaczej, a KK robi inaczej?

 • Przemyslaw Mach on 29 grudnia 2014

  znalazłem w youtube filmik ukazujący miasto Almolonga które 20 lat temu było bardzo biedne a przestępczość była tak duża że w mieście liczącym 10000 ludzi musiały być 4 więzienia jak ludzie dzięki jednej osobie prawdziwie nawróciły się na Jezusa Chrystusa i wielbiły Boga to wszystko się zmieniło dzisiaj w mieście nie ma ani jednego więzienia wszyscy skończyli z bałwochwalstwem z obchodzeniem świąt zmarłych i innych bałwochwalczych rytuałów ziemia wcześniej była nieurodzajna dzisiaj mają zbiory 3 razy w roku zamieszczam link do filmiku poniżej a sam filmik może potwierdzić że te dziwne praktyki katolików są nie prawdziwe i ukazuje skale bałwochwalstwa
  w naszym kraju chwała Jezusowi Chrystusowi

  https://www.youtube.com/watch?v=0pSjXQ9aWzI

 • Jakub on 30 grudnia 2014

  Pani Nadjo.

  Jako Katolika obowiązuje mnie Pismo Święte i Tradycja. Tradycja jest to co głosił Pan Jezus, Apostołowie i papieże powołując się na Władze Kluczy, które otrzymał św. Piotr od Pana Jezusa. Należy pamiętać, że nie wszystko zostało przekazane w Biblii, co sam Pan Jezus potwierdza tutaj:

  „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (J 16:12-15)” Chodź prawdą jest, że człowiek sam z siebie nie jest nieomylny, jednak asystencja Ducha Świętego pozwala np papieżowi gdy się na Niego powoła (Władza Kluczy) to wtedy papież się nie pomyli i poda prawdę do wierzenia.

  Co do obrazów. Jak się Pani wczyta dokładnie w cały fragment, to można zobaczyć, że zakazane jest oddawanie czci figurkom jako bożkom. W 3 wersecie Pan mówi ” Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie”. Dopiero później jest kontynuacja o figurkach. W tamtych czasach jak i teraz (pogańskie religie) uznawało się figurki jako bogów. Można to też znaleźć w Piśmie, gdy Izraelici utworzyli posążek i oddawali mu cześć, gdy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na Górze. Więc nie jest prawdą, że nie wolno czynić jakichkolwiek obrazów jak Pani napisała. Gdyby Pani miała rację to by zachodziła sprzeczność w Bogu, ponieważ człowiek jako byt stworzony przez Boga naturalnie tworzy sobie obrazy w umyśle, gdy poznaje jakąś rzecz. Na przykład chłopak widzi dziewczynę i tworzy spontanicznie jej obraz(pojęcie) w umyśle. Dzięki temu może o niej myśleć, gdy nie jest jej pobliżu np u siebie w domu. Pani na pewno ma obrazy w umyśle swoich rodziców/męża/dzieci/znajomych. Ponadto Pan Jezus przyjmując ciało człowiecze stał się widzialnym obrazem. Wielu go widziało i dlatego tworzy się teraz obrazy Pana Jezusa, bo skoro Bóg stał żywym obrazem i był widoczny dla wielu to i dlaczego nie można choć w jakimś niewielkim stopniu przedstawić Go tym, którzy urodzili się po Jego Wniebowstąpieniu. Ponadto Pan Bóg w Księdze Rodzaju sam mówi „uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.” Także Bóg w Piśmie nakazuje tworzenie figur ” „Dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.” (Wj 25,18). Ponadto Salomon wykonuje takie cheruby w Świątyni (1 Krl 6, 23-30)
  Więc pani teza, że nie wolno czynić obrazów czegokolwiek, bo Bóg by sam sobie przeczył. Nie wolno uznawać obrazów i figur jako bożków. W duchowości katolickiej nie uznaje się figur jako bożków. Figury i obrazy pomagają skupić przy modlitwie i skoncentrować się na Osobie Pana Jezusa lub osoby, którą prosimy o wstawiennictwo. Takie obrazy są przydatne, bo jak pewnie Pani wie szatan podczas stara się rozpraszać.

  Co do chrztu. Z tego fragmentu nie wynika, że niemowlęta nie mogą być chrzczone. Proszę zauważyć, Filip nie wydał ogólnej zasady co chrztu, tylko spotkał konkretnego, dorosłego człowieka i na tą sytuacje zareagował. Nie ma tu nic o niemowlętach, tylko o sytuacji gdy dorosły prosi o chrzest. Z tego fragmentu wynika, że dorosły człowiek musi wierzyć, żeby przyjąć chrzest. Tak i też w Kościele Katolickim.

  Proszę zauważyć, że już w ST jest nakaz obrzezania małych chłopców: „Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane Rdz 1 7 ,12. Ponadto Maryja i Józef przynieśli małe dzieciątko Jezus do Świątyni by wypełnić Prawo. Ponadto Pan Jezus zachęcał do żeby przyprowadzać do Niego dzieci: „”Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” /Łk 18,15-17/. Proszę także o słowach św. Pawła „„przestępstwo jednego [Adama] sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający” (Rz 5, 18)” Także dzieci są skażone grzechem. O chrzcie niemowląt wskazuje także tradycja Kościoła. Piszą o tym Święci z II wieku np św Ireneusz z Lyonu.

  Nie ma obowiązkowych opłat za sakramenty. Opłata jest „co łaska”. Proszę także pamiętać, że parafianie mają obowiązek utrzymania parafii (w tym księdza) i przyjęło się, że większe kwoty daje się przy dużych uroczystościach. Jeśli jest taka sytuacja może pani dostać sakrament za darmo. To że niektórzy księżą wykorzystują wiernych to jest ich wina osobista a nie instytucji.

  Nie modlimy się do Maryj. Proszę przeczytać modlitwę Zdrowaś Mario. Jest tam napisane „… Matko Boża módl się za nami”. Maryje prosimy o wstawiennictwo u Boga. A że Maryja może wypraszać łaski świadczy chociaż wesele w Kaanie Galilejskiej. A dlaczego Matka Boża jest wielbiona? Bo przez nią przyszło Zbawienie na świat. Gdyby nie jej zawierzenie Pan Jezus by się nie narodził. Źródłem wszelkich łask jest Jezus Chrystus. Ale proszę pamiętać, że to przez Maryje Pan Jezus wszedł na świat i możemy korzystać z tych łask. I dlatego nazywamy Maryje pośredniczką. Biblia mówi także zeby ją wychwalać. Proszę poczytać jak Anioł pozdrowił Maryję przy Zwiastowaniu. Ponadto Kościół Katolicki nie głosi, że przez Maryje będziemy zbawieni. Nie wiem skąd to Pani wzięła. Także zachęcam do analizy.

  Pozdrawiam

 • Jakub on 30 grudnia 2014

  Dary wypędzania i leczenia nadal są w świecie. Są ogólnodostępne świadectwa uwolnień i uzdrowień. To, że Św Jan miał dar uzdrowienia nie znaczy, że mógł sam z siebie się uzdrowić. Żeby mógł się zdarzyć cud, potrzebna jest wiara człowieka i wola Boża. Ponadto proszę pamiętać, że apostołowie także byli grzesznikami i podlegali skutkom grzechu (w tym chorobom i śmierci). Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy Pan twierdzi, że Pan Jezus dał dary ludziom i im potem zabrał? Nie wiem czy tak Pan sądzi, ale to też jest sprzeczne z Pismem. Choćby Pan Jezus tak stwierdził: „Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 17:14-20). Pan Jezus stwierdził, że kto będzie miał wiarę prawdziwą ten może czynić cuda.

  Punkt 2 – zgadzam się z Panem. Może wcześniej nie konkretnie się wypowiedziałem.

  Punkt 3 – Dlaczego Pan zakłada, że ksiądz się nie zna. Ksiadz zna Pismo, ma 2000 letnią tradycje Kościoła i z pomocą Ducha Świętego jest w stanie rozpoznać czy dany występek jest grzechem. Czy gdyby Panu ktoś powiedział, że cudzołożył to nie potrafiłby Pan rozpoznać, że to grzech? Oczywiście istnieje możliwość że ktoś zatai grzechy, ale wtedy spowiedź jest nieważna. Ponadto to Pan Jezus odpuszcza grzechy poprzez swojego kapłana. Kapłan jest tylko narzędziem. A dlaczego tak jest? Ponieważ Pan Jezus tak zechciał, na co podałem fragment PŚ w poście powyżej. Ponadto inne sakramenty są udzielane na podobnej na zasadzie.

  Co do przypowieści. Po pierwsze wychodzi pan z założenia w swoim artykule, że każda religia jest fałszywa. Nie jest tu udowodnione. Ponadto ksiądz podczas spowiedzi ma wiedzę na temat grzechów człowieka, bo człowiek SAM MU O TYM POWIEDZIAŁ. A że ksiądz zna Pismo Święte, zna zasady Etyki to jest w stanie rozpoznać czy dany uczynek jest grzechem czy nie. Ponadto ksiądz ma opieke Ducha Świętego. Gdyby ksiądz w ciemno rozgrzeszał bez wysłuchania człowieka to wtedy miałby Pan rację.

  Nie wiem dlaczego Pan się pyta jak rozumiem te fragmenty skoro Pan Jezus to wytłumaczył. Aniołowie na końcu świata usuną grzech i wrzucą niegodziwców do piekła. Ksiądz na spowiedzi nie orzeka kto pójdzie do piekła, bo nie zna stanu sumienia człowieka w chwili śmierci, a po drugie niegodziwcy nie chodzą do spowiedzi. Więc ta przypowieść nijak ma się do spowiedzi

 • Przemyslaw Mach on 30 grudnia 2014

  Konradzie kościół nie ma żadnej wiedzy tylko nią manipuluje wy katolicy głosicie innego Jezusa niż ten co jest opisany w NT mój znajomy widział jak księża po skończonej spowiedzi śmiali się z ludzi i obgadywali ich co oni im w konfesjonale mówili oni nie mają w sobie ducha świętego tylko co najwyżej demony a co do tradycji na którą powołuje się Jakub jest to błędne myślenie biblia przestrzega nas przed nią bo ona nie pochodzi od Boga tylko od ludzi i jest w 100% sprzeczna z tym co nauczał Jezus jak był na ziemi i zgadzam się z Robertem że każda religia na ziemi jest fałszywa i są na to dowody a gdzie jej szukać w biblii ludzie którzy uwierzyli Jezusowi w większości nie należeli do żadnych instytucji kościelnych tylko sami praktykowali wiarę na co dzień kolejnym fałszem jest modlenie się do tak zwanych św typu tereska pio jan 2 i inni bałwochwalcy którzy należeli do struktur KK
  zbawienie jest tylko w Jezusie i nie ma pod niebem innego do którego mogli byśmy się modlić i prosić go o zrozumienie i o ducha świętego kolejną rzeczą w KK jest obraz trójcy świętej mówiący o tym że Bóg jest w trzech osobach i jest jednym bytem jest to całkowita bzdura nie mająca żadnego potwierdzenia w biblii Jezus Chrystusa nie jest równy Bogu jest synem bożym i to on jest pośrednikiem między nami a Bogiem kolejną rzeczą jest to że Jezus jako syn człowieczy miał wolną wolę szatan wziął go na górę i pokazał mu wszystkie miasta na ziemi i powiedział jeżeli mi się ukłonisz i oddasz mi hołd dam ci całą ziemię w twoje ręce oczywiście Jezus powiedział że nie zrobi tego i drugi raz kiedy szatan powiedział mu że jeżeli na prawdę jest synem bożym to niech skoczy z przepaści a aniołowie go uratują Jezus mu odrzekł nie będziesz wystawiać na próbę Pana Boga swego na daremno to pokazuje że dogmat trójcy jest fałszywy

 • Robert on 30 grudnia 2014

  1 – Kiedyś przeglądałem kilka filmików na temat uzdrowień i wypędzeń demonów.
  I stwierdzam, że to są jakieś cyrki.
  Demony wykrzykują na księży, klną.
  Często wypędzanie trwa miesiącami.

  Należy zadać sobie podstawowe pytanie, czy Chrystus lub apostołowie mieli jakiekolwiek problemy z demonami?
  Nie, nikt nie przeklinał. One nie miały żadnej władzy.
  Robili z nimi porządek natychmiast.

  Tu sprawa jest prosta: jeżeli ktoś ma dar leczenia i wyrzucania demonów, to powinien każdą chorobę wyleczyć i każdego demona wyrzucić?
  Znasz kogoś takiego?
  Ja nie.
  Być może są takie osoby, ale nie występują w mediach, tylko cicho pracują, bez rozgłosu.

  2 – Tak dary były dane na pewien czas.
  Bardzo łatwo to sprawdzisz czytając dalsze losy apostołów w nowym testamencie.

  3 – Oceniam religie na podstawie Biblii.
  Podaj mi taką, która w pełni działa zgodnie z zasadami Chrystusa i nie dorzuciła własnych wierzeń.

  4 – Kiedy ludzie chcieli sami osądzać kto jest dobry, a kto zły, to Chrystus zakazał:

  „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”.

  Co to jest spowiedź?
  Wysłuchiwanie i rozgrzeszanie lub nie rozgrzeszanie ludzi.
  Czy to nie jest rodzaj sądu?

  Skoro Chrystus zabrania oceny innych ludzi przez wybranych, to na jakiej podstawie robią to księża?

 • Dawid on 30 grudnia 2014

  A co powie pan jak Chrystus powiedział jak odchodził i dał moc Ducha Św apostałom że mają moc przebaczania komu przebaczą temu przebaczą a jak komuś nie to nie będzie miał przebaczone???

 • Robert on 30 grudnia 2014

  Tylko, że apostołów nie ma na ziemi.

  Jeżeli ktoś ma dar Ducha św. od samego Chrystusa w sprawie wyganiania demonów, uzdrawiania, to mu gratuluję.

  Ja takich osób nie znam i nie słyszałem o nich, co nie wyklucza, że gdzieś są lub będą.

  Natomiast, bardzo łatwo można takie osoby rozpoznać – po ich czynach.

 • nadia on 1 stycznia 2015

  Panie Jakubie
  Dobrze Pan zaczal,ze jako Katolika obowiazuje Pana Pismo Swiete I TRADYCJA. Jestem ciekawa ile ma Pan z Biblii a ile z tradycji? Tradycja jest prostsza bo przekazywana od dziecinstwa, natomiast to co jest zawarte w Biblii, to przez kogo jest przekazywane? Do Biblii trzeba samemu siegnac i posprawdzac, czy to co ja robie, jest zgodne z tym co jest napisane w tej ksiedze a nie np. w katechizmie. Przytocze tu werset biblijny : ” Wszak Bog powiedzial: Czcij ojca i matke, oraz: Kto zlorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie smierc. A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekl ojcu lub matce: To, co sie ode mnie jako pomoc nalezy, jest darem na ofiare, Nie musi czcic ani ojca swego, ani matki swojej;tak to uniewazniliscie slowo Boze przez nauke swoja. Obludnicy! Dobrze prorokowal o was Izajasz w slowach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak czesc oddaja, gloszac nauki, ktore sa nakazami ludzkimi.” Mateusza 14:4-9
  No wlasnie a nakazy ludzkie to nic innego jak tradycja. Proponuje tez inny cytat: ”Prorocy prorokuja falszywie, a kaplani nauczaja wedlug wlasnego widzimisie; moj zas lud kocha sie w tym. Lecz co poczniecie, gdy to sie skonczy?” Jeremiasza 5:31
  Jaka masz pewnosc Jakubie,ze ksieza nie ucza tego co chca wg wlasnego widzimisie, skoro nie sprawdzasz w Biblii? A powinno sie sprawdzac dosc czesto jak mowia Dzieje Apostolskie 17:11 ”Ktorzy byli szlachetniejszego usposobienia niz owi w Tesalonice; przyjeli oni Slowo z cala gotowoscia i CODZIENNIE badali Pisma, czy tak sie rzeczy maja.”
  Zachecam Cie do codziennego czytania Biblii po jednym rozdziale na glos i z modlitwa. Po jakims czasie zobaczysz jak Twoje zycie zacznie sie zmieniac w pozytywnym tego slowa znaczeniu. Zaczniesz rozumiec wiecej niz myslisz i bedziesz probowal tym swoim odkryciem podzielic sie z innymi, bo jak mowi Biblia: ”Z obfitosci serca, mowia usta” Mateusza 12:34-35
  Pozdrawiam :)

 • stanislav on 3 stycznia 2015

  Jakubie jest napisane Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie, (pomazańcy) i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem. I jeszcze jest napisane Mateusza 7:22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! I tyle i tylko tyle, kto nie daje temu posłuchu jest antychrystem.

 • stanislav on 3 stycznia 2015

  Robercie w pełni się z tobą zgadzam

 • jar on 4 stycznia 2015

  Dziś wiadomo że pszenica uczyniła rewolucję z mózgiem człowieczym podobno 12tyś lat nazad a wprowadzenie wypieku pieczywa na zakwasie czyli na drożdżach w okrasie staro-egipskim pogłębiło te zmiany tak ,ze dziś gorzkie zioła pojadane co sabas jak i w ostatnią wieczerzę dla oczyszczenia wątroby i wzmocnienia ciała a tym i ducha/duszy uważamy za chwasty i tróciznę pojadając pszenicę genetyczną z sieci marketów Tesko, która to czyni nam kolejną rewolucję – ewolucję czyli metamorfozę w umyśle i ciele oraz duszy.Jak na tą chwilę chwasty ,,na spalenie”….czyli na wdychanie dymu ziół w tym ,,marychy” konopnej zdrowej jako olej a pszenicę ,,do spichlerza”…A co po tym?….- na kaszę, mąkę a może też na spalenie ? A co z żytem, owsem prosem i jęczmieniem? gdze owsianka i razowy clebek?Wolna ci człowieku wola ! To bogowie bawią się w genetykę a ty człeczyno powolny jej bądz by naród ,,wybrany” pieniądz na tobie pszenicą robił! A tobie wara od zdrowodajnych korzonków.

 • Dawid on 4 stycznia 2015

  Owszem ale przeciez apostał Piotr 1 papiez przekazał wladze swojemu nastepcy i tak az do dzis…

 • Robert on 4 stycznia 2015

  Możesz wskazać werset w Biblii, w którym papież czy jakakolwiek inna religia jest kontynuacją działań apostołów?

  Tak na marginesie, fałszywie wywyższa się Piotra do roli liderów wszystkich apostołów.
  Wskazuje na to Nowy Testament, w którym Paweł spotkawszy Piotra upominał go.
  Tam nie było żadnej hierarchii.
  Paweł działał całkowicie poza wpływem innych apostołów.

  Wszystkim kierował Duch św, a nie jeden wybrany apostoł.

 • Przemyslaw Mach on 4 stycznia 2015

  A co do wyganiania demonów z opętanych ludzi to ludzie wszyscy myślą że trzeba wykonywać jakieś rytuały czy dziwne zawiłe mowy w biblii jest dokładnie napisane jak to robili apostołowie najczęściej nakładali rękę na głowę z opętanego i mówił żeby duch w imię Jezusa Chrystusa opuścił ciało danego osobnika a co do tego czy ktoś ma taki dar hmm ja uważam że jak ktoś ma mocną wiarę w zbawiciela i idzie jego drogami to jak by on tak zrobił jak apostołowie to na pewno taki duch by wyszedł z danej osoby nie jest to nic nie zwykłego tylko normalna sprawa biblia pisze dokładnie że ludzie po Jezusie będą robić większe cuda od niego samego jest film o chińskich chrześcijanach oni właśnie w taki sposób karzą odejść demonowi z ludzi opętanych ale nikt tam się tym nie szczyci tylko z pokorą do tego podchodzi a najważniejsze żeby nie wątpić bo to dzięki wierze człowiek wzrasta w zbawicielu

 • Gutek on 4 stycznia 2015

  No to co teraz będzie z ta spowiedzią w najnowszej religii zaplanowanej przez global ?
  Jak czytam sa tu już na portalu „jego skowronki” .

 • Przemyslaw Mach on 4 stycznia 2015

  możesz rozwinąć bardziej swoją myśl bo nie wiem do końca o co ci chodzi i kto jest skowronkiem na tym portalu

 • Gutek on 4 stycznia 2015

  Panie Robercie – sa,sa „apostołowie” i teraz ,jak choćby dwaj doktorzy Rydzyk i Natanek ale chyba nie wchodzą sobie w droge.
  Biznes jest biznes !

 • waldek on 7 stycznia 2015

  kosciół oficjalnie do 13 wieku nie spowiadał nikogo. Tu macie odpowiedz.

 • Robert on 8 stycznia 2015

  Waldek, coś to za paszkwil tutaj wrzucił.

  Przecież to jest jakaś powieść obrażająca Boga.

  Napisz swoje zdanie, opisz z czym się nie zgadzasz, potwierdź to wersetami biblijnymi.

  1 – Skąd masz takie info, że imię Boga to Jahwe?

  2 – Daj na to werset; „jak wiemy z Księgi Stworzenia, węże zaczęły pełzać po ziemi dopiero po wypędzeniu człowieka”

  3 – Tu już przegiąłeś.

  Po tych słowach usuwam te oszczerstwa:

  „Ale to mu nie wyszło, więc utopił wszystkich ludzi na świecie (od noworodków, po staruszki), wraz ze zwierzętami i roślinami (od chomików-zwyrodnialców, po hultajskie stokrotki), zostawiając jedynie jedną 8-osobową rodzinę znęcającego się nad własnymi dziećmi chronicznego alkoholika (Noe)”

  Chcesz publikować takie bzdury, poszukaj sobie innego blogu.

 • Kamil on 28 stycznia 2015

  Nie interpretujcie niczego, kazda interpretacja kazdego subskryptu jest nieprawdziwa i niewlasciwa.
  W dziele Judasza Talmud Jmmanuel nie ma na temat spowiedzi zadnej informacji.Wszyscy na w/w pytania doszukujecie sie odpowiedzi, ktorej nigdy nie znajdziecie.
  Posiadam oryginalna i bezposrednia wersje Talmudu tlumaczona z jezyka aramejskiego na jezyk niemiecki.
  (jest tez przelozona na angielski, ale to juz nie jest oryginal.
  Isa Rashid znal aramejski.Wkrotce po przetlumaczeniu Talmudu zostal zamordowany wraz z cala rodzina.Rekopis tlumaczenia znajduje sie w bezpiecznym miejscu w Szwajcarii.

  Pozdrawiam
  Kamil Kossowski

  PS to wszstko nie ma sensu przy 3300 sektach , 5200 swietych i 2500 bogow.

  Karol Marx powiedzial; Religia to opium dla ludu

  Ernest Hemingway powiedzial; Kazdy myslacy czlowiek jest ateista

 • Damian on 4 lutego 2015

  Witam,

  Problem polega na tym, że to szatan jest Panem na ziemi i on robi każdemu pranie mózgu głównie przez podawanie fałszywej prawdy oraz manipulacje w mediach wszelkiej maści.Myślę, że największą bronią Szatana przeciw ludzkości jest WATYKAN.

  Druga sprawa jest widoczna gołym okiem.Ludzie bałwochwalą dzień w dzień.W większości chrześcijańskich rodzin odprawia się modły do obrazów,figurek i świętych.Najgorsze jest to, że najwięcej ludzie bałwochwalą nieświadomie przez takie szatańskie „triki” jak np. znaki zodiaku , tarot, wróżki, horoskopy i inne obrzędy satanistyczne rzekomo przewidujące przyszłość człowieka. Nikt ale to nikt oprócz Boga i Jezusa Chrystusa nie jest w stanie przewidzieć przyszłości ! Niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności i o tym należy pamiętać !

  Pozdrawiam.

 • Przemyslaw Mach on 11 lutego 2015

  Dobrze Kamilu proszę w takim razie o konkrety i żródła twoich wyjaśnień czy ty opierasz sie na tym co mędrcy na kanale youtube głoszą bo mają takie wizje a jezeli mogę wiedziec Kamilu co uwarzasz za prawdę pytam z ciekawosci bo tak bedzie latwiej prowadzic dyskusje

 • Kamil on 12 lutego 2015

  Juz odpowiadam;
  otoz w roku 1963 w Dolinie Hinnom w Jerozolimie (za murami dawnej metropolii )Albert Meier i Isa Rashid znalezli tzw.zwoje aramejskie, o ktorych Watykan wie ale ich nie ma. Byly to zapisy o dziwo Judasa Ischkeriotha tego, ktory NIE BYL ZDRAJCA .Zdrady dokonal Judas Ishariot pochodzacy z dzielnicy, osiedla Ariot syna Simeona. Simeon nalezal do sekty, ktora zamierzala wywolac powstanie przeciwko rzymianom. Jimmanuel i J.Ischerioth dobrze wiedzieli o tym, dlytego ojciec prawdziwego ZDRAJCY chcial za wszelka cene usunac Jmmanuela. .I tak sie stalo doprowadzili do ukrzyzowania (palce takze maczal w tym Saul). Drogi Przemku (blednie nazywany) Jezus przezyl ukrzyzowanie. Konstanyn i wczesniej inni nigdy grobu nie znalezli .W dojsciu do zdrowia pomogli mu w ciezkich chwilach jego przyjaciele z Indii. Kiedy odzyskal przytomnosc i mogl stanac na wlasnych nogach.
  ,opuscil grote, dalej wiesz co bylo. Po tym fakcie opuscil Jmmanuel Jerozolime i udal sie nierozpoznany do Damaszku( na dwa lata). Stamtad w towarzystwie swojej matki , brata Tomasza, Judasza i Marii – Magdaleny udali sie do Indii. Maria matka Jmmanuela zmarla w wieku ok. 66 lat i jest pochowana w Murree w Pakistanie, wtedy Jmmanuel mial 38 lat. Majac 45 lat ozenil sie i mial liczne potomstwo Zmarl 9 Maja 111 roku i jego grob znajduje sie do dzisiaj w SRINAGARZE . Jak wspominalem najstarszy syn Jmmanuela – Jozef , przeniosl w/w zwoje – do Jerozolimy i ukryl je w grobie gdzie Jmmanuel przebywal 3 dni. Tlumacz zwojow szkoda , ze przetlumaczyl tylko 1/3 calosci.Z polecenia frakcji religijnych zamordowano go wraz z cala rodzina , a dom spalono.Reszata zwoji ukryta w murach domu zginela na zawsze. Reczne tlumaczenia znajduja sie w Swajcarii w bezpiecznam miejscu.
  Jmmanuel powiedzial; …i minie dwa razy po 1000 lat i wiecej i wszyscy dowiedza sie prawdy.
  Na koniec …do dzisiaj zyje jeszcze w Indiach potomek Jmmanuela …zob w Youtube

  Pozdrawiam serdecznie
  Kamil

 • Robert on 12 lutego 2015

  Kamil bardzo cię proszę.

  Nie propaguj informacji, które sprzeczne są z Biblią.
  Przedstawiłeś swoje zdanie – ok.
  Teraz już zaczynasz reklamować anty Biblie – na co nie ma zgody.

  Za chwilę odkryją powieść filozoficzną, w której napiszą, że Chrystus to ufoludek, a wiele ludzi to kupi.

 • Przemyslaw Mach on 12 lutego 2015

  Kamil jest tyle historii na temat powstania Biblii i o samym Jezusie że głowa mała i 99% to fake 1% to to że biblia jest prawdziwa i a jako jedyna księga na świecie wiele razy była zakazywana po co tyle historii się tworzy na jej temat żeby ją zdyskredytować i odciągnąć od niej ludzi którzy byli by w stanie uwierzyć w Syna Bożego jeżeli uważasz inaczej to dalsza dyskusja nie ma sensu bo może przerodzić się w kłótnię masz swoje zdanie ok ale sam internet nie jest do końca dobrym zbiorem wiedzy żeby odszukać prawdę

 • Kamil on 12 lutego 2015

  Przepraszam Robercie, mysle, ze to Ciebie dotknela indoktrynacja,
  biblia, koran czy ksiegi Mojzeszowe kto je widzial.Talmud nie jest subskryptem, jest pisany przez jedna osobe i nikt z tego nie zrobil kopii. Kup sobie Talmud Jmmanuel zaplac 50 dolarow, uprzednio zadzwon do niejakiego Michaela Horna i porozmawiaj z nim…znasz angielski. USA .Gosc zna sprawe lepiej niz Ty (przepraszam)
  A tak w nawiasie dla innych cywilizacji kim Ty jestes …nie ufoludkiem? Talmud nie jest biblia i nie przytaczam tu zadnych sprzeciwow przciwko biblii, ktora od dawna nazywam arcydzielem literackim nasze przeszlosci Jest jednak pewne, ze po drodze ludzkosci, skreslano, albo dopisywano liczne fragmenty lub zawarte jej tresci.Ci , ktorzy to czynili robili to dla takich czy innych korzysci.Drogi Robercie nie jestem Twoim wrogiem, jestes ekonomista a nie historykiem.Nie chodzi tu o kupno jakiej propagandy, tu chodzi o prawde. Jezeli Ty wierzysz w aniolki i diabelki to nie rozumie Twojej strony.Porownaj sie np. z Racjonalista.pl, czy to takze puknieci, ci ktorzy nie akceptuja glupoty.Twoja strona jest bardzo fajna.Dlaczego zamykasz ludziom buzie.Nikt tu nie bluzni, prowadzimy tylko i wylacznie dyskusje. przypomnij sobie z historii co robiono z ludzmi gdy wyrazali inne poglady…Ile lat na indeksie byle cenne ksiazki,ile wymordowano istnien.
  UFO moj drogi Przyjacielu to wlasnie temat, ktory nie podchodzi rzadom swiata jak i kosciolowi.Chcesz zobaczyc dowody, zobacz co pisze na ten temat Igor Witkowski, Eduard Meier Elisabeth Klarer i inni. Masz przebitki ignorancji i nietolerancji.Biblia jest dzielem, ale nie drogowskazem .Nie chce Ciebie przkonywac, wierz w co chcesz. To wlasnie droga demokracji, wolnosci slowa. Pamietasz sytucje po ukazaniu sie ksiazki Salmana Rushdiego…

  Pozdrawiam Kamil

  Jak chcesz usun wszystko, przeciez to Twoja strona,
  gdzie jest prawda ? kto o niej mowi, kto jest klamca ?
  zjedz do Sokratesa, zacznij od poczatku…
  PS Pomysl o tym…Nie osadzaj !!!

  Do Przemka ; zobacz roznice Kreacja – Bog
  zob. np co na ten temat mowi David Icke

 • Robert on 13 lutego 2015

  Kamil masz prawo mieć swoje poglądy.

  Natomiast poglądy moje i tego bloga są niezmienne: Bóg, Chrystus i Biblia.
  Wszystko inne uważam za fałsz.

  Przykro mi ale nie interesuje mnie cywilizacja religii, ani poglądy żydów, którzy opierają się na fałszu, jakim jest talmud.

  Tak tu masz rację: jestem nietolerancyjny na fałsz.
  Dlaczego?
  Opisałem to w warunkach komentowania tego bloga.
  Nie mogę pozwolić na to, aby różne religie czy poglądy z którymi się nie zgadzam przejęły to forum.
  A prób było wiele.

  Ja nie chcę nic usuwać :)

  Przykro mi ale David Icke nie jest autorytetem religijnym.
  Skoro wzorujesz się na ludziach, którzy mówią, iż wiedzę posiedli od „jakiś duchów”, to nie jest nam po drodze.
  Jak masz pewność, że mówi prawdę?

 • Damian on 13 lutego 2015

  Witam,

  Kamil przez chwilę bacznie obserwowałem o czym tutaj napisałeś i jakie masz poglądy.Skończyłem kiedy powołałeś się na Davida Icke.Nie będę się nawet wypowiadał na temat tego prowokatora,satanisty.

  Pozdrawiam

 • Robson on 13 lutego 2015

  Witam !
  Damian napisał : „Nikt ale to nikt oprócz Boga i Jezusa Chrystusa nie jest w stanie przewidzieć przyszłości ! ”
  W takim razie co powiesz na Mk 13 :32 ” Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. ” ???
  Czyli Jezus wszystkiego nie wie ! Jak to się ma do Boga Trójedynego ?

 • karol on 18 lutego 2015

  Modlitwa do świętego w KK polega na tym, że człowiek modli się do Boga za stawiennictwem świętego.
  Można tworzyć święte wizerunki bo na świat przyszedł Jezus i objawił Siebie ludziom.

  Dlaczego przeciwnicy KK (obecni na tym forum) nie odnosicie się do cytatów w ktorych Jezus wyraźnie daje moc apostołom w Swoim imieniu odpuszczać grzechy??? Cytaty te podawał Jakub czy kto§ inny.

 • Robert on 18 lutego 2015

  Myślę Karol, że jak masz otwarty umysł i czytasz Biblie, to sam dojdziesz do wniosków, czy można modlić się do obrazów.
  Nie uciekniesz od tych kilkunastu wersetów – https://zastopujczas.pl/biblia/dlaczego-tak-trudno-uwierzyc

  Czy ktoś tutaj zwalcza KK?
  Ja nie.
  Ja jestem zwolennikiem prawdy. KK ma dużo fałszywych doktryn, jak obrazy.

  Chrystus wyraźnie powiedział, że nikt nie ma prawa osądzać ludzi. Zrobią to aniołowie.
  To jakie prawa mieli apostołowie, nie jest tożsame z tym co ma człowiek.

  Czy znasz księdza, biskupa, papieża który wyrzuca demony, leczy ludzi?
  Tylko uwaga: leczyć oznacza uzdrowić każdą osobę. Tak jak robili to apostołowie.

  Więc nie możesz wycinać myśl z Biblii i poddawać ją pod KK.

  Jeżeli ksiądz ma dar duch świętego i pozwolenie na odpuszczanie grzechów, to tak jak apostołowie powinien mieć dar uzdrawiania czy wyganiania demonów.
  Znasz kogoś takiego ze swojego otoczenie?
  A jeżeli nie, to jakim prawem to robią?

 • Marek on 27 lutego 2015

  Niestety nie po drodze mi z każdym, kto jest uzależniony od jakiejkolwiek ideologii religijnej. Ja rozumiem, że coś co zostało wpojone praktycznie od urodzenia jest prawie niemożliwe do wyeliminowania. ale mnie się to udało i nie znaczy to wcale, że jestem ateistą. Uważam, że postrzeganie Boga z perspektywy Biblii jest olbrzymim uproszczeniem, w stopniu możliwym do zrozumienia przez człowieka. Zresztą współczesny katolicyzm (co chyba nie jest jakimś odkryciem) został stworzony przez cesarza Konstantyna na soborze w Nicei w roku 325 według nauczania św Pawła, który odrzucił wszystkie nakazy judaizmu, aby nowa religia była do przyjęcia przez pogan. A przecież nauka Jezusa była zgodna z nakazami judaizmu (obrzezanie, koszerność). Tam z wielu ksiąg Nowego Testamentu zostały tylko cztery, a katolicyzm w tym wydaniu był doskonałym narzędziem władzy. A już zupełnym nieporozumieniem jest według mnie włączenie do kanonu Starego Testamentu. Radzę go sobie poczytać ze zrozumieniem. Ocieka krwią i przemocą i jest pełen sprzeczności. Oczywiście sądzę, że ten świat nie powstał przypadkiem, jak mówi współczesna nauka. Istnieje jakaś Istota, która miała pomysł, zaprojektowała i zrealizowała to wszystko. I tylko ona wie poco to wszystko, a my nie jesteśmy w stanie pojąć ani tej istoty, ani celu. Istnieje wprawdzie wiele przypuszczeń, ale czy prawdziwych? A różnych religii próbujących wyjaśnić sens istnienia było i jest wiele i każda uważa się za jedynie słuszną. To by było tyle w olbrzymim skrócie. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej, to internet jest pełen różnych informacji na ten temat. Wystarczą dobre chęci, a nie zaślepienie ideologią.

 • mariusz on 22 marca 2015

  „· Ich duchowny przywódca nawet zasiada na tronie.

  · On wydaje dekrety w swoim imieniu.

  · On naśmiewa się z MOJEGO Kija z żelaza (Psalm 2:9, 23:4) i nazywa go berłem.

  · On wyśmiewa się z MOJEGO Płaszcza Sprawiedliwości (Księga Izajasza 61:10) i nosi płaszcz ozdobiony najkosztowniejszymi klejnotami.

  · On drwi z MEGO Trenu, który wypełnia Świątynie (Księga Izajasza 6:1) i jego szata ma na sobie długi tren.

  · On nawet drwi z MOJEGO Świętego Słowa i zmusza MOICH ludzi do nazywania go: “Jego świętobliwość”.

  · On, ten duchowny przywódca jest znany na cały świat.

  · Są również inni duchowi liderzy w innych kościelnych organizacjach, które są pouczane, że mają czcić człowieka narodzonego zwykle z kobiety, ale nie z dziewicy.

  · Ten oszukańczy, duchowy przywódca zmusza ludzi do kłaniania się u jego stóp, drwiąc z MOJEGO Słowa, które mówi, że: “Na moje życie – mówi PAN – przede MNĄ zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wyzna, że JAHUSZUA ha MASZIJACH jest PANEM”. (List do Rzymian rozdz. 14, wiersz 11).

  · Inny duchowy przywódca stara się dodać innego do BÓSTWA.

  · Ten przywódca duchowy daje MOJĄ komunie i nigdy nie chce powiedzieć ludziom, aby żałowali za swoje grzechy i aby się nawrócili.

  · To wszystko jest na pokaz.

  · Ci, którzy idą za tym duchowym przywódcą pójdą za nim do piekła i do Jeziora Ognia.

  · Nie ma nic Świętego w tym bezbożnym, gdyż on stara się zająć MOJE miejsce.

  · To jest część tej oszukańczej oblubienicy, która jest smrodem w MOICH Nozdrzach.

  · Ten duchowy lider nigdy nie pochyli się tak nisko w jego oczach, lub w oczach innych, aby obmyć innych stopy.

  · Ta kościelna organizacja jest najbogatsza na świecie, ale oni są najbiedniejsi w wierze.

  · Ten, który prowadzi na bezdroża tak wielu, nawet prowadzi ich do wyznawania jemu swoich grzechów.

  · Ten śmie drwić z TEGO jedynego, który ma prawo być SĘDZIĄ całej ludzkości, a pomimo to kapłani są pouczani, że mają prawo ustalania pokuty.

  · Oni osądzają grzechy innych i księża określają wyrok. Nikt, kto to czyni, nie jest częścią MOJEJ Oblubienicy! Oni są smrodem dla MOICH Nozdrzy!

  · Nawet forma transportu drwi ze sposobu, w jaki JA jechałem na ośle. Oni nawet drwią ze znaku krzyża.

  · To jest tylko część oszukańczej oblubienicy. Oni mówią w języku dawno zapomnianym, wyłącznym dla uczonych (Język łaciński). ”
  https://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/catholic_church.htm

 • Grażyna on 2 lipca 2015

  nikt nikogo nie może spowiadać,bo sam źle czyni.I nikt nie jest właścicielem nieba tylko Wszechmocny.Jeśli skrzywdzę księdza czy kogoś innego z kleru to mogę go przeprosić i Boga jego Stwórcę.Ale jak skrzywdzę matkę to nie mogę przepraszać kleru,jedynie ją i oczywiście Wszechmocnego jej Stwórcę.I tak z każdym.To straszne,że staruszek klęczy przed jurnym księdzem i pokornie mu szepce to o co sam do siebie ma pretensję.

 • Mariusz on 12 sierpnia 2015

  Podam przykład jak udaje się „fałszywemu prorokowi” z Watykanu zwodzić całą masę ludzi? Na pewno jednym z czynników jest ich wyspecjalizowanie w wyrywaniu z kontekstu i przeinaczaniu słów Pisma Świętego, którego szeregowi wyznawcy praktycznie nie znają i nie chcą poznać. Dla przykładu w celu poparcia własnego dogmatu powołują się na ten tekst:

  „Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie” (Jana 6:53).

  Co tak naprawdę to oznacza? Jezusmówi dalej:

  „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem” (Jana 6:63).

  Tak, więc, jeśli „ciało na nic się nie przyda”, dlaczego mielibyśmy spożywać ciało Chrystusa w celu posiadania życia wiecznego? Zatem nie ma to sensu, prawda?

  Pan mówi nam, że słowa, które On wypowiada są „duchem”, czyli że nie jest to nauczanie literalne, ale duchowe. Język ten doskonale łączy się ze stwierdzeniem apostoła Pawła:

  „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza” (Rzymian 12:1).

  W nauce Starego Testamentu, chleb był również symbolem Słowa Bożego, a „karmienie się nim” znaczyło poznawanie i przestrzeganie praw Bożych, spójrzmy:
  „Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana” (5 Mojżesza 8:3).

  Chrystus mówi do zebranego tłumu, że jest On posłanym przez Boga Mesjaszem – Słowem, które jest ponad „Torą”, ponad Prawem przekazanym przez Mojżesza.
  „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; (50) tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa” (Jana 6:49-50).

  Jezus nie rozkazuje ludziom, aby dosłownie jedli Jego ciało i pili Jego krew, On przekazuje im rdzeń chrześcijańskiej wiary: „To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.” (Jana 6:29).

 • Mariusz on 12 sierpnia 2015

  A czy wiecie, iz Chrystus podczas pobytu na ziemi przewidział przyszłe odstepstwo od prawdziwej wiary mówiąc do uczniów:

  „Albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu mówiąc ” Jam jest Chrystus” i wielu zwiodą”

  Wypełniło sie to niemal w sposób dosłowny przez ……..kapłanów katolickich, którzy wg oficjalnego nauczania KK:
  – działają w imieniu Chrystusa,
  – z rangi kapłaństwa posiadają oficjalny tytuł Alter Christus
  czyli tłumacząc „inny, drugi Chrystus”
  – zwodzą wielu ( skala działania i wpływów KK jest olbrzymia)

 • Zbigniew on 9 października 2015

  Dołączam do dyskutantów w liczbie 18, a jako pierwsza napisała Nadia oświadczając, że ma uprzedzenia, czy też zniechęcenia do spowiedzi konfesyjnej, takiej szeptanej na ucho przed konfesjonałem lub innym meblem. Pisze Nadia, że księża opierają się przeważnie na wersecie Ewangelii wg Mateusza 18,18, który brzmi: „Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” Werset ten dotyczy napomnień braterskich i z całą pewnością nie ma nic wspólnego ze spowiedzią.
  Wszystkich chrześcijan obowiązuje jedno Pismo Święte, którym jest Biblia. Y tutaj należy dokonać pewnego rozróżnienia. Biblia jako Pismo Święte uznawana jest przez dwa wyznania: przez judaizm oraz przez chrześcijaństwo. Dla judaizmu Pismem Świętym jest pierwsza część Biblii zwana Starym Testamentem, przy czym wyznawcy judaizmu, a są nimi przede wszystkim Izraelczycy, czyli inaczej Żydzi uznają tylko tę jedną Księgę tj. Stary Testament w odróżnieniu od chrześcijan, którzy obie części Biblii tj. Stary Testament i Nowy Testament uważają za jedno Pismo Święte. Znakomita część Starego Testamentu nie ma żadnego związku sensu stricte z „naszym” chrześcijańskim Pismem Świętym, ale pewne konotacje pozwalają na traktowanie Starego Testamentu, a szczególnie Księgi I – Genezis (Księga Rodzaju) i częściowo Księgi II – Exodus (Księga Wyjścia) łącznie z Nowym Testamentem za jedno Pismo Święte. Należałoby postawić pytanie: Co Biblia jako Pismo Święte mówi o spowiedzi grzechów przed kapłanem? Otóż Pismo Święte nigdzie nie wspomina, a więc i nie poucza o spowiedzi grzechów przed kapłanem. „Nowe Przymierze” inaczej zwane Nowym Testamentem nie zna pojęcia kapłan – kapłani, lecz w Nowym Testamencie wszyscy wierzący chrześcijanie, z wyjątkiem katolików, są kapłanami. Św. Piotr w swoim 1 Liście pisze min.: „Wy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię, staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe, miłe Bogu ofiary (…) Wy natomiast jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność Boga. Jezus Chrystus jest naszym wielkim Arcykapłanem, a my w niego wierzący stanowimy owo święte kapłaństwo. W 1 Liście Jana 1,9 jest napisane, że wierni mają wyznawać grzechy Bogu, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam je wybaczyć. Spowiedź i wyznanie grzechów bezpośrednio Bogu można przyrównać do rozmowy z Bogiem, bo wszak rozmową w jakimś sensie to jest, tak jak modlitwa o której w Ewangelii Mateusza Mt 6,6 znajdujemy takie oto pouczenie: „Ty zaś, gdy będziesz sie modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to”.

 • mirek on 2 maja 2016

  trzeba spowiadać się przed księdzem a nie psychologiem

 • Robert on 2 maja 2016

  @Mirek

  Może raczej przed Bogiem :)

 • Agnieszka on 2 maja 2016

  Jeśli mogę, zapraszam do przeczytania mojego i Przemysława artykułu na blogu:
  https://poznajprawdeblog.wordpress.com/
  Spowiedź – przed kim? Ludźmi czy Bogiem?
  Dziękuję.

 • Piotr on 14 maja 2016

  mirek on 2 maja 2016
  trzeba spowiadać się przed księdzem a nie psychologiem

  Robert on 2 maja 2016
  @Mirek
  Może raczej przed Bogiem :)

  MIRKU i wszyscy inni, którzy uważają podobnie…to ROBERT ma rację! „Czy grzesznik, może spowiadać grzesznika”? ”Czy ślepy może prowadzic slepego”? GRZESZNIK TO TEZ SLEPIEC !

 • mirek on 17 maja 2016

  To Jakub ma rację, spowiadać się przed Panem Bogiem bezpośrednio, zazdroszczę wam relacji jak usłyszycie pokutę naukę i rozgrzeszenie a morze odmowę rozgrzeszenia . Tylko jedna religia jest objawiona Kościół Katolicki reszta to wymysł człowieka s .Michaela Pawlik .Każdy pozna Prawdę najpóżniej w 3 albo 30 dniu po .Cz boicie się już .

 • Jerzy on 23 lipca 2016

  Robercie. w swym artykule nawet na kilka kroków nie zbliżyłeś się do tematu spowiedzi a który sama Biblia opisuje już od Starego testamentu.Proponuję dokładnie poszukać i zapoznać się z tematem zanim zaczniesz szkalować i krytykowyć inne wyznania.
  Pozdrawiam.

 • Robert on 24 lipca 2016

  Jerzy, bardzo proszę o argumenty biblijne.
  Wskaż werset, w którym apostołowie spowiadali inne osoby.

  Te wersety mówią wszystko:
  „28Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”.
  „29A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”.

  Z przypowieści Chrystusa wynika, że ludzie nie mają kompetencji do orzekania o innych osobach.
  Chrystus powiedział: nie wolno wam tego robić bo wyrwiecie pszenicę.

 • Tomek on 19 lutego 2017

  Panie Robercie zgadzam się z tą przypowieścią tylko po co w takim razie apostołowie dostali dary odpuszczania grzechów, skoro nie spowiadali innych ludzi jak rozumieć „komu grzechy odpuścicie będą odpuszczone , komu zatrzymacie będą zatrzymane”?

 • Robert on 19 lutego 2017

  Tomek,

  sam sobie odpowiedziałeś.
  To co apostołowie dostali w darze Ducha świętego, to nie dostali wszyscy.

 • Tomek on 19 lutego 2017

  Rozumiem ale poco im ten dar skoro nie spowiadali nikogo?

 • Robert on 21 lutego 2017

  Tomek,

  O jakim darze piszesz i o kim konkretnie?

 • Tomek on 21 lutego 2017

  O darze odpuszczania grzechów który dostali apostołowie

 • Albatros on 22 lutego 2017

  Tomek

  Miałem już zakończyć pisanie, na blogu, jednak ze względu na Ciebie i podobnie myślących, chce pomóc.

  Jeszu Chrystus miał moc, odpuszczania złych uczynków, tzw grzechów, ponieważ znał każdego na wylot ! Lecz mimo tej mocy nie odpuszczał każdemu! Tylko tym, którzy wyrażali skruchę i autentyczne nawrócenie! Jak można odpuścić takiej osobie, która tego nie chce i jeszcze wyszydza Cie!!!
  Dlatego jest napisane :)
  „komu grzechy odpuścicie będą odpuszczone , komu zatrzymacie będą zatrzymane”?

  Uczniowie Chrystusa, tez tak czynili, nie mieli takiej mocy jak JESZU , jednak zostali pouczeni, jak to robić, nie musieli mieć nawet daru! Jednak dar Ducha Św. pomagał im, rozpoznawać ludzi bez wysłuchiwania ich.
  Widzieli, kto przychodzi do nich szczerze a kto na pokaz !!!
  TO NIE BYŁA SPOWIEDŻ , ludzie dobrowolnie przychodzili wyrazić skruchę, nieraz były to dłuższe rozmowy z uczniami …..

  My również możemy, odpuścić/wybaczyć tym, którzy nas
  skrzywdzili w jakiś sposób, jednak wtedy, gdy widzimy i czujemy, że ta osoba zmieniła się, prosi o wybaczenie, nawet płacze ……
  Hierarchia KK , samozwańczo, bałwochwalczo, wprowadziła spowiedż , jakieś 1000 lat po ukrzyżowaniu Chrystusa.
  Przez tak długi czas, tak wryło się to w umysł, ze bez obudzenia i zrozumienia, takie osoby będą spowiadać sie i spowiadać ….
  Ksiądz, siedzi sobie w małej budce zwanej konfesjonałem, a ta nazwa, działa na nas, paraliżująco. Ludzie stoja w kolejce a ksiądz , nawet nie widzi spowiadajacego się a tym bardziej nie zna!!!
  Posłucha zapuka i koniec – „jestes czysty” ???
  JEST TO OBŁUDNY PLAGIAT , jak wiele innych – wprowadzonych przez Hierarchię KK – od powstania tej religii !!!
  Lecz dodam szczerze, że nie jeden ksiądz, robi to uczciwie i z autentycznym przekonaniem, że czyni dobrze !!!
  Tacy księża . . . tak jak my, są niewolnikami SYSTEMU !!!

  W dodatku, nakazuje sie nam, jak najcześciej spowiadać, bo i tak do końca życia jestesmy grzeszni ! TOTALNY ABSURD , TO PO CO WOGÓLE SPOWIEDŻ !!!

  Są tacy księża, którzy budza się i odchodza, bo zrozumieli, że ślubowanie i przysięganie to fałsz! Zresztą w ewangeliach i listach Pawła, pisze o tym !!!

  Tak samo, prowadzenie jakichkolwiek mszy , obrządków i komunii, jest bez sensu (delikatnie mówiąc) !!!
  Jednak , każdy z nas, ma wolna wolę, ja nie mogę i nie chcę narzucać czegokolwiek innym osobom, mogę tylko wyjaśniać i proponować ! Jednak wybór należy do Ciebie !

  Tomaszu, myślę że wiele Ci wyjasniłem … dawno temu, tez miałem podobne problemy, jak Ty i wielu innych !!!

 • Tomasz on 22 lutego 2017

  Witam Panie Robercie ma takie pytanie trochę odbiega od tematu ale zapytam częsta w telewizji puszczają film „kod da vinci” nigdy nie oglądałem go w całości ale co ten film chce udowodnić? zastanawiające jest częstotliwość emisji tego filmu.
  Pozdrawiam.

 • smyxx on 22 lutego 2017

  waldek on 7 stycznia 2015
  kosciół oficjalnie do 13 wieku nie spowiadał nikogo…………..niezupełnie tak było bo było tak :// Jeszcze w roku 589 III synod w Toledo w kanonie XI stwierdzał, że oto w niektórych hiszpańskich kościołach pojawiła się obrzydliwa nowość (exsecrabilis praesumptio): mianowicie ludzie po nagrzeszeniu idą zaraz do kapłana i zawracają mu głowę prośbami o odpuszczenie. Synod stanowczo nakazywał w tej materii powrót do dawnych form. Regularne „bieganie do kapłana”, porównywanego teraz do lekarza opatrującego rany, zalecił dopiero IV Sobór Laterański z roku 1215 //……………te dawne formy polegały na tym ,że jedynie elity w przypadku popełnienia np jakiejś zbrodni spowiadały się i to zazwyczaj u samych biskupów , wg mnie ta fraza z „nowego testamentu ” o odpuszczaniu grzechów jest późniejszą wstawką kleru

 • Robert on 23 lutego 2017

  Tomasz,

  chyba tu nie pomogę, bo już dawno oglądałem ten film.
  Może ktoś pomoże, kto niedawno oglądał…

 • Robert on 23 lutego 2017

  Albatros,

  bardzo dobry komentarz…

 • anonimek mały on 5 czerwca 2018

  A można się wyspowiadać przyjacielowi albo dziewczynie jak się czuje taką potrzebę?

 • Robert on 6 czerwca 2018

  anonimek mały

  Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Chrystus:

  Tymoteusza 2:5
  „Jeden bowiem Bóg, jeden i pośrednik Boga i ludzi: człowiek Pomazaniec Jeszu”.

  Jana 14:6
  „Odpowiedział mu Jeszu: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZE MNIE”.

  Dzieje Apostolskie 4:12 (BT)
  „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

 • Koko on 15 lipca 2018

  Chce tylko zwrócić uwagę że spowiedź uszną wprowadził irlandzki mnich dopiero w którymś wieku, sama spowiedź była ale w formie ogólnej , najbardziej pasuje mi tutaj sentencja na początku mszy świętej, wg mnie to jest wystarczające uznanie swoich win i wyrażenie skruchy. Spowiedź uszna -to już moja dywagacja- pewnie tak jak wszystko w KK zostało wprowadzone po to żeby mieć haka na ludzi zwłaszcza tych lepiej postawionych a co za tym idzi kasiorke żeby grzechy na jaw mie wyszły. Moja wiara sie zmieniła po 40 latach i po zapoznaniu sie z fałszem i zakłamaniem KK nadal praktykuje ale robie to tak jak należy. Dzień święty to czczenie Boga, komunia to dzielenie sie pokarmem na pamiątke o jaką prosił Jezus, spowiedż Bogu na początku mszy. Tak na marginesie w modlitwie Pańskiej też używam odpowiednich zwrotów np. I nie dopuść abym uległ pokisie a nie wymysł KK i nie wódź mnie na pokuszenie

 • Robert on 16 lipca 2018

  Koko

  nie ma czegoś takiego jak: „dzień święty”.
  Nie ma czegoś takiego jak: komunia.
  To są nauki niebiblijne.

 • Maria on 2 lutego 2019

  Odnośnie „dnia świętego”

  „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.” (Rdz 2,2-3)

  „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcać. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,8-11)

 • Robert on 2 lutego 2019

  Maria

  To co podajesz odnosiło się do Izraelitów.
  Nas dzisiaj obowiązuje prawo Chrystusowe, które: „zostało raz przekazane świętym” – Judy 1:3
  Tam nie ma nic o szabacie.
  Z tego wynika, że nie ma nakazanego dnia poświęconego Bogu, każda osoba indywidualnie do tego podchodzi.
  Może wybrać dowolny dzień w tygodniu i oddać się Bogu
  Nie wolno narzucać tego, co wynika z naszego sumienia, co nie zostało wyraźnie określone przez Chrystus i apostołów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *