Początki Izraela

Wróć

Bóg wybrał Józefa

        Pamiętacie Józefa, który odczytał sen faraona o siedmiu latach urodzaju i siedmiu latach klęski ?  Księga Rodzaju 41:1-57.

Józef był synem Jakuba (Izrael) spokrewnionym z Abrahamem. Był to jego pradziadek.                                                                                    

Faraon miał sen o siedmiu krowach tłustych i siedmiu krowach chudych. Sen ten umiał odczytać tylko Józef. Faraon uwierzył Józefowi o nadchodzącej klęsce i mianował go zarządcą całego Egiptu.

Sen spełnił się i po siedmiu latach przyszedł czas klęski głodu na Egipt i okolice. Wszyscy udawali się do tego kraju, ponieważ tylko tam było pożywienie.

Przyszła tutaj również cała rodzina Józefa. Osiedliła się i rozmnażała na tym terenie.                                                                                           

Izraelitów było więcej niż Egipcjan. Dlatego kiedy nastał nowy król zmienił do nich nastawienie. Już nie był im przyjazny. Zdegradował naród izraelski do roli niewolników. Księga Wyjścia 1:8-14.

 

Mojżesz – przywódca Izraela

        Pan Bóg nie mógł przyglądać się uciskowi swojemu narodu. Dlatego postanowił, że urodzi się Mojżesz z pokolenia Jakuba. Wyprowadził on Izrael z Egiptu do ziemi obiecanej przez Boga.

Niestety, ale lata spędzone w Egipcie mocno wycisnęły się w umysłach Izraelitów. W Egipcie czczono wielu bożków. Wielu Izraelitów również to czyniło. Dlatego tak trudno było im przestawić się na oddawanie czci tylko jednemu prawdziwemu Bogu.

Przez cały okres wędrówki widzieli na własne oczy cuda, które czynił Bóg. Ale w dalszym ciągu, gdy tylko nie mieli presji, oddawali cześć różnym bogom.

 

Bunt wobec Boga

        Mojżesz spędził 40 dni i 40 nocy na górze Synaj. Tam Bóg przekazał mu 10 przykazań oraz szereg praw, które Izraelici mieli spełniać.

Myśląc, że Mojżesz już nie wróci Izraelici wywarli wpływ na Aaronie (brat Mojżesza), aby ten zrobił im boga.

 

W Księdze Wyjścia 32:1-6 czytamy:

3I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zaniósł do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynił z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedział: Izraelu oto twój bóg… ” 

 

Izraelici znowu zdecydowali się odwrócić od Pana Boga. Szatan skusił ich do zrobienia bożka. Tym razem Pan Bóg nie miał zamiaru wybaczyć im tego.

Kiedy będziesz czytał Biblie spotkasz wiele zdarzeń wersetów, w których Bóg jest konsekwentny w takich sytuacjach. Bałwochwalstwo jest bardzo poważnym nie tylko grzechem, ale przestępstwem wobec Boga. Pan Bóg bardzo dotkliwie karał ludzi, którzy wielbili innych bożków.

W dziesięciu przykazaniach, które dał nam Bóg, na pierwszym miejscu jest napisane w:

Księdze Wyjścia 20:1-6

4Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu….”

Jakie były skutki oddawania czci bogu-cielcowi ?

Powiedział Bóg do Mojżesza:

„Pozwól by ropalił się gniew mój na nich, chcę ich wyniszczyć….” Księga Wyjścia 32:9-10

Czy Bóg był okrutny ?

        Bóg zawsze był tolerancyjny. Nie ingerował w to komu służą ludzie na ziemi. Wyjątek stanowił Izrael, gdyż z tego narodu miał wyłonić się Mesjasz, wybawiający całą ludzkość z niewoli grzechu.

Bóg więc dbał o czystośc tego narodu, eliminując z niego wszelkie zło, w tym także bałwochwalstwo czyli kult demonów. Szatan jednak nie zadowalał się wszystkimi narodami, najbardziej zależało mu na tym jednym wybranym przez Boga.

Co się stało dalej, gdy Pan Bóg chciał zniszyczyć lud, który wybrał ?

Mojżesz wyprosił na Panu łaskę dla ludu, ale winni musieli ponieść karę. Kazał określić się ludowi, czy są po stronie prawdziwego Boga, czy po stronie szatana.

Kara mogłabyć tylko jedna:

„Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.” –  Księga Rodzaju 32:28

 

Tutaj widzimy, że szatan skusił wielu Izraelitów. Oddając cześć posągowi, Izraelici stanęli po stronie szatana. Znali prawde. Wiedzieli, że wszelkie bożki pochądzą od niego, a mimo wszystko garstka ludzi wywarła wpływ na innych by czcić szatana.

Oni nie oddawali czci cielcowi jako przedmiotu. Nie wielbili zwierząt czy postaci, które sobie uczynili. Poprzez te posągi wielbili bogów, które według ich wyobrażenia, gdzieś tam żyły. Ten posąg wyobrażał im danego bożka.

Dlaczego Bóg musiał ich zabić ?

Ponieważ jest konsekwentny. Każdy ma wybór pomiędzy dobrem, a złem. Wybierając szatana czeka Cię kara na Sądzie Bożym. Izraelitów spotkało to natychmiast, aby plaga bałwochwalstwa nie rozprzesztrzeniła się na cały naród.

Bóg muisiał utrzymać zdrową linie rodową. Wiedział również, że Izraelici będą musieli stoczyć wiele bitw, walczyć z olbrzymami szatana. Dlatego Bóg potrzebował lud wierny, bez wewnętrznych podziałów.

Dlaczego bożek (szatan) nie uratował swoich poddanych ?

Ponieważ, człowiek jest dla niego narzędziem.

Zresztą szatan znajduje się w hierarchii, niżej od Boga. Nie ma żadnej władzy nad Nim. Może działac tylko w pewnym zakresie.

Gdyby było inaczej w dzisiejszych czasach rządziłyby nami olbrzymy z czasów przedpotopowych.

 

 

Robert Brzoza Robert Brzoza

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *