Jednorodzony Syn, czyli jedyne dziecko Boga

  Jedność Boga Ojca z Synem jest wzorcowa dla nas wszystkich, ale nie jest to jedność w sensie dosłownym, ponieważ Chrystus pragnie by jego uczniowie stali się częścią tej jedności: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich s...

Czytaj więcej...

Biblia o zdrowiu, szczęściu i długim życiu

Panująca akademicka medycyna nie ma możliwości wyleczenia przewlekłych chorób. Osoby, które wpadną w szpony takich lekarzy, prowadzeni są przez udręki, cierpienia, bóle. Takie kuracje kończą się zazwyczaj przedwczesną śmiercią. Organizm nie jes...

Czytaj więcej...

Ludzkość pod panowaniem idoli

  Słowo „idol” wskazuje na rodzaj ślepego zapatrzenia się w kogoś lub coś i stanowi dzisiaj odpowiednik dawnego bałwochwalstwa: [oddawanie czci bożkom]. Biblia jest w pewnym sensie historią idoli Pewnego dnia wziął Bóg Abrahama, który służy...

Czytaj więcej...

Kim są żydowscy chazarzy?

The Outline of History (Zarys historii) – H. G. Wells: “Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów ‘nigdy’ nie mieszkała w Palestynie ‘w ogóle,’ o czym świadczy przewaga opinii historycznych nad faktami”.  “Facts Are Fact...

Czytaj więcej...

„Antysemityzm” to zaklęcie wypowiadane przez żydów

„Ściśle mówiąc, niepoprawne jest nazywanie starożytnego Izraelity: Żydem, czy nazywanie współczesnego Żyda: Izraelitą lub Hebrajczykiem” – (1980 Jewish Almanac, s. 3 – ‘A brief History of the Terms for Jew’ [Krótka historia o...

Czytaj więcej...

Zagłada ludzkości

  Apokalipsa Jana przedstawia „koniec świata”, czyli koniec tego systemu. Zakończy się licznymi plagami, dla ludzi stojących po stronie szatana. Jednak ciężkie okresy dla ludzkości pojawią się również przed zakończeniem tego systemu. P...

Czytaj więcej...

Świadkowie Jehowy nie znają Biblii: Bóg nie nazywa się „Jehowa”

Świadkowie Jehowy cały swój ciężar wiary położyli na imieniu „Jehowa”. Ten ciężar jest tak duży, że powinien zawalić tę religię. W dziwny sposób nie dostrzegają tak potężnego fałszu, nie chcą zrozumieć, jak mocno zostali oszuka...

Czytaj więcej...

Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii

  Mamy wiele opisów nieba i ziemi szczególnie propagowanych przez NASA. Powyżej umieściłem rysunek nieba i ziemi, czyli naszego świata. Powstał on na podstawie poniższych wersetów biblijnych. 1 – Woda Woda jest na niebie i na ziemi: Rodzaju 1:...

Czytaj więcej...

Sanhendryn kontroluje Netanjahu, czyli spełniające się proroctwa

  Ciekawą informację przekazał Zew Porat. Nawrócony żyd na chrześcijaństwo. Twierdzi, że jego dziadek, Rabbi Pinchas Porat stał na czele Sanhendrynu: „W żydowskim Izraelu Sanhedryn koordynuje rząd Netanjahu” – LINK. Uważa, że ...

Czytaj więcej...

5 – Katolicy nie znają Biblii: Chrystus nie nazywa się „Jezus”

  W katolickim Nowym Testamencie Grecko – Polskim wydanie interlinearne, przekład Popowskiego, nie ma ani jednego słowa „Jezus”. To katolickie wydanie Nowego Testamentu jest najdokładniejszą pozycją biblijną na rynku. Są w niej dwa tłumacze...

Czytaj więcej...

4 – Katolicy nie znają Biblii: czy istnieje Trójca?

  Trójca w Kościele Katolickim, to trójjedyny Bóg istniejący jako trzy Osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch święty. Innymi słowy: Bóg Ojciec, Chrystus i Duch święty to… jedna Osoba, jeden Byt. Jeżeli jest to prawda, to znaczy, że Nowy Testam...

Czytaj więcej...

3 – Katolicy nie znają Biblii: dlaczego czcicie Matkę Boską?

  Dzisiaj bardzo łatwo jest sprawdzić poprawność tłumaczeń danej Biblii. Wystarczy kupić sobie Nowy Testament interlinearny Popowskiego. Jest tam tekst grecki i polskie tłumaczenie. I co się okazuje w tym katolickimi przekładzie Nowego Testamentu? 1...

Czytaj więcej...

2 – Katolicy nie znają Biblii: skąd wiesz, jak wyglądał Chrystus?

  Chrześcijanie mają skłonność wpatrywania się w obrazy, modlenia się przez obrazy do Boga. Muszą mieć coś namalowane, wyrzeźbione, bo bez tych dodatków, gadżetów nie są w stanie skontaktować się z Bogiem i Jego Synem Panem Jeszu (nie Jezu &#...

Czytaj więcej...

1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy

  Twierdzę, że katolicy nie znają Biblii. Gdyby ją znali, to już dawno wpłynęliby na Kościół Katolicki, aby dostosował wiarę do nauk Chrystusa. Nie wierzę, że inteligentni ludzi pozwalaliby na świadome ich oszukiwanie. Sprzeciwiliby się. Zapra...

Czytaj więcej...

Kto będzie żył pod 1000 letnim rządem Chrystusa?

  Odpowiedź na tytułowe pytanie jest trudna, ponieważ nie ma informacji w Pismach Świętych, która by wprost na nie odpowiedziała. Teologowie różnych wyznań religijnych mają różne przypuszczenia. Za skrajne można uznać twierdzenie adwentystów, ...

Czytaj więcej...

Czy Bóg popiera wegetarianizm?

  Nastała nowa moda na wegetarianizm. Wiele osób odradza jedzenia mięsa i namawia do spożywania tylko potraw warzywnych i owoców. Niektórzy idą jeszcze w daleko posuniętą skrajność i nie jedzą mięsa przez wiarę w inkarnację, przez ideologię, p...

Czytaj więcej...

Dzisiaj obchodzimy największe święto chrześcijan

19 kwietnia 2019 roku, obchodzimy najważniejsze święto w roku, czyli Pamiątkę śmierci Chrystusa. Według dawnego kalendarza Izraela, doba trwała od zachodu słońca do zachodu słońca. Dlatego według tego kalendarza obchodzimy Pamiątkę po zachodzie ...

Czytaj więcej...