Czy statua wolności przedstawia… lucyfera?

Kto był w Nowym Jorku i popłynął na statue wolności, wie, że robi wrażenie. Wielkością, ale przede wszystkim legendą, opowieściami, miejscem. Pod względem marketingowym została idealnie wypromowana. Często można ją spotkać w hollywoodzkich fil...

Czytaj więcej...

Czy istnieje piekło?

  Piekło w wielu religiach przedstawione jest jako miejsce ogniste, palące śmiertelnym płomieniem, gdzie trafiają wszyscy grzesznicy. Znajduje się pod ziemią. Władzę nad nim sprawuje diabeł/szatan ze swoimi demonami. Czy taki obraz czegoś, co relig...

Czytaj więcej...

Izrael boi się Boga, czyli dlaczego nie odbudowano świątyni?

  Łukasza 21:6,24 „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (…) Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą”. Żydzi podejmowali próby złamania tego proroct...

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie: czy Chrystus był Bogiem będąc na ziemi?

  W grudniu obchodzone jest Boże Narodzenie. Zwolennicy tego wydarzenia twierdzą, że Maryja (w oryginale Mariam) w Betlejem urodziła Boga, stąd nazwa tego święta – „Boże Narodzenie”. Co by się stało, gdyby okazało się, że Chryst...

Czytaj więcej...

Kolejny dowód na nieistnienie Trójcy Świętej

  W artykule „śmiałe wyznanie: śmierć trójcy” pokazaliśmy wersety biblijne, które mówią, że nie ma Trójcy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to osobne postacie duchowe. Katolicyzm i wiele innych religii uczy, że te Postacie st...

Czytaj więcej...

Jeńcy szeolu

  „To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Pomazańcu p...

Czytaj więcej...

Proroctwo Habakuka o Babilonie Wielkim

  Proroctwo Habakuka zostało zapowiedziane na czas rozliczenia Wielkiej Nierządnicy. Sam zobacz, że Habakuk pisał o tym samym, co Jan w Objawieniu. Oczywiście, użyli innych słów i przykładów, ale sens jest identyczny i dotyczy tej samej grupy osó...

Czytaj więcej...

Gdzie są umarli?

  Pismo święte odpowiada bardzo precyzyjnie: „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał rozkładu” – Psalm 16:10 Pismo Święte mówi wyraźnie, że dusza po śmierci jest w szeolu. Psalm ten jest...

Czytaj więcej...

Watykan i Żydzi ukrywają Pisma

  Przy ustalaniu spisu Pism Nowego Testamentu wątpliwości budziły pewne księgi i listy. Zanim zajmiemy się nimi, to muszę zaznaczyć, że wszystkie księgi także ewangelie były lub są kwestionowane. Przeważnie różne osoby uznają różne spisy ksi...

Czytaj więcej...

Chrześcijanie pod prawem mojżeszowym są jak cudzołożnice

  „A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” – Rzymian 10:4 Powyższy werset biblijny powinien kończyć wszelkie spory na temat przestrzegania czegokolwiek, co pochodzi z prawa mojżeszowego. Chrystus jest...

Czytaj więcej...

Czy dusza człowieka żyje po śmierci?

  Odejście, śmierć bliskiej osoby zawsze jest smutkiem, rozpaczą, dla niektórych tragedią życiową. Często nie jesteśmy w stanie pogodzić się, zrozumieć, dlaczego dotknęło to mojego męża, żonę, matkę, ojca, dziecko, przyjaciela. Co dzieje s...

Czytaj więcej...

Halloween – fajna zabawa czy satanizm?

Halloween wywodzi się ze staroceltyckich plemion. Rozpropagowali go Irlandczycy emigrujący do Stanów Zjednoczonych. Również podobne wierzenia odnotowujemy w Rzymie, gdzie świętowano na cześć bóstwa owoców i nasion. Halloween w Irlandii Istnieje kil...

Czytaj więcej...

Antychryści i sataniści linczują Pawła

  Jest w internecie grupa antychrystów, sekta antypawłowa, która uważa Pawła za szkodnika i fałszywego proroka. Wymyśliła całą litanie błazeństw, aby tylko zdyskredytować działalność Pawła i w konsekwencji unieważnić Nowy Testament. Jakie a...

Czytaj więcej...

Kim byli fałszywi prorocy?

  „Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, ci z Azji to są Figelos i Hermogenes” – 2 Tymoteusza 1:15 Niektórzy łączą ten tekst z księgą Objawienia 2:2: „Próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie...

Czytaj więcej...

Gdyby wybory mogły coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane

„Gdyby wybory mogły coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane”.  Nie wiem, kto pierwszy wypowiedział to zdanie, ale uważam, że miał rację. Demokracja jest jak skrzynka iluzjonisty, w której nic co widzimy, nie jest takie jak nam się przedstawia....

Czytaj więcej...

Co stanie się po Armagedonie? – Nowy PDF

  Czy ludzie, którzy przeżyją Armagedon, będą żyli w niebie czy na ziemi? Jak wtedy będzie wyglądało życie? Czy będzie, to abstrakcja, jak przedstawia wiele religii? Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat. Tysiąc lat i ostateczny rozrachunek Po Ar...

Czytaj więcej...

Masz do tego prawo: żyj całą gębą

  Możesz żyć od 20 do 70 lat całkowicie po swojemu, czyli tak jak Tobie się podoba. Możesz swoje życie zmarnować nawet w tym krótkim wymiarze np. siedząc całe dnie przed telewizorem lub przed komputerem. Możesz też zrobić coś wyjątkowego i na ...

Czytaj więcej...

Dzisiejsi Żydzi nie są potomkami Judejczyków

Izrael w sensie ciągłości od Abrahama i Dawida jest i będzie w łasce u Boga. Jednak Izrael w sensie państwa założonego w Palestynie przez ludzi twierdzących, że są potomkami dawnych Izraelitów, nie jest narodem wybranym. Wybrany jest naród pochodz...

Czytaj więcej...