Czy szatan przejął władzę nad systemem Boga?

 diabeł

Pan Bóg wraz z Chrystusem stworzyli świat. Byli zadowoleni ze swojej pracy. Uznali ją za doskonałą. Zbudowali cykle, które funkcjonują automatycznie. Jeden z cykli obserwujemy w przyrodzie. Mechanizmy, których większości nie rozumiemy są tak doskonałe, że jakakolwiek ingerencja człowieka burzy i niszczy naturalne funkcjonowanie cykli.

Cwane korporacje farmaceutyczne, zatrudniają najgenialniejszych naukowców, którzy kopiują inwencje Stwórcy, robią z tego produkt, patentują i sprzedają z olbrzymim zyskiem. 

Czy szatan przejął władzę?

Kiedy nastąpił bunt aniołów pod przewodnictwem jednego z piękniejszych i genialniejszych aniołów, którego znamy pod nazewnictwem: szatan – diabeł, systemy Boga są permanentnie niszczone.

Jednak szatan z jego bandą zbuntowanych aniołów, których znamy pod nazewnictwem „demony” nie przejęły kontroli nad systemem Boga. Gdyby tak było, to powtórzyłaby się sytuacja sprzed potopu, czyli bezpośrednie rządy demonów i ich dzieci Nefilimów.

Poprzez swoich proroków Bój Ojciec – JHWH i Jego Syn – Zbawiciel przekazali nam zręby początku i końca zbudowanego przez Nich systemu. Bóg również nakreślił plan końca świata szatana, który funkcjonuje w środku systemu stworzonego przez Boga i Jego Syna. 

Każda nowo narodzona osoba, automatycznie styka się ze światem szatana. Ma swobodny dostęp do narkotyków, alkoholu, plugawego seksu w internecie. Te jak i wiele innych narzędzi szatana są na wyciągnięcie ręki już dla kilku- kilkunastoletniej osoby. Im dziecko szybciej dojrzewa, tym wcześniej wchodzi w świat szatana.

Rolą rodzica jest tłumaczyć dziecku świat i pokusy, które zorganizował szatan. Szatan tego nie stworzył. On poprzez manipulacje, bezpośrednie/pośrednie wpływanie na człowieka pokierował go w stronę swojego planu destrukcji praw Bożych.

Jeżeli dziecko nie rozumie stworzonego systemu przez Boga i zorganizowanego systemu szatana, to z dużym prawdopodobieństwem zostanie wciągnięte do systemu szatana. Tylko dziecko, które zna prawdę jest w stanie żyć w tym świecie, skutecznie omijając narzędzia szatana.

Dlaczego Bóg w tej chwili nie zniszczy systemu szatana?

Jeżeli w pracy twój szef co chwilę zmienia reguły, łamie zasada jak mu się żywnie podoba, to czy budzi w tobie prestiż czy obrzydzenie?

Jestem przekonany, że wiele osób takim szefom skopałaby tyłek. Ale gdy szef wymyśli procedury, zasady postępowania i sam je respektuje, to praca z automatu staje się przyjemnością. Nikt nie musi ci mówić jak rozmawiać z klientem, co odpowiedzieć, gdy klient ma pretensje. Wszystko opisane jest w procedurach. Wystarczy je przeczytać i według nich postępować.

Tak samo działa system Boga.

Od proroków wiemy jakie będą poszczególne jego etapy, kiedy upadnie finansjera, kto będzie kolejnym mocarstwem, jak żyć aby nie wpaść w sidła demonów. Mamy dokładny przepis, jak odrzucić działanie demonów na nasze życie.

Wszystko mamy podane na tacy.

Jeżeli nie korzystasz z tych rad, nie czytasz Biblii, nie studiujesz słów Boga i Jego Syna, to nie miej pretensji do Boga, gdy wpadniesz w sidła szatana.

Nawet sam Chrystus respektuje plan/stworzony system i nie przyspiesza nadchodzących zdarzeń.

Zwróć uwagę na argument, jaki użyły demony:

Mateusza 8:28-34

„A kiedy znalazł się na drugim brzegu, w krainie Gadareńczyków, dwaj opętani, wyszedłszy spomiędzy grobów, zagrodzili Mu drogę. Byli pełni takiej dzikości, że nikt nie mógł przejść tą drogą. (29) I poczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Synu Boga? Czy po to przyszedłeś, by nas nękać jeszcze przed czasem? (30) Znajdowało się tam również, w pewnej odległości, wielkie stado pasących się świń. (31) Mówiły więc demony do Chrystusa: Jeśli nas wypędzisz, poślij nas w tę trzodę świń. (32) I powiedział im: Idźcie. Ruszyły więc i wstąpiły w świnie. I oto całe stado zwaliło się z urwistego brzegu do morza i zostało pochłonięte przez fale. (33) Pasterze zaś uciekli i przybywszy do miasta, opowiedzieli wszystko o tym, jak opętani zostali uleczeni. (34) Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Chrystusa. A gdy Go zobaczyli, prosili, ażeby opuścił ich kraj”.

Możesz zastanawiać się dlaczego Chrystus uległ prośbie demonów, dlaczego nie posłał ich do więzienia, w którym przebywają zbuntowane anioły sprzed potopu?

Zwróć uwagę na słowa demonów:”Czy po to przyszedłeś, by nas nękać jeszcze przed czasem?”.

O jakim czasie mówią demony?

O systemie Boga, w którym dokładnie wiadomo, kiedy zostaną uwięzione i osądzone demony. Mogą działać w ściśle określonych możliwościach. Gdyby miały swobodę działania, to ukazałyby się ludziom i zamordowały wszystkich wyznawców Chrystusa.

Nie mogą tego zrobić, ponieważ anioły i inne stworzenia Boga czuwają nad prawidłowością działania systemu.

Dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Dlatego wielu ludzi uważa, że obrzydliwy świat szatana trwa tak długo. Jednak wizionerstwo Boga sięga dużo dalej w przód, niż my chcemy objąć, zrozumieć. Za bardzo skupiamy się na obecnym życiu, nie rozumiejąc, co nam Bóg szykuje w przyszłości.

Obecne życie jest tak naprawdę męką. Musisz walczyć o pracę, o pieniądze, o kupno domu, często o jedzenie…

Czy taki system stworzył Bóg pełen chorób, żądzy pieniądza, plugawych wartości.

Nie.

Osoby, które nie wgłębiły się w Słowo Boże, nie rozumieją, że tu i teraz można żyć na obrzeżach systemu szatana i zbudować szczęśliwą rodzinę/szczęśliwe życie. Wymaga to czasu, być może nie każdemu się to uda na dużą skalę, nie każdy ma tak dużo cierpliwości do innych osób, często źle rozgrywa partie życia.

Jednak rozumienie całości stworzonego systemu Boga i na krótko zorganizowanego systemu szatana, daje nam możliwość podejmowania prawidłowych decyzje, możliwość życia w szczęściu.

Tu i teraz.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeS


Foto: flickr.com

14 Responses to “Czy szatan przejął władzę nad systemem Boga?”

 • Ecco on 3 lipca 2016

  Bardzo mądrze napisane, oby spełniły się proroctwa i dobro zwyciężyło :) zło wywiera na nas presje, dociskają nas kredyty, w obawie przed bankructwem rzucamy się w wir upadku, w którym stawiamy pieniądz ponad życie rodzinne. Nie chcemy by tak się działo, ale nie mamy wyjścia … z każdym dniem człowiek zaczyna rozumieć, że pieniądze nie dają szczęścia … jak ich nie było, cieszyliśmy się z najdrobniejszych rzeczy, teraz chyba już stajemy się wypaleni :/ ale trzeba tyrać by zabezpieczyć przyszłość rodziny :/ Pozdrawiam

 • leszek on 3 lipca 2016

  a jednak kult pieniadza jest najwieksza wartoscia zycia terazniejszego na ziemi.ale jak dlugo/?

 • Mateusz on 4 lipca 2016

  Przy sfeminizowanym społeczeństwie ? Przy materializmie młodych kobiet ? Przy marksizmie kulturowym? Naprawdę jest bardzo ciężko coś konstruktywnego zrobić i być szczęśliwym

 • Robert on 4 lipca 2016

  Ja nie neguje materializmu, tylko sposób podejścia do niego.

 • StaryTestament on 4 lipca 2016

  Po pańskim stwierdzeniu, że:

  Pan Bóg wraz z Chrystusem stworzyli świat.

  Mam do pana pytanie; gdzie, konkretnie, ale w Starym Testamencie lub Pięcioksiągu Henocha lub innych księgach, stworzonych przed erą tzw. Chrystusa, to stwierdzenie jest zawarte?!

  Czy pan wie, że pan bluźni BOGU! STWÓRCY JEDYNEMU!!!

  A może pan nie umie czytać ze zrozumieniem!?!?!?

 • Robert on 4 lipca 2016

  Polecam zachować kulturę pisania, albo w ogóle nie pisać.
  Kultura tego wymaga, że zanim kogoś się oceni, to należy poczekać na odpowiedź.
  Pan zadaje pytanie i od razu mnie obraża…

  Proszę przeanalizować poniższe wersety:
  1 – Zanim świat został stworzony, był już Chrystus:
  „A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje”. – Jana 17:5-11

  2 – Syn został zesłany:
  „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. – 1 Jana 4:9

  3 – Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa:
  „W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”. – Kolosan 1:16,17

  4 – Wszechświat został stworzony przez Chrystusa:
  „(1) Wiele razy i na różne sposoby przemawiał Bóg kiedyś przez proroków do naszych ojców, (2) teraz zaś w dniach, które uchodzą za ostatnie, przemówił do nas przez Syna. To właśnie Jego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył wszechświat”. Hebrajczyków 1:1-2

 • Piteroza on 6 lipca 2016

  A ja tak z innej czapy, warto by było się zastanowić na przedrostkiem Pan przed Bóg, uważam że jeśli Bóg to już nie Pan, po protostu Bóg. Zauważmy, że wszyscy mówimy Pan Bóg ale do księdza jak się powie na Pan to już prawie obelga jest dla niego, nie wypada- nie zastanawialiście sie dlaczego nas nauczono mówic Pan Bóg a do księdza nie wolno zwrocić się na Pan? Moim zdaniej to mogło byc celowe aby umniejszyć Boga, a wywyższych kapłanów ziemskich. Nie od dziś przecież waidomo że Papież się ma za wiekszego od Boga.

 • Robert on 6 lipca 2016

  Porównywanie księdza w jakimkolwiek kontekście do Boga jest nie na miejscu.
  Dlatego moim zdaniem nie ma tematu.
  Nie widzę problemu w mówieniu: Bóg czy Pan Bóg.

  Jednak jest coś w tym o czym piszesz, ponieważ Bóg odnosi się w Biblii i do Boga Ojca JHWH i do Jego Syna Zbawiciela i do aniołów i do Aarona.
  „Bóg” to nie jest imię Boga, ale nazwa, tytuł.

 • em on 7 lipca 2016

  Mam dzieci i nigdy bym nie pozwolił aby One cierpiały. Ten Bóg o którym piszesz w imię zasad, które i tak już nie potrzebują udowadniania, ten bóg miłości (1 jana 4:8) pozwala aby ludzie umierali, chorowali, zabijali się nawzajem aby kobiety były gwałcone a niewinne dzieci umierały z głodu…..dziękuję za takiego ojca …….

 • Robert on 7 lipca 2016

  To nie Bóg zbudował ten system, tylko ludzie.
  Zastanów się czy ty lub twoja rodzina nie głosowałeś za unią europejską, poprzednimi rządami w Polsce?
  Pamiętasz kto zniszczył Irak?
  Tam również byli Polacy…
  I ty masz pretensje o to do Boga?
  Bóg dał każdej osobie prawo wyboru, prawo decydowania.

  System szatana zostanie zniszczony, ale wszystko w odpowiednim czasie i miejscu.
  Musisz być bardziej cierpliwy i rozumieć proroctwa biblijne.

 • aneta on 7 lipca 2016

  Drogi Panie Em, Jezeli pan nie wychowuje swoje dzieci w Bibli to juz pan zkrzywdzil ich. Pan Bog dal nam przykazania , a ludzie je nie przestrzegaja, i mamy to co mamy, gwalty, zbrodnie, glod, wojny, itp. Prosze sie zastanowic do kogo Pan ma pretensie.

 • krysia on 12 lipca 2016

  do starytestament: dlaczego w komentarzu jest napisane piecioksiag HENOCHA ? chyba piecioksiag MOJZESZA?

 • Amaro on 7 września 2016

  Haha, poprzednia władza? czyli teraz jest w Polsce idealnie? zgodnie z zasadami Biblii?

 • Piotr Tom. on 7 marca 2017

  Witam ponownie :)

  Robercie, Twoje słowa, sa świetne, ponieważ sam wiesz, jaki jest Ojciec-Stwórca! JEST CZYSTĄ MIŁOŚCIĄ!
  Cytuję:
  „Pan Bóg wraz z Chrystusem stworzyli świat. Byli zadowoleni ze swojej pracy. Uznali ją za doskonałą. Zbudowali cykle, które funkcjonują automatycznie. Jeden z cykli obserwujemy w przyrodzie. Mechanizmy, których większości nie rozumiemy są tak doskonałe, że jakakolwiek ingerencja człowieka burzy i niszczy naturalne funkcjonowanie cykli. ”

  Teraz porównaj te słowa z Bogiem, który życzy sobie ofiar ze zwierząt … bo to miła woń, być może i smak ….. nie przesadzam !

  Musisz przyznać, ze przepaść jest kolosalna !!!

  Właśnie na tym, polega studiowanie Biblii … trzeba mieć dużą wiedzę DUCHOWA, by odróżnić w biblii, to co BOSKIE a szatańskie.
  Nie mówię, ze mam duża wiedzę, byłobyto bałwochwalstwo :( , jednak staram się, ciagle uczę się i poszukuję ….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *