Jak powstał fałszywy Izrael i żydowska międzynarodowa finansjera?

 naród izraelski

Przebrnijmy przez przekaz biblijny i udokumentujmy, w jaki sposób z wybranego przez Boga JHWH narodu Izrael, powstali dzisiejszy żydzi, czyli fałszywy chazarski Izrael i żydowska międzynarodowa finansjera.

 • Powstanie biblijnego Izraela

Bóg rozpoczął budowę wybranego narodu od rodziny Abrahama. Jakub, wnuczek Abrahama dostał taki przykaz:

Rodzaju 35: 9-11:

„Pewnego razu Bóg znów się objawił Jakubowi, po raz drugi już po jego powrocie z Paddan-Aram, i pobłogosławił mu. (10) Powiedział przy tym: Masz na imię Jakub, ale odtąd już nie będziesz się nazywał Jakub, lecz Izrael. I nadał mu imię Izrael. (11) Potem powiedział Bóg do niego: Ja jestem Bóg Wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się! Ty dasz początek jednemu ludowi i licznym narodom; z ciebie powstaną liczni królowie. (12) Kraj, który dałem Abrahamowi oraz Izaakowi, przekazuję tobie; daję go twojemu potomstwu. (13) Po czym Bóg oddalił się od tego miejsca, z którego przemawiał. (14) A Jakub na miejscu, gdzie rozmawiał z Bogiem, ustawił kamień pamiątkowy i złożył na nim ofiarę z wina. (15) Miejscu, z którego Bóg przemawiał do niego, nadał Jakub nazwę Betel”.

 • Niewolnictwo egipskie

Józef, syn Jakuba (Izrael) został zarządcą Egiptu. Trafił na posadę po odczytaniu snu faraona o latach tłustych i chudych.  W taki sposób zorganizował 7 lat głodu, że Egipt i okolice przetrwały dzięki jego inteligenci i zaradności.

Ten fakt możemy przyrównać do dzisiejszej Ameryki. Gdyby do rządu USA trafił sługa Boży i wyprowadził kraj ze zbliżającej się zapaści finansowej, to zostałby okrzyknięty bohaterem.

Przez rządy Józefa jego rodzina trafiła do Egiptu i tam służyła Egipcjanom. Kiedy Izraelczycy urośli w siłę, rządy objęli władcy przeciwni Izraelczykom, co spowodowało zakłucie ich w niewolnicze kajdany.

 • Ziemia obiecana

Po 400 latach niewoli, Mojżesz wyprowadza naród izraelski z Egiptu. Bóg przygotował dla nich ziemie płynącą mlekiem i miodem. Jednak 400 lat obcowania z szatańskimi religiami egipskimi, mocno wycisnęło piętno w umysłach Izraelczyków. Nie mogli przejść na wiarę w jednego Boga i Jego Syna Chrystusa. Cały czas kłaniali się wymyślonym bóstwom. Dlatego zanim trafili do ziemi obiecanej tułali się 40 lat po różnych zakamarkach ziemi.

Przez cały ten okres, słudzy Boga tłumaczyli im wiarę w jednego Boga. Część z nich uwierzyła, jednak setki z nich dalej było pod działaniami szatana. Dlatego trwało to aż 40 lat, ponieważ każdy z nich dostał szansę na nowe życie. Dużą część Izraelczyków pochłonął piach pustynny – nie uwierzyli, woleli zostać w służbie szatanowi.

 • Niewolnictwo babilońskie

Izraelczycy trafili do niewoli babilońskiej w 597 p.n.e., kiedy to Nabuchodonozor II wtargnął do Jerozolimy. Zniszczył świątynie Salomona i na kilkadziesiąt lat zaciągnął Izraelitów do niewoli. W 538 p.n.e., król perski Cyrus II Wielki zezwolił Izraelczykom na powrót do swojej ojczyzny i odbudowę Jerozolimy ze Świątynią.

Lata spędzone w kulturze satanistycznych religii egipsko-babilońskich spowodowały nie tylko odejście od Boga zwykłych wyznawców, ale osób będących w sanhedrynie:

Ezechiela 8: 9-17

„I powiedział do mnie: Wejdź i przypatrz się wszystkim obrzydliwościom, które się tam dzieją. (10) Wszedłem więc tam i zobaczyłem mnóstwo podobizn odrażających małych i dużych zwierząt, a także wszystkie bóstwa Domu Izraela na wszystkich ścianach dokoła.

(11) Siedemdziesięciu spośród starszych domu Izraela – wśród nich Jaazaniasz, syn Szafana – stało na samym przedzie. Każdy z nich trzymał w ręku kadzielnicę, a w górę unosiły się obłoki wonnego dymu. (12) A On powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co czynią ci starsi Domu Izraela w ciemnościach, każdy w innej komnacie swego bóstwa? Pocieszają się przy tym myśląc, że Pan opuścił cały kraj.

(13) Potem powiedział do mnie: Przekonasz się, że czynią oni jeszcze większe obrzydliwości. (14) I przywiódł mnie do bramy Północnej Domu Pańskiego, gdzie siedziały kobiety, opłakujące [odejście] boga Tammuza. (15) Powiedział wtedy do mnie: Widziałeś, synu człowieczy?

Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. (16) Potem zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny Domu Pańskiego. Przy wejściu do Świątyni Pańskiej, między przedsionkiem a ołtarzem, stało około dwudziestu pięciu mężów, zwróconych plecami do Świątyni Pańskiej, a twarzą – ku wschodowi. I tak, zwróceni ku wschodowi, modlili się do słońca. (17) Powiedział mi tedy: Widziałeś, synu człowieczy?„.  

„Siedemdziesięciu spośród starszych domu Izraela” to sanhedryn, czyli rada mądrych i bogobojnych mężczyzn wybrana za czasów Mojżesza, do pomocy w rządzeniu Izraelczykami. Ezechiel przekazuje nam, że całe kierownictwo, które powinno być przykładem dla innych wyznawców jednego Boga, oddawało pokłon szatanowi.

Babilon obok Egiptu były okresem masowego sprzeciwu wobec Boga JHWH i Jego Syna.

To tutaj w Babilonie zorganizowali się bankierzy żydowscy zwani dzisiaj: nierządnica, wielki babilon, międzynarodowa finansjera. To w Babilonie powstał Talmud czyli obecna księga dzisiejszych żydów.

 • Scalenie biblijnego Izraela z rodem szatana

W 126 roku p.n.e., Jan Hirkan I król Izraela z rodu kapłańskiego, pokonał Edomitów. Edom to miasto założone przez Ezawa, brata Jakuba (Izrael). Edomici byli następcami Kananejczyków – rodu szatana:

Ezechiela: 36:5

„Otóż Pan Bóg mówi: Poprzysięgam wam w mojej [świętej] zapalczywości, zwracając się do reszty narodów i do wszystkich Edomitów, którzy żywią w sercu radość, a pogardę okazują na zewnątrz i przywłaszczają sobie na własność mój kraj, jako łup [siłą wzięty]”.

Król Izraela popełnił błąd. Zamiast pokonać Edomitów, dał im wybór: albo głowa albo napletki. Edomici wybrali przyjęcie nowej wiary żydowskiej, która została zbrukana w Babilonie.

Od tego czasu władze w narodzie izraelskim przejmują przebierańcy, a prawdziwi Izraelici spychani są do roli podrzędnych obywateli.

 • żydzi panują na świecie  

Możemy śmiało nazywać obecnych przebierańców izraelskich – żydami. W prawidłowym tłumaczeniu biblijnym naród Boga nazwany był: Izraelczycy, Judejczycy, Hebrajczycy. Słowo „żyd” prawdopodobnie weszło po Babilonie i oznacza dzisiejszych Sefardyjczyków jak i Aszkenazyjczyków.

Te dwa bloki żydowskie walczą o władzę na świecie.

Aszkenazyjczycy to dzisiejszy naród sztucznie nazwany Izrael. Kompletnie nie ma żadnych powiązań z wybranym narodem przez Boga. Według naszych badań zostanie 8 mocarstwem świata po bankructwie Stanów Zjednoczonych i pokonaniu międzynarodowej finansjery.

Sefardyjczycy to żydzi, którzy mogą mieć powiązanie z biblijnym narodem – Izrael. Są to głównie rodziny bankierów zwanych międzynarodowa finansjera. 

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeS


Foto: flickr.com

2 Responses to “Jak powstał fałszywy Izrael i żydowska międzynarodowa finansjera?”

 • Marcjan on 25 lipca 2016

  Nie każdy wie, że w Nowym Jorku były niedawno protesty środowisk żydowskich przeciwko Izraelowi! Media w Polsce o tym nie mówią. Izrael to państwo fałszywe i złe dla tych Żydów Amerykańskich. Izrael powstał wbrew woli Boga a ci współcześni Izraelczycy nie mają żadnego związku z biblijnym narodem wybranym.

 • Bryson on 20 listopada 2016

  Basiu bo my już (MY – Polacy) tacy jesteÅ›my. Zachwycamy siÄ™ wszystkim dookoÅ‚a, tylko nie tym z czego wyroÅ›liÅ›my i co nas ukzN‚aÅ‚towaÅto.sie lubiÄ™ tej cechy w nas. I ubolewam bardzo, że tak niewiele osób ma chęć i ochotÄ™ odgrzebywać, szukać i wracać do tego, co zapomniane.Dlatego Basiu kocham Twój blog i Ciebie caÅ‚ym sercem :)Dobrej nocy :*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *