Chrześcijanie pod prawem mojżeszowym są jak cudzołożnice

  „A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” – Rzymian 10:4 Powyższy werset biblijny powinien kończyć wszelkie spory na temat przestrzegania czegokolwiek, co pochodzi z prawa mojżeszowego. Chrystus jest...

Czytaj więcej...

Czy dzisiaj obowiązuje nas prawo mojżeszowe ?

Prawo mojżeszowe zostało ustalone przez Boga, a później wiele razy zmieniane dla narodu izraelskiego. Był on krnąbrny i nieposłuszny Bogu, dlatego Mojżesz, aby go utrzymać w całości, musiał często dostosowywać prawo do ich zachowań. Po pewnym cz...

Czytaj więcej...