Rozpoczął się proces niszczenia nierządnicy – część 1

 Nierządnica

20 stycznia 2017 roku, rozpoczął się proces niszczenia nierządnicy. Potrwa on prawdopodobnie kilka lat.

To o tym wydarzeniu pisał Jan:

„Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci wyrok nad wielką nierządnicą, która zasiada nad mnogimi wodami”Objawienie 17:1.

Wymieniona data, to wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, to zwycięstwo bestii i przegrana nierządnicy.

Clintonowa była przedstawicielem nierządnicy, Trump jest przedstawicielem bestii.

Bestia i nierządnica

Cały internet niezwiązany z naszymi poglądami, robi błąd geopolityczny i błąd wiary. Wrzucają żydów do jednego wora lub rozdrabniają ich na wiele ugrupowań.

Dlatego gubią się w prawidłowym odczytywaniu: i proroctw i geopolityki.

Są tylko dwa ugrupowania żydów, którzy mają wpływ na świat, na geopolitykę.

Jest to żydowski Izrael (żydzi aszkenazyjscy) i żydowscy bankierzy (żydzi sefardyjscy).

Inne ugrupowania żydowskie są odnogą tych wymienionych. Jeżeli pełnią jakąś rolę, to są odbiciem/obrazem/lustrem powyżej wymienionych. Wtedy należy po czynach, wypowiedziach, poglądach sprawdzić, które ugrupowanie reprezentują.

Skąd wiemy, że istnieją tylko dwa główne, kluczowe ugrupowania żydowskie?

Z Objawienia Jana.

Jan opisuje bestię i nierządnicę.

Inne opisane bestie podlegają pod wyżej wymienione.

Kim są żydzi?

Słowo „żyd” odnosi się do odstępczego judaizmu, jak i do żydowskich rodzin bankierskich.

Słowo to powstało po Chrystusie i po apostołach. Nie ma ono nic wspólnego ze sługami prawdziwego Boga.

Nie wolno nazywać Pana Jeszu i sług Bożych: żydami.

Przeciwnicy Pana Jeszu (jezus to nie jest imię Chrystusa), posługują się tym słowem, udając kontynuacje narodu biblijnego Izraela.

Biblijny Izrael składał się z 12 pokoleń. Szefem każdego pokolenia był jeden z synów Jakuba. Synów było dwunastu. To Bóg zmienił imię Jakuba z: Jakub na Izrael. Prawidłowa wymowa tego narodu/imienia to: Iszrael.  Często używam również określenia: biblijny Izrael, aby czytelnicy wiedzieli, co mam na myśli.

Jakub/Iszrael był wnukiem Abrahama.

12 pokoleń składało się z: Iszraela i Judy. Juda to Królestwo Judy, czyli dwa pokolenia: Beniamina i Judy. Iszrael to: 10 pokoleń.

Bóg za wieloletnie odstępstwo dał Iszraelowi list rozwodowy: Jeremiasza 3: 6-12. W konsekwencji czego, te pokolenia znikły. Zostały rozproszone, nie ma po nich śladu.

Kiedy Chrystus przychodzi, istnieje tylko Królestwo Judy, dlatego o Iszraelitach mówiono: Judejczycy.

Kim jest bestia?

Bestia z Objawienia Jana, to żydowski judaizm, to przedstawiciele religii judaistycznej, którzy napisali w Babilonie Talmud.

Talmud nie ma nic wspólnego z naukami Chrystusa. Talmud to satanistyczny twór, to wyrób rąk ludzkich, to kajdany dla zwykłych żydów.

W jaki sposób ich dzisiaj rozpoznajemy?

Jan pisze, że bestia „była i nie ma jej, i ona jest ósmym”:

„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.
A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł,
a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.
Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów –
a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni»“ – Objawieni 17: 10-14.

Kiedy Jan pisał Objawienie bestii nie było. Judaizm został pokonany w 70 roku po Chrystusie, kiedy Rzymianie zniszczyli świątynię w Jeruzalem. Od tej chwili przestała istnieć religia judaistyczna, jako system.

Dlaczego?

Bo prawo mojżeszowe pozwalało składać ofiary za grzechy tylko i wyłącznie w świątyni zbudowanej dla imienia JHWH w Jerozolimie. Po jej zburzeniu, judaizm nie mógł ani obchodzić świąt, ani składać ofiary Bogu. Dlatego Jan w powyższym wersecie napisał, że nie ma bestii, kiedy pisał Objawienie.

Objawienie zostało napisane ok 100 roku po Chrystusie, a zburzenie Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie.

Judaizm powrócił w 1948 roku i założył żydowskie państwo na terenach Jerozolimy. Nakazuje nazwać się Izraelem i narzuca całemu światu fałszywą historię.

Tak naprawdę, to ponad 90% z nich pochodzi od Chazarów, od państwa, które istniało na terenie Polski i dzisiejszej Ukrainy.

Kolejna wskazówka, to: „a jest spośród siedmiu”.

Oznacza to, że bestia istniała i miała związki z wszystkimi siedmioma królami:

1 – Egipt

2 – Asyria

3 – Babilon

4 – Medo-persja (rządy Ezdrasza i Nehemiasza w Judaizmie)

5 – Grecja

6 – Imperium Rzymskie

7 – Wielka Brytania/USA.

Dlatego bestią nie może być KK czy Watykan, bo nie istniały za Egiptu.

Tylko judaizm istniał od początku działania mocarstw.

Jeżeli pójdziemy po sznurku do kłębka, to rozgryziemy, że bestia to dzisiejsze państwo żydowskie, to żydowski Izrael, który bombami i bronią zdobywa ziemie w Palestynie.

Kim jest nierządnica?

Jan w Objawieniu nazywa nierządnicę jeszcze takimi określeniami: niewiasta i wielki babilon.

Aby zrozumieć kim jest nierządnica, należy rozgryźć poniższy werset, który pasuje tylko do żydowskich bankierów.

Inne wersety opisujące nierządnicę, mogą wskazywać na Watykan czy inne ugrupowania.

Jednak poniższy werset dokonał wyraźnego wskazania:

Apokalipsa 18:11,15 – 17

„A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje”.

„Ich kupcy, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami…bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!…”.

Pomyśl, dlaczego kupcy mieliby płakać, gdyby upadła religia katolicka, inna religia czy dana organizacja?

Czy nie mogliby handlować?

Mogliby.

Natomiast, jeżeli upadnie pieniądz finansjery, jakim jest kredyt, jeżeli upadnie cały system finansjery zbudowany w Europie po 1945 roku, to okaże się, że wszystkie korporacje, które sprzedają swoje produkty dzięki kredytowi, upadną.

Kredyt i FED, który drukuje dolara, to podstawa do działania światowego systemu finansjery.

Kiedy to upadnie, to… zamilknie handel… to „mocarze tego świata” stracą całe bogactwo.

Za tydzień połączymy biblijne proroctwa z obecną geopolityką. Widać wyraźne pertraktacje Trumpa z Putinem. Spotykają się za często, aby rozmawiać tylko o Syrii.

Trump lub jego następca, w przypadku, gdy Trump nie dotrwa, dokona zmniejszenia wpływów finansjery wewnątrz Ameryki.

Uderzenie będzie: z zewnątrz i z wewnątrz USA.

Jest to niebezpieczny czas dla Polski, ponieważ walczą o nią: i bestia i nierządnica.

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: By garloon

11 Responses to “Rozpoczął się proces niszczenia nierządnicy – część 1”

 • Tomek on 23 września 2018

  Witam jak zwykle bardzo dobry artykuł Robercie, powiedz mi dlaczego 12 pokoleń Izraela podzieliło się? , jeszcze jedno pytanie skoro judaizm istniał od początku mocarstw to Abraham czy Mojżesz byli wyznawcami judaizmu? czyli żydami?

 • Robert on 23 września 2018

  Tomek

  1 – Izrael (10 pokoleń) i Juda (2 pokolenia) posunęły się do czegoś wyjątkowo złego, do niemoralności. Prorok stwierdza, że „została całkowicie zbezczeszczona”. Całkowite zbezczeszczenie oznacza brak choćby niewielkich resztek przyzwoitości:

  „Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza: ‘Czy widziałeś, co zrobił Izrael-Odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd Pomyślałem: Po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do Mnie; ale nie powrócił. I obaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda. Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć. Przez lekkomyślność swoją stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z kamieniem i drzewem. Także z tego wszystkiego nie nawróciła się do Mnie niegodziwa siostra jego, Juda, całym sercem, lecz pozornie – wyrocznia Pana’. Wtedy Pan powiedział do mnie: ‘Izrael-Odstępca okazał się sprawiedliwszy niż niegodziwy Juda’.”
  Jeremiasza 3:6-11

  2 – Bóg dał list rozwodowy 10 pokoleniom, jednak dwa zostawił, aby z nich mógł przyjść na świat Chrystus.

  3 – Byli wyznawcami tego, co dzisiaj nazywamy: mozaizm. Jednak to jest tylko nazwa. Judaizm powstał prawdopodobnie na wygnaniu w Babilonie.

  4 – Dawniej nie było żydów, tylko Iszraelici, a przed Jakubem, po prostu: wyznawcy Boga, tego który jest.
  Dopiero żydzi, czyli Chazarzy w ok VIII wielu przyjęli judaizm i powstała większa grupa wyznawców.
  Judaizm od początku opierał się na Talmudzie.
  Judaizm to część z prawa mojżeszowego, ale głównie to własne, wymyślone zapiski.
  Nie uznają Chrystusa.

  żydzi to grupa osób, która służy i kabale i talmudowi.

 • Tomek on 23 września 2018

  Robercie w artykule piszesz że „Tylko judaizm istniał od początku działania mocarstw” czyli musiał powstać dużo wcześniej przed Babilonem a teraz piszesz że powstał prawdopodobnie na wygnaniu w Babilonie proszę wyjaśni mi to.
  Pozdrawiam.

 • Tomek on 23 września 2018

  Robercie cytat z Jeremiasza mówi nam że Izrael okazał się sprawiedliwszy niż Juda, więc czemu Bóg wybrał właśnie Judę?

 • mloo on 23 września 2018

  „Jest to niebezpieczny czas dla Polski, ponieważ walczą o nią: i bestia i nierządnica”.
  Widziałem wywiad z człowiekiem Chabad Lubawicz który mówił że muszą być w Polsce bo w Polsce ma przyjść Mesjasz. oczywiście chodzi o jego mesjasza nie naszego.
  Mimo wszystko szalenie ciekawe jest uzyskanie odpowiedzi dlaczego Polska właśnie ?

 • Robert on 23 września 2018

  Tomku judaizm powstał w X wieku p.n.e. a Mojżesz żył w XV wieku p.n.e. około 1445 p.n.e. czyli jakieś 550 lat przed…

 • Robert on 23 września 2018

  Tomek

  1 – Po czasie okazało się, że Juda gorzej grzeszył niż Iszrael.
  Tak Pan Bóg wybrał.

  2 – Wszystko zależy jak to nazwiemy czy: judaizm czy mozaizm. Używam nazw, które będą zrozumiałe dla czytelników, dlatego nie wchodziłem w artykule głęboko w szczegóły.
  Nazwy nie są ważne tylko mechanizm, schemat.
  Tak naprawdę, to ani judaizm, ani mozaizm, ani żydzi nie są precyzyjnymi nazwami na tak duży okres czasu ich bytu.
  Precyzyjnie, to musiałbym dla każdego okresu używać innej nazwy. To spowodowałoby bałagan i nikt nie wiedziałby o co chodzi.
  Dlatego używam ogólników jak: żydzi i judaizm ale jak mówimy o szczegółach, to warto być precyzyjnym w nazwach.

 • Tomek on 23 września 2018

  a dlaczego o Polskę walczy bestia i nierządnica? czy Polska jest tak ważna?

 • Rob Veggett on 23 września 2018

  W biblijnych czasach był Mozaizm, nie talmudyczny Judaizm.
  Jeśli chodzi o genealogię starożytnych Hebrajczyków (Izraelitów i Judejczyków), to cała ich genealogia uległa zniszczeniu w pożarze Świątyni spowodowanym przez Tytusa i jego rzymską armię w 70 r. n.e.

 • Rob Veggett on 24 września 2018

  A jeszcze dodam, że skoro cała hebrajska genealogia została zniszczona przez Rzymian w r. 70, zatem nie da się teraz udowodnić kto czy która grupa etniczna tak naprawdę wywodzi się od starożytnych Hebrajczyków.

 • Robert on 24 września 2018

  Tomek,

  to jest dobre pytanie, nad odpowiedzią trzeba się zastanowić.
  Postaram to opisać w następnym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *