Ten, Którego Zabito: najważniejsze święto chrześcijan

chryst750

Nie ma większego święta od pamiątki śmierci Chrystusa. Światowe religie obchodzą przeróżne święta, jednak tylko to świętą nakazał obchodzić Syn Boga. Inne obrzędy to tylko wymysł wielu religii.

Dlaczego wymysł?

Bo nie ma ich w Biblii…

Kiedy umarł Chrystus?

Chrystus z uczniami rozpoczął paschę wieczorem po zachodzie słońca. Według kalendarza księżycowego był to dzień 14, a miesiąc awiw.

Pascha była obowiązkowym świętem Izraelitów i trwała 7 dni. Przez „dwa wieczory” zabijane były baranki Izraelitów w świątyni. Przez kolejne dni musieli zjeść całego baranka.

Chrystus zjadł tylko pierwszy posiłek z uczniami. W momencie, kiedy Izraelici zabijali baranki i przygotowywali się do głównego posiłku, Chrystus został zabity.

 Liczb 9:5

„Wtedy przygotowali na pustkowiu Synaj ofiarę paschalną w pierwszym miesiącu, czternastego dnia tego miesiąca, między dwoma wieczorami. Zgodnie ze wszystkim, co JHWH nakazał Mojżeszowi – tak uczynili synowie Izraela.” 

Spotkanie Chrystusa z apostołami odbywało się pierwszego wieczoru, zaraz po zachodzie słońca. W dniu przygotowania głównej paschy, sądzono Chrystusa:

Jana 19:14

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Judejczyków: Oto król wasz!”

Jana 19:31

 „Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Judejczycy prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała”.

Wieczorem Chrystus odbył posiłek z uczniami. W nocy sądzą Syna Bożego a rano trafia do Piłata. Później następuje katowanie i śmierć Chrystusa. Jego ciało zostało pochowane w ogrodzie, w którym był wolny grób.

Jana 19:40-41 

„Zabrali więc ciało Chrystusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do izraelskiego sposobu grzebania. 41 A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na judejski dzień Przygotowania, złożono Chrystusa, bo grób znajdował się w pobliżu”.

To czyńcie na moją pamiątkę!

Pierwszego wieczoru podczas posiłku, Chrystus nakazał każdemu wyznawcy chrystusowemu uczestniczyć w pamiątce śmierci: 

Łukasza 22:19 

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!

1Koryntian 11:24 

„i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!

1Koryntian 11:25

„Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!

Pamiątka śmierci Chrystusa odbywa się w czasie paschy, święta ustanowionego za czasów Mojżesza. Powinniśmy pić wytrawne wino z czerwonych winogron i jeść niekwaszony chleb.

Dlaczego wino czerwone?

Bo pamiątka śmierci Chrystusa została zastąpiona innym świętem – pamiątką wyjścia Izraelitów z Egiptu. Podczas tamtego święta czyli paschy, pili czerwone wino z winogron, jedli niekwaszony chleb, a drugiego dnia baranka. Obecnie nie jemy baranka, ponieważ Chrystus nakazał pić wino i jeść chleb. Chleb może być usmażony w piekarniku czy na patelni. Ciasto zagniatamy z samej mąki i wody. Wyjdzie chleb w postaci placka.

1 Koryntian 5: 8

„…Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? (7) Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. (8) Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy”.

Kiedy wypada pamiątka śmierci Chrystusa?

Katolicy obchodzą święto 25 marca, Świadkowie Jehowy 23 marca.

Czy Biblia podaje konkretną datę?

Każdego roku pamiątka śmierci Chrystusa wypada w inny dzień, a nawet w inny miesiąc. Data jest zawsze ta sama: 14 awiw (miesiąc awiw pisany jest jako abib, wynika to z transliteracji z greki na łacinę i polski, w pogańskim Babilonie nazywali ten miesiąc nisan). Awiw to nazwa jednego z miesięcy w kalendarzu izraelskim przypadającym na marzec-kwiecień. 14 dnia miesiąca awiw, Chrystus nakazuje odbywać święto.

Nowy miesiąc a więc 1 awiw, rozpoczyna się na drugi dzień od zauważenia, że księżyc jest w nowiu, czyli że księżyc zniknął i jest niewidoczny w nocy. Po tym zdarzeniu następował poranek i cały dzień aż do kolejnego zachodu słońca, był to dzień ostatni starego miesiąca. Nowy dzień zaczynał się po zachodzie słońca i był to 1 awiw.

W 2016 roku 1 awiw jest 8 kwietnia, 14 dni później przypada 14 awiw, czyli 21 kwietnia wieczorem. – zobacz kalendarz księżycowy.

śmierć Chrystusa

W tym czasie należy czcić śmierć Chrystusa i spożywać skromny posiłek: wino i chleb.

Jana 6:48-56 

„Jam jest chleb życia. (49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. (50) To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. (51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (52) Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? (53) Rzekł do nich Chrystus: Amen, amen, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.

Proszę przeczytać ten opis z Jeszu.pl

„…miesiąc zaczynał się na drugi dzień po nowiu księżyca. To znaczy, że jeśli dziś w nocy nie było widać księżyca (nów), to ten dzień był ostatnim starego miesiąca, a następny był pierwszym dniem nowego miesiąca. Kalendarz miał 12 miesięcy, ale co jakiś czas trzeba było dodać miesiąc trzynasty.
Dlaczego?
Ponieważ miesiące księżycowe były krótsze od obecnych i gdyby nie dodawano co kilka lat jednego miesiąca, to wszystkie święta by się rozregulowały, i tak na przykład nowy rok wypadłby raz wiosną a innym razem jesienią. Kalendarz izraelski był ściśle związany z rolnictwem i poszczególne miesiące były wyznaczane przez cykle prac w polu, dlatego było niemożliwym, by dopuścić do takiej wędrówki miesięcy po różnych porach roku.

Z tego powodu, co jakiś czas kapłani uznawali, że w danym roku trzeba dodać jeden miesiąc.

Izraelici w najstarszym okresie swojej historii, czyli w okresie mojżeszowym, nie byli dobrymi obserwatorami nieba i nawet nów księżyca sprawiał im sporo problemów. Byli jednak rolnikami. Nowy rok miał zaczynać się, gdy kłosy zbóż były dojrzałe, stąd jego nazwa awiw (abib), czyli miesiąc kłosów. Jeśli kończył się 12 miesiąc, a na polu kłosy nie były dojrzałe to wówczas dodawano jeden miesiąc. W ten sposób tylko na kilka dni przed końcem 12 miesiąca wiedziano czy będzie dodatkowy miesiąc czy nie.

W artykule „O kalendarzu żydowskim”, historyk Adrian Krzyżanowski pisał:
„Ponieważ ich rok miał się zaczynać miesiącem, w którym trafiali na dojrzały kłos, abib; więc nie zawsze z 12 ale niekiedy z 13 miesięcy musiał być złożony. Tym sposobem, jak to się niżej wyjaśni, Izraelici w swej rachubie czasu godzili bieg słońca z przeważnym dla siebie biegiem księżyca. Miesiąc kłosowy, w dzisiejszym kalendarzu żydowskim noszący nazwę Nisan, wychodził według wszelkich poszlaków na nasz Kwiecień” .

Kto nie powinien uczestniczyć w pamiątce Chrystusa?

Pamiątka śmierci Chrystusa jest obowiązkowa dla wyznawców chrystusowych. Ale dla osób nie przygotowanych, może okazać się dużym problemem.

1 Koryntian 11:27-32 

Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. 30 Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. 31 Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. 32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem”.

Przed spożyciem Ciała i Krwi Chrystusa należy zastanowić się nad tym, czy na pewno możemy je spożyć. Zauważ, że powyższe słowa Paweł kieruje do wyznawców Chrystusa, a więc do osób, które znały zasady Chrystusa i przyjęły ponowne zanurzenie, poznawszy prawdę biblijną.

Paweł nakazuje zastanowić się nad swoim życiem, czy jesteśmy godni spożywać chleb i wino. Jeżeli za takich się nie uznajemy, to wręcz nie należy tego czynić. Paweł nie podaje żadnych kar za brak uczestnictwa w pamiątce śmierci Chrystusa.

Znacznie gorzej będą miały te osoby, które nie żyją zgodnie z naukami Chrystusa znajdującymi się w Biblii, a spożywają chleb i wino.

źródło: „dzień w którym zabito Chrystusa”.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => za darmo  SzokWiedzy.pl

Formularz z NeTeS.
Photo credit: Waiting For The Word / Foter / CC BY

17 Responses to “Ten, Którego Zabito: najważniejsze święto chrześcijan”

 • Łukasz on 26 marca 2016

  W tekst wkradł się błąd- powinno być 1 abib- 7 kwiecien a jest 1-szy

 • Robert on 28 marca 2016

  Tak, dzięki.

 • aneta on 11 kwietnia 2016

  Witam, Czy Dzien Swiety powinnismy swiecic w sobote a nie w niedziele?

 • Robert on 11 kwietnia 2016

  @Aneta
  Nie ma dokładnie podane w Biblii.
  Jednak najlepiej ten dzień, w którym mamy wolne czyli niedzielę.
  To nie jest dzień święty, tylko poświęcamy więcej czasu dla Boga, na modlitwę, czytanie Biblii, wyciszenie się itd.

 • aneta on 11 kwietnia 2016

  niedziela jest pierwszym dniem czyli sobota jest siodmym dniem, a pisze ze Pan Bog odpoczywal w dzien sodmy.
  Czytalam ze kosciol zmienil sam dzien z soboty na niedziele, czy to prawda? Dziekuje!

 • aneta on 12 kwietnia 2016

  Witam! Prszepraszam za tyle pytan ale mam ich sporo :) bylam wychowana w katolickim kosciele ale tak naprawde nigdy nie czytalismy pisma swietego, dopiero z mezem zaczelismy czytac ostatnio. Jestesmy troche w szoku! bo dowiadujemy sie duzo innych zeczy niz kosciol uczy. Prszestalismy chodzic do kosciola odrazu is uczymy sie Bibli. Mamy czworke dzieci i troche jest name cieszko bo niewiemy jak im wytumaczyc ze do kosciola nie bedziemy chodzic, nasze dzieci maja 10, 9, 8, 1 lat, chlopaki byli ministrantami w kosciele. Pierwsze pytanie to jaka Biblie powinnismy szytac, teraz czytamy Biblia Tysiaclecia.
  Dziekuje Bardzo za cierpliwosc! i prszepraszam za pomylki ale sie wychowalam w Kanadzie od mlodego wieku i mi troche czieszko pisac po Polsku
  Milego Dnia :)

 • Robert on 15 kwietnia 2016

  @Aneta

  Odważna decyzja z KK :)

  Oto postanowienia, które wydali apostołowie:

  Dzieje 15:28,29
  Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!

  Nie ma przymusu wyboru soboty czy niedzieli.
  Każdy sam powinien decydować, kiedy będzie więcej poświęcał czasu dla Boga.

  Polecam ten artykuł – https://www.jeszu.pl/2014/02/chrystus-jest-panem-sabatu.html

 • Damian on 1 lipca 2016

  Robercie czy moglbys jasniej wyjasnic pojecie ” nierzad”? jesli dane osoby zyja ze soba od tzw dziewictwa, i chca byc ze soba do konca zycia lecz nie chca brac slubu to co wtedy? patrzac na kk odechciewa sie uczestnic twa w ic h rytualach…

 • Damian on 1 lipca 2016

  nierzad i cudzołustwo… prosze.

 • Robert on 2 lipca 2016

  Nierząd, czyli uprawianie miłości/seksu poza małżeństwem, czyli osobą, która nie jest naszym małżonkiem.
  Cudzołóstwo to zdrada męża/żony.

  Oba pojęcia mają podobne znaczenie

 • Damian on 4 lipca 2016

  Robercie, napisz prosze jaki jest twoj stosunek do zawierania zwiazku malzenskiego w KK? Biblia popiera malzenstwo aby uchronic sie od grzechu, ale czy konieczne jest zawieranie malzenstwa jesli chcemy byc z partnerem na identycznych zasadach jak w malzenstwie?

 • Robert on 4 lipca 2016

  Na pewno należy wziąć ślub cywilny dla przekazania informacji państwu, że jesteście małżeństwem.
  W trakcie tego ślubu składasz w modlitwie przysięgę Bogu i prośbę, aby wasze małżeństwo wytrwało do samego końca.

 • Damian on 4 lipca 2016

  Dziekuje Robercie, a co sadzisz na temat slubu koscielnego?

 • Robert on 4 lipca 2016

  Ja nie należę do żadnej religii, dlatego mam negatywny stosunek.
  Nie znam religii, która nie miałaby fałszywych doktryn, wierzeń.
  Wszystkie wprowadziły swoje doktryny, których nie ma w Biblii.

 • Damian on 4 lipca 2016

  Dzieki, podzieliles moje zdanie :)

 • Tomasz on 6 lutego 2017

  kiedy wypada 14 awiw w 2017r , bo jakoś nie mogę połapać się w tym kalendarzu?
  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *