Kto chciałby ponownie zamordować Chrystusa?

murder800

Jest mnóstwo religii na ziemi. Hipokryci powiedzą, że nie ważne do jakiej należysz, ponieważ w każdej z nich jest Bóg. Taki pogląd świadczy o całkowitej ignorancji praw Bożych, o zerowej znajomości Biblii, o oszukiwaniu własnego sumienia.

Tak jak dzisiaj, tak za czasów głoszenia Chrystusa, ludzie mieli takie samo zapatrywanie na wiarę w Boga.

Co na ten temat organizacji religijnych sądził Chrystus?

Syn Boga wygłosił fantastyczną przypowieść do przedstawicieli religii, które w tamtym czasie były dominujące: Faryzeuszy i Saduceuszy.

Mateusza 21:33-46

„Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał
ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?
Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Chrystus im
rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi.
Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów,
ponieważ miały Go za proroka.”

W przypowieści Chrystus opisał, co dokładnie stało się z prorokami, których Bóg posyłał do ludzi. Przedstawiciele religii zabijali ich – mordowali. W tej przypowieści zostało również wypowiedziane proroctwo dotyczące śmierci Chrystusa.

To jest kolejny dowód dla ateistów, którzy uważają Biblie za śmieszną książeczkę napisaną przez wariatów. Nie są w stanie zagłuszyć wypowiadanych proroctw, które łatwo można zweryfikować.

Już za czasów Chrystusa nie było prawdziwej religii

Kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię, musiał całkowicie od zera rozpocząć nauczanie najprostszych Żydów. Niektórzy z nich mieli opinię analfabetów. Popatrz jaką pracę musiał wykonać Mesjasz, aby wszczepić prawdę w sercach ludu.

Faryzeusze i Saduceusze dokładnie wiedzieli kim On jest. Dlatego zabili Go, ponieważ zagrażał ich przyszłości. Mówił prawdę, łatwo podważał nauki religii. Używał tych samych ksiąg prawa Bożego, z których nauczały religie. Społeczeństwo nie znało tych ksiąg. Nie wiedziało, co faktycznie Bóg oczekuje od nich.

Ludziom wystarczyła ślepa ufność do przywódców religijnych, tradycja i sytuacja w której otoczenie, rodzina, sąsiedzi wyznawali ogólnie dostępne religie. Było to wygodne, łatwe i fantastycznie zagłuszało własne sumienie. Skoro wszyscy tak robią, to ja również. 

Gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj…

to wiele grup, miałoby interes ponownie Go zabić.

Kto taki?

 • Politycy – ekonomiści

Bankierzy zbudowali system finansowo-kredytowy, który kolonizuje kraje świata. Wszyscy politycy, którzy uczestniczyli i uczestniczą w pielęgnowaniu kłamstw systemu, woleliby w zarodku uśmiercić Chrystusa, który mówieniem prawdy zdobyłby potężne poparcie społeczne. Jego argumenty i wiedza, byłaby dużo większa od naszej. Swoją inteligencją porażałby polityków w każdym programie telewizyjnym.

Politycy i ekonomiści mieliby tylko dwa wyjścia: uderzyć się w piersi, przeprosić i przyłączyć się do nas, albo zabić Chrystusa.

Opis zakłamania polityków i ekonomistów opisuję w raportach/ebook-ach na SzokWiedzy.pl.

 • Przywódcy religijni.

Każdy ma Biblie w domu. Wystarczy ją czytać, aby dowiedzieć się, że wyznawcy wielu religii modli się i modlą do niezidentyfikowanej osoby, którą pokrętnie nazywają – Jezusem Chrystusem. Używają obrazów, krzyży, medalików, figurek, których Bóg w Biblii zabrania. Opisy wyśmiewania się z tych narzędzi religijnych opisane są w wielu wersetach. Wierzą w trójcę, która w Biblii jest obalona. Istnieje Bóg jako Ojciec, Bóg jako Chrystus i Duch święty jako posyłany do wypełnienie różnych zadań. W kilku przypadkach Duchem świętym są aniołowie.

Skoro religie przyjęły ludzkie prawa, a bezczeszczą Boże prawa, to co stałoby się gdyby Chrystus pojawił się na ziemi?

Zbeształby ich bardzo surowo. Natychmiast udowodniłby ich kłamstwa.

Co w przypadku utraty władzy i pieniędzy zrobiłyby religie? Siedziałyby cicho – tak jak robią teraz -gdyby bankierzy mordowali Chrystusa.

 • Lekarze, naukowcy, farmaceuci

Gdyby Chrystus teraz przyszedł na ziemie, region, w którym głosiłby byłby wolny od chorób. Wszystkich, którzy wierzyliby  w Niego, uzdrowiłby. Bardzo szybko przekazałby nam wiedzę o naturalnych sposobach leczenia. Ludzie widząc, jak byli okłamywani przez lekarzy, naukowców, farmaceutów, pogoniliby ich kijami.

Co w takich warunkach zrobiłyby osoby powiązane z korporacjami medycznymi?

Dla zachowania władzy i profitów, oczernialiby nauki Chrystusa. Przypomnieliby sobie inkwizycje, w której to medycy byli przewodnią grupą. Nazwaliby Chrystusa czarownikiem, wiedźmą, magikiem i klaskaliby, gdyby Go bankierzy mordowali.

Do grup, którzy chcieliby zamordować Chrystusa należy więcej zawodów. Są to historycy, którzy perfidnie okłamują przeszłość. Artyści, którzy śpiewają, jak im grają i uczestniczą w pielęgnacji systemu. Nie tak dawno słyszałem fantastyczne przemówienie Leonardo DiCaprio, który wychwalał walkę…z ociepleniem klimatu. Dzisiaj pogląd mówiący, że artysta, muzyk, jest wolnomyślicielem i kreatorem przyszłości, to czysta perfidność i zakłamanie. Muzyk nie istnieje bez sponsorów i korporacji muzycznych, którzy chcą płacić za jego wymysły artystyczne. Mogą poruszać się tylko w obrębie wyznaczonych drutów wolnościowych. Kto je zerwie, ten straci kontrakt. Przykład Pawła Kukiza.

Wszystkie osoby pracujące w tych zawodach i wyznające fałszywe poglądy mają duży problem. Działają świadomie lub nieświadomie przeciwko Chrystusowi.

Zawsze mają wyjście z tej sytuacji. Pamiętasz co powiedział jeden z apostołów żydom, którzy zabili Chrystusa?: 

Dzieje 2:36-38

„Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli,
przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jeszu Mesjasza na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”

Nawet zabójcy Chrystusa mają szansę na przebaczenie. Wystarczy „tylko”, a  w wielu przypadkach „aż” wypełnić słowa Piotra. 

.
Brz Robert Brzoza

P.S. 12 raportów/ebooków do pobrania. Teraz 1 Poziom w cenie 25 zł => za darmo  SzokWiedzy.pl.

.

Photo credit: VanDammeMaarten / Source / CC BY

Formularz z NeTeS


One Response to “Kto chciałby ponownie zamordować Chrystusa?”

 • bob on 26 kwietnia 2015

  Witam panie Robercie , czyżby była to metamorfoza ….

  co do tematu , W centrum uwagi jest teraz Ukraina , nad Europa zawisła chmur , chmura zła.
  Dwa miesiące temu 45 -ciu rabinów Ukraińskich podpisało dokument w którym stwierdza – na ziemi obecnie przebywa mesjasz Żydowski (antychryst) i przybrał on ludzką postać .
  Na granicy Polski i Rosji budowane będą wierze obserwacyjne ,a na Ukrainie jest już budowane ogrodzenie, fortyfikacje . nie ma to znaczenia militarnego .
  Media krzyczą , cywilizacja zachodu z jej ,,wartościami ” walczy z barbarzyńską Rosją ..
  Jednak oddziały zbrojne Noworosji ślubowały walką o wartości chrześcijańskie , występują one pod sztandarami Jezusa Chrystusa.
  Zobacz jakie siły walczą na Ukrainie i z kim walczą:
  + 18
  https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504242108-kekc.htm

  Przez granice Polski i Czech nie chcą przepuścić motocyklistów z Rosji ,jadących do Berlina na upamiętnienie 70-tej rocznicy zakończenia wojny . Zajmuje się tym sejm ,dlaczego to takie ważne – co szatan wyznacza swoje granice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *