„Antysemityzm” to zaklęcie wypowiadane przez żydów

żydzi

„Ściśle mówiąc, niepoprawne jest nazywanie starożytnego Izraelity: Żydem, czy nazywanie współczesnego Żyda: Izraelitą lub Hebrajczykiem” – (1980 Jewish Almanac, s. 3 – ‘A brief History of the Terms for Jew’ [Krótka historia określenia Żyd]).

Kim są żydzi?

Encyclopedia Americana (1985):

“Chazarowie, starożytny mówiący po turecku lud, mieli wielkie i silne państwo na stepach północnych gór Kaukazu od VII w. do jego końca w połowie XI wieku. W VIII wieku jego przywódca polityczny religijny… jak również większa część chazarskiej magnaterii, zarzuciła pogaństwo i przeszła na judaizm… (o Chazarach mówi się jako o przodkach większości rosyjskich i wsch. europejskich Żydów)”.

Przypomnę, aby żydem nie nazywać biblijnego Izraela, Chrystusa, sług Bożych. W tamtych czasach nie znano słowa: „żyd”. W przekładach interlinearnych Nowego Testamentu do sług Bożych, najczęściej używane jest słowo: „Judejczyk”. Powodem tego jest zachowanie tylko dwóch pokoleń do przyjścia Chrystusa: Judy i Beniamina. Te dwa pokolenia utworzyły Królestwo Judy. Dlatego najczęściej nazywano ich  Judejczykami.

Proszę zważać na te określenia.

Natomiast dzisiejszy judaizm to żydzi, chazarzy okupujący ziemię palestyńską, niemający nic wspólnego z narodem wybranym, z Chrystusem Pomazańcem, ani z Bogiem Ojcem.

Encyclopedia Britannica (15 wydanie):

“Chazarowie, konfederacja plemion tureckich i irańskich, która utworzyła główne imperium handlowe w II połowie VI w., obejmujące płd-wsch. region współczesnej europejskiej Rosji… W połowie VIII w. klasy rządzące przyjęły judaizm jako swoją religię”.

Academic American Encyclopedia (1985):

“Aszkenazyjczycy obok Sefardyjczyków są jedną z dwu głównych grup Żydów”.

Encyclopedia Americana (1985):

“Aszkenazyjczycy to Żydzi, których przodkowie żyli na ziemiach germańskich… to między Żydami aszkenazyjskimi powstała idea syjonizmu politycznego, ostatecznie prowadzącego do ustanowienia państwa Izrael… W późnych latach 1960, liczba aszkenazyjskich Żydów wynosiła 11 mln, około 84% światowej populacji Żydów.”

The Jewish Encyclopedia:

“Chazarowie, nie-semicki, azjatycki, mongolski lud plemienny, przybył do Europy Wsch. około I w., jako naród przeszli na judaizm w VII w. przez rozwijający się naród rosyjski, który wcielił całą populację chazarską, i który wyjaśnia obecność we wsch. Europie wielkiej liczby mówiących jidysz Żydów w Rosji, Polsce, Litwie, Galicji, Besarabii i Rumunii”.

The Encyclopedia Judaica (1972):

“Chazarowie, grupa narodowa głównie typu tureckiego, niezależna i suwerenna w Europie Wsch. pomiędzy VII i X w. W ciągu tego okresu przywódcy chazarscy wyznawali judaizm … Mimo znikomej informacji o charakterze archeologicznym, obecność grup żydowskich, to wpływ myśli żydowskiej w średniowiecznej Europie Wsch. jest znaczny. Grupy wymieniane jako migrujące do Europy Środkowej ze Wschodu, często określane jako Chazarowie, dzięki czemu nie można przeoczyć możliwości, że pochodziły z dawnego Imperium Chazarskiego”.

The Universal Jewish Encyclopedia:

“Pierwotne znaczenie Ashkenaz i Ashkenazim w jęz. hebrajskim jest Niemcy [państwo] i Niemcy [naród]. Może tak być, ponieważ ojczyzną starożytnych przodków Niemców jest Media, biblijni Ashkenaz… Krauss uważa, że we wczesnym średniowieczu, Chazarowie często nazywani byli Aszkenazim… Około 92% wszystkich Żydów lub około 14.5 mln to Aszkenazim”.

New Grolier Encyclopedia:

“Chazarowie, turecki lud, stworzył imperium handlowe i polityczne, które dominowało w istotnej części płd. Rosji przez większą część VII – X w. W VIII w. Kagan (król) i chazarska arystokracja przeszli na judaizm. Chazarowie ustanowili swoją stolicę w Itil (lub Atil), w delcie Wołgi, i przez następnych 400 lat to żydowskie cesarstwo utrzymywało równowagę sił między chrześcijańskim Imperium Bizantyjskim i muzułmańskim Kalifatem. Warowne chazarskie miasto Sarkil w dolnej części rzeki Don zostało zbudowane z pomocą Bizancjum i służyło jako skrzyżowanie na szlaku wiodącym do Azji Środkowej. Chazarowie rządzili wieloma szlakami handlowymi na Wschód; niektórzy Radhanites (żydowscy kupcy z Galii), na przykład, byli przyzwyczajeni do przekraczania imperium chazarskiego w czasie podróży do i z Chin i Indii. Pod koniec X i na początku XI w. sojusz Bizancjum i Rosjan złamał potęgę Chazarów na Krymie. W 965 roku, Światosław I, książę kijowski, zdecydowanie pokonał armię Chazarów. Dalej na wschód nowe fale tureckich najeźdźców zajęły pozostałości po państwie Chazarów”.

Kim jest antysemita?

Państwo żydowskie ma bardzo duże wpływy w Polsce. Dlatego wszystkie partie zachowują się, jakby pochodziły z tego samego źródła. Mają na ustach te same hasło: walka w Polsce z antysemityzmem.

Według dzisiejszej doktryny, antysemityzm to walka z „prawdą”, jaką narzuca Polsce i całemu światu państwo żydowskie.

W tym wszystkim jest dużo obłudy i kłamstw.

Nazywanie nas antysemitami tylko dlatego, że piszemy prawdę o kłamstwach żydowskich jest antypolonizmem. Osoby będące antypolakami powinny być mocno karane.

Prezydent Duda, jak i PiS nie widzą tutaj większego problemu. Wolą skupiać się na zaklęciu, jakim jest słowo „antysemityzm”.

Jest to zaklęcie, ponieważ nie wiadomo, czy żyje na świecie, jakiś potomek Sema.

Sem, to jeden z trzech synów Noego:

Rodzaju 10:1

„Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta”.

Według nauki żydowskiej, pochodzą oni od Sema. Jednak jak wyżej wykazaliśmy, państwo żydowskie na ziemiach Palestyny założyli Chazarzy, żydzi ze wschodu, między innymi z Polski i z innych wschodnich państw.

Tak jak ukradli biblijnemu narodowi słowa: „Izrael”, „Izraelczycy”, tak samo ukradli słowa: „semita”, „semici”.

Całe ich jestestwo, to wielki, kłamliwy szwindel.

Słowo „antysemita” oznacza: przeciwnik/wróg semitów.

Największe możliwości bycia Semitami, czyli potomkami syna Noego, mają Arabowie zamieszkujący Palestynę.

Tę Palestynę, którą mordują chazarscy żydzi, żydowskie państwo.

Z tego wynika, że antysemitami są żydzi, którzy dzisiaj udają Izraelitów/wybrany naród, którzy w 1967 roku założyli żydowskie państwo Izrael na ziemi palestyńskiej, którzy mordują Palestyńczyków w imię swojego boga.

Kim jest ich bóg?  

Jan odpowiada na to pytanie:

„…że Judejczykami (żydami), a nie są, ale synagogą szatanaObjawienie 2:9

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTes



Foto: „Israeli flag” (CC BY-SA 2.0) by ishaip

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *