Czy choroby są karą za grzech?

 Chory

„Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: 

– Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice? 

Jeszu odpowiedział: 

– Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże” – Jana 9:1-3.

To znaczy, że nie wszystkie choroby są wynikiem grzechu.

Takie bowiem przekonanie mieli dawni Izraelici. Uważali, że choroba lub nawet przedwczesna śmierć była wynikiem grzechu.

Faktycznie niektóre fragmenty biblijne wydają się potwierdzać taką możliwość, ale z tych słów Pana naszego Jeszu wynika, że nie każda choroba jest wynikiem grzechu.

Życie w grzechu sprawia, że człowiek przestaje być pod ochroną Boga (dzieje 26:18), dlatego jest całkowicie bezbronny wobec złej woli szatana, ale słudzy Boży, w tym także należący do Pomazańca Jeszu, należą do Boga i podlegają jego ochronie.

Dlatego uzdrowienie pewnej kobiety Pomazaniec Jeszu nazwał uwolnieniem z mocy szatana:

„Córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?” – Łukasza 13:16.

Wiemy, że szatan żąda poddawania próbie sług Bożych: 

„Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” – Łukasza 22:31,32.

Bardzo szczegółowo Biblia omawia przykład Hioba (księga Hioba), który nie został ukarany chorobą z powodu grzesznego życia, ale na próbę.

Próbie poddał go szatan, ale za zgodą Boga, dlatego niektórzy używają skrótu myślowego twierdząc, że to Bóg poddaje próbie skoro wyraził na nią zgodę.

Faktycznie jednak Bóg nikogo nie kusi, ani nie sprowadza na nikogo cierpienia (Jakuba 1:13).

Za wszelkim cierpieniem stoi szatan.

Władzy jego podlegają ludzie spełniający jego wolę, ale w przypadku sług Bożych, którzy są pod opieką aniołów, szatan musi dostać przyzwolenie na próbę (Hioba 1:12; 2:6).

Tak było w przypadku Hioba i wielu innych sług Bożych.

Niewidomy od urodzenia nie był widocznie pod Bożą ochroną skoro urodził się niewidomy, albo Bóg pozwolił szatanowi na skrzywdzenie tego dziecka, by później wyrwać go z mocy szatana i okazać swoją dobroć.

Na przykładzie tego człowieka widzimy, co może nas czekać, gdy nie będziemy zabiegali o Bożą ochronę, ale też widzimy, że Bóg przez swego Syna Jeszu może nas uwolnić z mocy szatana.

Dzięki temu niewidomemu od urodzenia widzimy ile możemy zyskać będąc poddanymi królestwa Bożego.

Taki tez sens maja słowa naszego Pana:

„Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże” – Jana 9:3.

Dzięki temu, że na tym świecie istnieją choroby, a także głód i wojny, bardziej ludzie doceniają wartość nadchodzącego rządu Chrystusa.

Syn Boży pojawiając się na Ziemi jako człowiek, dał przedsmak swojej woli, uzdrawiał chorych i karmił głodnych.

Skoro będąc człowiekiem potrafił zatroszczyć się o ludzi, to tym bardziej będzie w stanie zapewnić ludziom szczęśliwe życie będąc Królem z woli Boga Ojca. 

Choroby nie są z woli Boga, nie są też karą za grzech.

Jednak człowiek grzeszny nie korzysta z ochrony Bożej, gdyż z własnej woli stał się własnością szatana i ten może z nim robić co chce.

Słudzy Boży jeśli chorują to są poddawani próbie, która ma przesiać wiernych sług od chwiejnych. 

„Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” – Objawienie 2:10.

__________________

Krzysztof Król z Jeszu.pl

Ps. Choroby wieku starczego są łagodnym sposobem przygotowania nas na śmierć. 

 

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „Social Worker And Elvis Presley Fan ”The” (CC BY-NC 2.0) by Otto Magus

6 Responses to “Czy choroby są karą za grzech?”

 • qrde blade on 16 października 2017

  Być może w normalnym świecie nie byłyby skutkiem grzechu, jednak w naszej zatrutej i zmanipulowanej mentalnie lucyferiańskiej rzeczywistości BEZSPRZECZNIE są podstawowym powodem ciężkich chorób i powikłań będących u podstaw farmaceutycznego biznesu!
  Już wyjaśniam dlaczego…
  Zacznijmy od samych szczepień noworodków:
  1. Doktryna satanistyczna nauki wykombinowała sobie, że a jakże w naukowy sposób wmówi OWCOM, że dzieło stworzenia jest niedoskonałe, mleko matki jest zatrute i tylko nowoczesna medycyna u wakcynologia da odpór groźnym bakteriom i wirusom. TO EWIDENTNA DURNOTA oparta na obnażonym w 1995r kłamstwie Louisa Pasteura, którego fałszywe, niczym nie poparte dogmaty nadal łaskawie obowiązują jako podstawowe filary naukowej medycyny. Człowiek bowiem rodzi się z odziedziczonym bagażem po przodkach bagażem bakterii i wirusów, które będąc w równowadze z jego systemem immunologicznym nie tylko nie są dla niego groźne, ale nawet niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tymczasem na podstawie kładzionych do pustych łepetyn w szkołach durnot wmówiono masom i całym stadom, że bakterie są BE i trzeba je już u noworodków wytruć szczepionkami. W ten sam durny sposób wmówiono OWCOM, że fluoryzacja przeprowadzana u dzieci w wodzie wodociągowej, w pastach do zębów, to absolutna zdobycz współczesnej medycyny i walki z próchnicą. Takich ewidentnych DURNOT, KŁAMSTW i istnych MANIPULACJI jest oczywiście cała masa, a globalny biznes pozostający w rękach elit się doskonale kręci i nie byłoby go, gdyby ZADZIWIAJĄCO DURNA, BEZWOLNA ZGODA OWIEC na liczne przymusowe szczepienia, na mordercze CHEMIOTERAPIE, FLOUR, PESTYCYDY I HERBICYDY, ALUMINIUM, RTĘĆ, METALE CIĘŻKIE, CHEMICZNE POLEPSZACZE SMAKU I STABILIZATORY w wodzie, żywności, powietrzu i lekarstwach.
  W mniemaniu satanistów, jeżeli człowiek – istota stworzona na boże podobieństwo, otoczona zewsząd stworzonym przez Boga roślinami pozwala się bezprzykładnie SZCZEPIĆ, TRUĆ z powietrza, w wodzie i w przemysłowo przetworzonej żywności JAWNYMI TRUCIZNAMI i CHEMIĄ czy SZTUCZNIE STWORZONĄ ŻYWNOŚCIĄ TRANSGENICZNĄ to zasługuje na wszystkie ZŁO -przewlekłe, ciężkie choroby i śmierć wyłącznie z jawnej, własnej durnoty i bezprzykładnego nieposłuszeństwa pozostawionym jej przez samego Stwórce prawom. Nauka zaś z jej zacytowanymi poniżej bardzo nielicznymi przykładami była i jest nadal na usługach zazdrosnych o nią i przeciwnych ludzkości satanistów.
  1. https://youtu.be/H_pzvPljZRs
  2. https://youtu.be/-h-bYTDmtjM
  3. https://youtu.be/YPRY9evIviM
  4. ttps://youtu.be/wxE_8_MB_Xk
  wężykiem, wężykiem

 • qrde blade on 24 października 2017

  10 przykazań dla NIEWOLONYCH OWIEC!
  Trudno, żeby od funkcjonariuszy systemu globalnej władzy, siłą rzeczy oddanych dualnej, piramidalnej sprawie wymagać, aby pochylili się nad stadem niezmiennie strzyżonych przez ten system OWIEC. Już samo zaś potulne przebąkiwanie władzy, że postulowane przez to stado zmiany godzą w rozliczne, nietuzinkowe i niejasne interesy jest na to najlepszym dowodem i żałosnym tłumaczeniem typu: My tutaj robimy to dla Was siedząc sobie w ciepełku, dosłownie PO uszy w mentalnym g.wnie i nie będziemy dla spełnienia waszych postulatów ryzykować z trudem zajęte miejsce i wystawiać z niego głów!
  Podobnie żałośnie ( a dla nich jedynie racjonalnie ) zachowują się wszystkie dobrze opłacane, zorientowane w systemie globalnej władzy elyty, gdyż każda niesubordynacja, to jeszcze bardziej bolesny,( a dla nich dio tego żałosny) powrót do stale niewolonego stada na którym przecież elyty i system pasożytują…
  Cóż więc OWCE, mogą dla siebie w tym od samego swego początku zorientowanym na manipulacje masami, dualnym, g.wnianym ich biznesie zrobić?
  1. Za złamany grosz nie wierzyć żadnym elytom, ich durnej, zakłamanej na siłę kładzionej do pustych łepetyn plebsu nauce i informacji masowo przez nich rozpowszechnianej!
  2. Za grosz nie wierzyć żadnym wynikom demoNkratycznych wyborów, ogłaszanym w celu manipulacji i ich uwierzytelnienia „naukowo” przeprowadzanym sondżom oraz informacjom rozpowszechnianym przez media głównego nurtu będących prawie w całości w rękach globalnych manipulatorów!
  3. Nie ulegać ustalonym algorytmom nauki, żadnej religii i naturalnie ustalonych z góry pożal się boże algorytmów leczenia wyłącznie skutków ( a nie przyczyn ) chorób, gdyż prowadzą one do uzależnienia od leków, żałosnego w skutkach chorego niewolnictwa, szybszej i znacznie bardziej prawdopodobnej śmierci.
  4. Całkowicie porzucić lub regularnie ograniczać spożywanie oferowanej przez system żywności przetworzonej, słodzonej, GMO, hodowlanego mięsa i produktów mlecznych ( w zamian jak najczęściej stosować dietę wegańską, ziołolecznictwo, bosy ruch na świeżym powietrzu ).
  5 Witaminą, która nas skutecznie odmładza i leczy jest naturalna witamina C, przyjmowana długotrwale i regularnie w znacznie większych dawkach dziennych 2 do 3 razy dziennie 1000mg.
  6. Ograniczać spożywanie ( a nawet mycie w wodzie ) wszelkich napojów na bazie wody kranowej, przemysłowej, wodociągowej słodzonych fruktozami, produkowanych na sztucznej bazie związków chemicznych, sztucznych konserwantów, słodzików, polepszaczy smaków, szczególnie fluorków, związków chloru, ect
  7. Włączyć do diety naturalny krzem i inne unikalne pierwiastki Nie szczepić się – to wbrew boskiemu prawu!
  8. Regularnie likwidować z układu pokarmowego prawie całkowicie przemilczane przez naukę akademicką pasożyty i bazujące na ich odchodach oporne lekom bakterie odpowiedzialne między innymi za próchnicę i liczne choroby przewlekłe. Maksymalnie ograniczyć zagrzybiające i kancerogenne leczenie antybiotykami.
  9. Dbać aby dieta nie powodowała długotrwałego zakwaszenia naszego organizmu. Regularnie w porach poza posiłkami odkwaszać organizm szczyptą czystej sody kuchennej lub znacznie lepiej zdeklastrowaną, alkaliczną wodą z jonizatora wody ( nie powoduje tzw. wiatrów ).
  10. Stosować wyłącznie dobro myślenie, nie oglądać horrorów, stosowania przemocy ( prawa półkula mózgu to wszystko nagrywa ). Przede wszystkim nie dać się nastraszyć, nie ulegać żadnym stresom, śmiać się z życia, a jak już umierać, (to nie samemu) i wyłącznie z godnością, koniecznie zabierając ze sobą całe okoliczne zło, żeby Wasze cierpienie i życiowy wysiłek nie poszedł na marne!
  Unikać badań ( i tzw. leczenia inaczej )radiologicznych, elektromagnetycznego smogu ( wyłączać na noc wszystkie nadajniki GSM, WiFi ). Regularnie uciekać z miast na zielone przedmieścia, na rodzime wsie, do nieskazonych złem ludzi, do lasu.
  11. …i nie pożądaj człowiecze kobiety, bogactwa, ani żadnej pracy bliźniego swego, gdyż wszystkie one prowadzą wprost do mentalnego zniewolenia, stresów, durnego szaleństwa i chorób jego!
  wężykiem, wężykiem
  PODAJ DALEJ!

 • Robert on 24 października 2017

  qrde blade

  dobre, kto jest autorem?

 • qrde blade on 25 października 2017

  A kto jak nie słynny anty chryst inaczej tubylczy goi ( jak w końcu zrozumiałeś faktyczne, aramejskie znaczenie słowa chryst mógłby coś takiego ogłosić )…

 • qrde blade on 25 października 2017

  Oto bardzo ważny głos w społecznej dyskusji kwestionujący celowość ( do tego wyjaśniający ukryty ich sens ) dotychczasowego śmiałego stosowania procedur chemio i radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych w Polsce niestety przybierający w swych fatalnych skutkach pogrom Holocaustu na Żydach i Polakach, wypowiedziany przez dwóch lekarzy ekspertów w tej dziedzinie. To kolejne punkty będące uzupełnieniem pierwszej w tym temacie wypowiedzi – wytykające satanistyczne grzechy i błędy pychy ludzkiej i żałosne próby zdyskredytowania naturalnych, ziołowych, danych przez Stwórce metod leczenia. A więc:
  5. https://youtu.be/5VBrpkXGgTk
  6. https://www.youtube.com/watch?v=H-llwrjGfLc&t=7s

  wężykiem, wężykiem

 • Hubert on 13 marca 2019

  Fajny artykuł:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *