Czy chrzczenie dziecka jest zgodne z Biblią?

 Chrzest

Poniższy filmik będzie dla wielu ludzi ordynarny, nieprzyzwoity, gorszący ich punkt widzenia.

Jednak…

Czy nie pokazuje prawdziwy obraz rzeczywistości religijnej?

W religii katolickiej panuje zwyczaj, tradycja chrzczenia dzieci. Twierdzi się, że nieochrzczone dziecko będzie grzeszne, co w konsekwencji oznacza, że Bóg odwróci się od niego.

Czyli, nie ochrzciłeś dziecka, okrutny Bóg go ukarze?

Przyznaj, że taki pogląd jest nielogiczny…

Skoro młoda osoba dorosłość osiąga w wieku 18 lat, to dlaczego dziecko ma od narodzenia podlegać jakieś religii?

Czy ktoś spytał go o zdanie?

Czy wyjaśnił mu na czym polega wiara w tej religii?

Czy dał mu czas na sprawdzenie doktryn panujących w religii?

Tu nie chodzi tylko o religie katolicką.

Ten sam schemat stosują w Islamie. Każde narodzone dziecko jest muzułmaninem.

Czy tego chce czy nie…

Jak powinno być naprawdę?

Za dziecko odpowiedzialni są rodzice i to oni uczą je wiary zgodnie z tym, co zostało przekazane apostołom:

List Judy 1:3:

„Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.

Wiara została tylko raz przekazana apostołom. Nie religiom, tylko apostołom.

Skoro raz została przekazana, to wszelkie doktryny, które nie są opisane w Biblii, a wdrożone zostały do religii, są fałszywką.

Tak samo jest z objawieniami. Jeżeli coś nie ma w Biblii, to znaczy, że jest fałszywą doktryną, fałszywymi objawieniami.

Taki punkt należy przyjąć.

Jeżeli twierdzisz, że religie mają prawo dodawać własne doktryny, że objawienia tzw „świętych” są prawdziwe, to uznajesz, że powyższy werset jest… kłamliwy.

Wiara raz przekazana świętym jest bardzo łatwa do sprawdzenia. Wszystko opisane jest w Nowym Testamencie. 

Nauczenie się jej jest bardzo łatwe.

Sprawdzenie jej również nie nastręcza trudności.

Katolicy wydali Nowy Testament w wersji interlinearnej, czyli mamy tekst grecki i jego tłumaczenie po Polsku.

Wszystkie religie wydając Biblie, tłumaczą ją pod swoje wierzenia.

Przykładowe nieprawidłowości:

 • nie ma imienia „Jezus” tylko Jesu, a z hebrajskiego Jeszu.
 • Matka Chrystusa to nie Maryja, tylko Mariam.
 • Modlenie do obrazów jest w Biblii potępiane.
 • Nie ma „Matki Boskiej”, ponieważ Chrystus nigdy będąc na ziemi nie powiedział o sobie „Bóg”, tylko Syn Boga, Syn Człowieczy, Pomazaniec.
 • Nie ma „Trójcy”. Gdyby istniała, to Biblia byłaby kabaretem, w której Chrystus modli się do siebie, płacze do siebie, rozmawia ze sobą.

Naprawdę, łatwo to wszystko sprawdzić przy pomocy Nowego Testamentu z tłumaczeniem interlinernym.

Wtedy dopiero otwierają się oczy.

Każde dziecko poznaje prawdę od rodziców. Kiedy osiąga wiek dojrzały, dostaje w prezencie Nowy Testament, aby sam sprawdził nauki zgodne z nakazami Boga:

Dzieje 17:11

„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

Kiedy dziecko, młoda osoba uzna, że przekazywane nauki to prawda, wtedy dopiero przyjmuje zanurzenie.

I tu kolejne przekłamanie. Nie ma słowa „chrzest” tylko zanurzenie:

Dzieje Apostolskie 2:38

Piotr powiedział do nich: „Okażcie skruchę i niech każdy z was da się zanurzyć w imię Chrystusa ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar Ducha Świętego”.

Dzieje Apostolskie 22:16

Czemu się więc wahasz? Wstań, zanurz się, oczyść się z grzechów twoich, wzywając Jego imię!”.

Czy w takim razie osoba niezanurzona jest w grzechu?

Zanurzenie w imię Chrystusa czyli w imię Jesu/Jeszu jest ważną decyzją wiary. Najlepiej zrobić to jak najwcześniej.

Jednak czy dziecko, niemowlę może świadomie powiedzieć: „Tak”?

Wolna wola przekazana ludziom, polega na świadomym podejmowaniu decyzji.

Link do filmu: https://www.facebook.com/w.prostych.slowach/videos/1297418346972479/ 

 

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: https://www.budzinski.pl/chrzest/

15 Responses to “Czy chrzczenie dziecka jest zgodne z Biblią?”

 • Tomek on 9 września 2017

  Bardzo dobry artykuł trafia w samo setno, sam ostatni miałem ten dylemat ale ostatecznie ochrzciłem syna w kościele katolickim choć sam przyjąłbym chrzest przez zanurzenie w imię Jeszu.
  Pozdrawiam Pna i życzę więcej takich artykułów.

 • Robert on 10 września 2017

  Tomek

  dzięki :)

 • sceptyk on 10 września 2017

  Prababcia mi opowiadała, że dawniej jak ktoś nie był ochrzczony i zmarł to straszył ludzi. Diabły po Ziemi dlatego latały, ponieważ ludzie byli nie ochrzczeni. Ile tych historii się ja nasłuchałem o duchach. Pewnej rodzinie zmarł mąż i co wieczór późnym wieczorem, ktoś pojawiał się w oknie i się śmiał, jakaś twarz. Straszył te żonę i te dzieci. Więc z księdzem odkopali trumnę tego męża i odwrócili jego ciało na brzuch. Potem już ta twarz nie pojawiała się w oknie, nie straszyło już nic tej rodziny.

 • kamilp on 10 września 2017

  „Nowego Testamentu z tłumaczeniem interlinernym.” dlaczego to jest przekreślone?

 • Robert on 10 września 2017

  kamilp

  strona ma jakieś chwilowe problem i teraz nie działa.

 • Piotr on 11 września 2017

  W liście do Hebrajczyków jest napisane o Synie:

  „Lecz do Syna mówi: Twój tron,
  o Boże, na wieki wieków, berłem
  sprawiedliwości jest berło twego
  królestwa.
  9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
  dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój
  olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
  10 Oraz:
  Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
  dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
  11 One przeminą, ale Ty zostaniesz
  i wszystko jak szata się zestarzeje,
  12 i jak płaszcz je zwiniesz,
  jak odzienie, i odmienią się.
  Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą.
  13 Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział:
  Siądź po mojej prawicy,
  aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp.” Hbr (1, 7)

  W Janie:

  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (…) A Słowo stało się ciałem
  i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
  chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
  pełen łaski i prawdy.” (J 1)

  „Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
  berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe. ” Ps 45, 7

  O Trójcy:

  „Trzej bowiem świadczą w niebie:
  Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci
  trzej jedno są.” J 5, 7

  Polecam: „Hebrew roots movement exposed FWBC”, „Defending the name of JESUS against the „Yeshua” Crowd” oraz „Jesus in the Book of Hebrews FWBC”, „The Trinity In Scripture FWBC”.

 • Robert on 11 września 2017

  Piotr,

  jak badać Pisma, to polecam wydania interlinearne, w których możesz sam sprawdzić poprawność tłumaczenia.
  Nie będziesz wtedy robił błędów…

  1 – jaka jest twoja interpretacja pierwszego wersetu?

  2 – Jana 1 nie mówi o Janie tylko o Chrystusie – przeczytaj cały kontekst. Jan świadczył o świetle, sam nie był światłem.

  3 – 1 Jana 5:7 nie brzmi tak jak napisałeś. Poczytaj dobrze. Tam pisze o o Duchu, wodzie i krwi…

 • Piotr on 12 września 2017

  2. Oczywiście, że J 1 mówi o Chrystusie:

  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. ”

  Kolejne cytaty:

  „Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” J 8, 58

  „Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” Ap 22;13

  „On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
  byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.” Kol 1,15

  „Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. 18 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.” J 5,17

  „Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” J 8,24

  „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (…) Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. J 10,30-33

  „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 4 On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
  5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:
  Ty jesteś moim Synem,
  Jam Cię dziś zrodził?
  I znowu: Ja będę Mu Ojcem,
  a On będzie Mi Synem. (…)
  Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
  Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!
  7 Do aniołów zaś powie:
  Aniołów swych czyni wichrami,
  sługi swe płomieniami ognia.
  8 Do Syna zaś:
  Tron Twój, o Boże na wieki wieków,
  berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.” Hbr 1

  Jest hierarchia władzy między Bogiem a Chrystusem i Duchem Świętym, co nie oznacza, że któryś z nich nie jest Bogiem. Uproszczonym porównaniem jest woda w trzech postaciach. Grafika: „trinity explained”.

  „A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.” Rdz 1, 26

  „Po czym Pan Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło;” Rdz 3, 22

  „Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!” Rdz 11, 7

  „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.” Mt 3,16

  „Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.” Mt 12, 28

  „i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Łk 3, 22

  „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” J 14, 26

  „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.” J 15, 26

  „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.” Dz 10, 38

  „A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.” 1 Kor 6, 11

  3. „Trzej bowiem świadczą w niebie:
  Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci
  trzej jedno są.” jest napisane w KJV, Gdańska, Brzeska i Textus Receptus ( J 5, 7).

  O duchu, wodzie i krwi jest napisane np. w ekumenicznej wersji NIV. Polecam wyszukać: „new international version lies/corrupted” oraz video „Wersje Biblii Nowego Porządku Świata” (w 49:54 minucie jest o fałszerstwach NIV) oraz „Problems With The Modern Versions Of The Bible”.

 • Robert on 12 września 2017

  Piotr,

  1 – Tak, mowa jest o Chrystusie jako o Słowie. Wspominałem o tym.

  2 – To jest fałszywa interpretacja. Tam jest mowa o wodzie i żywiołach.
  Jeszcze raz polecam Biblie interlinearną, gdzie może pan sam sprawdzić tłumaczenie z greckiego.
  Inne Biblie są niedokładne.

 • qrdeblade on 15 września 2017

  Czas wreszcie uporządkować pofragmentowaną wiedzę od Sasa do lasa…
  1. Każdy kult solarny ( dziwacznie naturalnie ludziom kojarzący się ze Słońcem, a satanistom z Saturnem ! ) był i nadal jest faktycznie kultem lucyferiańskim, satanistycznym, chrystianistycznym ( związanym z światłem do pracy – stąd sam Watykan jawnie podśpiewuje sobie, że Chrystus jest synem Lucyfera )
  2. Czym jest zanurzenia dziecka w wodzie jak nie jawnie powtórzonym mu POTOPEM – karą boska za nieposłuszeństwo i złamanie PRZYMIERZA, tyle, że zamieniamy bezpieczne wody płodowe matki z brudną, zagrzybioną wodą, która przez naturalne otwory penetruje organizm dziecka czyniąc go śmiertelnikiem. Zaś zanurzenia delikwenta w imię Chrystusa – światła, to nic innego jak formalne pasowanie go na kolejnego niewolniczego biorobota specjalnie i w tym celu stworzonego miejsca zniewolenia ( gdzie rok w zamyśle PANA – stwórcy miał dokładnie trwać 360 dni, Słońce – promiennik do dziennej pracy ( nomen omen o identycznych , widzianych z powierzchni Ziemi rozmiarach co Księżyc – promiennik nocny wysyłający zupełnie inne promieniowanie ). Tydzień składający się z siedmiu dni miał mieć dokładnie 6 dni pracujących i jeden wg. PRAWA wolny od pracy. Bioroboty miały stworzone zasady funkcjonowania wg. licznych danych im przez PANA PRZYKAZAŃ…

 • Robert on 15 września 2017

  qrdeblade

  1 – zanurzenie to nie potop, ani kara tylko przynależność do Chrystusa.

  2 – Po to dał Bóg wolną wolę, aby ludzie stali po Jego stronie świadomie.
  Więc gdzie tu niewolnictwo?

  3 – Kalendarz wymyślili ludzie…

 • Robert Jarosz on 15 września 2017

  Czy w tłumaczeniu zamiast: „…i niech każdy z was da się zanurzyć w imię Chrystusa…” nie powinno być: …i niech każdy z was da się zanurzyć w imię JEZUSA…”? Czy Jesu albo Jeszu czy najbardziej Jeszua? (Yeshu to akronim od pogardliwego imienia dla Chrystusa). CHRYSTUS to z greckiego CHRESTOS czyli MESJASZ, POMAZANIEC. Yeshua to tak jak Jozue czyli yahwe jest zbawieniem.

 • Robert on 15 września 2017

  Robert Jarosz,

  1 – Chrystus-Mesjasz-Pomazaniec to Jesu z greckiego, a Jeszu z hebrajskiego.

  2 – Tę pogardę wypromowali żydzi, więc nie polecam połykać propagandy, tylko samemu sprawdzać w Pismach.

  3 – Yahwe to nie jest imię Boga. Nie znamy imienia i nie wiemy jak brzmi.
  Bóg podał tylko: JHWH.
  Jednak nie wiadomo jakie samogłoski należy dodać.

 • Dariusz on 3 marca 2018

  Robert ta twoja interlinia chyba jest błedna(i jeszcze cena ponad 200zl) . Zamiesc dokladne dane z tego wersu. ja mam tu interlinie ktora potwierdza słowa Piotra i inne wersje biblii
  https://biblehub.com/interlinear/1_john/5-7.htm

 • Robert on 4 marca 2018

  Dariusz

  napisz dokładnie jaki jest twój pogląd na temat i o co dokładnie ci chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *