Czy chrzczenie dziecka jest zgodne z Biblią?

 Chrzest

Poniższy filmik będzie dla wielu ludzi ordynarny, nieprzyzwoity, gorszący ich punkt widzenia.

Jednak…

Czy nie pokazuje prawdziwy obraz rzeczywistości religijnej?

W religiach istnieje tradycja chrzczenia dzieci. Twierdzi się, że nieochrzczone dziecko będzie grzeszne, co w konsekwencji oznacza, że Bóg odwróci się od niego.

Czyli, nie ochrzciłeś dziecka, Bóg go ukarze.

Skoro młoda osoba osiąga dorosłość w wieku 18 lat, to dlaczego dziecko ma od narodzenia podlegać danej religii?

Czy ktoś spytał go o zdanie?

Czy wyjaśnił mu, na czym polega wiara w tej religii?

Czy dał mu czas na sprawdzenie doktryn panujących w religii?

Tu nie chodzi tylko o religię katolicką.

Ten sam schemat stosują w Islamie, w Judaizmie i w innych religiach. 

Jak powinno być naprawdę?

Za dziecko odpowiedzialni są rodzice i to oni uczą je wiary zgodnie z tym, co zostało przekazane apostołom:

List Judy 1:3:

„Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.

Wiara została tylko raz przekazana apostołom. Nie religiom, tylko apostołom.

Skoro raz została przekazana, to wszelkie doktryny, które nie są opisane w Biblii, a wdrożone zostały do religii, są fałszywką.

Jeżeli twierdzisz, że religie mają prawo dodawać własne doktryny/tradycje, to uznajesz, że powyższy werset jest… kłamliwy.

Wiara raz przekazana świętym jest bardzo łatwa do sprawdzenia. Wszystko opisane jest w Nowym Testamencie. 

Sprawdzenie jej nie nastręcza trudności.

Katolicy wydali Nowy Testament w wersji interlinearnej, czyli mamy tekst grecki i jego tłumaczenie po polsku.

Wszystko możesz sam/sama sprawdzić.

Przykładowe nieprawidłowości:

 • nie ma imienia „Jezus” tylko Jesu, a z hebrajskiego Jeszu.
 • Matka Chrystusa to nie Maryja, tylko Mariam.
 • Modlenie do Boga przez obrazy jest w Biblii potępiane.
 • Nie ma „Matki Boskiej”, ponieważ Chrystus nigdy będąc na ziemi, nie powiedział o sobie „Bóg”, tylko Syn Boga, Syn Człowieczy, Pomazaniec.
 • Nie ma „Trójcy”. Gdyby istniała, to Biblia byłaby kabaretem, w której Chrystus modli się do siebie, płacze do siebie, rozmawia ze sobą.

Naprawdę, łatwo to wszystko sprawdzić przy pomocy na przykład tej strony: https://biblehub.com/interlinear/matthew/1-1.htm 

Wtedy dopiero otwierają się oczy.

Każde dziecko poznaje prawdę od rodziców. Kiedy osiąga wiek dojrzały, dostaje w prezencie Nowy Testament, aby sam sprawdził nauki zgodne z nakazami Boga:

Dzieje 17:11

„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

Kiedy dziecko, młoda osoba uzna, że przekazywane nauki to prawda, wtedy dopiero przyjmuje zanurzenie.

I tu kolejne przekłamanie. Nie ma słowa „chrzest” tylko zanurzenie:

Dzieje Apostolskie 2:38

Piotr powiedział do nich: „Okażcie skruchę i niech każdy z was da się zanurzyć w imię Chrystusa ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar Ducha Świętego”.

Dzieje Apostolskie 22:16

Czemu się więc wahasz? Wstań, zanurz się i obmyj z siebie grzych swe, wzywając Jego imię!”.

Czy w takim razie osoba niezanurzona jest w grzechu?

Zanurzenie w imię Chrystusa, czyli w imię Jeszu jest ważną decyzją wiary. Najlepiej zrobić to jak najwcześniej.

Jednak czy dziecko, niemowlę może świadomie powiedzieć: „Tak”?

Wolna wola przekazana ludziom polega na świadomym podejmowaniu decyzji. Do tego czasu za dziecko odpowiedzialni są rodzice.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: https://www.budzinski.pl/chrzest/

15 Responses to “Czy chrzczenie dziecka jest zgodne z Biblią?”

 • Tomek on 9 września 2017

  Bardzo dobry artykuł trafia w samo setno, sam ostatni miałem ten dylemat ale ostatecznie ochrzciłem syna w kościele katolickim choć sam przyjąłbym chrzest przez zanurzenie w imię Jeszu.
  Pozdrawiam Pna i życzę więcej takich artykułów.

 • Robert on 10 września 2017

  Tomek

  dzięki :)

 • sceptyk on 10 września 2017

  Prababcia mi opowiadała, że dawniej jak ktoś nie był ochrzczony i zmarł to straszył ludzi. Diabły po Ziemi dlatego latały, ponieważ ludzie byli nie ochrzczeni. Ile tych historii się ja nasłuchałem o duchach. Pewnej rodzinie zmarł mąż i co wieczór późnym wieczorem, ktoś pojawiał się w oknie i się śmiał, jakaś twarz. Straszył te żonę i te dzieci. Więc z księdzem odkopali trumnę tego męża i odwrócili jego ciało na brzuch. Potem już ta twarz nie pojawiała się w oknie, nie straszyło już nic tej rodziny.

 • kamilp on 10 września 2017

  „Nowego Testamentu z tłumaczeniem interlinernym.” dlaczego to jest przekreślone?

 • Robert on 10 września 2017

  kamilp

  strona ma jakieś chwilowe problem i teraz nie działa.

 • Piotr on 11 września 2017

  W liście do Hebrajczyków jest napisane o Synie:

  „Lecz do Syna mówi: Twój tron,
  o Boże, na wieki wieków, berłem
  sprawiedliwości jest berło twego
  królestwa.
  9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
  dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój
  olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
  10 Oraz:
  Tyś, Panie, na początku osadził ziemię,
  dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
  11 One przeminą, ale Ty zostaniesz
  i wszystko jak szata się zestarzeje,
  12 i jak płaszcz je zwiniesz,
  jak odzienie, i odmienią się.
  Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą.
  13 Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział:
  Siądź po mojej prawicy,
  aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp.” Hbr (1, 7)

  W Janie:

  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (…) A Słowo stało się ciałem
  i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
  chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
  pełen łaski i prawdy.” (J 1)

  „Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
  berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe. ” Ps 45, 7

  O Trójcy:

  „Trzej bowiem świadczą w niebie:
  Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci
  trzej jedno są.” J 5, 7

  Polecam: „Hebrew roots movement exposed FWBC”, „Defending the name of JESUS against the „Yeshua” Crowd” oraz „Jesus in the Book of Hebrews FWBC”, „The Trinity In Scripture FWBC”.

 • Robert on 11 września 2017

  Piotr,

  jak badać Pisma, to polecam wydania interlinearne, w których możesz sam sprawdzić poprawność tłumaczenia.
  Nie będziesz wtedy robił błędów…

  1 – jaka jest twoja interpretacja pierwszego wersetu?

  2 – Jana 1 nie mówi o Janie tylko o Chrystusie – przeczytaj cały kontekst. Jan świadczył o świetle, sam nie był światłem.

  3 – 1 Jana 5:7 nie brzmi tak jak napisałeś. Poczytaj dobrze. Tam pisze o o Duchu, wodzie i krwi…

 • Piotr on 12 września 2017

  2. Oczywiście, że J 1 mówi o Chrystusie:

  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. ”

  Kolejne cytaty:

  „Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” J 8, 58

  „Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” Ap 22;13

  „On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
  byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.” Kol 1,15

  „Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. 18 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.” J 5,17

  „Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” J 8,24

  „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (…) Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. J 10,30-33

  „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 4 On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
  5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:
  Ty jesteś moim Synem,
  Jam Cię dziś zrodził?
  I znowu: Ja będę Mu Ojcem,
  a On będzie Mi Synem. (…)
  Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
  Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!
  7 Do aniołów zaś powie:
  Aniołów swych czyni wichrami,
  sługi swe płomieniami ognia.
  8 Do Syna zaś:
  Tron Twój, o Boże na wieki wieków,
  berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.” Hbr 1

  Jest hierarchia władzy między Bogiem a Chrystusem i Duchem Świętym, co nie oznacza, że któryś z nich nie jest Bogiem. Uproszczonym porównaniem jest woda w trzech postaciach. Grafika: „trinity explained”.

  „A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.” Rdz 1, 26

  „Po czym Pan Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło;” Rdz 3, 22

  „Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!” Rdz 11, 7

  „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.” Mt 3,16

  „Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.” Mt 12, 28

  „i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Łk 3, 22

  „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” J 14, 26

  „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.” J 15, 26

  „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.” Dz 10, 38

  „A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.” 1 Kor 6, 11

  3. „Trzej bowiem świadczą w niebie:
  Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci
  trzej jedno są.” jest napisane w KJV, Gdańska, Brzeska i Textus Receptus ( J 5, 7).

  O duchu, wodzie i krwi jest napisane np. w ekumenicznej wersji NIV. Polecam wyszukać: „new international version lies/corrupted” oraz video „Wersje Biblii Nowego Porządku Świata” (w 49:54 minucie jest o fałszerstwach NIV) oraz „Problems With The Modern Versions Of The Bible”.

 • Robert on 12 września 2017

  Piotr,

  1 – Tak, mowa jest o Chrystusie jako o Słowie. Wspominałem o tym.

  2 – To jest fałszywa interpretacja. Tam jest mowa o wodzie i żywiołach.
  Jeszcze raz polecam Biblie interlinearną, gdzie może pan sam sprawdzić tłumaczenie z greckiego.
  Inne Biblie są niedokładne.

 • qrdeblade on 15 września 2017

  Czas wreszcie uporządkować pofragmentowaną wiedzę od Sasa do lasa…
  1. Każdy kult solarny ( dziwacznie naturalnie ludziom kojarzący się ze Słońcem, a satanistom z Saturnem ! ) był i nadal jest faktycznie kultem lucyferiańskim, satanistycznym, chrystianistycznym ( związanym z światłem do pracy – stąd sam Watykan jawnie podśpiewuje sobie, że Chrystus jest synem Lucyfera )
  2. Czym jest zanurzenia dziecka w wodzie jak nie jawnie powtórzonym mu POTOPEM – karą boska za nieposłuszeństwo i złamanie PRZYMIERZA, tyle, że zamieniamy bezpieczne wody płodowe matki z brudną, zagrzybioną wodą, która przez naturalne otwory penetruje organizm dziecka czyniąc go śmiertelnikiem. Zaś zanurzenia delikwenta w imię Chrystusa – światła, to nic innego jak formalne pasowanie go na kolejnego niewolniczego biorobota specjalnie i w tym celu stworzonego miejsca zniewolenia ( gdzie rok w zamyśle PANA – stwórcy miał dokładnie trwać 360 dni, Słońce – promiennik do dziennej pracy ( nomen omen o identycznych , widzianych z powierzchni Ziemi rozmiarach co Księżyc – promiennik nocny wysyłający zupełnie inne promieniowanie ). Tydzień składający się z siedmiu dni miał mieć dokładnie 6 dni pracujących i jeden wg. PRAWA wolny od pracy. Bioroboty miały stworzone zasady funkcjonowania wg. licznych danych im przez PANA PRZYKAZAŃ…

 • Robert on 15 września 2017

  qrdeblade

  1 – zanurzenie to nie potop, ani kara tylko przynależność do Chrystusa.

  2 – Po to dał Bóg wolną wolę, aby ludzie stali po Jego stronie świadomie.
  Więc gdzie tu niewolnictwo?

  3 – Kalendarz wymyślili ludzie…

 • Robert Jarosz on 15 września 2017

  Czy w tłumaczeniu zamiast: „…i niech każdy z was da się zanurzyć w imię Chrystusa…” nie powinno być: …i niech każdy z was da się zanurzyć w imię JEZUSA…”? Czy Jesu albo Jeszu czy najbardziej Jeszua? (Yeshu to akronim od pogardliwego imienia dla Chrystusa). CHRYSTUS to z greckiego CHRESTOS czyli MESJASZ, POMAZANIEC. Yeshua to tak jak Jozue czyli yahwe jest zbawieniem.

 • Robert on 15 września 2017

  Robert Jarosz,

  1 – Chrystus-Mesjasz-Pomazaniec to Jesu z greckiego, a Jeszu z hebrajskiego.

  2 – Tę pogardę wypromowali żydzi, więc nie polecam połykać propagandy, tylko samemu sprawdzać w Pismach.

  3 – Yahwe to nie jest imię Boga. Nie znamy imienia i nie wiemy jak brzmi.
  Bóg podał tylko: JHWH.
  Jednak nie wiadomo jakie samogłoski należy dodać.

 • Dariusz on 3 marca 2018

  Robert ta twoja interlinia chyba jest błedna(i jeszcze cena ponad 200zl) . Zamiesc dokladne dane z tego wersu. ja mam tu interlinie ktora potwierdza słowa Piotra i inne wersje biblii
  https://biblehub.com/interlinear/1_john/5-7.htm

 • Robert on 4 marca 2018

  Dariusz

  napisz dokładnie jaki jest twój pogląd na temat i o co dokładnie ci chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *