Czy można Chrystusa nazywać „szatan”?

  Pewien człowiek głosił, że Pan nasz i Zbawiciel ma na imię Jeszu i upierał się, że ludzie dostali tylko jedno imię, w którym mogą być zbawieni (Rzymian 10:13). To imię powinni wzywać w swoich modlitwach, by zostać wysłuchanymi i dostąpić...

Czytaj więcej...

Zmarli mogą słyszeć głosy

  Wiele ludzi wierzy w oobe, czyli oglądanie rzeczywistości poza własnym ciałem, inni wierzą w reinkarnację, czyli wcielanie po śmierci w inny byt, jeszcze inni w opiekę osób zmarłych nad naszym życiem. Zgodnie z Biblią te wszystkie nauki są fikc...

Czytaj więcej...

Sprawdź samemu, jak prawidłowo wypowiadać imię Chrystusa

  Aż dziwne, że ten świat poszedł w takie zakłamanie biblijne. Oczywiście nie dziwi mnie świat, jako działanie szatana i jego zgrai demonów. Mam raczej na myśli polskie podwórko. Ponad 37 milionów ludzie mieszka w Polsce, a tak naprawdę, to tylko...

Czytaj więcej...

Żydzi, na widok imienia Chrystusa wypowiadali przekleństwo

Duński pastor Kai-Hansen Kjær mieszkał w Jeruzalem i zauważył, że większość Żydów oddaje imię Pana, jako Yeshu, co za pomocą polskich liter należy oddać, jako Jeszu. Zauważył, że zwykli, a także ortodoksyjni żydzi używają nazwy Jeszu, p...

Czytaj więcej...

Imię Chrystusa znajduje się w Starym Testamencie

  Imię Syna Boga występuje w Starym Testamencie. Po raz pierwszy pojawia się u następcy Mojżesza. Sam Mojżesz zmienia jego imię z Pomocnik (Lawszu, להושע) na JA-Zbawia (Jawszu, יהושע). Następca Mojżesza, którego dziś znamy pod imieniem Jo...

Czytaj więcej...

Bóg nie mieszka w kościołach, ale… nakazał zbudować świątynie

  Jak to jest możliwe, że z jednej strony Bóg nie mieszka w świątyniach/kościołach zbudowanych przez ludzi, a z drugiej strony nakazał zbudować świątynie w Jerozolimie? Skąd te sprzeczności w Biblii? Czy ktoś tu kłamie? Bóg nie mieszka w świ...

Czytaj więcej...

W zdaniu „Allelu Ja” jest Imię Boga

Okazuje się, że wbrew temu, co zgodnym chórem twierdzą różne religie, imię Boga występuje w Nowym Testamencie zapisane greckimi literami. Jest ono leciutko zakryte, gdyż pojawia się w krótkim hebrajskim zdaniu. Mimo, że jest to słowo hebrajskie, z...

Czytaj więcej...

Najważniejsze święto sług pomazańcowych

  Zbliża się święto pamiątki śmierci Syna Boga. Każda osoba, która jest sługą pomazańcowym, powinna obchodzić to najważniejsze święto w roku. Jest to jedyne święto nam znane, jakie Chrystus nakazał stosować. 1 Koryntian 11:25 „Podobnie,...

Czytaj więcej...

Sekta antypawłowa to 666?

  Bardzo łatwo dzisiaj rozpoznać satanistów. Nie będą pili krwi czy robili nieładne rzeczy z czarnym kotem. Nie będą również palili Biblii, czy ubierali się na czarno. Za to będą uważali apostoła Pawła za kłamcę, oszusta i satanistę. Sprawd...

Czytaj więcej...

Dlaczego Bóg był tak okrutny?

  Zrozumienie działania Boga przed potopem i w wielu bitwach, należy rozpocząć od wytłumaczenia czym jest Sąd Boży.  Ludzie, którzy sprzeciwili się wiele razy Bogu, dostali wiele szans na naprawę, na odejście od szatana. Skoro pomimo głoszonej p...

Czytaj więcej...

Czy masz dar Ducha Świętego?

  Żyjemy w czasach, gdy przyznanie się do posiadania daru Ducha Świętego może być źle odebrane. Ktoś taką atmosferę wytworzył, by było to dziwne i budziło podejrzenie, dlatego zacząłem omawiać dary Ducha od daru wiary. Dzięki temu widzimy, ż...

Czytaj więcej...

Reinkarnacja nie istnieje

  Miliony ludzi wierzy w życie po śmierci. Buddyzm, Hinduizm, część muzułmanów, część chrześcijan, kabaliści i wiele innych odmian religii, mocno wierzą w reinkarnację. Czym jest ta nauka? Reinkarnacja to powtórne wcielenie. Dusza po śmierci c...

Czytaj więcej...

Jak badamy Biblię

  Ostatni artykuł: „W Nowym Testamencie nie ma słowa „Jezus” był zaskoczeniem dla większości osób. Chciałbym przedstawić, jakimi kryteriami kierujemy się przy ustalaniu prawdy biblijnej. 1 – Każdy chrześcijanin ma obowiązek czyta...

Czytaj więcej...

W Nowym Testamencie nie ma słowa „Jezus” – „żyd” – „Maria” jako mama Chrystusa

  Mateusza 17:3-4 „Uważajcie na siebie. Jeśli zgrzeszy brat twój, upomnij go, i jeśli zmieni myślenie, odpuść mu. I jeśli siedmiokroć na dzień zgrzeszyłby przeciw tobie i siedmiokroć wróciłby do ciebie mówiąc: zmieniam myślenie, odpuś...

Czytaj więcej...

Czy istnieje piekło?

  Piekło w wielu religiach przedstawione jest jako miejsce ogniste, palące śmiertelnym płomieniem, gdzie trafiają wszyscy grzesznicy. Znajduje się pod ziemią. Władzę nad nim sprawuje diabeł/szatan ze swoimi demonami. Czy taki obraz czegoś, co relig...

Czytaj więcej...

Kolejny dowód na nieistnienie Trójcy Świętej

  W artykule „śmiałe wyznanie: śmierć trójcy” pokazaliśmy wersety biblijne, które mówią, że nie ma Trójcy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to osobne postacie duchowe. Katolicyzm i wiele innych religii uczy, że te Postacie st...

Czytaj więcej...

Jeńcy szeolu

  „To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Pomazańcu p...

Czytaj więcej...