Czy Chrystus ma na imię Jezus czy Jeszu?

 Imię Boga

Każda osoba jest w stanie samemu sprawdzić w Biblii, jak faktycznie nazywał i nazywa się Chrystus. Będzie to wymagało odrobinę wysiłku, ponieważ należy przetłumaczyć werset z hebrajskiego lub greckiego na polski.

Poniżej jest fragment tekstu hebrajskiego z księgi Izajasza 12:2. Na czerwono zaznaczyłem imię Chrystusa, które dokładnie znaczy: Zbawienie lub Zbawiciel.

הנהאלישועתיאבטח

Tłumacze naszych Biblii nie dostrzegają tam imienia Pana, tylko słowo „zbawienie” i nawet się nie zająkną nad tym by nam to wyjaśnić. Milczą na ten temat. A przecież Chrystus powiedział:

„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: a one właśnie dają świadectwo o Mnie. (…) Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie…”.

Jana 5:39.43

Pamiętając o powyższej wypowiedzi Pana przeczytaj tekst z Izajasza. W nawiasach wpisałem hebrajskie słowa ważne dla zrozumienia głębokich prawd, jakie tam są zawarte.

„Oto Bóg (EL) jest moim Zbawicielem (JESZU)! Zaufam i nie ulęknę się, bo mocą i pieśnią moją jest Bóg (JAH). Pan (JHWH) stał się dla mnie Zbawicielem (JESZU)! Zaczerpniecie wodę radośnie ze źródeł Zbawiciela (JESZU). Powiecie tego dnia: Wychwalajcie Pana (JHWH)! Wzywajcie Jego imię! Głoście Jego czyny wśród narodów, przypominajcie, że podniesione jest imię Jego! Śpiewajcie Panu, bo chwalebne ma osiągnięcia! Głoście tę nowinę po całej ziemi. Krzyczcie radośnie mieszkańcy Syjonu, bo wśród was wywyższony jest święty Izraela”.

Izajasza 12:2-6

„Bóg jest moim Jeszu” albo „JHWH stał się JESZU”.

Zobacz co wynika z tłumaczenia Biblii:

 • El – Bóg,
 • JAH – jest, być, stawać się,
 • JHWH – ten, który sprawia, że się staje
 • JESZU – Zbawiciel.

EL znaczy Bóg i słowo to raczej nie budzi wątpliwości. 

JAH to w języku hebrajskim dwie litery „JH””. Dzięki temu, że słowo to cztery razy zostało zapisane literami greckimi w księdze Objawienia to wiemy, że między J i H znajduje się samogłoska „A”. Możliwe też że literę „H” należy zastąpić literą „A”, to wynika z tabeli zawierającej zasady odczytywania alfabetu hebrajskiego (link: iwrit.pl). Samej litery „H (he)” nie wymawia się dlatego można by pominąć ją w polskiej pisowni, ale obawiam się, że wówczas mało kto rozumiałby skąd się wzięło i co znaczy samo „JA”.

Z tego powodu użyłem tu JAH w całości ale stopniowo będę od tego odchodził. Słowo to znaczy: jest, być, stawać się. JAH, jako imię wskazywało na prawdziwego Boga, który naprawdę ISTNIEJE. Prawdopodobnie Abraham modlił się do tego jedynego EL, który naprawdę JEST czyli do JAH. Dopiero Mojżesz otrzymał rozwinięcie tego słowa w postaci JHWH i ta nowa forma imienia była przeznaczona dla narodu Izraelskiego. 

Septuaginta czyli grecki przekład Pism Świętych oczywiście nie zachował imienia Jeszu, tylko je przetłumaczył na greckie słowo zbawienie, ale tłumaczenie to zawiera ciekawe sugestie naprowadzające.

„Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.”

Pan i/a stał_się dla_mnie w zbawieniu.

Septuaginta przekazuje nam myśl, że „Pan jest w zbawieniu” a nie, że zbawienie jest od Pana. To bardzo ciekawe, ale współcześni „uczeni w piśmie” milczą na ten temat. 

A to jest tekst dosłownego tłumaczenia z hebrajskiego, jeśli do tego dodamy, że rękopisy nie miały przerw miedzy wyrazami, to widać jak trudne jest zrozumienie tych pism. Nic dziwnego że Bóg pobudził ludzi do sporządzenia kopi w języku greckim. Dzięki temu uwolnił tekst tych Pism od „uczonych w piśmie”, którzy jak wiemy błędnie tłumaczyli i nic nie rozumieli z Pism Świętych. 

„OTO BÓG ZBAWIENIE moje zaufanie nie strach bo siła piosenka JH JHWH przychodzi mnie ZBAWIENIE Zaczerpnąć woda entuzjastycznie tryśnie ZBAWIENIE powiedział dzień to wychwalanie JHWH wzywać imię uświadomić narody czyny przypominać to wywyższać imię śpiewajcie JHWH bo chwalebne osiągnięcia powiadomić uświadomić to wszystko ziemie krzycz entuzjastycznie mieszkańcy Syjon wielka wśród święty Izrael”.

Z historii objawień biblijnych widzimy pewien postęp w ujawnianiu się Boga. Ten postęp występuje także w księdze Izajasza 12 gdzie najpierw prorok wymienia EL, później JAH, dalej JHWH a na końcu JESZU. Izajasz mówi nam, że EL stał się JESZU. Kiedy więc Chrystus na ziemi mówi JA JESTEM to nawiązuje do tych proroctw. Używa powszechnego zwrotu „Ja jestem”, ale w swoim sposobie prowadzenia rozmowy odwołuje się do proroctw biblijnych. Jest to jednak prawda, której ówcześni słuchacze nie zrozumieją, ponieważ była skierowana do uczniów pomazańcowych i do nas żyjących współcześnie. Uczniowie zrozumieli ją dopiero po otrzymaniu Ducha Świętego. 

„Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jeszu: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jeszu: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.” – Jana 8:24-28

Tym razem Pomazaniec nie mówi ja jestem: chlebem, światłością, drogą itp. Ale mówi tylko „JA JESTEM” czego słuchacze nie potrafią zrozumieć ale my dziś mamy taką możliwość, bo to były słowa skierowane także do nas. Dziś wprawdzie nie wszyscy je zrozumieją, bo nie każdy jest tego godzien, ale Ty masz na to szansę. Widzimy wyraźnie, że nawet, jeśli Jeszu utożsamiał się z JHWH, to jednak nie jest on równy Ojcu, skoro mu służy i robi wszystko co Ojcu się podoba i co mu nakazał.

Być może zaszokowałem cię imieniem Syna Boga. Dowodów na to mamy naprawdę dużo. Aby dać ci czas do własnej analizy, będę ujawniał je stopniowo.

Krzysztof Król 

 

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => za darmo  SzokWiedzy.pl

Formularz z NeTeS


Foto: https://fav.me/d39o8b0

Przeczytaj koniecznie:

62 Responses to “Czy Chrystus ma na imię Jezus czy Jeszu?”

 • Stanislaw on 14 lutego 2016

  Nasz Pan imię dostał od swego Boga Ojca i żaden człowiek nie mam Prawa zmieniać tego imienia, Jeszu heb. ישוע imię naszego Pana znaczy Zbawienie. Rzym. 10:12 ,,Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają,,. Łuk 2:10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel (heb. ישועJeszu)., którym jest Mesjasz, Pan.

 • Stanley on 14 lutego 2016

  Nasz Pan imię dostał od swego Boga Ojca i żaden człowiek nie mam Prawa zmieniać tego imienia, Jeszu heb. ישוע Łuk 2:10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel (heb. ישועJeszu)., którym jest Mesjasz, Pan.

 • m ariusz on 20 lutego 2016

  Imię OJCA – JAHWE
  Imię SYNA – JAHUSZUA – JAH Zbawia

  „Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie…”.

 • Piotr on 8 maja 2016

  Gdy byłem dzieckiem, myślałem ….. że uczniowie Jezusa, byli polakami, a On sam był rzymianinem, ze wzgledu na końcówkę – us, np: Zeus, Ursus, Bahus. Ja mam na imię Piotr, występuje ono, tylko w naszym kraju!!! Piotr w żadnym języku nie oznacza SKAŁĘ !!!!!! W innych to, petros, kefa, tyr. Biblia, to z greckiego – ”biblos”- czyli ”słowo” .
  Moi koledzy, mają imiona – Tomasz, Marek, Łukasz, itd. Eureka !!! Biblię napisali Polacy !!!. Piotr- uczeń Chrystusa, w innych krajach, Peter, Petro, Pietja, Jak można było, uczniom Chrystusa tak pozmieniac imiona!!!!!!! No chyba, że nasz KLER TAK LUBI. ”Szymon zwany Piotrem, czyli skała”?????? !!!!!!! Chrystus, też nie miał na imię Jezus, Jesus, ani Jeszua!!! Ale komu to przeszkadza!!!!!! Każdy muł , tłumaczy biblię na swoją modłę !!!! Podobno to ”Pismo Świete” !!!!!!! Kieeeedyśśśśś, może podam prawdziwe imię, Tego Największego Proroka. . . . . No chyba że ktoś, wysili się i sam znajdzię!!! Tak samo, jak imiona , CAŁA BIBLIA JEST SFAŁSZOWANA !!!!!!!!!! MYŚLICIE, ŻE SZATAN SPAŁ PRZEZ WIEKI W WATYKANIE??????
  Bardzo serdecznie pozdrawiam.

  Nie jest moim zamiarem, kogokolwiek obrażać.

 • Józef on 11 maja 2016

  Izajasza 34:16 Dowiedzcie się z Księgi JHWH i przeczytajcie te słowa:

  Jeremiasza 8 8 Jak możecie mówić: „Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo JHWH?” Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy”.
  Jeremiasza 8 9 Hańbą okryją się mędrcy, przelękną się i pochwyceni zostaną. Istotnie, odrzucili Słowo JHWH, na cóż więc zdała się im mądrość?

  Mateusza 1 18 Z narodzeniem Pana Jeszu, Mesjasza było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
  Mateusza 1 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
  Mateusza 1 20 Gdy powziął tę myśl, oto Anioł JHWH ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
  Mateusza 1 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię: Jeszu. [co oznacza: JHWH zbawia] On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” (Jana 1:29-34)
  Mateusza 1 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo JHWH powiedziane przez proroka: (Iz 7:13-14)
  Mateusza 1 23 „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Immanuel, tzw: „Bóg z Nami!”
  Brat Józef

 • Józef on 11 maja 2016

  Zwróćmy uwagę na kłamstwa i jawne manipulacje Słowa

  Izajasza 34:16 Dowiedzcie się z Księgi JHWH i przeczytajcie te słowa:

  Bożego „Biblii” przez: Towarzystwo Traktowe i Biblijne Strażnica: „Powiedzieli: Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego.” (Obj 19:1, PNŚ) „Powiedzieli: Wysławiajcie Jah! ponieważ Jehowa, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować.” (Obj 19:6, PNŚ) „Wysławiajcie Jehowę, wszystkie narody; chwalcie go, wszystkie rody.” (Ps 117:1-2, PNŚ) Wysławiajcie Jehowę to dokładnie znaczy: Hallelujah! Jehowa, nie jest Bogiem ze „ST” czy „NT”, ale jest: Baalem! Słownik Stronga wyjaśnia: Prawdziwe znaczenie imienia Jehowah (Jah-Howah) w języku hebrajskim: „Jah” (#H3050) oznacza „bóg”. „Howah” (#H1942) tłumaczy się na: „chętnie pożądany, upadły, pragnienie, ruina, klęska, wina, intryga, niegrzeczny, obrzydliwy, perwersyjny, bardzo zły.” Jehowah jest synonimem Baala: Baali (#H1180) od ba’al; mój mistrz!… Natomiast słowo „Alleluja” dokładnie znaczy: Wysławiajmy Pana! (Obj 19:1-6, BG) „Jest tylko jeden Pan Jeszu, jedna wiara, jeden chrzest; Duchem Świętym i ogniem!” (Ef 4:5) & (Łk 3:15-17)

  Brat Józef

 • Józef on 11 maja 2016

  Izajasza 34:16 Dowiedzcie się z Księgi JHWH i przeczytajcie te słowa:

  Zachariasza 3 1 Przepowiednia 4: Potem JHWH ukazał mi Arcykapłana Jeszu, który stał przed Aniołem JHWH,
  a po Jego prawicy stał szatan, aby Go oskarżać.
  Zachariasza 3 2 Anioł JHWH tak przemówił do szatana: „Niech JHWH cię zgromi, szatanie, niech cię zgromi
  JHWH, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z ognia?”
  Zachariasza 3 3 A Pan Jeszu (ישוע), stojący przed Aniołem, miał szaty brudne. (Obj 19:13)
  Zachariasza 3 4 I zwrócił się Anioł do tych, którzy stali przed nim: „Zdejmijcie z niego te brudne szaty”.
  Do niego zaś rzekł: „Patrz – zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię w strój odświętny”.
  Zachariasza 3 5 Po czym dodał: „Włóżcie mu na głowę czysty zawój”. I włożyli mu na głowę czysty zawój, i
  przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności Anioła JHWH. (Sdz 13:15-22)
  Zachariasza 3 6 Po czym Anioł JHWH napomniał uroczyście Pana Jeszu:
  Zachariasza 3 7 „Tak mówi JHWH Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz
  posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w
  poczet tych, którzy tutaj stoją.
  Zachariasza 3 8 Arcykapłanie Jeszu, słuchaj Ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych
  mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego – „Szczep” (Jana 15:1-5) & (Obj 2:17)
  Zachariasza 3 9 Patrz – oto kamień, który położyłem przed Panem Jeszu: na tym jedynym kamieniu jest
  siedmioro oczu; Ja sam wyryję na nim napis – mówi JHWH Zastępów – i zgładzę winę tej ziemi w jednym dniu.
  Zachariasza 3 10 W owym dniu – mówi JHWH Zastępów – będziecie się wzajemnie zapraszali pod winny krzew i pod drzewo figowe.
  Imię Pana Jeszu w S.T.

  Brat Józef

 • Piotr on 12 maja 2016

  Drogi Bracie Józefie. Nie odpisujesz na moje przemyślenia ani słowem !!! Twoje 3 wpisy, to tylko cytaty i cytaty . . . Ja tez tak mogę . . . Jesteś wyznawcą, a ja wolę wiedzieć a nie wyznawac i wierzyć. Was, czytajacych na okrągło biblię, bardzo trudno, nakłonić do szukania mądrości poza ”Pismem Ściętym”. Nie, nie, tonie pomyłka. ”Pismo Ścięte”. Ileż tam zbrodni!!!
  Powtórzonego prawa 12 : 27 / 28 (53-58) . K. Wyjścia 20 / 24 (4-8) /29 (10-31) / . Kapłańska 1 (1-17) / 7 (1-5) / 14 (34) / 14 (49-57) . Sędziów 1 (1-8) / 3 (27-31) / 11 (34-40) /. Liczb 31(25-40) Mało? Ileż tam zbrodni dla Jehowy ! Wyjścia 15 (3) / 17(13-16) /
  32 (27-28) Kanibalizm Liczb 23 (24) / 25 (16-17)
  31 (7-11) Jeszcze? Nie nie , już nie mogę. Cóż to za, Bóg . . . najpierw stwarza piękny świat, wszystko co dobre. . . a póżniej zmienia sie w bestię, żądną krwi? Każe palić
  cały tłuszcz i ciała zwięrząt! Bo to miła woń dla JAHWE !
  COŚ OKROPNEGO! Póżniej nudzi sie Jehowie wszystko i wysyła jakiegos syna, żęby umarł za grzechy wszystkich ludzi! Skoro jehowa jest, wszech potężny, wszech wiedzący, to dlaczego taki bestialski! Dlaczego tylko jeden naród otrzymał 10 przykazań, inni nie? Przez tysiąclecia ludzie grzeszyli i nie otrzymali przykazań. Tylko jeden naród! Może oni byli najgorsi? Koniec juz nie mogę!!!!!!!!

 • Józef on 13 maja 2016

  Dowiedzcie się z Księgi Pana i przeczytajcie te słowa: (Iz 34:16)

  „Dowiedzcie się z Księgi Pana i przeczytajcie te słowa: Ani jednego z nich nie zabraknie! Bo usta Boga wydały nakaz, a Duch Jego zgromadza wszystkich rozproszonych. On sam rzucił dla nich los, w rękę własną wziął sznur mierniczy, i podzielił im ziemię. Na wieki będą ją dziedziczyli, mieszkać w niej będą z pokolenia w pokolenie.” (Iz 34:16-17) „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska – wyrocznia JHWH. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków – wyrocznia JHWH. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek – wyrocznia JHWH. Oto nadchodzą dni – wyrocznia JHWH – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako Król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego właśnie nadchodzą dni – wyrocznia JHWH – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył; tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi.” (Jer 23:1-8) „Słuchajcie Słowa Pana, synowie Izraela, z powody braku prawdy, nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.” (Oz 4:1) „Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pana? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.” (Jer 8:8) „Zerwijcie z grzechem i szczerze zwróćcie się do Boga – odrzekł Piotr – przyjmijcie chrzest przez złożenie wyznania wiary w Pana Jeszu, aby wyzwolić się od grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.” (Dz 2:38-39) „Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak rzekł Pan – a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.” (Joela 3:5) & (Dz 2:21) „Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela: Rozpaliła mię żarliwość o cześć dla Pana, Boga Zastępów, albowiem synowie Izraela porzucili Twoje Przymierze, zburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków mieczem pomordowali. Ja sam tylko pozostałem i nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Lecz co mu odpowiada Bóg: Pozostawię w Izraelu siedem tysięcy tych wszystkich, którzy nie zginali kolan przed Baalem i których usta go nie całowały. Tak więc i w obecnym czasie stało się wszystko zgodnie z wyborem, który jest podyktowany łaską. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Wynika stąd, że Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane: Nie dał wam Pan aż do dnia dzisiejszeg, serca które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Dawid zaś mówi: Niech stół ich stanie się im sidłem i zasadzką, pułapką i karą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli; spraw, by biodra i uda zawsze się chwiały. Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości! Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.” (Rz 11:1-14) „Zgromadzeni ludzie zapytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec zastrzegł dla siebie. Przyjmiecie natomiast moc Ducha Świętego, który zstąpi w was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.” (Dz 1:6-8) „Wyprowadź lud ślepy, choć ma oczy, i głuchy, chociaż ma uszy. Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się zgromadzą narody! Który z nich może to ogłosić i oznajmić nam minione rzeczy? Niech postawią swych świadków na usprawiedliwienie, aby ich słuchano i przytaknięto: To prawda! Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Bóg nie był utworzony przede Mną ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję, a poza Mną nie ma żadnego Zbawiciela.” (Izajasza 43:8-11) „Pan Jeszu! On jest Zbawicielem świata!” (Jana 4:39-42, Księga Pana)

  Brat Józef

 • Józef on 13 maja 2016

  Dlaczego nie uznajecie: Mojej nauki? Bo nie potraficie słuchać: Mojego Słowa! (Jana 8:43-43;14:10)

  „Każdy, kto się oddala od nauki Mesjasza i nie przestrzega jej, ten nie ma społeczności z Bogiem; kto jednak trwa wiernie w nauce Mesjasza, ten zachowuje społeczność z Ojcem i Synem.” (2 Jana 1: 9-11) „Dziwię się, że tak szybko odchodzicie od Tego, który was powołał łaską Mesjasza i chcecie przejść do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. (…).” (Gal 1: 6-10) [ Towarzystwo Strażnica: Słuszną jest rzeczą przypisywać Chrystusowi Jezusowi imię Pana i Boga, jak to czynił pierwotny Zbór i Święty Szczepan modląc się do Niego! „Panie Jezusie, przyjmij ducha mego!” (Dz. 7: 59, PNŚ) „Strażnica Syjońska Zwiastun Obecności Chrystusa” 15.04.1922..Roku.S.125. Towarzystwo Strażnica: Nie ulega, więc wątpliwości, że Chrystus nie jest Bogiem! „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” Rok..2001.S.370.] „Gardzisz Skałą, która cię zrodziła, i zapominasz o Bogu, który dał ci życie. Rozdrażnili Mnie przez tego, który nie jest bogiem.” (Pwt 32: 18-21) & (1 Kor 10: 1-12) & (Kol 1: 15-20) „Niestety, jak w tamtych czasach pojawiali się fałszywi prorocy, tak i wśród was pojawią się fałszywi nauczyciele. Którzy będą wprowadzać zgubne herezje i odrzucą nawet Pana, który ich odkupił – na własną zgubę. Wielu też, będzie naśladować ich rozwiązłość i przez nich znieważana będzie bluźnierczo droga prawdy. Doprawdy, jeśli już raz uciekli od zgubnych wpływów tego świata, dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jeżu Mesjasza, a potem znów poddali się im z całą świadomością, to ich późniejszy stan jest gorszy niż poprzedni. Lepiej by dla nich było, gdyby nie poznali Drogi sprawiedliwości, niż poznawszy w pełni, odwrócili się od podanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich przysłowie: „Wrócił pies do swoich wymiocin”, oraz: „umyta świnia – do tarzania się w błocie.” (2 Piotra 2:1-2,20-22) Karol Taze Russell – pierwszy Prezes (TS): od 1879 roku samodzielnie zaczyna wydawać miesięcznik pt: „Strażnica Syjońska Zwiastun Obecności Chrystusa.” A od roku 1892 Strażnica Syjońska ukazuje się już jako dwutygodnik. W roku 1931 drugi Prezes (TS) J.F. Rutherford – przeprowadza reformy: Badacze Pisma dzielą się z powodu różnic w interpretacji Pisma Świętego! Piąta grupa rejestruje się w Nowym Jorku – Brooklyn jako: Świadkowie Jehowy! W 1939 roku Towarzystwo Strażnica zmienia nazwę czasopisma: „Strażnica Syjońska Zwiastun Obecności Chrystusa” na czasopismo Beliala – Antychrysta: „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy.” itd. „Oni to wywołują rozłamy, ulegają zmysłom cielesnym, Ducha Bożego nie mają!” (Judy 1:3-5,16-19) „Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie. Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wytracić z ziemi.” (1 Piotra 3:12) „Otóż ty, który pouczasz innych, czemu siebie samego nie uczysz? Ty, który mówisz, że czujesz odrazę do bożków pogańskich, czemu sam dopuszczasz się świętokradztwa? Jest bowiem napisane: To z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu.” (Rz 2:21-24) „Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą. Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam masz na imię JHWH, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.” (Ps 83:17-19) Zwróćmy uwagę na kłamstwa i jawne manipulacje Słowa Bożego „Biblii” przez: Towarzystwo Traktowe i Biblijne Strażnica: „Powiedzieli: Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego.” (Obj 19:1, PNŚ) „Powiedzieli: Wysławiajcie Jah! ponieważ Jehowa, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować.” (Obj 19:6, PNŚ) „Wysławiajcie Jehowę, wszystkie narody; chwalcie go, wszystkie rody.” (Ps 117:1-2, PNŚ) Wysławiajcie Jehowę to dokładnie znaczy: Hallelujah! Jehowa, nie jest Bogiem ze „ST” czy „NT”, ale jest: Baalem! Słownik Stronga wyjaśnia: Prawdziwe znaczenie imienia Jehowah (Jah-Howah) w języku hebrajskim: „Jah” (#H3050) oznacza „bóg”. „Howah” (#H1942) tłumaczy się na: „chętnie pożądany, upadły, pragnienie, ruina, klęska, wina, intryga, niegrzeczny, obrzydliwy, perwersyjny, bardzo zły.” Jehowah jest synonimem Baala: Baali (#H1180) od ba’al; mój mistrz!… Natomiast słowo „Alleluja” dokładnie znaczy: Wysławiajmy Pana! (Obj 19:1-6, BG) „Jest tylko jeden Pan Jeszu, jedna wiara, jeden chrzest; Duchem Świętym i ogniem!” (Ef 4:5) & (Łk 3:15-17) Słowo: „Alleluja” w Biblii użyte jest dwadzieścia cztery razy, głównie w Księdze Psalmów oraz cztery razy w NT w Objawieniu wg. św. Jana. „Potem usłyszałem jak gdyby głos potężny wielkiego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zwycięstwo, chwała, i moc należą do Boga naszego!” (Obj 19:1) „Alleluja! Pan, nasz Bóg, Władca Wszechrzeczy, objął królewską swą władzę.” (Obj 19:6) „Toteż gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni i Żyjący. Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i szeolu.” (Obj 1:17-18) „Alleluja. Wysławiajcie Pana, wszystkie narody! Chwalcie Go, wszystkie ludy!” (Ps 117:1-2) & (Rz 15:11) „Ducha JHWH nikt nigdy nie widział. Jedyny Syn, który jest Bogiem i który przebywa na łonie Ojca, On Go ukazał.” (Jana 1:18) „W Mesjaszu przebywa na sposób cielesny Duch JHWH w całej Pełni.” (Kol 2:9) „Apostoł Tomasz Panu Jeszu wyznał: Mój Pan i mój Bóg! Pan Jeszu rzekł do niego: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Jana 20:28-29) & (Iz 9:5-6,10:20-21) & (Rz 9:1-5) „Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono Mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.” (1 Tym 3:16) & (Obj 3:9,21) „Uważajcie! Nikomu nie dajcie się oszukać! Albowiem wielu przyjdzie w imieniu Moim, mówiąc: Ja jestem Mesjaszem, i wielu zwiodą.” (Mt 24:4-5) „Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słowa, które Ja wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, Duch JHWH, który jest we Mnie, dokonuje swych dzieł. A o cokolwiek prosić będziecie w imię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.” (Jana 14:10,13) „Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi. Kto nie czci Syna, ten również nie czci i Ojca, który Go posłał….” (Jana 5:22-23;8:28-32) & (Iz 55:1-11) www: jozef.jb chomikuj

 • Piotr on 13 maja 2016

  DROGI BRACIE JÓZEFIE!!! BŁAGAM, NIE CYTUJ, NAPISZ COŚ OD SIEBIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Józef on 15 maja 2016

  Brat Józef Mówisz od siebie szatanie!

  To już nie będzie Ewangelia Pana, tylko moja!

  Taką ewangelię znajdziesz w każdym kościele!

  Powodzenia!

 • Grzegorz on 24 maja 2016

  Artykuł ciekawy, ale dalej nie odpowiada na zadane przez autora artykułu pytanie. Nie ma w nim nic na temat imienia „Jezus”. Może by zmienić tytuł artykułu?…
  Może ja krótko odpowiem, podobnie jak to uczynił Piotr w swoim pierwszym komentarzu.
  Cóż za różnica czy Jezus, czy Jeszu? To jest tłumaczenie. Tak samo jak innych imion, więc Syn Boży, Chrystus, miał na imię Jeszu/Jezus/Jeszua itd.

 • Robert on 24 maja 2016

  Grzegorz, zadam Tobie również pytanie?

  Czy widzisz różnicę, jeżeli ktoś zwraca się do Ciebie: Grek, Gzegoz, Grzech, George, Dżordż, a może Ania, Tamara?
  Dlaczego damskie imiona?
  Bo dla wielu osób jest tak duża różnica pomiędzy: Jezus, Jeszu czy Isus.

  Sam pomyśl, czy Chrystus życzy sobie nazywać siebie inaczej, niż brzmi Jego imię?
  Czy to nie jest wyśmiewanie się z Jego osoby, jeżeli używamy niewłaściwego imienia?
  Czy pozwolił na to komukolwiek?

 • Józef on 25 maja 2016

  Jeżeli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził! (Jana 15:18)

  „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. A to wszystko wam będą czynić z powodu Mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.” (Jana 15:19-23 W tekstach rabinicznych imię Jeszu (Yeshu) występuje jako akronim hebrajskiego wyrażenia „jemach szemo wezichro”, co oznacza: „Niech Jego potomstwo ulegnie zagładzie. Niech będzie wymazane Jego imię i pamięć o Nim w następnym pokoleniu.” (Psalm 109:13) „Pan Jeszu rzekł: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.” (Mt 28:10) „Pan Jeszu rzeczywiście powstał z martwych i ukazał się Szymonowi.” (Łk 24:34-53) „Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi naradzili się i dali żołnierzom dużo pieniędzy, mówiąc: Rozpowiadajcie tak: Nocą, gdy spaliśmy, Jego uczniowie przyszli i wykradli ciało – powiedzieli. A gdyby namiestnik usłyszał, że spaliście, obronimy was i uwolnimy od kłopotów. Strażnicy wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów o (Toledot Jeszu) aż po dzień dzisiejszy.” (Mt 28:11-15) „Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech dniach powstanę.” (Mt 27:62-66) „Zburzcie tę świątynię, a Ja Immanuel w trzech dniach wzniosę ją na nowo.” (Jana 2:19) „Biada temu, kto mówi do drewna: „Przebudź się!” a do niemego kamienia: „Ocknij się!” Czy on może dać jakąś wyrocznię? Pokryty jest wprawdzie złotem i srebrem, ale ducha w nim nie ma żadnego. Natomiast Duch JHWH mieszka w swym świętym Przybytku. Niech tedy cały świat zamilknie przed Jego obliczem.” (Hab 2:19-20) „Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała.”(Jana 2:20-21) & (Zach 6:12-15) „Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i nauczycielom Pisma, i skażą Go na śmierć. I wydadzą Go poganom, aby Go wydrwili, ubiczowali i ukrzyżowali; a na trzeci dzień powstanie z martwych.” (Mt 20:18-19) „Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.” (Mt 27:62-66) „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł JHWH zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać Jego jaśniała jak błyskawica, a szaty Jego białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł JHWH zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Pana Jeszu ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo powstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Pan Jeszu stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Pan Jeszu rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.” (Mt 28:1-10) & (Dz 10:38-43) „Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Pan Jeszu.” (Jana 2:22) & (Dz 2:32-39) „Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pana? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.” (Jer 8:8) Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku i z tej przyczyny to samo słowo – Iesous jest tłumaczone fałszywie na – Jesus. Imię: Jesus to Esus! Czyli – bóstwo galijskie. (po łacinie Iesus) Z czasem za pomocą pisma gotyckiego zamieniono ( I ) na ( J ). Dodanie ( J ) do Esusa daje nam dzisiejszego Jezusa. W formie – Jezus – imię to posiada ZUS, które po angielsku wymawia się – Zeus! Czyli: grecki mityczny bóg… Natomiast imię: Jeszu. [oznacza: JHWH zbawia] On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” (Mt 1:21) (Jana 1:21-34) „Znam obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, plemię: Dana i Gada a nie są nimi, lecz są synagogą szatana. Oto Ja JHWH sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za potomstwo Izraela, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.” (Obj 2:9;3:9) „Ducha JHWH nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.” (Jana 1:18) „W Mesjaszu przebywa na sposób cielesny JHWH w całej Pełni.” (Kol 2:9) „Dlatego też JHWH wyniósł Go na miejsce najwyższe i dał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Pana Jeszu zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Mesjasz jest PANEM ku chwale Boga Ojca.” (Fil 2:9-11) „Nawróćcie się do Mnie, a dostąpicie zbawienia, wszystkie krańce ziemi! Bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego! Przysięgam na Siebie, z Moich ust wyszła: Prawda! Słowo sprawiedliwe, które się nie cofnie! Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, i wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc! Do Niego przyjdą wstydem okryci wszyscy, którzy się Mu sprzeciwiają. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe potomstwo Izraela.”(Iz 45:22-25) & (34:16-17) & (Jana 5:24) www: jozef.jb chomikuj

 • Józef on 30 maja 2016

  Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty! Maranatha! (1 Kor 16:22-24) & (Gal 1:4-9, BP)

  „Znacie sprawę Pana Jeszu z Nazaretu, którego Bóg obdarzył Duchem Świętym i mocą. A ponieważ Duch Boga był w Nim, przeszedł On przez życie dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich opętanych, którzy byli pod władzą diabła.” (Dz 10:38) „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to umarli duchowo, usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, będą żyć. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.” (Jana 5:24-27) „My, apostołowie, jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w Judei i w Jerozolimie, Jego to zabili, przybiwszy do krzyża, lecz trzeciego dnia po śmierci Immanuel Go ożywił i pozwolił Mu się ukazać – nie wszystkim, ale tylko nam jako świadkom uprzednio przez siebie wybranym, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego powstaniu z martwych. To On polecił nam ogłaszać ludowi i dawać świadectwo tej prawdzie, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto wierzy w Niego, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.” (Dz 10:39-43) „Zerwijcie z grzechem i szczerze zwróćcie się do Boga – odrzekł Piotr, przyjmijcie chrzest przez złożenie wyznania wiary w Pana Jeszu, aby wyzwolić się od grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.” (Dz 2:38) Pan Jeszu rzekł: „Gdy zstąpi w was Duch Święty otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1:8) „Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Bóg nie był utworzony przede Mną ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję, a poza Mną nie ma żadnego Zbawiciela.” (Iz 43:10-11) & (Jana 4:40-42) „Jego to Bóg wywyższył na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my Jego uczniowie, oraz Duch Święty, którego Pan udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.” (Dz 5:31-32) & (Łk 3:16-17) „Każdy więc, kto Mnie wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed moim Ojcem, który jest we Mnie. A tego, kto się Mnie wyprze przed ludźmi, i Ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest we Mnie.” (Mt 10:32-33) „Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Pan Jeszu jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca w Synu.” (1 Jana 2:22) „Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słowa, które Ja wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, Duch JHWH, który jest we Mnie, dokonuje swych dzieł. A o cokolwiek prosić będziecie w imię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.” (Jana 14:10-13) „Ojciec dał mi wszystko, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Wezwanie do utrudzonych: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych; Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” (Mt 11:27-30) & (Heb 4:1-11) „Skoro więc uznaliście Mesjasza, za swego Pana, pozostańcie z Nim w jedności. On jest dla was glebą i fundamentem, źródłem waszej niezachwianej wiary; tego was nauczono i bądźcie zawsze za to wdzięczni. Uważajcie, żeby was ktoś nie zniewolił filozofią i próżnym zwodzeniem, opartym na przekazie rozumowania świata i tradycji ludzkiej, a nie w nauce Mesjasza. W Mesjaszu przebywa na sposób cielesny: Duch Boga w całej Pełni. A wy macie wszystko przez to, że stanowicie jedno z Tym, który jest Głową wszelkiej nadziemskiej Zwierzchności i Władzy. Dzięki Niemu przeżyliście przemianę duchową, a nie zabieg na ciele, wyzbyliście się grzesznej natury; na tym polega obrzezanie w Duchu Mesjasza. Chrzest oznacza, że razem z Mesjaszem zostaliście złożeni do grobu i razem z Nim wzbudzeni do życia, przez wiarę w moc Boga, który wzbudził Mesjasza ze śmierci. Przez chrzest zostaliście razem z Mesjaszem pogrzebani, ale również wraz z Nim ożywieni, bo zaufaliście potężnemu Bogu, który Go wzbudził z martwych.” (Kol 2:6-12) „Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.” (Mt 10:34-38) „Apostoł Tomasz Panu Jeszu wyznał: Mój Pan i mój Bóg! Pan Jeszu rzekł do niego: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Jana 20:28-29) „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Pana Jeszu, i myśmy w Mesjasza uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Zbawiciela – Pana Jeszu, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.” (Gal 2:16) „Tak mówi Pan, twój Zbawiciel, Stwórca twój już w łonie matki: Ja jestem Pan, uczyniłem wszystko, sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną? To Ja na czarodziejów bezradność zesłałem, to dzięki Mnie wróżbitów uznano za głupców. To Ja odrzuciłem precz mędrców i uczyniłem zawiłą ich mądrość. To Ja umacniam słowa mego sługi i sprawiam, że mym wysłannikom wszystko się udaje.” (Iz 44:24-26) „Tak mówi Pan, Święty Izraela i jego Stwórca: Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich? Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu Słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. (…)…” (Iz 44:11;52:13-15) „Jeżeli Mesjasz jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej godni pożałowania. (…)…” (1 Kor 15:19-28) www: jozef.jb chomikuj

 • Józef on 30 maja 2016

  Jeżeli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził! (Jana 15:18-23)

  „Pan Jeszu rzekł: Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie. Mimo to do Mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny.” (Jana 5:39-40) „Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo zamykacie ludziom dostęp do Królestwa Niebios! Sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie wejść.” (Mt 23:13) „Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.” (Jana 15:22-23) „Bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemnością.” (Łk 11:35) & (2 Kor 13:5) „Biada temu, kto mówi do drewna: Przebudź się! a do niemego kamienia: Ocknij się! Czy on może dać jakąś wyrocznię? Pokryty jest wprawdzie złotem i srebrem, ale ducha w nim nie ma żadnego. Natomiast Duch JHWH mieszka w swym świętym Przybytku. Niech tedy cały świat zamilknie przed Jego obliczem.” (Hab 2:19-20) „Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i nauczycielom Pisma, i skażą Go na śmierć. I wydadzą Go poganom, aby Go wydrwili, ubiczowali i ukrzyżowali; a na trzeci dzień powstanie z martwych.” (Mt 20:18-19) & (Dz 2:32) „Pan Jeszu, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja Immanuel w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała.” (Jana 2:19-21) & (Obj 21:3) & (Zach 6:12-15) „Pan Jeszu rzeczywiście powstał z martwych i ukazał się Szymonowi.” (Łk 24:34-53) „Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi naradzili się i dali żołnierzom dużo pieniędzy, mówiąc: Rozpowiadajcie tak: Nocą, gdy spaliśmy, Jego uczniowie przyszli i wykradli ciało – powiedzieli. A gdyby namiestnik usłyszał, że spaliście, obronimy was i uwolnimy od kłopotów. Strażnicy wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów o (Toledot Jeszu) aż po dzień dzisiejszy.” (Mt 28:11-15) „Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech dniach powstanę.” (Mt 27:62-66) „Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.” (Mt 27:62-66) „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł JHWH zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać Jego jaśniała jak błyskawica, a szaty Jego białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł JHWH zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Pana Jeszu ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo powstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Pan Jeszu stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Pan Jeszu rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.” (Mt 28:1-10) & (Dz 10:38-43) „Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Pan Jeszu.” (Jana 2:22) & (Dz 2:32-39) W tekstach obłudnych faryzeuszy imię: Jeszu (Yeshu) występuje jako akronim hebrajskiego wyrażenia „jemach szemo wezichro”, co oznacza: „Niech Jego potomstwo ulegnie zagładzie. Niech będzie wymazane Jego imię i pamięć o Nim w następnym pokoleniu.” (Ps 109:13) „Gardzisz Skałą, która cię zrodziła, i zapominasz o Bogu, który dał ci życie. Widział to Pan i pełen gniewu wzgardził swoimi synami i córkami i rzekł: Ukryję przed nimi swoje oblicze, zobaczę, co się z nimi stanie. Bo oni – to ród przewrotny, to synowie niewierni.” (Pwt 32:18-21) „Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pana? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.” (Jer 8:8) Nowy Testament był pisany tylko po grecku i z tej przyczyny – to greckie słowo „Iesous” – jest tłumaczone fałszywie na Jesus. Imię: Jesus to: Esus! Czyli – bóstwo galijskie! Po łacinie Iesus! Z czasem za pomocą pisma gotyckiego zamieniono ( I ) na ( J ). Dodanie ( J ) do Esusa daje nam dzisiejszego Jesusa (Jezusa). Natomiast imię: Jeszu. [oznacza: JHWH zbawia] On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” (Mt 1:21) & (Jana 1:21-34) W jakim celu szatan zniekształca imię Zbawiciela? Jedynie w Jego imieniu jest zbawienie! (Dz 4:10-12) „Znam obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, plemię: Dana i Gada a nie są nimi, lecz są synagogą szatana. Oto Ja JHWH sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za potomstwo Izraela, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.” (Obj 2:9;3:9) „Ducha JHWH nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.” (Jana 1:18) „W Mesjaszu przebywa na sposób cielesny Duch Ojca w całej Pełni.” (Kol 2:9) & (Jana 14:10-13) „Dlatego też Duch JHWH wyniósł Go na miejsce najwyższe i dał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Pana Jeszu zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Mesjasz jest PANEM ku chwale Boga Ojca.” (Fil 2:9-11) „Nawróćcie się do Mnie, a dostąpicie zbawienia, wszystkie krańce ziemi! Bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego!” (Iz 45:22-25) „Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.” (Iz 40:22) www: jozef.jb chomikuj

 • Józef on 30 maja 2016

  „Zgromadzeni ludzie zapytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec zastrzegł dla siebie. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi w was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w
  Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1:6-8) & (Obj 11:3-13) „Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez
  łaskę Pana Jeszu tak samo jak oni. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: W owym dniu podźwignę z upadku szałas Dawida, jego szczeliny zasklepię, wzniosę na nowo jego ruiny i odbuduję go, jak za dawnych dni, by zawładnęli tymi, co się żywi ostali z Edomu oraz wszystkimi narodami, które swą nazwę wywodzić będą od Mego imienia – to mówi Pan, który tego dokona.” (Dz 15:11,16-17) & (Am 9:11-
  12) „To są Jego odwieczne wyroki.” (Dz 15:18)

  Żadnej samowoli!
  Czekamy na moc od Pana Jeszu, aby dać świadectwo o Panu! A potem nastanie koniec tego systemu!
  Nastanie – Królestwo Boże!

 • Józef on 30 maja 2016

  Wasze ołtarze będą zburzone…

 • Antoni on 6 czerwca 2016

  Witam
  Mam pytanie do przedmówcy – Józef – jakim posługujesz się przekładem biblii , pytam ze względu na nadużywanie tetragramu JHWH . Nawet świadkowie jehowy nie używają tego tetragramu tyle co ty , a są największymi fanatykami imienia jehowa wstawiając je w miejsce rzekomego istnienia JHWH .
  Nowy Testament nie zawiera tetragramu JHWH dlatego pisze o nadużyciu .
  Uspokaja mnie stwierdzenie że JHWH – to nie jehowa i z tym się zgadzam .
  Pan nasz JESZU jest dla nas ludzi także – KRÓLEM , BOGIEM i STWORZYCIELEM . Inaczej mówiąc – wszystkim we wszystkim .
  Nasz Pan JESZU jest dobrym pasterzem , troskliwym Ojcem , Bogiem mocnym , wspaniałym Stwórcą – oczywiście z woli BOGA OJCA i ku chwale BOGA OJCA .
  Celowo też nie wskazałem w których miejscach są zawarte tytuły naszego Pana Jeszu że jest – PANEM , KRÓLEM , BOGIEM , STWÓRCĄ . Czy to znaczy że jet to moja ewangelia ?
  Gdy nasz Pan Jeszu nakreślał drogę to cytował tylko proroków ? Kto by go wtedy rozumiał ?
  Na koniec – nie strasz ludzi samymi wyrokami , a raczej zachęcaj do poznania naszego PANA JESZU bo jest łagodnym i troskliwym pasterzem .
  Pozdrawiam .

 • Antoni on 6 czerwca 2016

  Pozdrawiam komentatorów i oczywiście Roberta , miło poznać chwalców naszego Pana Jeszu Pomazańca .

 • Robert on 6 czerwca 2016

  Dziękuję Antoni i pozdrawiam również.

 • Seba on 19 sierpnia 2016

  Robercie, jeśli jadę do innego kraju to jak najbardziej nie obrażam się, że ktoś inaczej wymawia moje imię a już szczególnie nie Bóg, który sam sprawił, że ludzie mówią różnymi językami. Sama Biblia spisana jest w kilku językach.
  Nie traktujcie Jezusa jak robota, Bóg to jest nasz Ojciec i to on dał nam języki, w których mówimy i na pewno nie będzie sprawdzał, czy sepleniący czasem nie kładzie złego akcentu na jego imię.
  Ja mówię Jezus i Bóg wie o kogo chodzi, musi bo Jeszu było w tamtym czasie kilkaset tysięcy a w historii i w Biblii wielu więcej, tworzenie kolejnego przykazania z wymowy imienia to herezja przecząca wolności chrześcijańskiej w Chrystusie.

 • Robert on 19 sierpnia 2016

  Dobrze, zróbmy eksperyment.
  Powiedzmy, że nazywasz się, tak jak napisałeś: Seba.
  I tak jedni będą nazywać cię: keba, inni kebab, Siba, Sera itd.
  czy zgodzisz się na to?
  Nie powinieneś, bo to jest lekceważenie.

  Skoro Chrystus dostał jedno imię, to nie wolno go przekręcać.
  popatrz George Michale czy Sandra, Metallica brzmią tak samo na całym świecie, dlaczego więc mamy przekręcać imię Chrystusa?
  Dżizas a Jeszu, to dwie różne nazwy.
  oczywiście, możesz to zlekceważyć, ja jednak podchodzę do tego poważnie.
  Za kolejne 30 lat ktoś powie, że Chrystus powinien nazywać się… lucyfer i świat posłusznie przyjmie jakieś tam wymyślone argumentacje.

 • Seba on 19 sierpnia 2016

  Dalej się nie zgodzę, bo lucyfer to nie przekład imienia Jezus na dany język.

  W języku polskim spolszcza się imiona gdy istnieje odpowiednik i nie wiem czy Krzysztof Kolumb się by oto obraził ale raczej wątpię. Jadąc do USA Andrzej nigdy się nie obraża, że wołają go Andrew.

  Jezus to nie nazwa własna a powszechne w starożytnym Izraelu imię męskie.

  Pomijam języki w których zapis Jeszu będzie źle odczytywany np. Hiszpania gdzie tego nikt inaczej jak Heszu nie przeczyta i tu rodzi się kolejny problem bo trzeba by to zapisać po Hiszpańsku JJeszua albo jakoś tak, czyli znowu źle bo nie wolno ani wymawiać źle ani pisać źle.

 • Robert on 19 sierpnia 2016

  lucyfer – chodzi o o podmianę imienia w przyszłości, tak jak zrobiono to z baalem.

  Imię Chrystusa to Zbawiciel – Jeszu: nie lekceważyłbym tego.

  Nie ma sensu wchodzić w filozofie.
  To są fakty: albo je akceptujesz albo uprawiasz domysły i własną mądrość kupioną od filozofów światowych.
  pozdrawiam

 • Anna g 10.30 on 20 sierpnia 2016

  1.Imię Lucyfer, gdyby znało się prawdziwą historię a nie wymyśloną przez Metatrona i 3 innych archanielów na jego potrzeby jako zdrajców Boga sądzę że po wsze czasy, to by się nie pisało tych bzdur. UPADŁE ANIOŁY ANI DEMONY NIE ISTANIEJĄ .
  2. Gdy poznasz i reszta z was kiedyś mężczyznę o imieniu Lucyfer ( bo i tak jest troszkę zniekształcone imię, a wcześniej nie należało do żadnego anioła tylko do Asgardczyka) będzie wam głupio.
  3. cytuję :
  Antoni on 6 czerwca 2016
  Pozdrawiam komentatorów i oczywiście Roberta , miło poznać chwalców naszego Pana Jeszu Pomazańca .
  ———————————————-
  CHWALICIE KOGOŚ KTO NIE ISTNIEJE

 • Robert on 20 sierpnia 2016

  @Anna g
  Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie istnieją demony/upadłe anioły?

 • Agnieszka on 28 sierpnia 2016

  JHWH = Baal = Złoty Cielec = Zeus = Lucyfer. Transliteracja rzymskiego boga Jowisza – – po grecku IOVE – na aramejski czyli tzw. nowoczesny hebrajski:
  IO = Yah; V = W; E = Eh czyli Yahweh
  Yah samo w sobie to imię egipskiego boga księżyca! Pamiętajcie, że w Babilonie Izraelici spędzili 70 lat niewoli za odstępstwo od Boga i Jego Prawa. Czyli jak w przypadku rzekomego imienia Boga, słudzy szatana chcą nam sprzedać fałszywe imię, które jest jedną z licznych wersji imienia szatana.
  Grecki – Ἰησοῦς w chwili obecnej prawidłowo wymawia się Isus. W ten sposób wymawiają imię Zbawiciela – Grecy, Rosjanie, Ukraińcy, Serbowie czy inne odłamy ortodoksyjnego Kościoła Wschodniego. Owe kościoły nigdy nie uznały Rzymu i papiestwa. To oni posługują się Biblią przetłumaczoną wprost z Septuaginty. Czyli ISUS, a nie żadne inne formy.
  Natomiast Kefas (Piotr) to aramejskie słowo oznaczające KAMIEŃ, a nie skałę.

 • Robert on 1 września 2016

  Co ty piszesz Agnieszka?
  JHWH to lucyfer?
  Zbadaj sprawę a nie pisz tak niedorzecznych odstępstw.
  Obrażasz samego Boga.

 • Stanisław on 4 września 2016

  Cyt.,,Czyli ISUS, a nie żadne inne formy,,. Agnieszko Powtórzę za Robertem, Zbadaj sprawę, trochę wysiłku.
  Do rozważań nad prawidłową formą imienia naszego Zbawiciela, książką Greka Nowego Testamentu Grzegorza Szumockiego. Można nabyć ją w wydawnictwie Vocatio. Imię Jesus w języku greckim.
  Forma podstawowa imienia Jeszu po grecku.
  Ι – i
  η – e
  σ – s
  ου – u (dyftong) Wymienia się Jeszu a nie Isus.
  Pozdrawiam Roberta.

 • matatiah on 10 września 2016

  Bzdury piszecie , Jaki Jeszu ????????? to zniekształcone słow z Talmudu !!!!!!!! , posługujecie się imieniem osoby żyjącej ok. 100 lat przed Jehoszua ( Jezusem) , a to był bluznierca i zwodziciel i powznie żydom zaszkodził i skończył na drzewie . Niestety działał pod natchnieniem szatana i robił rózne sztuczki i głosił fałszywe ubóstwo itp. w ten sposób zraził szatan wielu zydów i ich przywódców do postaci pokornego Mesjasza wysyłyjąc fałszywego proroka ( nieżle mu to wyszło) a kiedy przyszedł w końcu Boży Wybawca to………… sprawa była juz skomplikowana . W kilka wieków pózniej rabini w sposób błędny i niepotrzebny przypisali tę historię znaną ze pism rabinów starożytnych do osoby Jehoszuy ( Jezusa) .

 • Robert on 10 września 2016

  Obawiam się, że Pan uległ żydowskiej propagandzie.
  Nawet nie chcę pytać o dowody, bo Pan ich nie ma.

  Ale zapytam, gdzie w Talmudzie pisze o Jeszu?
  Przecież od wieku oni wyszydzają to imię.
  Nawet zrobili bajkę dla dzieci, gdzie śmieją się z tego imienia.

  Proszę sobie uzmysłowić co oznacza imię Jeszu po Polsku – to Zbawiciel.
  Czy to jest kłamstwo?
  Czy Chrystus nie był i nie jest Zbawicielem?

 • Janysz on 10 października 2016

  Czyli mogę modlić się do Zbawiciela zamiast do Jeszu?

  Czy jeśli ludzi modlą się do Jezusa tylko nie wiedzą, że trzeba to dokładnie tak wypowiadać (no właśnie przydały by się lekcje i ćwiczenia co by się nie pomylić) to już nie będą zbawieni? Bo przecież tylko chodzi o imię a nie o osobę.

  Tak mi wynika z tego przesadnego nacisku. Generalnie przydał by się kolejny „zbawiciel”, który uwolnił by nas od skutków „prawa imienia” nakładanego na ludzi przez twórcę tematu.

 • Robert on 11 października 2016

  Naszym zadaniem jest badać Biblie i dowiedzieć się prawdziwego imienia Syna Boga.
  Tak wynika z Biblii, a nie z naszych poglądów…

 • Piotr Tom. on 11 października 2016

  Witaj Agnieszko : )

  ISUS …. to jedynie zniekształcenie od JESUS …. w najlepszym przypadku skrót : ) .

  Pozdrawiam serdecznie!

 • Brar: Józef Biedrzycki on 19 lutego 2017

  Tetragram: JHWH poprawnie czytamy: El Moria! Jahwah Katan! Mniejszy bóg! (Rdz 22:1-18)

  El Moria, to bóg z Góry Moria, a także bóg całej tej okolicy, obecnie i również w czasach przed Mojżeszem! Odkrycie że Jehowa bóg, to El Moria! Jahwah Katan! Mniejszy bóg z kultury fenickiej czy semickiej, oznacza zdemaskowanie, a w efekcie utratę całego autorytetu ludu Izraela! JHWH, Jah, Jahwe i Jehowa to synonimy Baala: „Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam przepowiadają, wprowadzając was w błąd; zwiastują wam urojenia swego serca, a nie to, co pochodzi z ust Pana!” (Jer 23:16) Jehowa, nie jest Bogiem ze „ST” czy „NT”, ale jest: Baalem! Słownik Stronga, wyjaśnia prawdziwe znaczenie imienia Jehowah (Jah-Howah) w języku hebrajskim: słowo Jah (#H3050) oznacza bóg – słowo Howah (#H1942) tłumaczy się na: „chętnie pożądany, upadły, pragnienie, ruina, klęska, wina, intryga, niegrzeczny, obrzydliwy, perwersyjny, bardzo zły.” Jehowah jest synonimem Baala: Baali (#H1180)
  od Baal; mój mistrz!… „Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, i przepowiadających złudy własnych serc? Którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu Moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o Moim imieniu? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma Moje słowo, niech wiernie zwiastuje Moje słowo! Cóż plewie do ziarna? – mówi Pan.” (Jer 23:26-33) & (Jer 2:4-19) W czasach Pana Jeszu (75%) Izraelitów posługiwało się językiem greckim. Czytano z greckiej Septuaginty LXX z roku 285 p.n.e. w której nie było żadnego tetragramu (JHWH). Natomiast było pisane słowo: Kyrios (Pan) i Teos (Bóg). W „NT” nie ma ani jednego rzekomego tetragramu (JHWH) imienia boga na niemal (25) tysięcy papirusów – w tym ponad (7) tysięcy greckich pism! Pan Jeszu, Mesjasz wraz z apostołami używali – Septuaginty LXX potwierdzając dokładność tego tłumaczenia. (Izj 61:1-2) & (Łk 4:14-21) Dopiero hebrajska „kabała” podczas tłumaczenia – Tanach – Biblii Hebrajskiej w 925 roku ne. w miejsca gdzie występowało słowo: Kyrios (Pan) i Teos (Bóg) wstawiła tetragram (JHWH). Apostazja Izraela! W „ST” w Pismach „Tanach” tetragram został użyty 6828 razy. El Moria! Himavant! To Przyszły Manu – Prawodawca, Tajemny Mistrz Mistrzów, Duchowy Ojciec Wielkich Awatarów, Mistrz i Duch Himalaya, Władca Siódmej Sfery Niebios, Jahwah Katan – Mniejszy bóg, Książę Szambali! Metatron to anioł w randze Archanioła, czy raczej Serafina, wymieniany w „kabale” i w innych pismach, nie tylko judaistycznych. Znany jako ten, który zajmuje tron obok boga: Lucyfera!… Cel Lucyfera: „Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego.” (Izj 14:14-17) Diabeł uzurpuje sobie cześć składaną Bogu! (Mt 4:9) Szatan i jego aniołowie zwodzą cały świat! (Ob 12:9) Siebie przedstawia jako anioła światłości! (2 Kor 11:14) Podczas gdy nie wszyscy Żydzi praktykują kabałę: wszyscy akceptują najwyższe kabalistyczne imię (JHWH) swego boga! „A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi.” (Rz 1:28-32) & (Oze 4:1-18) „Dlatego tak mówi: Panujący Pan! Ponieważ głosicie mowy zwodnicze i mieliście kłamliwe widzenia, dlatego Ja jestem przeciw wam – oświadcza Panujący Pan. Moja ręka dotknie proroków, którzy mają widzenia zwodnicze i przepowiadają kłamstwa. Nie będą oni należeć do społeczności mego ludu i nie zostaną wpisani w poczet pokoleń izraelskich, nie wejdą do ziemi Izraela, abyście poznali, że Ja jestem Wszechmocny Pan.” (Eze 13:8-9) Wszyscy Żydzi są Izraelitami, ale nie wszyscy Izraelici są Żydami. Ponieważ odwrócili się od Boga, (Apostazja) Ten pozwolił na zniszczenie obu królestw. Najpierw, północny Izrael był stopniowo podbijany przez Asyryjczyków do roku (721) p.n.e. praktycznie wszyscy zostali wygnani do Asyrii. (1 Kl 17:1-23) Większość z nich nigdy nie powróciła do domu – to ci ludzie są znani dzisiaj jako: (10) zaginionych plemion Izraela. (135) lat później, do roku (586) p.n.e. południowa Judea została podbita przez Babilończyków. Lud Judy został wzięty do niewoli i przesiedlony do Babilonu. Świątynia Jerozolimska została zniszczona. Różnica polega na tym że lud Judy powrócił na swoje ziemie po tym jak Babilon podbili Persowie – ich potomkowie to prawdziwi Żydzi. Jednak zarówno ten powrót, za czasów Nehemiasza, jak i ustanowienie państwa Izrael w 1948 roku ne., nie są wypełnieniem proroctw dotyczących przyszłości – zjednoczenia całego Izraela i Judy. Synagoga szatana jest ezoteryczną, okultystyczną potężną elitą która odrzuciła Pana Jeszu jako Mesjasza Izraela. „Krew Jego na nas i na dzieci nasze! Wówczas Piłat uwolnił im Barabasza, a Pana Jeszu kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.” (Mt 27:25-26) & (Mk 15:24) Sanhedryn i Watykan spiskuje w celu ulokowania innego mesjasza: Beliala! „Jaśniejącego, Syna Jutrzenki!” (Izj 14:11-13) & (Obj 22:16) W celu ustanowienia światowego rządu i królestwa: Antychrysta! Synagoga szatana twierdzi że ma żydowskie korzenie, lecz nie pasuje do Bożej definicji Żyda, zarówno w „ST” jak i w „NT”. „Plemie: Dana i Efraima, podają się za Żydów, a nie są nimi, lecz są synagogą szatana.” (Obj 2:8-9) Synagoga szatana spiskuje w celu wyeliminowania wszystkich ludzi, Żydów i nie-Żydów, stojących na drodze ich światowego rządu. Zdołali oni, przy użyciu ogromnej ilości środków i kłamstw, omamić ludzi i ukryć przed nimi fakt że są: Żydami Kabalistycznymi! A ich agenda związana jest z przyjściem Antychrysta. Przez stulecia przedstawiciele synagogi szatana, posługujący się fałszywymi tożsamościami, zinfiltrowali instytucje nie-Żydów gdzie pracowali i dalej pracują jako prowokatorzy – tajni agenci prowokujący przemoc i skandale, zrzucając odpowiedzialność za nie na Pana Jeszu i Jego Zbór ekklesia. „Resztka nawróci się, ostatek Jakuba, powróci do Boga Mocnego.” (Izj 10:21) „Albowiem, (…) Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książe Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego Królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwa miłość, Pana, Boga Zastępów niebiańskich.”(Izj 9:5-6) www: jozef.jb chomikuj

 • Brar: Józef Biedrzycki on 19 lutego 2017

  Jeżeli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził! (Jana 15:18-23)

  „Pan Jeszu rzekł: Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie. Mimo to do Mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny.” (Jana 5:39-47) „Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo zamykacie ludziom dostęp do Królestwa Niebios! Sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie wejść.” (Mt 23:13;7:13-16) „Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.” (Jana 15:22-23;8:15-19) „Bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemnością.” (Łk 11:35) & (2 Kor 13:5) „Biada temu, kto mówi do drewna: Przebudź się! a do niemego kamienia: Ocknij się! Czy on może dać jakąś wyrocznię? Pokryty jest wprawdzie złotem i srebrem, ale ducha w nim nie ma żadnego. Natomiast Duch Pański mieszka w swym świętym Przybytku. Niech tedy cały świat zamilknie przed Jego obliczem.” (Hab 2:19-20) & (1 Kor 10:1-12) „Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i nauczycielom Pisma, i skażą Go na śmierć. I wydadzą Go poganom, aby Go wydrwili, ubiczowali i ukrzyżowali; a na trzeci dzień powstanie z martwych.” (Mt 20:18-19) & (Dz 2:32) „Pan Jeszu, odpowiadając rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja Immanuel w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała.” (Jana 2:19-21) & (Obj 21:3) & (Zach 6:12-15) „Pan Jeszu rzeczywiście powstał z martwych i ukazał się Szymonowi.” (Łk 24:34-53) „Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi naradzili się i dali żołnierzom dużo pieniędzy, mówiąc: Rozpowiadajcie tak: Nocą, gdy spaliśmy, Jego uczniowie przyszli i wykradli ciało – powiedzieli. A gdyby namiestnik usłyszał, że spaliście, obronimy was i uwolnimy od kłopotów. Strażnicy wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów o Toledot Jeszu, aż po dzień dzisiejszy!” (Mt 28:11-15) „Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech dniach powstanę.” (Mt 27:62-66) „Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.” (Mt 27:62-66) „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Miriam z Magdali i druga Miriam obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać Jego jaśniała jak błyskawica, a szaty Jego białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł Pański zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Pana Jeszu ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo powstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Pan Jeszu stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Pan Jeszu rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.” (Mt 28:1-10) & (Dz 10:38-43) „Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Pan Jeszu.” (Jana 2:22) (Dz 2:32-39) W tekstach obłudnych faryzeuszy imię: Jeszu (Yeshu) występuje jako akronim hebrajskiego wyrażenia „jemach szemo wezichro”, co oznacza: „Niech Jego potomstwo ulegnie zagładzie. Niech będzie wymazane Jego imię i pamięć o Nim w następnym pokoleniu.” (Ps 109:13) & (Dz 8:33) „Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego!” (Ps 21:12-14) „Gardzisz Skałą, która cię zrodziła, i zapominasz o Bogu, który dał ci życie.” (Pwt 32:18-21) „Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pana? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.” (Jer 8:8) „Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Pan Jeszu jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca w Synu.” (1 Jana 2:22) „Ja i Ojciec, Duch Święty – jedno jesteśmy!” (Jana 10:30) (Jana 14:10) „Każdy duch, który nie uznaje Pana Jeszu, nie jest z Boga!” (1 Jana 4:3) „Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Miriam poczęło! Porodzi Syna, któremu nadasz imię: Jeszu (ישוע). [co oznacza: Bóg zbawia] On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” (Mt 1:20-21) & (Jana 1:21-34) W jakim celu szatan zniekształca imię Zbawiciela? Jedynie w Jego imieniu jest zbawienie! (Dz 4:10-12) „Znam obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, plemię: Dana i Efraima a nie są nimi, lecz są synagogą szatana! Oto Ja twój Bóg (Duch), sprawię że ci z synagogi szatana, którzy podają się za potomstwo Izraela, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.” (Obj 2:9;3:9) & (Izj 45:23-25) „Ducha Świętego nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On Go ukazał.” (Jana 1:18) & (Jana 14:6-13) „W Mesjaszu przebywa na sposób cielesny Duch Boga w całej Pełni.” (Kol 2:9) „Dlatego też Bóg wyniósł Go na miejsce najwyższe i dał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Pana Jeszu zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Mesjasz jest PANEM ku chwale Boga Ojca.” (Fil 2:9-11) „Nawróćcie się do Mnie, a dostąpicie zbawienia, wszystkie krańce ziemi! Bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego!” (Izj 45:22-25) „Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona..” (Izj 40:28) & (Rz 11:33-36) Brat: Józef Biedrzycki!

 • Brar: Józef Biedrzycki on 19 lutego 2017

  Mesjasz jest obrazem widzialnym, niewidzialnego Boga! (Kol 1:15-20) & (Izj 45:15-25)

  „Jeżeli w Ewangelii, którą głosimy, nie wszystko jest jasne, to tylko dla tych, co idą na zagładę. Brak im wiary, bo władca tego świata – szatan – dotknął ślepotą ich umysł tak, że nie dociera do nich światło Ewangelii, o chwale Mesjasza, który jest obrazem Boga.” (2 Kor 4:3-4) „Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.” (2 Kor 3:17) „Tak Słowo stało się ciałem i jako Syn człowieczy zamieszkał wśród nas. I oglądaliśmy blask Jego majestatu, jaką Jedyny Syn otrzymuje od Ojca. W Nim była pełnia łaski i prawdy.” (Jana 1:14) „Treść tego świadectwa jest następująca: Bóg dał nam życie wieczne, które znajduje się w Jego Synu.” (1 Jana 5:11) „Zaprawdę, Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawicielu!” (Izj 45:15) „Spodobało się bowiem Bogu zamieszkać w swym Synu w całej pełni i aby przez Syna swego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, ustanawiając pokój za cenę Jego krwi przelanej na krzyżu.” (Kol 1:19-20) „Bóg jest Duchem Świętym, więc Jego czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie!” (2 Kor 3:17) „Ducha Świętego nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On Go ukazał.” (Jana 1:18) & (Jana 10:30) „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słowa, które Ja wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, Duch Święty, który jest we Mnie, dokonuje swych dzieł.” (Jana 14:9-10) „Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Mesjasza Jeszu, że jest PANEM, o sobie zaś mówimy, że jesteśmy sługami waszymi z Jego woli. Albowiem Bóg, który rzekł: Niech w ciemności zabłyśnie światło. On sam zabłysnął w naszym sercu i dał nam poznać Swój Majestat, który jaśnieje na obliczu, Mesjasza. Ten świetlisty skarb został umieszczony w nas, kruchych naczyniach, by nie było wątpliwości, że ta potężna moc pochodzi nie od nas, ale od Boga.” (2 Kor 4:5-7) „Chciałbym, żebyście wiedzieli, iż głową każdego mężczyzny jest Mesjasz, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Mesjasza Bóg.” (1 Kor 11:3) „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję dla Ojca, tak i ten, który Mnie spożywa, także będzie żył dla Mnie.” (Jana 6:57) „Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan i jak młot, który kruszy skałę?” (Jer 23:29) „Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym; Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.” (Jana 12:48-49) „Zrozumcie: to Duch Pana daje życie – ludzkie wysiłki nie mają tu znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie Duchem i życiem.” (Jana 6:63) „Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia ciała i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. I nie ma stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Mając więc Arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Pana Jeszu, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.” (Heb 4:12-14) & (Rz 8:5-9) „To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, i poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Pan Jeszu jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?” (Jana 6:58-62) & (Jana 5:26-27) „Wielu potknie się na Nich, upadnie i rozbije się, będą usidleni i w niewolę wzięci. Zamykam to świadectwo i pieczętuję objawienie wśród moich uczniów.” (Izj 8:15-16) & (Obj 7:4-10) & (Obj 14:1-5) „Oto Ja (Jeszu) i dzieci moje, które dał mi Pan, jesteśmy znakiem i symbolem w Izraelu danym przez Pana Zastępów, który zasiada na górze Syjon.” (Izj 8:17-18) „Wyrocznia: Potem Pan ukazał mi Arcykapłana Jeszu, który stał przed Aniołem Pańskim, a po Jego prawicy stał szatan, aby Go oskarżać. Anioł Pański tak przemówił do szatana: Niech Pan cię zgromi, szatanie, niech cię zgromi Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z ognia? A Pan Jeszu, stojący przed Aniołem, miał szaty brudne.” (Zach 3:1-3) „Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: „Słowo Boga”. (Obj 19:13) „I zwrócił się Anioł do tych, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego te brudne szaty. Do niego zaś rzekł: Patrz – zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię w strój odświętny. Po czym dodał: Włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności Anioła Pańskiego. Po czym Anioł Pański napomniał uroczyście Pana Jeszu w słowach: Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Arcykapłanie Jeszu, słuchaj Ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego – „Odrośl” (Zach 3:4-8) & (Obj 22:16) „Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię.” (Jana 14:31) „Oto Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest Tym, który uprawia winnicę. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które powiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa w społeczności ze Mną, jak Ja z nim, ten wydaje obfity owoc; beze Mnie niczego nie dokonacie.” (Jana 15:1-5) „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”(Jana 14:6-13) „Uważajcie! – mówi Pan Jeszu. Przyjdę już wkrótce a Moja zapłata jest ze mną, aby każdemu dać to, na co zasłużył.”(Obj 22:12) Brat: Józef Biedrzycki!

 • Brar: Józef Biedrzycki on 19 lutego 2017

  Mijają już żniwa, kończy się lato, a my nie jesteśmy jeszcze wybawieni! (Jer 8:20) & (Jer 9:22-25)

  „Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Jan do siedmiu Zborów ekklesia, które są w Azji. Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem; i od Pana Jeszu, Mesjasza, Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.” (Obj 1:3-6) „Powiedz im: Oto co mówi Pan: Czy nie powstaje ten, co upada? Albo czy nie zawraca ten, kto zabłądzi? Dlaczego więc buntuje się ten lud Jerozolimski i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić?” (Jer 8:4-8) „Dzieci moje, cierpię bóle, rodząc was ponownie, aż ukształtuje się w was Mesjasz! Jakże chciałbym być w tej chwili u was i odpowiednio zmienić swój głos, bo nie wiem, co z wami począć. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod Prawem, czy Prawa tego nie rozumiecie? Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej – na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar: Synaj jest to góra w Arabii, a jej odpowiednikiem jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką!” (Gal 4:19-26) & (Heb 12:22-26) „Dwom moim Świadkom dam władzę, odziani w szaty pokutne, będą ogłaszać Moje orędzie przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.” (Obj 11:3) & (Rz 1:16) „To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świat.” (Zach 4:14) & (Obj 7:4-10;14:1-5) „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” (Rz 8:14-15) „Nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Co bowiem łączy sprawiedliwość i bezprawie? Lub jaka wspólnota między światłem a ciemnością? Jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co łączy świątynię Boga z bożkami? My: Zbór ekklesia – bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego, zgodnie z tym, co Bóg powiedział: Zamieszkam wśród nich i pomiędzy nimi będę się przechadzał, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród pogan i odłączcie się od nich – mówi Pan. Nie dotykajcie się tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę. I będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący.” (2 Kor 6:14-18) „Błogosławiony Pan, który dał odpocznienie ludowi swemu Izraelskiemu, tak jak to obiecał; nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów Jego dobrych, które mówił przez Mojżesza, sługę swego. Niech będzie z nami Pan, Bóg nasz, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza, ani nie porzuca; Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy chodzili Jego drogami, przestrzegając Jego poleceń, praw i nakazów, które powierzył naszym przodkom. Niech te moje słowa, w których błagałem Pana o zmiłowanie, docierają do Boga naszego, by utwierdzał prawo Swojego sługi oraz prawo Swojego ludu Izraelskiego, stosownie do potrzeb każdego dnia. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem i nie ma innego!” (1 Kl 8:56-60) & (Mk 12:28-29) „Skoro więc patrzy na nas tak wielu ludzi wiary, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza – a zwłaszcza grzech i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Wpatrujmy się w Pana Jeszu, który nam w wierze przewodzi i ją doskonali! On to zgodził się ponieść haniebną śmierć na krzyżu, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.” (Heb 12:1-2) „Rozstawcie się przeciw Babilonowi dokoła wszyscy, którzy napinacie łuki! Strzelajcie do niego, nie oszczędzajcie strzał, bo zgrzeszył przeciw Panu. Wytraćcie w Babilonie tych, co sieją, i tych, co chwytają za sierp w czas żniwa.” (Jer 50:14,16) „Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Córka babilońska jest jak klepisko w czasie, gdy się je ubija; już wkrótce, a przyjdzie dla niej czas żniwa.” (Jer 50:14,16) „Obwołajcie to wśród narodów! Ogłoście świętą wojnę! Powołajcie pod broń bohaterów! Niech przybędą i niech się zaciągną wszyscy mężowie waleczni.” (Joe 3:14) „Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka! Tłumy i tłumy będą zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem, Pan, wasz Bóg, który mieszka na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a cudzoziemcy już nigdy po niej nie przejdą. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu zawziętości do synów Judy oraz przelewu niewinnej krwi na ich ziemiach. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Ja pomszczę ich krew, tak jak jeszcze nigdy się nie mściłem. A Pan zamieszka na Syjonie.” (Joe 3:18-26) „Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma Moje słowo, niech wiernie zwiastuje Moje słowo! Cóż plewie do ziarna? – mówi Pan. Czy Moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – czy nie jest jak młot kruszący skałę? Oto Ja powstanę przeciwko prorokom – mówi Pan – którzy wykradają sobie nawzajem Moje słowo. Uderzę w proroków – mówi Pan – w tych, którzy używają swego własnego języka, by wypowiadać wyrocznie. Wystąpię przeciw tym, którzy w swych fałszywych proroctwach – mówi Pan – opowiadają o swoich widzeniach sennych i tak oszukują mój lud kłamstwami i urojeniami. Ja ich nie posyłałem, nie wydawałem im żadnych poleceń i dlatego są oni całkiem nieużyteczni – mówi Pan…” (Jer 23:28-32) www: jozef.jb chomikuj

 • aniaa on 6 marca 2017

  Zdaje mi się, że pani Agnieszka zacytowała z tej strony:
  (link usunięta – admin)
  No i problem, bo teraz nie wiem komu wierzyć A każdy podaje własną interpretację.

 • Robert on 18 marca 2017

  aniaa,

  proszę sprawdzić w Biblii, przeanalizować temat i samej wyciągnąć wnioski.

 • Piotr Tom. on 28 marca 2017

  Witaj Robercie .

  Nie za długie te wpisy pana Józefa ???
  Przy tych cytatach … można zasnać ! Wystarczy podać werset , każdy sam sobie przeczyta :) . Wole już kontrowersyjne wpisy, bo można . . . odnieść się do nich !

  Serdecznie pozdrawiam.

 • Oswitz on 23 czerwca 2017

  Witaj Grzegorzu rad bym był mi udowodnił że imię czy to z greki czy hebrajskiego to właśnie Jeszu a nie inna forma wybacz ale nie znalazłem żadnego słownika który tak miałby tłumaczyć na Jeszu.
  Podaj proszę link jeżeli nie posiadasz takiego proszę zamieść skan który to udowadnia.

  Pozdrawiam
  Oswitz

  PS Józef nie spamuj.

 • Józef Biedrzycki on 27 stycznia 2018

  Tak przyznaje wcześniej byłem sromotnie oszukany przez Religię Semitów! Dziś jestem na dobrej drodze Zaratustry!
  Proszę wykasować moje wszystkie wpisy. Mam prawo jako człowiek popełniać błędy i mam też prawo te błędy wyrugować. Józef Biedrzycki

 • jolinka on 13 czerwca 2018

  Oto wypowiedź biblisty na stronie internetowej na ten temat:

  Jeszua a nie Jeszu!

  Pozwólcie jeszcze na małą uwagę. We współczesnej hebrajszczyźnie Jezus Chrystus powszechnie jest określany imieniem Jeszu (ישו). Skąd się wzięła ta skrócona forma imienia Jeszua (ישוע)? W antychrześcijańskiej polemice starożytnej zwyczajem stało się nieużywanie prawidłowego imienia Jezusa (Jeszua), ale rozmyślne posługiwanie się zniekształconym Jeszu – ktoś bowiem spostrzegł, że trzy hebrajskie litery skrótu Jeszu ישוto zarazem akronim tworzący z pierwszych liter zdanie ימח שמו וזכרו Jimach szemo wezichro! „Niech będzie wymazane jego imię i pamięć o nim”. Słowa te są parafrazą wersetu psalmu (Ps 109,13) i zostały odniesione do Jezusa m.in. w opowiadaniu Toledot Jeszu (Dzieje Jezusa), bluźnierczym wobec postaci Jezusa i Matki Bożej.

  Choć dziś większość Izraelczyków mówi Jeszu w przekonaniu, że to poprawne imię tego człowieka, i nie czyni tego z zamiarem urażenia chrześcijan, to jednak warto zwrócić uwagę na oryginalną, biblijną formę imienia Jezusa Jeszua. Jeden z przewodników po Izraelu opowiadał, że widział w Hajfie protest chrześcijan izraelskich, którzy na wielkim transparencie zaznaczyli ostatnią literę imienia Jezusa – ajin ע – aby przypomnieć, jak powinno się wymawiać święte dla chrześcijan imię.

  Imię Boga JHWH nie było w Biblii wypowiadane. Odkąd jednak Syn Boży stał się człowiekiem, imię Jezus stało się imieniem własnym Boga, esencją wcielenia i odkupienia człowieka. Z imieniem Jezus związana jest w ewangeliach moc czynienia cudów, wypędzania złych duchóworaz skuteczność modlitwy; stąd wszystkie modlitwy liturgiczne Kościoła kończą się wezwaniem tego imienia.

  Pozdrawiam.

 • jolinka on 13 czerwca 2018

  Imię Jezus to nic innego jak polska forma tego imienia, Bóg dał różne języki, a więc dla mnie jest to logiczne, że jak jestem polką, to mam używać polskiego imienia, czyli Jezus.
  A więc po co i w jakim celu wymyślacie, a raczej powielacie formę „Jeszu”, która jest obraźliwa?
  „Kto ma Syna ma życie wieczne, kto nie ma Syna Bożego nie ma żywota”, 1 Jana 5:12
  Czy masz Jego Syna (  w sercu )? Gdzie spędzisz swoją wieczność?
  Pismo Święte ostrzega, że: „straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego” …

 • Robert on 13 czerwca 2018

  Jolinka

  Kilka uwag:

  1 – Jimach szemo wezichro wymyślili żydzi, czyli osoby nie mające nic wspólnego z biblijnym Izraelem. Nie powołuj się na ugrupowania, które nie uznają Syna Boga.

  2 – Jeszua to tak jakby katolicy mówili: Jezuska. Jeszua to odpowiednik żeński…

  3 – Jeżeli chcesz używać polskiego odpowiednika imienia Jeszu/Jesu to jest nim zbawiciel. Imię „Jezus” jest zmienione. Nie ma takiego imienia w Nowym Testamencie Popowskiego – katolickiego.
  Jest to najdokładniejszy przekład Nowego Testamentu, jaki jest na rynku.

 • jolinka on 13 czerwca 2018

  A z kąd taka informacja, że imię Jeszua to odpowiednik żeński? Biblista to człowiek który zna się na tym lepiej odemnie, uczył się i studiował.

 • jolinka on 13 czerwca 2018

  Napisałeś sam o sobie, że ” ja też jestem ateistą”? Już nie będę wnikać w szczegóły, ale z tą stroną to naprawdę jest coś nie tak …
  Dziwnie dużo tych „okienek” o diable?

 • jolinka on 14 czerwca 2018

  A na czym polega twoje chrześcijaństwo? Nie wystarczy powiedzieć: „jestem chrześcijaninem”. Prawdziwy chrześcijanin to taki który „narodził się na nowo”, który ma codzienną relację z Bogiem Ojcem i Jego Synem—Jezusem, który idzie wąską drogą do życia wiecznego, który miłuje wszystkich zgodnie z przykazaniem Bożym, który nawrócił się do Boga i pokutował. Jak to się dzieje, kiedy skruszony grzesznik zaczyna wołać do Boga? Bóg jest wierny swoim obietnicom: odpowiada i przebacza. Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego?

 • Robert on 14 czerwca 2018

  Jolinka

  1 – poczytaj ten artykuł, a później napisz czy jestem ateistą czy nie :)

  2 – każdy chrześcijanin powinien się zanurzyć w imię Jeszu:
  Gdy uwierzyli Filipowi, głoszącemu dobrą nowinę o królestwie Boga i o imieniu Jeszu Pomazańca,
  dali się zanurzyć mężczyźni i kobiety”.
  Dzieje Apostolskie 8:12

  Polecił więc zanurzyć ich w imię Jeszu Pomazańca.
  Dzieje Apostolskie 10:48

  Zmieńcie myślenie i niech każdy z was da się zanurzyć w imieniu Jeszu Pomazańca ku uwolnieniu od waszych grzechów, i weźmiecie dar Świętego Ducha.
  Dzieje Apostolskie 2:38

  I teraz dlaczego zwlekasz?
  Wstań, zanurz się, i obmyj z siebie grzechy twe przywoławszy do siebie imię Jego.
  Dzieje Apostolskie 22:1

 • jolinka on 15 czerwca 2018

  Jaki to przekład? Istnieje taki wogóle czy nie? Zaciekawiło mnie dlatego pytam, nie słyszałam o czymś takim, dlatego chcę się dowiedzieć.

 • Robert on 15 czerwca 2018

  Jolinka

  Proszę sprawdzić, nie ma ani jednego słowa: „Jezus”: https://vocatio.com.pl/pl/p/Grecko-polski-Nowy-Testament/589
  Stary testament – https://vocatio.com.pl/pl/p/Septuaginta/894

 • aneta on 21 sierpnia 2018

  Witaj Robert,
  Jak moge sprawdzic imie Chrystusa po Angielsku? Czy to bedzie Jeshua?

 • Robert on 22 sierpnia 2018

  Aneta

  to będzie: Yeshu

 • Wy Zyn Twente on 1 września 2018

  po holendersku będzie IJeschu

 • Robert on 20 września 2018

  Ja mam takie pytanie…dlaczego Bóg Ojciec rozproszył ludzi po świecie i poplątał im języki kiedy budowali wierzę Babel…
  Czy Bóg pomieszał ludziom języki aby nie mogli być zbawieniu w imieniu Jego Syna ? Czy któryś prorok przepowiadający przyjście Mesjasza oznajmia również Jego imię brzmiące tak samo we wszystkich pogańskich wtedy językach ? jak to możliwe że Bóg wymaga aby wymawiano imię Jego syna dokładnie tak samo w każdym języku skoro niemiec lub anglik nie umie wymówić poprawnie jakiegokolwiek z polskich imion ? …powyższy artykół i film to kpienie z samego Boga…typowe dla religi i sekt…”odkryliśmy drogę lub prawdę której nie znają inni i mamy wyłączność na zbawienie” świadkowie jechowy którzy zamienili imię jechowa na jeszu…z całym szacunkiem do wszystkich…

 • Robert on 21 września 2018

  Robert

  1 – Bóg rozproszył ludzi po świecie, ponieważ działali przeciw Bogu.
  To przez Boga zostali stworzeni, a nie przez szatana.
  dlaczego więc Bóg ma się godzić, aby służyli szatanowi, jednemu z wielu buntowników?

  2 – Wymawiamy Jeszu z hebrajskiego lub Jesu z greckiego. W greckim nie ma „sz”.
  Wymawianie oryginalnego imienia to jest szacunek do tej osoby.
  Zauważ, że gwiazdy hoolywood wymawia się w każdym kraju zgodnie z oryginałem.
  Dlaczego ich szanujesz, a nie chcesz szanować Chrystusa?
  Dodatkowo prawidłowa wymowa chroni nas przed fałszywymi imieniami, które szatan powymyślał: dżizas, hesus, jezus.
  Zbawienie jest tylko w tym imieniu, dlatego należy je wymieniać prawidłowo:

  To jest przykazanie Jego,
  abyśmy uwierzyli w imię Syna Jego, Jeszu Chrystusa,
  i miłowali jedni drugich,
  jak dał przykazanie nam
  1 Jana 3:23

  3 – świadkowie jehowy nie znają prawidłowego imienia Chrystusa.

 • Anheur M_ on 28 listopada 2018

  Jeszua oznacz ratunkiem jest Jehowa (ukryta manna ukryty chleb ORME apkl.Św.J 2 7 i 17 znana dzisiaj jako biały proszek złota

 • Robert on 4 grudnia 2018

  Anheur M_

  Jeszua to imię żeńskie, oznacza: „zbawicielka”.
  Prawdziwe imię to Jeszu, oznacza: Zbawiciel.
  Chrystus nie był kobietą.

 • Mieczysław on 4 października 2020

  Utajniłeś dwa moje posty, a co powiesz na to? To przerosło nawet mnie. I jest chyba kropką nad „i” w dyskusji o Jeszu, potwierdza moją koniunkcję ze słowiańskim bogiem Jesza („Ja i Ojciec mój jednym jesteśmy””
  Pozdrawiam
  Nie oczekuje, że odpiszesz lecz, że zamkniesz ten blog i otworzysz nowy o lechickim Jeszu!
  Trzymam kciuki. Będąc Polakami jesteśmy jego wybrańcami a to nakłada na nas określone obowiązki przyjacielu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *