Wciągają nas w zakamarki permanentnego nieszczęścia

player700

Warto znać oryginalny przekaz „Ojcze nasz”. Osobiście preferuję modlić się własnymi słowami, ale znakomicie znać wzorcową modlitwę przekazaną przez Syna Boga.

Modlitwa została zapisana w:

  • Mateusza 6:9-13,
  • Łukasza 11: 1-4,
  • Didache – jest to księga napisana na około 120 roku po Chrystusie. Tekst modlitwy brzmi podobnie, natomiast problem z tą księgą jest taki, że najstarszy egzemplarz pochodzi dopiero z XI wieku.

Modlitwa „Ojcze Nasz” po grecku

W nawiasie jest wymowa grecka. Literki „h” nie wymawiamy.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Pater hemon ho en tojs uranojs)

Ojcze nasz  w   – niebie

ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, (hagjasteto to onoma su)

Święć się  –  imię Twoje

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, (elteto he basileja su)

Bądź  królestwo Twoje

γενηθήτω τὸ θέληµά σου, (genetheto to thelema su)

  czyń  wolę Twoją,  

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γής  (hos en urano kai epi ges)

jak w niebie i na ziemi

Τὸν  ἄρτον  ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. (ton arton hemon ton epiusjon dos hemin semeron)

chleba naszego codziennego wydaj nam dziś

Καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, (kaj afes hemin ta ofeilemata   hemon)

 i odpuść nam  winy nasze

ὡς καὶ  ἡµεῖς  ἀφίεµεν    τοῖς   ὀφειλέταις  ἡµῶν. (hos kaj hemeis afiemen  tojs   ofeiletajs   hemon)

jak i my odpuszczamy winowajcom naszym

Καὶ µὴ  εἰσενέγκῃς    ἡµᾶς  εἰς   πειρασµόν, (kai me ejsenenkes hemas ejs pejrasmon)

 i nie prowadź nas do próby

ἀλλὰ ρυσαι ἡµᾶς  ἀπὸ του πονηρου. (Alla hrysaj  hemas apo tu poneru)

Ale  wyrwij  nas od złego

Modlitwa i przebaczenie

Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie sprawy.

Modlitwa ma potężną moc. Kiedy jest wysłuchana przez Chrystusa i wypowiedziana przez prawdziwego sługę Boga, to czyni prawdziwe cuda. Oczywiście, jeżeli osoba papla w modlitwie i żyje przeciwko zasadom biblijnym, to jej słowa nie mają żadnego sensu.

Podobna jest analogia do posiadania znajomych, przyjaciół. Tylko z takimi osobami chcemy przyjaźnić się, które mówią prawdę i żyją uczciwie. Jak ognia unikamy pieniaczy, kłamców, nieuczciwych ludzi. Powód jest prosty. Sieją nienawiść i wciągają nas w zakamarki permanentnego nieszczęścia.

Kiedy odetniesz się od takich ludzi, życie nabiera innego smaku, barwnych kolorów, codziennego odpoczynku.

Otaczając się kłamcami, pieniaczami, osobami, które sieją niezgodę sprawiamy, iż życie jest czarnością, smutkiem, Gehenną. To jest normalna prawidłowość. Odsuń od siebie takie osoby, odetnij od nich wszelkie informacje, a poczujesz, jak lekkie i szczęśliwe może być życie.

Teraz pomyśl. Mamy zapisane zasady w Biblii: o zakazie bałwochwalstwa, o unikaniu doktryn wdrożonych przez człowieka. Kiedy nawet modlisz się żarliwie, ale dalej tkwisz w zakłamanym świecie, bo się boisz, to kto wysłuchuje Twoje modlitwy?

…idą w próżnie…

Jakuba 5:16

„…Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.”

Drugą sprawą, o której chciałem wspomnieć jest przebaczenie naszym wrogom. Myślę, że to jedno z trudniejszych wyzwań dla każdego z nas. Przebaczyć komuś, kto podkłada nam problemy, kto cały czas niszczy nasze zdrowie psychiczne i fizyczne jest dużą dawką próby i miłości.

Nie mówię tutaj o zwykłym wypowiedzeniu słów: „przebaczam im całą nienawiść, którą mnie częstują”. Mówię raczej o tym, aby dojść do takiego perfekcjonizmu, by odrzucać wszelkie myśli typu: „jak ja go/ją nienawidzę”, „nie mogę patrzeć na niego/nią”itd. To jest wyższa szkoła jazdy i niewielu ją osiągnie, ponieważ wiąże się cały czas z walką z ciężką pracą nad sobą.

Panować nad własnymi myślami to potęga i jedna z najtrudniejszych umiejętności. Zazwyczaj jest tak, że kiedy dowiadujemy się o plotkach skierowanych w naszą stronę, to chcemy takiej osobie „łeb ukręcić”. Wyzbyć się takiej retoryki to wysoka umiejętność, a dla wielu nieosiągalny szczyt.

Rzymian 12:19-21

„Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” 

Mateusza 6:14,15

„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.”

źródło: Jeszu.pl

.
Brz Robert Brzoza

P.S. 11 raportów/ebooków do pobrania. Teraz 1 Poziom w cenie 25 zł => za darmo  SzokWiedzy.pl.

.

Photo credit: Kazarelth / Foter / CC BY

 Darmowe Info na Twojego Maila !

  Wpisz w poniższy formularz swoje imię, e-mail i kliknij przycisk „Uzyskaj Dostęp”, a ja będę wysyłał Ci najświeższe info o kłamstwach historycznych, sprzedawczykach polskich, zakłamanej ekonomii i wiele więcej…

Twoje dane są bezpieczne

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *