Nieposłuszny Adam

Wróć

        Pan Bóg był szczęśliwy ze swojego dzieła. Stworzył niebo, ziemię i wszystko dookoła. Wszystkie drzewa, zwierzęta, roślinność podporządkował jednemu celowi – miały służyć człowiekowi.

 

Adam dokonał złego wyboru

        Zanim Bóg stworzył człowieka, podjął plan mówiący o tym, że ziemia i wszystko co znajduje się na niej, będzie podlegało władzy człowieka.

Stworzył raj dla nas. Idealne miejsce do życia bez chorób, śmierci i oszustów. Idealne miejsce dla mnie i dla Ciebie.

Mogłobyć tak łatwo, miło i przyjemnie.

Natomiast Adam zdecydował inaczej. Podjął za nas decyzję. Zgodził się z Ewą, że zjedzenie owocu zakazanego nie jest czymś złym.

Mieli wszystko pod dostatkiem. Cały raj należał do nich.

Adam dokładnie wiedział, że tylko jednej rzeczy nie wolno mu zrobić. Miał tylko jeden warunek do spełnienia. Nie wolno mu było skosztować owocu ze wskazanego drzewa.

Dlaczego ?

 

Masz możliwość wyboru

        Pan Bóg dał wszystko Adamowi, ale chciał sprawdzić jego posłuszeństwo. Dlatego zakazał jeść owocu z drzewa. Bóg stworzył istotę ludzką jako byt samodzielny, który miał wolną wolę. Mógł przyjaźnić się z Bogiem lub nie. Miał prawo dokonać wyboru, a nawet ponieść konsekwencje.

To tak jak dzisiaj miałbyś dom, samochód, mnóstwo jedzenia, pieniędzy, zdrowie, miłość, przyjaciół, znakomitą pracę. Pan Bóg daje Tobie to wszystko pod jednym warunkiem. Masz być posłuszny Jego zasadom. Spełniać Jego nakazy, prawa, oddawać tylko Jemu chwałę.

Co byś wybrał ?

Powiedzmy, że dostałeś piękny sportowy samochód z zakazem wsypywania do baku cukru. Niby po co miałbyś wsypywać cukier ? A jednak… Ktoś zdradził Ci tajemnice. Jak wsypiesz cukier, to Twój samochód będzie tak szybki jak sam Bóg.

Czy dokonałbyś/dokonałabyś właściwego wyboru ?

 

Ciesz się z tego co posiadasz

        Adam z Ewą stanęli po stronie szatana. Ale oni nie rozpatrywali swojej decyzji w kontekście posłuszeństwa lub nie wobec Boga. Bóg był dla nich ideałem do którego chcieli dorównać. Oni zostali skuszeni zdobyciem pewnej korzyści.

To jest kwestia zadowalania się tym, co nam dał Bóg lub rozbudzania w sobie niepotrzebnego pragnienia. Ja chcę więcej, to jest główny problem ludzi.

Zobacz jak powodziło się różnym osobom, gdy byli posłuszni Bogu:

Księga Rodzaju 6:12-13

„…Pan mu błogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiego majątku” – mowa o Izaaku synu Abrahama.

Księga Jozuego 22:7-8

„i rzekł: Wracajcie do waszych namiotów z wielkimi bogactwami, z mnóstwem bydła, zasobni w srebro i złoto, brąz, żelazo i odzież w wielkiej ilości…..”. – tymi słowami Jozue następca Mojżesza, mówił do Izraelitów po wygranych bitwach.

Pierwsza Księga Królewska 10:23-24

23Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi.24 Wszyscy więc udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce.” – w tym okresie Izrael prowadzony przez króla Salomona był napotężniejszym i najbogatszym krajem na ziemi.

Pan Bóg nie krytykuje bogactwa, ale ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem obcowania z nim. Nawet Salomon, który w tamtych czasach służył gorliwie Panu Bogu, nie wytrwał w wierze do końca. Pod koniec swojego życia odszedł od Boga. Był jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Pan Bóg nie negował tego.

Kluczem do bycia szczęśliwym jest nie ciągłe dążenie do zarabiania więcej, ale umiejętność zadowalania się z tego co mamy.

List do Hebrajczyków 13:5

„Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam [Bóg] bowiem powiedział: Nie opuszczę Cię ani nie pozostawię.”

Robert Brzoza Robert Brzoza

 

6 Responses to “Nieposłuszny Adam”

 • adam on 11 lipca 2013

  „większa uciecha w niebie z jednego rozumiejącego, że do baku cukru lepiej nie sypać niż z tysiąca nie-wiedzących”
  czy jakoś tak to było 😉

 • ZastopujCzas on 11 lipca 2013

  To się zgadza.
  Ale to jest problem trochę bardziej skomplikowany.
  Nie wiedzący, a nie wiedzący to dwie różne sprawy.

  Wiem pojechałem trochę za bardzo :)

  Jeżeli ktoś nie wie z lenistwa, bo mu się nie chce zastanawiać, badać, czytać, to ma problem.

  Inna jest sytuacja jak ktoś nie wie, ale robi wszystko aby dowiedzieć się.

  Pewnie nie wyraziłem się za jasno, ale mam artykuł na ten temat, który opublikuje

 • adam on 12 lipca 2013

  „Jeżeli ktoś nie wie z lenistwa, bo mu się nie chce zastanawiać, badać, czytać, to ma problem.” – wręcz przeciwnie – NIE MA problemu 😉

  Jktoś nie wie, to NIE MOŻE NIC zrobić, oprócz czekania na łaskę (zrozumienia)

 • ZastopujCzas on 12 lipca 2013

  Nie do końca Adam.
  Nie wystarczy czekać na łaskę zrozumienia. bo się nie doczekasz…

  Trzeba działać, czytać Biblie, prosić Boga o zrozumienie i wtedy jest szansa

 • Romantyk on 10 stycznia 2014

  Co do Adama…. nie wiem jak z nim. Jednak tutaj socjotechnika się kłania. To się nazywa jeśli się nie mylę, wpływ negujący. Z resztą widziałem doświadczenia przeprowadzane przez Derrena Browna właśnie o tej treści, gdzie ludzie robili dokładnie to czego im zabroniono.
  https://www.youtube.com/watch?v=FH2MuYyTaGE

 • Sylwia on 30 sierpnia 2017

  Kiedy Bóg uczynił człowieka, umieścił go przed drzewem życia, aby człowiek mógł wejść w kontakt z drzewem życia i otrzymać Boże życie, które jest życiem nie stworzonym. Zanim jednak człowiek mógł wejść w kontakt z drzewem życia i połączyć się z Bogiem w Jego życiu, Szatan skorzystał ze sposobności, aby wejść jako pierwszy. Skusił on człowieka, aby wszedł w kontakt z drzewem poznania dobra i zła i sprawił, że człowiek wszedł z nim w nielegalny związek. Stało się to pierwszym krokiem upadku człowieka.
  Sposobem, w jaki Szatan kusi, jest zadawanie człowiekowi pytań, które sprawiają, że człowiek zaczyna wątpić w słowo Boga. Bóg nakazał człowiekowi wyraźnie, mówiąc: „Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. Szatan jednak powiedział do kobiety: „Czy Bóg powiedział?” Potem zaś powiedział: „Na pewno nie umrzecie”. Kiedy Ewa przyjęła sugestie Szatana, zaczęła powątpiewać w słowo Boga. Wzięła więc owoc z drzewa poznania dobra i zła i zjadła. Do dnia dzisiejszego Szatan używa tej samej metody, aby skusić do grzechu lub aby podszepnąć mu odrzucenie Bożego zbawienia.
  Sugestie poczynione przez Szatana sprawiły również, że człowiek zaczął powątpiewać w Boże serce. Wąż powiedział do kobiety: „Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło”. Wąż chciał, aby człowiek myślał, że Bóg chce go oszukać, kiedy zabronił człowiekowi jeść z drzewa poznania, ponieważ obawiał się, że człowiek stanie się taki jak On w poznaniu dobra i zła. To także jest jedna z najczęściej używanych przez Szatana niegodziwych strategii. Człowiek dzisiaj jest daleko od Boga i nie chce wejść w Bożą obecność, ponieważ został oszukany przez Szatana. Nie rozumie więc miłości Bożej i nie zna Bożego serca.
  Innym powodem upadku człowieka było to, że kobieta przyjęła pozycję głowy. Pierwotnie Bóg stworzył tylko jednego człowieka. Była tylko jedna głowa, a nie dwie. Adam był głową, Ewa nią nie była. Ewa została zbudowana z żebra wyjętego z boku Adama. Głową Ewy był Adam. Powodem , dla którego Ewa została skuszona przez węża, było to, że przyjęła pozycję głowy, sama podjęła decyzję i wpadła w pułapkę Złego. Wywyższyła się ponad mężczyznę i przyjęła pozycję głowy, aby uporać się z sytuacją. Rezultatem było to, że została oszukana.
  Rezultat upadku
  Pierwszym rezultatem upadku było to, że dusza została zanieczyszczona, skażona i zajęta. Nawet zanim Ewa spożyła z drzewa poznania, jej umysł już był zanieczyszczony. Kiedy rozmawiała z wężem koncepcja Szatana penetrowała jej umysł i kalała go. Jej umysł został skażony. Ostatecznie jej umysł został zajęty przez Złego, kiedy spożyła owoc z drzewa poznania dobra i zła.
  Drugim rezultatem było to, że ciało zmieniło się w naturze, gdyż dodany został do niego element drzewa poznania dobra i zła, element Szatana. Ciało ludzkie, pierwotnie stworzone przez Boga, było czyste. Teraz jednak zawiera ono w sobie niegodziwy pierwiastek Szatana. Tym niegodziwym pierwiastkiem jest zamieszkujący grzech, który zadomawia się w ciele człowieka. Ta niegodziwa substancja , natura grzechu, zanieczyściła nasze ciało, czyniąc je pełnym niegodziwości i pożądliwości.
  Trzecim rezultatem było to, że został uśmiercony duch człowieka. Stał się on odizolowany od Boga i utracił swoją funkcję związaną z Bogiem. List do Efezjan 2,5 mówi nam, że zanim zostaliśmy zbawieni, byliśmy martwi. Nie byliśmy martwi w ciele lub w duszy, lecz duchu. Być martwym to nie być zdolnym do funkcjonowania ani doznań. Kiedy duch człowieka został uśmiercony, człowiek nie posiadał już zdolności kontaktowania się z Bogiem oraz społeczności z Nim.
  Czwartym rezultatem było to, że upadły człowiek został ukonstytuowany jako grzesznik. W wyniku upadku człowieka został w niego wszczepiony pewien element, który Biblia nazywa grzechem. List do Rzymian 5,12 mówi: „przez jednego człowieka grzech wszedł na świat”. Tak więc wszyscy zostaliśmy ukonstytuowani grzesznikami.

  Piątym rezultatem było to, że upadły człowiek został potępiony. Wszyscy byliśmy w Adamie. Potępienie obejmuje nie tylko Adama, ale cały rodzaj ludzki. Cały rodzaj ludzki został potępiony w Adamie.
  Szóstym rezultatem było wejście na świat przekleństwa. Z powodu grzechu jednego człowieka całe stworzenie poddane jest znikomości, wzdychając i bolejąc w niedoli skażenia. Ziemia została przeklęta, a to przyniosło kolce i ciernie. Ponadto człowiek w pocie czoła przez całe swoje życie będzie pracował na chleb. Są to elementy przekleństwa wprowadzonego w wyniku upadku człowieka.
  Siódmym rezultatem było to, że człowiek został wyrzucany z raju. Raj był królestwem życia, które obejmowało drzewo życia, oraz sferą, w której człowiek mógł otrzymać życie. Tak więc być wyrzuconym z raju oznacza być usuniętym ze sfery życia.
  Ósmym rezultatem była śmierć. Najpierw uśmiercony został duch człowieka, a ostatecznie umrze ciało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *