Gog z Magog niszczy prawdziwy Izrael

 Izrael żydowski

Izrael żydowski, który od 1948 roku siłą i morderstwami przejmuje ziemię Palestyńczyków, opisany jest w Biblii.

Uwaga! Nie mówimy tutaj o narodzie Izrael, który Bóg JHWH wybrał. Mówimy o dzisiejszych żydach, którzy mają korzenie chazarskie, a zwani są żydami aszkenazyjskimi.

To jest naród, który podstępnie, fałszywie, podszywa się pod biblijny Izrael.

Jak obecni żydzi mogą być narodem wybranym, skoro nie uznają Syna Boga?

Przypominam również, że słowo „żyd” odnosi się do obecnych żydów chazarskich zamieszkujących ziemie Palestyny. 

Za czasów biblijnego Izraela, nie było słowa „żyd”. Poszczególne plemiona nazywali: Izraelczycy – pokolenia pochodzące od Jakuba, Hebrajczycy, Judejczycy itd.

Jeżeli używamy słowo „żyd”, to tylko do Chazarów, Aszkenazyjczyków mieszkających w Izraelu. Również do Sefardyjczyków, którzy reprezentują międzynarodową finansjerę.

1 – Bóg nakazuje prorokować przeciwko Gogowi z Magog:

Ezechiela 38:1

„Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu”.

2 – Gog z Magog to chazarscy żydzi

Izrael żydowski bezprawnie przejął nazwę: Izrael. Obecnie morduje i kradnie ziemię Palestyńczyków. Wcześniej ziemia ta należała do prawdziwego Izraela.

Tak o nich pisze Pismo:

Ezechiela 38: 8-13

„Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą.Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?”.

3 – Gog z Magog morduje prawdziwy Izrael

Gog z Magog, który podszył się pod prawdziwy Izrael, morduje i plądruje prawdziwy lud izraelski. 

Ezechiela 38: 14-16

„Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami”.

Bardzo trudno dzisiaj zrozumieć wielu ludziom, że żydowski Izrael nie tylko podszywa się pod prawdziwy Izrael, ale jest przeciwnikiem Boga Najwyższego.

4 – Upadek Goga z Magog opisuje Ezechiel i Jan w Objawieniu:

Ezechiela 39: 4-5, 17-20

„Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy, i ludy, które są z tobą: drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer. Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja tak powiedziałem – wyrocznia Pana Boga”.

„A ty, synu człowieczy – mówi Pan Bóg – mów do ptaków wszelkiego rodzaju i do wszystkich dzikich zwierząt: Zbierzcie się i przyjdźcie tu; zgromadźcie się ze wszystkich stron nad moją ofiarą, którą chcę wam zgotować, wielką ofiarą na górach Izraela: jedzcie ciało i pijcie krew! Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły – wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu. I spożywać będziecie tłuszcz do sytości, i krew będziecie pić, aż będziecie pijane od mojej ofiary, którą wam przygotuję. Przy stole moim nasycicie się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem – wyrocznia Pana Boga”.

To samo wydarzenie opisuje Jan w Objawieniu 19:16-21:

 „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:
«Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników,
małych i wielkich!»
I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.

I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi.
Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego.
Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta”.

To wydarzenie, które opisuje Jan to zniszczenie fałszywego, żydowskiego Izraela.

Ezechiel opisuje go jako: Gog z Magog.

Jan opisuje go, jako: zwierzę/bestia, 8 król. 

5 – Kto jest prawdziwym Izraelem?

Prawdziwym Izraelem byli potomkowie Jakuba, któremu Bóg zmienił imię na Izrael. Jednak odeszli oni od Boga, dlatego Bóg zerwał z nimi przymierze.

Jeremiasza 3: 6-12

Za czasów panowania króla Jozjasza Pan tak powiedział do mnie: Czy wiesz, co uczynił ten zbuntowany Izrael? Udawał się na każdą wyższą górę i pod każde zielone drzewo, żeby tam uprawiać nierząd. Myślałem sobie, że kiedy skończy z tym wszystkim, znów wróci do Mnie. Ale Izrael nie wrócił. Juda, jego obłudna siostra, widziała to wszystko. Widziała także i to, że odrzuciłem zbuntowanego Izraela. Za wszystkie jego wiarołomstwa dałem mu list rozwodowy”.

Nie ma dzisiaj wybranego ludu przez Boga. Naród prawdziwego Izraela tworzy ten, kto postępuje według wiary raz przekazanej przez Chrystusa apostołom. Nic w tej wierze nie można zmienić, ani nic dodać:

List Judy 1:3:

„Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym”.

Kim jest prawdziwy Izraelita?

Rzymian 2: 28-9 

„Bo Judejczykiem/Izraelitą nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Judejczykiem/Izraelitą jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga”.

Paweł w liście do Rzymian opisuje losy prawdziwego Izraela, jego zdrady i krnąbrność. Dostali od Boga list rozwodowy i zostali odcięci od dziczki oliwnej.

Złe gałęzie są odcinane, a wszczepione gałęzie to prawdziwy lud Izraela. Każdy z nas może być prawdziwym Izraelitą, jeżeli walczy o wiarę raz przekazaną świętym.

Taki Izraelita nie ulega religiom, tradycji, badaczom religijnym, tylko sam analizuje, gdzie jest prawda a gdzie fałsz.

Rzymian 11: 17-24

„Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.
Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni! Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.  A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury”.

.
Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „CB015977” (CC BY-NC-ND 2.0) by Teledoth

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *