Jesteś przygotowany na upadek nierządnicy?

 FED dolar

Nierządnica, Wielki Babilon to system międzynarodowej finansjery, to bankierzy, którzy zarządzają światowym systemem finansowym – LINK.

Pochodzą od Izraela, narodu wybranego przez Boga. Głównie z pokolenia Judy. W pewnym momencie sprzeciwili się Bogu, odeszli od Niego, wprowadzili własne prawa, własne zasady postępowania.

Należy jednak mocno zaznaczyć. Nie wszyscy Izraelici odeszli od Boga. To z pokolenia Judy, ze związku Judy z Tamar urodził się Fares, potomek Chrystusa.

Odstępcza sekta Judejczyków urosła w siłę już w Babilonie. Opracowała własne prawa, własne wierzenia, które nie miały nic wspólnego z prawem Bożym. Wydali Talmud, który narzucili innym, nieświadomym Judejczykom.

To do tej odstępczej sekty Pan Jeszu mówił:

Jana 8: 39:44

„W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jeszu: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». 
Rzekł do nich Jeszu: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.

W pewnym okresie odkryli coś, co do dzisiaj jest ich narzędziem władzy.

Odkryli własny pieniądz, który nazywamy kredytem.

Kiedyś były to papiery na okaziciela, później dopracowali tę metodę i zbudowali system kredytów.

Zaczynali od prostej machinacji.

Przechowywali złoto kupców i ludności. W zamian wydawali papier, na którym było napisane, ile kupiec posiada złota.

Zamiast wyciągać za każdym razem złoto od bankiera, kupcy płacili innym dostawcom, tymi papierami.

Po pewnym czasie bankierzy zorientowali się, że kupcy w 90% nie odbierają swojego złota, tylko posługują się papierami na okaziciela.

W ten sposób, bankierzy zaczęli mnożyć większe sumy na papierach, niż mieli pokrycia w złocie.

Te większe sumy, wzięte z powietrza, na które nie było pokrycia w złocie, pożyczali na wysoki procent.

Ten oszukańczy mechanizm spowodował, że mogli pożyczać znacznie więcej pieniędzy, niż posiadali w skarbcach.

Era Rothschildów

Bankierzy dzięki temu mechanizmowi, rozrośli się potężnie. W pewnym momencie byli bogatsi od wielu królów.

Pożyczali im pieniądze, które często nie były spłacane. W ten sposób bankierzy przejmowali nieruchomości i wpływy na całym świecie.

W końcu pojawiła się rodzina Rothschild.

Umownie nazywamy ich: sefardyjskimi żydami. Sefardyjczycy mogą pochodzić od Abrahama. Nie ma to dla nich, ani dla nas żadnego znaczenia, jednak taki jest fakt dziejowy.

Na początku XIX wieku, Mayer Amschel Rothschild z pięcioma synami, rozpoczął organizowanie systemu, który dzisiaj nazywamy: światowym systemem finansowym.

To Rothschildowie w sposób zorganizowany, zaczęli zakładać swoje banki w Europie. Powoli przejmowali władzę nad państwami i społeczeństwem.

W 1913 roku wygrali wojnę w USA i założyli prywatny FED, który jest „państwowym” bankiem USA.

Całemu światu swój system narzucili w 1944 roku, podczas lipcowej konferencji w Bretton Woods. W konferencji uczestniczyło 730 delegatów z 44 państw alianckich. Gustaw Gottesman reprezentował polski emigracyjny rząd w Londynie.

Na tej konferencji, przedstawiciele państw przyjęli dolara jako drugą, światową walutę. Dzięki temu, bankierzy zbudowali mnóstwo organizacji, jak MFW, Bank światowy, Grupa Bilderberg, NATO itd., które siłowo utrzymywały dolara i kredyt na piedestale.

To kredyt jest ich głównym narzędziem.

Bez tego narzędzia nie istnieliby.

Musimy przestawić myślenie, aby zrozumieć czym jest kredyt.

Kredyt to niewidzialny pieniądz, który w 100% należy do bankierów

Każdy bank, który udziela kredytów, bez względu na to jak się nazywa i w jakim państwie funkcjonuje, musi działać zgodnie z prawem bankowym, opracowanym przez bankierów.

Jeżeli miasto założyło bank spółdzielczy i udziela kredytów, to jest narzędziem finansjery. 

Jeżeli bank udziela pożyczek, to jest niezależny od finansjery.

Pożyczki to pieniądze pożyczane z własnego zysku. One istnieją i można wypłacić je w każdej ilości w gotówce.

Kredyt to pieniądze pożyczane tylko przez banki, działające na licencji bankierów. Kreowane są w bardzo prosty sposób.

Jeżeli bierzesz kredyt hipoteczny na sumę 300 tys zł. To taką sumę bankier wpisuje do systemu komputerowego z notką: „proszę wytworzyć 300 tys zł”.

Nigdy tych pieniędzy nie dostaniesz do ręki. Gdyby w okienku bankowym tylko 10% klientów, dostało w całości swój kredyt hipoteczny w formie gotówki, to cały system natychmiast by zbankrutował.

Bankierzy nie mają żadnego zabezpieczenia na wytworzone kredyty. Banki są zmuszone utrzymywać od 0 do 15% rezerwy. Dlatego jakiś procent kredytu, możesz wybrać w okienku bankowym, jako gotówka. Jednak wcześniej musisz poinformować o tym bank, aby zebrali np. 10 tys zł.

Poniżej przedstawiam przykład, ile kosztuje kredyt w systemie bankierskim, a ile w systemie narodowym NIDPI:

nidpi

W systemie bankierskim po 30 latach musisz oddać: 950 tys. zł.

W systemie narodowym NIDPI oddajesz: 330 tys. zł.

Już widzisz, jak potężną machiną jest kredyt?

Jak nie upaść wraz z nierządnicą?

Nie jest ważne w jakim kraju mieszkasz: czy w USA, czy w Polsce, czy w Rosji.

Największa skala spustoszenia będzie w USA, bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują w korporacjach międzynarodowych.

Objawienie Jana opisuje, że nierządnica zostanie całkowicie zniszczona, czyli zostanie zniszczony cały system kredytów, cały ich system finansowy.

Nie będzie można wziąć kredytu z banków.

Te firmy, które wytwarzają produkty na kredytach, te firmy, które nie opierają się o własny zysk tylko o kredyty, upadną.

Bez względu na to, czy znajdują się w Polsce czy w USA, czy w Rosji.

Te państwa, które opierają swój budżet na kredytach, zbankrutują.

W tej chwili jest to ponad 90% państw na świecie, w tym Polska i USA.

Nie patrz tylko i wyłącznie na upadek USA. W Ameryce jest kilka tysięcy alternatywnych walut, w Polsce ZERO.

Jeżeli pracujesz w koncernie międzynarodowym, to już pomyśl nad zmianą pracy.

Prawdopodobnie koncerny po utracie dostępu do kredytu, będą błyskawicznie zamykać zagraniczne oddziały.

W tej chwili, gdyby nierządnica upadła, Polska pogrążyłaby się w potężnym kryzysie.

Nagle chleb kosztowałby 30 zł, kurczak 200 zł, jaja po 10 zł. A ty dostajesz wynagrodzenie, jeżeli jeszcze masz pracę, która obejmuje stare ceny, sprzed kryzysu.

Nie uwzględnia hiperinflacji.

Jeżeli nie mieszkasz na wsi, jeżeli nie możesz przeprowadzić się na wieś, to w krótkim czasie stajesz się żebrakiem.

Tak będzie wyglądało życie po upadku nierządnicy dla wielu państw dla wielu ludzi.

Dlatego Pan Bóg ostrzega cały świat przed jej skutkami:

Objawienie 15:4-5

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie”. 

Co zrobić, aby państwo nie zbankrutowało wraz z nierządnicą?

Musi wdrożyć drugą walutę np. srebrny. Obowiązuje tylko na terenie Polski. Nie wolno jej wymieniać na inny pieniądz.

Dlaczego?

Bo tylko wtedy może być zabezpieczona przed hiperinflacją, przed działaniami z zewnątrz. Złotówka w czasie upadku nierządnicy upadnie, ceny w złotówce będą astronomiczne.

Srebrny może utrzymać ceny na normalnym poziomie sprzed kryzysu.

Drugi warunek, to zapewnienie przez państwo dostarczania do gospodarki nowych pieniędzy.

Do tej pory to bankierzy, którzy ukradli narodowi polskiemu złotówkę i podaż pieniądza, dostarczali do gospodarki nowy pieniądz w postaci kredytów.

Teraz rząd polski musi i przejąć złotówkę i utworzyć srebrnego. Następnie zorganizować coś na kształt NIDPI – Narodowa Instytucja Druku Pieniądz i Inwestycji.

W całej Polsce są oddziały NIDPI, które udzielają pożyczek: miastom, rodzinom i przedsiębiorcom. 

Na pożyczki nałożona jest tylko opłata ok. 10% płacona jednorazowo. Służy do pokrycia kosztów działania systemu.

Pieniądze na pożyczki, państwo otrzymuje z druku pieniądza.

Podaż pieniądza to najważniejsze narzędzie w gospodarce. Nie jest nim ani inflacja, ani stopa bezrobocia, tylko podaż pieniądza, czyli ilość pieniądza na rynku.

Jeżeli pieniądza jest za dużo, to powstaje hiperinflacja, jeżeli jest za mało, powstaje permanentny kryzys. Podaż pieniądza, czyli ilość pieniądza w gospodarce regulujemy nie za pomocą podatków, tylko za pomocą druku pieniądza.

Druk możemy porównać do noża. Można nim zabić gospodarkę, jak i wyprowadzić na wyżyny. Wszystko zależy od uczciwości polityków.

USA zbudowało swoją potęgę nie na przedsiębiorczości, tylko na druku pieniądza, a później na hegemonii dolara.

Krótka historia Wielkiej Nierządnicy cz. 1:

Trzymaj się z dala od „wielkiej nierządnicy”:

Krótka historia Wielkiej Nierządnicy cz. 2:

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: Envato Elements By gargantiopa

15 Responses to “Jesteś przygotowany na upadek nierządnicy?”

 • mloo on 4 marca 2018

  No tak mieszkając na wsi i posiadając kawałek ziemi będzie można się wyżywić, ale co zrobić gdy mieszka się w mieście i nie dysponuje wielkimi oszczędnościami umożliwiającymi zakup ziemi i choćby małego domku?
  Jak ma się kwestia nieuczestniczenia w systemie finansowym poprzez zakupy metali szlachetnych i w nich trzymanie oszczędności ? Czy to w ogóle pomoże?

 • Tomek on 5 marca 2018

  Panie Robercie a co się stanie z kredytami hipotecznymi? przeceiż nikogo nie będzie stać spłacać kredytu przy takiej inflacji, czy banki będą zajmować tysiące lokali?

 • Robert on 5 marca 2018

  Tomek

  tego nie wiemy, co stanie się ze spłatą kredytów.
  Skoro Pan Bóg nas ostrzega, to znaczy, że nie będzie dobrze.

 • Robert on 5 marca 2018

  mloo

  Pomyśl, jak możesz zabezpieczyć się mieszkając w bloku.
  Czytaj na ten temat, zdobywaj wiedzę.
  Są różne rozwiązania.
  Pomyśl również, czy ktoś z rodziny, ze znajomych nie mieszka na wsi i wtedy możecie się tam udać.

  Metale szlachetne nie pomogą w pierwszej fazie kryzysu.
  Wtedy na pierwszym miejscu będzie wymiana barterowa, czyli towar za towar.
  Złoto będzie przydatne pod postacią złotej biżuterii i monet, czyli małe kawałki złota.
  Większe partie złota potrzebne są do ewentualnych inwestycji.
  W tym czasie wszystko będzie tanie.
  Jednak najważniejsze jest zabezpieczyć się, aby mieć dostęp do wody, jedzenia i ciepła.

 • Tomek on 6 marca 2018

  Panie Robercie prędko to jeszcze nie nastąpi, finansjera jest zbyt silna, trzeba wiele lat żeby ludzie się wybudzili , chyba że stanie się jakaś katastrofa co spowoduje upadek systemu fiansowo-kredytowego, ciekawe czy dożyjemy tych wydarzeń?

 • Takitamzdaleka on 6 marca 2018

  Pytanie zasadnicze – jak opanować chaos w takiej sytuacji? Czy nie będzie tak, że scenę społeczna zaczna opanowywać kolejni pseudo-przywódcy? Albo zbrojne bandy?

  Problemem będzie odróżnienie osoby z dobrymi intencjami od tej, która może nas podstępnie zaatakować. Szczególnie w sytuacji kryzysu. I na nic zdadza się złoto i srebro. Ważniejsze będa: broń i amunicja, względnie maczeta lub inne narzędzie obrony.
  I o ile katolicy maja jakieś moralne hamulce przed wyrzadzaniem szkody lub uszczerbku na zdrowiu innym, o tyle inne wyznania niekoniecznie musza być takie same w moralności (nie mówię o jednostkach, bo znajda się i takie, ktore potwierdza każda tezę, ale mówię o statystycznej grupie).
  To tyle na wstępie…
  Pozdrawiam

 • Robert on 6 marca 2018

  Takitamzdaleka

  żeby przetrwać w czasie powodzi, ewakuacji obszaru czy upadku nierządnicy musisz mieć wszystko, co potrzebne do przeżycia i obrony.
  Np. mieszkasz w mieści i masz tzw złom złota, czyli kolczyki, pierścionki.
  Może się okazać, że tylko za to kupisz jedzenie.

 • Robert on 6 marca 2018

  Tomek,
  Biblia wyraźnie pisze jak to się stanie.
  Bóg natchnie przywódców państw do zniszczenia nierządnicy.
  Oni mogą to zrobić nawet nieświadomie, a później tego żałować, że aż taka skala zniszczeń.

 • Tomek on 6 marca 2018

  że to się stanie to pewne ale czy jeszcze za naszego życia???

 • Robert on 7 marca 2018

  Tomek

  trzeba obserwować geopolitykę i cały czas badać proroctwa.
  Wtedy z pewną precyzją coś powiemy.

 • Mariusz on 10 marca 2018

  Babilon Wielki wyobraża ogólnoświatowe imperium religii fałszywej, obejmujące wszystkie religie, które sprzeciwiają się jedynemu prawdziwemu Bogu. Tak jest napisane w Biblii.

 • Robert on 10 marca 2018

  Mariusz,
  podaj werset, gdzie tak jest napisane.

 • Mariusz on 10 marca 2018

  Z tego co wiem to Babilon Wielki opisany jest w księdze Izajasza i w Objawieniu, trzeba tylko przeczytać ze zrozumieniem.

 • Czytelnik on 11 marca 2018

  Ja z Robertem już dyskutowałem na ten temat w podobnym wątku.Nierządnica jest „pijana krwią niewiernych” jej kolor to kolor purpury. Ale ok masz rację niech będzie jak piszesz.Dziś cię poprę w tym co piszesz, ale ja się nie zgadzam z twoja wykładnią ale dziś zrobię wyjątek 😉

  Już dochodzą wieści ze świata że bańka nieruchomości pęka jak było to w 2008 roku.
  Jak donoszą Guru giełdowi( ci co przewidzieli kryzys 2008) zbliża się krach kolejny
  Kto dziś skupuje najwięcej złota??Chiny i Rosja , dlaczego?? Bo to oni chcą obalić obecny system dolarowy który ich ogranicza i trzyma ich na smyczy.
  To własnie Chiny bo są najmocniejsze szykują swój system walutowy i płatność elektroniczną
  .Czy dojdzie do konfrontacji militarnej by obronić obecną pozycję dolara??Pana Bartosiaka proponuję posłuchać na youtube.
  Inni spece w tej dziedzinie geopolityki na youtube w audycji mówili że już za 5 lat Chiny będą próbować obalić obecny system amerykański.Jak zachowa się USA ? Finansjera?Jeśli obalą dolara jak zachowa się światowy handel??Banki,kredyty .Może to przebiegać bezboleśnie albo i dynamicznie.Wojny nie powinno być bo politycy raczej zdają sobie sprawę że to doprowadzi do destrukcji świata.Może to całe zamieszanie zakończy się interwencją z góry i ponownym przyjściem Jezusa.Czuwajcie….

 • Hubert on 16 marca 2019

  Tak, to są ważne informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *