Śmiałe wyznanie: śmierć trójcy

 doktryna

Jeśli dogmat trójcy twierdzi, że Ojciec, Syn i Duch Święty są sobie równi, to za chwilę obalę to twierdzenie całkowicie i bezpowrotnie.

Stosując terminologię sportową za chwilę będziesz świadkiem nokautu kończącego walkę (spór).

Będzie to nokaut śmiertelny.

Zacytuję słowa Chrystusa, po których jednoznacznie trójca upadnie. Jeśli będziesz chciał dalej udowadniać istnienie trójcy, to będziesz musiał oskarżyć Syna Bożego o kłamstwo. Dzisiejszy temat będzie krótki, bo gdy następuje nokaut to kończy się walka. Będziesz miał za to więcej czasu do przemyślenia.

Jak wiemy Syn Boży przed powrotem do nieba obiecał, że przyśle Ducha Świętego, jako pomocnika (pocieszyciela, obrońcę, wspomożyciela) dla swoich naśladowców.

Jana 14:26
„A wspomożyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Jana 15:26
„Gdy jednak przyjdzie wspomożyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o Mnie”.

Jana 16:7
„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, wspomożyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was”.

Trzykrotnie mamy wzmiankę o tym, że Duch Święty zostanie posłany, to teraz poznaj wypowiedź, która nokautuje trójcę ujawniając jej kłamstwo:

Jana 13:16
„Amen, amen, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał”.

To są słowa, które kończą spór na temat trójcy, gdyż jest nie możliwe by posłaniec był równy temu, który ma moc go posłać, tak samo jak niewolnik nie jest równy swemu Panu.

Posłaniec usługuje temu, który go posłał.

Chrystus użył tych dwóch przykładów, jako oczywistą prawdę i jeśli ktoś temu przeczy to znaczy, że oskarża Syna Bożego o kłamstwo.

Czciciele trójcy nie mają jednak innego wyboru, jeśli nie chcą nawrócić się do prawdziwego Boga, to będą chorowali na wszczynanie sporów mimo oczywistych faktów. Będą dzielić włos na cztery i szukać dziury w całym. Tymczasem Pan nasz Jeszu po wypowiedzeniu tej oczywistej i zgodnej z logiką prawdy dodał:

Jana 13:17
„Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować”.

Czciciele trójcy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć tego, że posłaniec jest mniejszy od tego, który go posłał. Nie mogą, więc liczyć na błogosławieństwo.

Zasada posyłającego i posłańca nie dotyczy tylko Ducha Świętego, ale także Syna, który dodał:

Jana 13:20
„Amen, amen, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Syn w stosunku do Ojca jest poddany tak samo jak Duch Święty w stosunku do Syna jest jego poddanym.

Taką prawdę głosił Chrystus będąc na ziemi.

Krzysztof Król

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: flickr.com

14 Responses to “Śmiałe wyznanie: śmierć trójcy”

 • Ania on 10 lipca 2016

  Trójca to dogmat przyklepany przez Kościół Katolicki w IV w.
  Wszystkie religie pogańskie są trynitarne. Odrzucając prawdę
  przyjmuje się kłamstwo nie ma trzeciej możliwości. Bóg przez wieki wbijał Izraelitom do głów: słuchaj Izraelu Bóg jest jeden
  heb. echad znaczy jeden ! Synkretyzm religijny prowadzi do duchowej katastrofy.

 • komentator on 10 lipca 2016

  Biblia nie mówi ani słowa na temat tzw. trójcy świętej.
  Trójca jest wymysłem pogaństwa.
  Jest jeden Bóg w trzech urzędach .
  Jednym z tych urzędów (manifestacji) jest Bóg w ciele ,czyli Jezus Chrystus.
  Tak samo Duch święty to ten sam Bóg, inaczej Jezus miałby dwóch ojców , bo Maria poczęła z Ducha Świętego a przecież Ojcem Jezusa Chrystusa jest Bóg.
  Poza tym Biblia to nie matematyka ani logika.
  Nie podlega ona dowolnemu wykładowi.
  Mają do tego prawo ludzie powołani przez Boga .
  Dlatego tzw. mądrzy tego świata są w” kropce”.

 • Paweł on 10 lipca 2016

  Panie Robercie, z cytatu który Pań przytoczył wynika jedynie, że ani sługa ani wysłannik nie są więksi, prawda?
  A czyż nie rozpatruje Pań tu założenia nt. równości Trzech Boskich Osób?
  W ogóle to lubię Pański portal, zwłaszcza tematy polityczne i gospodarcze, ale Pańskie dywagacje nt. religii są bardzo często delikatnie mówiąc ‚dziwne’

 • Robert on 10 lipca 2016

  Panie Pawle, a może warto byłoby sprawdzać w Biblii nasze „dziwne” poglądy.
  A jeżeli są prawdziwe…

  Nie rozpatruję równości trójcy, ponieważ nie ma takich podstaw biblijnych.

  W Biblii jest wyraźny podział na:
  – Ojca – Boga – Stwórcę – JHWH
  – Syna – Chrystusa – Jeszu – Zbawiciela – Stwórcę
  – Ducha św. – pomocnika – wysłannika.

  Nie ma w Biblii czegoś takiego jak trójca.

 • Łukasz on 13 lipca 2016

  Ale Syn jest Słowem, a Słowo u Boga było i Bogiem było Słowo.
  A Duch Święty to Święte tchnienie czyli moc Boga.
  W proroctwach dziecko mające się narodzić nazwane jest Bogiem Mocnym, Prawdziwym Doradcą itp. Są to atrybuty jednego Boga Najwyższego. Bóg jest nie do ogarnięcia ludzkim umysłem bo był w Synu człowieczym i jednocześnie w całej swej chwale w niebie. Jeszcze jedno: Jezus posyła Ducha Świętego więc posłaniec skoro nie jest większy od tego, który go posłał to czemu jest mowa , ze kto zgrzeszy przeciw synowi temu będzie odpuszczone ale grzechów przeciw duchowi nie? Nie będę się upierał przy samej trójcy ale- jeżeli źle nie zrozumiałem posta to – chcę zaznaczyć , ze omawiane trzy postacie to jedno z Ojcem o czym Jezus mówi. Mam nadzieję, że nie jest to próba podważenia boskości Chrystusa, który jest jedyną drogą do Ojca. Pozdrawiam

 • Robert on 14 lipca 2016

  1 – Łukasz to co piszesz jest nauką religii, filozofią, doktryną.

  Zobacz, jaka jest prawda biblijna:

  „Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.”
  Jana 14:28

  „Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”. Objawienie 3:21

  Dzieje 8: (55)
  „A on, pełen Ducha Świętego, wzniósł oczy ku niebu, oglądając chwałę Bożą i Chrystusa stojącego po prawicy Boga. (56) I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga!”.

  Bóg Ojciec i Syn Boga to dwie różne Postacie.

  2 – Grzech przeciw Duchowi, to posiadać prawdziwą wiedzę biblijną i działać przeciwko Bogu, wiedząc, że robi się źle.
  Czyli w pełnej świadomości podburzasz prawdę.

  3 – Chrystus jest Bogiem. Zresztą słowo Bóg nie jest świętością. Biblia nazwa Bogami aniołów.

 • Łukasz on 14 lipca 2016

  A propos 2 pkt w pańskiej odpowiedzi: całkowicie się zgadzam i przypominam sobie dyskusję o ks. Henocha- gdzie na podstawie tego, ze Bóg nie wybaczy upadłym, negował pan prawdziwość tej księgi. I teraz sam pan potwierdza pośrednio to z czym się pan nie zgadzał, bo oni znali prawdę biblijną a działali przeciw Ojcu.
  Wracając do tematu. Nie są to doktryny tylko cytaty z głowy to co piszę ale zdaje sobie pan sprawę, że one są w biblii? Kwestia tłumaczeń słowa Bóg jest drugorzędną trzeba zajrzeć, które słowa w NT i w ST były używane w kontekście ale ja nie jestem lingwistą wiem, że rozmawiam o Najwyższym w tej chwili. I nie mówię tu o równości ale o jedności. Tak jak umysł, dusza i ciało u człowieka. Zbawcą w ST nazywany jest Bóg Ojciec i ten atrybut jest też atrybutem Chrystusa.

 • Łukasz on 14 lipca 2016

  Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam OJCA, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze MNIE nie poznałeś? Kto MNIE zobaczył, zobaczył także i OJCA. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”
  możemy się przerzucać cytatami ale tak jak kiedyś panu powiedziałem, biblia to całość a nie wyrwane z kontekstu wersety. Liczy się cały akapit w kontekście całego Pisma Świętego, Nie można czytać pojedyńczych wersów.

  polecam tę stronę dla osób chcących się wiele dowiedzieć o Tym, który Jest. Jezus też mówi Ja Jestem-to jest prawda biblijna

 • Robert on 18 lipca 2016

  @Łukasz

  1 – Werset, który cytujesz nie jest dowodem na to, że Chrystus jest JHWH. Syn Boga zawsze mówił, że jest odbiciem Swojego Ojca.

  2 – Chrystus jest Bogiem i był przy stwarzaniu o czym pisze Biblia, jednak jest wyraźny podział na: Boga Ojca – JHWH, Boga Syna – Zbawiciela, Ducha św – posłannika.

 • Łukasz on 19 lipca 2016

  1. Zanim Abraham stał się JA JESTEM.- mówi Jezus;
  Bóg do Mojżesza- powiedz im, że JESTEM cię posłał.

  2. Bóg dotrzymuje przymierza przez wzgląd na swoje IMIĘ, a nie przez wzgląd na ludzi lub ich uczynki.. I tylko ofiara prawdziwego Boga może znieść Jego przekleństwo, które spadło na ludzi przez pierwszą parę w Edenie. I tylko tak doskonała ofiara może starczyć na przebłaganie wszystkich grzechów ludzkości. Oczywiście Jezus jest odblaskiem Ojca bo Ojciec w pełnej postaci nie może być zobaczony przez nikogo. Podział akceptuję ale nie zgadzam się z ich niejaką autonomicznością- bo wszyscy pełnią wolę Ojca i są z nim JEDNO. Jezus miał wolną wolę i ciało człowieka aby przeciwstawić się grzechom ludzkim na ludzkich zasadach- tylko tak mógł udowodnić, że człowiek jest warty odkupienia i może doskonale pełnić wolę Ojca- dlatego też kuszenie Jezusa przez diabła i późniejsza trwoga konania. Jako człowiek przeszedł wszystkie próby bez „wspomagania” i dlatego jest dla nas przykładem.

  Ale OK. Moja „doktryna” i cytaty są błędne. Fakt jest, że różnimy się nieznacznie , a jednocześnie jesteśmy daleko.
  Ja pozostaję przy swoim. Cytuje pan Krzysztofa Króla z pomazańcowego , a on tłumaczy Ducha jako Tchnienie. Czy tchnienie jest oderwane od tego kto je tchnął?- nie-działa zgodnie z jego wolą i dlatego, że jego wolą było je tchnąć.

 • Irena on 30 października 2016

  Zabawne gdy człowiek stara się pojmować Boga, „iść Jego drogą”. Nasza logika i władze rozumu nie mogą objąć spraw Boga, bo jesteśmy stworzeniem (dziełem) a nie Stwórcą. Dlatego pewne sprawy Boga są dla nas „niepojęte” i pozostaną tajemnicą (do czasu), bo tak chce Bóg: „moje drogi nie są waszymi drogami”. Mnie Trójca Święta zachwyca: Bóg z miłości do człowieka (swojego stworzenia) wchodzi w jego dzieje, rodzi Syna Bożego w ciele człowieka (za pośrednictwem najdoskonalszej ze stworzeń – Maryi). Zewnętrznie ta miłość Boga – to Duch Święty. W akcie miłości Boga do człowieka rodzi się Duch Święty. Duch Święty sprawia, że Maryja staje się brzemienną i rodzi się Bóg Jezus (Syn). Gdy człowiek oczyszczony z grzechu (spowiedź sakramentalna! tylko u kapłana) staje przed Bogiem i składa mu ofiarę najdoskonalszą (Msza Święta) wówczas Bóg żywy Jezus pod postacią Eucharystii (konsekracja) wstępuje do wnętrza (ciała i duszy) oczyszczonego człowieka. Bóg, patrząc na tego człowieka – widzi swojego Syna, wówczas płonie Miłością i tak zaradza się Duch Święty, który zstępuje na człowieka, staje się jego przyjacielem, pocieszycielem….i pociąga/przeprowadza do Boga Ten stan jest permanentny i bez końca (dlatego poza KRK nie ma zbawienia). Kiedy Bóg patrzy na Syna to zaradza się Duch Święty, ogień Miłości, dlatego są jednym nierozdzielnym Trój jedynym Bogiem. Bóg Ojciec kocha nieustająco zrodzonego syna Jezusa, który ożywa w sercu człowieka (Eucharystia) i tak zradza się z Boga Ojca ogień Ducha Świętego (osoba), to dzieje się nieustająco. Duch Święty jest żyjącym i pełnym Bogiem, osobą, Jezus jest żyjącym i pełnym Bogiem, osobą i Bóg Ojciec jest żyjącym i pełnym Bogiem, osobą. Ich Miłość jest nieustająca, dlatego Duch Święty który jest Miłością Boga, jest tym samym co Bóg Ojciec czy Syn Boży- bez ustanku trwają w miłości i rodzą się. A jak to Bóg robi i dlaczego tak, to nie musimy wiedzieć.
  P.S. pięknie omawia ten temat święty :) Ludwik Maria Grignion de Montfot np. w „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

  Nokautu Panie Robercie nie widzę:)

 • Robert on 31 października 2016

  @Irena

  Skąd taki pogląd?: „W akcie miłości Boga do człowieka rodzi się Duch Święty”.

  filozoficzny, może poetycki, ale nie mający zapisu w Biblii.

  Troszeczkę sobie Pani przeczy, albo nie wie czym jest trójca.
  Trójca to jedna osoba w trzech postaciach.
  Wtedy Chrystus jest Bogiem Stwórcą i Duchem św, a Bóg Stwórca, Chrystusem i Duchem św. itd.

  Z Pani opisu wynika, że są trzy odrębne Postacie duchowe…

 • Sebastian on 29 marca 2017

  Podoba mi się Pana ściśle biblijne pojęcie Boga, polecam stronę https://jehoszua.dbv.pl/news.php. Myślę, że zawarte tam treści mogą się przydać :)

 • Grażyna on 6 czerwca 2017

  to pewne,że każdy jest sobą ale myślą jednakowo,są jednej myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *