Czy szatan zwiódł seksualnie Ewę?

 szatan

Ewa w Septuagincie nazwana jest ZOE, czyli życie. Natomiast według interpretacji hebrajskich biblistów, jest to imię własne: „Ewa”, co oznacza: „matka wszystkich żyjących” (Septuaginta str. 9).

Szatan przekonał Ewę, by wypowiedziała posłuszeństwo zasad Bożych. Posłużył się technikami, metodami, które wpłynęły na zmianę decyzji Ewy.

1 – Czy szatan zwiódł Ewę seksualnie?

„Adam odpowiedział: To ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi z tego drzewa. No i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobiety: dlaczego to zrobiłaś? Kobieta odpowiedziała: To wąż mnie uwiódł (nasha) i zjadłam” – Rodzaju 3: 12-13.

Sprawdźmy znaczenie słowa: nasha: LINK.

Nasha: pożyczać na odsetki, być wierzycielem, zwodzić, oszukać.

Pierwotny root; prowadzić na manowce, tj. (mentalnie) do zwodzenia, lub (moralnie) do uwodzenia – zwodzić, oszukiwać.

Odpowiedź: znaczenie tego słowa, może sugerować, że postać duchowa/przeciwnik/diabeł mógł zwieść seksualnie Ewę.

2 – Bóg wprowadza niezgodę między potomstwami:

„Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, między twoim potomstwem i potomstwem jej. Ono czyhać będzie na twoją głowę (zmiażdży głowę), a ty czyhać będziesz na jego (zmiażdżysz) piętę” – Rodzaju 3:15.

W tym momencie Pan Bóg przekazuje proroctwo, na temat zmiażdżenia głowy szatana, czyli jego śmierć i zmiażdżenia pięty kobiety, czyli czasowe prześladowania sług Chrystusa/śmierć Chrystusa.

To proroctwo mogłoby sugerować, powstanie w tym czasie nasienia szatana, czyli potwierdzenie przypuszczenia, że diabeł zwiódł seksualnie Ewę i z tego aktu powstało potomstwo.

3 – Czy Kain był synem Ewy i szatana?

„Adam poznał cieleśnie Ewę, swoją żonę. Ona poczęła i urodziła Kaina. Powiedziała: otrzymałam człowieka za sprawą Boga. I dodatkowo (Yasaph) urodziła jeszcze jego brata Abla” – Rodzaju 4:1-2.

Z tego opisu wynika, że Adam spał z Ewą i z tego aktu urodził się: Kain, Abel.

Słowo „Yasaph” oznacza między innymi:

 (26), dodaj do niego więcej (1), dodaj (8), dodając (3), dodaje (4), ponownie (58), ponownie * (9), kolejny (3), inny * (1), każdy więcej (1), już (4), kontynuacja (5), kontynuacja (2), kontynuacja – Link.

Tłumaczenie to może sugerować, że Kain mógł urodzić się razem z Ablem w jednej ciąży przez tzw. podwójne zapłodnienie. Jedno jajeczko mógł zapłodnić szatan/postać duchowa, drugie Adam.

Taka teoria jest możliwa. Przez różnorodność tłumaczenia, możemy takie wnioski wyciągnąć.

4 – Co stało się z pokoleniem Kaina?

Jeżeli Kain jest potomstwem postaci duchowej, przeciwnika/szatana, to Kain nie przetrwał potopu. 

Zwolennicy teorii pozabiblijnych, twierdzą, że ród Kaina przeżył potop, ponieważ potop nie objął całej zamieszkanej ziemi. Później z tego pokolenia powstał ród Kananejczyków.

Jednak ten pogląd jest niebiblijny. Nie ma w Pismach informacji, że ktoś inny przeżył potop, oprócz Noego i jego rodziny.

Idąc tokiem myślenia tematu artykułu, nasienie szatana zostało zniszczone, ale nie sam szatan. Dlatego musiał dokonać ponownego skażenia ludzkości w przyszłości.

5 – Skąd wziął się ród Kananejczyków?

Kanaan był synem Chama, a Cham synem Noego.

Kanaan został przeklęty przez Noego:

„Kiedy Noe wytrzeźwiał po winie i dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn, powiedział: Przeklęty niech będzie Kanaan. Zostanie on sługą swoich braci…” – Rodzaju 9:24.

Kananejczycy byli złym ludem, prawdopodobnie powiązanymi z nasieniem demonów. Prawdopodobnie w tym plemieniu postacie duchowe skaziły ludzkość:

„W tamtych czasach żyli na ziemi olbrzymi, a także i później, kiedy to synowie Boga zbliżali się do córek ludzi i rodzili sobie przez nie potomków. To oni byli pradawnymi olbrzymami, sławnymi ludźmi” – Rodzaju 6:4 (Septuaginta).

Dlatego słudzy Boga nie mogli sobie brać z rodu Kananejczyków żon: 

„I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: «Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam…” – Rodzaju 24:2-3.  

„Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: «Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu” – Rodzaju 28:1.

Pisma nie podają wszystkich szczegółów. Niektóre wnioski musimy podjąć poprzez własną analizę.

Jest to ciekawy temat, ponieważ tak jak przed potopem i po potopie, istnieli potomkowie złych postaci duchowych, tak samo dzisiaj mogą istnieć. Dawniej byli sławnymi ludźmi.

Czy dzisiaj również sławni ludzie, wypromowani przez świat szatana, mogą być potomkami złych postaci duchowych?

Możemy tylko spekulować.

 

Robert RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: By pelooyen

4 Responses to “Czy szatan zwiódł seksualnie Ewę?”

 • Kiki on 3 marca 2019

  Witam i tu sie zgadzam z tego co wiem to ziemia nie cala byla zalana potopem.czas pokaze jak bylo naprawde.Lilith byla pierwsza zoną Adama czemu koscioł jak i WTykan skażony to ukrywa.

 • Jacek on 3 marca 2019

  Zaskoczył mnie artykuł bracie

 • Robert on 3 marca 2019

  Jacek

  Tak wychodzi z Pism. Nie ma pewników, ale są możliwe analizy.

 • Hubert on 4 marca 2019

  Fajny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *