Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii

 ziemia

Mamy wiele opisów nieba i ziemi szczególnie propagowanych przez NASA.

Powyżej umieściłem rysunek nieba i ziemi, czyli naszego świata.

Powstał on na podstawie poniższych wersetów biblijnych.

1 – Woda

Woda jest na niebie i na ziemi:

Rodzaju 1:6

„I rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie między wodami, by oddzielało jedne wody od drugich… Stworzył Bóg sklepienie i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód znajdujących się nad sklepieniem. To sklepienie Bóg nazwał niebem”.

Jeremiasza 10:12

„…to On zawiesił niebo, a na niebie niezmierzone ilości wody”.

2 – Ziemia 

Ziemia jest okręgiem i namiotem:

Izajasza 40:22

„On podtrzymuje okrąg ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza. On umieścił jak dach firmament nieba i napiął go, jak namiot do zamieszkania”.

Psalm 104:2

„…Ty niebo rozpinasz, jak skórzane obicie namiotu”.

Ziemia ma cztery rogi/kąty/narożniki (grec. gonias)

Apokalipsa 7:1

„Po tym ujrzałem czterech zwiastunów stojących na czterech rogach (gonias) ziemi…”.

Apokalipsa 20:8

„… i wyjdzie zwieść narody na czterech rogach (goniais) ziemi”.

Izajasza 11:12

„Podniesie do góry znak przeciw narodom i pozbiera pogubionych z Izraela, z czterech krańców ziemi zgarnie w jedną gromadę rozproszonych z Judy”.

Ziemia umieszczone na filarach:

Hioba 9:6

„On ziemię porusza w posadach, tak że trzęsą się jej filary”.

1 Samuela 2:8

„Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył”.

Ziemia umieszczona w pustce:

Hioba 26:7

„Północ osadził na próżni w pustce zawiesił ziemię”.

Pod ziemią jest ogień:

Księga Hioba 28,5

„Ziemia – z niej wyrasta chleb, a pod nią, jak się wydaje kipi ogień”.

3 – Niebo/Firmament niebieski

Firmament nieba jest czysty:

Wyjścia 24:10

„…czystością przypominała firmament nieba”.

Niebo umieszczone na filarach:

Hioba 26:11

„Filary firmamentu niebieskiego chwieją się i usuwają, gdy On je zgani”.

Zawory na niebie:

Hioba 26:13

„Zawory nieba drżą z lęku przed Nim…”.

Niebo z litu żelaza:

Hioba 37:18

„Czy umacniasz wraz z Nim odwieczne niebiosa. Mocne są one, jak lite lustro z metalu”.

Niebo osłona:

Habakuk 3:3

„..umieścił firmament nieba jako osłonę…”. 

Niebo, jak kryształ:

Ezechiela 1:22

„Nad głowami owych żywych istot, widać było coś jak firmament, miało wygląd kryształu, rozpięte było u góry nad ich skrzydłami lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, ku górze”.

Drugie niebo:

Powtórzonego Prawa 10:14

„Patrz do Pana twojego Boga należy niebo i niebo nieba, ziemia i wszystko co na niej jest”.

2 Kronik 6:18

„Czy jednak naprawdę Bóg będzie mieszkał z ludźmi na ziemi, skoro samo niebo i niebo nieba nie są wystarczające dla Ciebie?”.

3 – Słońce, księżyc, gwiazdy

Słońce i księżyc poruszają się:

Jozuego 10:13

„I zatrzymało się słońce, w miejscu zatrzymał się księżyc”.

Gwiazdy :

Księga Hioba 9,9-10:

„On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary”.

4 – Powietrze – wiatr

Powietrze posiada wagę:

Księga Hioba 28,25:

„Zna wagę powietrza i objętość wody”.

Wiatr ma swoje kołowanie:

Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 1,6:

„Wiatr wstaje na wschodzie, biegnie na południe, skręca kołem ku północy. Pędzi zataczając kręgi i znowu ten wiatr wraca ku swemu kołowaniu”.

5 – Rzeki/deszcze 

„Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.” (Koheleta 1:7, Biblia Warszawska)

„On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi.” (Hioba 36:27-28, Biblia Warszawska)

Podsumowanie

W taki sposób wyobrażam sobie niebo, ziemię i nasz świat. Na rysunku umieściłem poszczególne elementy, zgodnie z tym, co przeczytałem w Biblii, w powyższych wersetach.

Na tym wideo – Link, udokumentowali, że odległość od ziemi do nieba, to ok 36 km. Na innym wideo, widziałem dotarcie do ok. 100 km wzwyż.

Jedno jest pewne: NASA oszukuje. Obrazy wszechświata, które pokazuje nam, są malowidłami.

Jeżeli masz filmiki, które pokazują próby dotarcia do firmamentu nieba, to proszę o komentarz.

Również proszę o wersety biblijne, które dokumentują, jak wygląda nasz świat.

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: Robert B.

15 Responses to “Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii”

 • Zbyszek Kr. on 3 czerwca 2018

  NASA to bajkopisarze.

 • nadia on 3 czerwca 2018

  Księga Rodzaju 7:11
  ”W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba”

  Rodzaju 1:14-20
  ”A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.”

  1 Kronik 16:30
  ”W obliczu Jego zadrżyj, ziemio cała!
  Umocnił On świat, by się nie poruszył.”

  Nehemiasza 9:6
  ”Ty, Panie jesteś jedyny.
  Ty uczyniłeś niebiosa,
  niebiosa niebios i całe ich wojsko;
  ziemię i wszystko, co na niej;
  morza i wszystko, co w nich.
  Ty ożywiasz to wszystko,
  a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. ”

  Hioba 28:24
  ”On przenika krańce ziemi,
  bo widzi wszystko, co jest pod niebem;”

  Psalm 19:5-7
  ” Ich głos się rozchodzi na całą ziemię
  i aż po krańce świata ich mowy.
  Tam słońcu namiot wystawił,
  i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
  weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
  Ono wschodzi na krańcu nieba,
  a jego obieg aż po krańce niebios,
  i nic się nie schroni przed jego żarem.”

  Psalm 93:1
  ”Pan króluje, oblókł się w majestat,
  Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:
  tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. ”

  Psalm 96:10
  ”Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
  Umocnił świat, by się nie poruszył:
  ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość”

  Psalm 104:5-9
  ”Umocniłeś ziemię w jej podstawach:
  na wieki wieków się nie zachwieje.
  Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią,
  stanęły wody ponad górami.
  Musiały uciekać wobec Twej groźby,
  na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie.
  Wzniosły się na góry, opadły na doliny,
  na miejsce, któreś im naznaczył.
  Zakreśliłeś granicę, której nie przekraczają,
  nigdy nie wrócą, by zalać ziemię.”

  Koheleta 8:27-31 (Przypowiesci Salomona)
  ”Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
  gdy kreślił6 sklepienie nad bezmiarem wód,
  gdy w górze utwierdzał obłoki,
  gdy źródła wielkiej otchłani umacniał7,
  gdy morzu stawiał granice,
  by wody z brzegów nie wyszły,
  gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
  Ja byłam przy Nim mistrzynią,
  rozkoszą Jego dzień po dniu,
  cały czas igrając przed Nim,
  igrając na okręgu ziemi,
  znajdując radość przy synach ludzkich”

  Koheleta 1:5
  ”Słońce wschodzi i zachodzi,
  i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
  i znowu tam wschodzi. ”

  Izajasza 40:28
  ”Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?
  Pan – to Bóg wieczny,
  Stwórca krańców ziemi.
  On się nie męczy ani nie nuży,
  Jego mądrość jest niezgłębiona.”

  Daniela 4:8
  ”Drzewo wzrastało potężnie,
  wysokością swą nieba sięgało,
  widać je było aż po krańce ziemi. ”

  Zachariasza 12:1
  ”Wyrok. Słowo Pana o Izraelu.
  Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka.”

 • adam on 4 czerwca 2018

  Jedno jest pewne ten heliocentryzm który nam wcisjaka każdego dnia to stek bzdur i przekręt wszechczasów.Jezuici za tym sotja kopernik był masonem i jezuitą

 • kicjano on 9 czerwca 2018

  Są dwie grupy czyli Towarzystwo Płaskiej Ziemi i grupa osób wierzący w Pustą Ziemię. NASA odkryła związki organiczne na Marsie.

 • Krystian on 10 czerwca 2018

  Chciałem napisać, że firmament był otoczony w niebem i składa się wody który miał chronić przed promieniowaniem Słońca i dlatego ludzie długo żyli. Gdy nastąpił potop to do dziś nie ma firmament niebieski i długość życia skróciła do 120 lat. Skąd wiem taką wiedzą od chenneling którzy mówili o firmament.

 • Robert on 10 czerwca 2018

  Krystian

  1 – Długość życia został skrócona do 120 lat przez Boga

  2 – Nie wiemy, jakie niebo było po potopie. Dzisiaj przez opryski chemiczne, coraz trudniej jest zobaczyć niebieskie niebo.

 • Andrzj on 22 czerwca 2018

  Na prawdę wierzycie w płaską ziemię ułożoną na sześciu krokodylach???
  Macie pełne prawo do wyrażania swoich opinii, ale „wypociny”sprzed 2000 lat to nie nauka, a wiara to nie powód do narzucania swoich poglądów innym.
  Ziemia jest planetą, która krąży wokół Słońca na skutek sił grawitacyjnych tak jak kilka innych planet, a Księżyc krąży wokół Ziemi tak jak inne księżyce wokół swoich planet. czysta fizyka.
  Biblia, to jedynie książka spisana 2000 lat temu, w dodatku czysta hipokryzja. Bo jeśli Bóg jest miłosierny to dlaczego wygnał Adama i Ewę z Raju? Skoro jest tak miłosierny to dlaczego zniszczył Sodomę i Gomorę? Przecież skoro jest „miłosierny” powinien wybaczyć . Dlaczego zamienił żonę Lota w słup soli? Bo obejrzała się za plecy?
  1/3 aniołów się zbuntowała przeciwko jego władzy, m.in Lucyfer lub jak kto woli: Niosący Światło lub Gwiazda Zaranna. Pozostawię jego imię bez komentarza. Z takim imieniem facet jest Wielki.
  Najwyższy czas zaakceptować naukę i odstawić wiarę w kąt tak jak zrobiła to większość cywilizowanego społeczeństwa. W przeciwnym wypadku pozostaniecie takim samymi hipokrytami jak „buraki w czarnych sukienkach”

 • Robert on 22 czerwca 2018

  Andrzej

  czy ty przeczytałeś tekst ze zrozumieniem?
  Gdzie mowa o płaskiej ziemi i jakiś krokodylach… my tu rozmawiamy poważnie…

  Jest prawo i jest kara za jego złamanie.
  Jeżeli zabijesz kogoś, lub okradniesz to dostajesz karę.
  Skoro akceptujesz prawa ludzkie, to dlaczego ośmieszasz prawa Boga?
  Za oddanie się świadome lub nieświadome w opiekę szatana jest kara.

  Widzę że jesteś satanistą, że twoim bogiem jest szatan i jego zgraja zabójców – demonów.
  Co robisz na tym forum?

 • Piotr on 11 lipca 2018

  Tylko dlaczego wszyscy mieliby kłamać, osobiście nie stoje za żadną ze stron, ale po co by to wszystko mieli ustawiać?
  Te niby zdjęcia z kosmosu itd

 • Robert on 11 lipca 2018

  Piotr

  tu już musisz szukać sam odpowiedzi.
  Jedną z nich jest wiara w ufoludki, którzy zaatakują ziemię, dlatego należy się zbroić, ograniczać wolność itd.

 • Ukasz on 2 września 2018

  To jest kompromitacja cherzcijaństwa, jestem biblijnym chrześcijaninem, ale gdyby ziemia tak wyglądała to nie da się jej opłynąć, i możnaby dostrzec jej koniec. Dodatkowo nie ma co gadać głupot że zdjęcia są nie prawdziwe, a planety można dostrzec z ziemi. To co piszecie ośmiesza cherzcijaństwo.

 • Robert on 3 września 2018

  Ukasz

  musisz zadać sobie pytanie: komu wierzę,
  czy Pismom natchnionym przez Boga, czy NASA kierowanej przez satanistów?

  Polecałbym badać ziemię, według opisów biblijnych.

 • miki on 5 grudnia 2018

  Da sie ja oplynac. Ale lodowce Antarktydy sa dookola. Nie jest plaska a wypukla dlatego kranca nie widac.

 • Zygmunt on 9 grudnia 2018

  Wierząc Robercie w płaską ziemię, to jedynie ośmieszasz Stwórcę…skąd wiesz, że te amorycko-aramejskie legendy zostały natchnione przez Boga…? nie chcę podważać Twojej gorącej wiary (bo wiara, to dobra rzecz) usiłuję wyjaśnić tylko, że wiara w treść Starego Testamentu, to wiara w legendy…takie same jak nasza legenda o smoku wawelskim…Ja wierzę, ze istnieje Stwórca, bo wszystko co istnieje, to zawsze musi mieć swojego stwórcę (wykonawcę)…ale każdego Boga, to wymyślili sobie ludzie i nadali mu takie, czy inne cechy…

 • Robert on 12 grudnia 2018

  Zygmunt

  ja wierzę w to co pisze Biblia, a tam nie ma nic o płaskiej ziemi…
  Ale za to pisze, że ziemia jest okręgiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *