Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii

 ziemia

Mamy wiele opisów nieba i ziemi szczególnie propagowanych przez NASA.

Powyżej umieściłem rysunek nieba i ziemi, czyli naszego świata.

Powstał on na podstawie poniższych wersetów biblijnych.

1 – Woda

Woda jest na niebie i na ziemi:

Rodzaju 1:6

„I rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie między wodami, by oddzielało jedne wody od drugich… Stworzył Bóg sklepienie i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód znajdujących się nad sklepieniem. To sklepienie Bóg nazwał niebem”.

Jeremiasza 10:12

„…to On zawiesił niebo, a na niebie niezmierzone ilości wody”.

2 – Ziemia 

Ziemia jest okręgiem i namiotem:

Izajasza 40:22

„On podtrzymuje okrąg ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza. On umieścił jak dach firmament nieba i napiął go, jak namiot do zamieszkania”.

Psalm 104:2

„…Ty niebo rozpinasz, jak skórzane obicie namiotu”.

Ziemia ma cztery rogi/kąty/narożniki (grec. gonias)

Apokalipsa 7:1

„Po tym ujrzałem czterech zwiastunów stojących na czterech rogach (gonias) ziemi…”.

Apokalipsa 20:8

„… i wyjdzie zwieść narody na czterech rogach (goniais) ziemi”.

Izajasza 11:12

„Podniesie do góry znak przeciw narodom i pozbiera pogubionych z Izraela, z czterech krańców ziemi zgarnie w jedną gromadę rozproszonych z Judy”.

Ziemia umieszczone na filarach:

Hioba 9:6

„On ziemię porusza w posadach, tak że trzęsą się jej filary”.

1 Samuela 2:8

„Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył”.

Ziemia umieszczona w pustce:

Hioba 26:7

„Północ osadził na próżni w pustce zawiesił ziemię”.

Pod ziemią jest ogień:

Księga Hioba 28,5

„Ziemia – z niej wyrasta chleb, a pod nią, jak się wydaje kipi ogień”.

3 – Niebo/Firmament niebieski

Firmament nieba jest czysty:

Wyjścia 24:10

„…czystością przypominała firmament nieba”.

Niebo umieszczone na filarach:

Hioba 26:11

„Filary firmamentu niebieskiego chwieją się i usuwają, gdy On je zgani”.

Zawory na niebie:

Hioba 26:13

„Zawory nieba drżą z lęku przed Nim…”.

Niebo z litu żelaza:

Hioba 37:18

„Czy umacniasz wraz z Nim odwieczne niebiosa. Mocne są one, jak lite lustro z metalu”.

Niebo osłona:

Habakuk 3:3

„..umieścił firmament nieba jako osłonę…”. 

Niebo, jak kryształ:

Ezechiela 1:22

„Nad głowami owych żywych istot, widać było coś jak firmament, miało wygląd kryształu, rozpięte było u góry nad ich skrzydłami lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, ku górze”.

Drugie niebo:

Powtórzonego Prawa 10:14

„Patrz do Pana twojego Boga należy niebo i niebo nieba, ziemia i wszystko co na niej jest”.

2 Kronik 6:18

„Czy jednak naprawdę Bóg będzie mieszkał z ludźmi na ziemi, skoro samo niebo i niebo nieba nie są wystarczające dla Ciebie?”.

3 – Słońce, księżyc, gwiazdy

Słońce i księżyc poruszają się:

Jozuego 10:13

„I zatrzymało się słońce, w miejscu zatrzymał się księżyc”.

Gwiazdy :

Księga Hioba 9,9-10:

„On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary”.

4 – Powietrze – wiatr

Powietrze posiada wagę:

Księga Hioba 28,25:

„Zna wagę powietrza i objętość wody”.

Wiatr ma swoje kołowanie:

Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 1,6:

„Wiatr wstaje na wschodzie, biegnie na południe, skręca kołem ku północy. Pędzi zataczając kręgi i znowu ten wiatr wraca ku swemu kołowaniu”.

5 – Rzeki/deszcze 

„Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.” (Koheleta 1:7, Biblia Warszawska)

„On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi.” (Hioba 36:27-28, Biblia Warszawska)

Podsumowanie

W taki sposób wyobrażam sobie niebo, ziemię i nasz świat. Na rysunku umieściłem poszczególne elementy, zgodnie z tym, co przeczytałem w Biblii, w powyższych wersetach.

Na tym wideo – Link, udokumentowali, że odległość od ziemi do nieba, to ok 36 km. Na innym wideo, widziałem dotarcie do ok. 100 km wzwyż.

Jedno jest pewne: NASA oszukuje. Obrazy wszechświata, które pokazuje nam, są malowidłami.

Jeżeli masz filmiki, które pokazują próby dotarcia do firmamentu nieba, to proszę o komentarz.

Również proszę o wersety biblijne, które dokumentują, jak wygląda nasz świat.

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: Robert B.

48 Responses to “Zobacz, jak wygląda ziemia według Biblii”

 • Zbyszek Kr. on 3 czerwca 2018

  NASA to bajkopisarze.

 • nadia on 3 czerwca 2018

  Księga Rodzaju 7:11
  ”W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba”

  Rodzaju 1:14-20
  ”A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.”

  1 Kronik 16:30
  ”W obliczu Jego zadrżyj, ziemio cała!
  Umocnił On świat, by się nie poruszył.”

  Nehemiasza 9:6
  ”Ty, Panie jesteś jedyny.
  Ty uczyniłeś niebiosa,
  niebiosa niebios i całe ich wojsko;
  ziemię i wszystko, co na niej;
  morza i wszystko, co w nich.
  Ty ożywiasz to wszystko,
  a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. ”

  Hioba 28:24
  ”On przenika krańce ziemi,
  bo widzi wszystko, co jest pod niebem;”

  Psalm 19:5-7
  ” Ich głos się rozchodzi na całą ziemię
  i aż po krańce świata ich mowy.
  Tam słońcu namiot wystawił,
  i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
  weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
  Ono wschodzi na krańcu nieba,
  a jego obieg aż po krańce niebios,
  i nic się nie schroni przed jego żarem.”

  Psalm 93:1
  ”Pan króluje, oblókł się w majestat,
  Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:
  tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. ”

  Psalm 96:10
  ”Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
  Umocnił świat, by się nie poruszył:
  ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość”

  Psalm 104:5-9
  ”Umocniłeś ziemię w jej podstawach:
  na wieki wieków się nie zachwieje.
  Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią,
  stanęły wody ponad górami.
  Musiały uciekać wobec Twej groźby,
  na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie.
  Wzniosły się na góry, opadły na doliny,
  na miejsce, któreś im naznaczył.
  Zakreśliłeś granicę, której nie przekraczają,
  nigdy nie wrócą, by zalać ziemię.”

  Koheleta 8:27-31 (Przypowiesci Salomona)
  ”Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
  gdy kreślił6 sklepienie nad bezmiarem wód,
  gdy w górze utwierdzał obłoki,
  gdy źródła wielkiej otchłani umacniał7,
  gdy morzu stawiał granice,
  by wody z brzegów nie wyszły,
  gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
  Ja byłam przy Nim mistrzynią,
  rozkoszą Jego dzień po dniu,
  cały czas igrając przed Nim,
  igrając na okręgu ziemi,
  znajdując radość przy synach ludzkich”

  Koheleta 1:5
  ”Słońce wschodzi i zachodzi,
  i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
  i znowu tam wschodzi. ”

  Izajasza 40:28
  ”Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?
  Pan – to Bóg wieczny,
  Stwórca krańców ziemi.
  On się nie męczy ani nie nuży,
  Jego mądrość jest niezgłębiona.”

  Daniela 4:8
  ”Drzewo wzrastało potężnie,
  wysokością swą nieba sięgało,
  widać je było aż po krańce ziemi. ”

  Zachariasza 12:1
  ”Wyrok. Słowo Pana o Izraelu.
  Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka.”

 • adam on 4 czerwca 2018

  Jedno jest pewne ten heliocentryzm który nam wcisjaka każdego dnia to stek bzdur i przekręt wszechczasów.Jezuici za tym sotja kopernik był masonem i jezuitą

 • kicjano on 9 czerwca 2018

  Są dwie grupy czyli Towarzystwo Płaskiej Ziemi i grupa osób wierzący w Pustą Ziemię. NASA odkryła związki organiczne na Marsie.

 • Krystian on 10 czerwca 2018

  Chciałem napisać, że firmament był otoczony w niebem i składa się wody który miał chronić przed promieniowaniem Słońca i dlatego ludzie długo żyli. Gdy nastąpił potop to do dziś nie ma firmament niebieski i długość życia skróciła do 120 lat. Skąd wiem taką wiedzą od chenneling którzy mówili o firmament.

 • Robert on 10 czerwca 2018

  Krystian

  1 – Długość życia został skrócona do 120 lat przez Boga

  2 – Nie wiemy, jakie niebo było po potopie. Dzisiaj przez opryski chemiczne, coraz trudniej jest zobaczyć niebieskie niebo.

 • Andrzj on 22 czerwca 2018

  Na prawdę wierzycie w płaską ziemię ułożoną na sześciu krokodylach???
  Macie pełne prawo do wyrażania swoich opinii, ale „wypociny”sprzed 2000 lat to nie nauka, a wiara to nie powód do narzucania swoich poglądów innym.
  Ziemia jest planetą, która krąży wokół Słońca na skutek sił grawitacyjnych tak jak kilka innych planet, a Księżyc krąży wokół Ziemi tak jak inne księżyce wokół swoich planet. czysta fizyka.
  Biblia, to jedynie książka spisana 2000 lat temu, w dodatku czysta hipokryzja. Bo jeśli Bóg jest miłosierny to dlaczego wygnał Adama i Ewę z Raju? Skoro jest tak miłosierny to dlaczego zniszczył Sodomę i Gomorę? Przecież skoro jest „miłosierny” powinien wybaczyć . Dlaczego zamienił żonę Lota w słup soli? Bo obejrzała się za plecy?
  1/3 aniołów się zbuntowała przeciwko jego władzy, m.in Lucyfer lub jak kto woli: Niosący Światło lub Gwiazda Zaranna. Pozostawię jego imię bez komentarza. Z takim imieniem facet jest Wielki.
  Najwyższy czas zaakceptować naukę i odstawić wiarę w kąt tak jak zrobiła to większość cywilizowanego społeczeństwa. W przeciwnym wypadku pozostaniecie takim samymi hipokrytami jak „buraki w czarnych sukienkach”

 • Robert on 22 czerwca 2018

  Andrzej

  czy ty przeczytałeś tekst ze zrozumieniem?
  Gdzie mowa o płaskiej ziemi i jakiś krokodylach… my tu rozmawiamy poważnie…

  Jest prawo i jest kara za jego złamanie.
  Jeżeli zabijesz kogoś, lub okradniesz to dostajesz karę.
  Skoro akceptujesz prawa ludzkie, to dlaczego ośmieszasz prawa Boga?
  Za oddanie się świadome lub nieświadome w opiekę szatana jest kara.

  Widzę że jesteś satanistą, że twoim bogiem jest szatan i jego zgraja zabójców – demonów.
  Co robisz na tym forum?

 • Piotr on 11 lipca 2018

  Tylko dlaczego wszyscy mieliby kłamać, osobiście nie stoje za żadną ze stron, ale po co by to wszystko mieli ustawiać?
  Te niby zdjęcia z kosmosu itd

 • Robert on 11 lipca 2018

  Piotr

  tu już musisz szukać sam odpowiedzi.
  Jedną z nich jest wiara w ufoludki, którzy zaatakują ziemię, dlatego należy się zbroić, ograniczać wolność itd.

 • Ukasz on 2 września 2018

  To jest kompromitacja cherzcijaństwa, jestem biblijnym chrześcijaninem, ale gdyby ziemia tak wyglądała to nie da się jej opłynąć, i możnaby dostrzec jej koniec. Dodatkowo nie ma co gadać głupot że zdjęcia są nie prawdziwe, a planety można dostrzec z ziemi. To co piszecie ośmiesza cherzcijaństwo.

 • Robert on 3 września 2018

  Ukasz

  musisz zadać sobie pytanie: komu wierzę,
  czy Pismom natchnionym przez Boga, czy NASA kierowanej przez satanistów?

  Polecałbym badać ziemię, według opisów biblijnych.

 • miki on 5 grudnia 2018

  Da sie ja oplynac. Ale lodowce Antarktydy sa dookola. Nie jest plaska a wypukla dlatego kranca nie widac.

 • Zygmunt on 9 grudnia 2018

  Wierząc Robercie w płaską ziemię, to jedynie ośmieszasz Stwórcę…skąd wiesz, że te amorycko-aramejskie legendy zostały natchnione przez Boga…? nie chcę podważać Twojej gorącej wiary (bo wiara, to dobra rzecz) usiłuję wyjaśnić tylko, że wiara w treść Starego Testamentu, to wiara w legendy…takie same jak nasza legenda o smoku wawelskim…Ja wierzę, ze istnieje Stwórca, bo wszystko co istnieje, to zawsze musi mieć swojego stwórcę (wykonawcę)…ale każdego Boga, to wymyślili sobie ludzie i nadali mu takie, czy inne cechy…

 • Robert on 12 grudnia 2018

  Zygmunt

  ja wierzę w to co pisze Biblia, a tam nie ma nic o płaskiej ziemi…
  Ale za to pisze, że ziemia jest okręgiem.

 • Hubert on 22 grudnia 2018

  Fajny artykul, interesujace bo Biblia nie mowi o plaskiej lub okraglej ziemi.

  Podniesie znak dla pogan
  i zgromadzi wygnańców Izraela;
  pozbiera rozproszonych z Judy
  z czterech stron świata.
  -Izajasza 11:12

 • Łza Włóczynutka on 2 marca 2019

  Logiczne

 • Monika on 3 marca 2019

  Boże(o ile istniejesz) widzisz a nie grzmisz…Co za ciemnogród. W szkole z fizyki pewnie same pały były. Polecam prace Stephen’a Hawking’a lub książkę ktora napisał Neil deGrasse Tyson albo już ogólna teorię względności Einsteina. Ale żeby w XXI wieku w latach gdy postęp nauki i techniki jest tak wysoki nadal istnieli ludzie którzy ślepo wierzą w coś co zostało spisane wieki temu no wstyd. Rozumię wierzyć bo ludzką naturą jest to ze chce się w coś wierzyć ale no ludzie błagam wszystko z głową i dystansem, miejcie otwarte umysły.

 • Robert on 5 marca 2019

  Moniko

  napisz proszę konkrety, o co dokładnie chodzi?

 • robert on 16 marca 2019

  Bardzo zaciekawił mnie artykuł. Jestem w rozterce… Po tym co zobaczyłem, usłyszałem, przeczytałem sam nie wiem już w co wierzyć (nie chodzi o religie). Jest tyle wątpliwości. Jedna z księżycem. Czy człowiek tam był? Czy księżyc jest tym czym nam podają w naukach? Tłumaczenie NASA to jakaś kpina. Dlaczego kłamią ? Może powiem jak nie wierny Tomasz ale dziś naprawdę mam wątpliwości czy Ziemia jest „kulą” Przecież nikt z nas ( przynajmniej ja) nie poleci w kosmos aby to sprawdzić. Musimy wierzyć komuś na słowo. A jeśli byłby ktoś bardzo bogaty z dnia na dzień i chciałby to sprawdzić to jak myślicie – miałby na to szanse? Czy jakaś organizacja tym kieruje i np takiego człowieka wtajemnicza? Po cichu wierzę w Chiny może Oni zdemaskują te wszystkie kłamstwa a może nie ? Jaki jest sens istnienia w kłamstwie i to takim… Totalitarnym

 • Robert on 16 marca 2019

  Robert

  najlepiej na ziemię i kosmos patrzeć oczami Biblii.
  Tam jest prawda.
  To co świat sprzedaje, to kłamstwa.
  W jakim celu?
  Zwiedzenia.

 • Alek on 10 kwietnia 2019

  Jeśli ziemia byłaby kulą, to każdy punkt na niej powinien być najwyższy na świecie, nie uwzględniając ukształtowania terenu jak depresje, poziom morza czy wzniesienia jak Mount Everest. Każdy człowiek w każdej sekundzie swojego życia powinien znajdować się w najwyższym punkcie na ziemi. Od każdego punktu na kuli można cyrklem zaznaczyć kółko wyznaczające promień danej odległości. Teren powinien obniżać się coraz bardziej i bardziej od punktu, od którego cyrklem zaznaczyliśmy kółko. Oni starają się wymazać tę prostą logikę z umysłów ludzi, a wystarczy wziąć do ręki jakąś piłkę i zrobić proste doświadczenie. I teraz tak: będąc na równinie czy na morzu albo oceanie może nie byłoby widać krzywizny ziemi, ale ze wzniesienia, które samotnie znajduje się na równinie i wokół poza tym wzniesieniem i równiną nie ma żadnego innego ukształtowania terenu, krzywizna i opadanie terenu przez 360 stopni obserwowanego obszaru powinny być widoczne, jeśli ziemia byłaby kulą. A tego nie widać. Dalekie obserwacje z górskich szczytów potwierdzają, że ziemia nie jest kulą, bo teren wcale nie opada, np. z Mont Ventoux widać Pireneje i odwrotnie, z Pirenejów widać Alpy. Na ziemi w kształcie kuli określanie wysokości w metrach nad poziomem morza byłoby zupełnie pozbawione sensu, bo nie istniałoby coś takiego jak poziom morza. Tymczasem poziom morza zawsze jest ten sam – 0 m n.p.m., bo woda w przyrodzie zawsze szuka wyrównania, które w końcu znajduje na poziomie 0 m n.p.m., stąd górskie potoki płyną w dół a wielkie rzeki wpadają do mórz i oceanów. Górskie potoki mają najszybszy strumień, a strumień wielkich rzek jest najwolniejszy, co wynika z ukształtowania terenu i kształtu ziemi. Gdyby ziemia była kulą, to woda po prostu spłynęłaby w dół. Oczywiście wymyślono teorie takie jak grawitacja i wzory pod nie, które są kontrą na ten argument, ale są one niedoświadczalne. Grawitacja nie istnieje, istnieje gęstość (masa właściwa). Jabłko spada z drzewa, bo jest cięższe od powietrza. Balonik napełniony helem unosi się do góry, bo jest lżejszy od powietrza. Złoto opada na dno wody, bo jest od niej 19 razy cięższe i robi to o wiele szybciej niż srebro, które jest od wody cięższe 10 razy. Styropian unosi się na powierzchni wody, bo jest od niej lżejszy. Istnieje góra i dół wbrew temu co wpaja ludziom nauka mówiąca o względności. Jest to co na ziemi, nad ziemią i pod ziemią. Nad sobą w górze widzę nieb-o, choć wcale nie jest tak nieb-ieskie jak powinno być. Taka jest percepcja przestrzeni. A to brednie na temat czasu z polskiej Wikipedii: „Ogólna teoria względności Einsteina uwzględnia związek czasu z polem grawitacyjnym. Czas nie płynie już odrębnie, lecz jest związany jako czwarty wymiar w pojęciu czasoprzestrzeni. Zgodnie z podstawowym założeniem ogólnej teorii względności, grawitacja powoduje zakrzywienie czasoprzestrzeni. Zegary umieszczone w silniejszym polu grawitacyjnym chodzą wolniej, dlatego zegar leżący na powierzchni Ziemi chodzi wolniej, niż zegar umieszczony np. na szczycie wieży. Na co dzień różnice te są zaniedbywalnie małe, gdy jednak potrzeba bardzo dokładnego wyznaczania czasu a z niego położenia, odchylenia te należy brać pod uwagę. Uwzględniono je na przykład w systemie GPS.” Naprawdę trzeba być wielkim idiotą, żeby myśleć, że zegarek zostawiony na Mount Evereście będzie się spieszył względem zegara na ścianie mieszkania np. w Świnoujściu. W mojej opinii ziemia nie jest kulą, jest pewnie płaskim okręgiem, który ma 360 stopni. Dzień trwa 24 godziny, tj. 1440 minut. 1440 minut podzielone przez 360 stopni daje czas 4 minut na 1 stopień, jeśli chodzi o pokonywanie dystansu przez Słońce i Księżyc.

 • Kuba on 25 lipca 2019

  Czytając powyższe komentarze jestem zszokowany, że ktoś jeszcze wierzy w tak łatwe do obalenia teorie.
  Mimo że jestem katolikiem, zdaje sobie sprawę że Biblia jest jedynie tekstem sakralnym i wiedza w niej zawarta nie wykracza ani na milimetr poza stan wiedzy ówczesnych ludzi. Jestem w stanie uwierzyć, że ktoś nie rozumie obowiązujących praw fizyki, jako że nie każdy jest równy i są bardziej i mniej inteligentni oraz, że nie każdy jest osobą wykształcona w danym temacie jednak przerażająca jest pycha powyższych wpisów, gdzie ludzie swój ‚chłopski rozum’ i oparte na nim pseudo doświadczenia stawiają ponad tysiącami lat rozwoju i nauki oraz tysiącami ludzi którzy pomijając fakt że na pewno są dużo bardziej przenikliwi, poświęcili lata życia aby dostarczyć takich, a nie innych informacji o planecie i jej otoczeniu. Mimo, że jestem osobą młodą i dopiero skończyłem liceum i wybieram się na studia czuję się na siłach do walki z tak absurdalną teorią naleśnika. Pozdrawiam, Kuba :)

 • Robert on 26 lipca 2019

  Kuba, wiesz, jaki katolicy mają problem?
  Nie wierzą w słowa Biblii.
  To jest ciekawe.
  Wolą wierzyć tradycji, którą ktoś wykreował.
  Wolą wierzyć naukowcom, których ktoś sponsoruje.
  Ale Nowemu Testamentowi nie wierzą.
  Dlaczego?
  Bo nauka Chrystusa obala mity i doktryny religii katolickiej:

  Marka 7:7-9
  „Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich. Odstępujecie od przykazań Bożych, a mocno się trzymacie tradycji ludzkiej’. Ponadto odezwał się do nich: ‘Zręcznie odsunęliście przykazanie Boże, by zachować swą tradycję”.

 • Grzegorz on 15 września 2019

  te wersety to opis a nie twierdzenie……
  obecna fizyka to jedna z wielu teorii, wszyscy naukowcy zdają sobie sprawę ze swojej głupoty, ale jak na razie nikomu nie udało się napisać lepszej teorii, obecna fizyka zaprzecza sama sobie ale trzeba tak uczyć bo ludzie chcą znać „prawdę”

 • Robert on 16 września 2019

  Grzegorz

  pytanie jest następujące: czy wierzysz naukowcom, czy Biblii?
  Biblia całkowicie neguje kształt ziemi przedstawiony przez nasa.

 • Tomek on 18 września 2019

  Robert

  Hipotetycznie: jakby cię ktoś wsadził w rakietę i załóżmy, że zobaczyłbyś na własne oczy że jednak ziemia jest zbliżona do kuli to byś wtedy uwierzył oczom czy nadal powtarzałbyś że wierzysz Biblii?

 • Robert on 18 września 2019

  Tomek

  Ty wierzysz szatańskiemu nasa, a ja Bogu.
  Ot, taka różnica między nami…

 • Tomek on 19 września 2019

  Robert

  Nie odpowiadasz na pytanie. Ja nie powiedziałem, że ja wierzę NASA i że ziemia jest w kształcie zbliżonym do kuli. Jeśli gdzieś w moim poście piszę, że tak twierdzę to powiedz gdzie, a jeśli nie potrafisz tego wskazać to czemu twierdzisz, że moja wiara jest znikoma i mnie tym samym obrażasz?

 • Robert on 19 września 2019

  Tomek

  przecież napisałeś, że ziemia podobna jest do kuli i podważasz wiarę w Biblię… (napisałeś: czy nadal powtarzałbyś że wierzysz Biblii).
  W Biblii wyraźnie jest powiedziane, że ziemia jest kołem/okręgiem, czyli nie jest czymś podobnym do kuli.

 • Tomek on 20 września 2019

  Robert

  Czy rozumiesz znaczenia słów „hipotetycznie” i „załóżmy”?
  Chodziło o taką wymyśloną sytuację, wirtualizacje zdarzeń, takie „a co by było gdy by….”. A nie, że ja tak myślę.
  Ale OK już Cię nie męczę tym pytaniem bo widzę, że uzyskanie na nie odpowiedzi jest raczej niemożliwe.
  Jak patrzę na powyższy model świata i orbitę słońca (żółtej kulki) to nie bardzo rozumiem kiedy następuje np. zachód słońca i wschód słońca, który obserwujemy z ziemi. Albo to np., że jak miałem koleżankę w USA i rozmawiałem z nią przez telefon to u mnie był dzień a u niej była w tym samym czasie noc. Mógłbyś wyjaśnić na podstawie modelu powyżej te zjawiska?

 • Tomek on 20 września 2019

  Robert

  Zaznaczę na początku, że ja wierzę w to co jest napisane w Biblii i proszę cie nie próbuj więcej już uwłaczać mojej wierze. Jest tylko jedna sprawa, że my nie mamy tak naprawdę do niej dostępu. To co my czytamy w dzisiejszych czasach to już jest tak zniekształcone i poprzeinaczane w ciągu tych kilku tysięcy lat poprzez różnorakie tłumaczenia, przekłady, wpływy różnych ludzi na tłumaczy itd. że jedynie z tego tekstu to możemy jakiś ogół wyciągnąć ale nie szczegół. Jeśli masz rzeczywiście otwarty umysł co głosi slogan u góry tej strony to chociaż zapoznaj się z historią i problematyką tłumaczeń w tym także Biblii – link: (link usunięty – admin)

 • Robert on 21 września 2019

  Tomek

  jak działa ziemia i wszechświat podałem w wersetach.
  Tyle wiemy i to jest pewnik.
  Na tej podstawie, czyli do opisów Biblii, należy dostosować obecną wiedzę.

 • Tomek on 21 września 2019

  No to weź i dostosuj…. nie da się. Chyba że założymy, że tam się dzieją czary Boga. Np. Bóg bierze słońce i o odpowiedniej godzinie chowa je za płaskim plackiem ziemi i to w każdy dzień roku o innej godzinie przez miliony lat. I to jeszcze w innym czasie jednocześnie dla rejonów zależnie od tego czy dany rejon jest bardziej na wschód czy na zachód (a już ekstremalnie dla wspomnianej wcześniej Ameryki i Europy czy Afryki że tu jest dzień a tam noc w tym samym czasie). Czyli musiało być dla każdego rejonu zakrzywienie czasoprzestrzenne jeśli jest jedno słońce.
  Mi to się jednak wydaje że Bóg to wszystko urządza w tym świecie na zasadzie samograju i się nie bawi w takie rzeczy tylko jak coś stworzy to machina działa i już a z płaską ziemią i tymi orbitami i filarami jak powyżej jest ten schemat to nie da się. Nie trzeba być naukowcem żeby stwierdzić, że to się nie trzyma kupy i jest celowo rzucone żeby wzbudzać kontrowersje i jakiś tam procent ludzi zaciekawić absurdem, a inny procent może nawet zniechęcić do wiary w Biblię i może zrobić wtedy złą robotę. Jak Robert cenisz Biblię to lepiej inaczej ją promować trzeba, bo tak to tylko zrazisz do niej ludzi, chyba że o to ci chodzi. Ja czytam Biblię, cenię ją za wiele ale to bardzo wiele mądrości życia i śmierci i polecam wszystkim, którzy szukają własnej drogi życia i szukają w nim wartości żeby nie żyć w pustce i mówię wszystkim, których by ten powyższy schemat świata zniechęcał żeby się tym nie przejmowali bo to tysiące lat i setki tłumaczeń sprawiły, że ktoś później bierze wyjmuje takie wersy wyrwane z kontekstu zawierające błędy w tłumaczeniu i rysuje taki absurdalny schemat świata nie trzymający się kupy (bo nie da rady odpowiedzieć logicznie (ale w sumie to nawet w ogóle nie próbuje odpowiedzieć) na żadne powyżej zadane przeze mnie pytanie a mogę te pytania mnożyć w nieskończoność ale po co). Tak więc ludzie bierzcie i czytajcie Biblię, karmcie się nią i żyjcie a takie sensacje niech wam tego nie odbierają bo wiele stracicie.

 • Robert on 23 września 2019

  Tomek
  Czy według ciebie należy ukrywać zawartość Biblii?
  Według mnie nie.
  Dlatego ten rysunek powstał na bazie wersetów biblijnych.
  Moim zdaniem za bardzo przywiązujesz wagę do naukowców. Nie wiemy, ile do nauki wszczepili kłamstw a ile prawdy.
  Należy badać ziemię i wszechświat, biorąc pod podstawę Pisma.
  Najpierw należy zbadać wersety czy nie są przekłamane, a później dostosować do nich naukę.

 • Robert on 25 września 2019

  Tomek
  Z jednej strony nakłaniasz do czytania Biblii, z drugiej strony mówisz o błędach w tłumaczeniu.
  To, jak mają ludzie czytać, z błędami w tłumaczeniu?
  Najlepsze jest to, że nie zbadałeś tematu, nie sprawdziłeś wersetów, a wypowiadasz się i nakazujesz, co mają ludzie robić.
  Uczciwie jest, najpierw samemu zbadać wersety, zbadać temat biblijny i wtedy pokazać swoje wyniki/wnioski.

 • Grzegorz on 12 października 2019

  Drogi Robercie, też jestem katolikiem, ale myślącym i czytającym Biblię. Nie wmawiaj ludziom,że NT zaprzecza katolicyzmowi. Twój cytat o tradycji dotyczył Faryzeuszy,którzy odrzucili przykazania na rzecz tradycji swojej. Albo nie znasz Biblii albo celowo manipulujesz innymi. Ja zaś zachowuję Tradycję Apostolską zgodnie z zaleceniem św. Pawła „Trzymajcie się tradycji,o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” 2 Tes 2,15 BT. A wszyscy czytelnicy niech sobie przeczytają w Biblii Tysiąclecia 2 Tes 3,6

 • Tomasz on 16 października 2019

  Bracia, cóż to za różnica czy ziemia jest taka czy taka. Po co przywiązujemy wagę to tak nie istotnej sprawy, czy zmienia to coś w naszym życiu? Słowo Pana mówi jedno a fałszywa nauka robi wszystko by to obalić by udowodnić że Boga nie ma. Ale czy kształt ziemi to naprawdę aż tak ważny temat by się o to kłócić? Kształt ziemi nic w naszym życiu nie zmienia, my jesteśmy tu tylko na krótki czas ów wszyscy mamy obywatelstwo w domu Pańskim i na tym powinnismy się skupić.

 • Robert on 16 października 2019

  Grzegorz

  Jak chcesz poznać prawdę, to badaj Pisma z przekazami interlinearnymi.
  W Tesaloniczan II 2:15 Paweł pisze o tradycji ustnej. W katolickiej Biblii interlinearnej pana Popowskiego, jest dopisek, że chodzi o przekazy ustne. Takie przekazy były używane w czasie życia apostołów i po ich śmierci.

  Tu jest kilka wersetów o tradycji:
  Marka 7:7-9
  „Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich. Odstępujecie od przykazań Bożych, a mocno się trzymacie tradycji ludzkiej’. Ponadto odezwał się do nich: ‘Zręcznie odsunęliście przykazanie Boże, by zachować swą tradycję”.

  Zwrócą się ku baśniom:
  2 Tymoteusza 4:3-5
  „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją”.

  Kolosan 2:8
  „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”.

  Jeżeli chcesz iść drogą apostołów, to badaj nauki Chrystusa przez sprawdzanie wersetów w pismach interlinearnych.
  Jeżeli będziesz czytał gotowe tłumaczenia np z tysiąclatki, to dalej nic nie będziesz wiedział o prawdziwych naukach Chrystusa.

 • Alek on 30 października 2019

  Poznanie prawdy o kształcie ziemi jest ważne, bo zmienia od razu cały paradygmat myślenia. Ludzie od urodzenia do śmierci są indoktrynowani przez media, naukę i edukację tylko po to, żeby nie przyjęli Chrystusa i nie odwrócili się od grzechów, tylko zostali potępieni a nie zbawieni. Fizyka teoretyczna jest oparta tylko i wyłącznie na fantastyce naukowej. Są nauki jak np. chemia, które są z reguły prawdziwe, bo bazują na doświadczalnych faktach, ale w przypadku fizyki teoretycznej nie obowiązują jej żadne, nawet najprostsze i najpewniejsze doświadczenia, bo trzeba za wszelką cenę zakłamać rzeczywisty obraz. Ziemia jako kula poruszająca się we wszechświecie wraz z Układem Słonecznym i galaktyką Drogi Mlecznej to jeden ze sposobów na zwodzenie ludzi, bo można ich potem indoktrynować teorią ewolucji i istnieniem życia w kosmosie. Bez ziemi-kuli wielki wybuch, pył kosmiczny niosący życie tudzież zupa organiczna, ewolucja i model wszechświata od razu upadają jako teorie. Z ziemią jako płaskim kołem znajduje się od razu punkty odniesienia, bo wie się, że u góry nie tak wysoko jest Niebo. Obecnie nie tylko nauki ścisłe, ale też humanistyczne to zwykłe kuglarstwo. W naukach humanistycznych obowiązuje ten sam wyznacznik co w fizyce teoretycznej, czyli nie można mówić o rzeczach przybliżających ludzi do zbawienia. Jest za to humanizm promujący brak jakiejkolwiek prawdy a względność. Jest to okraszone wodolejstwem i retoryką, tak żeby rozciągnąć temat do granic możliwości i przekonać odbiorcę. W fizyce teoretycznej względność również jest promowana jako teoria względności. We współczesnej nauce humanistycznej i ścisłej chodzi o to, żeby się cały czas kłócić i tworzyć pozór dochodzenia do prawdy bez względu na to, czy w spór są zaangażowane dwie strony czy więcej. Obecnie tzw. „detektyw prawdy” z Kielc szkaluje temat płaskiej ziemi, co definitywnie potwierdza, że jest człowiekiem złej woli żerującym na głupocie ludzi i wysysającym z nich pieniądze. Piotr Z. z Kielc promował m.in. przedmałżeńskie współżycie seksualne twierdząc, że pierwsze współżycie jest ustanowieniem małżeństwa. Krytykowałem go, a na jego forum były same aprobaty. Kilka razy groził zawieszeniem swojej strony skarżąc się, że nie jest doceniany finansowo za to co robi. Będąc osobą niekompetentną i zmieniającą zdanie utworzył sobie grupę adoratorów z którymi organizuje co jakiś czas spotkania. Mamy tu więc do czynienia ze znamionami sekty prowadzonej przez fałszywego przewodnika jakim jest Piotr Z. Jemu pewnie kolokwialnie „wisi” to, czy ziemia jest płaska, kulą czy gruszką. Byleby tylko jego projekt finansowy nie upadł przez tzw. nic nie znaczący temat jakim jest kształt ziemi. A kształt ziemi jest sprawą fundamentalną. Ci, którzy wierzą w płaską ziemię jeszcze bardziej wierzą w Ojca i Syna. Ziemia-kula obracająca się z prędkością 1666 km/h bez celu we wszechświecie po to, żeby na końcu w tym wszechświecie pozostały tylko czarne dziury a po końcu istnienia czarnych dziur ciemna pustka, czyli nic, to furtka dla totalnego egoizmu, ateizmu, wyścigu szczurów, pogardzania innymi.

 • Alek on 15 listopada 2019

  A tymczasem Piotr Z. z Kielc czyli niejaki „detektyw prawdy” odjechał już totalnie i promuje teorię niebocentryzmu. Oczywiście to zwykły agent dezinformacyjny, który miesza prawdę z kłamstwem. Niebocentryzm promuje niemal ten sam kształt ziemi co heliocentryzm, tylko że w heliocentryzmie powierzchnia ziemi znajduje się na zewnętrznej powierzchni geometrycznej kuli, a w niebocentryzmie na wewnętrznej powierzchni czegoś, co można nazwać skorupą jajka, kinder niespodzianki, ferrero rocher, przy czym też chodzi o geometryczną kulę. W heliocentryzmie krzywizna teoretycznie nie pozwala zobaczyć obiektów oddalonych o wiele kilometrów, bo następuje spad, a w niebocentryzmie teoretycznie powinno być możliwe zobaczenie odległych części ziemi, a nawet obowiązkowo tak powinno być, bo jesteśmy najbardziej wklęsłym i najniższym punktem odniesienia a teren powinien zawijać się względem nas do góry a nie opadać jak w heliocentryzmie, gdzie jesteśmy najbardziej wypukłym i najwyższym punktem odniesienia. Oczywiście i heliocentryzm i niebocentryzm nie tłumaczą w praktyczny, widzialny i doświadczalny dla każdego człowieka faktu przybierania przez wodę zawsze tego samego równego poziomu i spływania wody z góry na dół jak w przypadku rzek, które mają źródła w wyższych partiach terenu, często w górach, a uchodzą do obiektów wodnych w niższych partiach, często do mórz i oceanów, które poza morzami zamkniętymi mają poziom 0 m. n.p.m. Piotr Z. zawsze używa argumentu, że na kartach illuminati jest płaska ziemia tylko zapomniał dodać, że „know something” w zdaniu Flat earthers know something zapisane jest kursywą. Wg niego skoro motyw płaskiej ziemi pojawia się w tej grze karcianej, to na pewno jest to dezinformacja. Oczywiście to on jest dezinformatorem, bo podobnie jak większość tzw. chrześcijańskich autorów utożsamia biblijny okrąg z geometryczną kulą. Argument okręgu zawsze się u nich pojawia, jest to zwyczajna manipulacja słowem dla własnych potrzeb. Wniosek jest taki, że Piotr Z. jest zwyczajnym kłamcą. Dodatkowo pisze np., że z płaskiej ziemi można spaść… Ja bym mu kazał zapier… do miejsca, gdzie najprawdopodobniej nigdy nie dotarły żadne promienie słoneczne i być może temperatura osiąga nie tylko -100 stopni, przy których zamarzają płuca, ale -273, czyli temperaturę zera absolutnego. Piotr Z. często wykorzystuje syndrom oblężonej twierdzy i inne sztuczki psychomanipulacyjne. Czytając jego artykuły i posty ma się wrażenie, że często jako guru czuje się zdradzony i szuka rekompensaty.

 • Mateusz on 26 listopada 2019

  Ja w tych wersetach nigdzie nie widzę opisu płaskiej ziemi. Nie czytacie ze zrozumieniem, ważny jest kontekst. Wiele z nich to poetyckie porowniania. ,,Pan króluje, oblókł się w majestat,
  Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:
  tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. ”
  Czy można ubrać się w potęgę i zrobić sobie z niej pasek?
  Co bardziej pasuje do Wszechmocnego Boga? Prosta płaska ziemia czy nieprawdopodobnie skomplikowany wszechświat który jest dowodem jego niewyobrażalnej Potęgi! Czy to właśnie ogrom wszechświata nie pokazuje jak bardzo nas Bóg kocha, że w ogóle się nami interesuje?
  Cały ogromny wszechświat stworzony tylko po to abyśmy My mogli żyć tu na ziemi! Nikt nie dorówna jego mądrości, a z pewnością ci którzy twierdzą że wszystko już wiedzą na temat ziemi umniejszając Bogu poprzez płaską ziemię, kierując się pychą w zasadzie obnażają swoją ogromną niewiedzę. Zamiast dążyć do poznania i zdobywać wiedzę to uważają się za mędrców i tracą cenny czas na zajmowanie się takimi rzeczami jak płaska ziemia. Jeżeli ktoś mówi że coś takiego pisze w Biblii to sam przed Bogiem za to odpowie.

 • Robert on 27 listopada 2019

  Mateusz

  1 – My nie twierdzimy, że ziemia jest płaska. Na pewno nie jest kulą, tylko: kołem/okręgiem – tak pisze Pismo.
  2 – Nikt nie twierdzi, że Pan Bóg nie stworzył wszechświata.

  Czytaj proszę artykuł ze zrozumieniem.

 • polach on 30 kwietnia 2020

  Nie wyznaje żadnej religii ale osobiście uważam że Biblia mówi prawdę odnośnie świata w jakim żyjemy i nie jest żadną wirująca kulką w jakimś niby kosmosie.Jest na to ty;le dowodów i obserwacji że nie rozumiem jak można myśleć inaczej aby wierzyć w religię NASA..
  Starożytni filozofowie z Miletu, Efezu itp.. również wiedzieli że na piłce nie mieszkamy…bo to czysty absurd:)
  Robert dobra robota z tymi cytatami – Pozdrawiam!

 • Bogdan on 2 maja 2020

  Wam wszystkim, wymieniającym poglądy o rzeczywistym wyglądzie Ziemi, radzę zainteresować się astronomią obserwacyjną, gdyż jedynie w ten sposób zdołacie naocznie i samodzielnie poznać, jak są zbudowane światy, które Bóg stworzył. Boga poznajemy po dziełach jego stworzenia, natomiast Biblia w 1 rozdziale Genesis opisuje akty twórcze Boga symbolicznie i nie wnika w szczegóły fizyki planet, mechaniki nieba, itp. „Okrąg Ziemi” rozumiem jako glob, gdyż patrząc na glob z dowolnego kierunku, jego sylwetka zawsze będzie się mi kojarzyć z okręgiem. Tarcze Słońca i Księżyca również są „okręgami, podobnie inne planety. Możemy to sami stwierdzić, obserwując je przez teleskop. Zanim utworzono NASA i inne podobne agendy, wiedziano o kulistości Ziemi, podobnie jak kuliste są inne planety, Słońce czy ziemski Księżyc. Wierzę Bogu i wiem, ze On stworzył wszystko swą niedoścignioną mądrością i wiedzą.

 • góral on 9 maja 2020

  dowodem na płaską ziemie jest woda która trzyma poziom

 • Maciej on 6 maja 2022

  jedyny polski astronauta genrał Mirosław Hermaszewski na 21 min „zapewniam pana ze jest plaska” https://www.youtube.com/watch?v=5zJBsg4Uc3k&t=1255s

  Neil Armstrong nie chce przysiadz na biblie ze byl na ksiezycu „to falszywa podrobka ta biblia” oczywiscie do zalagodzenia sprawy artykul twierdzi ze jest muzelmaninem
  https://www.dailymotion.com/video/x2lwktj

  „Piotr on 11 lipca 2018
  Tylko dlaczego wszyscy mieliby kłamać” ano poto zeby wywrocic slowo Boze do gory nogami, NASA wziela wszystkich pozostalych nazistowskich naukowcow do siebie po wojnie

 • Andrzej on 22 lutego 2023

  Wiecie po co kłamią ?Już ktoś napisał, by móc nami manipulować. Diabeł jest kłamcą i fałszuje prawdę . Znacie kult słońca starym testamencie? I o to chodziło by to słońce było w centrum uwagi, a nie ziemia która została stworzona jako centrum. Wyobraźcie sobie inwazję kosmitów na ziemię, jak ludzie będą musieli się zjednoczyć, jakie koszty ponieść, oddać władzę komuś kto ich uratuje…. Zresztą wiele filmów już nas na to przygotowało. Jednak jak czytasz Biblię i wierzysz temu co Bóg powiedział, to nie dasz się oszukać .pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *