Kto wypromował fałszywe imię Jehowa?

 imię Jehowa

Dziś świadkowie Jehowy są najbardziej znaną grupą z używania imienia Jehowa.

Jednak nie oni odkryli to słowo. Zaadoptowali je na własne potrzeby.

Pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica, bez wątpienia był pod silnym wpływem pewnych tajnych stowarzyszeń masońskich. Niektórzy nawet twierdzą, że był masonem 33 stopnia.

Jest sporo dowodów poszlakowych, które silnie potwierdzają takie opinie. Nie mam jednak zamiaru zajmować się tym zagadnieniem w tym artykule.

Faktem jest, że są poważne wątpliwości, co do słowa Jehowa.

Z obecnych słowników języka hebrajskiego wynika, że „hovah” znaczy coś złego. Świadkowie Jehowy twierdzą, że imię to opiera się na czasowniku „havah” (robić, stwarzać), ale świadkowie nie wspominają, że istnieje też w hebrajskim słowniku słowo „hovah”, które idealnie pasuje do angielskiej wersji tego imienia.

Niestety, te drugie słowo tłumaczy się na: burzyciel, mąciciel.

Jeśli więc wierzyć uczonym w piśmie hebrajskim, to świadkowie nazywają Boga: Mąciciel lub Burzyciel, czyli dokładnie odwrotnie, niż powinni.

Faktycznie jednak nie wiadomo, jak prawidłowo wymawiało się te słowa. Teoretycznie może być odwrotnie, czyli Jahwe może znaczyć: „JestemBurzycielem”. Trzeba być świadomym, że naukowcy zgadują, jakie samogłoski dodać do spółgłosek.

Robią przy tym minę, jakby wiedzieli coś na pewno, ale to tylko mina, grymas, bez ciężaru dowodowego.

Powyższy przykład powinien uzmysłowić świadkom, że zgadywanie, jak powinno wymawiać się imię Boga jest niebezpieczne, gdyż może doprowadzić do jego znieważenia.

Przykłady z Biblii pokazują, że nawet zmiana 1 litery zmienia sens całego imienia – (Rodzaju 17:5,15).

Najwyraźniej Bóg wycofał swoje święte imię, by zrobić miejsce na wywyższenie imienia swego umiłowanego Syna Jeszu Pomazańca. W przeciwnym razie nie mogłyby spełnić się słowa z:

Filipian 2:9-11:

„Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i Życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, (10) żeby w imię Jeszu zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią (11) i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem ku Chwale Boga, Ojca”.

Innym powodem, dla którego należy podejrzliwie traktować imię Jehowa jest fakt, że w taki właśnie sposób nazywają swego boga masoni.

Wolnomularstwo także i tutaj za wzorem żydowskim poszukuje „zgubionego słowa”.

W symbolice masonerii szkockiej tak to wyglądało w XVIII w. według opisu ks. Barruela: 

„Stopień („Wybranego”) ma dwie części; jedna stosuje się do zemsty Adonirama, który zwie się tutaj Hiramem; druga jest szukaniem słowa, albo raczej świętej nauki, którą ono wyraża, a która została zagubiona436. Tak samo i ryt Swedenborga poszukuje „zgubionego słowa”437. W stopniach różokrzyżowcowych masonerii szkockiej usiłowano przy pomocy tajemniczej, magicznej figury tzw. pentaculum również odnaleźć zgubione słowo. Po poszukiwaniach na wyższych stopniach wtajemniczenia okazywało się, że owo słowo zgubione — to Jehowa439. Już zresztą owa „Fama Fratemitatis”, od której wywodzą się różokrzyżowcy, kończyła się okrzykiem: „sub umbra alarum tuarum Jehova!” („pod twymi skrzydłami, Jehowa!”).

W książce – Masoneria (jej początki, organizacje, ceremoniał, zasady i działanie) – Józef S. Pelczar (pseud. S. J. Korczyński) pisze:

Twierdzą nawet, że w niektórych lożach wyższych, palladyjskimi zwanych, rozszerzył się kult szatana, jako przeciwnika Boga chrześcijańskiego, Adonai-Jehowa zwanego. Czy tak się dzieje w istocie, trudno z pewnością powiedzieć. W każdym razie jest to rzeczą uderzającą, że najgłośniejszy dzisiaj poeta włoski, a przy tym mason, Jozue Carducci, napisał w r. 1869 na cześć szatana „zwycięzcy Jehowy księży” bluźnierczy hymn, który w lożach stołowych włoskich nieraz się rozlega. 

Nie ma, więc żadnego powodu, by ufać zupełnie przypadkowemu imieniu Jehowa.

Są za to poważne powody, by podejrzewać, że to imię służy zniesławieniu Prawdziwego Boga lub czczeniu szatana pod tym imieniem.

Mirek Sarbiewski

P.S. Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „Reconozco mi ignorancia” (CC BY-SA 2.0) by Ignacio Sanz

3 Responses to “Kto wypromował fałszywe imię Jehowa?”

 • Zygmunt on 5 grudnia 2018

  …musisz Drogi wiedzieć, że JHWH, to wymyślony zapis powstały dopiero w IV-X wiekiem naszej ery w tzw. hebrajskiej Biblii…czy w to wierzysz, czy nie ale najpierw te amorycko-aramejskie legendy były zapisane w języku greckim w tzw. Septuagińcie…i tam nie ma żadnego Jahwe, a jedynie Kirios (Pan)…niemal równolegle powstała aramejska wersja (Targumy)…wszystkie cytaty z tzw. Starego Testamenty w Nowym Testamencie pochodzą z języka aramejskiego…jednak nie mamy żadnego egzemplarza Targumu z tamtego okresu więc nie wiemy co tam i jak było zapisane w miejscu słowa Kirios (Pan)…natomiast bazowanie na nowopowstałym języku tzw. hebrajskim stworzonym przez masoretów pomiędzy IV-X wiekiem naszej ery (jako uwspółcześniony język aramejski) to chyba więcej niż komedia…musisz Drogi wiedzieć, ze najstarsze pismo w tzw. języku hebrajskim pochodzi z X wieku naszej ery i jest, to Kodeks Leningradzki…nie ma żadnego dowodu materialnego na zapisanie czegoś w języku hebrajskim w starożytności…zwoje z Qumram, to wiadomo, że żydowska fałszywka, która została „przytargana” z Jemenu…skóry są trochę stare, ale nałożono na nie nową treść… więc Jahwe, czy Jehowa, to jedynie jehowitów problem…wystrugany z ich nieuctwa…

 • Robert on 7 grudnia 2018

  Zygmunt

  w wielu wersetach mamy JHWH:

  „Oto Bóg (EL) jest moim Jeszu (Zbawicielem)! Zaufam i nie ulęknę się, bo mocą i pieśnią moją jest Bóg (JA). JHWH stał się dla mnie Jeszu (Zbawicielem)!” Izajasza 12:2

  „I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: ‚Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: „Nie przejdziesz tego Jordanu”. JHWH, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. Jeszu pójdzie przed tobą, jak mówił JHWH. JHWH postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich JHWH tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż JHWH, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.’ Zawołał potem Mojżesz Jeszu i rzekł mu na oczach całego Izraela: ‚Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł JHWH dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. JHWH pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!'” Prawa 31:1-8

  „Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, JHWH, nie objawiłem im.” Wyjścia 6:3

 • Hubert on 5 marca 2019

  Fajny artykuł:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *