Wojna demonów i aniołów o ludzkość

ziemia

Światem kierują postacie duchowe. Być może brzmi to jak science-fiction, ale tak mówi Biblia.

Człowiek jako niższa postać w rozwoju, opowiada się po stronie aniołów/posłanników/posłów, czyli wysłanników Boga Najwyższego JHWH albo po stronie przeciwników Boga: demonów/złych duchów/byłych aniołów.

Po jednej i po drugiej stronie są postacie duchowe, które stworzył Bóg Ojciec/Najwyższy/JHWH.  

Jedni sprzeciwili się Najwyższemu, inni dzielnie bronią prawdy.

Człowiek swoim słowem, a przede wszystkim czynami opowiada się albo po jednej stronie, albo po drugiej.

Kto stwarzał świat?

Według ogólnej wiedzy świat został stworzony przez Stwórcę, Boga Najwyższego. Jest to prawda, jednak wykonawcami planów Boga byli aniołowie.

Bóg był architektem, a wykonawcami postacie duchowe:

Rodzaju 1:1-5

„Na początku Bogowie (Elohim) stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Tchnienie Bogów unosiło się nad wodami. Wtedy Bogowie rzekł: „Niechaj się stanie światłość!” I stała się światłość. Bogowie widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bogowie światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy”.  

Wyraz „Bogowie” czyli „Elohim” błędnie tłumaczony jest na Bóg.

Bóg to El.

Bogowie to Elohim.

Bóg Ojciec rozdzielił władzę nad ziemią

Prawa 32:8,9 BT

„…jak Najwyższy dzielił narody, jak rozproszył synów Adama, jak ustanawiał granicę plemionom według liczby aniołów Boga. Własnością Pana został Jego lud Jakub, Jego dziedzicznym działem Izrael”.

Po stworzeniu człowieka i jego rozrostowi, Najwyższy Bóg JHWH  przydzielił poszczególne ziemie i narody aniołom.  Od tej chwili postacie duchowe miały za zadanie opiekować się człowiekiem, pomagać mu służyć Najwyższemu Bogu JHWH.

Sam Bóg Ojciec wziął w posiadanie naród Izrael i przydzielił mu ziemię.

Biblia pisze, że pod nazwą JHWH działają w imieniu Boga Ojca aniołowie:

Ezechiela 20:5

„Powiedz im: Tak mówi Pan JHWH: Tego dnia, w którym wybrałem Israel, kiedy podniosłem rękę przysięgając potomkom szczepu Jakuba, objawiłem się w ziemi egipskiej i podniosłem rękę przysięgając na ich korzyść w słowach: Ja jestem JHWH, Bóg wasz (Eloikem)”.

W powyższym wersecie pisze, że to JHWH objawia się Izraelowi. Jednak Nowy Testament precyzuje to zagadnienie.

Mojżeszowi tablice przekazywali aniołowie:

Dzieje 7:38

„On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać”.

W Starym Testamencie pisze, że JHWH rozmawiał z Mojżeszem:

Wyjścia 3:1-4

„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Eloim Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł JHWH w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: – Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś JHWH ujrzał, że podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Eloim do niego ze środka krzewu: – Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: – Oto jestem”. 

W Nowym Testamencie znajdujemy potwierdzenie, że JHWH to był anioł:

Dzieje 7:30,31,35,38,53 

„Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pański w płomieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy [go] Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana: – Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. (…) Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc: – Któż ciebie ustanowił panem i sędzią? – tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który się mu ukazał w krzaku. (…) On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać. (…) Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go”.  

Z tego wynika, że pod nazwą „JHWH” kryje się Bóg Ojciec, ale również aniołowie, którzy działają w Jego imieniu.

Bunt aniołów

Kiedy anioły dostały, władzę zbuntowali się przeciwko JHWH:

Rodzaju 6:1,2 BT

„Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały”.

Zbuntowane anioły zwane demonami zapragnęły władzy dla siebie. Oddawali się: „rozpuście i pożądaniu cudzego ciała”:

Judy 1:6-9

„Aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Podobnie więc ci „prorocy ze snów”: ciała plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na „Chwały”. Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem (oszczercą) spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: „Pan niech cię skarci!”. 

Kto jest najwyższy z Bogów?

Najwyższym z Bogów jest Bóg Ojciec, czyli JHWH.

To On jest nieśmiertelny: 

1 Tymoteusza 6:15,16 

„Owo ujawnienie [powrotu Chrystusa] w jego wyznaczonym czasie ukaże [Bóg] szczęśliwy i jedyny Mocarz – Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, mieszkający w niedostępnym świetle, ten, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu niech będzie szacunek i potęga wieczna. Amen”.

Paweł dokładnie wiedział, że jest wiele bogów, dlatego napisał:

1 Koryntian 8:5,6

„Choć faktycznie są nazywani bogami, czy w niebie, czy na ziemi, jest więc bogów wielu i panów wielu, ale dla nas jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko i my do niego i jeden Pan Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko i my przez niego”.

Kto rządzi światem?

Mamy dwie grupy postaci duchowych, które walczą o człowieka, o władzę nad światem:

 • demony, czyli anioły, które odeszły od Boga. Szefem ich jest szatan.
 • anioły, często działające pod nazwą JHWH. Szefem ich jest Chrystus.

Przed potopem demony osiągnęło olbrzymią władzę na ziemi. Przejęły rządy nad wszystkimi ludźmi oprócz Noego i jego rodziny.

Po potopie demony już nie mogą tak jawnie działać. Zbudowały liczne religie, systemy, organizacje, które przyciągają ludzi do świata demonów: 

Prawa 17:2,3

„Jeśli się znajdzie u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując Jego przymierze, przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem”.

Kto wygra wojnę?

Demony i szatan będą działały tylko do czasu spełnienia proroctw biblijnych i ani dzień dłużej.

Realizacja kolejnych proroctw to radość w niebie i na ziemi dla sług pomazańcowych.

Zobacz – „Proroctwa: kiedy koniec świata, kiedy upadnie nierządnica?”.

Do tego czasu należy zachować cierpliwość i wiarę.

Biblia pisze, że tylko nieliczni wytrwają w prawdzie jaką głoszą nie religie, tylko Chrystus i Jego apostołowie.  

źródło: „Elohim w służbie El Eljon, czyli Bogowie w służbie Najwyższego cz. 1„.

 .

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: „Trashed Earth” (CC BY 2.0) by gideon_wright

26 Responses to “Wojna demonów i aniołów o ludzkość”

 • qrde blade on 13 sierpnia 2017

  1. Globalna władzaa nauczyła się kontrolować pogodę i wykorzystuje ją już od kilkunastu lat do dyscyplinowania asertywnych rządów lub narodów.
  2. W tym celu powstał mit o nadchodzącym Nibiru by spowodować globalne przesilenie, armagedon, upadek gospodarczy, kryzys, chaos, konflikty, totalną depopulacje.
  3. Jako element tej globalnej operacji do eurokołchozu nadal ochoczo sprowadza się imigrantów z Afryki, itp. aby zapanował tak jak kilka tysięcy lat wcześniej totalny chaos, wojny i pomieszanie języków.
  4. Kolejnym elementem układanki są sekretnie budowane od dziesięcioleci, jak również ostatnio głębokie instalacje dla elit, banki nasion, ect.
  5. Aby zaognić sytuację takimi właśnie jak ostatnio armagedonami pogodowymi, trzęsieniami ziemi i gwałtownymi erupcjami wulkanów stworzony zostanie globalny chaos, drożyna, braki żywności i wody pitnej, głód, wzrost chorób, wybuchy epidemii, wojny, ect.
  6. W tym celu od dawna przejmuje się i wykupuje źródła słodkiej wody, stacje jej uzdatniania, wodociągi, wprowadza się nowe prawo wodne, niszczy się dotychczasowe ujęcia szczelinowaniem hydraulicznym, masowo przejmuje żyzne ziemie na Ukrainie, wprowadza sterylizującą i kancerogenną żywność transgeniczną.
  7. Układanka totalnego upadku obecnego porządku i dojście do NWO zawiera wiele kolejnych, następujących po sobie poziomów w które jest wpisana totalna inwigilacja, likwidacja gotówki, upadek banków, kryzys finansowy, urzędniczy chaos, masowe bezrobocie, ciemność -WIELKANOC, armagedon pogodowy, pożary, wybuchy gazu, chaos magnetyczny, tsunami,powodzie, katastrofy budowlane i lotnicze, zapadliska, katastrofy kolejowe, ect.
  8. Po wulkaniczna ( wybuchy na Islandii i USA ) WIELKANOC bardzo długa noc i wyjątkowo mroźna zima z brakami dostaw energii elektrycznej szykowana jest na całej półkuli północnej, to dlatego cały liczący się światowy przemysł już dawno przeniesiono na południową półkule do Chin. To dlatego już teraz niszczy się i na masową skalę wycina się drzewa, trwa walka o coraz to nowe gazociąg i dostawy gazu, trwają przepychanki o przejęcie kopalni węgla.
  9. Buduje się globalne lotniska w celu masowej ewakuacji niezbędnej ludności na nowe tereny. Elity szykują sobie nowe domy w Nowej Zelandii, Australii, Chinach, Emiratach, ect.
  10. Naturalnie czeka nas również armagedon ataki w sieci GSM i komputerowej by dopełnić oczekiwanego chaosu.
  11. Społeczeństwa zostaną w dużej mierze zmilitaryzowane w celach kontroli i wywołania ewentualnych konfliktów międzynarodowych dyscyplinujących kraje, które nie będą chciały się poddać globalnej kontroli.
  12. Aby kontrolować chaos trzeba jednocześnie być jego źródłem i oficjalnym ( koalicją ) przeciwnikiem.
  Jak Wam się podoba taka koncepcja nadchodzącej przyszłości…

 • Andrzej on 13 sierpnia 2017

  Dziwne ,to kim są ci niżsi Bogowie,w końcu wygląda to na politeizm

 • Robert on 13 sierpnia 2017

  Andrzej

  bogowie to tylko nazwa „urzędowa”.
  To wszytko to postacie duchowe stworzone przez Boga Najwyższego JHWH.
  Od czasu kiedy anioły/posłowie dostali władze nad narodami, ludzie nazywali ich bogami, ponieważ są postaciami o większych możliwościach od człowieka.

 • Andrzej on 13 sierpnia 2017

  Robert Wygląda na to ,że w Biblii znajduje się wiele niezwykłych i zaskakujących informacji,z tymi aniołami mającymi władzę nad narodami to by się zgadzało ,to trzecia anielska hierarchia Księstwa,zleca się im stanie na straży królestw i państw.Według powszechnej opinii teologów aniołowie i świat materialny zostali stworzeni w tym samym czasie,są stworzeni więc nie mogli stwarzać na polecenie Boga.

 • qrde blade on 14 sierpnia 2017

  A oto dowód pośredni, że 5 sierpnia 2017 KTOŚ bynajmniej nie DUCH intensywnie grzał HAARP-em atmosferę ( co widocznie odbiło się na wzroście temperatur np. w Europie i w konsekwencji spowodowalo powstanie burz min. w Polsce o niespotykanej dotąd sile ).
  https://poleshift.ning.com/profiles/blogs/schumann-resonance-spike

 • Robert on 14 sierpnia 2017

  Andrzej

  moim zdaniem wiara w wersje teologów jest zbędna…
  Najważniejsze jest co mówi Biblia.

 • Artur on 14 sierpnia 2017

  Teologia to wariacja na temat Boga,nie ma to nic wspólnego z Biblią…pozdrawiam wszystkich co wyrwali się z szerokiej drogi i idą tą wąską,którą nie wielu znajduje…

 • damian on 15 sierpnia 2017

  hej, dla mnie biblia to ksiazka jak inne, oczywiscie jest w niej wiele rozwojowych tematow, dobrze byloby aby to co w niej napisane bylo droga ku rozwoju a nie celem samym w sobie, na dzis troszke jest juz malo aktualna, poprostu mamy szersze horyzonty, co do tematu wiodacego, to tez to tak do konca nie jest, ze anioly walcza z demonami. powiedzmy kilka tys lat temu takie tlumaczenie swiata ludziom wystarczalo, nie czarujmy sie ale dzis to juz troche dziecinne, jak to jest naprawde, nie wiem, jest tu zbyt wiele zaleznosci i nie ma jak tego polapac, troche odczuwam, ale pisac o innych cywilizacjach, sciezkach rozwoju… tego jest i tak wiele w przestrzeni wystarczy poszukac, zreszta to i tak byloby moje subiektywne odczucie/wiedza pozdrawiam,

 • Robert on 15 sierpnia 2017

  Damian

  Biblia jest cały czas na czasie.
  Kto stosuje nauki Chrystusa, ten jest i szczęśliwy i zdrowy i ma pieniądze i fajną rodzinę.

  Zawiera całą masę proroctw, które się wydarzyły i sprawdziły oraz proroctw, które oczekujemy, że nastaną.
  Zachęcam analizować Biblie i wtedy wyrobić sobie zdanie.

 • Renata on 15 sierpnia 2017

  Często zaglądam na ten blog, jest dużo informacji z bieżącej polityki i ochrony zdrowia, to bardzo cenne. Ale doprawdy lansowanie boga Izraela i jego hipotetycznego syna Jezusa, to zaczadzanie umysłu ludziom, religią i religiami ,które to ich spętały i uczyniły niewolnikami. Panie Robercie nigdy nie uwolnimy się z matrixsa i nigdy nie będziemy ludźmi wolnymi i duchowymi, jeżeli takie blogi jak Pańskie będą utwierdzać przekonanie ,że należy tkwić w programie jaki zafundowali nam archonci tego świata. Powiela i ugruntowuje Pan szkodliwy program religijny, który wyniszcza ludzi. A nic nie daje w zamian, oprócz zaboru energii. Nie wiem czy robi to Pan nieświadomie ,czy jest Pan członkiem systemu który prowadzi ludzkość ku zatraceniu.

 • Robert on 15 sierpnia 2017

  Pierwsza sprawa Renato, to nie mamy żadnego związku z żadną religią.
  Twierdzimy, że nie ma religii, która działa według prawa chrystusowego.

  Druga sprawa to, na jakiej podstawie sądzisz, że Chrystus jest hipotetyczny?
  Kto ugruntował twoje podglądy?
  Jakie masz źródła swoich poglądów?

 • damian on 16 sierpnia 2017

  spoko, analizowanie biblii sie przydaje w zyciu, jest w niej mnostwo wskazowek, ale jak pisalem to drogowskaz w zyciu, ale rozwoj trzeba zrobic samemu. jesli ktos chce, aa tak z innej beczki to fajny ten portal

 • damian on 16 sierpnia 2017

  tak swoja droga to mam poglad zblizony do p. Renaty, co do Jezusa to poprostu wplyw egregora, choc uwazam, ze Chrystus inakarnowal na tej planecie, jak to sie dzialo to dluzszy temat, nie badalem go niestety, polecam w tym temacie rozmowy zaawansowane p. Joanny i p. Jacka, przynajmniej aby uscislic slownictwo,

 • Renata on 16 sierpnia 2017

  Panie Robercie o Jahwe co to naprawdę nie lubił ludzi, oprócz jednego plemienia, dla którego skonstruował i dał instrukcję obsługi śmiercionośnej maszyny ,który palił i i kazał zabijać niewiernych, nie będziemy pisać. Bo szkoda czasu. Chodzi mi o mit Jezusa, którego wymyślili sobie archonci, składając mity i wierzenia wielu cywilizacji w jedną całość .Kościół katolicki powstał na kanwie wszystkich podań i legend o Bogu słońca urodzonym z dziewicy , który czynił cuda, umarł i po 3 dniach zmartwychwstał. Kościół katolicki implementował te mity i stworzył dogmę na potrzeby zniewolenia i podporządkowania ludzi. Wszak każda religia się do tego świetnie nadaje. Czy nigdy nie pomyślał Pan o Jezusie jako o sprawcy śmierci milionów ludzi. Tych którzy zostali zamordowani w krwawych wojnach religijnych z jego imieniem na ustach. Miliony spalonych czarownic i heretyków których święte oficjum skazywało na tortury i śmierć. Konkwistatorzy którzy z krucyfiksem w rękach palili ,topili i zabijali tubylców, rabując ich mienie i demolując cywilizację. To wszystko działo i dzieje się za sprawą religii, wyznawców Chrystusa tak czynili i czynią. Jeżeli Chrystus był by naprawdę synem BOGA Prawdziwego wszechrzeczy nie został by na ziemi awatarem głoszącym dobrą nowinę. Nic nie daje wiara w tego wymyślonego syna bożego oprócz wszechpotężnego zakodowanego w mózgach ludzi programu, który działa od tysiącleci i doi ludzi z energii i pieniędzy. Moim zdaniem powielanie mitu o Jezusie to działanie na szkodę ludzkości. Przesyłam film, proszę o oglądnięcie . Archonci zwiastują nam jego nadejście, ale to nie wróży nic dobrego światu.

  /www.youtube.com/watch?v=b0U99fslDaY

 • Robert on 16 sierpnia 2017

  Renata

  1 – mówimy o JHWH a nie o Jahwe.

  Proponuję dokładnie sprawdzić w Biblii, dlaczego Izraelici musieli siłą zdobywać ziemię:
  https://www.jeszu.pl/2017/07/elohim-w-suzbie-el-eljon-czyli-bogowie.html

  2 – KK nie ma nic do rzeczy. Nie wzorujemy się na fałszywych religiach.
  Biblia opisuje przyjście Chrystusa na wiele wiele lat wcześniej.
  Proroctwa spisali różni ludzie, nie znający się.

  3 – Nie można winić Chrystusa za bandytów, którzy w imię szatana mordowali niewinnych.
  Jeżeli ktoś powie, że morduje w Pani imieniu, a Pani na to nie pozwala, to będzie to Pani wina?

  Proszę przeczytać nauki Chrystusa. Głosił miłość, a nie bandytyzm.

 • Robert on 16 sierpnia 2017

  Damian,

  dokładnie.
  Każdy ma wolną wolę.
  Co zrobisz to twoja sprawa.
  Ktoś chce żyć uczciwie to będzie, inny będzie oszukiwał, jeszcze inny kradł.

 • Renata on 16 sierpnia 2017

  Właściwie spodziewałam się takiej odpowiedzi, nic nowego pod słońcem. Mówienie że KK nie ma nic wspólnego z Jezusem to norma. Zanoście swoją energię i pieniądze dalej do tego molochu bałwochwalstwa i myślcie ,że dostąpicie oświecenia i zbawienia. Żyć według praw naturalnych i robić prawe uczynki można także nie będąc wielbicielem bóstw. Nie mam takiego wiertła ,które przewiertało by ten beton. To temat dla otwartych umysłów. Pozdrawiam.

 • Robert on 16 sierpnia 2017

  Renata,

  wiem, że trudno ci zrozumieć fakt, że można pisać o Bogu i Chrystusie a zarazem nie być w żadnej religii.
  My nie jesteśmy w żadnej religii, ponieważ uważamy, że daleko odeszły od nauk Chrystusa.
  Dlatego nie wiem po co piszesz o kk w naszym kontekście?

 • qrde blade on 17 sierpnia 2017

  Zatem jak myślicie skąd wziął się sierpniowy pogodowy harmagedon, zwany przez złośliwych nomen omen huraganem Szyszko, który powalił ogromne ilości drzew w Polsce i zniszczył tysiące domostw, zabił i okaleczył setki ludzi i zwierząt ?
  Czy jest to gwałtowne zapotrzebowanie na polskie drewno?
  Czy zwyczajnie potrzebne są tereny inwestycyjne na terenach dawnych lasów państwowych ?
  Czy była to może kara globalnych elit na ponoć asertywnych działaniach rządu PiS i popierających go Polakach. który, to w typowy sobie sposób bardzo jednostronnie tłumaczył zniszczenia i ofiary w ludziach wolą bożą !
  Czy może były to typowe doświadczenia broni klimatycznej i słynnym już HAARP, który już 05 sierpnia br. ładował energią mikrofalową atmosferę powodując tym gwałtowne, odczytane zwiększenie częstotliwości tzw. rezonansu Schumana?
  https://poleshift.ning.com/profiles/blogs/schumann-resonance-spike
  Niestety musicie sami sobie odpowiedzieć, informując przy tym innych, że bóg mógł nie mieć z tym nic wspólnego, a jeśli dalej będziemy tak durnie mentalnie bezwolni to sami pochowają się do głębokich podziemnych instalacji, które nomen omen budują elitom na całym świecie, a nam urządzą tu piekło na ziemi i kolejną, prowadzaną na masową skalę jak te wojenne i klimatyczne poprzednie depopulacje !
  1. https://www.youtube.com/watch?v=nrlOPybVZIg
  2. https://www.youtube.com/watch?v=nX1SpY0kbZ8
  PODAJCIE DALEJ…

 • Sylwia on 19 sierpnia 2017

  „Księga Rodzaju 1,2b nie mówi o pierwotnym akcie Bożego stworzenia-to zostało ukończone w wersecie 1-lecz o odbudowie. Bóg zamierzał odbudować to, co zostało zniszczone, a także dokonać dalszego aktu stworzenia. Werset 2 rozpoczyna się następująco: „A ziemia stała się pustkowiem i chaosem”. „A” jest spójnikiem łączącym dwie rzeczy: pierwsza z nich odchodzi, a druga przychodzi. Oznacza to, że kiedy Bóg stworzył, wydarzyły się pewne rzeczy, które sprawiły, że pełen harmonii i piękna wszechświat stworzony pierwotnie przez Boga uległ zniszczeniu. Stąd też KR 1,2b-2,25 pokazuje nam odbudowanie przez Boga zniszczonego wszechświata oraz jego dalsze stwarzanie. Księga Rodzaju 2,4 mówi: „Takie były dzieje nieba i ziemi. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo”. Werset ten pokazuje nam pierwotny akt Bożego stworzenia oraz Boże odbudowanie. Pierwsza połowa wersetu mówi o niebie i ziemi, kiedy zostały stworzone. Zauważcie, że niebo wspomniane jest najpierw a następnie ziemia, oraz że użyty jest tu czasownik „stworzyć”. Druga połowa wersetu mówi, że Pan Bóg, uczynił ziemię i niebo. Tutaj ziemia jest wspomniana najpierw, a po niej niebo, czasownik zaś został zmieniony ze „stworzył” na „uczynił”. Jak już wcześniej wskazaliśmy, „stworzyć” oznacza wytworzyć coś z niczego, a „uczynić” oznacza pracować nad istniejącą substancją, aby wytworzyć z niej coś innego. Stąd też pierwsza połowa tego wersetu odnosi się do pierwotnego aktu Bożego stworzenia, a druga do Bożego odbudowania ziemi i nieba. W Księdze Rodzaju 1,1 Bóg stworzył niebo i ziemie, następnie od wersetu trzeciego do końca rozdziału pierwszego Bóg uczynił ziemię i niebo. Jeśli przeczytamy wersety 9 i 10, zobaczymy, że trzeciego dnia Bóg przywrócił ziemię. Bóg nie stworzył ziemi, ponieważ ona już istniała, zatopiona pod wodą. Bóg przywrócił więc ziemię trzeciego dnia. Czwartego dnia Bóg przywrócił sklepienie niebieskie tj. niebo. Tak więc w odbudowaniu najpierw była ziemia, a potem niebo, nie odwrotnie.
  Zobaczyliśmy już, że pierwotny Boży akt stworzenia jest w pełni omówiony w Księdze Rodzaju 1,1 : „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemie”. Zobaczyliśmy również, że pomiędzy wersetem 1 a 2 coś się wydarzyło: pierwotne Boże stworzenie uległo zniszczeniu, ziemia stała się chaosem i pustkowiem, a ciemność unosiła się nad głębinami. Był to rezultat Bożego sądu nad ziemią z powodu buntu Szatana.”
  Witness Lee
  Powyższy fragment najlepiej opisuje akt stworzenia.

 • Robert on 21 sierpnia 2017

  Sylwia,

  polecam brać pod uwagę następujące rzeczy:

  1 – jeżeli dany autor analizuje Biblie, to jaką bierze pod uwagę?
  2 – czy korzysta z manuskryptów greckich?
  3 – czy sam tłumaczy z greki wrażliwe wersety?

  Bez odpowiedzi 3xtak na te pytania, bardzo ryzykowne jest polecać jakąkolwiek osobę i wzorować się na jej poglądach.

 • Sylwia on 22 sierpnia 2017

  Czytając poselstwa i książki napisane przez brata Watchmana Nee , wyraźnie widać że jest on darem od Pana, jego słowa zawarte w jego literaturze są obfitym źródłem duchowego objawienia i zaopatrzenia dla chrześcijan, ze szczerego serca polecam każdemu kto szuka Boga. Poniżej podaję link, gdzie można zamówić książki:
  (link usunięty – admin)

  „Wszystko, co daje Mi Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do Mnie przychodzi, w żadnym razie precz nie wyrzucę” Ewangelia Jana 6.37

  „Niech się rozweselą i rozradują w tobie
  Wszyscy, którzy cię szukają!
  Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg!
  Ci, którzy miłują zbawienie twoje”
  Psalm 70,5

 • Antoni on 10 września 2017

  + Sylwia .
  Weź pod uwagę porady Roberta w których podpowiada by sprawdzać przekłady i tłumaczenia tekstów pisma .
  Np. Rodz. 1; 2 – Septuaginta podaje ; ” ziemia jednak była niewidoczna i niewyposażona . Ciemność zalegała nad otchłanią , a tchnienie Boga niosło się nad wodami .
  Przy tym tłumaczeniu sugerowanie , że Bóg coś odbudowywał legło w gruzach .

  Pozdrawiam

 • Mag Chaosu on 15 września 2017

  I ukazał się cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w Słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd.

 • Sylwia on 25 września 2017

  Antoni, to mam rozumieć, że uważasz że Bóg stworzył ziemię niewyposażoną i zalaną wodą?

 • Hubert on 19 marca 2019

  Fajny artykuł:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *