Co to jest bałwochwalstwo?

Bałwochwalstwo

         Z terminem bałwochwalstwo spotykamy się w Biblii wiele razy. Czytając tę Księgę mam wrażenie, że jest to jedno z najpoważniejszych wykroczeń wobec Boga.

10 Przykazań Bożych

        Pan Bóg dał nam 10 przykazań, które powinniśmy wypełniać. Zawsze, gdy coś jest ważne, chcemy coś podkreślić, to wypisujemy tę rzecz na pierwszym miejscu.

Tak samo zrobił Bóg.

Przeczytaj, jakie jest pierwsze przykazanie:

„Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” – Wyjścia 20:1-3.

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą” – Wyjścia 20:4-5.   

Bałwochwalstwo jest to oddawanie czci należnej Stwórcy, innym bogom/postaciom.

Co dokładnie oznacza słowo bałwochwalstwo?

        W pierwszym przykazaniu Bóg powiedział wyraźnie: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu”. To znaczy, że nie wolno Boga przedstawiać w formie wizerunków, a co za tym idzie modlić się do Boga przy użyciu jakichkolwiek obrazów, obrazków, krzyży i tego typu rzeczy.

Zobacz, co jest napisane w Księdze Izajasza.

Przytoczę tutaj fragmenty wersetów, natomiast polecam przeczytać całość w Biblii, aby zrozumieć dokładnie znaczenie tych słów:

Izajasza 44:9-20

(9)Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. (10) Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć korzyści ? (11) Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją.

(15) ………z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony (17)robi swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i przed którym pada na twarz, i modli się, mówiąc: „Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!” (18) [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. (19)Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: „Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”.

W powyższym wersecie opisany jest sposób tworzenia bożka/wizerunku boga.

Bóg potępia tych którzy modlą się do „kawałka drzewa”, jak i tych którzy wykonują takie rzeźby. Biblia śmieje się z takich osób „będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa” i nazywa wprost „zrobię rzecz obrzydliwą”.

Wszystkie krzyżyki do których modlą się ludzie nazywa „kawałek drzewa”. Skoro Bóg drwi z tych rzeczy, to dlaczego niektórzy ludzie, traktują obrazki, krzyżyki, medaliki poważniej, niż samego Boga?

Jak można modlić się do Boga, używając obrazów, skoro On tego nie chce?

Nazywa to obrzydliwością.

 

Foto: By Rawpixel

 

.
Robert Brzoza Robert Brzoza

21 Responses to “Co to jest bałwochwalstwo?”

 • Jacek on 11 stycznia 2015

  Bałwochwalstwo to nawet gorzej niż obrzydliwość.
  W drugim przykazaniu Bóg daje jasno do zrozumienia, że wykonywanie przez ludzi obrazów tego co zostało stworzone i oddawanie temu czci jest odbierane jako nienawiść wobec Niego jako Stwórcy. To natomiast oznacza, że zastosowanie się do tego przykazania i modlitwy bezpośrednio do Boga są przejawem miłości do Niego.

 • Oliwka.21 on 21 czerwca 2016

  Bałwochwalstwo to oddawanie czci bałwanom.

  Takimi bałwanami są rzeźby i obrazy, którym ludzie oddają pokłon i którym służą.

  Bóg w II przykazaniu Dekalogu pouczył swój lud:
  „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań”.
  Księga Wyjścia 20:4-6 [BT]; również Księga Powtórzonego Prawa 5:8-10 [BT].

  Dlaczego więc tyle wyznań na czele z Kościołem katolickim, nie przestrzega tego II przykazania Dekalogu?
  Przecież oddawanie czci obrazom jest wielkim grzechem.

  Prorok Samuel mówi, że:
  „Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom”.
  1 Samuela 15:23 [BW].

  W Księdze Izajasza 42:8 [BW] Bóg mówi, że nie odda swojej czci nikomu ani swojej chwały bałwanom.

  I przez proroka Micheasza w 5 rozdziale 12 wierszu [BW] zapowiada:
  „Zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dziełu swoich rąk”.

  W Księdze Izajasza 2:18 [BW] również jest napisane, że:
  „Bożki doszczętnie zginą”.

  A w Księdze Izajasza 2:20 [BW] czytamy, że:
  „W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać”.

  Taki los spotka bałwany.

  Dlatego ten kto je ma, niech się ich jak najszybciej pozbędzie.

  Bo z 1 Listu do Koryntian 6:9-10 [BT] dowiadujemy się, że bałwochwalcy nie dostaną się do Królestwa Bożego.

  Czytamy tam:
  „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się!
  Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni
  współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy
  nie odziedziczą królestwa Bożego”.

  Podobne słowa czytamy w Liście do Galicjan 5:19-21 [BW]:
  „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą”.

  Dlatego apostoł Paweł uczy nas:
  „Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa”.
  1 List do Koryntian 10:14 [BW].

  Księga Objawienia 21:8 [BW] ukazuje nam jaki los spotka bałwochwalców.
  „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników,
  i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem
  i siarką. To jest śmierć druga”.

  Uciekajmy więc od bałwochwalstwa i innych uczmy, aby również od tego uciekali.

 • Emilka.27 on 21 czerwca 2016

  Wyliczanie przykazań zaczyna się od tego, że Bóg przedstawia się ludowi jako Pan, suwerenny władca wszystkiego, który pragnąc dobra człowieka, wyzwala go z niewoli.

  – I przykazanie:
  „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!”

  Pierwsze przykazanie nakazuje wiarę, kult i posłuszeństwo w stosunku do jedynego Boga,
  który wchodzi w Przymierze z człowiekiem, dając mu obietnicę zbawienia, a domagając się od niego wiary i wypełniania Jego przykazań.
  Zakazuje natomiast oddawania czci należnej Bogu komukolwiek i czemukolwiek poza Nim.
  Dlatego chrześcijanin nie szuka poza Nim oparcia, ufa jedynie Bogu i Jemu pragnie służyć.

  Nie ma innych Bogów, jest tylko jeden, ale szatan stara się odwrócić naszą uwagę od Boga Prawdziwego, a skierować na kogoś, lub na coś innego, komu będziemy służyli jak Bogu.

  Gdy nie przestrzegamy tego przykazania to nie obrażamy bliźniego, ale samego Boga z nieba.

 • Emilka.27 on 22 czerwca 2016

  W II Przykazaniu Dekalogu biblijnego czytamy:
  „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań.” – Księga Wyjścia 20:4-6 (BT).

  W powyższym tekście Bóg zabronił sporządzania wizerunków oraz rzeźb, przed którymi człowiek mógłby się kłaniać, klękać oraz do nich modlić.
  W Biblii nie ma wyjątków i Pan Jezus to potwierdził, nie kłaniając się nigdy przez żadnym dziełem człowieka.

  W Internecie znalazłem takie hasło:
  „Polsko, przebudź się nie tędy droga.
  Odrzuć bałwany i wróć do Boga.”

  Żyjemy w XXI wieku, a bałwochwalstwo w dalszym ciągu istnienie, gdyż ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielkim jest to grzechem.

  Nie kłaniajmy się przed obrazami ani rzeźbami, nie koronujmy ich i nie czcijmy, bo to się Bogu nie podoba. Zniszczmy je, aby usunięte zostało na zawsze bałwochwalstwo z naszego kraju.

 • Anna g 10.47 on 20 sierpnia 2016

  1.NO CÓŻ ROZCZARUJE WAS 10 PRZYKAZAŃ NIE POCHODZI OD BOGA . BO TAK JAK NAPISAŁAM W INNYM POŚCIE ; ŻE DO JDNEJ PRAWDZIWEJ WIARY W BOGA TRZEBA PRZEJŚĆ PRZEZ WSZYSTKIE RELIGIĘ, SEKTY I JEJ ODŁAMY. ALE NIE BÓJCIE SIE DOPIAC SAMI COŚ OD SIEBIE DO 10 PRZYKAZAŃ , TO TAK JAKBY CAŁY CZAS WYZNAJECIE CHRZEŚCIJAŃSTWO. BÓG NIE ZABRANIA NAM IŚC DALEJ , A WY CHCECIE GO TYLKO W CHRZEŚCIJAŃSWIE – PRZEZ WSZYSTKIE RELIGIE !!!!
  2 TO JEST PRAWDĄ NIE KŁANIAĆ SIE PRZED ŻADNYMI OBRAZAMI JAK SIE JUZIDZIE DO KOŚCIOŁA TO NAKAZ JEST STANIA CAŁĄ MSZĘ
  3. SPOWIADAĆ SIĘ MOŻNA BOGU
  4. NIE ROBIĆ ZNAKU KRZYŻA NA CIELE
  5. NIE BIĆ SIĘ W PIERŚ
  6. NIE OBCHODZIĆ WIGILII ANI CHOINKI NIE STROIĆ
  7. UODPORNIC SIE NA BICIE DZWONÓW KOŚCIELNYCH KTÓRE W NAS ZABIJAJA DZUSZE BO NAKAZUJA NAM POSŁUSZEŃSTWO WOBEC BUDYNKU
  8. NIE NOSIĆ KRZYŻY A NAWET JEST ZAKAZ ABY NA TRUMNIE CZY NA NAGROBKU NIE STAWIAC SYMBOLU KRZYŻA BO KRZYZ WIĘZI DUSZĘ ( budowa ludzkiego ciała układ szkieletowy przypomnijcie sobie)
  9. I CZYTAJĄC TWOJEGO BLOGA ZA NIM WIEM CO TRERAZ WIEM Z PODSTAWÓWKI WYRZUCIŁA Z DOMU CZĘŚĆ KRZYZY I OBRAZÓW – była afera ale przeżyłam , nawet kazała mi moja mama odkupić marna kopie obrazu ale tego nie zrobiłam.
  10. SPOWIEDŹ chyba nie umiemy być na tyle dorośli ani dojrzali że wciąż chce nam się tam chodzić – tylko jakie ksiądz ma pozwolenie od Boga aby dać nam rozgrzeszenie?

 • Bożena on 23 lipca 2017

  A czy można rzeźbić matkę boską?Nosić jej podobiznę?

 • Robert on 23 lipca 2017

  Bożena

  1 – Chrystus będąc na ziemi nie był Bogiem tylko Synem Boga, Pomazańcem, Synem Człowieka.

  2 – Maryja była wspaniałą kobietą, jednak Pisma nie poświęcają jej dużo miejsca. Nikt z apostołów się do niej nie modlił, nie wiemy jak wyglądała, nie była matką Boga tylko Syna Boga.

  3 – Wszelkie wizerunki są bardzo ryzykowne – Bóg zabraniał rzeźbić, czynić podobizny ludzkie. Nie wiemy jak wyglądali święci.

 • Tomek on 28 sierpnia 2017

  Panie Robercie a gdy posiada w domu obraz Matki Boskiej ale sie do niego nie modlę to też bałwochwalstwo?
  Pozdrawiam

 • Robert on 28 sierpnia 2017

  Tomek

  W jakim celu ten obraz skoro:
  1 – nie wiemy, jak wyglądała Maryja. Skąd wiesz kto jest na tym obrazie?
  2 – Chrystus będąc na ziemi nigdy nie powiedział o sobie, że jest Bogiem, tylko Synem Boga, Synem Człowieczym, Pomazańcem.
  Dlatego Maryja nie jest Matką Boską, tylko Matką Syna Boga.
  Dopiero, kiedy Chrystus zasiadł koło Boga, dostał władzę i jest dla nas Bogiem.

 • Tomek on 28 sierpnia 2017

  Rozumiem, myślę to samo co Pan, ale czy powinienem go zdiać? czy sama obecnośc takiego obrazu w domu jest grzechem? mimo ze nie modlę się do niego?

 • Robert on 29 sierpnia 2017

  Tutaj musisz sam zdecydować, jednak jaką masz pewność, że tak wyglądała Maryja?

 • Marcin on 22 października 2017

  „Dopiero, kiedy Chrystus zasiadł koło Boga, dostał władzę i jest dla nas Bogiem”. Kiedy dokładnie „Chrystus zasiadł koło Boga”?

 • Robert on 22 października 2017

  Marcin

  Chrystus był pierwszą postacią stworzoną przez Boga Ojca.
  Od tej chwili był dla nas Bogiem.
  Kiedy przyszedł na świat jako człowiek był Synem Człowieczym, Pomazańcem, Mesjaszem,
  Kiedy wstąpią po śmierci ludzkiej do nieba, był znowu Bogiem.

 • Marcin on 26 października 2017

  Dziękuję, ale nie wszystko mi pasuje. Przecież w wyznaniu wiary mówi się „Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”. Chrystus został więc zrodzony, a nie stworzony. Nie można stworzyć Boga. I skoro jest dla nas Bogiem od tego momentu, to nie powinno mówić się, że „Dopiero, kiedy Chrystus zasiadł koło Boga, dostał władzę i jest dla nas Bogiem”. Ponieważ miało to miejsce u zarania dziejów, zanim jeszcze powstał człowiek i Jezus jest dla nas Bogiem od zawsze. Nie rozumiem jak Jezus Bóg miałby przestać być Bogiem w momencie przyjścia na świat w ludzkiej postaci. To samo dotyczy momentu zstąpienia Jezusa do otchłani. Wtedy też miałby nie być Bogiem?

 • Robert on 28 października 2017

  Marcin

  1 – sam napisałeś: „a przez Niego wszystko się stało” – czyli wszystko zostało stworzone przez Chrystusa.
  Skoro tak, to musiał zostać stworzony jako pierwsza Postać duchowa.
  Nie został wtedy zrodzony, ponieważ rodzi kobieta, a stwarza Bóg.

  2 – Będąc na ziemi, Chrystus nigdy nie powiedział o sobie „Bóg”, tylko Pomazaniec, Mesjasz, Syn Boga.
  Skoro sam Chrystus nie nazwał siebie Bogiem, to my też nie możemy tego zrobić.

 • M on 30 września 2021

  Robercie, pytanie czy obecnie jak Chrystus zasiada po prawicy Boga Ojca to nadal Twoim zdaniem nie możemy mówić do Niego Bóg?.. a jak? Syn Boży?

 • Robert on 12 lipca 2023

  tak, Chrystus jest również Bogiem

 • Zdzisław on 21 stycznia 2024

  Jak możesz mówić co człowiek ma robić na podstawie St. Testamentu. Nie wyjaśniasz dlaczego takie przykazania zostały podane ludziom. Nie tłumaczysz co znaczy: Mesjasz, Pomazaniec lub czemu Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy. Powtarzanie tych samych rzeczy o Jezusie czy Maryi nie znaczy, że masz rację, nawet, gdy cytujesz Nowy Testament, ani nawet nie wyjaśniasz czym jest bałwochwalstwo w Starym Testamencie, a jak tłumaczy to Kościół czy inne religie skoro je także podajesz. Używasz takich uogólnień, że tylko osoby nie mające podstawowej wiedzy z katechezy szkolnej widzą w tym sens i zgodność, bo tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Czemu nie podajesz co mówi Kościół i dlaczego tak tłumaczy obecnie? Z czego wynika różnica miedzy Jezus a Jeszu?

 • Robert on 6 lutego 2024

  Bałwochwalstwo to modlenie się do wizerunków w postaci: obrazów, krzyży, medalików itd.
  To wszystko jest zabronione przez Boga. Pisze o tym Stary i Nowy Testament.

  Kim jest Jeszu?
  https://jeszu.info/post/jakie-jest-imie-chrystusa-po-hebrajsku-jeszu-czy-jesu

 • Hendryk on 13 lutego 2024

  Dlaczego więc jest tak powszechne w religiach? Czy nie lepiej mieć jakiekolwiek wyobrażenie niż żadnego poza imaginacją? Dlaczego Bogu ma to szkodzić, przecież wizerunek Jedynego nie ma nadanego przymiotu boskości. Nie wiem jednak, jak sobie w tym wszystkim poradzić z tzw. relikwiami…

 • Robert on 13 lutego 2024

  Bóg nie pozwala na modlenie się do obrazów. Taki zakaz jest w Nowym i Starym Testamencie.
  Dlaczego?
  Nie wiemy, jak wyglądał Chrystusa, nie wiemy, jak wygląda Bóg Ojciec.
  Skąd wiadomo czy na tych obrazach, na krzyżach, medalikach NIE są jakie bóstwa, demony, bożki?
  Skoro Bóg zabrania, to nie ma co kombinować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *