Czy dzisiaj obowiązuje nas prawo mojżeszowe ?

Biblia, prawo mojżeszowe

Prawo mojżeszowe zostało ustalone przez Boga, a później wiele razy zmieniane dla narodu izraelskiego. Był on krnąbrny i nieposłuszny Bogu, dlatego Mojżesz, aby go utrzymać w całości, musiał często dostosowywać prawo do ich zachowań. Po pewnym czasie było tak dużo zakazów, że nawet bogobojni Izraelczycy mieli trudności je wypełniać.

Na przestrzeni lat prawo mojżeszowe zmieniało się wiele razy. Dlatego należy go rozpatrywać pod kątem trzech zdarzeń:

 • prawo Boże dane Mojżeszowi,
 • prawo mojżeszowe nie zawsze zgodne z wolą Boga, które Mojżesz dostosowywał do krnąbrnego narodu, 
 • prawo ustanowione/zmienione przez sektę odstępczych faryzeuszy.

Prawo Boże dane Mojżeszowi

Były to pierwsze zasady, które między innymi Mojżesz dostał na górze Synaj. Już wtedy kiedy Mojżesza nie było przez 40 dni, Izraelici wywarli wpływ na Aaronie (brat Mojżesza), aby zrobił im boga.

Księdze Wyjścia 32:1-6 czytamy:

3I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zaniósł do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynił z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedział: Izraelu oto twój bóg…” 

Prawo Mojżeszowe nie zawsze zgodne z wolą Boga

Mojżesz oryginalne prawo nadane przez Boga, zmieniał wiele razy. Skąd o to wiemy?

Z przykładu biblijnego, w którym Chrystus powiedział: „lecz od początku tak nie było”.

Mateusza 19:8

“Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było”. 

Wnioski z wypowiedzi Chrystusa, dają nam inne spojrzenie na prawo mojżeszowe. Wynika z tego, że pierwsze prawo mojżeszowe, zakazywało rozwodów. Dopiero Mojżesz zmienił je pod wpływem błędnego działania Izraela.

Czy Mojżesz robił to samowolnie?

Nie, ponieważ Biblia nazywa Mojżesza prawym człowiekiem. Do końca swojego życia był wierny Bogu. Z tego wynika, że Bóg akceptował zmiany Mojżesza w prawie.

Prawo ustanowione/zmienione przez sektę odstępczych faryzeuszy

W trakcie niewoli babilońskiej żydzi ostatecznie dopuścili się zdrady wobec Boga. Taki stan rzeczy trwa do dnia dzisiejszego. 

Ezechiela 8:10-13
„Wszedłem i zacząłem patrzeć: oto bezbożne obrzydliwości i wizerunki pochodzące od domu Izraela, narysowane były wokół na ścianach, i siedemdziesięciu mężów, przedstawicieli starszyzny domu Izraela. W środku przed nimi stał Jezoniasz, syn Safana. Każdy trzymał w ręku swoją kadzielnicę. Unosił się dym kadzidlany. Zapytał mnie: Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu Izraela? Każdy z nich czyni to samo w swojej ukrytej izbie. Bo mówią sobie: Pan nie patrzy. Pan opuścił ten kraj. Ale zobaczysz nieprawości jeszcze większe przez nich popełniane”. 

Siedemdziesięciu mężczyzn, których opisuje Biblia, to tak zwany Sanhedryn, obecnie odbudowywany w Izraelu.

Kolejne informacje o całkowicie zmienionym i od nowa ustanowionym prawie mojżeszowym daje nam Chrystus:

Jana 8:17
“Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”.

Zwróć uwagę na wyrażenie „w waszym Prawie”. Chrystus w rozmowie z faryzeuszami/badaczami Pisma mówił o prawie ustalonym przez Sanhedryn. Wyrażenie „w waszym prawie” wyraźnie mówi, iż nie pochodziło ono od Boga.

Wróćmy do podstawowego pytania: Czy dzisiaj obowiązuje nas prawo mojżeszowe?

Przeanalizujmy dwa przypadki, w których Józef, mąż Mariam i Chrystus. działali… przeciwko prawu mojżeszowemu.

Czy zostali potępieni?

W żadnym wypadku.

Zacznijmy od Józefa. Po zaręczynach z Mariam, Józef nie widział jej dłuższy czas. Mariam wyjechał do swojej krewnej, Elżbiety. Kilka miesięcy później, gdy powróciła, Józef zobaczył, że jest w ciąży. Nie współżył z nią, więc nie był ojcem jej dziecka. Dla niego oczywistym faktem było, że ktoś inny musiał zapłodnić jego żonę.

Prawo mojżeszowe nakazywało rozstrzygnąć ten problem przez ustalenie, jak do tego doszło. Jeśli żona dobrowolnie współżyła z innym mężczyzną, to oboje powinni ponieść śmierć, a jeśli została zgwałcona, to tylko gwałciciel ponosił śmierć. Prawo mojżeszowe stanowczo tego żądało po to, aby „usunąć zło z Izraela” (Powt. Prawa 22:23-27).

Wiemy że Józef tego nie uczynił.

Czyżby, zlekceważył prawo mojżeszowe?

Józef postanowił chronić Mariam przed skutkami prawa mojżeszowego i w tym celu zataił domniemaną „niemoralność”. Chciał by potajemnie opuściła go. Jako rozwódka mogła samotnie wychowywać dziecko i założyć nową rodzinę.

Mateusza 1:19 
„A Józef, mąż jej, ponieważ był człowiekiem prawym i nie chciał jej zniesławić, publicznie, postanowił oddalić ją od siebie po kryjomu”. (BWP)

Według prawa mojżeszowego, Józef nie był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, ponieważ nie przestrzegał go i nie dawał okazji na wymierzenie sprawiedliwości. Zgodnie z prawem mojżeszowym i zasadami faryzeuszy, przez takich ludzi, jak Józef pleniło się zło w Izraelu.

A co na to mówi księga Mateusza?

Józef  był człowiekiem prawym”.

Nowy Testament zaprzecza prawu mojżeszowemu!

Drugi przykład dotyczy Chrystusa.

Jana 8:4-11

“Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Chrystus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Chrystus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Chrystus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Chrystus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. 

W powyższym opisie, kobieta uprawiała seks z innymi mężczyznami.

Co mówi prawo mojżeszowe na temat tego czynu?

Nakazuje zastosować karę śmierci.

A co zrobił Chrystus?

Przeciwstawił się faryzeuszom i prawu mojżeszowemu. Wybaczył kobiecie. Uratował ją od śmierci.

Dlaczego Chrystus i Józef nie zostali potępieni za nie przestrzeganie prawa mojżeszowego?

Co z tego wszystkiego wynika?

Syn Boga dał nam niewiele zasad, które nawet w obecnie zakłamanym świecie, niosą szczęście dnia codziennego. Tylko musimy je przestrzegać, nie według zasad religii, a według zasad biblijnych. Często religie i Biblia mają całkowicie odmienne prawa. 

Mateusza 12:7 

„Gdybyście zrozumieli, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych”.

źródło: Jeszu.pl/ZastopujCzas.pl

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie

Form by (e)NeTes


Przeczytaj koniecznie:

70 Responses to “Czy dzisiaj obowiązuje nas prawo mojżeszowe ?”

 • Dawid on 2 grudnia 2014

  Czy to znaczy że 10 przykazań Bożych też nie obowiązuje?

 • Robert on 2 grudnia 2014

  Obowiązuje.
  Tych praw Chrystus nie negował.
  One były zgodne z tym co głosił Chrystus.

  Zostały zniesione te wszystkie inne dziwactwa, które zaakceptował judaizm.
  Dlatego powstał Talmud.

  Jak będziesz czytał Nowy Testament, to Chrystus i apostołowie odwoływali się do niektórych Praw Mojżeszowych.

 • Dawid on 2 grudnia 2014

  Czytam właśnie list do Galatów i św. Paweł pisze o tym że „usprawiedliwienie” wynika z wiary, a nie z Prawa.
  Pytanie: jak się ma do tego rozmowa Chrystusa z bogatym młodzieniec.?

 • Robert on 3 grudnia 2014

  O jaką rozmowę ci chodzi.
  Czy – „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu….?

  Podawaj proszę wersety i rozszerz pytanie.

 • Dawid on 3 grudnia 2014

  Św. Paweł twierdzi: Wiara, nie Prawo prowadzi do Zbawienia. Poniżej rozmowa Jezusa i mlodzienca:
  „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. Zapytał Go: „Które?” Jezus odpowiedział: „Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego biźniego, jak siebie samego!”

  To jak w końcu jest Prawo czy wiara?

 • Robert on 3 grudnia 2014

  Zobacz, Bóg dał prawo Mojżeszowe.
  Było ono wiele razy zmieniane, aby zachować Izrael przy Bogu.
  Bóg zgadzał się, aby Mojżesz to czynił, ale On takiego prawa od początku nie dał.

  Mamy przykład rozwodów. Kiedy Chrystus powołuje się na prawo Mojżeszowe i mówi, że można żony oddalać i dodał „ale od początku tak nie było”.

  To jest trochę trudny temat.

  Prawo można zmieniać. Robił to Chrystus i Bóg.
  W zależności od postępowania ludzi.

  Wiary nie można zmienić.
  Nie możesz nagle wierzyć w szatana lub jego doktryny i jednocześnie mówić, że wierzysz w Boga.

  Wiara jest jedna.
  Prawo było zmieniane, ale tylko przez Boga i Chrystusa.

  … bez podstawowych zasad prawa nie ma wiary.

  Nie wiem czy nie namieszałem, ale pytaj śmiało :)

 • mloo on 30 sierpnia 2015

  napisałeś „Jako rozwódka mogła samotnie wychowywać dziecko i założyć nową rodzinę.”
  wiem że może się czepiam ale rozwódka nie mogła wyjść ponownie za mąż (rozwód z powodu swojego nierządu) nie łamiąc prawa bożego

 • Robert on 30 sierpnia 2015

  Też mógłbym doczepić się do twojej uwagi.

  Nie napisałem, kiedy mogłaby założyć nową rodzinę.
  Nie wiadomo, czy Józef nie wziąłby sobie inną kobietę, więc byłaby zwolniona.

  To są hipotezy!

  Ich jest dużo więcej.

 • Seba on 4 grudnia 2016

  Mam pytanie odnosnie Jana 8 10-13, czy prawo nie mowi ze razem z ta kobieta powinien byc ukamieniowany mezczyzna z ktorym grzeszyla i to zabicie tylko kobiety a mezczyzny juz nie byloby zlamaniem prawa?

 • Robert on 5 grudnia 2016

  Nie znamy historii mężczyzny.
  Jednak mężczyzna w prawie mojżeszowym miał więcej możliwości wykręcenia się, dlatego Mojżesz dostosowywał prawo do krnąbrnych Izraelitów.
  Pozwolił na list rozwodowy, ponieważ kobiety były porzucane przez mężczyzn.

 • Marcin on 20 grudnia 2016

  Witaj Robercie.
  W tekście Krzysztofa Króla (https://zastopujczas.pl/krzysztof-krol/bog-zgladzil-mieszkancow-sodomy-i-gomory-gdzie-tu-sprawiedliwosc/) „Bóg zgładził mieszkańców Sodomy i Gomory. Gdzie tu sprawiedliwość?” z dn. Sierpień 1st, 2015
  Napisane jest, że: „Takie prawo dostał Noe z rodziną, co znaczy, że dostali je wszyscy ludzie na ziemi. Człowiek ma prawo wyrównać krzywdę, czyli każdy zabójca powinien zostać zabity.”
  Wniosek dla chrześcijanina z tego jest prosty – dopuszczenie kary śmierci dla morderców.
  Natomiast Ty podajesz takie zdanie w powyższym artykule: „Dzisiaj obowiązują nas tylko te elementy prawa mojżeszowego, na które powoływał się Chrystus w Nowym Testamencie. Wszelkie zasady typu „oko za oko, ząb za ząb” czy kara śmierci pochodzą nie od Boga, tylko od ludzi.”
  Widzę tutaj pewną sprzeczność, czyli kara ta już nie powinna obowiązywać w „chrześcijańskim, nowotestamentalnym” kodeksie karnym ? W takim razie co ze sprawiedliwością ?

 • Robert on 22 grudnia 2016

  Marcin,
  nie ma sprzeczności.
  Poczytaj Nowy Testament i nową naukę, którą przyniósł Chrystus.
  Czy tam jest mowa, aby zabijać kogoś, bo zabił Twoją rodzinę?
  Raczej przekaz jest taki, aby osąd pozostawić Bogu.

  To jest temat złożony, ponieważ ja również jestem za karą śmierci dla notorycznych morderców.

 • Marcin on 22 grudnia 2016

  Nie miałem na myśli zemsty – to jest inny problem i nie wiem jak bym się zachował jeśli chodzi o działanie w afekcie, a to jest inna sprawa.
  Poszperałem i znalazłem taki oto fragment z listów Św. Pawła: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle (Rz 13, 1-4)”
  Poniżej cytat z książki ks. T. Ślipko dotyczący analizy tego fragmentu: „Wnioskiem tego studium jest stwierdzenie, że św. Paweł nie ograniczył się jedynie do stwierdzenia faktu funkcjonowania kary śmierci w ówczesnym prawie rzymskim, ale uważał ją za instytucję prawa Bożego, a tym samym wolną od moralnej niegodziwości. Powiedzenia „nie na próżno nosi miecz” nie można rozumieć inaczej jak tylko dosłownie, a stwierdzenie groźnie brzmiące i jakby nie pasujące do ewangelicznych ideałów, podyktowane jest jednak wymogami sprawiedliwości, dostosowanymi do wielkości ludzkiego zła. Sprawiedliwość nie może zostać osłabiona w imię miłosierdzia i łaskawości Bożej, bo byłoby to głębokim naruszeniem ustanowionego przez Boga porządku”. Moim zdaniem ma to sens. Dodatkowo kara śmierci powinna funkcjonować w równym, jasnym, prostym i trudnego do zmienienia prawie a co za tym idzie adekwatnej kary do czynu. Proste prawo nie powodowało by „możliwości interpretacji”, więc skazanie kogoś na śmierć musiało by być podparte konkretnymi i niepodważalnymi dowodami co eliminowało by praktycznie omyłkowe skazywanie niewinnych ludzi za nie popełnione zbrodnie.
  Pozdrawiam.

 • Anna on 22 lutego 2017

  A zakaz spożywania wieprzowiny, to do jakiego prawa należy? Prawa Boga, czy prawa Mojżeszowego?

 • Robert on 23 lutego 2017

  Anna,

  nie ma takiego zakazu biblijnego.

 • sebaa76 on 28 kwietnia 2017

  W przykladzie z kobieta ktora cudzolozyla chodzi chyba o cos innego. Prawo mowi ze ukamieniowani maja zostac oboje a faryzeusze przyprowadzili do Jezusa tylko kobiete, gdyby tylko ja ukamieniowano byloby to kolejne przekroczenie prawa a Jezus prawa nie lamal. Tak mi sie przynajmniej wydaje

 • sebaa76 on 29 kwietnia 2017

  Niemniej jednak nie odpowiedziales na moje pytanie. Piszesz rowniez ze prawo mozna zmieniac, a Jezus mowi wyraznie Mt 5,18 do do 20, jak to mam rozumiec?

 • Robert on 29 kwietnia 2017

  sebaa76

  Nikt nie może prawa zmieniać, które wprowadził Chrystus.
  Zadaniem apostołów, było propagowanie tego prawa.
  To Chrystus całkowicie obalił prawo mojżeszowe, które żydzi spaskudzili i zamienili pod swoje zachcianki.

  Jeżeli masz jakieś sprzeczności, to podaj konkretny przykład z wersetami biblijnymi.

 • smyxx on 1 maja 2017

  //Chrystus całkowicie obalił prawo mojżeszowe //….skąd to wiesz ? bo sam Jezus , przynajmniej wg wersji Marka zapowiada zupełnie coś przeciwnego ..//17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie //

 • Robert on 1 maja 2017

  smyxx

  i o tym piszę w artykule.
  Przeanalizuj go dokładnie.

  Prawo Mojżeszowe należy rozpatrywać pod kątem trzech zdarzeń:
  – prawo Boże dane Mojżeszowi,
  – prawo mojżeszowe nie zawsze zgodne z wolą Boga, które Mojżesz dostosowywał do krnąbrnego narodu,
  – prawo ustanowione/zmienione przez sektę odstępczych faryzeuszy.

  Chrystus nie przyszedł dać coś nowego, bo to by oznaczało, że początkowe prawo dane Mojżeszowi przez aniołów było niedoskonałe.
  Chrystus przyszedł wypełnić, to co Stwórca dał na początku.
  Późniejsze prawo zostało zmasakrowane w Babilonie, dlatego było zapiskiem ludzi a Boga.
  Gdy Chrystus przychodzi, zastaje prawo ustanowione przez ludzi – dzisiejszy Talmud.
  Dlatego nie podporządkowywał mu się.
  Pielęgnował i uznawał tylko te święta, które dał sam Stwórca.

 • smyxx on 1 maja 2017

  prawo mojżeszowe to 614 różnych przepisów i teraz kto ma wiedzieć , który z tych przepisów pochodzi od samego Boga , które wymyślił osobiście Mojżesz i wreszcie które ustanowili w międzyczasie przedstawiciele żydowskich elit kapłańskich ?Tego nie wie nikt , nawet najbardziej ortodoksyjnie żydzi , sam Jezus też nie pozostawił konkretnych wskazówek , który z tych przepisów można pominąć , opowieść o uratowaniu tej kobiety jest najprawdopodobniej późniejszą wstawką , bo w czasach Jezusa tego przepisu żydzi już od dawna nie stosowali , tym bardziej w czasach redagowania ewangelii czyli ten przykład ma jedynie z jednej strony ,potęgować pojęcie miłosierdzia a z drugiej obnażać wyjątkową surowość żydowskiego prawa , to był zamierzony zabieg autora ew wg św Jana bo to ta ewangelia , uznawana za najmłodszą ze wszystkich jest szczególnie antyżydowska , poza tym , to św Paweł jako główny organizator religii chrześcijańskiej ponosi odpowiedzialność za eliminację prawa mojżeszowego

 • sebaa76 on 2 maja 2017

  O jakim prewie mowi Jezus w kazaniu na gorze? Wydaje mi sie oczywiste ze o Mojzeszowym. Jesli tak to wiele miejsca na interpretacje nie pozostawia.

 • Robert on 3 maja 2017

  sebaa76

  Na jakiej podstawie ci się wydaje?
  Proszę o potwierdzenie biblijne, o werset.

 • Robert on 3 maja 2017

  smyxx.

  1 – O jakim prawie mojżeszowym mówisz?
  O Talmudzie czy prawie danym Mojżeszowi przez aniołów.
  Jeszcze raz apeluje, nie wrzucaj wszystkiego do jednego wora.

  2 – Chrystus obalił prawo Mojżeszowe i wdrożył to, które było na początku.

  3 – Kamieniowanie było stosowane za Chrystusa. W ten sposób zamordowali Szczepana.

  4 – Widzę, że połknąłeś haczyk sekty antypawłowej.
  Jeżeli według ciebie to Paweł wyrzucił prawo Mojżeszowe, to dlaczego Chrystus się do niego nie stosował, tylko wdrożył swoje nauki?
  Skoro prawo mojżeszowe a raczej talmudyczne było idealne, to dlaczego Chrystus całkowicie wdrożył swoje prawo?

 • smyxx on 3 maja 2017

  //W ten sposób zamordowali Szczepana.
  4 – Widzę, że połknąłeś haczyk sekty antypawłowej.//……….kamieniowanie tak ale za bluźnierstwo a nie cudzołóstwo , Jezus tylko w kilku przypadkach to prawo naruszył , dlaczego ludzie t zw „kościoła jerozolimskiego ” , t zn Jakub , Jan i Piotr mieli pretensje do Pawła za to ,że narusza prawo mojżeszowe ” czy nie musiał się poddać rytuałowi „oczyszczenia” ? Czy ostatecznie nie musiał się wycofać z nauczania samych żydów na rzecz pogan? Czy w/w przytoczonym wersie z ew. Marka nie jest wyraźnie powiedziane o pełnym trwaniu przy tym prawie , przynajmniej przez samego Jezusa . Nie jestem związany z żadną sektą , stawiam na rozsądek i dlatego gdyby nie pojawił się w ogóle Paweł ,to nie powstałaby też religia chrześcijańska czyli cała wiedza o Jezusie by przepadła bo żydom wcale nie zależało by ją utrzymać // Chrystus obalił prawo Mojżeszowe i wdrożył to, które było na początku.//……na jakim początku ?początku czego ?bo sami żydzi czerpali z dorobku innych wcześniejszych od nich kultur ,i to takich , w których Jahwe był tylko jednym z mniej liczących się bogów , stąd dopiero po zaadoptowaniu tego boga jako swojego Mojżesz ustalił 10 przykazań , w których pierwsze z nich miało eliminować wszystkich innych bogów, tylko w ten sposób można racjonalnie wytłumaczyć to „nie będziesz miał bogów innych od mnie ” , bo gdyby Jahwe był jedynym , to nie byłoby potrzeby ustalania zakazu czczenia innych

 • sebaa76 on 9 maja 2017

  Czytam Biblie dopiero jakies pol roku wiec pewnie duzo zeczy jeszcze nie doczytalem, wiele pewnie mi „umklo”.
  O zadnym innym prawie jak tylko o Mojzeszowym wzmianki nie znalazlem, dlatego mi sie wlasnie tak wydaje. Mialem nadzieje ze jako bardziej doswiadczony badacz pisma rozwiejesz moje watpliwosci.

 • Robert on 9 maja 2017

  sebaa76

  O jakie wątpliwości chodzi?

 • Robert on 10 maja 2017

  smyxx,
  trochę tutaj nieprawdy piszesz…

  1 – To nie Paweł wycofał się z uczenia żydów, tylko takie dostał zadanie od Chrystusa…
  myślę, że znasz ten werset…?

  2 – Podaj werset, w którym Chrystus trwał przy prawie mojżeszowym.

  3 – Pytasz na początku czego?
  Poczytaj w Biblii, kto dał prawo Mojżeszowi. To był początek i prawdziwe prawo pochodzące od Boga. To co zastał Chrystus było prawem żydowskiej sekty babilońskiej.

  4 – Gdzie przeczytałeś w Biblii, że Izraelici czerpali prawo od innych narodów?

  5 – Końcówka twojej wypowiedzi jest niezgodna z Pismami. Nie ma takiej teorii w Biblii, że lud Izraela miał mniej liczącego się Boga.
  Bóg JHWH był od samego początku.
  Inni Bogowie to demony, które zbudowały wiele religii i tzw bóstw.

 • smyxx on 10 maja 2017

  Biblia nie jest jedynym źródłem wiedzy , są wcześniejsze ,np odkryte w 1928 w Ras Szamra w Syrii , gliniane tabliczki ,zapisane klinowym pismem , używanym wtedy w mieście Ugarit , obok zwykłych informacji jak np rachunki czy transakcje handlowe , są na nich teksty sakralne , z których jasno wynika ,że Jahwe był wówczas tylko jednym z synów głównego boga El , to dopiero sami żydzi przypisali mu cechy boga jedynego , zresztą Biblia nawet o tym wspomina , tylko ,że zamiast pojęcia El występuje tam Elochim , co jest liczbą mnogą od tego El , czyli ten początek ,który przypisujesz Jahwe nie jest już żadnym początkiem bo czasy Mojżesza to schyłek tej kultury , która stoi za zapisami na tych tabliczkach , z której żydzi zwyczajnie skorzystali

 • Robert on 10 maja 2017

  smyxx

  Biblia przedstawia dzieje stworzenia świata i człowieka, dlatego jest pierwszym i najważniejszym źródłem informacji.
  Inne historyczne źródła mogą wzbogacać informacje, ale tylko w przypadku, gdy nie zaprzeczają głównemu źródłu.

  Reszty nie komentuje, bo na tym blogu rozmawiamy o faktach, a nie o filozofii, którą wymyślili ludzie i interpretują na swoją korzyść.

 • smyxx on 10 maja 2017

  Fakty są takie ,że na długo przed zredagowaniem Biblii istniały wcześniejsze kultury z konkretnymi systemami religijnymi , z których żydzi skorzystali do budowy swojego, na to są konkretne dowody w zapisach na odkrytych glinianych tabliczkach w Sumerze , Babilonii i Ugarit czyli w żadnym wypadku Biblia nie może ich wyprzedzać i być najwcześniejszym źródłem informacji

 • sebaa76 on 11 maja 2017

  O jakim prawie poza Mojzeszowym moze mowic Jezus w kazaniu na gorze? Czy ukamieniowanie za cudzolostwo samej kobiety nie byloby zlamaniem prawa? Piszesz ze kara przewidziana w prawie za ten czyn jest ukamieniowanie ale nie dodajesz ze obojga winnych.

 • Robert on 11 maja 2017

  sebaa76

  Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas od prawa mojżeszowego.
  Przekazywał nowe nauki, a nie propagował prawo mojżeszowe.

 • Robert on 11 maja 2017

  smyxx

  nie wiem co masz na myśli „żydzi”.
  żydzi to potomkowie chazarów, więc kogo oni kopiowali, to ich sprawa.

  Ja mówię o Izraelitach, Judejczykach, którzy byli sługami prawdziwego Boga.

 • smyxx on 11 maja 2017

  A dla mnie Judejczycy, Hebrajczycy , Izraelici i Żydzi to różne nazwy tego samego ludu czyli tego , który przez setki lat redagował treść Biblii a nie jacyś potomkowie Chazarów , którzy jedynie w drodze pewnych rozstrzygnięć ideologiczno-religijnych wybrali sobie z pośród islamu ,chrześcijaństwa i judaizmu ten trzeci wariant, t zn potomkowie tych Chazarów co przyjęli judaizm nie mają już nic wspólnego z treścią Biblii.W czasach gdy ludzie z kręgów kulturowych Sumeru , Babilonu czy Ugaritu budowali miasta dla siebie i świątynie dla swoich bogów ,żydzi nic nie znaczyli , byli jednym z licznych pasterskich ludów z całą paradą różnych bogów , przecież nawet sama Biblia o tym wspomina , czy ojciec Abrahama czcił tylko jednego boga ? Przejście na monoteizm jest albo związane z tym ,że w samym Egipcie taki zabieg zastosował Echnaton albo sami żydzi postanowili z Jahwe uczynić jedynego boga bo wcześniej , też był przez inne ludy czczony ale nie jako jedyny bóg ale jeden z licznych , takie informacje są zapisane na tych odkrytych tabliczkach z Ugarit , jeśli ktoś ma sobie za nic tego typu odkrycia, to jego sprawa , mnie tu nie chodzi o to by podważać wiarygodność samej Biblii a jedynie przedstawiam wnioski z archeologicznych odkryć , które nawet nie są do uwierzenia bo te tabliczki fizycznie istnieją od tysięcy lat w tej samej formie czyli są oryginałem , nikt przez te wszystkie lata niczego na nich nie poprawiał , niczego nie zmieniał , niczego nie dodawał ani ujmował , jeśli tego typu odkrycie nie ma sensu to w takim razie cała archeologia nie ma sensu

 • sebaa76 on 12 maja 2017

  Robercie, z calym szacunkiem. Czy uwazasz ze to co napisales jest odpowiedzia na pytania ktore zadalem?

 • Robert on 14 maja 2017

  sebaa76

  co konkretnie chciałbyś wiedzieć?

 • Marco on 20 maja 2017

  Witam serdeczenie Panie Robercie takie o to pytanie od jakiegos czasu szukam wyjaśnienia jak nas nie obowiuzje prawo Mojżesza???
  Konkretnie.
  1.obrzezanie Pan Bog powiedzial Abrahamowi jest to przymierze wieczne dla ciebie i dla twojego potomstwa a z nowego testamentu wiemy ze i my jestesmy potomstwem Abrahama. Obrzezac sie czy i nie Pawel Apostol twierdzi ze nie trzeba i tu jest sprzecznosc
  2.szabat jak i co prosze wytłumaczyć stary testament nakazuje szabat a nowy nie czy moze zle rozumiem.

 • Robert on 20 maja 2017

  Marco

  Moje pytanie jest następujące:
  czy według Pan obowiązują nas nauki dane Izraelitom, czy te, które przyniósł Syn Boga?

 • Marco on 21 maja 2017

  Wydaje mi sie ze nie….ale obrzezanie i szabat ?jezus tez przestrzegal.

 • Marco on 21 maja 2017

  9 Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. 10 Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; 11 będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. 12 Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane – sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze – każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim – 13 ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. 14 Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną». 
  15 

 • Marco on 21 maja 2017

  Bog podkresla ze to przymierze jest przymierzem na zawsze…wiec prosze mi wytlumaczyc jakim prawem ktos to zmienil bo sam Jezus podreslil zenie przyszedl zmienic przykazan lecz je wypelnic O co tu chodzi…tak samo z szabatem Bog jak stworzyl ziemie i wszystko powiedzial ze dzien siudmy bedzie dniem poswieconym Bogu na wieki czyli na zawsze…teraz jako ze jestem wierzacym czlowiekiem i wierze tylko w pismo sw i Bog nakazuje tych zeczy to jak mozmge robic inaczej prosze o konkretne wytłumaczenie bo jest to dlamnie bardxo wazne ..Apostol Pawel w liscie do Galatow tlumaczy ale ja tego wogole nie rozumiem..

 • Robert on 21 maja 2017

  Macro

  A co powiesz o wersecie, w którym jest mowa, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych?

 • Marco on 22 maja 2017

  Nie ma Pan odpowiedzi na moje pytania…mysle ze Bog jest wszech obecny swiatynią jest kazdy czlowiek Bog mieszka w naszych sercach.Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

  Pozdrawiam.

 • Marco on 22 maja 2017

  Bóg mieszka w niebie nie na ziemi tron Boga jest w niebie nie na ziemi

 • Robert on 26 maja 2017

  Marco,

  wiara i Słowo Boże to nie jest koncert życzeń.
  Nie wolno interpretować według własnego myślenia.
  Albo wierzysz w ten werset:

  Dzieje 17:24-25
  „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko”.

  Albo wierzysz w swoją filozofię.
  Jeżeli wybrałeś własną filozofię, to nie mam dla ciebie argumentów.

 • Robert on 26 maja 2017

  Marco,

  1 – Chrystus unieważniał szabat, więc działał niezgodnie z prawem mojżeszowym:

  Jana 5:18
  „Dlatego więc bardziej usiłowali Go Judejczycy zabić, bo nie tylko unieważniał szabat i Ojcem własnym nazywał Boga, równy siebie czyniąc Bogu”.

  2 – W prawie mojżeszowym nie zostali uznani godnymi, w prawie chrystusowym zostali uznani za sprawiedliwych

  Dzieje: 13,38
  „Znane więc niech będzie wam mężowie bracia, że przez Tego wam uwolnienie od grzechów jest zwiastowane i od wszystkich od których nie mogliście w Prawie Mojżeszowym zostać uznani za sprawiedliwych, w tym każdy wierzący jest uznawany za sprawiedliwego”.

  Do Galatów 3,13-14
  „Pomazaniec nas wykupił z przekleństwa Prawa, stawszy się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy zawieszony na drzewie…”.

  Do Galatów 5,2
  „Oto,ja Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Pomazaniec wam nic nie pomoże”.

  i szach mat:

  Hebrajczyków 8:13
  „Ponieważ mówi [Pan] o nowym [przymierzu], wynika z tego, że pierwsze [przymierze] uznał za przestarzałe. Otóż to, co się już przedawnia i starzeje, niebawem przestanie istnieć”.

  Chrystus przyszedł i ustalił nowe przymierze. Dlatego obowiązują nas nauki Chrystusa. Stary Testament jest źródłem informacji historycznej.
  Jeżeli uważasz, że jesteś podporządkowany pod prawo mojżeszowe, to musisz przejść na religie żydowską – judaizm.
  Oni dopisali setki praw do prawa mojżeszowego i powstał z tego Talmud.

 • Marco on 27 maja 2017

  Witam ja nie prowadze zadnej wlasnej filozofi poprostu zadaje pytania kto szuka nie błądzi kocham Boga calym sercem i wierze tylko w to co mowi Biblia nic innego mnie nie interesuje dlatego zadaje pytania poprostu chce to wszystko zrozumiec.wiem bardzo dobrze ze Jezus otworzyl nowy etap i prawo mojrzesza zostalo unieważnione dlatego mam pytania.

 • Marco on 27 maja 2017

  Czyli 10przykaza obowiazuja nas?

 • Marco on 27 maja 2017

  Dlaczego Jezus uniewaznil szabat a co z 4 przykazaniem? Albo dzieje stworzenia Bog mowi o tym szczególnym dniu.

 • Robert on 27 maja 2017

  Marco,

  Jeżeli będziesz studiował nauki Chrystusa, to stwierdzisz, że 10 przykazań pokrywa się z naukami Chrystusa:

  Pierwsze, największe przykazanie:
  Mateusza 22:37-38
  „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”.

  Drugie przykazanie:
  Łukasza 11:46
  „Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
  „On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”.

  Przykazania:
  Mateusza 19:18,19
  „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!”.

  Nakazy od apostołów:
  Dzieje 15:28,29
  „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!“.

 • Marco on 27 maja 2017

  Dziękuję

 • nadia on 28 maja 2017

  Marco
  Jezus byl obrzezany w osmym dniu po urodzeniu, bo wtedy jeszcze obowiazywalo Prawo Mojzeszowe. Chrystus byl podporzadkowany temu prawu, az do pewnego momentu. Wtedy zaczal nauczac o Nowym Przymierzu z Izraelitami, co nie znaczy, ze przekreslil calkowicie Stare Przymierze, gdyz jak sam sie wyrazil przyszedl je wypelnic:
  „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”
  – Mateusz 5:17
  Pan Jezus przyszedl wypelnic Prawo i nauczal jak nalezy rozumiec prawa i przykazania, bo w tym tkwil problem. Poza tym zaklamanie kaplanow ( faryzeuszow) powodowalo, ze coraz mniej ludzi odnajdowalo prawde i droge do zbawienia.
  Chrystus rowniez przyszedl zmazac grzech pierworodny. Przez swoja smierc otworzyl bramy Krolestwa Bozego, aby kazdy kto w Niego wierzy nie umarl, ale mial zycie wieczne.

 • Marco on 31 maja 2017

  Nadia bardzo dziękuję…wytlumacz mi prosze Jezus nie zniósł prawa lecz je wypełnił a wiec jakie prawo dal na Jezus wiem ze dwa kochaj Boga calym sercem itd a drugie miłuje bliźniego jak siebie samego…a co z 10 przykazaniami czasami tego nie rozumie. Jesli jezus nie zniósł przykazania to co z 10 przykazaniami….jakie nowe przymierze kolega z gory pisze ze nie ma juz prawa mojrzesza apostol Pawel tez potwierdza ze jesli nie musimy przestrzegac prawa mojżeszowego…napisze jak ja to rozumiem.prawo mojżeszowego dano zostalo tylko ludowi izraela ktory byl w niewoli egipskiej lecz kiedy Bog wyslal Jezusa to prawo zostalo unieważnione ponieważ ludzie zle praktykowali te prawa i czynili jak im sie podoba to jak w kosciele katolickim robia co chca i nie trzymaja sie pisma sw….zbawienie przyszlo razem z Jezusem i kto wierzy syna Bozego zyc wiecznie bedzie usprawiedliwieni po przez wiare nie po przez uczynki…czy tak ???

 • Marco on 31 maja 2017

  Nauka Jezusa i dwa podstawe przykazania opieraja sie na calym prawie czy tak? A wiec w tych dwoch przykazania co dal nam jezus sa i 10 przykazan czy zle to rozumiem.pozdrawiam

 • Robert on 31 maja 2017

  Marco,

  Nie wiemy, jakie dokładnie było prawo dane mojżeszowi, później zostało wiele razy zmieniane pod krnąbrnych izraelitów, aż w końcu w Babilonie całkowicie go podmienili na swoje talmudzkie.
  Uchwycić to czyste prawo z samego początku jest trudne.
  My opieramy się na prawie Chrystusowym.

 • nadia on 4 czerwca 2017

  Marco
  Napisze Ci jak ja to rozumiem, otoz Jezus nie zniosl prawa ale je wypelnil, to znaczy, ze dla tych ktorzy w Niego uwierzyli, wystarcza te dwa przykazania – Marka 12 rozdzial:

  30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».

  A w tych dwoch przykazaniach zawarte jest wszystko. Kto uwierzy w Jezusa, to zbawiony bedzie. Wiec kazdy kto uwierzy , to chce nasladowac Chrystusa, jego zycie zaczyna sie zmieniac, nienawidzi zla a kocha prawde, kocha Boga i kocha swojego blizniego, nie wyrzadzi jemu krzywdy. Z tego wynika, ze wiara jest najwazniejsza a uczynki automatycznie ida za nimi. Przytocze tu fragment Objawienia z 14 rozdzialu:

  12 Tu się okazuje wytrwałość świętych,
  tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
  13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił:
  «Napisz:
  Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz5.
  Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów,
  bo idą wraz z nimi ich czyny».

  Reasumujac, to wiara bez uczynkow jest martwa, bo mozesz wierzyc w Boga i w Chrystusa, ale swoimi uczynkami bedziesz sie ich zapierac, dlatego tak wazna jest gleboka i szczera wiara, bo tak jak pisalam, za prawdziwa wiara ida prawdziwe uczynki.

  Jesli zas chodzi o 10 przykazan, to podobny mialam dylemat, ale staram sie stosowac do tych dwoch najwiekszych przykazan jakie Jezus podal w Nowym Testamencie opierajac sie niejako na Starym Testamencie ( czyli wiadomo, ze nie bedziesz czcil bozkow ani obrazow, bo tego sobie Bog nie zyczy, ale chce zebys Go kochal calym swym sercem, cala swoja dusza i calym swym umyslem) 2 List do Tymoteusza rozdzial 3 mowi:
  16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania3, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

  Dlatego nalezy codziennie czytac Pismo Swiete, aby dostac madrosc od Boga i modlic sie w kazdym czasie aby Szatan nas nie zwiodl. Jesli bedziesz modlic sie o madrosc z wiara, to na pewno ja dostaniesz. Jesli bysmy przestrzegali 10 przykazan to nalezaloby tez przestrzegac kilkaset innych, ktore zwarte sa w Starym Testamencie, to by bylo dla nas uciazliwe a sam Pan Jezus powiedzial, ze Jego jarzmo jest slodkie a brzemie lekkie (Mateusza 11:30)
  Wiele rzeczy nie rozumiemy jeszcze i mysle, ze wiele zrozumiemy w tych dniach ostatecznych, ale pelne poznanie bedzie pozniej, jak mowi 1 List do Koryntian 13:12:
  12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
  wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
  Teraz poznaję po części,
  wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany3.

  Pozdrawiam.

 • Marco on 10 czerwca 2017

  Dziekuje mozna jakis fb do pani mam wiecej pytan

 • nadia on 11 czerwca 2017

  Marco podaj swoj fb lub email a ja odpisze – pozdrawiam :)

 • Kamil on 30 września 2017

  Co to za straszne interpretacje nt. Mateusza 1:19 oraz Jana 8:4-11! Jestem porażony jak to czytam, przecież to podważa słowo Boże. Jezus nigdy nie złamał prawa Mojżeszowego, wręcz przeciwnie, wypełnił je. Nic zresztą dziwnego, jako prawdziwy Bóg, sam je ustanowił, a Bóg nie może być ze sobą w sprzeczności. Jeżeli ktoś podważa bezgrzeszność Jezusa, Mesjasza sugerując, że złamał prawo Mojżeszowe (a był przecież Żydem podlegającym temu prawu) to zaprzecza jego ofierze na krzyżu za nas. Wówczas nadzieja naszego zbawienia jest głupotą! Bardzo proszę autora, by zastanowił się nad konsekwencjami tego, co pisze.

  Proszę nie odbierać tego wpisu, jako atak ale wyraz troski o osoby, które to czytają, o autora i obronę Bożej chwały, przekazanej na kartach Pisma Świętego.

  Jana 8:4-11

  Jezus ie złamał prawa Mojżeszowego. O opisanej sytuacji czytamy w 5 Mojż. 22:22-24.

  (22): Jeśli znajdzie się mężczyznę leżącego z zamężną kobietą, wtedy oboje umrą, mężczyzna, który leżał z kobietą, i ta kobieta. Tak usuniesz zło z Izraela. (23): Jeśli dziewczynę, która jest dziewicą zaślubioną mężowi, napotka jakiś mężczyzna w mieście i będzie z nią obcował; (24): Wtedy wyprowadzisz oboje do bramy miasta i ukamienujecie ich na śmierć; dziewczynę za to, że będąc w mieście, nie krzyczała, a mężczyznę za to, że zhańbił żonę swego bliźniego. Tak usuniesz zło spośród siebie. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pwt 22]

  Tak jak czytamy, jeżeli złapano na gorącym uczynku osoby, które cudzołożyły to wówczas świadkowie tego mieli zarówno mężczyznę jak i kobietę pochwycić, wyprowadzić do bramy miasta (poza miasto) i tam ukamienować. Opis przebiegu sytuacji w Jana 8:4-11 jest zupełnie inny. Uczonym w Piśmie i faryzeusze wcale nie chodziło o to, że chcieli być posłuszni Bogu w prawie Mojżeszowym ale chcieli Jezusa wystawić na próbę!

  Po kolei: Pierwszy ich grzech jest taki, że zgodnie z prawem Mojżeszowym gdyby przyłapali cudzołożników to mieli obowiązek wyprowadzić takich za bramę miasta i ukamienować. Natomiast oni zamiast tego, ciągali ich do Jezusa po mieście, żeby go wystawić na próbę – ich pierwszy grzech.

  Drugi grzech, aby przyłapać kogoś na cudzołóstwie potrzeba dwóch osób, kobiety i mężczyzny. A faryzeusze przyprowadzają tylko kobietę! A gdzie mężczyzna? Znowu złamali prawo Mojżeszowe, które mówi wyraźnie o obojgu – drugi grzech.

  Wobec tego Jezus zadaje im pytanie: Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, i obraża ich obłudę, bo wszyscy zgrzeszyli przestępując prawo Mojżeszowe. Nie znalazł się nikt, kto by został, wszyscy się rozeszli. Na koniec Jezus również jej nie kamieniuje, bo nie był świadkiem tego cudzołóstwa, żeby wyprowadzić ją poza bramę i nie było winnego mężczyzny, a jedynie kobieta. Jezus nigdy nie przestąpił prawa Mojżeszowego.

  Mateusza 1:19

  Trudno to w ogóle skomentować, wyrwany werset z kontekstu… Wystarczy przeczytać werset kolejny i wszystko się rozjaśnia:

  (19): Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. (20): A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 1]

  Jest napisane o Józefie, że był sprawiedliwy i jest to świadectwo słowa Bożego o człowieku, a nie opinia jakieś osoby, która mówi sama od siebie. Józefowi, gdy o tym myślał o Marii i jej dziecku ukazał się anioł i wszystko wyjaśnił. Jest to sytuacja wyjątkowa w Biblii i jej okoliczności również, mowa jest o o poczęciu naszego Mesjasza z Ducha Świętego! Bóg nie posyłał aniołów do ludzi niegodziwych ale sprawiedliwych. Sam Bóg mówi w tym miejscu, że Józef taki był. I dlatego posłał anioła, aby wyjaśnił mu to, czego nikt sam by nie zrozumiał. Chwała Bogu. Można oczywiście twierdzić, że Bóg posyła aniołów do grzeszników i składa o grzesznikach świadectwo, że są sprawiedliwi ale to już każdy sam na siebie bierze odpowiedzialność za takie mówienie takich rzeczy. Ja się opieram na tym, co czytam w Słowie.

  Na koniec krótko, zachęcam wszystkich czytelników do studiowania słowa Bożego na kolanach jak dobrzy berejczycy:

  (10): Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. (11): Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 17]

  Zatem badajmy Pisma i przyjmujmy co tam jest z całą gotowością, amen.

 • Robert on 30 września 2017

  Kamil,

  1 – Chrystus nie zgrzeszył – nie ma sensu w ten sposób prowadzić rozmowy.
  Chrystus odnowił prawo, które zostało dane Izraelitom na samym początku.
  Sprzeciwił się prawu Mojżeszowemu, które zostało przejęte przez sektę żydowską.

  2 – Józef chciał potajemnie wyprowadzić Maryję z tej społeczności. Mimo wszystko, że wierzył Maryi to jednak nie chciał by została ukamieniowana.
  Według prawa mojżeszowego powinien poinformować o tym przywódców religijnych.
  On tego nie zrobił, tylko chciał ją chronić poprzez ucieczkę.
  To było niezgodne z prawem mojżeszowym.
  Liczy się fakt, jaki chciał uczynić Józef. Anioł powiedział Józefowi, że wszystko jest dobrze, że nie musi Maryja uciekać.
  Jest to znowu działanie przeciwko prawu mojżeszowemu.

  Proszę zrozumieć sens, a sensem jest działanie Chrystusa i uspokojenie Józefa, które było zgodne z naukami Chrystusa, a niezgodne z zepsutym prawem mojżeszowym.

 • Lukasz on 15 kwietnia 2018

  Bardzo dobrze opisane. Dodal bym ze dzis blogoslawieni Ci ktorzy podlegaja Prawu Bozemu tj. 10 przykazan Bozych. Nic Jezus Chrystus w nich nie zmienil, dal od siebie nowe 11 przykazanie.

  Pozdrawiam

  ew. Mateusza 5:17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

  Ew. Mateusza 24:20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd7 i nigdy nie będzie.

  1List do Koryntian 7: 19 Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych

  ew. Jana 13:34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

  1List Jana 5:2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
  gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania1,
  3 albowiem miłość względem Boga
  polega na spełnianiu Jego przykazań,
  a przykazania Jego nie są ciężkie.

  Apokalipsa Jana 14:12 Tu się okazuje wytrwałość świętych,
  tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

 • Robert on 16 kwietnia 2018

  Łukasz

  Chrystus przyszedł i prawo zostało wypełnione w proroctwach o przyjściu Mesjasza.
  Teraz stare przymierze nie obowiązuje:

  Stępiały ich umysły, gdy czytają stare Przymierze:
  2 Kor 3: 14
  ,, Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie”.

  Prawo zniesione:
  Hebrajczyków 7:18-19
  „Tak więc zostało zniesione uprzednio istniejące Prawo, gdyż okazało się słabe i nieużyteczne. Niczemu bowiem nie dało pełnej doskonałości. Miejsce Prawa zajęła nadzieja lepszej przyszłości i poprzez tę nadzieję zbliżamy się do Boga”.

  Obowiązuje nowe przymierze:

  Pierwsze przykazanie:
  Mateusza 22:37-38
  „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”.

  Drugie przykazanie:
  Łukasza 11:46
  „Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
  „On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bonakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a saminawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”.

  Nakazy apostołów:
  Dzieje 15:28,29
  „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!“.

  Te przykazania mieszczą się w jednym: będziesz miłował bliźniego…
  Mateusza 19:18,19
  „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!”
  Rzymian 13:8
  „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa“.

 • Andrzej on 8 września 2018

  Twoje wnioski nie są prawdziwe. Ewangelia Mateusza mówi nam, że okazało się, że [zanim] się, zeszli była brzemienna — nie było więc to cudzołóstwo, a raczej Józef by ją mógł tylko zniesławić. Drugi też nieprawdziwy przykład, który podałeś. Jezus nie potępił kobiety, ponieważ on jest tym, który wybacza grzechy i miał do tego prawo. Wskazał przy tym na obłudę faryzeuszy i jak się okazało oni również, nie przestrzegali prawa, ale nie zostało im to wybaczone, a tej kobiecie tak. Obawiam się więc, że wyciągasz fałszywe wnioski. Nie jestem za przestrzeganiem prawa, ale widzę w Twoim artykule przekłamania.

 • Robert on 8 września 2018

  Andrzej,

  chyba mnie nie zrozumiałeś w obu sprawach.
  1 – To Józef myślał, że Mariam obcowała z innym mężczyzną, dlatego chciał ją oddalić, czyli postąpił niezgodnie z prawem mojżeszowym.
  2 – Chrystus również postąpił niezgodnie z prawem mojżeszowym, ponieważ według prawa powinien ją ukamieniować.

  Zanim będziesz kogokolwiek oskarżał o przekłamania to spytaj, bo teraz powinno ci być wstyd.
  Nie zrozumiałeś artykułu i pochopnie wysuwasz wnioski.
  Nie rozumiesz, dopytaj, a nie oskarżaj.
  Tak jest uczciwie.

 • Hubert on 24 grudnia 2018

  Fajny artykuł, przykłady jak Pan Jeszu, Syn Boży, i Józef, prawny człowiek, nie postępowali według tego prawa powinny całkiem obalić wiarę w prawo Mojżeszowe.

 • henryk on 22 października 2019

  widzę że dawno nikt nie komentował ale co do odpowiedzi z września 2018 to jesteś w błędzie jakoby Jeszua złamał prawo otóż On prawa nie złamał złamali je faryzeusze dlatego nie potępił kobiety złapanej rzekomo na cudzołóstwie bo prawo mówiło ukamieniujesz cudzołożnika i cudzołożnicę a wszak faryzeusze nie przyprowadzili cudzołożnika wraz z nią tylko samą kobietę więc to oni złamali prawo dlatego żaden z nich nie śmiał rzucić kamieniem.

 • Robert on 24 października 2019

  Henryk

  prawo mówiło, że na podstawie 2-3 świadków można było oskarżyć kobietę o cudzołóstwo.

 • Sylwester on 1 listopada 2020

  Witam wszystkich. Trochę też czytam Biblię i powiem tak odnośnie tego co powyżej. Jakby naród stosował się do tych 10 przykazań co Bóg dał Mojżeszowi to wszystko było by dobrze . Ale naród nie stosował się do tego i wymyślali swoje jakieś odstępstwa odeszli od Boga. Te 10 przykazań co dał Bóg Mojżeszowi obowiązują nas w życiu i świecie . Tylko ludzie nie potrafią z nimi żyć tak jak chciałby Bóg .. Jezus przyszedł nam przypomnieć właśnie o tych prawdziwych przykazaniach co dał Bóg Mojżeszowi na górze Horeb. Gdyby ludzie żyli tak jak należy z tymi przykazaniami to może by Jezus nie musiał przychodzić na świat.

 • Robert on 1 listopada 2020

  Sylwester
  Chrystus o prawidłowym imieniu Jeszu, przyszedł, aby wykupić nas z niewoli grzechu.
  Zniósł starą umowę, zniósł Prawo mojżeszowe.
  Przekazał znacznie lesze Prawo miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *