Czy umarłym głoszona jest Dobra Nowina?

umarli

„Zdadzą oni sprawę (Temu), który jest gotów sądzić żywych i martwych/zmarłych(3498). W tym bowiem i martwym/zmarłym(3498) została ogłoszona Dobra Nowina, aby wprawdzie osądzeni według ludzkiego ciała, żyliby zaś według Boga w duchu/duchem(4151)” – 1Piotra 4:6.

Komu została głoszona Dobra Nowina?

1 – Czy osobom żyjącym, które z różnych przyczyn nie znały prawdy lub dostają kolejną szansę, dlatego zostały nazwane „martwe”?

2 – Czy osobom zmarłym, które za swojego życia nie poznały prawdy biblijnej lub dostają kolejną szansę? 

3 – Czy chodzi o osoby martwe duchowo, które świadomie wybrały świat szatana?

Wyraz 3498 tłumaczony jest przez słowniki biblijne:

  • w sposób dosłowny, czyli są to osoby, które umarły,
  • w sposób przenośny, czyli osoby, które odrzuciły Boga.

Z tego względu, że tłumaczenie tego wyrazu jest bardzo szerokie, sprawdźmy kim dla Boga jest osoba martwa.

Zabili Chrystusa. Czy zostało im to wybaczone?

„(który został) wydany (zgodnie z) ustalonym postanowieniem i uprzedzającą wiedzą Boga, Tego wziąwszy rękami ludzi nieprawych, przytwierdziwszy (do krzyża), zabiliście” – Dzieje 2:23.

Z pewnością więc niech wie cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jeszu, którego wy ukrzyżowaliście. Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do Piotra oraz pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? 

A Piotr powiedział do nich: zmieńcie myślenie i niech każdy z was zostanie zanurzony w imię Jeszu Chrystusa ze względu na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar — Ducha Świętego” –  Dzieje 2:36-38.

„Ci wprawdzie więc, którzy przyjęli z radością jego Słowo, zostali zanurzeni i zostało przyłączonych tego dnia około trzech tysięcy dusz” – Dzieje 2:41.

Dlaczego osoby, które brały udział w zamordowaniu Chrystusa, dostały propozycję zanurzenia się w imieniu Jeszu?

Czy przeciwstawiając się Synowi Boga, nie stały się automatycznie martwe duchowo?

Czy przez takie działanie straciły szansę na zbawienie?

Nie.

Pomimo takiego błędu, jaki zrobiły, dostały kolejną szansę. 

Kto z nich szczerze żałował i zanurzył się, ten dostał łaskę odpuszczenia grzechów, został wymazany mu między innymi grzech: uczestnictwa w śmierci Chrystusa.

Natomiast osoby, które świadomie zabiły Chrystusa, dalej w tym tkwiły, zostały nazwane potomstwem żmijowym:

„Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali” – Dzieje 7:52.

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy!… Węże(3798), potomstwo/owoce(1081) żmijowe(2191), jak wy możecie ujść potępienia w Gehennie?…” – Mateusza 23:29-38.

Potomstwo/owoce(1081) żmijowe(2191) jak możecie mówić dobrze będąc złymi? Bo przecież z obfitości serca mówią usta” – Mateusza 12:34.

https://jeszu.info/post/finansjera-za-czasow-chrystusa-to-oni-go-zabili

Kogo Bóg uważa za osobę martwą?

„I jeśli ktoś NIE został znaleziony zapisany w zwoju/w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia” – Objawienie 20:15.

„I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie są w stanie; bójcie się raczej Tego, który jest w stanie i duszę i ciało zgubić/zniszczyć w Gehennie(1067) – Mateusza 10:28.

Osoby martwe, to osoby, które świadomie stanęły po stronie szatana, wybrały jego świat, jego idee, jego nauki, jego wartości. Znają prawdę biblijną, wiedzą co oferuje Bóg Swoim sługom, ludziom pełnym miłości, prawdy. Pomimo tej wiedzy, świadomie wybrały świat szatana. Takie osoby nie są zapisane w księdze życia, takie osoby po Sądzie Bożym trafią do jeziora ognia, gehenny.

To są osoby martwe.

Natomiast Bóg nie jest Bogiem martwych tylko żyjących, czyli tych, którzy zasłużą sobie na życie wieczne.

Łukasz pisze: „wszyscy bowiem Jemu żyją”. Kto nie żyje dla Boga ten jest martwy.

Każda osoba ma możliwość zmiany swojego życia, pod warunkiem, że nie popełni grzechu przeciwko Duchowi świętemu:

https://jeszu.info/post/grzech-przeciwko-duchowi-swietemu

Podsumowanie

Powróćmy do początku tego artykułu:

„Zdadzą oni sprawę (Temu), który jest gotów sądzić żywych i martwych/zmarłych(3498). W tym bowiem i martwym/zmarłym(3498) została ogłoszona Dobra Nowina, aby wprawdzie osądzeni według ludzkiego ciała, żyliby zaś według Boga w duchu/duchem(4151)” – 1Piotra 4:6.

Komu została głoszona Dobra Nowina?

1 – Czy osobom żyjącym, które z różnych przyczyn nie znały prawdy lub dostają kolejną szansę, dlatego zostały nazwane „martwe”?

2 – Czy osobom zmarłym, które za swojego życia nie poznały prawdy biblijnej lub dostają kolejną szansę? 

3 – Czy chodzi o osoby martwe duchowo, które świadomie wybrały świat szatana?

Odrzucamy trzeci punkt, ponieważ są to osoby świadome, które znają prawdę o Bogu, znają prawdę biblijną, świadomie wybrały szatana, jego świat. Takie osoby są martwe dla Boga.

Natomiast pierwszy i drugi punkt obrazuje osoby, które nie mają wiedzy, nie znają prawdy, nie mogą świadomie dokonać wyboru lub dostają kolejną szansę na przyjęcie prawdy biblijnej.

I to głównie tym osobom będzie głoszona Dobra Nowina: 

„I zobaczyłem innego posłańca(anioła) lecącego w/przez środek nieba, mającego Dobrą Nowinę wieczną/eonową ogłosić wśród tych mieszkających/siedzących na ziemi i wśród każdego narodu i rasy i języka i ludu.
Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Dajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!” – Objawienie 14:6-7.

„A ta Dobra Nowina o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec” – Mateusza 24:14.

„I zobaczyłem, gdy otworzył Baranek jedną z pieczęci i usłyszałem jedną z czterech istot żywych, mówiącą jak głosem grzmotu: chodź i patrz. I zobaczyłem, i oto koń biały i siedzący na nim mający łuk, został dany mu wieniec/korona(4735) i wyszedł zwyciężając i aby zwyciężać” – Objawienie 6:1-2.

https://prorogeopolityka.pl/post/dwoch-swiadkow-gloszenie-po-calej-ziemi-czy-wszyscy-swieci-zgina-czesc-ii

Zwróćmy uwagę na podstawowy argument, który jest podnoszony w tej sprawie: po co głosić tym osobom, skoro będzie Sąd Boży?

Przecież na podstawie życia każdego człowieka, ich miłości, uczynków, myśli będą sądzeni?

A jednak… pomimo, że jest Sąd Boży, to Bóg przygotował potężne głoszenie Dobrej Nowiny po całej ziemi, do wszystkich narodów.

Skoro żywym będzie głoszona Dobra Nowina, to również umarłym może być głoszona Dobra Nowina: W tym bowiem i martwym/zmarłym(3498) została ogłoszona Dobra Nowina…

Na tym polega cierpliwość i sprawiedliwość Boża.

 

Robert Brzoza

 

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *