Dekalog. Jak naprawdę brzmi 10 Przykazań

10 przykazań

Mojżesz dostał 10 przykazań, które miał wypełniać naród Izraelski. 10 przykazań wchodziło w zakres Prawa Mojżeszowego. Prawo Mojżeszowe w zależności od tego jak liczymy, miało między 400 a ponad 600 zasad. Rozbieżność ta wynika z tego, że były prawa pozytywne, negatywne, obowiązujące, gdy świątynia stała.

Drugie przykazanie dekalogowe wyraźnie wskazuje, iż 10 przykazań skierowane było do narodu izraelskiego. Jest w nim mowa o Bogu: JHWH. W Nowym Testamencie nie ma opisu działania Boga JHWH, rolę tę przejął Chrystus, Którego nazywali: Jeszu-Jesu.

Jakie prawo obowiązuje nas dzisiaj?

Prawo miłości:

„Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – Rzymian 13:9.

„A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
To jest największe i pierwsze przykazanie.
A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo(zakon) i prorocy” – Mateusza 22:36-40.

Nakaz wiary w imię Chrystusa:

„A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jeszu Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał” – 1 Jana 3:23.

Nakaz uczestniczenia w Pamiątce:

„Na to rzekł im Jeszu: amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma życie eonowe(wieczne), a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Albowiem Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto Mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie.
Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na eon(wiek)” – Jana 6:53-58.

10 przykazań według Kościoła Katolickiego:

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Z tymi przykazaniami jest problem. Po zwykłej weryfikacji, którą może dokonać dziecko ze szkoły podstawowej, okazuje się, że ktoś ukradł jedno przykazanie.

Prawidłowe 10 przykazań:

1 – Nie będziesz miał innych bogów przede Mną/obok Mnie.

2 – Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego,

co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu/nie będziesz kłaniał się im i nie będziesz im służył, ponieważ Ja JHWH, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

3 – Nie będziesz wzywał imienia JHWH, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż JHWH nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

4 – Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci JHWH, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.

5 – Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą JHWH, Bóg twój, da tobie.

6 – Nie będziesz zabijał/mordował.

7 – Nie będziesz cudzołożył/zrywał związku małżeńskiego/uprawiał bałwochwalstwo.

8 – Nie będziesz kradł/zabierał.

9 – Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu/bratu twemu kłamstwa jako świadek.

10 – Nie będziesz pożądał/pragnął domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał/pragnął żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Wyjścia 20:3-17.

https://bibliaapologety.com/WLC/Wj20.htm

Kościół Katolicki całkowicie pominął drugie przykazanie

Aby zachować 10 przykazań KK, rozbił punkt dziesiąty na dwa przykazania.

Dlaczego KK pominął tak ważne przykazanie, jakim jest zakaz modlenia się przy użyciu: obrazów, medalików, krzyży, różańców do Boga Ojca i Jego Syna? 

To jest bardzo ważne przykazanie:

„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą” – Wyjścia 20:4-5 (Tysiąclatka).

Innymi słowy, nie wolno używać do modlenia jakichkolwiek rzeczy, które służą kultu religijnemu.

Tutaj mamy więcej wersetów na ten temat: 

https://jeszu.info/post/balwochwalstwo-dlaczego-nam-trudno-uwierzyc

Jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że Bóg nakazywał czynić rzeźby Cherubów, a Salomon uczynił w świątyni imieniu Boga dwa potężne posągi Cherubów?

Wyjaśnienie jest dość proste.

Gdyby ktokolwiek modlił się do tych Cherubów, to grzeszyłby, byłoby to bałwochwalstwo. Cheruby służyły tylko i wyłącznie, jako ozdoba.

Podobnie jest z obrazami/zdjęciami na przykład rodziców czy dzieci. Wieszasz je na ścianie. Nikomu to nie przeszkadza. Jednak zauważ, że nie klękasz przed obrazem człowieka ani dziecka i nie modlisz się do nich. Gdybyś tak robił, to byłby duży grzech.

Przypomnijmy jeszcze przykład węża, któremu kłaniali się Izraelici. Przykład ten jest podawany przez osoby modlące się do obrazów/przez obrazy do Boga.

Bóg potępił kłanianie się wężowi, nakazał go zniszczyć.

 

Robert Brzoza

 

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *