Droga do Krzyża – część 2

krzyż

Zapraszam do drugiej części artykułu o drodze Chrystusa do krzyża.

Tutaj jest pierwsza część:

https://zastopujczas.pl/biblia/droga-do-krzyza-czesc-1

7 – Spożywanie chleba na Pamiątce:

“Ile/jak często bowiem gdziekolwiek(302) – lub – jeśli(1437 NA) jedlibyście ten chleb i kielich ten pili, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie” – 1 Koryntian 11:26. (Oblubienica.ue)

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało Moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na Moją Pamiątkę/na Moje Przypomnienie!” – Łukasza 22:19. Jeszu.org

8 – Spożywanie wina na Pamiątce:

Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi Mojej; to czyńcie, ile/jak często(3740) gdziekolwiek(302) lub jeśli(1437 – w NA) pilibyście, na Pamiątkę/Przypomnienie Moje” – 1 Koryntian 11:25. (oblubienica.eu)

9 – Chrystusa ukazuje się kobietom:

A po szabatach, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.

I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem poseł(anioł) Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień i usiadł na nim.

A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg.

A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi.

Wtedy poseł(anioł) odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jeszu ukrzyżowanego.

Nie ma Go tu, bo został wzbudzony, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.

A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom Jego, że został wzbudzony, i oto poprzedza was do Galilei, tam Go ujrzycie; oto powiedziałem wam.

I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom Jego.

A oto Jeszu stanął przed nimi i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon.

Wtedy rzekł do nich Jeszu: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom Moim, aby poszli do Galilei, a tam Mnie ujrzą” – Mateusza 28:1-10. Jeszu.info

10 – Chrystus ukazuje się apostołom:

“A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jeszu przykazał.

I gdy Go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.

A Jeszu przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im zanurzenia w imię Moje, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia eonu” – Mateusza 28:16-20. Jeszu.info

11 – To jest nasze zadanie:

Czyniący niesprawiedliwość niech niesprawiedliwość jeszcze czyni, a niegodziwy niech popełnia niegodziwość jeszcze, a sprawiedliwy niech sprawiedliwość jeszcze uczyni, a święty niech zostanie uświęcony jeszcze. Oto przychodzę szybko, a Moja zapłata jest ze Mną, by oddać każdemu zgodnie z jego czynem/dziełem.

Ja Jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec Pierwszy i Ostatni.

Błogosławieni/szczęśliwi czyniący przykazania Jego, aby mieli prawo/władzę do drzewa życia i aby bramami weszli do miasta” – Objawienie 22:11-14. Oblubienica.eu

12Chrystus przyjdzie szybko:

“Mówi Ten, który o tym świadczy: tak, przychodzę szybko. Amen. Przyjdź, Panie Jeszu!
Łaska Pana naszego Jeszu Pomazańca ze wszystkimi wami, amen” – Objawienie 22:20-21. Oblubienica.eu

Czy jesteś gotowy Czytelniku?

Uczestnictwo w Pamiątce śmierci Chrystusa w tym najważniejszym święcie jest dla chrześcijanina obowiązkiem i dumą.

Aby godnie zjeść chleb i wypić wino, należy spełnić kilka warunków:

„Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie/ogłaszacie, aż przyjdzie.
Z tego powodu, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pana niegodnie/lekceważąco/nieodpowiednie, winien będzie ciała i krwi Pana.
Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z [tego] chleba, i niech pije z tego kielicha.
Kto bowiem je i pije niegodnie/lekceważąco/nieodpowiednie, sąd/wyrok własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego” – 1 Koryntian 11:26-29.

Oto warunki:

1 – Uwierzyć w prawdzie imię Chrystusa:

„A to jest przykazanie Jego, abyśmy uwierzyli w imię Jego Syna, Jeszu Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak dał przykazanie nam” – 1 Jana 3:23.

Zobacz dlaczego: Jeszu-Jesu => https://jeszu.info/post/juz-nie-masz-wyjscia-szach-mat

To imię w języku greckim brzmi – Jesu:

https://jeszu.info/post/jak-brzmi-imie-chrystusa-w-jezyku-greckim

W języku hebrajskim: Jesu i Jeszu. W hebrajskim mamy dwie możliwości wypowiadania tego imienia, ponieważ alfabet hebrajski ma dwie literki do wyboru: s lub sz:

https://jeszu.info/post/jakie-jest-imie-chrystusa-po-hebrajsku-jeszu-czy-jesu 

2 – Zanurzyć się w prawidłowe imię Chrystusa:

„I stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł wyżynne części i przyszedł do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów. I zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Powiedział także do nich: w co więc zostaliście zanurzeni? Powiedzieli: w Jana zanurzeniu(908). Powiedział więc Paweł: Jan w prawdzie zanurzył(907), zanurzeniem(908) zmiany myślenia, mówiąc ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który idzie po nim, to jest w Pomazańca Jeszu.  A gdy to usłyszeli, zostali zanurzeni(907) w imię Pana Jeszu„- Dzieje 19:1-5.

 

Robert Brzoza

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *