Jak Bóg zorganizował świat?

świat

Wszystko, co zostało stworzone było bardzo dobre. Tak Bóg określił swoją pracę: 

„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre/piękne/znakomite/najlepsze” – Rodzaju 1:31.

Z tego wynika, że wszystko, co na ziemi, wszystko, co nad ziemią, wszystko, co w wodach zostało stworzone idealnie, perfekcyjnie, bez skazy.

Bóg nie stworzył zła, bylejakości, niedopracowanego systemu.

Zarówno świat roślin i świat zwierząt został idealnie stworzony, zsynchronizowany, uzupełnia się.

Tak samo wszystko na niebie, całe sklepienie, gwiazdy zostały stworzone w sposób harmonijny. Dlatego mogły powstać kalendarze: słoneczny i księżycowy.

Najpierw został stworzony Chrystus

„On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” – Kolosan 1:15-17.

„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” – Jana 1:3.

Patrząc na przyrodę, powiemy, że wszystko działa samoczynnie, zorganizowanie, tak samo w świecie zwierząt, czy na niebie. Bez ingerencji człowieka. Człowiek nie musi kierować słońcem, gwiazdami, pogodą. Wszystko zostało stworzone, skonstruowane, opracowane w sposób idealny.

„Ten, który siedzi/mieszka nad kołem/kręgiem/sklepieniem(2329) ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza (który) rozciągnął jak zasłonę/kurtynę niebo – rozciągnął/rozłożył jak namiot(168) mieszkalny” – Izajasza 40:22.

„…Chodzi po kole/okręgu/sklepieniu(2329) nieba” – Hiob 22:14.

Według Biblii ziemia NIE jest kulą, tylko jest – kołem, okręgiem: 

https://jeszu.info/post/wyglad-ziemi-wedlug-opisow-biblii

Kto kieruje przyrodą?

Czy przyroda, świat zwierząt, plejada gwiazd na niebie, czy to wszystko działa samoczynnie, czy jest przez kogoś zarządzane?

„I powiedział im: dlaczego przerażeni jesteście małej wiary. Wtedy wstał skarcił/zganił(2008) wiatry i morze, i stała się cisza wielka” – Mateusza 8:26.

Kiedy rozpętała się burza, Chrystus zganił wiatry i morze. 

Jak można zganić naturę?

Tylko w jednym przypadku: kiedy to postacie duchowe zarządzają naturą. 

Prawdopodobnie postacie duchowe mają wytyczone zadania. Jedne z nich zarządzają/kontrolują naturę, niebo, ziemię, morza, to co pod ziemią.

Mamy przykład zarządzającego otchłanią. Otchłań – czeluść – przepaść to więzienie dla postaci duchowych. Tutaj ma trafić szatan na 1000 lat. Tutaj również przebywa bestia:

Mają nad sobą króla – posłańca(anioła) otchłani/czeluści/przepaści(12); imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON(623)” – Objawienie 9:11.

https://jeszu.info/post/gehenna-jezioro-ognia-czelusc-tartar-hades-szeol-co-oznaczaja 

Z tych niewielu przykładów działania postaci duchowych, możemy wysunąć wniosek, że mają one swoje zadania.

Jedne kontrolują, to co zostało stworzone, inne są pomocnikami ludzi:

„a duchy(4151) proroków, prorokom są podporządkowane/poddane/uległe” – 1 Koryntian 14:32.

„Tak samo zaś duch(4151) wspiera słabości/cierpienia/choroby nasze, bowiem o co pomodlilibyśmy się według tego co konieczne – nie wiemy, ale sam Duch wstawia się za nami westchnieniami niewysłowionymi. Zaś badający serca wie, jaki jest zamysł Ducha, że według (woli) Boga wstawia się za świętymi” – Rzymian 8:26-27

Biblijny podział czasu

Bóg przekazał Izraelowi następujący podział czasu:

  • 6 lat pracy + 1 rok szabatowy = 7 lat – siódmy rok był rokiem bez pracy.

Następnie: 

  • 6 lat +1 rok = 7 lat x 7 lat = 49lat + 1 rok = 50 lat. 

50-ty rok jubileuszowy był rokiem bez pracy, ziemia przechodziła w ręce dawnego właściciela, niewolnicy/najemnicy odzyskiwali wolność. Po 50 latach Izraelici wchodzili w nowy cykl czasowy.

Odbywał się reset systemu:

https://jeszu.info/post/system-boga-lata-szabatowe-i-rok-jubileuszowy  

Obecny podział czasu

Czy z tego podział czasu możemy skorzystać i obliczyć całkowity czas życia człowieka na ziemi do przyjścia Chrystusa i rozpoczęcia Jego rządów tysiącletnich?

Tak.

Przy stwarzaniu mamy następujący podział czasu: 6 +1, czyli 6 dni/lat/okresów/czasów/wieków – pracy + 1 dzień/rok/okres/czas/wiek – odpoczynku:

„W ten sposób zostały ukończone(3615) niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy/całe stworzenie/wyznaczony czas(6635). A gdy Bóg ukończył w dniu/w roku/w okresie/w czasie/w wieku(3117) szóstym swe dzieło/pracę(4399), nad którym pracował, odpoczął w dniu/w roku/w okresie/w czasie/w wieku(3117) siódmym po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień/rok/okres/czas/wiek(3117) i uczynił go świętym(6942); w tym bowiem dniu/w roku/w okresie/w czasie/w wieku(3117) odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając” – Rodzaju 2:1-3.

Ogólnie w przekładach biblijnych mamy opis stwarzania w dniach. Jednak wyraz o numerze 3117 oznacza również: rok, okres, czas, wiek. Rozbieżność mamy olbrzymią. Nie wiadomo dlaczego przyjęły się okresy stwarzania: pierwszy dzień, drugi dzień. Równie dobrze może być pierwszy rok, pierwszy czas, pierwszy wiek.

Jeżeli z tego tłumaczenia wybierzemy rok, to możemy rok przekształcić na tysiąc zgodnie z tym wersetem:

„Bo tysiąc(505) lat(8141) w zasięgu wzroku Twego jest jak wczoraj/jeden dzień(865), który minął, jak straż nocna” – Psalm 90:4.

Jeżeli zamienimy czasy zgodnie z powyższym wersetem – 1 dzień na 1000 lat, to dzień stwarzania tak wygląda:

  • 1 dzień = 1000 lat
  • 6 dni pracy + 1 dzień odpoczynku to: 6 000 lat + 1000 lat odpoczynku.

Jeżeli ten sam system odniesiemy do trwania ludzkości na ziemi, to czas trwania rządów ludzkich tak wyglądałby: 6 000 lat plus 1000 lat rządów Chrystusa zgodnie z tym co pisze Objawienie Jana.

Razem mamy 7 000 lat. Po tym okresie następuje koniec eonu, czyli koniec tego czasu.

Piotr pisze o zasadzie 1 dzień/czas/rok jak tysiące lat:

„…jeden dzień/czas/rok(2250) obok Pana jak tysiące(l.mn 5507) lat i tysiące lat jak dzień jeden” – 2 Piotra 3:8.

Zasada Piotra jest mało precyzyjna, czyli 1 dzień, czas, rok = tysiące lat. Występuje w tym wersecie liczba mnoga: „tysiące”. Rozbieżność jest bardzo duża. Może być to 2 tysiące, a może być 999 tysięcy.

Czy możemy skorzystać z tego cyklu czasu, czyli do czasu, jaki dostali Izraelici dodać jeden tysiąc:

6000 lat +1000 rok = 7000 lat x 7000 lat = 49000lat + 1000 rok = 50000 lat.

Zgodnie z tą teorią eon, w którym żyjemy trwa 50 tysięcy lat.

Jednak jest problem. Ten cykl został przekazany Izraelitom w latach.

Nie mamy w Biblii wersetu, który dałby nam możliwość zamienienia: 1 rok na 1 tysiąc.

 

Robert Brzoza

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *