Jaki Duch go prowadzi? Jak rozpoznawać kłamców?

1bcccc

Mamy piękną zasadę biblijną, która mówi: kto pochodzi od prawdziwego Boga, a kto nie.

Tę zasadę stosujemy do weryfikacji ludzi, ale również do pieśni, wierszy itd:

„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” – 1 Jana 4:1.

W tamtym czasie mieli między innymi problem z osobami, które twierdziły, że Chrystus nie przyszedł w ciele. Kto rozpowszechniał takie kłamstwa był antychrystem, fałszywym prorokiem, czyli osobą, która błędnie nauczała:

„Po tym poznawajcie Ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jeszu Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jeszu Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie” – 1 Jana 4:1-4.

Ten przykład możemy zamienić na dzisiejsze kłamstwa…

W jaki sposób badać duchy?

Duchy to postacie duchowe służące Bogu lub szatanowi. Naszym zadaniem jest zbadać, czy osoba, która opowiada w filmie o Bogu, napisała artykuł, wiersz, piosenkę służy prawdziwemu Bogu czy szatanom.

Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.

Jeżeli czytelniku badasz Biblie, interesujesz się wiarą to wiesz, że Chrystus NIE ma na imię: jezus, dżizas, hesus itd. Jego prawdziwe imię to: Jesu/Jeszu.

Również powinieneś wiedzieć czytelniku, że nie ma trójcy, nie ma matki boskiej, nie wolno modlić do obrazów lub przy użyciu obrazów, nie wolno akceptować LGBT i nowych odmian seksualizmu. To są wymyślone doktryny przez ludzi. Każda ogarnięta osoba, to rozumie, to wie. Biblia wyraźnie o tym pisze.

I teraz…

Kiedy osoba mówi w filmie o Bogu, pisze wiersz, pieśń, artykuł i wierzy w te fałszywe doktryny, to komu służy?

Jaki duch ją opanował?

Bardzo łatwo zweryfikować taką osobę. Wystarczy zadać jej kilka podstawowych pytań: o imię Chrystusa, o obrazy, o matkę boską, o trójcę itd. Jeżeli jej poglądy zaprzeczają Biblii, jeżeli wyżej stawia tradycję religii od Biblii, to nie może prowadzić ją duch prawdziwego Boga.

Kiedy zwracamy tej osobie uwagę, a ona to bagatelizuje, ośmiesza, twardo stoi przy swoich wierzeniach, to znaczy, że Duch święty nie dał jej poznać prawdy.

Dlaczego?

Bo tej prawdy nie szuka. Woli wierzyć w doktryny religijne, w tradycję, w teologów itd.

Jest wiele fałszywych proroków

Cytowany powyżej werset pisze: „gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat„.

Mamy fałszywego proroka opisanego w Objawieniu Jana. Zwodzi on cały świat swoimi kłamstwami. Dodatkowo Biblia informuje nas, że fałszywym prorokiem może być każda osoba, która przedstawia błędne nauki wiary.

Przemyśl ten werset czytelniku: 

„Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga/mędrca, fałszywego proroka Judejczyka, imieniem Bar-Jeszu” – Dzieje 13:6.

Okazuje się, że osoba, która była mędrcem/magiem/czarnoksiężnikiem/nauczycielem, przekazywała fałszywą wiedzę biblijną. Została nazwana fałszywym prorokiem.

Fałszywy prorok, to inaczej fałszywy nauczyciel.

Czy taka osoba, ten mag mówił źle o Bogu?

Zapewne nie, ponieważ wtedy nikt by go nie słuchał. Raczej wychwalał Boga, mógł mówić o miłości, o uczciwości. Pomimo wygłaszanych pięknych słówek, został nazwany fałszywym prorokiem, czyli fałszywym mówcą, fałszywym nauczycielem, głoszącym fałszywe zasady wiary.

Dlaczego?

Bo zaprzeczał prawdzie biblijnej.

I to jest dla nas wskazówka dotycząca dzisiejszych, fałszywych proroków, nauczycieli. Działają w postaci religii, jak i jutuberów.

Zobaczmy ten przykład

Mamy różnego rodzaju pieśni i piosenki. Jeżeli w nich występuje jezus czy inne bóstwo, to zgodnie z powyższą wskazówką, zostały napisane dla tego bóstwa, czyli antychrysta.

Są również pieśni, piosenki, wiersze tzw. świeckie. Tematyka ich może być różna. Jeżeli tekst jest ogólny, to sami decydujemy zgodnie z własnym sumieniem czy słuchać, czy nie.

Powiedzmy, że trudno jest zbadać autora tekstu religijnego. Nie wiemy jaki duch nim kierował: czy duch jezusa, czy duch Jeszu.

Wtedy lepiej jest zostawić taką pieśń, zgodnie z inną poradą biblijną: mamy być przezorni, mądrzy.

Bo, gdy ta pieśń została napisana dla jezusa, a my ją słuchamy, cieszymy się z jej tekstu, to również cieszy się szatan. Bo to napisał jego sługa, antychryst, fałszywy prorok.

Kto chce tę pieśń słuchać prywatnie, to jego osobista decyzja. Jednak weźmy pod uwagę fakt, że publikując pieśń danej religii, gorszymy innych. A to już jest naganne.

Zobaczmy tę pieśń Kościoła Katolickiego:

https://www.polskatradycja.pl/piesni/religijne/ciebie-boga-wyslawiamy.html

Z pozoru niewinna, słowa ogólne. Jednak siódmy werset jest bardzo niepokojący:

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

„nie wzgardziłeś panny łonem”.

Chrystus nie wzgardził łonem?

Czy takie słowa napisałby sługa Pana Jeszu, sługa prawdziwego Boga?

 

Robert Brzoza

 

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *