Kim jest Niszczyciel z Objawienia Jana?

1a1

W Objawieniu Jana mamy postać o imieniu: Abaddon/Apollyon. Jest niszczycielem. Ma za zadanie karanie złych ludzi.

Czy Niszczyciel działa z polecenia Boga czy szatana?

Czy jest aniołem szatana, czy jest aniołem Boga?

Zbadajmy to.

1 – Z nieba spada gwiazda, która ma klucz do otchłani. Gwiazda nie wychodzi z otchłani. Ona otwiera otchłań, z której wychodzi szarańcza i inne byty:

„I piąty posłaniec(anioł) zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i został dany mu(rodzaj męski) klucz studni otchłani/czeluści/przepaści(12).
I otworzył studnię otchłani/czeluści/przepaści(12), a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze” – Objawienie 9:1-2.

Co oznacza wyraz 12 abyss?

Słownik biblehub.com:

  • otchłań, niezgłębiona głębia, bez dna, bezdenny, głęboki, dół.
  • bezgraniczna, bez dna, głęboka (bezdenna) otchłań.
  • przepaść, otchłań, głębia, czeluść, bezdenność, pierwotny chaos.

Papierowa wersja Grecko-Polskiego Słownika Stronga pisze:

  • coś bezdenngo, bezkresnego,
  • czeluść,
  • dół,
  • otchłań,
  • określenia miejsca zwanego też Orkusem. Wg. starożytnych była to głęboka otchłań, wręcz czeluść w najniższych rejonach ziemi, stanowiąca miejsce pobytu potępionych ludzi, a przede wszystkim więzienie demonów,
  • w NT  rozumiany jest jako najgłębsza część piekła, które (podobnie jak i raj) zlokalizowane jest jak w Otchłani, czyli w krainie umarłych.

2 – Tą gwiazdą z powyższego wersetu jest poseł z nieba. I gwiazda i poseł ma klucz do otchłani. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem jest tu mowa o tej samej postaci duchowej:

Potem ujrzałem Posła/Anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani/czeluści/przepaści(12) i wielki łańcuch w ręce.
I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest oszczerca [diabeł] i szatan, i związał go na tysiąc lat.
I wtrącił go do otchłani/czeluści/przepaści(12), i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony” – Objawienie 20:1-3.

3 – Królem otchłani jest anioł o imieniu Abaddon/Apollyon. Zarządza on szarańczą/bytami, które wyszły z otchłani:

Mają nad sobą króla – posłańca(anioła) otchłani/czeluści/przepaści(12); imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON(623)” – Objawienie 9:11.

4 – Szarańcza/byty, które wyszły z otchłani nie mogły niszczyć sług Boga: 

„I powiedziano im, aby nie szkodziły/nie czyniły niesprawiedliwości trawie ziemi ani żadnej roślinie, ani żadnemu drzewu, a samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach ich” – Objawienie 9:4.

Kim jest Abaddon/Apollyon?

To poseł – niszczyciel. Jego zadaniem jest tak kierować szarańczą i innymi plagami, aby uderzały w osoby, które nie miały pieczęci Boga, czyli w osoby przeciwne Bogu. Jak piszą dalsze wersety z rozdziału 9 Objawienia, osoby te oddawały cześć demonom, bożkom, mordowały, uprawiały czary/farmakologię, nierząd/pornografię, były złodziejami.

Niektórzy badacze uznają Abbadona/Apollyona za demona.

Jednak Biblia nie potwierdza tego. Pierwszy werset dziewiątego rozdziału informuje nas, że spadająca gwiazda miała klucz do otchłani. Z kolejnych wersetów dowiadujemy się, że anioł z nieba miał klucze do otchłani, ten anioł, który pochwycił szatana.

Czy anioł należący do szatana pochwyciłby szatana?

Czy zrealizowanie tak ważnego proroctwa, jakim jest wsadzenie do więzienia szatana, Bóg zleciłby złej postaci duchowej/demonowi?

Czy mamy w Biblii inne przykłady niszczycieli, które wypełniają wolę Boga?

Niszczyciel nie mógł zabijać sług Boga:

„A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał” – Wyjścia 12:23.

Anioł JHWH należał do JHWH:

„I posłał Bóg Anioła do Jerozolimy, aby ją wyniszczyć, lecz gdy ten dokonywał zniszczenia, wejrzał JHWH i ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła-niszczyciela: Wystarczy! Cofnij twą rękę! Stał wtedy anioł JHWH blisko klepiska Ornana Jebusyty” – 1 Kronik 21:15.

Anioł Pański należał do Boga:

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie poseł(anioł) Pański i rzekł: Josefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Mariam, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jeszu; albowiem On zbawi lud swój od grzechów” – Mateusza 1:20-21.

JHWH wysyła niszczyciela:

„Wtedy JHWH wysłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego” – 2 Kronik 32:21. 

Bóg stworzył niszczyciela:

 „Oto Ja stworzyłem kowala, który dmie na ogień rozżarzonych węgli i wyciąga z niego broń, by ją obrobić. Ja też stworzyłem niszczyciela, aby siał zgubę” – Izajasza 54:16.

Powyższy werset jest bardzo ciekawy.

Izajasz informuje nas, że Bóg tak samo jak stworzył kowala do wykonania określonych zadań, tak samo stworzył niszczyciela by siał zgubę.

Czy stworzony przez Boga niszczyciel był demonem?

Nie.

Bóg stworzył same dobre postacie. Był zadowolony ze swojego dzieła. Z tego wynika, że Bóg posługuje się Swoimi aniołami, czyli dobrymi postaciami duchowymi do wypełniania zadań, proroctw, do karania złych ludzi.

Następny werset dokumentuje ten wniosek:

„W wyznaczonym dniu Herod, ubrany w szatę królewską, usiadł na trybunie/krześle sędziowskim i publicznie przemawiał do nich, lud zaś wołał: głos to boga nie człowieka. W tej samej chwili uderzył go anioł Pana, ponieważ nie oddał chwały Bogu i zaczął być jedzony przez robaki, oddał ostatnie tchnienie” – Dzieje Apostolskie 12:21-23.

 

Robert Brzoza

Pomoc z wersetami: Roman

 

 

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *