Pamiątka śmierci Chrystusa – Wieczerza Pańska

śmierć Chrystusa

Pamiątkę śmierci Chrystusa o prawidłowym imieniu Jeszu, obchodzimy każdego roku: 14 abib po zachodzie słońca.

Dlaczego wzięliśmy datę ze Starego Testamentu?

Dlaczego nie obchodzimy Pamiątki w czasie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu?

Ponieważ kopiujemy uroczystość, którą przygotował Pan Jeszu.

Chrystus obchodził Paschę:

„… bo jako Pascha/baranek/ofiara paschalna nasza za nas został złożony w ofierze” – 1 Koryntian 5:7.

„I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed Moją męką” – Łukasza 22:15.

Pamiątkę obchodzimy tak samo, jak obchodził Chrystus. To jest wzór tej uroczystości. Jest obowiązkowa dla każdego chrześcijanina:

„Na to rzekł im Jeszu: amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma życie eonowe(wieczne), a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Albowiem Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto Mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie.
Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na eon(wiek)” – Jana 6:53-58.

Ile razy możemy obchodzić Pamiątkę?

Izraelici obchodzili Paschę raz w oku. Chrystus zamienił Paschę na Pamiątkę Swojej śmierci. Z tego wynika, że my również powinniśmy obchodzić to święto raz roku.

Ale, mamy informacje od apostoła Pawła, które sugerują, iż można częściej obchodzić to święto.

Zobaczmy te wersety:

„Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi Mojej; to czyńcie, ile/jak często(3740) gdziekolwiek(302) pilibyście, na Pamiątkę/Przypomnienie Moje” – 1 Koryntian 11:25. (oblubienica.eu)

W przekładzie NA tak brzmi ten werset:

„Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi Mojej; to czyńcie, ile/jak często(3740) jeśli(1437) pilibyście, na Pamiątkę/Przypomnienie Moje” – 1 Koryntian 11:25. (oblubienica.eu)

“Ile/jak często(3740) bowiem gdziekolwiek(302) jedlibyście ten chleb i kielich ten pili, śmierć Pańską zwiastujecie/głosicie publicznie/rozgłaszacie(2605), aż przyjdzie” – 1 Koryntian 11:26. (Oblubienica.ue). 

W przekładzie NA tak brzmi ten werset:

“Ile/jak często(3740) bowiem jeśli(1437) jedlibyście ten chleb i kielich ten pili, śmierć Pańską zwiastujecie/głosicie publicznie/rozgłaszacie(2605), aż przyjdzie” – 1 Koryntian 11:26. (Oblubienica.ue). 

Powyższe wersety można rozumieć na dwa sposoby:

1 – Pamiątkę obchodzimy tak często, ile razy w ciągu swojego życia pijemy i jemy w trakcie tej uroczystości np. raz w roku.

2 – Pamiątkę obchodzimy tak często, ile razy w danym czasie pijemy i jemy na Pamiątkę, czyli np. kilka razy w roku.

Mamy również opis Wieczerzy Pańskiej, którą Judejczycy prawdopodobnie obchodzili częściej niż raz w roku:

„To natomiast zarządzając, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu.
Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się jako zgromadzenie schodzicie, powstają między wami podziały — i po części temu wierzę.
Bo i muszą być wśród was różne stronnictwa(odłamy), aby ci, którzy są wypróbowani, stali się wśród was widoczni.

Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej;
każdy bowiem własną wieczerzę kładzie przed sobą do zjedzenia — i jeden jest głodny, a drugi pijany.
Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zgromadzenie(zborem) Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam.
Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jeszu tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękował(Bogu), złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało Moje za was wydane; to czyńcie na Pamiątkę Moją.
Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi Mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na Pamiątkę Moją.
Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
Z tego powodu, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana.
Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z [tego] chleba, i niech pije z tego kielicha.
Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając Ciała Pańskiego.

Dlatego jest między wami wielu słabych i wątłych, a liczni śpią.
Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.
Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje(karci, upomina), abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich.
Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę” – 1 Koryntian 11:17-34.

Zauważmy, że opis powyższej Wieczerzy Pańskiej był imprezą, zabawą, a nie uroczystością. Upijali się, objadali, przychodzili w dowolnym czasie.

Innymi słowy, było to duże lekceważenie śmierci Chrystusa.

Po co robimy Pamiątkę?

Pierwszy powód: aby zasłużyć sobie na życie wieczne: „Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma życie eonowe(wieczne), a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Drugi powód to: „śmierć Pańską zwiastujecie/głosicie publicznie/rozgłaszacie(2605), aż przyjdzie”.

Wyraz 2605 oznacza: głosić publicznie, czyli głosić osobom, które nie znają prawdy biblijnej.

Z tego wynika, że uroczystość śmierci Chrystusa, nie polega tylko na piciu wina, jedzeniu chleba i czytaniu Pisma wśród osób, które znają prawdę biblijną.

Ale również, mamy głosić tę prawdę innym osobom.

I znowu nasuwa się pytanie: 

Co to znaczy głosić śmierć Chrystusa?

Chrystus na krzyżu wypowiedział ważne słowa:

„A około godziny dziewiątej(trzeciej naszego czasu) Jeszu zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani(4518) Co znaczy: Boże Mój, Boże Mój, dlaczego Mnie opuściłeś/zostawiłeś/odeszłeś(1459)?” – Mateusza 27:46. 

Te same zawołanie znajdziemy w Psalmie:

„Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: Łania o świcie. Psalm. Dawidowy. Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?” – Psalm 22:1.

„Bo sfora psów Mnie opada, osacza Mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje. Policzyć mogę wszystkie Moje kości. A oni się wpatrują, sycą Mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o Moją suknię” – Psalm 22: 16-18.

„27Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi; i oddadzą Mu pokłon wszystkie narody narodów.

28bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.

29Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie żyła do Niego” – Psalm 22: 27-28 (bibliaapologety.com).

Głosić śmierć Chrystusa oznacza opowiadać o dokonaniach Syna Boga, o Jego przyszłym Królestwie, o życiu wiecznym.

Podsumowanie

Pamiątkę śmierci Chrystusa obchodzimy raz w roku, 14 abib na wzór uroczystości, którą obchodził Chrystus z apostołami.

Wieczerze Pańskie możemy robić kilka razy w roku. Wtedy zapraszamy osoby z zewnątrz i głosimy im Dobrą Nowinę.

 

Robert Brzoza

 

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *