Sny. Czy warto się nimi przejmować? Skąd pochodzą?

sny

Sny… w tym temacie może pojawić się dylemat.

Mamy wersety, które przestrzegają przed snami, ale również są wersety, opisujące przekazywanie informacji od Boga za pomocą snów.

Co zrobić, gdy przyśni nam się coś ważnego, gdy uznamy sen za proroczy?

Jak zrozumieć: czy pochodzi od Boga, od szatana, czy jest naszym wewnętrznym przeżyciem?

Złe sny

Zobaczmy wybrane przykłady wersetów, które przestrzegają przed snami:

„Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny(2472), jakie śnicie(2492)” – Jeremiasza 29:8 (bibliaapologety.com).

„Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza – odbicie oblicza. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca! Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli” – Syracha 34:1-7.

„Jak snem po obudzeniu, Panie, powstając wzgardzisz ich obrazem” – Psalm 73:20.

Dobre sny

Wybrane przykłady:

„rzekł: Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego” – Liczb 12:6.

„We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka; i w czasie drzemki na łóżku. Otwiera On ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, a życie – od ciosu dzidy” – Hib 33:15-18.

„W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści” – Daniela 7:1.

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie poseł(anioł) Pański i rzekł: Josefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Mariam, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jeszu; albowiem On zbawi lud swój od grzechów” – Mateusza 1:20-21.

„A gdy oni odeszli, oto poseł(anioł) Pański ukazał się we śnie(3677) Josefowi i rzekł: Wstań, weź Dziecię oraz matkę Jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał Dziecięcia, aby je zgładzić” – Mateusza 2:13.

„A gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona przesłała mu taką wiadomość: Nic tobie i temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj we śnie(3677) wiele przez Niego wycierpiałam” – Mateusza 27:19.

„Pan zaś w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi: Nie bój się, lecz mów i nie milcz” – Dzieje 18:9.

Jak sprawdzać sny?

„Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy” – Powtórzonego Prawa 13:1-3.

Działanie Ducha świętego w dniach ostatnich

„I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” – Joela 2:28.

„I będzie w dniach ostatnich mówi Pan Bóg: wyleję z Mojego Ducha na każde ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia zobaczą, a wasi starcy snami będą oddani/śnić będą” – Dzieje 2:17.

Podsumowanie

Możemy wyróżnić trzy rodzaje snów:

  • od Boga,
  • od szatana (oobe),
  • sen jako zlepek naszego życia.

To my powinniśmy rozpoznać, zweryfikować, dlaczego i po co nam się przyśnił dany sen.

Wytyczne Boga mamy wyraźne: „nie wykraczać ponad to, co napisano” – 1 Koryntian 4:6.

Czyli, sen od Boga nie może być sprzeczny z zasadami biblijnymi. Ważną wskazówką jest cytowany wyżej ten fragment z Syracha:

„marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca”.

 

Robert Brzoza

 

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *