Dalsze losy Izraela

Wróć

Odstępstwa Izraela    

         Izrael był narodem, który dawał się zwieść szatanowi tak samo jak Ewa. Natomiast nigdy nawet w najgorszym okresie, cały naród nie przeszedł na stronę szatana.

W najtrudniejszym czasie dla narodu izraelskiego, kiedy szatan przekonał bardzo dużo izraelijczyków, aż 7000 osób zachowało wierność prawdziwemu Bogu.

1 Księga Królewska 19:18

„Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugieły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały.”

Większość Izraelitów miała małą wiarę w Boga.

Kiedy Bóg pokazywał im swoją siłę i moc wielbili Go. Ale kiedy Bóg nie kontrolował ich, odwracali się od Niego i stawali po stronie szatana.

Po drodze do ziemi obiecanej, wielu z nich zginęło za wszelkie odstępstwa i nieposłuszeństwa.

Bóg dbał o Izrael

        W całej podróży, gdy docierali do ziemi obiecanej musieli stoczyć wiele bitw. Pan Bóg cały czas pomagał im, dlatego nikt nie mógł ich pokonać.

Dotarli w końcu do ziemi obiecanej. Byli bardzo bogaci, ponieważ wszystkie łupy wojenne dzielili między sobą.

Księga Jozuego 22:7-8

„i rzekł: Wracajcie do waszych namiotów z wielkimi bogactwami, z mnóstwem bydła, zasobni w srebro i złoto, brąz, żelazo i odzież w wielkiej ilości…..”. – tymi słowami Jozue następca Mojżesza, mówił do Izraelitów po wygranych bitwach.

Wszystkie narody, które Izrael podbijał wielbiły innych bożków. Pan Bóg nie miał litości dla tych ludów wielbiących szatana. Zawsze wszystkie ołtarze oraz bożki nakazał palić i niszczyć.

Pozwolił Izraelitom, aby wzięli sobie do pomocy ludy podbite. Co ciekawe, zamiast narzucić im swoją wiarę w jedynego Boga, to Izraelici przyjmowali wielbienia bożków od swoich poddanych. Żenili się z kobietami tych ludów i przyjmowali ich zwyczaje.

Pan Bóg znał wady swego narodu wybranego. Przed śmiercią Mojżesza powiedział do niego:

„Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami cudzymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go skryję przed nim swe oblicze.” Księga Powtórzonego Prawa 31:16-18.

 

 

Robert Brzoza Robert Brzoza

2 Responses to “Dalsze losy Izraela”

  • Gość on 18 października 2021

    …opuszczę go skryję przed nim swe oblicze.” Księga Powtórzonego Prawa 31:16-18. Przymierze polega na tym, że bez względu na to jak zachowa się druga strona, wierny uczestnik przymierza dochowa go, podobnie jak w małżeństwie – opuszczona żona powinna się pojednać lub pozostać w separacji. I kot 7-11. Bóg jest nadal z potomkami Abrachama, Izaaka i Jakuba w przymierzu, między innymi jest to powód ich dramatycznej historii ponieważ On ich dyscyplinuje jako niewierną małżonkę, której nadal jest wierny. Pod koniec czasów ostatecznych dokona tego.

  • Robert on 18 października 2021

    Przymierze z narodem wybranym, zostało zerwane przez ten naród. Nie słuchali proroków Boga, aby powrócić do prawdziwych nauk, do Boga żywego.
    10 pokoleń Izraela zostało rozproszonych po innych narodach za Asyrii, dwa pokolenia Judy i Beniamina przetrwało do przyjścia Chrystusa, jednak Chrystus powiedział, że przywódcy tych pokoleń służą szatanowi. Dlatego zamordowali Chrystusa o prawidłowym imieniu Jeszu.
    Dzisiaj narodem wybranym jest każda osoba, która zostanie wszczepiona w korzeń Izraela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *