Dlaczego Bóg był tak okrutny?

  „Otrzymałam Biblie dla dzieci i zaczęłam czytać z moją córką. Są tam wydarzenia ze ST., no i pytania prowadzące do wyciągania wniosków przez dziecko…., i tak czytamy opis potopu, a moja córka w pewnym momencie pyta mnie, jak Bóg mó...

Czytaj więcej...

Czy masz dar Ducha Świętego?

  Żyjemy w czasach, gdy przyznanie się do posiadania daru Ducha Świętego może być źle odebrane. Ktoś taką atmosferę wytworzył, by było to dziwne i budziło podejrzenie, dlatego zacząłem omawiać dary Ducha od daru wiary. Dzięki temu widzimy, ż...

Czytaj więcej...

Reinkarnacja nie istnieje

  Miliony ludzi wierzy w życie po śmierci. Buddyzm, Hinduizm, część muzułmanów, część chrześcijan, kabaliści i wiele innych odmian religii, mocno wierzą w reinkarnację. Czym jest ta nauka? Reinkarnacja to powtórne wcielenie. Dusza po śmierci c...

Czytaj więcej...

Jak badamy Biblię

  Ostatni artykuł: „W Nowym Testamencie nie ma słowa „Jezus” był zaskoczeniem dla większości osób. Chciałbym przedstawić, jakimi kryteriami kierujemy się przy ustalaniu prawdy biblijnej. 1 – Każdy chrześcijanin ma obowiązek czyta...

Czytaj więcej...

W Nowym Testamencie nie ma słowa „Jezus”

  Mateusza 17:3-4 „Uważajcie na siebie. Jeśli zgrzeszy brat twój, upomnij go, i jeśli zmieni myślenie, odpuść mu. I jeśli siedmiokroć na dzień zgrzeszyłby przeciw tobie i siedmiokroć wróciłby do ciebie mówiąc: zmieniam myślenie, odpuś...

Czytaj więcej...

Czy statua wolności przedstawia… lucyfera?

Kto był w Nowym Jorku i popłynął na statue wolności, wie, że robi wrażenie. Wielkością, ale przede wszystkim legendą, opowieściami, miejscem. Pod względem marketingowym została idealnie wypromowana. Często można ją spotkać w hollywoodzkich fil...

Czytaj więcej...

Czy istnieje piekło?

  Piekło w wielu religiach przedstawione jest jako miejsce ogniste, palące śmiertelnym płomieniem, gdzie trafiają wszyscy grzesznicy. Znajduje się pod ziemią. Władzę nad nim sprawuje diabeł/szatan ze swoimi demonami. Czy taki obraz czegoś, co relig...

Czytaj więcej...

Izrael boi się Boga, czyli dlaczego nie odbudowano świątyni?

  Łukasza 21:6,24 „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (…) Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą”. Żydzi podejmowali próby złamania tego proroct...

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie: czy Chrystus był Bogiem będąc na ziemi?

  W grudniu obchodzone jest Boże Narodzenie. Zwolennicy tego wydarzenia twierdzą, że Maryja (w oryginale Mariam) w Betlejem urodziła Boga, stąd nazwa tego święta – „Boże Narodzenie”. Co by się stało, gdyby okazało się, że Chryst...

Czytaj więcej...

Kolejny dowód na nieistnienie Trójcy Świętej

  W artykule „śmiałe wyznanie: śmierć trójcy” pokazaliśmy wersety biblijne, które mówią, że nie ma Trójcy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to osobne postacie duchowe. Katolicyzm i wiele innych religii uczy, że te Postacie st...

Czytaj więcej...

Jeńcy szeolu

  „To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Pomazańcu p...

Czytaj więcej...

Proroctwo Habakuka o Babilonie Wielkim

  Proroctwo Habakuka zostało zapowiedziane na czas rozliczenia Wielkiej Nierządnicy. Sam zobacz, że Habakuk pisał o tym samym, co Jan w Objawieniu. Oczywiście, użyli innych słów i przykładów, ale sens jest identyczny i dotyczy tej samej grupy osó...

Czytaj więcej...

Gdzie są umarli?

  Pismo święte odpowiada bardzo precyzyjnie: „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał rozkładu” – Psalm 16:10 Pismo Święte mówi wyraźnie, że dusza po śmierci jest w szeolu. Psalm ten jest...

Czytaj więcej...

Watykan i Żydzi ukrywają Pisma

  Przy ustalaniu spisu Pism Nowego Testamentu wątpliwości budziły pewne księgi i listy. Zanim zajmiemy się nimi, to muszę zaznaczyć, że wszystkie księgi także ewangelie były lub są kwestionowane. Przeważnie różne osoby uznają różne spisy ksi...

Czytaj więcej...

Chrześcijanie pod prawem mojżeszowym są jak cudzołożnice

  „A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” – Rzymian 10:4 Powyższy werset biblijny powinien kończyć wszelkie spory na temat przestrzegania czegokolwiek, co pochodzi z prawa mojżeszowego. Chrystus jest...

Czytaj więcej...

Czy dusza człowieka żyje po śmierci?

  Odejście, śmierć bliskiej osoby zawsze jest smutkiem, rozpaczą, dla niektórych tragedią życiową. Często nie jesteśmy w stanie pogodzić się, zrozumieć, dlaczego dotknęło to mojego męża, żonę, matkę, ojca, dziecko, przyjaciela. Co dzieje s...

Czytaj więcej...

Halloween – fajna zabawa czy satanizm?

Halloween wywodzi się ze staroceltyckich plemion. Rozpropagowali go Irlandczycy emigrujący do Stanów Zjednoczonych. Również podobne wierzenia odnotowujemy w Rzymie, gdzie świętowano na cześć bóstwa owoców i nasion. Halloween w Irlandii Istnieje kil...

Czytaj więcej...

Antychryści i sataniści linczują Pawła

  Jest w internecie grupa antychrystów, sekta antypawłowa, która uważa Pawła za szkodnika i fałszywego proroka. Wymyśliła całą litanie błazeństw, aby tylko zdyskredytować działalność Pawła i w konsekwencji unieważnić Nowy Testament. Jakie a...

Czytaj więcej...