Czy Bóg popiera wegetarianizm?

  Nastała nowa moda na wegetarianizm. Wiele osób odradza jedzenia mięsa i namawia do spożywania tylko potraw warzywnych i owoców. Niektórzy idą jeszcze w daleko posuniętą skrajność i nie jedzą mięsa przez wiarę w inkarnację, przez ideologię, p...

Czytaj więcej...

Dzisiaj obchodzimy największe święto chrześcijan

19 kwietnia 2019 roku, obchodzimy najważniejsze święto w roku, czyli Pamiątkę śmierci Chrystusa. Według dawnego kalendarza Izraela, doba trwała od zachodu słońca do zachodu słońca. Dlatego według tego kalendarza obchodzimy Pamiątkę po zachodzie ...

Czytaj więcej...

Sprawdź, czy prowadzi cię dobry duch, czy zły

  Demony, złe duchy wykorzystują wiele dróg do przejęcia władzy nad człowiekiem. Istnieje sprawdzony przepis na odkrycie złego ducha u siebie, lub u innych osób. Paweł nakazuje nie wierzyć nikomu, żadnemu duchowi, dopóki nie sprawdzimy, kim on jes...

Czytaj więcej...

Oobe – słudzy Boga wychodzili z ciała

Eksterioryzacja (ang. out-of-body experience – OBE, rzadziej OOBE, doświadczenie poza ciałem) – wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego. Osoby uważające, że doświadczyły OBE, twierdziły, że mogły się poruszać, doko...

Czytaj więcej...

Czy człowiek może być bogiem?

„Powiedział JHWH do Mojżesza: Oto ustanawiam Ciebie Bogiem dla faraona, a Aron Twój brat jest Twoim prorokiem” – Wyjścia 7:1. Podobnie wcześniej czytaliśmy: „Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami...

Czytaj więcej...

Jesteś przygotowany na upadek nierządnicy?

  Nierządnica, Wielki Babilon to system międzynarodowej finansjery, to bankierzy, którzy zarządzają światowym systemem finansowym – LINK. Pochodzą od Izraela, narodu wybranego przez Boga. Głównie z pokolenia Judy. W pewnym momencie sprzeciwili...

Czytaj więcej...

Dlaczego Rosja, żydowski Izrael i finansjera walczą o Krym?

  Krym jest ciekawym miejscem walki: i żydowskiego Izraela, który w Objawieniu Jana nazwany jest bestią i bankierów nazwanych w Objawieniu: nierządnicą i Rosja, która prawdopodobnie jest na usługach żydowskiej bestii. Do tego należy dorzucić proroc...

Czytaj więcej...

Naukowcy odkryli, w jaki sposób Chrystus mógł przywracać zmarłych

  Można dojść do wniosku, że cuda dokonywane przez Syna Boga i apostołów nie są zaklęciami, czarami, tylko wykorzystywaniem naturalnych energii, możliwości, o których człowiek nie ma pojęcia lub dopiero je odkrywa. Postacie duchowe, stworzone prz...

Czytaj więcej...

Największe święto chrześcijan

  Największym świętem chrześcijan jest pamiątka śmierci Chrystusa. Syn Boga tak powiedział: Ewangelia Łukasza 22: 19 „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za ...

Czytaj więcej...

Papież uznał żydowski Talmud za księgę zakazaną

Wieki temu, religia katolicka była potężna, wpływowa. Osoba, która porzucała katolicyzm była srodze karana, nawet z uwzględnieniem śmierci. Mocno w tamtym czasie rozprawiano się z żydami. Przypomnę kluczowe nazewnictwo, bez którego nie zrozumiemy ...

Czytaj więcej...

Co to za poświęcenie Chrystusa skoro wiedział, że zmartwychwstanie?

Chrystus jest pierwszą Postacią, jaką Bóg Ojciec stworzył: Kolosan 1:15-16 „On jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i ...

Czytaj więcej...

Żydowskie bałwochwalstwo

  „Gdy Jeszu szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony” ...

Czytaj więcej...

Dlaczego religie zrobiły z Chrystusa… kobietę?

  Dlaczego: religie ubrały Chrystusa w długie włosy, czyli zrobiły z Syna Boga kobietę? religie zamieniły w imieniu Chrystusa literkę „s” na „z”? Dlaczego ubrano Chrystusa w długie włosy? Na wszelkich obrazach możesz zobaczy...

Czytaj więcej...

Gog z Magog niszczy prawdziwy Izrael

  Izrael żydowski, który od 1948 roku siłą i morderstwami przejmuje ziemię Palestyńczyków, opisany jest w Biblii. Uwaga! Nie mówimy tutaj o narodzie Izrael, który Bóg JHWH wybrał. Mówimy o dzisiejszych żydach, którzy mają korzenie chazarskie, a...

Czytaj więcej...

Proroctwo: Wojna ze świętymi

  Pojawił się problem prawidłowego tłumaczenia księgi Objawienia 13:10. Różne przekłady różnie ten fragment tłumaczą. Ponieważ nie dotyka on żadnych kontrowersyjnych różnic występujących między religiami, więc nikt nie przykłada do tego f...

Czytaj więcej...

Dobra Nowina, Upadek Babilonu i Rządy bestii

  Jan w Objawieniu przekazuje nam wizje trzech zdarzeń. Dwa pierwsze mogą zrealizować się na naszych oczach. 1 – Głoszenie dobrej nowiny  „I ujrzałem innego zwiastuna lecącego w środku nieba, mającego dobrą nowinę wieczną ogłosić wo...

Czytaj więcej...

Święta są pułapką szatana…

  „Nie chciałbym, bracia, żebyście nie byli świadomi, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli z Mojżeszem, zanurzeni w obłoku i morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchow...

Czytaj więcej...