Biblia przepowiada koniec Izraela

 israel

Wraz z atakiem Islamistów na Europę, powróciło zainteresowanie Izraelem. Dużo osób opiniuje projekt „Wielki Izrael”. Kojarzy te dwie sprawy i nie zapomina o prawdziwych włodarzach tego świata.

Musimy bardzo mocno analizować obecne czasy. Prawdziwy cel oprawców Europy wysyłających rzesze islamistów w nasze regiony jest schowany głęboko w zawiły świat mediów. Warto szukać, szperać i odgadywać, co tak na prawdę kryje się pod opisywanym atakiem.

Pod pojęciem islamistów rozumiem zorganizowane i wyszkolone głównie przez ISIS grupy terrorystów. Można ich uziemić tylko przy użyciu wojska. Prawdopodobnie są w posiadaniu broni. Udało się przechwycić jeden kontener broni wysłany do islamistów. Nie wiemy jednak ile z tych kontenerów trafiło do adresatów.

Nie wiemy również czy jest to zorganizowana akcja polityków przeciwko agresywnemu społeczeństwu. Łatwo wyobrazić sobie sytuacje, w której każdy rząd wprowadzi stan wyjątkowy, a kraje zaleje fala wojska. Tu już jest krok do pacyfikowania opornych.

Jednak pozostaję przy teorii, w której to Europa została zaatakowana w celu jej destabilizacji.

Komu na tym zależy?

Jednym z podejrzanych jest Izrael.

Zachęcam do przypomnienia proroctwa odnośnie tego państwa. 

========================

Żydzi trzy razy mieli popaść w kłopoty na tyle poważne, że przestawali być ludźmi wolnymi. Pierwszy przypadek został proroczo zapowiedziany Abramowi (Abraham).

„I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem.”
Rodzaju 15:13,14

Bóg zapowiedział nie tylko niewolę, ale także długość jej trwania i zapowiedział jej koniec. To są ważne szczegóły, gdyż pokazują sposób postępowania z narodem izraelskim. Stwórca dopuszczał pewne próby, ale zawsze dawał nadzieję by jego naród nie upadł na duchu. Wiedzieli, że jest to okres przejściowy i nie musieli toczyć walk powstańczych o wolność, gdyż wszystko działo się według planu Bożego. Rzeczywiście po 400 latach Izraelici odzyskali wolność.

W momencie, kiedy potomkowie Abrahama emigrują do Egiptu jest ich zaledwie kilkunastu plus rodziny. Tych kilkunastu dopuściło się poważnego przewinienia sprzedając swojego brata do niewoli i oszukując swojego Ojca, że jego syn został pożarty przez dzikiego zwierza. Doprowadziła ich do tego zazdrość. Starszych braci drażniła miłość ojca do młodego Józefa. Późniejsza niewola była tego konsekwencją. Jeśli uznamy, że to był powód niewoli egipskiej to trzecia niewola będzie miała bardzo podobny powód, lecz sam jej przebieg będzie dużo drastyczniejszy. Wszystkie ówczesne wydarzenia możemy traktować, jako prorocze cienie przyszłych wydarzeń mających związek z Pomazańcem Bożym.

Druga niewola była także wcześniej zapowiedziana i także ustalono z góry długość jej trwania.

„To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce.”
Jeremiasza 29:10
Druga niewola była krótsza, gdyż skończyła się po siedemdziesięciu latach, ale za to była okrutniejsza. Powód niewoli był też bardzo poważny, ponieważ niewierni Izraelici dopuszczali się najgorszych przewinień, jakie można sobie wyobrazić. 
„Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego Imienia, by go zbezcześcić. I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do grzechu.”
Jeremiasza 32:34,35

Bóg wcześnie uprzedził o tym, co się stanie, wyznaczył czas końca kary i dopilnował by tak się stało. Niestety Izrael nie był gotowy na powrót. Około 40 lat po powrocie z Babilonu Malachiasz głosi:

„Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: pod jakim względem mamy się nawrócić? Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy – i to cały naród – ustawicznie Mnie oszukujecie!”
Malachiasza 3:7-9
To jest ciekawe, że mniej więcej w tym samym czasie demony utworzyły lub nasiliły, jakby według jednego planu mnóstwo nowych religii: buddyzm, dżinizm, zaratusztrianizm, taoizm, itp. W tym samym czasie powracający z wygnania Izraelici tworzą judaizm. To co było wcześniej można by nazwać mozaizmem opartym na Starym Testamencie a głównie na pismach Mojżesza podczas gdy judaizm opierał się na ustnych interpretacjach faryzeuszy które w końcu zostały spisane i dziś znamy je jako Talmud. Ta wersja judaizmu daje o sobie znać u Malachiasza gdy niewierni Izraelici udają że nic złego nie robią.

Judaizm był odstępstwem, dlatego Malachiasz nawołuje w imieniu Boga:

„Nawróćcie się do Mnie!”
Jak wiemy Izrael nie nawrócił się wręcz przeciwnie, stworzył tak bardzo skuteczny system zwalczający proroków, że po Malachiaszu przez 500 lat aż do Jana Zanurzyciela (Chrzciciela) nie poznamy żadnego proroka i nowych ksiąg. Jak to możliwe? Przecież miało w tym momencie nastąpić odrodzenie czystego wielbienia. W tym czasie powstała żydowska wersja świętej inkwizycji. Judaizm zabijał wszystkich proroków, którzy się ujawnili a ich księgi niszczył. 
„…jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w gehennie? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani.”
Mateusza 23:31-37
I w ten sposób doszliśmy do kolejnej zapowiedzi kary. Karę miał ponieść cały naród za wyjątkiem tych, którzy uwierzą i usłuchają Chrystusa. Swoim naśladowcom Jeszu dał wyraźną instrukcję jak uniknąć skutków zniszczenia i śmierci. 
„Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!”
Mateusza 24:15,16
Tak samo jak wcześniej i tym razem Izrael został uprzedzony o nadciągającym zniszczeniu. Tym razem jednak było inaczej. Chrystus zapowiedział karę, ale nie zapowiedział jej końca. Naród izraelski nie może mieć żadnej nadziei na zakończenie kary i powrót do łask u prawdziwego Boga. Izrael, który chciałby trwać przy starych wierzeniach nie może tego zrobić bez świątyni a tej nikt nie odważy się zbudować. 
Mimo że w Palestynie powstało państwo żydowskie nazywane Izraelem. to faktycznie jego władza jest zależna od obecnej potęgi światowej, czyli USA. Izrael od czasów powrotu z niewoli babilońskiej jest fikcją państwa prawdziwego, dlatego jest w księdze Objawienia nazwany bestią, której głowami są władcy potęg światowych. Dopiero na tych głowach siedzi Wielka Nierządnica, czyli sekta odstępczych żydów.
Państwo żydowskie będzie bestią tak długo, aż na jego tronie zasiądzie prawowity władca, czyli Jeszu, Pomazaniec Boży. Obecna władza nie jest prawowita z punktu widzenia Boga.
Ponieważ Chrystus wyjawił Izraelitom jak uniknąć kary, więc faktycznie spadła ona tylko na tych, co byli zatwardziali i na same miasto, jako ośrodek wielkiego kultu. W tym sensie miasto to do dnia dzisiejszego nie wróciło do życia. 
Prawdziwym Izraelem dzisiaj są słudzy pomazańcowi a my wiemy, co się wydarzy i jaki będzie koniec. Już niebawem Jeruzalem ponownie stanie się centrum, do którego napłyną przedstawiciele wszystkich narodów złożyć hołd Stwórcy (Objawienie 15:4). 
Zanim do tego dojdzie będzie wojna, po której USA przestanie być światowym mocarstwem a jego miejsce, na krótko, zajmie państwo żydowskie wsparte przez inne państwa. 
A Bestia (Izrael), która była i nie ma jej (między 70 a 1948 nie było jej), i ona jest ósmym (musi pokonać siódmego), a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli (te państwa jeszcze nie istniały, prawdopodobnie UE),lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii (już dziś widać, że każdy popiera Izrael).
Objawienie 17:11-13
To znaczy, że z konfliktu wojennego Rosja i Chiny także nie wyjdą zwycięsko. USA, jeśli nawet wygra wojnę to będzie tak słabe, że wystarczy wówczas zniszczyć Babilon Wielki, na którym opiera się jego gospodarka by dobić tą potęgę i zając jej miejsce. 
„A dziesięć rogów, które widziałeś (możliwe, że to kraje UE), i Bestia (Izrael) – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,”
Objawienie 17:16
Ta wojna będzie wyjątkowo katastrofalna w skutkach skoro mały Izrael (bestia z Objawienia) stanie się potęgą światową. Biblia zapowiada jednak, że to stanie się na bardzo krótką chwilę gdyż państwo żydowskie wplącze się w konflikt z Chrystusem a wówczas już nic mu nie pomoże. Dojdzie do swego końca. 
„Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.”
Objawienie 17:14
Były, więc trzy kary a teraz będzie koniec!

„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

Łukasza 21:28

. Krzysztof Król z Jeszu.pl

Formularz z NeTeS


Photo credit: Free Grunge Textures – www.freestock.ca / Foter / CC BY

22 Responses to “Biblia przepowiada koniec Izraela”

 • niemyśl on 24 września 2015

  Interesujące. Nie znałem takiej interpretacji co nie znaczy, że nie jest lub jest to prawda. Jest to ciekawe ale jednak wciąż są to ogólniki jak wszystkie przepowiednie, które najlepiej zrozumiane są po fakcie i okazują się zabójczo trafne.

 • Ania on 1 listopada 2015

  Muszę stanowczo zaprotestować, ponieważ nie zgadzam się
  taką inerpretacją. Bóg nie odrzucił Izraela Rz.11.2 i Jer.31.37.
  To nie Izrael jest bestia, tylko Watykan- Rzym Obj.13,1-8 i
  Obj.18,1-8. Zapewne słyszał Pan o Reformacji w 16 w.
  O Marcinie Lutrze i jego 95 tezach przybitych do drzwi
  kościoła w Norymberdze. Kto jest tą bestią, fałszywym kościołem? Rzym, prawda. Na koniec taka uwaga.
  Proszę nie utożsamiać Boga Biblii z katolicyzmem.
  Katolicyzm, to tylko iluzja chrześcijaństwa. Ten system religijny nigdy nie miał i nie ma nic wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem opartym na Jezusie Chrystusie i prorokach ( apostołach ) 1 w.n.e. Katolicyzm to twór pogański usankcjonowany przez Konstantyna Wielkiego w
  4 w.n.e.

 • Robert on 2 listopada 2015

  1 – Tu jest werset, który dokumentuje odrzucenie Izraela przez Boga:

  Jeremiasza 2: 6-12
  „6) Za czasów panowania króla Jozjasza Pan tak powiedział do mnie: Czy wiesz, co uczynił ten zbuntowany Izrael? Udawał się na każdą wyższą górę i pod każde zielone drzewo, żeby tam uprawiać nierząd. (7) Myślałem sobie, że kiedy skończy z tym wszystkim, znów wróci do Mnie. Ale Izrael nie wrócił. Juda, jego obłudna siostra, widziała to wszystko. (8) Widziała także i to, że odrzuciłem zbuntowanego Izraela. Za wszystkie jego wiarołomstwa dałem mu list rozwodowy. Lecz to przewrotne pokolenie Judy, ta siostra Izraela, też nie zdobyła się na bojaźń. Ona też poszła uprawiać nierząd. (9) W końcu tym bezwstydnym nierządem zbezcześciła cały kraj. Dopuszczała się cudzołóstwa z kamieniami i z drewnem. (10) Na domiar wszelkiego zła Juda, przewrotna siostra Izraela, nie nawróciła się do mnie całym swoim sercem, lecz tylko pozornie: Oto wyrocznia Pana. (11) I Pan powiedział do mnie: W porównaniu ze swą przewrotną siostrą , Judą, Izrael–Odstępca okazał się jeszcze całkiem sprawiedliwy”.

  2 – Jak udokumentujesz fakt, że Biblia mówi iż bestia była, nie ma i znowu się pojawi?
  KK cały czas istnieje od 4 wieku.

  3 – Przykro mi, że nie wypowiadasz się w kwestii, nie zbadawszy wcześniej naszych poglądów.
  My nie utożsamiamy katolicyzmu z Biblią.
  Nie ma religii, która podążałaby naukami Chrystusa i apostołów.

 • Ania on 3 listopada 2015

  Cytat ten pochodzi z Jer.3,6-12, a nie z jerem 2,6-12. A teraz do rzeczy. Bóg przez proroka Jeremiasza wzywa Izrael i Judę
  do pokuty. Owszem wylicza prorok wszystkie grzechy ludu.
  chodzenie za obcymi bogami i lekceważenie prawdziwego
  Boga. W wers 12 mówi ” nawróć się żono odstępna mówi Pan
  nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy- mówi
  Pan nie chowam gniewu na wieki. Dalej tylko uznaj swoją winę, że od Pana swego Boga odstąpiłaś… Przeanalizuj sobie
  Jer.3,12-18. Jeremiasz był posłany przez Boga do Izraela
  tuż przed najazdem Babilonu. Po 70 latach niewoli Izrael
  wrócił do swego domu.
  To były 2 pokolenia Juda i Beniamin + kapłani i lewici.
  To te dwa pokolenia utworzyły Królestwo Judy.
  To pozostałe 10 pokoleń po najeździe Asyrii w 722 r.p.n.e.
  wygnani zostali z Pn. Królestwa. Oni już faktycznie nie wrócili z niewoli, tylko ulegli asymilacji z biegiem wieków

  Ta bestia to Rzym – Watykan, rewolucja francuska sprawia,
  że supremacja papieska nad narodami upadła. Aresztowanie
  papieża Piusa 6 który zmarł w więzieniu. Było to zadanie śmiertelnej rany papiestwu, której uleczenie rozpoczyna się
  od podpisania konkordatu między Watykanem a faszystowskimi Włochami w 1929 r. Od tego czasu rośnie znaczenie papiestwa. Tak interpretują ten fragment Adwentyści.
  Inna interpretacja z kręgów ewangelicznych w skrócie przedstawia odnowione imperium rzymskie wpostaci Zjednoczonej Europy z autorytatywnym przywódcą religijno- politycznym- Antychrystem. 7 głów bestii to
  7 najbogatszych państw Europy , 10 wszystkie pozostałe.
  Śmiertelna rana to Niemcy okres reformacji, a drugie to podział tego kraju po 2 wojnie światowej.Wyleczenie to ponowne zjednoczenie kraju. Za jakiś czas na czele Unii Europejskiej stanie polityczno- religijny przywódca, któremu podporządkują się wszystkie nurty chrześcijańskie
  Obj.13.8. Być może nastąpi to, gdy zostanie zburzony obecny ład polityczno – ekonomiczny. Może do tego celu posłużą się tzw. muzułmańskimi migrantami ?

  Mówisz, że nie ma religii, która utożsamiała by się z biblią.
  I tak i nie. Wiele osób wyszło z oficjalnych systemów religijnych z różnych powodów doktrynalnych i tworzą nie formalne grupy, albo żyją w pojedynkę. Niektórzy prowadza blogi, znam takich. Np. małżeństwo chyba z Białegostoku. To byli baptyści. Były pastor adwentystyczny.

 • Robert on 7 listopada 2015

  Tu się nie zgodzę.
  Trochę na siłę próbujesz dołączyć do poniższego wersetu KK.
  Nigdy KK nie zniknął od momentu powstania w IV wieku.
  To że tracił na znaczeniu w jakimś regionie to nie znaczy, że na zawsze zniknął z wpływów na całym świecie.
  Podaj proszę okres, w którym KK nie miał żadnej władzy w żadnym państwie na świecie.

  A Bestia (Izrael), która była i nie ma jej (między 70 a 1948 nie było jej), i ona jest ósmym (musi pokonać siódmego), a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli (te państwa jeszcze nie istniały, prawdopodobnie UE),lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii (już dziś widać, że każdy popiera Izrael).
  Objawienie 17:11-13

 • Mateusz on 9 grudnia 2015

  Rozumienie znaczenia apokalipsy zawsze będzie kwestią sporną, jakże człowiek chcąc stać się mądrym często popada na manowce swojej mądrości. Czy to nie Bóg wie wszystko?
  Obrona kk dla człowieka znającego Słowo Boże…….. to oczywista nieznajomość Słowa. Ja wiem że jest wielu ludzi dobrych w kk i są to ludzie oddani Bogu ale praktyki tego systemu rażąco uderzają w Ofiarę Jezusa na Krzyżu i jego jedyne pośrednictwo pomiędzy Bogiem a nami.

  Słyszałem wersje adwentystów, ewangelistów itp ale tej wersji nie słyszałem i nie mam zamiaru badać, Biblia jasno mówi że Izrael się nawróci bo po prostu jest narodem wybranym, oni odwrócili się od Chrystusa aby poganie przyjęci wiarę.
  Ja nie uważam że jestem mądry, Duch Święty wiec co ma robić i polecam przyjęcie Go w darze. Pozwól żeby Jezus Ciebie nauczał.

  Co boli w dzisiejszym świecie to wykorzystanie Biblii w sposób taki by kierować Bogiem a nie ma zasady że Bóg Kieruje nami poprzez swoje Słowo. My mamy wyrażać owoce Ducha a nie nienawiści i wzajemnych oszczerstw.

 • nadia on 9 grudnia 2015

  Zgadzam sie z PanemRobertem jesli chodzi o bestie (Izrael), ktora byla, nie ma jej i znowu sie pojawi – bo to ma sens. Natomiast nie zgadzam sie jesli chodzi o nierzadnice, gdyz caly rozdial 17 ksiegi Objawienia opisuje wizje wielkiej nierzadnicy i zwierzecia, mozna sobie przeczytac i przeanalizowac.Gdzie jest napisane,ze z kobieta uprawiali nierzad krolowie ziemi a mieszkancy ziemi byli upici winem jej nierzadu. Poza tym kobieta byla ubrana w purpure i szkarlat a przyozdobiona byla zlotem i drogimi kamieniami. W reku miala kielich i byla pijana krwia swietych i meczennikow Jezusowych. Na koncu tego rozdzialu jest wspomniane, ze kobieta to wielkie miasto, ktore panuje nad krolami ziemi. Wiec dla mnie wielka nierzadnica to Watykan. Takie jest moje zdanie – Pozdrawiam.

 • Robert on 10 grudnia 2015

  Proszę z ostateczną opinią poczekać na niedzielne wideo. Podaję 11 dowodów na to, że wielką nierządnicą jesz międzynarodowa finansjera.
  To nie jest Watykan.
  Biblia mówi coś innego…

 • Robert on 10 grudnia 2015

  Izrael czy państwo żydowskie powstałe po 1948 roku nie jest narodem wybranym.
  Proszę postudiować przejście Chazarów na judaizm.
  Obecne państwo żydowskie nie ma nic wspólnego z biblijnym Izraelem.
  Ukradli im nazwę, dlatego powinni nazywać się państwem żydowskim.

 • Zygmunt on 8 stycznia 2016

  Czytałem od góry komentarze i dochodząc do przedostatniego, chciałem napisać, że czytając o Wielkiej Nierządnicy, widzę w niej po prostu pieniądz. Robert mnie już uprzedził, ale wstawcie sobie system oparty na pieniądzu za Wielką Nierządnicę i przeczytajcie ten rozdział jeszcze raz. Pasuje idealnie.

 • Krzysztof on 27 lipca 2016

  Witam Panie Robercie

  Przeczytałem kilka Pańskich artykułów odnośnie chazarów i chociaż mam podobne odczucia co to tej grupy ludzi, to jednak uważam że mimo krzywd, które wyrządzili milionom ludzi, nadal pozostają Narodem Wybranym.
  W czasach końca Bóg zbierze Naród Wybrany:

  Ezechyjel 37,1
  „Tedy rzecz do nich: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja wezmę synów Izraelskich z pośrodku tych narodów, do których byli zaszli, i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ziemi ich;
  I uczynię ich narodem jednym w ziemi, na górach Izraelskich, i będzie król jeden nad onymi wszystkimi za króla; a nie będą więcej dwa narody, nie rozdzielą się nigdy więcej na dwoje królestw;
  Nie splugwią się więcej plugawemi bałwanami swemi, i obrzydliwościami swemi, ani jakiemi przestępstwy swemi; i wybawię ich z każdego mieszkania ich, gdzie zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich. A sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, i pasterza jednego wszyscy mieć będą, aby w sądach moich chodzili, i ustaw moich przestrzegali, i czynili je.
  I będą mieszkać w onej ziemi, którąm był dał słudze memu Jakubowi, w której mieszkali ojcowie wasi; będą, mówię, w niej mieszkali oni i synowie ich, i synowie synów ich aż na wieki, a Dawid, sługa mój, będzie książęciem ich na wieki. I uczynię też z nimi przymierze pokoju, a przymierze wieczne będzie z nimi; i osadzę ich i rozmnożę ich, i założę świątnicę moję w pośrodku ich na wieki.
  I dowiedzą się narody, żem Ja Pan, który poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica moja w pośrodku ich na wieki.”

  W kolejnych dwóch rozdziałach (Ez. 38 i 39) mamy informację o konflikcie zbrojnym przeciwko Izraelowi (https://biblia-online.pl/biblia,,,rozdzial,38,wers,1,0,26,4,t.html). Atak ma poprowadzić Magog (Rosja) z pomocą m.in. Iranu i Turcji.(dziwi mnie udział Rosji, którą uważam za broniącą się przed NATO, które na siłę chce wdać się z nią w konflikt). Tożsamości sojuszników Magoga świetnie opisuje Chuck Missler https://www.youtube.com/watch?v=zY-nLppG3HE
  Rozdziały 38 i 39 ks. Ezechiela opisują klęskę wojsk napadających na Izrael.

  Podobnie w księdze Zachariasza, 12.2:
  „Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu.
  W owym dniu – wyrocznia Pana – porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś pogan porażę ślepotą. Wówczas przywódcy judzcy pomyślą sobie: Potężną pomoc otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Pana Zastępów.
  W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu.
  Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy. W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele.
  W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. ”

  A co tyczy się Izreala:
  „Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.”

  Pozdrawiam

 • Robert on 3 sierpnia 2016

  @Krzysztof

  Tak, tu chodzi o wybrany Izrael, jednak nie myl go z tym zamieszkałym na terenie Izraela – https://zastopujczas.pl/potomstwo-weza/jak-powstal-falszywy-izrael-i-zydowska-miedzynarodowa-finansjera

 • Pawel on 2 czerwca 2017

  Mity prorocze tzw.Wybranych zawarte są nie tylko w tzw.Starym i Nowym Testamencie…są jeszcze midrasze różnych rabinów żydowskich, są koncepcje prorocze m.in.chasydów…niby czym taki Abraham syn Teraha, Jozue, Ezechiel czy Jeremiasz mają być ważniejsi lub bardziej godni szacunku, od średniowiecznych i współczesnych tzw.proroków…w kręgu katolicymu przez całe średniowiecze i nowożytność pojawiali się różni prorocy mający jakieś wizje zapowiadające przyszłe wydarzenia (nawet dzieci z Fatimy ostrzegały przed przyszłymi wydarzeniami)…są też ateiści przepowiadający przyszłość (np.słynny średniowieczny Nostradamus)….wielkie religie po prostu próbują zapewnić sobie monopol…

 • Robert on 2 czerwca 2017

  Paweł,

  Chciałbym naprostować twoje myślenia.
  żyd – to jest określenie fałszywego narodu, który obecnie podszywa się pod biblijny, wybrany przez Boga naród.
  W manuskryptach nie ma słowa żyd, tylko Izraelita, Judejczyk, Nazarejczyk.
  żyd odnosi się tylko i wyłącznie do Chazarów, którzy podszyli się pod biblijny Izrael.

  Nie interesują nas koncepcje rabinów żydowskich. One nie mają nic wspólnego z naukami Chrystusa, które obecnie obowiązują.
  Nie interesuje nas katolicyzm ani żadna religia i ich przepowiednie.
  Nie znam religii, które funkcjonowałyby zgodnie z prawem Chrystusowym.

 • ben po on 20 lipca 2017

  Komu chcesz takie kłamstwa opowiadać, Bóg po to żydów sprowadził do ich ojczyzny by zbawić 144 tysiące żydów. Tam wystąpi 2 proroków Obj. 11 rozdz. I Pan Jezus da się im rozpoznać, kiedy zabierze oblubienicę z pogan do Siebie na wesele Baranka. Państwo Izrael będzie trwać nawet w 1000 letnim Królestwie. I widać że kiepsko znasz Pismo Święte jak twierdzisz że Izrael będzie zniszczony.

 • Robert on 20 lipca 2017

  ben po

  Proponuję, abyś nie wysuwał niepotrzebnych wniosków na nasz temat tylko dopytał.
  Tak jest przyjemniej wymieniać poglądy.

  1 – Nie ma słowa „żyd” w Nowym Testamencie, jest Judejczyk.
  żyd odnosi się do obecnych żydów-chazarów, którzy siłowo przejęli nazwę „Izrael” od wybranego narodu.
  Nie mają oni nic wspólnego z biblijnym Izraelem.

  https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd/

  2 – To co opisujesz dotyczy sytuacji dopiero po zniszczeniu nierządnicy, bestii i przyjściu Syna Boga.

  3 – Tak, państwo Izrael będzie trwać, ale to dotyczy tylko wybranego narodu, a nie obecnych żydów zwanych chazarami.

  4 – Pytanie: kto jest dzisiaj Izraelem?

  Izrael biblijny dostał list rozwodowy:
  Jeremiasza 3: 6-12
  „Za czasów panowania króla Jozjasza Pan tak powiedział do mnie: Czy wiesz, co uczynił ten zbuntowany Izrael? Udawał się na każdą wyższą górę i pod każde zielone drzewo, żeby tam uprawiać nierząd. Myślałem sobie, że kiedy skończy z tym wszystkim, znów wróci do Mnie. Ale Izrael nie wrócił. Juda, jego obłudna siostra, widziała to wszystko. Widziała także i to, że odrzuciłem zbuntowanego Izraela. Za wszystkie jego wiarołomstwa dałem mu list rozwodowy. Lecz to przewrotne pokolenie Judy, ta siostra Izraela, też nie zdobyła się na bojaźń. Ona też poszła uprawiać nierząd. W końcu tym bezwstydnym nierządem zbezcześciła cały kraj. Dopuszczała się cudzołóstwa z kamieniami i z drewnem. Na domiar wszelkiego zła Juda, przewrotna siostra Izraela, nie nawróciła się do mnie całym swoim sercem, lecz tylko pozornie: Oto wyrocznia Pana. I Pan powiedział do mnie: W porównaniu ze swą przewrotną siostrą , Judą, Izrael Odstępca okazał się jeszcze całkiem sprawiedliwy”.

  Prawdziwym Izraelem jest każda osoba, która żyje zgodnie z naukami Chrystusa. Jest wszczepiona w korzeń Izraela:

  „Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo, to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.” Rzymian 9:6-8 (Objawienie 2:9)

 • arecki on 21 marca 2018

  Myślę że jeżeli miałby powstać fałszywy Izrael zamiast tego prawdziwego Biblia by o tym wspomniała ,więc dajcie sobie ludziska spokój z jakimiś hazarami czy ufoludkami.

 • Robert on 22 marca 2018

  arecki

  1 – Chrystus powiedział do Izraelitów, przedstawicieli Saduceuszy i Faryzeuszy: „wy macie diabła za ojca”.
  Oznacza to całkowite odejście religii od nauk Boga Ojca i Chrystusa.

  2 – Co do Chazarów, to polecam poszerzyć wiedzę o historii.
  Tutaj są pewne tropy:

  Encyklopedia Americana (1985):
  „Chazarowie, starożytny mówiący po turecku lud, mieli wielkie i silne
  państwo na stepach północnych gór Kaukazu od VII w. do jego końca w
  połowie XI wieku. W VIII w. jego przywódca polityczny religijny… jak
  również większa część chazarskiej magnaterii, zarzuciła pogaństwo i przeszła
  na judaizm… (o Chazarach mówi się jako o przodkach większości rosyjskich i
  wsch.-europejskich Żydów)”.

  The Jewish Encyklopedia:
  „Chazarowie, nie-semicki, azjatycki, mongolski lud plemienny, przybył do
  Europy Wsch. około I wieku, jako naród przeszli na judaizm w VII wieku
  przez rozwijający się naród rosyjski, który wcielił całą populację chazarską, i
  który wyjaśnia obecność we wsch. Europie wielkiej liczby mówiących jidysz
  Żydów w Rosji, Polsce, Litwie, Galicji, Besarabii i Rumunii”.

  The Universal Jewish Encyklopedia:
  „Pierwotne znaczenie Ashkenaz i Ashkenazim w języku hebrajskim brzmi
  Niemcy [państwo] i Niemcy [naród]. Ojczyzną starożytnych przodków
  Niemców jest Media, biblijny Ashkenaz…Chazarowie często nazywani byli
  Aszkenazim… Około 92% wszystkich Żydów lub około 14.5 mln to Aszkenazim”.

 • Marcin on 10 maja 2018

  Nawet w apokalipsie jest wzmianka o „fałszywych żydach” jak to więc można inaczej wytłumaczyć?


  Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
  To mówi Pierwszy i Ostatni,
  który był martwy, a ożył:
  9 Znam twój ucisk i ubóstwo –
  ale ty jesteś bogaty –

  i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

  10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
  Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
  abyście próbie zostali poddani,
  a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.
  Bądź wierny aż do śmierci,
  a dam ci wieniec życia.
  11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
  Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.

 • Robert on 12 maja 2018

  Marcin

  W Nowym Testamencie nie ma słowa: „żyd”.
  To słowo powstało dużo później.
  W Objawieniu 2:9 jest słowo: Judejczykami.

  Judejczycy to inaczej dwa pokolenia: Judy i Beniamina.
  10 pokoleń tzw Izrael został zniszczony przez Asyrię.
  Ostały się wspomniane dwa pokolenia: Królestwo Judy.
  Dlatego w Nowym Testamencie pisze o Judejczykach, których ojcem był szatan, czyli uprawiali satanizm.
  Dawno odeszli od Boga Ojca.

 • Maciej on 29 czerwca 2018

  Tu ciekawy link do rozważań na ten temat:
  (link usunięty – admin)

 • Robert on 2 lipca 2018

  Maciej

  ten film co podałeś już na początku kłamie.
  Nazywa Boga „Jahwe”.
  Nie wiemy, jak miał Bóg na imię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *